Jörgen Sandin. Agenda Fö1. Syftet med mina två föreläsningar. Introduktion. Er projektplan i sin kontext. Projektplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jörgen Sandin. Agenda Fö1. Syftet med mina två föreläsningar. Introduktion. Er projektplan i sin kontext. Projektplan"

Transkript

1 Agenda Fö1 Introduktion Presentation Mitt uppdrag Vad är projekt? Varför projekt? Grundläggande om varianter av arbetssätt inom projekt Projektmodeller Planeringsaktiviteter Integrated Product Development Project Methods Process Development Operating Management Systems Quality Change Management Portfolio Management Business Development NLP Coaching Pedagogic M.Sc. PD CM PD Jörgen Sandin Tech. Lic. PrM O CM Pro Pro Q 50% 50% Syftet med mina två föreläsningar Introduktion Ge basal kunskap om projektmodeller, samt: möjliggöra att ni kan skaffa er erfarenhet av en projektmodell möjliggöra att ni kan öva i projektplanering och uppföljning Baserat på TDDD36 Projekttermin: Säkra mobila system Hösten 2012 Projektplan Er projektplan i sin kontext Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar Krav Aktiviteter (Åtgärder) Resursplanering Budget Tidplanering Projektorganisation Kommunikation (Informationshantering ) Projektuppföljning Rapportering Redovisning Projektförslag Projektide Uppföljning Förstudie Planering Genomförande Avslut... V40 Sprint... V41 V42 Vk Vl Vm Vn Projektplan Baserat på TDDD36 Projekttermin: Säkra mobila system Hösten 2012 Baserat på Lööw

2 Projektet i historien Introduktion till Projektledning Defoe, D (1697) an essay upon projects analyserade bland annat projekten Noaks ark och det misslyckade projektet med att konstruera Babels torn! Det moderna sättet att arbeta i projekt föddes i USA på 50 talet PERT: fokus på tid, put a man on the moon CPM: fokus på kostnad, produktutveckling Agilt Scrum: Nonaka & Takeutchi (1986) Vad är ett projekt? Definition av Projekt Bestämt avgränsat mål unik uppgift Bestämd tidsperiod tidsatt Bestämda resurser egen budget Särskilda arbetsformer en tillfällig organisation Beställare och projektorganisation Avgänsat i tid och omfattning Tydlig målsättning Dokumenteras under hela projektet Projektbeskrivning utformas och arbetsform har fokus på resultat Baserat på Tonnquist 2010 Baserat på Lööw 2003 Körkort Projekt? Bicarbonatpatron Projekt? 2

3 Varför projekt? Är dom lyckade? Sydney Opera House The Sydney Opera House was finally completed, and opened in 1973 by Queen Elizabeth II, and is one of the world's most recognizable buildings. Sydney Opera House Facts 1957 the danish architect Jørn Utzon unexpectedly won the competition for a new opera house in Sydney, Australia Major changes from the original concept Utzon replaced the original elliptical shells with a design based on complex sections of a sphere Opened in 1973 Cost overrun of 1,400 percent Citytunneln The 4th december 2010 H.M. Konung Carl VI Gustaf participated at the opening ceremeony of the Citytunnel. The 12th december it was up and running. Main reference: Harvard Design Magazine in 2005 Source: Trafikverket Citytunneln Facts Start of construction: March 2005 In use: December 2010 Budget: 9,45 billions kronor. Final cost: 8,565 billions kronor Space Race Sputnic 1 The first artificial earth satellite. The Soviet Union launched it into an elliptical low Earth orbit on 4 October 1957 Explorer 1 Designed, built and launched (31 January 1958) within less than three months Source: Trafikverket Source: Wikipedia 3

4 Drugs development Linear model: Chemical laboratory, clinical trials, approval (The food and drug administration) Man kan inte få allt här i världen! Scoopet man måste inse att egenskaper, tid, pengar och resurser hänger ihop Tvätteriet: Vi tvättar billigt, bra och snabbt Välj 2! Kvalitet Tid Resurser Prioritet Q/$/T? Varför Projektmodeller? Kvalitet Tid Resurser Projektkontroll Säkra att kunden är i fokus Q T R Q T R Ref. Saab 4

5 Säkra att man använder samma språk Säkra att man tar relevanta affärsmässiga beslut Ref. Saab Ref. Saab Tollgates och Milestolpar Milstolpe Affärsnivå Projekt nivå Beslut Gå tillbaka Fortsätt Avsluta Leverans EFFEKTER T Q K Projektorganisationer Projektorganisationer Ett exempel Nicolette VD Thomas Christian Magnus Dedy Jörgen TEIO12 Projektledare 5

6 Projektorganisationer Ett exempel fort. Projekt vs. Linje Company Management Line Manager Project Manager Employee Linjechef Projektledare Andel som arbetar i projekt 100 % Matrisorganisation Projektorganisation fortsättning Styrgrupp Projektägare 50 % Resursägare Projektledare Kvalitetssäkring Hierarkisk organisation Matrisorganisation Projekt orienterad organisation Baserat på Tonnquist 2010 Projektgrupp Delprojektledare Projektmedlemmar Projektorganisation fortsättning Styrgrupp Projektledare Projektgrupp Arbetsgrupper Referensgrupp Baserat på Lööw 2003 Background Description E.g. Unestablished new actor Goals What? Project lifecycle Why? Impact realization Specific The effects The goal should be indisputably described and unique for this project E.g. Be established Measurable as a player at the It should be possible to answer YES or NO Scandinavian if the goal has been reached market Accepted The goal should be established with both project group members and users Realizable The goal should be realizable with the resources made available Timed The goal should be obtained at a given time 6

7 Project name Background Project Charter EFFEKTER Sponsor End users Business impact goal/ Project objective Project goal end result of the project Timeframe Start Finish Priority Time Resources Quality Budget Documentation received by Ert Projektdirektiv Viktiga dokument I de tidiga faserna Projektdirektiv Varför? Vad? Avgränsningar Projektförslag Projektide Uppföljning Förstudie Planering Genomförande Avslut Hur? Projektplan Project Budget Sprint Backlog Risk analys Kravspecifikation Tidplan Etc Product Backlog Varför? Hur? Problem? Planering av projekt Styra, leda och utföra arbetet effektivt Veta vad, vem, hur, när och kostnad Strukturerat rutiner/process förutbestämda roller, metoder och stödverktyg Osäkerhet avseende indata Kartan är inte verkligheten Hur planering? Framgångsfaktorer? Detaljeringsgrad efter behov Metod efter behov Uppdatera 7

8 Projekt processen Planering exempel på aktiviteter & stöd Inled planeringen Inled genomförande Förstudie Planering Genomförande Avslut Definiera aktiviteter Klarlägg beroenden Varaktighet resurser, risker & kostnader Tidssätt Projektdirektiv Projektplan Project Project Plan Plan ID ACTIVITY DUR DEP RES Genomförande Avslut Problem Problem Sannolikt behov av resurser Sannolik tidsåtgång Sannolik Q Prioritering R T Kartan är inte verkligheten Framgångsfaktorer 8

9 Riskhantering Närzonsplanering Kostnad Påverkansmöjlighet Tryck förändringar åt vänster i processen Start Slut Välj lämplig planeringsmetod Sekventiell Vattenfallsmodell Parallell Concurrent Engineering Dynamisk Inkrementell Tänk efter före Uppdatera planer kontinuerligt Uppdatera riskanalyser kontinuerligt Uppdatera Sequential Waterfall Models Pre study Planning Execution Conclusion Planeringsmetoder Requirement analysis & specification Activity 1 System design Activity 2 Implementing & module testing Activity 3 Application and system testing Activity 4 9

10 Parallel Concurrent Engineering Concurrent Engineering Pre study Planning Execution Conclusion Mechanics development Activity 1 Electronics development Activity 2 Software development Activity 3 Testing Activity 4 Activity 5 Sales materials production Activity 6 Production preparation Activity 7 Parallel Concurrent Engineering Pre study Mechanics 1270*580*480 Functions xx Electronics Functions yy Software Functions zz Planning Activity 1 Activity 2 Activity 3 Execution Testing Activity 4 Activity 5 Sales materials production Production preparation Activity 6 Activity 7 Conclusion Activity 1B Activity 2B Activity 3B Olika typer av planeringsmetoder Fördelar, Nackdelar och Råd Sekventiella Vattenfalls modell Låg risk Tidskrävande Varje steg behöver verifieras före nästa tar vid Relativt stabil specifikation Parallel Concurrent Engineering Tidseffektiv Rörligt mål. Tillåter delvis ostabil specifikation Stor risk Planera för frekventa möten Dynamisk Inkrementell Stora krav på uppföljning Mål? Möjligt att påbörja arbetet utan att veta vad lösningen kommer att bli. Fördelaktigt att bryta ned i mindre bitar Involvera klienten WBS Work Breakdown Structure Aktivitetsplanering Uppifrån och ned eller nedifrån och upp En smaksak Nedbrytning av arbetsuppgiften i hanterbara avgränsade arbetspaket Arbetspaketen består normalt av flera aktiviteter När arbetet är nedbrutet i hanterbara delar kan arbetet tidsoch resurssättas Problem/risker kan lättare ses vilket underlättar arbetet med att estimera risk I en WBS arbetar man sig fram genom att ställa HUR frågor 10

11 WBS Work Breakdown Structure Nätplan med milstolpar Körkort Teori klar Teori Läsa teori Utföra online tester Trafikkörning Intro i inhägnat område Öva landsvägskörning Öva stadskörning Öva motorvägskörning Mörkerkörning Halkkörning Utföra mörkerkörning Utföra halkkörning Aktiviteter Boka Läs på Utför Reflektera Finansiera körkortet Avtal klart Skriva in sig på körskola Läsa teori Intro i inhägnat område Administration Finansiera körkortet Skriva in sig på körskola Utföra online tester Öva landsvägskörning Basal körning klar Utföra mörkerkörning Utföra halkkörning Aktiviteter Boka Läs på Utför Reflektera Utföra teoriprov Öva stadskörning Öva motorvägsk örning Aktiviteter (Boka) Läs på Utför Reflektera Körkort Utföra körtest Specialkörning klar Aktivitetslista ID Activity name Description Duration Depend ency Resources 1 Läs teori Läs bok 3 w Jag Jag 2 Utför on line tests Utför 10 olika tester 3 Intro i inhägnat område Farsan hjälper mig med det basala 4 Öva landsvägskörning Boka, läs på utför & reflektera 1 w 1 Tester Jag 1 w Farsan & hans bil Responsible Jag 2 w 3 Körskolan Jag 4a Boka landsvägskörning 1 d 3 Körskolan Jag 4b Tidplanen Gantt Chart ID Activity name Dur Dep Res W1 W2 W3 W4 W5 W6 1 Läs teori 3 w Jag 2 Utför on line tester 1 w 1 10 Tester 3 Intro I inhägnat område 1 w Farsan 4 Öva landsvägskörning 2 w 3 Körskolan 5 Öva stadskörning 3 w 4 Körskolan 6 Öva motorvägskörning 1 w 4 Farsan 7 5 Öva stadskörning Boka, läs på utför & reflektera 6 Öva motorvägskörning Farsan passiv men ansvarig 3 w 4 Körskolan Jag 1 w 4 Farsan & hans bil Jag Resursplanering Vilka risker finns? Utgå från målen med projektet 2. Identifiera händelser som leder till att målet inte nås inom givna tids- och kostnadsramar 3. Sannolikheten för att de uppträder? 4. Konsekvensen om de inträffar? 5. Är den sammanvägda risken acceptabel? JA fatta beslut (om hur fortsätta) NEJ åtgärda eller omdefiniera mål/tid/kostnad och gör en ny riskanalys 11

12 Planeringsflöde Vilken är risken? Sannolikheten? Vad gör vi? Konsekvensen? 4. Se upp med värden över 15 Ej diskuterat Mer Projektplan OK Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar Krav Aktiviteter (Åtgärder) Resursplanering Budget Tidplanering Projektorganisation Kommunikation Projektuppföljning Rapportering Redovisning Baserat på TDDD36 Projekttermin: Säkra mobila system Hösten

Riskhantering i stora anläggningsprojekt

Riskhantering i stora anläggningsprojekt Riskhantering i stora anläggningsprojekt En fallstudie av projekt Kiruna Ny Järnväg Karin Jonasson Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi Institutionen för Ekonomi, Teknik

Läs mer

Välkomna till kurs i projektledning

Välkomna till kurs i projektledning Syfte Välkomna till kurs i projektledning TEIO04 Starta upp kursen Få er att inse att projektledning är viktigt och kul Introducera projektledningsmetodik Koppla till industriell erfarenhet Vilka undervisar

Läs mer

Projektplanering del 1

Projektplanering del 1 Planering - Subjektivitet Projektplanering del ME05 Föreläsning nr Anneli Linde Projektplanen (projektets viktigaste dokument) Projektdirektiv Projektplan Slutrapport Avgör: vad som måste göras vem som

Läs mer

Tre projektmodeller och två fallstudier

Tre projektmodeller och två fallstudier 2007-06-01 Examensarbeten inom Landskapsarkitektprogrammet Institutionen för landskapsplanering, Alnarp Kandidatuppsats 10 poäng / 15 HP 2007:18 Tre projektmodeller och två fallstudier - Ett steg mot fördjupad

Läs mer

SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM

SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM Vilka faktorer påverkar beslut om förtida projektavslut? En fallstudie av utvecklingsprojekt hos svenska industriföretag SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning

Läs mer

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Vad innebär lean filosofin i en multiprojektorganisation? Lean product development Adoption in a Multiproject Organization What does it

Läs mer

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter A study in agile project management at a content agency problems and possibilities Matilda Johansson Me1501 Examensarbete för

Läs mer

Kapitel 1. Projekt som arbetsform

Kapitel 1. Projekt som arbetsform Kapitel 1. Projekt som arbetsform Organisation formaliserad gruppbildning samordnad för att uppnå gemensamma mål. Organisationsteori; struktur (funktioner, befattningar, hierarkier, titlar och rangordning),

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

Ta Kontroll. över din karriär med ESI. Gör som 1.4 miljoner projektledare: www.esi-intl.se

Ta Kontroll. över din karriär med ESI. Gör som 1.4 miljoner projektledare: www.esi-intl.se Gör som 1.4 miljoner projektledare: Ta Kontroll 2015 över din karriär med ESI Kursprogram ESI är ett globalt utbildningsföretag med fokus på projektområdet. Våra kunder säger att vi är bättre och annorlunda

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förstudie för implementering av en ny arbetsmetod och automatiserad testning. Pernilla Eriksson. Högskoleexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Förstudie för implementering av en ny arbetsmetod och automatiserad testning. Pernilla Eriksson. Högskoleexamen Datateknik EXAMENSARBETE Förstudie för implementering av en ny arbetsmetod och automatiserad testning Pernilla Eriksson Högskoleexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Agila metoder en kartläggning av teori och praktik

Agila metoder en kartläggning av teori och praktik Agila metoder en kartläggning av teori och praktik Anna Georgsson 16 augusti 2010 Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp Handledare: Jürgen Börstler Examinator: Jonny Pettersson UMEÅ UNIVERSITET INSTITUTIONEN

Läs mer

Project Life Cycle. Tollgate-beslutspunkt. Projektets faser: förstudie, initering, planering. Vanliga faställda beslutspunkter i projekt.

Project Life Cycle. Tollgate-beslutspunkt. Projektets faser: förstudie, initering, planering. Vanliga faställda beslutspunkter i projekt. Projektets faser: förstudie, initering, planering Project Life Cycle Concept Definition Planning Execution Closing Anneli Linde Define the problem Alternatives best solutions What must be done? By whom?

Läs mer

agenda Me 2015, projektledning Kurs PM, se hemsida Kursanmälan och kursregistrering Projektuppgiften / case Schema, se kurshemsidan

agenda Me 2015, projektledning Kurs PM, se hemsida Kursanmälan och kursregistrering Projektuppgiften / case Schema, se kurshemsidan agenda Me 2015, projektledning Anneli Linde anneli.linde@gmail.com Tel 0702-282875 Kursens upplägg, examinationer schema Projektuppgiften /case projekt, vad är det? Projektfaser Roller i projekt Projektets

Läs mer

Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen

Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik TOBIAS ANDERSSON WILLAUME MICHAEL CATIĆ

Läs mer

Sammanfattning av föreläsningarna

Sammanfattning av föreläsningarna Sammanfattning av föreläsningarna Jag har primärt tagit fram det här dokumentet för mig själv för att kolla vad som sagts på samtliga redovisningar utan att behöva gå tillbaka varje gång. Jag rekommenderar

Läs mer

Scrum: en analys av praktik och problematik

Scrum: en analys av praktik och problematik Uppsala universitet Inst. för informatik och media Scrum: en analys av praktik och problematik Philip Jungstedt, Charlie Moy Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-15 Datum: 2015-05-25 Sammanfattning Agila

Läs mer

Att Mäta Projektmognad

Att Mäta Projektmognad Att Mäta Projektmognad En projektmognadsmodell för Vägverket Examensarbete: LIU-IEI-TEK-A--09/0068--SE Skriven av: Lindsey Martenez Hermosilla September 2009 Measuring Project Management Maturity A Project

Läs mer

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg Projektledares synpunkter på projektprocessen - En fallstudie från en fakturasystemstillverkare Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN

Läs mer

Projektledning inom offentliga organisationer

Projektledning inom offentliga organisationer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Informatik Lisbeth Heen Maria Nordmark Projektledning inom offentliga organisationer En studie av projektledares användning av planeringsmetoder Magisteruppsats

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Christin Lindholm. Programvaruutveckling av Stora System, PUSS ETS032. Välkomna! Vad är ett projekt?

Christin Lindholm. Programvaruutveckling av Stora System, PUSS ETS032. Välkomna! Vad är ett projekt? Christin Lindholm Programvaruutveckling av Stora System, PUSS ETS032 Christin Lindholm Programledare på Datateknik och Elektroteknik programmen Institutionen för Datavetenskap Kravhantering, projekt, risk.

Läs mer

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management Kurs Projektledning 2 Nivå 2 Mellan Projektledning Module 1: Projekt planen DU 1.1 Projekt planen Strukturen i en projektplan DU 1.2 Work

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Struktur ger frihet i projektledning

Struktur ger frihet i projektledning Struktur ger frihet i projektledning av Bo Tonnquist Bo Tonnquist är konsult, lärare och handledare/coach, med mångårig erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare och chef inom såväl svenskt näringsliv

Läs mer

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt Victoria Geiborg April 2009 MSI Report 09012 Växjö

Läs mer