Inga löjliga bilresor 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inga löjliga bilresor 2008"

Transkript

1 Projektgrupp Annika Hörlén Sara Forslund Peter Nilsson Leif Jönsson Utvärderingsrapport Inga löjliga bilresor 2008

2 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Syfte & övergripande mål enligt projektplanen...4 Kampanjens budskap och strategi...4 Målgrupp...5 Genomförande...6 Beskrivning...6 Kommunikation...6 Projektorganisation...7 Samarbetspartners...7 Utvärderingsmetoder...8 Resultat...9 Måluppfyllelse SUMO...9 Ekonomiskt resultat...12 Utvärdering/analys...13 Utvärdering av Genomförandet (processen)...13 Utvärdering av Resultatet...13 Återkoppling till bakgrundsfaktorerna (yttre & personrelaterade)...13 Avslutande kommentarer...14 Bilagor

3 Sammanfattning Inga löjliga bilresor är en kampanj som medvetet använder såväl konventionella (annonser, radioreklam, vepor, broschyrer, cykelkartor, tävling och giveaways) som inkonventionella (som levande stortavlor, cyklister i rusningstrafik och reklamplakatcyklister) marknadsföringsmetoder för att nå fram till sin publik. Kampanjstrategin handlar om att nöta in det faktum att det är löjligt att köra bil på korta sträckor (under fem kilometer) i Malmö. Kampanjen förutsätter därför minst en upprepning/år. Utvärderingen av årets kampanj visar att kampanjen har stort genomslag. Statistiken visar att nära hälften av alla Malmöbor uppmärksammade kampanjen; att malmöbor kör mindre bil efter kampanjen; att säger att kampanjen fått dem att ändra synen på bilresor samt att nästan alla i Malmö stad tycker att det är bra att kommunen gör kampanjer för att minska biltrafiken. Den första kampanjen genomfördes under nio dagar (två helger) och på tre platser i maj Utvärderingen av den kampanjen visade att så många som varannan Malmöbo i åldrarna år uppmärksammade kampanjen och att malmöbor körde mindre bil på grund av kampanjen. Majkampanjen 2008 genomfördes under en helg 10-11/5 på en plats, Gustav Adolfs torg, samt genom annonsering i radio och lokalpress; rusningscykling och reklamplakatscykling under veckan före eventet. Positivt är att nästan alla som har uppmärksammat kampanjen har förstått vårt budskap och att de allra flesta tycker att det är bra att Malmö stad genomför denna typ av kampanjer. 3

4 Inledning Bakgrund Malmö är en stad där det är nära till det mesta. En 15-minuters cykeltur tar dig nästan överallt. Det finns mer än 41 mil cykelbana så cyklisterna behöver inte trängas med alla bilister. Trots detta faktum genomförs det en vanlig vardag nästan en halv miljon bilresor i eller genom Malmö. Under hösten 2003 gjordes en resvaneundersökning i Malmö. Undersökningen baseras på en resdagbok, som besvarades av malmöbor mellan 18 och 75 år. Resvaneundersökningen visade att nästan hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer. Många skulle lika gärna ha kunnat ta bussen, cykeln eller gå. Byter vi ut de korta bilresorna mot de andra alternativen får vi renare och friskare luft, mindre buller och trängsel. Alla dessa faktorer bidrar till Malmöbornas hälsosituation. Malmö har också stor inpendling från förorter och andra kommuner. Varje dag rullar bilar i Malmö. Om man ställer dessa på en lång rad bildar de en kö från Malmö till Östersund! Sedan 2001 arbetar gatukontoret i Malmö med attityd- och beteendepåverkan med målet att skapa ett hållbart resande. Och mellan 2005 och 2009 leder Malmö EU-projektet Civitas SMILE som stödjer lokala åtgärder för hållbara transporter. EU-projektets namn SMILE står för "towards Sustainable MobIlity for people in urban areas". Projektet är en del i Civitas som är ett delprogram inom EU:s 6:e ramprogram för forskning och utveckling (FP6). Civitas-programmet stödjer utveckling och demonstration av system för hållbara transporter i europeiska städer. Syfte & övergripande mål enligt projektplanen Syftet är att genomföra en upplysande och positiv kampanj som visar på fördelarna med att cykla/ resa kollektivt/gå. Argument för detta är att Malmöbor kan få bättre hälsa, mer tid, bättre ekonomi och miljö om fler ställer bilen. För att skapa en beteendeförändring krävs en långsiktig och genomtänkt strategi. Vägverket är en viktig samarbetspartner. Kampanjen ska också kunna kopplas till trafiken.nu, en sida under utveckling där man så småningom ska kunna planera sin resa och jämföra olika färdsätt. Det övergripande målet för kampanjen är att få människor att uppmärksamma fördelarna med att låta bilen vila och att testa ett nytt färdsätt. Förutom att informera bilister om fördelar med att cykla, gå och resa kollektivt vill vi också uppmuntra dem som redan idag pendlar hållbart. Kampanjens budskap och strategi Hälften av alla bilresor i Malmö är löjligt korta är kampanjens övergripande budskap och används på samtliga informationsartiklar och giveaways. Här cyklar en bilist är det delbudskap vi använder när vi cyklar i rusningstrafik samt på stortavlorna. Löjlig är ett ord som alla begriper och det finns en inneboende humoristisk ton i detta ord. Det är genom humorn avväpnande samtidigt som löjlig är ett epitet få vill bära. Hälften av alla bilresor i Malmö är löjligt korta är ett enkelt, rättfram och tydligt budskap som vi tror fungerar som en ögonöppnare. Vi vill nå fram till vår publik och väcka deras uppmärksamhet för vårt budskap i det myller av information och lockpock som finns överallt i stadens offentliga rum. Detta kräver att kampanjen utvecklas för varje gång den genomförs. Årets nyheter var: Reklamplakatcyklisterna sadelskydd 4

5 datorer på eventet (detta eftersom vi valde att ha tävlingen enbart på webben) en extern tävlingsjury, bestående av viktiga budbärare av kampanjens budskap Dessutom har kampanjen gått på export till andra skånska kommuner. HM-Skåne har tagit på sig ett samordningsansvar för denna utveckling, där Kristianstad kommun var först ut och Helsingborg är på gång i skrivande stund. Målgrupp Den primära målgruppen för kampanjen är bilpendlare i Malmö. Sekundärt riktar vi oss även till de redan köpta, dvs. cyklister, fotgängare och kollektivresenärer, eftersom vi tror att de kan verka som goda ambassadörer för vårt budskap. 5

6 Genomförande Beskrivning Inga löjliga bilresor är en kampanj som medvetet planerades och byggdes på såväl konventionella (eventpersonal, annonser, radioreklam, vepor, broschyrer, tävling och give-aways) som inkonventionella (levande stortavlor, cyklister i rusningstrafik, reklamplakatcyklister) marknadsföringsmetoder. Detta eftersom vi inte tror att enbart konventionella marknadsföringsmetoder ska fungera på dagens stadsbefolkning. Eftersom 2008-årskampanj var en uppföljningskampanj från 2007-års premiärkampanj, behövdes inte lika stora resurser tas i anspråk. Budgeten var hälften så stor och evenemanget krymptes betydligt. Majkampanjen 2008 genomfördes under en helg 10-11/5 på en plats, Gustav Adolfs torg, samt genom annonsering i radio och lokalpress; rusningscykling och reklamplakatscykling under veckan före eventet. Eventet genomfördes med hjälp av särskilt inhyrd personal. Även rusningscyklisterna bestod till en tredjedel inhyrd personal och två tredjedelar anställda på Gatukontoret. Den inhyrda personalen (sex personer) fick utbildning inför eventet och deras arbetstider schemalades. För att genomföra eventet krävdes mycken planering, logistik och hårt arbete. Påsar packades med information och give-aways och distribuerades till eventet. Tävlingen skedde enbart på webben, och malmöborna kunde antingen skriva in sina bekännelser på eventdatorerna eller från valfri dator. En extern tävlingsjury utsåg tävlingsvinnarna. Kampanjen dokumenterades av en fotograf. Kommunikation Kampanjens webbsida har en egen domänadress, utanför Malmö stads hemsida. Detta eftersom vi anser det enklare att kommunicera adressen än Dessutom förstärker nu -domänen kampanjbudskapet och hjälper att förklara att förändring krävs nu och inte inom en ospecificerad framtid. 6

7 Projektorganisation Namn Kompetens Uppgifter man ansvarat för Antal h som spenderats Sara Forslund Kommunikatör Genomförande Beställning av profilkläder och give-aways c:a 180 Utbildning av extern personal Annika Hörlén Kommunikatör Projektplan Utvärdering Kampanjupplägg Genomförande Press Webb Utbildning av extern personal c:a 250 Peter Nilsson Projektledare Projektplan c:a 60 Utvärdering Tillståndsansökan Leif Jönsson Cykelplanerare genomförande c:a 30 Samarbetspartners Vägverket Konsulter IMRI (utvärderingen) 7

8 Utvärderingsmetoder Vi har använt oss av: SUMO, Vägverkets system för utvärdering av mobilitetsprojekt Telefonintervjuer med malmöbor c:a en månad efter kampanjen, som genomfördes efter kampanjen Telefonintervjerna genomfördes av Intervjubolaget IMRI och analysen av Transvector. Totalt genomfördes 300 intervjuer bland personer mellan 15 och 70 år. Syftet med denna undersökning var att få kunskap om i vilken grad kampanjen uppmärksammades, hur den uppmärksammades och hur den har påverkat malmöborna. Antal träffar i media dagspress och andra webbträffar (se även bilagor) Sveriges Radion Malmö P4 radiointervju (maj) 8

9 Resultat Måluppfyllelse SUMO Nivå Mål Resultat Ett event Målet uppnått. att annonsera i radio och tidningar Tidningsannonser i Sydsvenskan, Metro, City, Punkt se och radioannonser i SBS radio och RIX Kampanjen ska drivas tillsammans med samarbetspartners för att få större tyngd Kampanjen genomfördes med stöd av Vägverket. A Nyttiga prestationer Kampanjen ska kopplas till webbsidan trafiken.nu och Skånetrafikens reseplanerare på skanetrafiken.se Vi valde att inte koppla kampanjen till trafiken.nu och Skånetrafikens reseplanerare eftersom den nylanserade cykelreseplaneraren innehöll många buggar. Målet ej uppnått. Tjänster att föra ut kampanjens huvudbudskap och delbudskap: Hälften av alla bilresor i Malmö är löjligt korta 30 % av malmöborna ska ha uppmärksammat kampanjen Budskapet användes i annonser, på stortavlan, på profilkläder och give-aways, i radioreklamen, på annonscyklarna och på webben. Utvärderingen visar att alla förstod vad kampanjen handlade om. 40 % av malmöborna uppmärksammade kampanjen. B Kännedom om tjänst 45 % av malmöborna ska ha uppmärksammat kampanjbudskapet Samtliga uppfattade att kampanjen handlade om att minska de korta bilresorna och istället välja cykeln alternativt gå eller åka kollektivt 4% av de tillfrågade kunde ordagrant återge huvudbudskapet Hälften av alla bilresor i Malmö är löjligt korta. C Användningsgrad av tjänst 2000 ska besöka eventet 3000 påsar med kampanjbroschyr och give-aways delades ut till eventbesökare. Materialet tog slut innan planerad eventtid. Antal besökare översteg

10 1000 ska gå in på webben Ej utvärderat 500 ska delta i tävlingen 290 personer deltog i tävlingen. 90 % av malmöborna ska tycka att det är bra att Malmöstad genomför denna typ av kampanjer 94 % tycker att det är mycket eller ganska bra att Malmö stad genomför kampanjer för att minska biltrafiken. D Nöjdhet med tjänst Kampanjen ska leda till att Malmöbor som redan idag cyklar, går och/eller reser kollektivt känner sig uppmuntrade Ej utvärderat Kampanjen ska leda till att: 30 % ska ha upplevt att synen på bilresor har förändrats eller påverkats positivt i samband med kampanjen. 21% av de tillfrågade upplever att deras syn på bilresor har förändrats. Erbjudanden E Acceptans av erbjudande 20 % ska ha upplevt att man har eller har haft funderingar på att köra mindre bil med anledning av kampanjen 80 % av dem som har uppmärksammat kampanjen och som har testat på nytt beteende som tror att de förändrade resvanorna kommer att bestå 27% upplever att man har eller har haft funderingar på att köra mindre bil 100% av dem som har uppmärksammat kampanjen och som har testat på nytt beteende tror att de förändrade resvanorna kommer att bestå F Experimentellt individuellt beteende 10 % som har uppmärksammat kampanjen har testat på nytt beteende i och med kampanjen 15% upplever att de kör mindre bil med anledning av kampanjen G Nöjdhet med erbjudande 10

11 Effekter H Permanent individuellt beteende 3 % som har uppmärksammat kampanjen och har testat på nytt beteende i och med kampanjen har behållit sin nya vana Ej utvärderat 11

12 Ekonomiskt resultat INGA LÖJLIGA BILRESOR KAMPANJEN maj 2008 Kostnadsslag Specifikation Kampanj maj Eventpersonal arvode Event stortavlor (inkl tryck & stege) stortavlor montering etc 3000 partytältx2 + ståbordx Container B&Ahyrmaskiner 5080 container 1818 bygglov 930 polistillstånd 2000 Eventmaterial broschyr frakt (samtl profilprodukter) 2400 påsar 3000 st inkl tryck Profilprodukter sadelskydd 3000st (1000st :-) cykeltrasor 2500st tablettaskar 3000st (1000st :-) vattenflaskor 500st (1000st :-) Byråarvode webbuppdatering webb ny struktur webb illustration 4800 webbdomän-årsavgift 600 webbdomänkontrakt (2-årigt) 1500 webb plats på server 4500 Tävlingspris cykel (2 st) 7990 Utomhusaffischering stortavleaffisch reklam på cykel (LOOKMEDIA) vepor citystolpar Annons/radioreklam Annons SDS RIX + NRG (Malmö) Mix Megapol + Voice (Malmö) Dokumentation fotograf Övrigt utvärdering - marknadsundersökning webbdomän (2- årigt) översättning till eng 6251 TOTALT totalbudget: varav stöd från Vägverket Region Skåne

13 Utvärdering/analys Utvärdering av Genomförandet (processen) Projektets utveckling och idé- och tankeförändringar har dokumenterats i denna utvärdering. Dokumentation av själva projektarbetet har dock inte skett kontinuerligt vilket hade varit önskvärt. Inför kampanjen avsattes en halvdag till utbildning av eventpersonal. Om detta upplevdes tillräckligt av personalen vet vi inte, då vi inte har utvärderat detta. Vår egen uppfattning är dock att utbildningen var tillräcklig. Vi genomförde marknadsundersökning, genom telefonenkäter, med 300 slumpvis utvalda malmöbor en månad efter kampanjen. En månad är tillräckligt lång tid för att man ska ha rimlig möjlighet att minnas en kampanj men samtidigt tillräckligt lång tid för att den ska ha kunnat börja falla i glömska. Även förra årets kampanj utvärderades en månad efter kampanjgenomförandet vilket gör att vi kan jämföra resultaten med varandra. Kampanjen genomfördes i mitten av maj. Bra månad för cykelkampanjer eftersom vädret börjar bli behagligt. Mycket folk rörde sig i stan. Utvärdering av Resultatet I stort är vi mycket nöjda med resultatet av kampanjen. Marknadsundersökningen visade att varannan Malmöbo uppmärksammade kampanjen, att drygt var fjärde säger att kampanjen påverkat deras syn på bilresor och att 15 % av dem som har uppmärksammat kampanjen har förändrat sina resvanor det innebär att personer i Malmö nu kör mindre bil. Det är uppseendeväckande att en masskommunikativ kampanj kan ha sådant genomslag på människors beteende. Det är också mycket positivt är att nästan alla som har uppmärksammat kampanjen har förstått vårt budskap och att de allra flesta, 94 %, tycker att det är bra att Malmö stad genomför denna typ av kampanjer. När det gäller webben visar marknadsunderökningen att 16 % uppmärksammat kampanjen via malmö stads hemsida malmo.se. 290 personer deltog i vår bekännelsetävling via webben hade vi svårt att få folk att delta på webben eftersom vi också använde papperstalonger vid eventen. Detta tog väldigt mycket tid att administrera därför ville vi prova att enbart genomföra tävlingen på webben denna gång. Vi kan konstatera att vi fick fler tävlingsbidrag under 2007 (1500 st), men med tanke på att 2008-kampanjen jämförelsevis endast hade en sjättedel av 2007-års eventtid, kan vi konstatera att webben fungerade väl. Återkoppling till bakgrundsfaktorerna (yttre & personrelaterade) Yttre faktorer: Vädret var strålande under såväl rusningscykeldagarna som under eventhelgen vilket bidrog till bra uppmärksamhet. Eventet var välbesökt och att malmöborna var på gott humör. Vi fick ingen vidare respons av pressträffen som gjordes tillsammans med Företag på cykel -projektets avslutning. Dock fick vi denna gång en bra respons i lokalmedia Sydsvenskan och Sydnytt. Däremot tappade vi lokalradion. Sydsvenskan var dörröppnare till denna uppmärksamhet och att vi fick med Sydsvenskan berodde mycket på en tidigare upparbetad kontakt samt förhandsinfo. Vi uppmärksammades även i internationell press. Personrelaterade faktorer: Det finns alltid personrelaterade faktorers som spelar roll i valet av transportmedel. I denna kampanj har det inte varit relevant att undersöka dessa. 13

14 Avslutande kommentarer Om Inga löjliga bilresor verkligen påverka såväl attityder som beteende hos Malmöborna krävs en långsiktig strategi bestående av påminnelse, påminnelse och påminnelse. Budskapet om att det är löjligt att köra bil på korta sträckor (under fem kilometer) i Malmö måste nötas in med jämna mellanrum. För att kampanjstrategin ska fungera krävs att den genomförs minst en gång/år (helst i maj för kontinuiteten) i större skala. Vi vill nå fram till vår publik och väcka deras uppmärksamhet för vårt budskap i det myller av information och lockpock som finns överallt i stadens offentliga rum. Detta kräver att kampanjen utvecklas för varje gång den genomförs. Årets nyheter var reklamplakatcyklisterna och det faktum att tävlingen enbart låg på webben, samt att vi hade en extern tävlingsjury med viktiga budbärare av kampanjens budskap. Dessutom har kampanjen redan under 2008 utvidgats. HM-Skåne har hållit i denna utvidgning. Vi bjuder på idé och dess budskap och metodik mm och exakt hur allt ska fungera när allt fler kommuner hänger på är i skrivande stund oklart, men så många som hälften av Skånes kommuner har visat intresse. Det har för övrigt även andra kommuner i Sverige gjort. Även internationellt har intresset varit stort, inte minst efter deltagandet och presentationen av kampanjen på ECOMM, där vi pratade och visade en kort photostory-film om kampanjen 2008, i London i juni. Ju fler vi är som jobbar med att föra fram vårt budskap, ju mer snack blir det om löjligt korta bilresor. 14

15 Bilagor 1. Bilaga. Utvärderingen Utvärderingen en sammanfattning (för fullständig rapport se: pdf av rapporten 2008) 2. Bilagor: Medial uppmärksamhet i lokalpress a) Sydsvenskan krönika 29 december 07 b) City artikel 9 maj 2008 c) Newsdesk 9 maj d) Sydsvenskan - artikel 10 maj 2008 e) Arbetaren 2 juli f) Sydsvenskan reportage 3 juli g) SVT sydnytt den 3 juli h) Grön stad i) Vårt Malmö 3. Bilagor: Medial uppmärksamhet i världen AFP (länka till Saras pdf) 4. Bilagor: Bloggar och andra inlägg a) Ljungbergs blogg 26 maj b) Ecoprofile inlägg 26 maj c) Måns Renntun d) Leiph Berggren - sidan 2 5. Bilagor. Konferenser och föredrag med Inga löjliga bilresor -kampanjen a) SKL:s Cykelkonferens 2007 b) Cykelfrämjandets temahelg i Vetlanda 18 januari 2008 c) ECOMM i London 4-6 juni d) Skånes Energiting 17 juni Bilaga. Exempel på annons 7. Bilaga. Kampanjwebben 8. Bilagor. Filmerna om kampanjen Bilagor. Bilder från eventet (foto Peter Kroon) 10. Bilaga. Radioreklamen 15

16 1 Bilaga. Utvärderingen en sammanfattning (för fullständig rapport se: pdf av rapporten) Resultaten i sammanfattning Under perioden , telefonintervjuades 300 Malmöbor dragna genom slumpmässigt urval (ur Eniros register) angående trafikmiljökampanjen Inga löjliga bilresor. Totalt tillfrågades 367 personer om att delta, vilket ger en svarsfrekvens på 84 % med trehundra genomförda intervjuer. Trehundra svarande innebär att vi i sämsta fall har en statistisk osäkerhetsmarginal på 5,5 % då vi vill generalisera resultaten till totalpopulationen alla invånare i Malmö stad. Observera att osäkerhetsmarginalen blir högre då vi tittar på svaren för enskilda grupper. Statistiskt säkra skillnader mellan en grupp och totalen markeras med plus eller minus i tabellbilagan (Se sist i rapporten). 51 % av de svarande var kvinnor och 49 % var män. 16

17 Fråga 4. Under första halvan av maj genomförde Malmö stad en kampanj för att minska antalet bilresor. Kampanjen hette "Inga löjliga bilresor". Uppmärksammade du kampanjen? Resultaten visar att 40 % av de svarande hade uppmärksammat kampanjen. Om vi relaterar till Malmö som helhet skulle det innebära att ca av Malmö stads invånare uppmärksammat kampanjen. Andelen som uppmärksammat kampanjen är något högre bland åringar än andra. Förra året hade kampanjen en erinran motsvarande 36 %. Enligt vår bedömning och med hänsyn till en så pass begränsad kampanjperiod är resultaten i båda kampanjerna bra. 33 % hade uppmärksammat att kampanjen handlade om att ta cykeln i stället för bilen. Hur invånarna uppfattade kampanjen går också att utläsa ur bilagan sist i rapporten. Kampanjen har i huvudsak uppmärksammats genom artiklar och reportage i media (68 %) följt av annonser i Sydsvenskan (55 %). Fråga 17. Är det bra eller dåligt att Malmö stad satsar på kampanjer som stimulerar till andra färdsätt än bil? 17

18 94 % av samtliga 300 svarande är mycket eller ganska positivt inställda till att Malmö stad genomför kampanjer som handlar om att minska biltrafiken. Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan de som har respektive inte har tillgång till bil i denna fråga (Se tabellbilaga). Fråga 11. Upplever du att din syn på bilresor har påverkats eller förändrats i samband med kampanjen? Av dem som sett kampanjen är det 21 % som uppger att kampanjen fått dem att ändra synen på bilresor. Andelen som ändrat synen på bilresor är lägre i den äldsta gruppen (Se tabellbilaga). Fråga 12. Upplever du att du kör mindre bil med anledning av kampanjen? Av dem som uppmärksammat kampanjen är det 15 % som definitivt eller möjligen upplever att de kör mindre bil efter kampanjen. Malmö Johan Anselmsson, Ekonomie Doktor Transvector Marketing Research & Planning Studentgatan 1 S MALMÖ Besöksadress: Södra Tullgatan 1 Tel

19 2 Bilagor. Medial uppmärksamhet i lokalpress 2a) Sydsvenskan krönika 29 december 07 19

20 2b) City artikel 9 maj

21 2c) Newsdesk 9 maj 21

22 2d) Sydsvenskan - artikel 10 maj

23 2e) Arbetaren 2 juli 23

24 2f) Sydsvenskan reportage 3 juli 24

25 2g) SVT sydnytt den 3 juli

26 2h) Grön stad 26

27 2i) Vårt Malmö 27

28 3 Bilagor. Medial uppmärksamhet i världen Nedan nyhetsbyrån AFP:s intervju med Sara, som startade en internationell mediaboom. Tryck ctrl och klicka på länken för att se utfallet!..\press\i press\lasse.pdf 28

29 4 Bilagor: Bloggar och andra inlägg 4a) Ljungbergs blogg 26 maj 29

30 4b) Ecoprofile inlägg 26 maj 30

31 4c) Renntun.se -6 maj 31

32 4d) Leiph Berggren - sidan 2 (12 juni) 32

33 5 Bilaga. Konferenser och föredrag med Inga löjliga bilresor kampanjen 5a) SKL:s Cykelkonferens

34 5b) Cykelfrämjandets temahelg i Vetlanda 18 januari

35 5c) ECOMM i London juni 35

36 5d) Skånes Energiting 17 juni

37 6 Bilaga. Exempel på annons (Metro) 37

38 7 Bilaga. Kampanjwebben 38

39 8 Bilagor. Filmerna om kampanjen

40 9 Bilagor. Bilder från eventet (foto: Peter Kroon) 40

41 41

42 10 Bilaga. Radioreklamen Klicka och lyssna!..\..\inga löjliga bilresor2007\radio\0236 Gatukontoret Bozze v2 30s.mp3..\..\inga löjliga bilresor2007\radio\0236 Gatukontoret Par v2 30s.mp3 42

Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0

Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Rapport 2014:106, Version 1.1 Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Serie nr: 2014:106 Projektnr: 13094 Författare: Caroline Ljungberg Pernilla

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund

Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund Rapportförfattare: Grön Trafik Fotograf: Jonas Kullman Sammanfattning Testresenärskampanjen omgång 4 ingår som en del av den överenskommelse som

Läs mer

HPV-VACCINATION OCH KAMPANJEN HÖSTEN 2014

HPV-VACCINATION OCH KAMPANJEN HÖSTEN 2014 20 februari 2015 Ansvarig: Helen Hansson, Anna Möller HPV-VACCINATION OCH KAMPANJEN HÖSTEN 2014 - EN RAPPORT OM VAD SOM GJORDES OCH HUR DET GICK HUMANT PAPILLOMVIRUS (HPV) är ett virus som sprids genom

Läs mer

Vintertramparna 2010/2011

Vintertramparna 2010/2011 Projektrapport: Vintertramparna 2010/2011 Projektperiod: 2010-12-01 2011-04-30 Rapportförfattare: Grön Trafik Sammanfattning Vintertramparna genomfördes mellan 1 december 2010 till 31 april 2011och har

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Utvärdera rådgivningen

Utvärdera rådgivningen Utvärdera rådgivningen Handbok för energi- och klimatrådgivare och energikontor Energimyndigheten 1 (38) Omslagets insida: Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Läs mer

Marknadsföring av Stadsbussarna i Falun

Marknadsföring av Stadsbussarna i Falun falun.se/ Marknadsföring av Stadsbussarna i Falun - utvärdering enligt SUMO system för utvärdering av mobilitetsprojekt Juni 2005 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Uppdragsbeskrivning... 1 Övergripande

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Testcyklisterna - Slutrapport

Testcyklisterna - Slutrapport Testcyklisterna - Slutrapport Rickard Waern Göteborg 1/30/2015 INNEHÅLL Sammanfattning... 2 Projektmotivering... 3 Syften, mål och måluppfyllnad... 5 Syfte... 5 Aktivitetsmål... 6 Beteendemål... 8 Effektmål...

Läs mer

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen 1 Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen Resultat och effekter under perioden 2012-2014 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2 1.

Läs mer

Individuell marknadsföring av kollektivtrafik

Individuell marknadsföring av kollektivtrafik Bulletin 229 Individuell marknadsföring av kollektivtrafik en metodstudie Helene Jotoft 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Individuell marknadsföring av kollektivtrafik

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen. Ellen Hoas Ströman

UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen. Ellen Hoas Ströman UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen Ellen Hoas Ströman SAMMANFATTNING Ung i Sommar är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, med syfte att ge ungdomar, 16-19 år och

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Julia Lindbladh och Lisa Gunnefur FoU-dokument 2010:5 ISBN 978-91-86631-04-8 Stadskontoret Förord I Malmö

Läs mer

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22 RAPPORT Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén 2010-06-22 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Sammanfattning. Projektgrupp: Mikael Karlsson Rikard Alexandersson Robin Ljungqwist

Sammanfattning. Projektgrupp: Mikael Karlsson Rikard Alexandersson Robin Ljungqwist Sammanfattning Projektgrupp: Mikael Karlsson Rikard Alexandersson Robin Ljungqwist Rapporten presenterar hur projektet Lilla JKPGsporten har skapats och dess frammarsch. Rapporten innehåller allt ifrån

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer