fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930"

Transkript

1 fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd PROJEKTARBETE Projekt handlar om hur tillfälliga organisationer hanteras så att RÄTT PROBLEM löses på RÄTT SÄTT vid RÄTT TIDPUNKT 1

2 Olika sorters projekt Forskningsprojekt = kunskapsorienterande Utredningsprojekt gp = Lämna förslag till ändringar, utreda förutsättningar för vissa föreslagna förändringar Utvecklingsprojekt = utveckla ny verksamhet eller nya metoder Konstruktionsprojekt = Genomförandeprojekt = Uppföljningsprojekt = Utvärderingsprojekt = konstruera en ny org., system, produkt genomföra beslutad förändring följa upp befintlig pågående verksamhet/projekt utvärdera verksamhet Utvecklingsorganisation unik nyskapande osäker innovativ kvalitet kostsam föränderlig Driftsorganisation vardaglig repetitiv förutsägbar effektiv kvantitet billig stabil 2

3 Projektet startas bl.a. av följande skäl; Krav från marknaden Affärsbehov Politikerbegäran Teknologiska framsteg Ändrad lagstiftning Nackdelar med projekt 1. Projekt har ofta ett kortsiktigt perspektiv. Svårigheter att ta tillvara på projektresultat, -kunskaper, -erfarenheter 2. Projekt kräver ofta stora resurser. 3. Projekt löper risk att bli isolerat från övrig organisation och det löpande arbetet. 4. Projekt är en ineffektiv organisationsform som hämmar förändrings- och innovationsbenägenheten i en organisation 3

4 FÖRÄNDRINGSKLYFTAN DET NYA DET GAMLA förbättra tryggt oro effektiv ineffektivt osäkerhet förnyat otidsenligt kaos spännande slentrian spänning intressant Lyckat projekt - Traditionellt bedömer man ett lyckat projekt utifrån resultatet, kostnaden och tidsåtgången. - Ett annat kriterium är funktionalitet dvs. att finansiärens mål uppfyllts - Marknadens bedömning dvs. vad kunderna tycker är också ett mått på ett lyckat projekt 4

5 PROJEKTARBETE Ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet unik och avgränsad aktivitet som genom styrning av resurser ska nå ett bestämt mål. Projektdirektiv Bakgrund Problem Vision Avgränsningar Sluttid Resurser Kriterier Samarbetspartners Uppdragsgivare 5

6 PROJEKTETS FASER IDE UTFORSKA VÄLJA VÄG PLANERA REALISERA ÖVERFÖRA En hög kvalitet hos slutprodukten kräver motsvarande kvalitet i kravbilden, något som i sin tur baseras på hög kvalitet i problemanalys och målformulering 6

7 Exempel på aktörer som påverkan lösningen (systemet) Restriktion Kund Intressenter LÖSNINGEN (SYSTEM) Konkurrent Substitut Kund = Den vi bygger systemet för Intressent = Påverkas eller drar nytta av systemet Konkurrent = Annat system som löser problemet likadant Substitut = Löser problemet på alternativt sätt Restriktioner = Omgivande system som sätter restriktioner 7

8 Projektplan 1. Bakrund, syfte, mål 2. Avgränsningar 3. Åtgärdsplan 4. Resursplanering 5. Tidplanering 6. Projektorganisation 7. Information / dokumentation Beställare Projektägare Styrgrupp Arbetsgrupp Referensgrupp Projektledare Projektgrupp Underleverantör 8

9 Beställare - Ansvarar - Sätter ramar - Ger befogenheter - Utser nyckelpers. Projektägare - Har mandat och makt - Beskyddare (vid tvärorganiserade proj.) Styrgrupp - Projektets styrelse - Beslutsprocessresurs - Projektledare - Leder projektet Referensgrupp - Säkerställa olika intressen - Expertpanel Projektgrupp - Personer som utför/driver projektet - Kreativ olikhet Arbetsgrupp - Tillfälliga stödgrupper - Enuppgiftsgrupp Underleverantör - Resursgrupp vid komplexa projekt 9

10 Checklista för planering av projekt - Är mål och syfte klara för alla berörda? - Håller tidsplanen vad säger tidigare erfarenheter? - Har vi alla de resurser som behövs? - Är budget, kostnads- och intäktskalkyl realistiska? - Är arbetsfördelningen rätt upplagd? - Används alla medarbetare optimalt? - Har vi väl fungerande informationskanaler? Planeringsstrategi Styrning uppifrån Di Drivkraft formellt ansvar Metodik färdiga lösningar Ansats sluten Arena varierande Ledning byråkratisk Tidsperspektiv varierande och kort Teori rationalistiska 10

11 Aktiveringsstrategi Styrning Di Drivkraft Metodik Ansats Arena Ledning Tidsperspektiv Teori underifrån engagemang egna lösningar öppen lokal utveckling eldsjäl kort eller medellångt aktiverings teorier, socialpsykologiska teorier Nätverksstrategi Styrning horisontell Di Drivkraft gemensamma intressen Metodik kompletterande lösningar Ansats fokuserad - öppen Arena varierande - lokal eller regional Ledning samordnare Tidsperspektiv varierande - ofta långsiktig Teori systemteorier, nätverksteorier 11

12 Will Schutz - FIRO modell KONTROLL N (n-1) / 2 = antal relationer 12

13 Delaktighet Ärlighet Press vid rätt tillfälle Oväntade Oä & annorlunda saker Förståelse Information TREDIMENSIONELLA LEDARSTILSMODELLEN Relationer Hög Samråda hjälp Övertyga Låg Låg Målstyra resurs Direktstyra makt Hög Struktur Anställdas potential 13

14 LEDARSKAPSDIAMANTEN Visioner Realism Storhet Etik Mod Politik Ekonomi Mål / Strategi Kultur Struktur HRM 14

15 Human Resource Development Urval Rekrytering Arbetsprocessen (introduktion) Utvärdering (avveckling) Belönings- system fafner.nu Anders Lindmark, Thomas Önnevik,

Framgångsfaktorer i samverkansprojekt. En analys av projektet Barn som anhörig.

Framgångsfaktorer i samverkansprojekt. En analys av projektet Barn som anhörig. Framgångsfaktorer i samverkansprojekt. En analys av projektet Barn som anhörig. Marita Davidsson Sara Dommartine Johanna Johansson Gun Ljungqvist EXAMENSARBETE 2014 Projektledning Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

LSU:s Projektledarhandbok Dokumentation av LSU:s Projektledarutbildning 19-20 mars 2004, Tollare folkhögskola

LSU:s Projektledarhandbok Dokumentation av LSU:s Projektledarutbildning 19-20 mars 2004, Tollare folkhögskola LSU:s Projektledarhandbok Dokumentation av LSU:s Projektledarutbildning 19-20 mars 2004, Tollare folkhögskola Föreläsare: Anders Hultman Thomas Laurell Johan Welander Inledning I din hand håller du en

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera!

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera! Sida 1 of 26 1.1 Inledning Välkommen till avsnittet Initiera! Innan ett konkret, väl organiserat och målstyrt projektarbete påbörjas befinner sig det framtida projektet i det som kallas initieringsfasen.

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Härnösands projektmodell Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Min idé På följande sidor kommer du få stöd för ditt engagemang att vilja förbättra och göra skillnad för brukare och medborgare.

Läs mer

Kapitel 1. Projekt som arbetsform

Kapitel 1. Projekt som arbetsform Kapitel 1. Projekt som arbetsform Organisation formaliserad gruppbildning samordnad för att uppnå gemensamma mål. Organisationsteori; struktur (funktioner, befattningar, hierarkier, titlar och rangordning),

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete Peter Jadesjö Målsättning med kursen Öka nyttan för den egna organisationen av genomförda EU-projekt 0900 Kaffe 09.20 Inledning/presentation Övergripande

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv Örebro universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats 15 HP Handledare: Johan Kask Examinator: Peter Langlott VT- 2014/2014-05- 30 Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv En fallstudie

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

PPS-modellen och PPS OnLine

PPS-modellen och PPS OnLine Kort om PPS-modellen och PPS OnLine Enhetligt stöd för portfölj-, program- och projektstyrning PPS-MODELLEN, PRAKTISK PROJEKTSTYRNING Projekt-, program och portföljnivå i PPS PPS bidrar till fler lyckade

Läs mer

Projektledning en jämförelse mellan teori och verklighet

Projektledning en jämförelse mellan teori och verklighet Projektledning en jämförelse mellan teori och verklighet Case Silja Lines New York tema Daniela Nikander Förnamn Efternamn Examensarbete Företagsekonomi 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

Kompetensutveckling med inriktning på arbetsorganisation för ett ökat lärande och en bättre hälsa

Kompetensutveckling med inriktning på arbetsorganisation för ett ökat lärande och en bättre hälsa Kompetensutveckling med inriktning på arbetsorganisation för ett ökat lärande och en bättre hälsa Syntes av kunskap om och från nio projekt Delrapport 1 Christina Ehneström, Per- Erik Ellström och Louise

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Analys av projekthantering

Analys av projekthantering Analys av projekthantering Tekniska förvaltningen, Luleå kommun Förord Att analysera hur projekt genomförs och ska genomföras kan göras i all oändlighet. Ändå kommer man aldrig att komma fram till någon

Läs mer