Civitas SMILE för hållbara transporter i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Civitas SMILE för hållbara transporter i Malmö"

Transkript

1 Civitas SMILE för hållbara transporter i Malmö Välkommen till det första numret av nyhetsbrevet för Civitas SMILE i Malmö. Malmö deltar mellan 2005 och 2009 i EU-projektet Civitas SMILE som stödjer lokala åtgärder för hållbara transporter. De cirka 20 delprojekten i Malmö ska bland annat främja bussprioritering, biogas, bilpooler, eco driving och miljöbilar. Projektet som totalt har en budget på 330 miljoner kronor koordineras av Malmö stad, de övriga deltagande städerna och regionerna är Tallinn, Norwich, Norfolk, Potenza och Suceava i projektet. Nyhetsbrevet kommer ges ut en gång i halvåret under projektets gång. Trevlig läsning Stina Nilsson Site Manager Gatukontoret, Malmö stad Skånemejerier minskar dieselanvändningen inom SMILE Med hjälp av ekonomiskt stöd från EU-projektet SMILE investerar Skånemejerier i två stycken gasdrivna lastbilar som kommer att minska dieselanvändningen och förbättra tätortsluften i Malmö. I slutet av december 2005 visades de nya lastbilarna, av modellen Mercedes Econic, upp och tankades inför sin premiärtur. Media var inbjuden att delta vid invigningen och lokalpress var på plats och ett radioinslag gjordes i Sveriges Radio. Delprojektledare Kaj Grenrud framför en av de nya gasbilarna som ska ge bättre luft i Malmö - Satsningen på gasfordon ligger helt i linje med Skånemejeriers miljöarbete. Från och med den 22 december kommer ytterligare 2 stycken distributionsbilar i Malmö att vara gasdrivna, sade Tord Fredlund, projektansvarig på Skånemejerier. CIVITAS SMILE MALMÖ

2 totalt 2,8 miljoner på 4 år för investering i gasdrivna lastbilar. Resterande kostnader ser vi som väl investerade pengar, då Skånemejeriers långsiktiga miljöpolicy säger att fordon drivna med gas ska prioriteras i tätortstrafik, förklarade Tord Fredlund. Stina Nilsson och Rolf Trulsson intervjuas - Projektet med de gasdrivna fordonen görs med EU-stöd inom ramen för SMILE där Malmö Stad är projektsamordnare för flera europeiska städers satsningar. Skånemejerier har beviljats bidrag med I och med att de nya bilarna tas i drift beräknas dieselåtgången minska ytterligare med ca liter per år och utsläppen av koldioxid kommer att minska avsevärt. Detta ger positiva effekter på såväl närmiljön i form av luftkvalitet, genom minskade svaveloxid- och kväveoxidutsläpp, som den globala miljön i form av minskade växthusgasutsläpp. Dessutom arbetar gasmotorerna tystare vilket kommer innebära ungefär en halvering av motorbullret. Text: Daniel Nilsson Info: Satelliter sparar pengar och miljö Med det nya gps-systemet är vi inte bara snälla mot miljön, utan även mot våra anställda, säger Ulrika Gunnarsson, ekonomiansvarig på budfirman Företaget är sedan ett halvår tillbaka med i SMILE och kan idag med hjälp av satellitnavigering erbjuda miljövänliga transporter. En satsning som uppskattas av både kunder och anställda. Rätt plats på rätt tid. Foto: Det blir allt vanligare att kunder efter-frågar miljövänliga alternativ. Därför försöker vi i största mån använda oss av etanoloch gasdrivna bilar. Alla chaufförer måste också lämna in miljörapporter om var de tankar, byter olja och vilka däck de använder, med mera. Det nya gps-systemet hjälper oss dessutom att samlasta transporterna, vilket betyder att vi kan hålla nere onödiga körsträckor, säger hon. 2 CIVITAS SMILE MALMÖ

3 Särskilt glada för det nya gps-systemet är budfirmans trafikplanerare vars jobb är att hålla reda på alla körningar. Det effektiviserar vårt arbete med 50 procent. Vi kör många snabba transporter som är svårplanerade. Tack vare satellitsändningarna slipper vi ha alla bilars position i huvudet. Nu har vi dem på skärmen, säger Joakim Åberg. Kollegan Christina Lindgren nickar medhållande och demonstrerar. Vi får in signaler från bilarna ungefär en gång i sekunden. Det gör att vi har full koll på alla transporter även när vi kommer tillbaka från lunchen, säger hon. Också chaufförerna tycker att det nya systemet fungerar bra. Till hjälp har de var sin handdator i sina bilar. Från dem kan de se alla kommande körningar och låta kunden signera en digital ordersedel direkt på skärmen. Kommunikationen är en helt annan sak idag än den var innan. Ordersedlar och lösa papper är ett minne blott. Allt vi behöver finns i den här datorn, säger Olof Åsberg, som var en av de första chaufförerna att testa hand-datorerna när de sattes i bruk. Miljöarbetet tar inte slut där. Alla anställda inom budfirman har också fått gå en kurs i EcoDriving. Nästa steg är att sätta in gps-systemet i samtliga handdatorer så att också chaufförerna kan följa alla rutter. Ulrika Gunnarsson är positiv till att den miljövänliga profilen har anammats hos alla inom företaget. Chaufförerna har till och med haft en inbördes tävling om vem som kan köra längst utan att tanka. Faktum är att det nya systemet sparar ungefär procent bränsle, så det är en viss skillnad. Men det är inte bara pengar vi sparar. Det högsta vinsterna är ändå att vi skapar en bättre miljö för alla. Text: Susanna Berling, Vårt Malmö Info: Berömda människor som cyklat i Malmö Så är titeln på en bok som publicerades i Malmö under Boken som är en del av en cykelkampanj lanserades 2005 som en inledning till CIVITAS SMILE projektet i Malmö. Malmö är staden där avståndet är mindre viktigt när du väljer färdsätt, här är det vanorna och image som spelar den största rollen. Hur förändrar man då människors vanor och image för att stimulera dem att an- CIVITAS SMILE MALMÖ

4 När boken hade lanserats sattes stadens första cykelbarometer upp vid parkeringshuset Anna i centrala Malmö. Cykelbarometern räknar alla cyklar som passerar och visar det tydligt i stora blå siffror på den elektroniska displayen. Bredvid barometern, som är en del i CIVITAS SMILEprojektet, finns möjlighet att gratis fylla på luft i sina cykeldäck. En miljon cyklister har redan passerat. vända cykeln lite oftare? I Malmö har ambitionen varit att det totala cyklandet ska öka från 20% av de totala transporterna med 6% till år En självklar väg att gå är att förbättra infrastrukturen genom att exempelvis bygga nya cykelvägar, bättre skyltning och signalsystem eller att förbättra cykelparkeringarna där resande byter transportslag. Flera olika kampanjer har gått av stapeln i Malmö som har berättat om fördelarna med att cykla och gå både för hälsan, plånboken och miljön. Idén bakom den senaste kampanjen var att stimulera malmöbornas fantasi och nyfikenhet, att använda cykeln är som början till ett äventyr, långt mer än bara ett transportmedel. För att få igång dessa tankar skickades en bok ut gratis till alla malmöbor mellan 25 och 34 år gamla. Boken innehöll porträtt med berömda människor som cyklat i Malmö, själva boken finansierades dock ej inom CIVITAS SMILE. Cykelbarometern nollställs varje dygn, men siffrorna sparas och summeras även ihop så att alla som passerar kan se hur många som cyklat förbi tidigare i år. Under våren 2006 kommer Malmös andra cykelbarometer att invigas, den första barometern har nämligen tagits emot med öppna armar av såväl malmöborna som media. Statistiken från cykelbarometern är det för tidigt att utvärdera men andra mätningar visar glädjande att cykeltrafiken i Malmö ständigt ökar. När cykelbarometern tickade över en miljon cyklister fanns prisutdelare på plats för att hylla den lyckliga cyklisten. Vinnaren visade sig vara en något oförstående fransk utbytesstudent som dock lyckligt tog emot priset så snart hon insett vad hon vunnit. Text: Ola Nord Översättning: Daniel Nilsson Info: CIVITAS SMILE MALMÖ

5 Färre busslinjer, fler avgångar alla knutpunkter i Malmö, berättar Anna Bertram som är chef för marknads- och kommunikationsavdelningen på Skånetrafiken. Lämna tidtabellen hemma. Foto: Kasper Dudzik I juni 2005 lanserade Skånetrafiken det helt nya busslinjesystemet i Malmö, idén bakom har varit att skapa ett enklare system med bara åtta stycken huvudlinjer och mycket fler avgångar. Med det nya systemet kan resenärerna lämna tidtabellen hemma, för bussen är alltid bara några minuter bort. Det nya busslinjesystemet kom inte som någon överraskning för malmöborna. Innan busslinjesystemet togs i drift gjordes som en del av Civitas SMILE en stor marknadsföringskampanj till alla hushåll med brev och annonser i tidningar och på stan. - Vi kunde se i våra utvärderingar att de personliga brev vi skickade ut till alla hushåll med information om just deras nya busstider fick ett mycket gott genomslag. När det nya busslinjesystemet lanserades så hade vi också informationspersonal vid Innan det nya systemet fanns det en stor mängd olika busslinjer, vissa av dem löpte gemensamt i början och delades upp i slutet och andra gjorde tvärtom. Huvudfokus med det nya busslinjesystemet har varit att göra det enklare att förstå busslinjerna vilket också förhoppningsvis kommer leda till fler resenärer. Genom att köra busslinjerna så rakt som möjligt mellan de stora transportknutpunkterna i stadskärnan och de stora bostadsområdena kunde att snabbare och smidigare linjesystem skapas. För att även nå de mer avsides delarna i Malmö har de åtta huvudlinjerna kombinerats med sex stycken pluslinjer som löper mellan huvudlinjerna och bostadsområden. Direkt efter att det nya busslinjesystemet lanserades så steg inte antalet passagerare så mycket som Skånetrafiken hade hoppats. Men under januari 2006 har det skett en stor ökning av antalet resenärer och prognoserna för framtiden ser ljusa ut. Text: Daniel Nilsson Info: CIVITAS SMILE MALMÖ 5

6 Att bryta en vana innan det är för sent Två veckor efter brevet försökte Malmö stad kontakta alla som fått brevet per telefon och höll ett informellt samtal om deras resvanor och diskuterade om det fanns någon möjlighet att ersätta bilresor med buss eller cykel. Över 50 procent av målgruppen nåddes med dessa telefonsamtal. Slutligen sändes att personligt anpassat informationspaket ut till de nyinflyttade kopplat till det telefonsamtal de haft. Till exempel skickades cykelkartor ut eller personligt anpassade busstidtabeller med just deras aktuella linjer. Nya malmöbor i fokus. Foto: Mats Persson Inom CIVITAS SMILE har Malmö stad testat en ny metod för att öka medvetenheten om resvanor och visa på hållbara transportmetoder för nyinflyttade malmöbor. Idén bakom pilotprojektet har varit att försöka förändra resvanorna hos de nya malmöborna i en hållbar riktning innan de hunnit fastna i gamla mönster. - Resultatet har varit fantastiskt bra, nästan 750 personer ur målgruppen ville delta i en individuell transportrådgivning, säger Helene Östberg, projektledare på Malmö stad. Ungefär 1500 hushåll fick ett personligt brev utskickat till sig ungefär två veckor efter att de anlänt till sina nya hemstad Malmö. Brevet beskrev hur de nyinflyttade kunde resa hållbart i Malmö med buss, tåg, cykel eller till fots. Dessutom fick de veta att de skulle bli kontaktade igen. Utvärderingen av pilotprojektet har varit överväldigande positiv, runt 95 procent av målgruppen ville ha individuell transportrådgivning via telefon och nästan lika många fann kampanjen positiv och ville ha mer information. En slutsats som har dragits är att många av de nyblivna malmöborna redan hade hållbara transportvanor, de behövde snarare uppmuntran än information. Men bland dem som använde bilen varje dag var det så många som 41 procent som berättade att transportrådgivningen hade förändrat deras sätt att tänka på resande. Ungefär 15 procent av de som använde bilen varje dag menar att de idag har förändrat någon av sina vanligaste resor efter kampanjen. Malmö stad tycker att projektet har varit mycket framgångsrikt och vill fortsätta utveckla konceptet vidare. Ekonomiskt stöd har sökts från Naturvårdsverket för att kunna ta tankarna vidare och förfina dem ytterligare. Text: Daniel Nilsson Info: 6 CIVITAS SMILE MALMÖ

7 Civitas SMILE Kontaktinformation: Site manager för Malmö: Stina Nilsson Gatukontoret, Malmö stad Redaktör för detta nyhetsbrev: Daniel Nilsson Miljöförvaltningen, Malmö stad Mer information och detta nyhetsbrev finns att hämta på För övergripande information om Civitas gå till EU-projektet Civitas SMILE står för towards Sustainable MobIlity for people in urban areas och är en del i EU:s sjätte ramprogram för forskning och utveckling. Civitas-programmet stödjer utveckling och demonstration av system för hållbara transporter i europeiska städer. Förutom Malmö som är projektledare ingår även Tallinn, Norwich, Norfolk, Potenza och Suceava i Civitas SMILE. Totalt är det ungefär 50 delprojekt som ska utföras av de nästan 30 partners som deltar i projektet. Civitas SMILE löper mellan 2005 och 2009 och har en budget på totalt 330 miljoner kronor. Civitas SMILE partners i Malmö CIVITAS SMILE MALMÖ

Papiljotter och hårfön på export. Vi djupdyker i Malmös brödutbud. Dataspel att låna på biblioteket. Servicepatrull en väg till ett fast jobb

Papiljotter och hårfön på export. Vi djupdyker i Malmös brödutbud. Dataspel att låna på biblioteket. Servicepatrull en väg till ett fast jobb BILD: Ewa Levau Servicepatrull en väg till ett fast jobb SIDAN 5 Ishallen värmer badvattnet SIDAN 9 BILD: Nille Leander Vi djupdyker i Malmös brödutbud MITTEN Dataspel att låna på biblioteket SIDORNA 6

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Inga löjliga bilresor 2007

Inga löjliga bilresor 2007 Projektgrupp Sara Forslund Annika Hörlén Leif Jönsson Peter Nilsson 2007-10-20 Utvärderingsrapport Inga löjliga bilresor 2007 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Syfte & övergripande

Läs mer

Inga löjliga bilresor 2008

Inga löjliga bilresor 2008 Projektgrupp Annika Hörlén Sara Forslund Peter Nilsson Leif Jönsson 2008-11-26 Utvärderingsrapport Inga löjliga bilresor 2008 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Syfte & övergripande

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor Dokumentation från konferensen - en konferens om att optimera tjänsteresor för bättre ekonomi och miljö Helsingborg 3 april 2008 Dokumentation från konferensen Effektivare Tjänsteresor den 3 april. Seminariet

Läs mer

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos miljöpris 3 lunds kommuns fastighets ab (lkf) lund vill dra sitt strå till miljöstacken 4 ab sigtunahem

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

På Cykel i Lundby Rapportering och uppföljning av projektperioden 1 november 2002 1 december 2005

På Cykel i Lundby Rapportering och uppföljning av projektperioden 1 november 2002 1 december 2005 På Cykel i Lundby Rapportering och uppföljning av projektperioden 1 november 2002 1 december 2005 Projektledare På cykel i Lundby Marie Löwkrantz, tel 031-23 07 45, 0703-21 06 23. marie.lowkrantz@visionlundby.goteborg.se

Läs mer

Individuell marknadsföring av kollektivtrafik

Individuell marknadsföring av kollektivtrafik Bulletin 229 Individuell marknadsföring av kollektivtrafik en metodstudie Helene Jotoft 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Individuell marknadsföring av kollektivtrafik

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0

Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Rapport 2014:106, Version 1.1 Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Serie nr: 2014:106 Projektnr: 13094 Författare: Caroline Ljungberg Pernilla

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Vintercyklisten 2 Projekt för hållbart resande 2010/2011

Vintercyklisten 2 Projekt för hållbart resande 2010/2011 Hållbar utveckling Vintercyklisten 2 Projekt för hållbart resande 2010/2011 Slutrapport 1 INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Projektmål... 5 1.4 Övergripande mål för hållbar utveckling...

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Delprojekt: Skrota den gamla bilen. Sammanställning av Skrota den gamla bilen projektet, Lundby, Göteborg

Delprojekt: Skrota den gamla bilen. Sammanställning av Skrota den gamla bilen projektet, Lundby, Göteborg Delprojekt: Skrota den gamla bilen Sammanställning av Skrota den gamla bilen projektet, Lundby, Göteborg april 2005 Lundby Mobility Centre, Trafikkontoret, Göteborg Projektledare Lundby Mobility Centre

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Time Keep Solutions. Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions

AFFÄRSPLAN. Time Keep Solutions. Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions AFFÄRSPLAN Time Keep Solutions Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions 1 Innehållsförteckning 1.0 Företaget Sida 3-5 1.1 Ägarsituation Sida 3-4 1.2 Samband med

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

recept för hållbara resor

recept för hållbara resor Klokbok recept för hållbara resor klokbok recept för hållbara resor 1 lästips bilåkning Gröna Bilister www.gronabilister.se Energimyndigheten www.energimyndigheten.se Tidsstyrda motorvärmare sparar energi.

Läs mer

trafik&miljöfordon Hela artikeln finns på sid 7

trafik&miljöfordon Hela artikeln finns på sid 7 Nyhetsbrev nr5. 2012 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon Nu är regionen först ute igen Västra Götaland är

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

ERFARENHETER FRÅN VERKLIGHETEN

ERFARENHETER FRÅN VERKLIGHETEN ERFARENHETER FRÅN VERKLIGHETEN Fyrstegsprincipen för nya stadsdelar lund_tillhåll_skiss.indd 1 2012-05-18 09.21 2 INLEDNING ETT NYTT FOKUS Det finns en bred samsyn i samhället kring att våra resor och

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 7 BAKGRUND Att resa och att mötas är för de flesta människor

Läs mer

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Make IT happen Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer