Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m"

Transkript

1 TRAUMAJOURNAL Namn:... Pat id:... Oidentifierad:... Klistra patientetikett här Datum:... Tel larmtid:... Beräknad ankomst:... o Ambulans:... o HKP:... o Söker själv:... Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... Traumajour:... Kirurgjour:... Ansvarig ssk:... Telefonrapport Larm mottaget av: o Barn <15 år o Barnkir larmad o Gravid vecka:.. Situation / Skademekanism: o Transportolycka...vs... o Förare o Passagerare o Fram o Bak o Bilolycka avkörning vid viss hastighet >70km/h med bälte eller utlöst krockkudde >50km/h utan bälte eller ej utlöst krockkudde o Personen fastklämd Fritext: Bakgrund: Överkänslighet o Ingen känd o Ja Aktuellt: AF: A o Ofri luftväg o Airbag o Bälte o Barnbilstol o Hjälm Blodsmitta o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m o Övrigt trauma o Utkastad ur fordonet o MC/Mopedolycka > 30km/h o Dödsfall i samma fordon o Fotgängare eller cyklist påkörd av motorfordon o Nej o Ja o Vet ej.. o Blödningsbenägenhet... Sat: B o SpO 2< 90% med O 2 o AF >30 eller <8 Avsaknade andningsljud o Hö o Vä o Bilat P: BT: / C o Puls >120 o BT < 90 RLS: D o RLS-85: 3 eller o GCS: <12 o Neurologiskt bortfall Skadetyper: o Penetrerande skada på huvud, hals eller bål o 2 frakturer på långa rörben o Instabilt bäcken o Amputation ovan hand eller fot o Brännskada över 18% och/eller inhalationsskada o Drunkning eller hypotermi o Instabil bröstkorg Åtgärder: A B C D o Ryggskada med neurologisk påverkan o Nässvalgtub o Larynxmask o Syrgas o PVK o Halskrage o Hare o Svalgtub o Intraosseös o Spineboard o Trochantergördel o Intuberad Rekommendation / larmnivå o KED-väst o Stort Traumalarm o Litet Traumalarm o Ej Traumalarm Larmat annan specialitet? o Ja, vilken... Blodbeställning : Larm-ssk : Larmtid:.. Ring TRAUMAJOURNAL TRAUMAJOURNAL TRAUMAJOURNAL

2 Primär bedömning: kl.. SpO 2 AF Puls BT / RLS Bortfall Temp A B C D E o Fri luftväg o UA o UA o UA o UA o RLS 3 o GCS < 12 o Temp <35 C o Intubation o Kirurgisk luftväg o Larynxmask o AF >30 o SpO 2 <90% o Nedsatta andningsljud o hö o vä o Puls >120 o Syst BT <90 o Instabilt bäcken Femurfraktur o hö o vä Pupiller Storlek och reaktion Hö Vä o Svalgtub o Nässvalgtub o Instabil bröstkorg Trachealdeviation o hö o vä o Subcutant emfysem Pulsar Radial hö Ua Svag 0 vä Ua Svag 0 Fem hö Ua Svag 0 vä Ua Svag 0 N=Normal T=Trög S=Saknas o Bortfall Transfusionspaket: Beställ transfusionspaket om något av följande kriterier föreligger: o Hemodynamiskt instabil patient som fått, eller förväntas få, minst 4 e-konc på en timme eller 10 e-konc på 24 timmar o Mycket allvarlig thorax, buk eller bäckenskada, eller multipla frakturer på långa rörben o Mycket betydande obstetrisk, gastrointestinal eller kirurgisk blödning Transfusionspaket: 4 e-konc 4 plasma 1 trombocyter Antal beställda: Blodcentralen A = B = F = FF = Pn = S = Sk = Sl = St = ÖF = Amputation Brännskada Fraktur Främmande föremål Penetrerande skada Smärta Skrapskada Slitskada Stötskada Öppen fraktur Övriga åtgärder: o Id-band PVK o Intubation o Trochantergördel Storlek: Placering: o Larynxmask o Gipsskena o Bladderscan o o Svalgtub o Torniquet... tid ml tid. o o Nässvalgtub o Temp KAD o o CPAP o Thoraxdrän o hö o vä o Suprapubis o CVK... o Värmetäcke Utbyte: o luft o blod o FAST o Intraosseös.. o EKG o Thoracotomi ml o Peritoneal lavage o Artärnål... o V-sond storlek. o Suturering / Sårvård / Se figur Lab / Röntgen: o Traumaprover o Urinsticka o Artärgas o CO-Hb o Intoxprover o Kap-Glukos.. o Bastest o Blodgruppering o Blodgrupp från vävnadsbit o TEG o Övriga prover o Kap-Hb. o Trauma CT Övervakning på röntgen utförs av: o Akutmottagningen usk o Övriga röntgenundersökningar o Akutmottagningen ssk o Avbryt Traumalarm meddela CT-lab o Narkos ssk o Narkos läkare o CIVA läkare o Kirurg

3 Fritext: A B Klockan: AF SAT C Puls x BT MAP - O Urinmätning/ml D RLS Pupill L M V N T S H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V E Temp Ordinationer: Beredning Läkemedel Styrka Dos i antal el volym Läkemedel Dos Cyklokapron 1 gram Klockslag Läk sign Läk sign VAS Ssk Infusioner

4 Första bedömning Trauma CT: Kroppsdel: Fynd: ROS-etiketter: Huvud o Blödning Thorax Höger o Pneumothorax o Hemothorax Vänster o Pneumothorax o Hemothorax Buk o Fri gas o Fri vätska Bäcken o Stor skelettskada Kommentarer Skaderapport Sammanfattning av skador upptäckta på AKM samt efter röntgen Skall tas ur traumatransfer SENAST klockan: Patienten ska till: o CIVA o NIVA o TIVA o BRIVA o AIMA o Avdelning o Operation o Obs på Akuten..timmar Närstående Närstående Namn: Närstående tel: Närstående underrättade o Nej o Ja o Medföljer Kläder sönderklippta o Nej o Ja vad?... Omhändertagna värdesaker/kläder o Nej o Ja o Lämnade till närstående Kastade o Nej o Ja o Lämnade till närstående / anhörigstödjare Meddelande till avdelningen / Ordinationer för fortsatt vård de närmaste 24h Inläggningsorsak Avdelning Preliminär diagnos Kontroller enl. MEWS o 2 ggr/dygn o 4 ggr/dygn o 8 ggr/dygn o Uppkopplad på monitor o Commotio observation o Annat specificerat Per os o Fasta Bevaka o Röntgen o Op-anmäld o Flyta fritt o Prover o Normalkost o Konsulter Ny bedömning kl Inskrivande läkare Sökar-nr

5

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION

Läs mer

(rapid emergency triage and treatment system) Ett sammanhållet medicinskt beslutsstöd för akutvård. NU-ambulansen 3.0

(rapid emergency triage and treatment system) Ett sammanhållet medicinskt beslutsstöd för akutvård. NU-ambulansen 3.0 RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Ett sammanhållet medicinskt beslutsstöd för akutvård NU-ambulansen 3.0 RETTS skall inte ta över det medicinska besluten som läkare och vårdpersonal skall,

Läs mer

1.15.1 Överrapportering av patient från ambulanssjukvården 1.16.1 CPAP Användarinstruktion 1.16.2 Skapande av intraosseös infart

1.15.1 Överrapportering av patient från ambulanssjukvården 1.16.1 CPAP Användarinstruktion 1.16.2 Skapande av intraosseös infart INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt 1.1.1 Prehospital undersökning o. behandling vuxen 1.1.2 Smärtbehandling allmänt 1.2.1 Medicinskt ansvar 1.3.1 Journalhantering 1.4.1 Fortsatt egenvård 1.4.2 Fortsatt egenvård

Läs mer

ESS 0 -Anvisningar och tillämpningar av ESS i RETTS beslutsstöd.

ESS 0 -Anvisningar och tillämpningar av ESS i RETTS beslutsstöd. ESS 0 -Anvisningar och tillämpningar av ESS i RETTS beslutsstöd. somatik Alla ESS är uppbyggda på samma sätt och gäller både prehospitalt som hospitalt. Triageåtgärder är ersatta med rekommendationer enligt

Läs mer

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den är daterad 1412 och

Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den är daterad 1412 och Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den är daterad 1412 och kan ses som en dåtida handbok i medicin och kirurgi.

Läs mer

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Riktlinjerna är uppdelade i avsnitt. Avsnitt 1 beskriver vårt generella patientarbete. De direktiv som anges gäller för alla patienter om inget annat

Läs mer

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1. Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.1 sid 1(2) Flik 1 Allmänt Forts. Flik 5 Förord 1.1 Kramper 5.6 Innehållsförteckning Meningit 5.7 Symtom/iakttagelser

Läs mer

BEHANDLINGS- RIKTLINJER

BEHANDLINGS- RIKTLINJER BEHANDLINGS- RIKTLINJER Akutsjukvården i Västerbotten, Ambulans Giltig fr o m 2014-06-01 Behandlingsriktlinjer Ambulans/allmänt /innehållsförteckning Kapitel 01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt 5. Trauma/Olycksfall

Läs mer

Välkommen till Akutmottagningen

Välkommen till Akutmottagningen Välkommen till Akutmottagningen Akuten bara när det är allvarligt Du skall alltid åka till närmaste akutmottagning vid livshotande tillstånd samt om du känner dig allvarligt oroad över plötsligt uppkomna

Läs mer

Akut kirurgi och urologi

Akut kirurgi och urologi Akut kirurgi och urologi BEHANDLINGSPROGRAM Stockholms läns landsting 2009 Omslagsbilden är hämtad ur en handbok i medicin och kirurgi från 1412. Det är en handskrift som finns bevarad på Kungliga biblioteket

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer 2013 Behandlingsriktlinjer - Allmänt Innehållsförteckning Rev nr: 1 Ersätter Utarbetad av: Godkänd av: Datum: Sida: 1 2013-01-14 Av: 243 Innehållsförteckning Sida A Allmänt 3 Förord

Läs mer

FÖR MÅNGA LARM OM LITET TRAUMA

FÖR MÅNGA LARM OM LITET TRAUMA Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Akademiska sjukhuset UPPSALA 2014-03-26 FÖR MÅNGA LARM OM LITET TRAUMA LÅG FÖLJSAMHET TILL KRITERIER Författare: Lina Holmberg, medicine kandidat Handledare: Fredrik

Läs mer

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH Akutkompendium 2011 Produktion: Infab, Helsingborg Tryck: Edita Västra Aros Förord vårt akutkompendium utkom första gången 1996 och har sedan dess varit en uppskattad hjälp i det dagliga arbetet. Förra

Läs mer

101. (metts-p) - Onormal hjärtrytm/arytmi R00 Bakgrund

101. (metts-p) - Onormal hjärtrytm/arytmi R00 Bakgrund 101. Onormal hjärtrytm 103. Näsblödning (epistaxis) Blodig hosta (hemoptys) Postop. tonsillblödning 104. Andningsbesvär (dyspné), Hyperventilation Bröstsmärta vid andning, Främmande kropp i nedre luftvägar

Läs mer

Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19

Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19 Akuta Hjärtan Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19 Ansvarig för innehåll Överläkare Anestesi/Ambulans Dr. Einar Lantz och Medicinöverläkare

Läs mer

Anestesiologisk akutmedicin

Anestesiologisk akutmedicin Anestesiologisk akutmedicin Kompendium för ST- läkare Joacim Linde SAMMANFATTNING Praktiska råd för att på bästa sätt kunna hantera de akutmedicinska situationer du konfronteras med på anestesi/iva jourerna

Läs mer

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 R1) En person får hjärtstopp när han tankar bilen. Vilken säkerhet måste du iaktta med de nya defibrillatorerna innan du defibrillerar?

Läs mer

Reseberättelse från Bangor och Boston

Reseberättelse från Bangor och Boston 1 Reseberättelse från Bangor och Boston Denna reseberättelse är skriven av Roland Olsson och Bosse Ek. Resan gjordes under tiden 17/9 30/9 00. Vi är båda sjuksköterskor med specialistutbildning i anestesisjukvård

Läs mer

den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00

den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Del C 1 april 2010. Region Skånes Prehospitala Centrum. Denna del ska besvaras av samtliga läkare.

Del C 1 april 2010. Region Skånes Prehospitala Centrum. Denna del ska besvaras av samtliga läkare. Region Skånes Prehospitala Centrum Del C 1 april 2010 Denna del ska besvaras av samtliga läkare. C1) Vad är en delegering? a) En sjukvårdsåtgärd som en person med formell kompetens har uppdragit åt annan

Läs mer

Örebro Universitet, Vt 2011 Omvårdnadsvetenskap inom akutsjukvård 7, 5 hp Datum: 2011-05-25. Tentamen, omvårdnadsvetenskap inom Akutsjukvård, OM 2017

Örebro Universitet, Vt 2011 Omvårdnadsvetenskap inom akutsjukvård 7, 5 hp Datum: 2011-05-25. Tentamen, omvårdnadsvetenskap inom Akutsjukvård, OM 2017 Tentamen, omvårdnadsvetenskap inom Akutsjukvård, OM 2017 Tentamen omfattar följande: Akut omhändertagande, primärt och sekundärt, A-HLR barn samt omvårdnad inom områden som berörs i artiklar som utlämnas

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 2015 01 16(HT 2014) Chronbach s α = 0.76 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Instuderingsfrågor Bråttomkursen

Instuderingsfrågor Bråttomkursen Instuderingsfrågor Bråttomkursen Om du gör dessa instuderingsuppgifter med hjälp av de litteraturhänvisningar som finns kommer du kunna få mer ut av kursen. Detta är frivilligt men rekommenderas. HLR häftet

Läs mer

ANELÄK Postoperativa rutiner (UVAkompendium)

ANELÄK Postoperativa rutiner (UVAkompendium) 1 (41) ANELÄK Postoperativa rutiner (UVAkompendium) Postoperativ vård bedrivs dels på Uppvakningsenheten ("UVA") och dels på Intensivvårdsavdelningen ("IVA"). Dessa riktlinjer är i första hand avsedda

Läs mer

Prehospitalt akut omhändertagande Enligt principen L-ABCDE

Prehospitalt akut omhändertagande Enligt principen L-ABCDE I tidningsreferat från bränder och andra olyckor står ofta att räddningstjänsten var snabbt på plats. Det betyder att det ofta är räddningstjänstpersonal som får utföra det så viktiga första arbetet på

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Anvisningar för Blodcentralen

Anvisningar för Blodcentralen 1(26) 2011-02-03 Anvisningar för Blodcentralen Innehållsförteckning Sidan 1. Kontakta oss 2 2. Allmän information 3 3. Provtagningsföreskrifter 4-5 4. Hur säkert är svaret från blodcentralen? 6 5. Blodgruppering

Läs mer

Transfusionsanvisningar

Transfusionsanvisningar Transfusionsmedicin Sid: 1 (1) Förberedelser Blodgruppering utförs inför ev. transfusion av erytrocyter, plasma och trombocyter. Kontrollera om patienten är blodgrupperad innan provtagning sök information

Läs mer