Ekologisk mat -elevers kunskaper och uppfattning en studie i årskurs nio

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekologisk mat -elevers kunskaper och uppfattning en studie i årskurs nio"

Transkript

1 med siktet på en hållbar utveckling EN TTI IDNING UTTGI IVEN AV LLUDVI IKA KOMMUNS REFFERENSGRUPP FFÖR KOSTT OCH EKOLLOGI ISKA VAROR GRUNDAD 2006 NR 11 MAJ 2008 Ekologisk mat -elevers kunskaper och uppfattning en studie i årskurs nio Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. Folkhälsovetenskapliga programmet med inriktning mot hållbar utveckling. Författare Junia Joffer Resultat från tidigare vetenskapliga studier visar att svenskar har en god kännedom om nyttan av ekologisk mat. Människor förknippar främst ekologisk mat med god hälsa och bra miljö. Studiens syfte var att undersöka kunskaper och uppfattningar om ekologisk mat bland elever i årskurs nio vid en skola i Ludvika kommun. Resultatet visade på goda kunskaper och en positiv uppfattning om ekologisk mat bland eleverna. De ansåg främst att ekologisk mat var bra för miljön och för djuren, men även hälsan utgjorde en viktig aspekt. En majoritet av eleverna kände till att skolan serverade ekologisk mat. I förhållande till frågorna som ställdes i enkäten hade pojkarna bättre kunskaper om ekologisk mat men flickorna var mer medvetna om skolans policy. Introduktion Under fältstudier hos Ludvika kommuns folkhälsosamordnare introducerades författaren för kommunens arbete med ekologiska livsmedel. Intresset för ekologisk mat och dess kopplingar till hälsa och hållbar utveckling växte därmed och resulterade i viljan att studera ämnet närmare. Få studier har undersökt ungdomars kunskaper och attityder till ekologisk mat. Författaren fann därför att ämnet var viktigt för att ge bredare kunskapstäckning för ekologisk mat. Regeringen har som mål att offentlig konsumtion av ekoligiska livsmedel ska omfatta 20 procent år Ludvika kommun har som ambition att nå regeringens mål före år Kommunen arbetar sedan 2002 med främjande av ekologisk mat och har KRAV-certifierat kommunens alla skolkök. Enligt enkätundersökning av Ekocentrum (ideell förening och informationscentrum för ekologisk mat) från år 2007 hade ungefär 65 procent av Sveriges kommuner fattat ett politiskt beslut som innebär att en viss del av maten som serveras i kommunala skolkök ska vara ekologisk. Enligt studien var Ludvika den femte bästa kommunen i Sverige gällande servering av ekologisk mat.

2 Resultat från elevenkäten Samtliga elever kände till ekologisk mat. En majoritet, 83 procent av flickorna och 98 procent av pojkarna hade goda kunskaper om ekoligisk mat. Mindre bra kunskaper hade 17 procent av flickorna och två procent av pojkarna. Majoriteten av eleverna kände till att det serverades ekologisk mat i skolan. 42 procent av flickorna och 31 procent av pojkarna uppgav att de själva köpte ekologiska livsmedel. Resterande 58 respektive 69 procent menade att de sällan eller aldrig köpte ekologisk mat. En större andel flickor (72 procent) än pojkar (54 procent) ansåg att det var viktigt att handla ekologisk mat. Nio procent av flickorna och 23 procent av pojkarna ansåg inte att det var viktigt att handla ekologiskt medan 19 procent av flickorna och 23 procent av pojkarna var osäkra. En majoritet av eleverna förknippade ekologisk mat med bra för miljön, bra för djuren och hälsosamt. Sambandet mellan ekologisk mat och miljön diskuterades i samtliga grupper. Enligt eleverna påverkar det konventionella jordbrukets användande av bekämpningsmedel miljön i stor utsträckning. Eleverna drog paralleller till forskningsresultat och berättade om egna upplevelser i diskussionen om kemikalier i konventionella jordbruk. Dom gav apor bananer, KRAV-bananer åt dom hela med skalet å allt. Dom vanliga bananerna skalade dom först, å sen åt dom upp Man kan ju se det på andra djur också. Jag har ett husdjur som är mycket gladare i ekologiska morötter än andra som inte är ekologiskt odlade Uppfattningen om skolans policy och arbete Flera elever ifrågasatte skolans arbete med ekologisk mat och menade att det var fel att säga att skolköken var KRAV- certifierade när de ekologiska varorna vår så få. En elev ansåg att skolan borde arbeta mer med ekologisk mat än de gör i dagsläget. Det är ju lite dyrare men det är väl bättre att man lägger ut lite mer pengar på lite dyrare mat som är bättre än att vi ska spara pengar till annat å få mindre bra mat Allmänna uppfattningar om ekologisk mat Många elever och deras familjer väljer att handla ekologiska varor som mjölk, ägg, frukt, och grönsaker..jag dricker inte mjölk som inte är ekologisk! Vi försöker köpa så mycket ekologiskt som kan liksom Gurkan smakar mer när det är ekologiskt! Sammandraget har skrivits av Ursula Furtig, Folkhälsosamordnare och är godkänt av författaren Junia Joffer. Uppsatsen har rönt stort intresse i de vetenskapliga kretsarna och en artikel finns för närvarandepublicerad i Läkartidningen. Uppsatsen kommer att publiceras i sin helhet under juni på och byggkontoret/folkhälsa samt i Ludvika kommuns internforum i kuriren.

3 Tänk på vilken fisk du äter! Under de senaste tio åren har utfiskning och krympande kvoter förändrat det svenska fisket i grunden. För tio år sedan var 70 procent av den totala fångsten matfisk. Numera är 80 procent foderfisk, huvudsakligen skarpsill. Fångsterna av matfisk har minskat även i absoluta tal. De flesta torskbestånd är idag överfiskade och nära varannan torsk är illegalt fångad. World Wide Fund for Nature, WWF, har gjort en lista på vilka fiskar och skaldjur som det är grönt, gult eller rött ljus för att äta. Besök gärna deras hemsida: Om du vill äta miljömärkt fisk så titta efter dessa märken MSC och KRAV. De som kan ätas med gott samvete är: Abborre Alaska pollock Blåmusslor (repodlade) Gråsej Gädda Gös (Hjälmarfiske) Hoki Hummer (burfångad) Krabba (burfångad, svensk) Nordhavsräka (Skagerrak) Sill (Västkusten) Skarpsill Skrubbskädda Strömming Vildfångad fisk som är miljömärkt (MSC eller KRAV) Tänk efter: Hajmal/Pangasius (Asien) Havskräfta Hälleflundra (odlad) Kolja Krabba Lax (odlad, ej miljömärkt) Makrill (lokalt fångad) Nordhavsräka (modifierat trålfiske för minskning av bifångst) Piggvar (garnfiske) Regnbåge Röding Sik Siklöja Slätvar Tonfisk (gulfenad, Stilla Havet) Torsk (odlad, krokfångad nordostarktisk) Öring

4 Rött ljus för: Bergtunga Hajar Hälleflundra (Nordatlanten) Lax (vildfångad) Marlin Marulk Liten hälleflundra Rockor Räkor, tropiska (odlad och vild) Rödspätta Rödtunga Svärdfisk Tonfisk (blåfenad) Torsk Tunga Ål Statens folkhälsoinstitut har yttrat sig över en underlagsrapport från Livsmedelsverket, På väg mot miljöanpassade kostråd. Delrapport fisk. Folkhälsoinstitutet ser mycket positivt på initiativet att miljöanpassa kostråden. Däremot anser institutet inte att en fortsatt rekommendation om att äta fisk 2-3 gånger per vecka är hållbar i ett globalt perspektiv. Livsmedelsverket bör därför se över om det är möjligt att revidera kostråden så att de blir mer hållbara samtidigt som de verkar för en allsidig, näringsriktig kost. Ekologiska matnotiser Fler svenska klimatvänliga tomater Två av tre tomater som odlas i Sverige kommer numera från växthus som värms upp med förnybart bränsle, enligt Newsdesk. Naturskyddsföreningen varnade i våras för den negativa klimateffekten av svenska tomater som odlas i växthus uppvärmda med fossila bränslen. Risbrist i världen SVT rapporter att det finns risk för att det blir brist på ris samtidigt som rispriserna når rekordnivåer och världens matpriser ökar i snabb takt. Det har gjort att stormarknader i USA nu ransonerar ris till sina kunder. Intresset för närproduktion ökar Enligt Lantbrukets Affärstidning vill två bönder av tre producera för närmarknaden. Ju yngre bonde, och ju mindre gård, desto större är intresset för att producera för närmarknaden.

5 Coops ekoförsäljning ökar Mentoronline (Näringslivets branschnyheter) skriver att Coop hittills i år har ökat sin försäljning av ekologiska varor med 43 procent, enligt den senaste undersökningen där kunder deltog.... och det gör svenskarnas efterfrågan också I en branschtidning för storhushåll, Kort och Gott, rapporteras om en undersökning gjord av AC Nielsen. En tredjedel av svenskarna anser att alla produkter borde vara ekologiska och 40 % anser att utbudet av ekologiska produkter är för litet. En femtedel säger att de kommer att köpa mer ekologiskt framöver än vad de gör idag. Inom mejerinäringen har man sett en verklig ekoboom, enligt Svensk Mjölk Första steget mot klimatmärkning av mat. KRAV och Svenskt Sigill har presenterat det första förslaget till regler för en märkning av frukt & grönt, spannmål, ärtor och bönor samt fisk & skaldjur. De produkter som uppfyller reglerna för klimatmärkningen ska vara producerade på ett sätt som rejält minskar utsläppen av klimatgaser, jämfört med produkter som inte uppfyller reglerna.. Krav på EU-förbud mot Azofärger EU-parlamentarikern Åsa Westlund säger till SVT:. "Jag föreslår ett förbud mot azofärger. Om inte det går anser jag att produkter med azofärger ska ha en tydlig märkning. Det ska stå att de innehåller azofärger och att det finns risk för hyperaktivitet". Azofärgämnena, som bland annat finns i godis och medicin förbjöds i Sverige på 70-talet. Men eftersom azofärgämnen i mat redan var godkända i en rad EU-länder tvingades Sverige också att godkänna dem Det är syntetiska färgämnen som misstänks orsaka allergiska reaktioner, till exempel andningssvårigheter, svullnad på kropp och i hals, huvudvärk och rinnande ögon och näsa.. KRAV tar fram ursprungsmärkning Efterfrågan på lokalproducerat stiger. KRAV tar nu det första steget mot en ursprungsmärkning som ska hjälpa kunderna att lättare välja lokalt producerad mat i butiken. Många företag utger sig för att vara lokala trots att det råder förvirring om vad lokalt innebär. Reko med eko I en artikel i Göteborgs-Posten säger Gunne Grankvist, nybliven docent i psykologi på Högskolan Väst i Trollhättan-Vänersborg: "Miljön är inget individuellt projekt. Det handlar inte om att maximera sin egen lycka. Det finns en tendens att personer som inte är självcentrerade, utan också fokuserade på andras livskvalitet, är mer positivt inställda till ekologiska produkter Vill du vara en bra vän? Då kanske du handlar miljömärkta varor oftare än andra som inte värnar om och vårdar sina relationer. Han har studerat vad som styr ungdomarnas val av ekologiska och rättvisemärkta produkter. Eko ny trend i tidningsvärlden Ett nytt livsstilsmagasin, Eco Queen, för kvinnor som vill leva ekologiskt men glamoröst, kommer ut i mitten av maj. Det är den första tidningen i en växande trend. Även Bonnier har registrerat en magasinstitel vid namn Eco Living, enligt E24 Näringsliv.

6 Ludvika på god väg Regeringen mål är att 25 procent av den offentliga sektorns inköp av livsmedel ska vara ekologiska år Om det mot förmodan skulle ha undgått någon att Ludvika kom på femte plats i landet i Ekocentrums undersökning förra året, med 15,5 procent ekologiskt (nu drygt 18 %), kan det vara på sin plats med en liten repetition. Det är visserligen en bit kvar till 25 %, men vi ligger i vinnarhålet. Klimatmärkning av mat KRAV och Svenskt Sigill driver ett projekt för att utveckla regler för klimatmärkning av mat. Syftet är att minska klimatpåverkan genom att skapa ett märkningssystem för mat där konsumenter kan göra medvetna klimatval och företagen kan stärka sin konkurrenskraft. Klimatreglerna kommer att gälla både produktion, förädling och distribution av livsmedel. Livsmedelsproduktionen står för 20 % av växthusgaserna, främst metan, lustgas och koldioxid. Husdjuren, främst idisslare, användning av konstgödsel och bortodlingen av mull står för de största utsläppen av växthusgaser i jordbruket. Förädling och transport av mat kräver mycket energi, och det leder till koldioxidutsläpp. KRAV:s och Svenskt Sigills klimatmärkning inriktar sig på livsmedel som är producerade och transporterade på ett sätt som bidrar till mindre växthusgaser. Ett förslag till märkningsregler är ute på remiss som är öppen för alla som är intresserade av att lämna synpunkter. Svaren ska vara inne senast 31 maj. Förslaget finns på De produktområden som förslaget gäller är spannmål, frukt & grönt, fisk och skaldjur.

7 Klimatmärkning är ingen enkel procedur. Det kräver en LVA (LivsCykelAnalys) för varje produkt. Det är tidskrävande, kostnadskrävande och kräver omfattande kunskap om den enskilda produktens livscykel. Många produkters påverkan varierar dessutom mellan olika säsonger. Märkningen ger inte heller konsumenten någon vägledning att jämföra produkter av olika kategorier ur näringssynpunkt, t ex jämföra bönor och nötkött. Därför kan det i framtiden finnas nötkött som är klimatmärkt, trots att bönorna troligen har bidragit till lägre utsläpp. Miljöpartiet har en egen guide på sin hemsida som ska ge hjälp att göra klimatvänligare val när man handlar lamm, vin och blommor. Grilla klimatsmart! Inför grillsäsongen har Naturskyddsföreningen tagit fram fem tips för hur man grillar miljövänligt och klimatsmart: 1. Använd inte tändvätska. Tändvätska är gjord av paraffin som är en fossil oljeprodukt som påverkar klimatet. Dessutom kan paraffin vara ett miljögift om det kommer ut i naturen och är mycket giftigt om t.ex. ett barn skulle få i sig det. Använd i stället en eltändare (se till att du har el märkt Bra Miljö-val hemma), tändpapper med stearin som bas istället för paraffin eller braständare som är gjorda av trä och tänds mot plån som en tändsticka. Det finns också tändvätska gjort på etanol det påverkar klimatet mindre. 2. Använd inte gasolgrill. Gasol är en fossil petroleumprodukt som ger utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet när den förbränns. 3. Använd inte engångsgrill. Engångsgrillen innehåller ofta tändvätska av paraffin men den största miljöboven är aluminiumformen där det går åt mycket energi och fossila utsläpp vid tillverkningen. Om du trots allt använder en engångsgrill - se till att metalldelar hamnar i metallåtervinningen! 4. Använd FSC och SIS-märkt grillkol. FSC är en miljömärkning som innebär att skogen sannolikt är bättre skött ur miljösynpunkt. SIS-märkt grillkol innebär att kolet kommer från trä som inte är kemiskt behandlat. Kolla också ursprunget till kolen, välj närproducerat då har det med stor sannolikhet gått åt mindre utsläpp för transporten.

8 5. Grilla KRAV-märkta grönsaker och välj mindre bitar av naturbeteskött. Köttproduktionen orsakar utsläpp av växthusgaser både metangas från djurhållningen och lustgas vid tillverkning och användning av konstgödsel för att odla foder. Så ät lite mindre kött och grilla något vegetariskt istället det är klimatsmart. På sommaren och hösten är det säsong för grönsaker och man får tag på närodlat. När du grillar kött, välj gärna ekologiskt kött eller svenskt naturbeteskött som håller landskapet öppet och bidrar till den biologiska mångfalden. (Källa: Svenska Naturskyddsföreningens pressmeddelande ) Synpunkter från läsekretsen Som vanligt läser jag EKO-målet med stort intresse. Bra info! I EKO-målet och i andra sammanhang slår ni ett slag för ekologiska produkter med de huvudsakliga argumenten att - EKO är bra för miljön (ex. produktion av KRAV-mjölk innebär mindre kemikalier och handelsgödsel) - EKO är bra för djuren (ex. gladare kossor och höns) Jag ställer givetvis till fullo upp på bägge argumenten. De är i själva verket de viktigaste i sak. Men jag tycker att propagandan även ska vädja till våra smaklökar. Eftersom EKOprodukterna ju faktiskt kostar mer, så räcker det inte alltid att vädja till folks hänsyn om miljö och djur. Jag tror fler skulle välja EKO-produkter om de hade klart för sig att de själva får direkt valuta för de extra pengar det handlar om. Om jag går till mig själv så känns det ofta OK att betala lite mer (ibland mycket mer, tyvärr) för EKO - inte bara eftersom det är bra för miljön, djuren och plantagearbetarna, utan även eftersom EKO är godare och av högre kvalitet också i övrigt. Ta äggen till exempel. KRAV-ägg kostar väl två- eller tredubbelt så mycket som burägg - men å andra sidan smakar de inte fisk, gulan är inte grön och konsistensen är inte som gummi. Jag tycker alltså att ni borde alltså lägga till ett tredje argument, nämligen att EKOprodukterna i allmänhet är betydligt mer smakrika (= mycket godare) och på många andra sätt bättre än de konventionella alternativen. Det gäller banan, ägg, citron, ris, vitkål, leverpastej, morot och många fler produkter. När det gäller KRAV-produkter i kommunens verksamheter känns det förstås toppen att barnen får en del sådana produkter på dagis och i skolan, och att pensionärerna får det på

9 äldreboendena. När det gäller pensionärerna tror jag att det är extra viktigt med smakrika produkter, eftersom smak- och luktsinnet ju försämras naturligt för många gamla människor. Det borde alltså vara läge för exempelvis KRAV-bananer och -ägg inom äldreomsorgen! Synpunkter? Mikael Müller Åsas receptruta Laxmacka med avocado och räkor- 4 st. Ingredienser: 4 portionsbaguetter, ekologiska 8 msk kesella naturell 3-4 tsk citronsaft, ekologisk 3-4 tsk dill hackad, ekologisk 4 tsk gräslök hackad, ekologisk Salt Peppar, ekologisk 2 avocado i skivor, ekologiska 4 skivor rökt lax, ekologisk räkor skalade Tillagning: Dela bröden. Blanda kesella med citronsaft, dill och gräslök. Salta och peppra efter smak. Lägg skivor av avocado på brödet, lägg på kesellaröran och laxen. Toppa med räkorna. Kom i håg att frakta mackorna i kyla. Låt er väl smaka! Gunnels miljötips Rättvise- och Kravmärkt kaffe Jag vill återigen slå ett slag för rättvise- och kravmärkt kaffe. En gröda som kan påverka så mycket för det är den näst mest sålda och köpta råvaran i världen. Minst 100 miljoner människor i världen är beroende av kaffe för sin försörjning. Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. Om du väljer rättvisemärkt kaffe bidrar du bl.a. till att - motverka skadligt barnarbete

10 Dessutom får du ett kaffe som smakar bra från småskaligt jordbruk och som odlas i harmoni med jorden och naturen. Jag tänker också på att vi inom förskola/skola gör likabehandlingsplaner för barnen här i Sverige och det är självklart att vi ska göra det. Men när vi ska tänka i ett vidare perspektiv på hur mycket vi kan påverka andra människor med vårt handlande då är det inte lika självklart att vi ska hjälpa till och ge andra människor ett bättre liv. Forskning visar att för att människor frivilligt ska ändra köpvanor och handla mer miljövänligt krävs att personen tycker att miljöfrågor är viktiga. Men det räcker alltså inte, det krävs ofta också en påminnelse i köpögonblicket för att någon ska välja en kanske dyrare, men miljövänligare vara. När en vana att handla miljövänligt har etablerats behövs inte längre sådana påminnelser, då väljer vi automatiskt den miljövänliga varan. Om alla vi som handlar kaffe nästa gång tänker på att vi hjälper medmänniskor till ett bättre liv när vi köper ett rättvise- och kravmärkt kaffe så har vi börjat ändra våra köpvanor och kanske snart etablerat en ny rutin. Kanske smakar kaffet ännu bättre då. Gunnel Hallå där Annicke Andersson, ny koordinator på social- och utbildningsförvaltningen Brukar du köpa ekologiskt? Jag försöker i möjligaste mån köpa ekologiskt. I så fall vad? Främst blir det frukt och grönt och ägg. Miljövänligt rengöringsmedel och tvättmedet använder jag.

11 Vi som jobbar med Ekomålet är Monika Ahrås, kostchef Gunnel Persson, förskollärare Stensvedens Förskola Bo Staaf, Agenda 21-samordnare Åsa Skoog, skolmåltidsföreståndare Vasaskolan Anneli Lindahl, skolmåltidsföreståndare Lorensbergaskolan Ursula Furtig, folkhälsosamordnare Bo-Göran Fransson, livsmedelsinspektör Malin Lundgren, livsmedelsinspektör Redaktör och ansvarig utgivare: Bo Staaf Agenda 21-samordnare Tel Tidigare nummer av Ekomålet hittar du på HJÄLP OSS ATT SPRIDA Eko-målet!!! Skriv ut och lägg i fikarum eller andra ställen där många kan läsa den. Vidarebefordra den per mail eller hitta på något annat klyftigt. mvh red

Extra temanummer inför Måltidens dag

Extra temanummer inför Måltidens dag EN TTI IDNING UTTGI IVEN AV LLUDVI IKA KOMMUNS REFFERENSGRUPP FFÖR KOSTT OCH EKOLLOGI ISKA VAROR GRUNDAD 2006 NR 2 OKTOBER 2006 Extra temanummer inför Måltidens dag VISST SKA VI FIRA MÅLTIDENS DAG DEN

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

Mer antioxidanter i ekologiskt

Mer antioxidanter i ekologiskt med siktet på en hållbar utveckling EN TTI IDNING UTTGI IVEN AV LLUDVI IKA KOMMUNS REFFERENSGRUPP FFÖR KOSTT OCH EKOLLOGI ISKA VAROR GRUNDAD 2006 NR 9 JANUARI 2008 Mer antioxidanter i ekologiskt Ny forskning

Läs mer

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 Eko-målet med siktet på en hållbar utveckling GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 På lördag är det dags igen!!! Ekomatsligan 2013 Ludvika nu på plats 38 Våra ekologiska varor: Vetemjöl Havregryn Mjölk Filmjölk

Läs mer

Världen har blivit varmare

Världen har blivit varmare Klimatsmart mat Hur vi genom vårt matval kan bidra till att minska effekterna av klimatförändringarna - Samtidigt som vi äter bra för oss Världen har blivit varmare Vad har hänt? Människans utsläpp av

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Svinnet i vardagens måltidskonsumtion

Svinnet i vardagens måltidskonsumtion med siktet på en hållbar utveckling EN TTI IDNING UTTGI IVEN AV LLUDVI IKA KOMMUNS REFFERENSGRUPP FFÖR KOSTT OCH EKOLLOGI ISKA VAROR GRUNDAD 2006 NR 18 MARS 2010 Svinnet i vardagens måltidskonsumtion Mot

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Ludvika fortfarande med i toppen

Ludvika fortfarande med i toppen med siktet på en hållbar utveckling EEN TTI IDNING UTTGI IVVEEN AVV LLUDVVI IKA KOMMUNSS REEFFEEREENSSGRUPPPP FFÖR KOSSTT OCH EEKOLLOGI ISSKA VVAROR GRUNDAD 2006 NR 19 MAJ 2010 Ludvika fortfarande med

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling med siktet på en hållbar utveckling EEN TTIIDNI ING UTTGI IVVEEN AVV LLUDVVI IKA KOMMUNSS REEFFEEREENSSGRUPPPP FFÖR KOSSTT OCH EEKOLLOGI ISSKA VVAROR GRUNDAD 2006 NR 7 SEPTEMBER 2007 Gästskribenter: Lärande

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS!

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! * Man slänger mat för flera miljarder kronor i Sverige varje år. * Räknar man hela Europas matsvinn så kastar vi så mycket att en yta lika stort som landet Belgien odlas helt

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Inledning Undersökningen genomfördes mellan den 14 juli och den 20 augusti. En påminnelse skickades ut till dem som inte svarade i första omgången. Syftet var

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Råd om mat till dig som ammar

Råd om mat till dig som ammar Råd om mat till dig som ammar LIVSMEDELS VERKET Det är få saker som förändrar livet så mycket som att bli förälder. Många rutiner vänds upp och ner när du får ett litet barn att ta hänsyn till, och dina

Läs mer

FISK & SKalDJUR kunskap och sunda tips

FISK & SKalDJUR kunskap och sunda tips FISK & SkalDJUR kunskap och sunda tips Fisk och skaldjur sedan urminnes tider Generationer har fått höra att man ska äta fisk för att bli intelligent det kan låta som en skröna men rekommendationen gäller

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Klimatpåverkan från livsmedel. Material framtaget av Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik för SLL 2013

Klimatpåverkan från livsmedel. Material framtaget av Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik för SLL 2013 Klimatpåverkan från livsmedel Material framtaget av Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik för SLL 2013 Matens klimatpåverkan en ej försumbar del av vår totala konsumtion

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

GRUNDAD 2006 NR 4 FEBRUARI 2007

GRUNDAD 2006 NR 4 FEBRUARI 2007 med siktet på en hållbar utveckling EN TTI IDNING UTTGI IVEN AV LLUDVI IKA KOMMUNS REFFERENSGRUPP FFÖR KOSTT OCH EKOLLOGI ISKA VAROR GRUNDAD 2006 NR 4 FEBRUARI 2007 Mat och miljö Den senaste tiden har

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Ett branschforskningsinstitut för livsmedelskedjan med uppgift

Läs mer

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN BAKGRUND Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för. Den goda måltiden

Läs mer

Gästskribent: Miljö- och byggchef Bror Wallin

Gästskribent: Miljö- och byggchef Bror Wallin med siktet på en hållbar utveckling EEN TTI IDNING UTTGI IVVEEN AVV LLUDVVI IKA KOMMUNSS REEFFEEREENSSGRUPPPP FFÖR KOSSTT OCH EEKOLLOGI ISSKA VVAROR GRUNDAD 2006 NR 5 APRIL 2007 Gästskribent: Miljö- och

Läs mer

Matens miljöpåverkan. 2012-01-18 Sid 1 (5)

Matens miljöpåverkan. 2012-01-18 Sid 1 (5) 2012-01-18 Sid 1 (5) Matens miljöpåverkan Vår mat påverkar miljön på många olika sätt och under senare år har klimatet varit i fokus. Livsmedelsproduktionen påverkar även andra miljöaspekter som övergödning

Läs mer

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun?

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Anna Sperl Jönköpings kommun, Miljökontoret 28 november 2013 Innehållsförteckning 1.0 Introduktion... 3 2.0 Bakgrund... 3 3.0 Mål och syfte... 4 3.1

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra S M A R T STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Handlar om vad vi väljer att stoppa i kundvagnen. MINDRE TOMMA KALORIER ANDELEN EKOLOGISKT ÖKAS Handlar om hur

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Milko satsar på KRAV

Milko satsar på KRAV med siktet på en hållbar utveckling EN TTI IDNING UTTGI IVEN AV LLUDVI IKA KOMMUNS REFFERENSGRUPP FFÖR KOSTT OCH EKOLLOGI ISKA VAROR GRUNDAD 2006 NR 10 MARS 2008 Milko satsar på KRAV Milko satte år 2006

Läs mer

Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger

Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger Tjenahoppsan! Vi är Badankorné. Ett utmanarlag i Mälarscouterna som ville bidra till en bättre miljö på något sätt. Så vi bestämde oss för att skriva en hajkkokbok

Läs mer

Låt maten klimatbanta. Var miljösmart och minska klimatpåverkan

Låt maten klimatbanta. Var miljösmart och minska klimatpåverkan Låt maten klimatbanta Var miljösmart och minska klimatpåverkan från maten du äter Halvera klimatpåverkan från maten När maten ligger på tallriken står den för en tredjedel av din klimatpåverkan! Att föda

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Den hållbara maten konsumenten i fokus

Den hållbara maten konsumenten i fokus Den hållbara maten konsumenten i fokus Frukostseminarium, 10 april 2013 Produktion av livsmedel står för ungefär en fjärdedel av svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Maten påverkar också miljön

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Mat, mat, mat? En fråga för WFD!

Mat, mat, mat? En fråga för WFD! SAMMANFATTNING AV FÖRELÄSNING I GÖTEBORG UTBILDNINGSDAGAR FÖR SKOLMÅLTIDSPERSONAL OCH PEDAGOGER Arrangör: Skolmatsakademin Endast text, bildmaterialet är borttaget. Helene.Wahlander@ped.gu.se Tel 031-786

Läs mer

Klimatpåverkan från skolmåltider

Klimatpåverkan från skolmåltider Klimatsmarta måltider Klimatpåverkan från skolmåltider Livsmedelskedjans klimatgasutsläpp har beräknats stå för ca 5 % av de totala klimatgasutsläppen i Sverige, vilket gör vår livsmedelsförsörjning till

Läs mer

Fisk och skaldjur Om hur du handlar fisk och skaldjur från hållbara fiskebestånd.

Fisk och skaldjur Om hur du handlar fisk och skaldjur från hållbara fiskebestånd. Fisk och skaldjur Om hur du handlar fisk och skaldjur från hållbara fiskebestånd. Med 10 fina fiskrecept! Vi gör det enkelt att välja miljövänligt! Överfiskning är ett stort hot mot världens hav och sjöar.

Läs mer

Motion från Patricia Vildanfors (MP) om 100 % giftfri fruktstund

Motion från Patricia Vildanfors (MP) om 100 % giftfri fruktstund TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-08-10 KS 2015/0432 Kommunfullmäktige Motion från Patricia Vildanfors (MP) om 100 % giftfri fruktstund Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar

Läs mer

Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 2050

Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 2050 Växthusgasutsläpp och livsmedel 1 Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 5 Karin Hjerpe, Jordbruksverket Fredrik Hedenus, Chalmers ton CO -eq per person och år 8 6 Offentlig konsumtion Shoppa

Läs mer

allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se

allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se Havet är inte outtömligt. De senaste 50 åren har fisket ökat markant vilket har haft en mycket negativ effekt på havens ekosystem

Läs mer

Kostrådet på omvärldsbevakning.

Kostrådet på omvärldsbevakning. Eko-målet med siktet på en hållbar utveckling EEN TTI IDNING UTTGI IVVEEN AVV LLUDVVI IKA KOMMUNSS REEFFEEREENSSGRUPPPP FFÖR KOSSTT OCH EEKOLLOGI ISSKA VVAROR GRUNDAD 2006 NR 24 December 2011 Kostrådet

Läs mer

Trerätters år 9. Förväntat resultat Efter arbetsområdets slut förväntas eleven

Trerätters år 9. Förväntat resultat Efter arbetsområdets slut förväntas eleven Trerätters år 9 Förankring i kursplanen Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att planera och tillaga måltider och att genomföra uppgifter som förekommer i ett hem. använda metoder, livsmedel och

Läs mer

DEN HÅLLBARA MÅLTIDEN Mat, klimat och ekologi ger ekonomi i köket. EkoMatCentrum Eva Fröman

DEN HÅLLBARA MÅLTIDEN Mat, klimat och ekologi ger ekonomi i köket. EkoMatCentrum Eva Fröman DEN HÅLLBARA MÅLTIDEN Mat, klimat och ekologi ger ekonomi i köket EkoMatCentrum Eva Fröman EkoMatCentrum Mimi Dekker Eva Fröman Ekomatsligan & Lilla Ekomatsligan Föreläsningar och kurser om mat, klimat

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Servicenämnden 2013 / 30 1 (5) Datum 2013-03-12 Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Vision Trelleborgs kommun ska erbjuda matgästerna lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror som ger god hälsa

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Miljöanpassade måltider i offentlig sektor ett verktyg med miljönytta för många

Miljöanpassade måltider i offentlig sektor ett verktyg med miljönytta för många Miljöanpassade måltider i offentlig sektor ett verktyg med miljönytta för många Klimatpåverkan från 8 skolmåltider inklusive alternativ rätt där vissa råvaror bytts ut Lathund för aktiva råvaruval ur klimatsynpunkt

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

Råd om mat till dig som är gravid

Råd om mat till dig som är gravid Råd om mat till dig som är gravid LIVSMEDELS VERKET Under graviditeten börjar många fundera över sina matvanor. Kanske gäller det även dig. Tidigare har du bara behövt tänka på dig själv. Nu ska du bry

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Samlad fakta från KRAVs webbutbildning 2015 - för restaurangpersonal

Samlad fakta från KRAVs webbutbildning 2015 - för restaurangpersonal Samlad fakta från KRAVs webbutbildning 2015 - för restaurangpersonal 1. Vad är KRAV? En ekonomisk förening och Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV-märket visar att en vara är producerad på

Läs mer

Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon skillnad?

Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon skillnad? Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon skillnad? Friederike Ziegler, SIK- Institutet för Livsmedel och Bioteknik KSLA 5 december, 2013 SIK- Institutet för Livsmedel

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

GRUNDAD 2006 NR 21 April 2011. Lördag den 21 maj blir det en inspirationsdag runt mat på Garvarns torg.

GRUNDAD 2006 NR 21 April 2011. Lördag den 21 maj blir det en inspirationsdag runt mat på Garvarns torg. Eko-målet med siktet på en hållbar utveckling EEN TTI IDNING UTTGI IVVEEN AVV LLUDVVI IKA KOMMUNSS REEFFEEREENSSGRUPPPP FFÖR KOSSTT OCH EEKOLLOGI ISSKA VVAROR GRUNDAD 2006 NR 21 April 2011 Glada matdagen

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

Lär dig mer om din kost

Lär dig mer om din kost kostspecial Fitness stora Matiga sallader sidan 64 Ekologiskt sidan 52 Lär dig mer om din kost Smoothietrender sidan 59 Äta bör du. Annars orkar du inte träna. Häng med i vår kostspecial och lär dig göra

Läs mer

Elsas klimatsmarta skafferi - UNT.se

Elsas klimatsmarta skafferi - UNT.se Publicerad: 2011-12-01 09:34, senaste uppdaterad: 2011-12-08 15:12 Läs upp Elsa Fries Foto: Emma Eriksson + Visa bildtexten Elsas klimatsmarta skafferi Hon är helt övertygad om att det spelar stor roll

Läs mer

Frågeformulär för att hitta din optimala kostsammansättning

Frågeformulär för att hitta din optimala kostsammansättning Tre typer av (och fett) typ är du om du mår bra av att äta livsmedel som innehåller mer fett och protein, dvs som kommer från något som har ögon. Fåglar, kor, får, fisk, räkor ger t ex samtliga livsmedel

Läs mer

Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet?

Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet? Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet? Du: Ekologiskt har inget med frakten att göra. Att vinet är ekologiskt betyder bland annat

Läs mer

En finansiering från Naturskyddsföreningen är möjligtack vare försäljning av Bra miljöval el

En finansiering från Naturskyddsföreningen är möjligtack vare försäljning av Bra miljöval el I Prova att byta ut riset mot svenskt ris, dvs matvete, matkorn, matdinkel, mathavre och korngryn. En finansiering från Naturskyddsföreningen är möjligtack vare försäljning av Bra miljöval el Författarna

Läs mer

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material!

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Unga röster om eko Ett skolmaterial om ekologisk odling och mat baserat på broschyren Unga röster om eko och filmen Byt till eko. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Lärarhandledning

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 11-16 AUGUSTI 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

Klimatsmart mat måste alla bli vegetarianer?

Klimatsmart mat måste alla bli vegetarianer? Klimatsmart mat måste alla bli vegetarianer? Karin Sahlström Miljösmart EKOMAT så klart! EKOMAT Hållbar utveckling - Brundtlandkommissionen 1987 Klimatsmart EKOMAT så klart! EKOMAT Hållbar utveckling eller

Läs mer

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan Fakta om ägg från Svenska Ägg Sammanfattning Att äta ägg är både klimatsmart och belastar miljön mindre än många andra animaliska livsmedel.

Läs mer

Emmas Grand Finale Meny

Emmas Grand Finale Meny Emmas Grand Finale Meny En meny som tar gästerna genom smaker från zucchini, getost, citron, olivolja, havsabborre, rosmarin, lagerblad, fänkål, vitt vin, potatis, morötter, jordgubbar, apelsin, rött vin

Läs mer

INKÖPSINFORMATION. Inköpsinformation Krischan Dokumentansvarig: Johannes Lindmark, PQS Uppdaterad 2011-06-01

INKÖPSINFORMATION. Inköpsinformation Krischan Dokumentansvarig: Johannes Lindmark, PQS Uppdaterad 2011-06-01 2011 INKÖPSINFORMATION Inköpsinformation Krischan Dokumentansvarig: Johannes Lindmark, PQS Uppdaterad 2011-06-01 Krischans Inköpspolicy I Kristianstads nations verksamheter konsumeras dagligen stora mängder

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

Ludvika blir Fairtrade City

Ludvika blir Fairtrade City med siktet på en hållbar utveckling EN TTI IDNING UTTGI IVEN AV LLUDVI IKA KOMMUNS REFFERENSGRUPP FFÖR KOSTT OCH EKOLLOGI ISKA VAROR GRUNDAD 2006 NR 13 NOVEMBER 2008 Ludvika blir Fairtrade City En styrgrupp

Läs mer

EkoMatCentrum jobbar med mat från hav och jord till bord

EkoMatCentrum jobbar med mat från hav och jord till bord VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. EkoMatCentrum jobbar med mat från hav och jord till bord Utbildningar om ekologisk och klimatsmart mat Föreläsningar

Läs mer

B A K D A BAKSIDA. Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter. Fjärde upplagan

B A K D A BAKSIDA. Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter. Fjärde upplagan B A K SI D A BAKSIDA Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter Fjärde upplagan WWFs rekommendationer för fisk och skaldjur Smaklig måltid! Dessa arter

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL.

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. Informationscentrum för Ekologiska Produkter Informationsmaterial Kursverksamhet Studiebesök Rådgivning Marknadsutveckling

Läs mer

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015 Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 215 Bakgrund och syfte Med anledning av ett ökat konsumentintresse för ekologiska livsmedel beslöt Handla Miljövänligtgruppen (Naturskyddsföreningen

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

Klimatförändringarna angår oss alla

Klimatförändringarna angår oss alla OM mat och klimat 1 2 Klimatförändringarna angår oss alla och många efterlyser enkla tips att använda i vardagen. Här kommer tips om 10 enkla, men betydelsefulla klimatval när du handlar, lagar och äter

Läs mer

Policy för hållbar utveckling och mat. för Malmö stad

Policy för hållbar utveckling och mat. för Malmö stad Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad Innehåll: Matens betydelse mer än ett mål mat sid 5 Policy för hållbar utveckling och mat sid 9 Från policy till verklighet sid 27 Matens betydelse

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Förslag anmält till EU 1 Omfattar livsmedelsgrupperna: Kött nöt, lamm, gris och kyckling Fisk och skaldjur Frukt och bär, grönsaker och baljväxter Potatis, spannmålsprodukter

Läs mer

SMARTARE MAT. Ät en potatis så kan du andas under vattenytan! Är det smart mat? Hur smart kan mat bli?

SMARTARE MAT. Ät en potatis så kan du andas under vattenytan! Är det smart mat? Hur smart kan mat bli? Vad menas med det? Är det funktionell mat? Tjejmjölk i rosa förpackning med extra folsyra som underlättar om man vill bli gravid. Är det smart? GMO? Genetiskt Modifierad Organism Ris med mer A-vitamin?

Läs mer

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42 Lammkorv med linser och rostad potatis vecka 42 familj Lammkorv med linser och rostad potatis cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2527 kj/ 606 kcal. Protein 25,6 g. Fett 28,1 g. Kolhydrater

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer