SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007"

Transkript

1 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen Övriga deltagande Yvonne Samuelsson, Gränskommittén Annika Daisley, Gränskommittén Mette Bakken, Gränskommittén Utses att justera Uno Nilsson Sekreterare Ordförande Justerande Organ Yvonne Samuelsson Ole Haabeth Uno Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafer 1-10 Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet Underskrift...

2 Arbetsutskottet Sida 2(5) 1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnas 2 Val av justerare Uno Nilsson väljs till justerare 3 Ansökan om projektmedel Mannen i Landskapet Karivold Film har hos Gränskommittén ansökt om medel för ett filmprojekt om arkeologen Erling Johansen, som genom olika TV-program gett arkeologin ett ansikte i Bohuslän och Østfold. att medfinansiera projektet med NOK. 4 Grenseland Fortsatt samarbete Bygg broar för en livskraftig region Gränskommitténs styrelse har den 22 september 2006 gett sekretariatet i uppdrag att i nära samverkan med berörda kultur-, turist- och näringslivsorganisationer ta fram ett förslag till projekt för fortsatt samarbete efter projektet Grenseland 2005, Bygg broar för en livskraftig region. Sekretariatet har under 2006 och 2007 haft möten med svenska och norska näringslivschefer, kultur- och näringslivshandläggare på Fyrbodals kommunalförbund, representanter för kultur och turistorganisationer. Sekretariatet har även redovisat projektförslaget på Interreg;s projektkontaktmässa under november Något större engagemang för projektförslaget har inte visats, varför sekretariatet föreslår att projektet läggs på is. Önskemål har däremot framförts om att Gränskommittén fortsätter och jobbar med att anordna svensk-norska mötesplatser (projektkontaktmässor). att inte i dagsläget driva vidare projektförslaget Bygg broar för en livskraftig region att avsätta SEK i budget 2007 för anordnade av mötesplatser för kultur-, turistoch näringslivsorganisationer.

3 Arbetsutskottet Sida 3(5) 5 Statusrapport 2007 till Nordiska Ministerrådet Sekretariatet har tagit fram en statusrapport 2007 till Nordiska Ministerrådet, vilken bifogats kallelsen. Yvonne Samuelsson redogör kort om innehållet i statusrapporten. att ställa sig bakom sekretariatets statusrapport till Nordiska Ministerrådet. 6 Statusrapport KONTAKT 2008 Projektledarna Annika Daisley och Mette Bakken redogör över status i projektet KONTAKT Kontaktmässan kommer att arrangeras den oktober 2008 på Radisson SAS Hotel & Resort i Fredrikstad, Norge. Rekrytering av sponsorer och värdföretag har startats upp direkt efter KONTAKT att anteckna informationen till protokollet 7 Information/rapportering Yvonne Samuelsson informerar om vad sekretariatet gjort och vad som planeras; Sekretariatet kommer att delta på Østfold konferensen den 24 och 25 januari Sekretariatet och projektledaren, Maria Zandfeld har presenterat Gränskommitténs verksamhet och projektet Grensebroen Arena på Gränsregionalt Forum den november i Köpenhamn. Sekretariatet har ansvarat för mötesbokningen på Interreg s projektkontaktmässa på TanumStrand den 6-7 november. Sekretariatets arbete kommer att debiteras Interreg. Ett förslag till ny finansieringsmodell för gränsregionerna har tagits fram, där sekretariatet tillsammans med Öresundskommittén varit delaktiga. Förslaget kommer att behandlas under december av ämbetsmannakommittén. Interreg Sverige-Norge. Programmet öppnar för ansökningar 8 januari och stänger den 29 februari. Interrreg anordnar kostnadsfria informations- och utbildningsinsatser den 17 respektive 22 januari på TanumStrand. Från och med den 29 januari kan projekt beställa tid för genomgång med sekretariatet. Det finns 3 olika typer av ansökningsförfarande; 1. Projekt som söker för mer än SEK - bestämd tid 2 ggr/år. 2. Småprojekt; under SEK och NOK projekttid max 1 år. Kan sökas året om och har en enklare ansökningsförfarande. 3. Förprojekt; max gräns SEK och NOK.

4 Arbetsutskottet Sida 4(5) Mette Bakken kommer att ha huvudansvaret för frågor som gäller gränshinder. Bland annat kommer Mette att vara kontaktperson för gränsregionerna vad gäller näringslivsfrågor Sverige-Norge. GrenseTjänsten ansvarar för arbetsmarknadsfrågor. Ett brev och informationsmaterial om Gränskommittén kommer att skickas ut till alla nya ledamöter och ersättare i styrelsen. Planeringen av nationalparkerna KOSTER och HVALER pågår för fullt. Frågan har kommit upp på vilket sätt Gränskommittén vill delta. Man avser att söka projektmedel hos Interreg Sverige-Norge och hos Nordiska Ministerrådet. Intresset är stort både nationellt som internationellt och invigningen planeras till september 2009 (100 års jubileum för nationalparker i Sverige och Europa) då Sverige har ordförandeskapet i EU. Förslaget är att jobba fram ett samordningsprojekt vad gäller - invigning - gemensamt informationsmaterial och kartor marknadsföring naturrum samordning utställningar mm - organisation (förvaltning). Kontakt har tagits med Interreg-sekretariatet som tycker projektförslaget är mycket intressant, ett möte är avtalat till den 29 januari att arbetsutskottet ser det viktigt att samordna arbetet med nationalparkerna i Hvaler och Koster och deltar gärna i den processen. Sekretariatet ges mandat att arbeta med projektansökan till Interreg. Beträffande eventuell medfinansiering tas frågan upp på Gränskommitténs styrelsemöte den 8 februari att i övrigt notera informationen till protokollet. 8 Gränskommitténs möte i Sarpsborg den 8 februari 2008 Nästa möte med styrelsen kommer att hållas i Sarpsborg med Østfold fylkeskommune som värd. Sekretariatet föreslår att följande punkter tas upp på mötet; Val av ordförande och norska ledamöter/ersättare till arbetsutskottet Information om Gränskommitténs verksamhet Bokslut och verksamhetsberättelse 2007 Redovisning svensk-norska kontaktmässor samt KONTAKT 2008 Redovisning BEN Ansökningar projektmedel Statusrapport Nordiska Ministerrådet Framtida finansieringsmodell för gränsregionerna Övriga frågor att godkänna förslag till ärenden till kommitténs möte den 8 februari 2008

5 Arbetsutskottet Sida 5(5) 9 Övriga frågor Inga övriga frågor. 10 Mötet avslutas Ordföranden avslutar mötet

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl. 09.30-13.00 ) Datum 21 maj 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 25 maj 2012 1(14) Plats och tid Bohusgården Hotell & konferens, Uddevalla, Sverige kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 14 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 20 mars 2013 Tid: 09.30 13.30 Plats: Hotell Dalsland i Ed Deltagare: Helena Raunegger, Strömstads kommun Gunnar Oleniusson, Tullverket

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Datum: 2009-06-17 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunhuset i Askersund Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Folkhälsorådet 2014-08-21 1

Folkhälsorådet 2014-08-21 1 Folkhälsorådet 2014-08-21 1 Plats och tid Vedum skola 21 augusti 2014 klockan 8.30-11.45 Beslutande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC SN Rezkar Mohamad (S),

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Gränskommittén har under perioden 1/1-1999 7/12-1999 haft följande sammansättning:

Gränskommittén har under perioden 1/1-1999 7/12-1999 haft följande sammansättning: GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 1 Gränskommittén har under perioden 1/1-1999 7/12-1999 haft följande sammansättning: Kommun/landsting Ledamöter Ersättare Fylkeskommun Fredrikstad Ordfører Varaordfører kommune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Två Skyttlar, Örby klockan 09:00 Beslutande S Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP S C Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Madeleine Nazak Haghighat. Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch

Madeleine Nazak Haghighat. Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch Madeleine Nazak Haghighat Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch Bo Hamrå (Sekretariat, VGR/Interreg Sverige-Norge): På gamla Svinesundsbron finns en röd och en grön lampa för att ange styrbord

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 5 september 2007

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 5 september 2007 Sidan 1 av 8 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 5 september 2007 Tid och plats: 13.00 4 september 15.00 5 september, Tornvillan, Nacka strand Närvarande: Hans Björke (ordf.), Bertil

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S), tjänstgör ej 66 Kristina Lindberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (S) Ordförande Natrix Öjemark (C)

Läs mer