Vätskebalans i praktiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vätskebalans i praktiken"

Transkript

1 Vätskebalans i praktiken Erik Lindgren, Anestesi- och intensivvårdskliniken, UAS Målsättning Vilka vätskor har vi och hur skiljer de sig åt? Och när ska man använda vilken? Men hur mycket ska man ge och hur fort? Typexempel olika infusionsvätskor Glukoslösningar Lågt natriuminnehåll. Basal energikälla. Kristalloider Högt natriuminnehåll. Kolloider Stora molekyler. Kvarstannande effekt? Ger också volym Natriuminnehåll / molekylstorlek styr var det hamnar! 1

2 Vanligt förekommande infusionslösningar GLUKOSLÖSNINGAR: Glukos 50 mg/ml och 100 mg/ml Glukos 50 mg/ml med elektrolyter Glukos med el 40 mmol Natrium/20 mmol Kalium Buffrad glukos: Na+ 70 mmol, Cl 45 mmol, Acetat 25 mmol Rehydrex (25mg/ml glukos) Elektrolytinnehåll: Na+ 70 mmol, Cl 45 mmol, Acetat 25 mmol KRISTALLOIDER: Natrium Klorid 9 mg/ml Elektrolytinnehåll: Na+ 154 mmol, Cl 154 mmol Ringer Acetat Elektrolytinnehåll: Na+ 130 mmol, K+ 4 mmol, Ca2+ 2 mmol, Mg2+ 1 mmol, Ac ca 30 mmol, Cl 110 mmol KOLLOIDER: Ger ökad intravasal volym i flera timmar Albumin Syntetiska: t ex Macrodex, Tetraspan / Voluven, (Gelofusin ) Basalt om energi Basalbehov Energi normalt kcal/kg/dygn dvs ca 70x25=1750 kcal/dygn (om 70kg) Basalbehov Energi CNS + blodbildande organ ca 5 g glukos/tim Basalt om energi Glukos 5% = 50 mg/ml dvs 1000 ml innehåller 50g glukos 1g glukos = 4 kcal Sålunda: 2 liter 5% glukos/dygn ger tot 400 kcal Dvs rel ok för CNS och blodbildande organ, räcker ett par dagar, men sedan tänk enteral eller parenteral nutrition (vg hör annan föreläsning) 2

3 Kroppsvattnets indelning - Exempel för 70kg person Kapillär endothelium Cell membran ECV Plasma 0,05xVikt (3 l) vatten ECV Interstitiell 0,15xVikt (11 l) vatten ICV= 0,4xVikt = (28 l) Na K + 4 Cl K Na + 10 Vattnets transport vätskors fördelning i olika vätskerum Osmotiskt tryck: Proportionellt mot antalet partiklar i lösningen oberoende av partiklarnas valens Kolloidosmotiskt tryck: Den del av osmotiska trycket som utgörs av kolloider i lösningen En vätskas fördelning över vätskerummen styrs av dess elektrolytinnehåll Vattnets transport vätskors fördelning i olika vätskerum Plasma Na + Interstitium Na + ICV Glukos lösningar cell membran Na + - kristalloider Kolloider kapillär endotelium 3

4 En typisk avdelnings /akutensituation hur göra? Tre saker att ta hänsyn till: 1. Tidigare förluster (dvs aktuellt vätskestatus) samt anamnes 2. Basalbehov 3. Pågående förluster 1. Aktuellt vätskestatus? (dvs tidigare förluster?) Anamnes Klinik medvetandegrad? Puls? Blodtryck? Varm perifert? Törstig? Slemhinnor? Hudturgor? Kissar? KAD?Vätskelista? Avföring? Respiratoriskt? Osv Dehydrering? Lätt måttlig allvarlig Hyperhydrering? Perifera ödem, viktuppgång, andningspåverkan, hjärtsvikt, lungödem osv. Lab: ABG, blodstatus, elektrolyter i plasma och urin, osmolaritet i plasma och urin, urea, kreatinin Rtg pulm? ultraljud hjärta? CVP? 1. Aktuellt vätskestatus? (forts) bedömning av vätskestatus (70kg person) Lätt dehydrering: förlust motsvarande 5% kroppsvikt (ca 3,5 kg): minskad turgor, torra slemhinnor / törst Måttligt dehydrering: förlust av 5 10% kroppsvikt (ca 3,5 7 kg): oliguri, ortostatisk hypotoni, ev takykardi, tomma halskärl, lågt CVP. Allvarlig dehydrering: förlust av >10% kroppsvikt (>7 kg): medvetandesänkning koma, stigande Crea, stigande Hb, anuri, takykardi och hypotoni, prechock. OBS! Överväg IVA / intermediärvård 4

5 1. Aktuellt vätskestatus? (forts) bedömning av vätskestatus (70kg person) Lätt dehydrering: förlust motsvarande 5% kroppsvikt (ca 3,5 kg): minskad turgor, torra slemhinnor / törst Måttligt dehydrering: förlust motsvarande 5 10% kroppsvikt (ca 3,5 7 kg): oliguri, ortostatisk hypotoni, ev takykardi, tomma halskärl, lågt CVP. TENDENS TILL HYPOVOLEMI Allvarlig dehydrering: förlust motsvarande >10% kroppsvikt (>7 kg): medvetandesänkning koma, stigande Crea, stigande Hb, anuri, takykardi och hypotoni, prechock. SVÅR HYPOVOLEMI! OBS! Överväg IVA / intermediärvård DEHYDRERING ÄR INTE SAMMA SAK SOM HYPOVOLEMI! Hypovolemi: Brist på effektiv cirkulerande volym i blodbanan. Dehydrering: En generell brist som drabbar samtliga vätskerum, utesluter dock inte hypovolemi! 1. Aktuellt vätskestatus? (Forts) Ett uppkommet vätskedeficit (dvs dehydrering) kan nästan alltid ersättas med Ringer Acetat (dvs kristalloider) Hur fort ersätta deficit? 2/3 på fyra timmar, resten på 20 timmar. Långsammare takt om äldre, hjärtsjuk osv. 5

6 2. Basalbehov Vuxen: 30 ml/kg/dygn Barn: regeln 4 ml/kg/tim första 10 kg 2 ml/kg/tim kg 1 ml/kg/tim resterande vikt 2. Basalbehov (forts) Täcks åtminstone med buffrad glukos (ofta(st?) gärna med lite mer Na och ofta(st?) med Kalium Icke osmotiska stimuli för ADH frisättning: Kirurgi, stress, morfin, illamående Ge (nästan aldrig) elektrolytfria vätskor! 3. Pågående förluster Uppskatta och ersätt. Följ kontinuerligt! Vätskelistan? Timurin? Vad kommer i dränen? Stora diarréer? Kräkningar? Ökad kroppstemp? OBS! Ökad kroppstemp ger ca 12% (ca 250 ml om 70 kg) extra förlust/dygn per grad över 37 grader (dvs ökar dygnsbehovet med 12%) Ersätt pågående förluster med Kristalloider dvs Ringer Acetat 6

7 Olika sorters dehydrering om man vill krångla till det eller svarar på tentamen. Ofta tillkrånglat i litteraturen Isoton dehydrering Oförändrad P osm = förlust båda vätska och elektrolyter GI förluster (brukar nämnas i litt. Om blivit substituerade, så iaf med korrekt mängd elektrolyter, dvs har ej blivit spädda ) peritonit (sekvestrering vätska det sk tredje rummet) >>>ersätt med Ringer Acetat = någorlunda isotona lösningar Olika sorters dehydrering om man vill krångla till det eller svarar på tentamen. hypoton (hyponatrem) dehydrering Låg P osm. Elektrolytförluster större än vätskeförluster iatrogen = tillförda natriumfattiga lösningar Kräkningar (som ej kompenserats med elektrolytlösningar) Njurinsuff OBS! hyponatremier vb kontakta IVA / narkos >>>ersätt med NaCl ev hyperton lösning Olika sorters dehydrering om man vill krångla till det eller svarar på tentamen. hyperton (hypernatrem) dehydrering Hög P osm. Vattenförluster större än elektrolytförluster. Vid feber, dvs svettning och hög perspiratio fasta sondmat m högt natriuminnehåll polyuri (t ex osmotisk diures, ) nedsatt vätskeintag äldre >>>ersätt med vatten per os alt 5 % glukos utan el. / med lågt elektrolytinnehåll 7

8 SAMMANFATTNINGSVIS: Ett ännu mer praktiskt sätt att se det: Ersätt förlorad volym* 1:1 med Ringer Acetat (el NaCl) samtidigt som elektrolyter korrigeras (mha glukosinfusionen för basalbehov vätska och elektrolyter) efter vad proverna visar. Kalium när patienten kissar! Undantaget är hyperton dehydrering (dvs en patient med högt S Na) som ersätts med hypotona vätskor / lösningar. OBS! Stabilisera alltid patienten först med kristalloider, dvs ABC, oavsett vilken ev dehydrering som föreligger! Ungefär 2 liter 5% glukos / dygn tillräckligt för CNS och blodbildande organ, men inte mer. *förlorad volym = summan av tidigare förluster och pågående Och det var det. Tack för uppmärksamheten Syns på kliniken! 8

Vätskebalans i praktiken. Erik Lindgren, Anestesi- och intensivvårdskliniken, UAS

Vätskebalans i praktiken. Erik Lindgren, Anestesi- och intensivvårdskliniken, UAS Vätskebalans i praktiken Erik Lindgren, Anestesi- och intensivvårdskliniken, UAS 2017-01-26 Målsättning Olika vätskor och dess egenskaper När ska man använda vilken? Hur mycket ska man ge och hur fort?

Läs mer

Parenteral vätskebehandling till vuxna Gäller för: Region Kronoberg

Parenteral vätskebehandling till vuxna Gäller för: Region Kronoberg Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Vätska och nutrition Giltig fr.o.m: 2016-10-26 Faktaägare: Pär Lindgren, regional chefläkare Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska komittén

Läs mer

Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Vätskebalans Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Introduktion till Vätskebalans Grundläggande fakta Vatteninnehåll i kroppen

Läs mer

VÄTSKEBALANS. - En supersnabb repetition av föreläsningen under introdagarna

VÄTSKEBALANS. - En supersnabb repetition av föreläsningen under introdagarna VÄTSKEBALANS - En supersnabb repetition av föreläsningen under introdagarna Bedömning av det dehydrerade barnet på akuten 1. Cirkulation 2. Grad av dehydrering 3. Typ av dehydrering 4. Behandling av dehydrering

Läs mer

Vätskebehandling till barn

Vätskebehandling till barn Rutin Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Vätska och nutrition Giltig fr.o.m: 2018-05-09 Faktaägare: Linda Wigh, specialistläkare, Barn- och ungdomskliniken Fastställd av: Stephan Quittenbaum,

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Dehydrering hos barn 1mån -18 år

Dehydrering hos barn 1mån -18 år Dok-nr 12942 Författare Catrin Furuhjelm, verksamhetschef/överläkare, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Godkänd av Catrin Furuhjelm, verksamhetschef/överläkare, H.K.H. Kronprinsessan

Läs mer

Tankar runt användandet av olika blodprodukter

Tankar runt användandet av olika blodprodukter Regiondagar för blodcentraler Uppsala 14-15 mars 2017 Elite Hotel Academia Tankar runt användandet av olika blodprodukter 14 mars 2017 Dr. med. Rainer Dörenberg Överläkare AnOpIVA, Akademiska sjukhuset,

Läs mer

BEHANDLINGSRIKTLINJER. Vätsketerapi och Nutritionsbehandling

BEHANDLINGSRIKTLINJER. Vätsketerapi och Nutritionsbehandling BEHANDLINGSRIKTLINJER Vätsketerapi och Nutritionsbehandling 2011 Behandlingsriktlinjerna har utarbetats av Läkemedelskommitténs expertgrupp för vätske- och nutritionsfrågor. Medlemmar: Överläkare Veronika

Läs mer

Intravenös vätskebehandling till barn behandlingsrekommendation lv.se/ivvatskabarn

Intravenös vätskebehandling till barn behandlingsrekommendation lv.se/ivvatskabarn Intravenös vätskebehandling till barn behandlingsrekommendation lv.se/ivvatskabarn Senast reviderad 2018-08-14 Läkemedelsverket kontaktperson: Ninna Gullberg specialistläkare med. dr. Intravenös vätskebehandling

Läs mer

Intravenös vätskebehandling till barn behandlingsrekommendation lv.se/ivvatskabarn

Intravenös vätskebehandling till barn behandlingsrekommendation lv.se/ivvatskabarn Intravenös vätskebehandling till barn behandlingsrekommendation lv.se/ivvatskabarn Senast reviderad 2018-08-14 Läkemedelsverket kontaktperson: Ninna Gullberg specialistläkare med. dr. Intravenös vätskebehandling

Läs mer

1) Elektrolytrubbningar 2) Vätskebalans 3) Syra-bas. Jonas Räf 141204

1) Elektrolytrubbningar 2) Vätskebalans 3) Syra-bas. Jonas Räf 141204 1) Elektrolytrubbningar 2) Vätskebalans 3) Syra-bas Jonas Räf 141204 1 x http://www.janusinfo.se/global/akut_internmedicin/elektrolyt_rubbning_2012.pdf http://www.internetmedicin.se 2 Distribution av elektrolyter

Läs mer

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11 Vätskebalansen och syra-basbalansen Människan: biologi och hälsa SJSE11 Annelie Augustinsson Vätske- och syra-basbalansen Vätskebalansen = balansen mellan mängden vatten och mängden av joner och andra

Läs mer

4.2 Dosering och administreringssätt Doseringen justeras individuellt på grundval av patientens ålder, kroppsvikt och kliniska tillstånd.

4.2 Dosering och administreringssätt Doseringen justeras individuellt på grundval av patientens ålder, kroppsvikt och kliniska tillstånd. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukos Braun 50 mg/ml buffrad infusionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1000 ml vätska innehåller Aktiva innehållsämnen: Glukos (i form av glukosmonohydrat,

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund. Förutsättningar. Innehållsförteckning

Sammanfattning. Bakgrund. Förutsättningar. Innehållsförteckning 2017-08-31 22944 1 (6) Sammanfattning Riktlinje vid akut gastroenterit. Dokumentet beskriver bedömning av dehydreringsgrad, enteral respektive parenteral rehydrering samt ett flödesschema för barnakuten.

Läs mer

Brian Cleaver. Postoperativ vätskebehandling

Brian Cleaver. Postoperativ vätskebehandling Brian Cleaver Postoperativ vätskebehandling Introduktion.. vilken som är bäst är fel fråga hur ska en bra deg se ut? Vem pratar vi om? Några patienter från en dag på operation.. 1. ERCP -31 2. akut expl.

Läs mer

Övningsuppgifter, urinorgan & kroppsvätskor

Övningsuppgifter, urinorgan & kroppsvätskor Karolinska Institutet Läkarutbildningen, Den Friska Människan 2 (DFM2) MBB, FyFa Övningsuppgifter, urinorgan & kroppsvätskor Mål och innehåll: Fortsatta övningar med kliniska anknytningar. Omfattar syra-bas,

Läs mer

Manja Nilsson. Överläkare BIVA Astrid Lindgrens Barnsjukus

Manja Nilsson. Överläkare BIVA Astrid Lindgrens Barnsjukus Manja Nilsson Överläkare BIVA Astrid Lindgrens Barnsjukus Vätskebalans är i grunden enkelt Mäta tillförsel och förluster Tillse underhållsbehovet Ersätta uppskattat deficit Ersätta pågående förluster Underhållsbehov

Läs mer

Elektrolytrubbningar Elektrolyter. Kvinna 55 år. Kvinna 55 år

Elektrolytrubbningar Elektrolyter. Kvinna 55 år. Kvinna 55 år Elektrolyter Elektrolytrubbningar Joniseras och bildar ett ledande medium vid lösning i vatten Fysiologiskt relevanta elektrolyter: Natrium Kalium Klorid Calcium Fosfat Magnesium Kvinna 55 år Lindrig hjärtsvikt,

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad infusionsvätska, lösning

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad infusionsvätska, lösning PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad infusionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml 1000 ml Glukosmonohydrat motsv. vattenfri glukos 50 mg

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

1.1 Vilka olika ryggbedövningar finns (2 st), ange tre sätt som de skiljer sig åt. (1,5p)

1.1 Vilka olika ryggbedövningar finns (2 st), ange tre sätt som de skiljer sig åt. (1,5p) Del 1_6 sidor_21 poäng En kvinna kommer in till förlossningen med värkar. Hon väntar sitt första barn. Barnet är fullgånget (40 veckors graviditet) Förlossningen är i inledningen och det är många timmar

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Glucos Fresenius Kabi 500 mg/ml infusionsvätska, lösning. glukos

Bipacksedel: Information till användaren. Glucos Fresenius Kabi 500 mg/ml infusionsvätska, lösning. glukos Bipacksedel: Information till användaren Glucos Fresenius Kabi 500 mg/ml infusionsvätska, lösning glukos Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN. Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml infusionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN. Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml infusionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml infusionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1000 ml infusionsvätska innehåller: Natriumklorid 9,00 g Elektrolytkoncentrationer:

Läs mer

Symtomatisk hyponatremi SVK

Symtomatisk hyponatremi SVK Symtomatisk hyponatremi SVK 13-12-05 Definition av svår hyponatremi: Symtom + P-Natrium

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad infusionsvätska, lösning

Bipacksedel: Information till användaren. Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad infusionsvätska, lösning Bipacksedel: Information till användaren Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad infusionsvätska, lösning glukos, natriumklorid, natriumacetattrihydrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

Akut endokrinologi. Inger Friberg 2014

Akut endokrinologi. Inger Friberg 2014 Akut endokrinologi Inger Friberg 2014 Karin 68 år Hypertoni sedan 5 år tar ACE hämmare i kombination med tiazid Osteoporos diagnos efter radiusfraktur tar bisfosfonat och Calcium D vitamin Tröttare senaste

Läs mer

Intravenös vätskebehandling till barn behandlingsrekommendation

Intravenös vätskebehandling till barn behandlingsrekommendation Intravenös vätskebehandling till barn behandlingsrekommendation Huvudbudskap Vätskebehandling till barn är en aktiv åtgärd som fortlöpande behöver individualiseras, monitoreras och omvärderas. När oral

Läs mer

Bengt Jeppsson. Kirurgiska kliniken SUS Malmö 2012-01-14

Bengt Jeppsson. Kirurgiska kliniken SUS Malmö 2012-01-14 INTRODUKTION TILL PRAKTISK VÄTSKETERAPI VID GASTROINTESTINAL KIRURGI Bengt Jeppsson Kirurgiska kliniken SUS Malmö 20120114 VÄTSKESORTIMENT Elektrolytlösningar används för att täcka extracellulära salt

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml infusionsvätska, lösning Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml infusionsvätska, lösning Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml infusionsvätska,

Läs mer

Svårt graviditetsillamående/ hyperemesis gravidarum

Svårt graviditetsillamående/ hyperemesis gravidarum Svårt graviditetsillamående/ hyperemesis gravidarum Berörda enheter Samtliga enheter inom VO Obstetrik och gynekologi, Norrbotten och MVC, Norrbotten. Syfte Enhetlig och god handläggning av svårt graviditetsillamående

Läs mer

Reglering av kroppens vattenbalans och associerad patologi

Reglering av kroppens vattenbalans och associerad patologi Reglering av kroppens vattenbalans och associerad patologi Johannes Jacks Barn-IVA/Barn-anestesi Astrid Lindgrens Barnsjukhus johannes.jacks@karolinska.se Disposition Vätskerummen i kroppen Hormonell reglering

Läs mer

Karin 84 år. Tablett och insulinbehandlad typ 2 diabetes. Förmaksflimmer, Waranbehandling. Hypertoni.

Karin 84 år. Tablett och insulinbehandlad typ 2 diabetes. Förmaksflimmer, Waranbehandling. Hypertoni. Akut endokrinologi Karin 84 år Tablett och insulinbehandlad typ 2 diabetes. Förmaksflimmer, Waranbehandling. Hypertoni. Ensamstående. Hittats av dotter liggandes på golvet. Inkommer pga trötthet och förvirring.

Läs mer

Del 2_7 sidor_16,5 poäng

Del 2_7 sidor_16,5 poäng _7 sidor_16,5 poäng En 53-årig man med med mångåriga besvär av duodenalulcus men i övrigt frisk, inkommer på morgonen till akutmottagningen med buksmärtor och uttalat peritonitstatus med brädhård buk.

Läs mer

Det naturliga kretsloppet

Det naturliga kretsloppet Det naturliga kretsloppet Jonas Åkeson Professor Anestesiologi och intensivvård jonasakeson@anestesimasluse Lunds jonasakeson@medluse universitet Mer än tre fjärdedelar av jordens yta täcks av vatten jonasakeson@medluse

Läs mer

Höftfraktur - Preoperativa faste- och postoperativa nutritionsrutiner

Höftfraktur - Preoperativa faste- och postoperativa nutritionsrutiner 2018-05-17 35851 1 (5) Höftfraktur - Preoperativa faste- och postoperativa nutritionsrutiner Sammanfattning Riktlinjen beskriver preoperativa faste- och nutritionsrutiner för patienter med höftfraktur.

Läs mer

Kompendium i vätske- och syrabasbalans 2010-08-31

Kompendium i vätske- och syrabasbalans 2010-08-31 Sidan 1 av 10 Vätskebehandling Fysiologi Vatten Vår kropp består till ungefär 60% av vatten. Andelen vatten är upp till 15% högre hos spädbarn och omkring 5% lägre hos kvinnor än hos män. En man som väger

Läs mer

BEHANDLING AV KETOACIDOS

BEHANDLING AV KETOACIDOS 1 BEHANDLING AV KETOACIDOS En komprimerad version (1 sida) finns i form av den s.k. Behandlingsöversikten! DEFINITION Uttalad glukos-/ ketonuri, P-Glukos > 11 mmol/l, B-Ketoner > 3.9 mmol/l, ph < 7,30

Läs mer

Vätskebehandling. Johan Persson IVA SUS LUND

Vätskebehandling. Johan Persson IVA SUS LUND Vätskebehandling Johan Persson IVA SUS LUND Vätskebehandling Volymsubstitution: Vid hypovolemi (chock) Basalt vätskeunderhåll: Cirkulatoriskt stabil patient Mål för Vätskebehandling Normovolemi Syra-bas

Läs mer

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn:

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn: 1. SEPSIS PREHOSPITALT När en patient (från 18 år) söker akut vård och uppfyller någon av punkterna nedan, kan du misstänka infektion och ska alltid ha sepsis i åtanke. Feber eller frossa Sjukdomskänsla,

Läs mer

Drick rätt före, under och efter träning!

Drick rätt före, under och efter träning! Drick rätt före, under och efter träning! Vätska har en enorm betydelse för prestationen och för andra funktioner i kroppen. Det råder många myter om hur man skall dricka för att prestera så bra som möjligt.

Läs mer

Vad är kreatinin? Nyupptäckt njursvikt eller En stjärnspäckad lablista. Basala frågeställningar vid njursvikt. På vilken nivå ligger orsaken?

Vad är kreatinin? Nyupptäckt njursvikt eller En stjärnspäckad lablista. Basala frågeställningar vid njursvikt. På vilken nivå ligger orsaken? Nyupptäckt njursvikt eller En stjärnspäckad lablista Björn Samnegård Njurmedicinska kliniken DS Basala frågeställningar vid njursvikt På vilken nivå ligger orsaken? prerenal? postrenal? renal? Akut eller

Läs mer

Del sidor 33 poäng

Del sidor 33 poäng 13 sidor 33 poäng Inför en stor urologisk operation (prostatektomi samt cystektomi) preopbedömer du Hans Sandén, 35 år. Han är mycket orolig inför operationen, ffa vad gäller sövningen med allt vad det

Läs mer

Dugga kull 1, 2014 HT. Max 42 p. GK 28 p LÄRAREX

Dugga kull 1, 2014 HT. Max 42 p. GK 28 p LÄRAREX Dugga kull 1, 2014 HT Max 42 p GK 28 p LÄRAREX 1. Vad skall ett barn med normal utveckling kunna finmotoriskt vid nedanstående åldrar såsom mest avancerade färdighet (mao, ange inte det man skall kunna

Läs mer

Fysiologiska aspekter. Andreas Andersson Överläkare, med dr, DEAA BANE/BIVA Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Fysiologiska aspekter. Andreas Andersson Överläkare, med dr, DEAA BANE/BIVA Astrid Lindgrens Barnsjukhus Överläkare, med dr, DEAA BANE/BIVA Astrid Lindgrens Barnsjukhus Fysiologi Omoget andningssystem oregelbunden andning och apnéer Obligata näsandare tills 6 mån Låg pulmonell compliance och hög resistans

Läs mer

De vätskemängder som anges i avsnittet om vätsketerapi gäller vuxna patienter. Exemplen är uträknade till patienter med en ungefärlig vikt på 70 kg.

De vätskemängder som anges i avsnittet om vätsketerapi gäller vuxna patienter. Exemplen är uträknade till patienter med en ungefärlig vikt på 70 kg. Kapitel Vätsketerapi De vätskemängder som anges i avsnittet om vätsketerapi gäller vuxna patienter. Exemplen är uträknade till patienter med en ungefärlig vikt på 70 kg. Basala behov per dygn Vätska 25-30

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Bensylpenicillin Meda 3 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning. bensylpenicillinnatrium

Bipacksedel: Information till användaren. Bensylpenicillin Meda 3 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning. bensylpenicillinnatrium Bipacksedel: Information till användaren Bensylpenicillin Meda 1 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning Bensylpenicillin Meda 3 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning bensylpenicillinnatrium

Läs mer

Diabetisk ketoacidos (vuxen) på IVA...1. Gäller för: Anestesikliniken. Innehåll

Diabetisk ketoacidos (vuxen) på IVA...1. Gäller för: Anestesikliniken. Innehåll Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Endokrinologi Giltig fr.o.m: 2017-05-03 Faktaägare: Pär Lindgren, Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef Anestesikliniken Revisions nr: 2 Gäller för:

Läs mer

Diabetes med ketoacidos BARN

Diabetes med ketoacidos BARN 2018-09-27 37568 1 (5) Definition ketoacidos: ph

Läs mer

Diabetes-ketoacidos (DKA) och hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom (HHS)

Diabetes-ketoacidos (DKA) och hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom (HHS) Dok-nr 08494 Författare Version Bosse Berggren, överläkare, Medicinska och geriatriska akutkliniken 1 Godkänd av Giltigt fr o m Kerstin Arbring, verksamhetschef, Medicinska och geriatriska akutkliniken

Läs mer

Vätsketerapi och Nutritionsbehandling 2004

Vätsketerapi och Nutritionsbehandling 2004 Vätsketerapi och Nutritionsbehandling 2004 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet har utarbetats av Läkemedeskommitténs expertgrupp för vätske- och nutrionsfrågor. Medlemmar: Överläkare Anestesiavdelningen

Läs mer

Symtomatisk hyponatremi SVK 14-05-06

Symtomatisk hyponatremi SVK 14-05-06 Symtomatisk hyponatremi SVK 14-05-06 Definition av svår hyponatremi: Symtom + P-Natrium

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ringer-Acetat Braun infusionsvätska, lösning

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ringer-Acetat Braun infusionsvätska, lösning PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ringer-Acetat Braun infusionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1000 ml lösning innehåller: Natriumklorid 5,80 g Kaliumklorid 0,298 g Kalciumkloriddihydrat

Läs mer

OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING

OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2013-12-21 09.00-11.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Värt att veta om vätskebalans

Värt att veta om vätskebalans Värt att veta om vätskebalans (För lösningar, se sidan 7) Flervalsfrågor 1. För kroppens vätskerum gäller: a Kroppsvätskan = ECV + ICV + Blodet b ECV = ISV + IVV c ICV = IS V+ IVV d ECV = ICV + IVV e ECV

Läs mer

Hyperglykemiska kriser. SVK 2016 Fredric Hedberg Specialist internmedicin, endokrinologi, diabetologi

Hyperglykemiska kriser. SVK 2016 Fredric Hedberg Specialist internmedicin, endokrinologi, diabetologi Hyperglykemiska kriser SVK 2016 Fredric Hedberg Specialist internmedicin, endokrinologi, diabetologi Hyperglykemiska kriser Skillnader typ1 och typ2 diabetes Klinik, symptom. Bakomliggande patogenes: typ1

Läs mer

Karin Moberg, 75 år. Del 1

Karin Moberg, 75 år. Del 1 Karin Moberg, 75 år Del 1 Karin Moberg, 75 år, har KOL stadium 3. Hon vägde 50 kg och var 165 cm lång vid inskrivning på universitetssjukhuset där hon för två veckor sedan genomgick ett endovaskulärt ingrepp

Läs mer

Del 1. 8 sidor. 23 poäng. Som kandidat har du noga fyllt i varje kursutvärdering, och till slut vann du lotten att åka med intensivvårdshelikoptern

Del 1. 8 sidor. 23 poäng. Som kandidat har du noga fyllt i varje kursutvärdering, och till slut vann du lotten att åka med intensivvårdshelikoptern 8 sidor. 23 poäng en dag! Direkt på morgonen får ni ett larm om en stor trafikolycka, en allvarligt och två lindrigt skadade. Helikoptern är där på femton minuter. På olycksplatsen följer du med läkaren

Läs mer

Vätsketerapi för AT/ST läkare KSS

Vätsketerapi för AT/ST läkare KSS Vätsketerapi för AT/ST läkare KSS 2013-02-06 Johan Bjarby Specialistläkare Anestesikliniken Skaraborgs Sjukhus, Skövde 1 Inledning För den skadade patienten är ett korrekt omhändertagande ibland livsavgörande.

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

Hjälpämne med känd effekt: 1000 ml Ringerfundin lösning innehåller 0,2 g natriumhydroxid (0,115 g natrium).

Hjälpämne med känd effekt: 1000 ml Ringerfundin lösning innehåller 0,2 g natriumhydroxid (0,115 g natrium). PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ringerfundin infusionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1000 ml Ringerfundin innehåller: Natriumklorid Kaliumklorid Magnesiumkloridhexahydrat

Läs mer

Parenteral nutrition Enteral nutrition. Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Parenteral nutrition Enteral nutrition. Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Parenteral nutrition Enteral nutrition Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Kortfattat om energibehov och huvudprinciper för

Läs mer

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 1. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 1 Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-11-18 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Jenny Jakobsson LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Vätskebalans Hadi Molanaei, Njurmedicinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Vätskebalans Hadi Molanaei, Njurmedicinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Vätskebalans Hadi Molanaei, Njurmedicinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Innehåll Normal vätskebalans Elektrolyter och osmolalitet Reglering av volym Klinisk bedömning av vätskebalans Vätskebehandling

Läs mer

Rekommenderade näringsintag hos nyfödda barn

Rekommenderade näringsintag hos nyfödda barn Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Neonatalogi Giltig fr.o.m: 2018-02-13 Faktaägare: Annsofi Bjereus, överläkare, barn- och ungdomskliniken Fastställd av: Anna Bärtås, verksamhetschef, Barn- och

Läs mer

Läkemedelsberäkning. Läkemedelsberäkning. Läkemedelsräkning Uppföljning Termin

Läkemedelsberäkning. Läkemedelsberäkning. Läkemedelsräkning Uppföljning Termin Läkemedelsräkning Uppföljning Termin 1 Läkemedelsberäkning En strimma genom hela utbildningen Föreläsningar Diagnostiska test med uppföljning Tentamen Läkemedelsberäkning Termin 1 Introduktion till ämnet

Läs mer

Ambulanssjukvård och trauma Vätskebalans, Chock, Katastrofmedicin, Anatomi, Fysiologi, Skallskador, Vasoaktiva droger

Ambulanssjukvård och trauma Vätskebalans, Chock, Katastrofmedicin, Anatomi, Fysiologi, Skallskador, Vasoaktiva droger Institutionen för Hälsovetenskap OMTENTAMEN 2 Ambulanssjukvård och trauma Vätskebalans, Chock, Katastrofmedicin, Anatomi, Fysiologi, Skallskador, Vasoaktiva droger Specialistutbildning inom akutsjukvård,

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

Parenteral nutrition Enteral nutrition

Parenteral nutrition Enteral nutrition Parenteral nutrition Enteral nutrition Anita Staaf Leg. sjuksköterska, adjunkt För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Kortfattat om energibehov

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Hjälpmedel: Miniräknare.

Institutionen för vårdvetenskap. Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Hjälpmedel: Miniräknare. Institutionen för vårdvetenskap Tentamen Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-03-20 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Kolhydratlösning för intravenös vätskebehandling. Vehikellösning för kompatibla elektrolytkoncentrat och andra kompatibla läkemedel.

PRODUKTRESUMÉ. Kolhydratlösning för intravenös vätskebehandling. Vehikellösning för kompatibla elektrolytkoncentrat och andra kompatibla läkemedel. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml lösning innehåller: Glukos 50,0 mg (som glukosmonohydrat 55,0 mg) 100

Läs mer

Faktaägare: Helene Axfors, överläkare, barn- och ungdomskliniken Gunilla Lindström, överläkare, medicinkliniken

Faktaägare: Helene Axfors, överläkare, barn- och ungdomskliniken Gunilla Lindström, överläkare, medicinkliniken Riktlinje Process: 3.0.2 RGK Styra Område: Giltig fr.o.m: 2018-03-28 Faktaägare: Gunilla Lindström, överläkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Läs mer

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium O Syre C Kol H Väte N Kväve P Fosfor Ca Kalcium Grundämnen som utgör ca 98 % av kroppsvikten Dessa grundämnen bygger i sin tur upp molekylerna i vår kropp Kroppen är uppbyggd av samma beståndsdelar av

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusionsvätska, lösning. glukos

Bipacksedel: Information till användaren. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusionsvätska, lösning. glukos Bipacksedel: Information till användaren Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusionsvätska, lösning glukos Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

NUTRITION AV NYFÖDDA BARN

NUTRITION AV NYFÖDDA BARN NUTRITION AV NYFÖDDA BARN Eftersträvad tillväxt hos alla barn från 30 40 graviditetsveckor : Vikt: Längd: Huvudomfång: 25 30 g/dygn 0.9 1.2 cm/vecka 0.9 1.2 cm/vecka I första hand ges bröstmjölk från barnets

Läs mer

Nutritionens betydelse och hur ska vi få det att fungera?

Nutritionens betydelse och hur ska vi få det att fungera? Nutritionens betydelse och hur ska vi få det att fungera? Emma Lundmark, leg. Dietist Sara Eklöf, specialistsjuksköterska Margareta Knowles, undersköterska Kirurgkliniken Gävle Sjukhus Hippokrates (440

Läs mer

Integrationsuppgifter, urinorgan & kroppsvätskor , , ,

Integrationsuppgifter, urinorgan & kroppsvätskor , , , Karolinska Institutet Läkarutbildningen, Den Friska Människan 2 (DFM2) MBB, FyFa Integrationsuppgifter, urinorgan & kroppsvätskor 130703, 140219, 150305, 160202 Mål och innehåll: Arbete med kliniskt anknutna

Läs mer

Karolinska intensive care nephrology group. Njurfysiologi

Karolinska intensive care nephrology group. Njurfysiologi Karolinska intensive care nephrology group Njurfysiologi Johan Mårtensson Dept of Intensive Care Austin Hospital, Melbourne Section of Anaesthesia and Intensive Care Dept of Physiology and Pharmacology

Läs mer

Ambulanssjukvård och trauma Del 1

Ambulanssjukvård och trauma Del 1 Institutionen för Hälsovetenskap TENTAMEN Ambulanssjukvård och trauma Del 1 Specialistutbildning inom anestesisjukvård 40p, Hk-06 Maxpoäng: Godkänd gräns 60 %: 77 p 46 p Väl godkänd 85 %: 65 p Datum: 2006-12-04

Läs mer

Hyponatremi. Tommy Olsson Medicincentrum 2011

Hyponatremi. Tommy Olsson Medicincentrum 2011 Hyponatremi Tommy Olsson Medicincentrum 2011 Orsaker 9ll hyponatremi Utspädning pga. för mycket sparat va@en Vanligast SIADH Polydipsi Beh: vätskerestrik9on, Na- 9llförsel hjälper inte Förluster av Na

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vamin 14 g N/l elektrolytfri infusionsvätska, lösning

Bipacksedel: Information till användaren. Vamin 14 g N/l elektrolytfri infusionsvätska, lösning Bipacksedel: Information till användaren Vamin 14 g N/l elektrolytfri infusionsvätska, lösning Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Nyupptäckt njursvikt eller En stjärnspäckad lablista. Björn Samnegård Njurmedicinska kliniken DS

Nyupptäckt njursvikt eller En stjärnspäckad lablista. Björn Samnegård Njurmedicinska kliniken DS Nyupptäckt njursvikt eller En stjärnspäckad lablista Björn Samnegård Njurmedicinska kliniken DS Basala frågeställningar vid njursvikt På vilken nivå ligger orsaken? prerenal? postrenal? renal? Akut eller

Läs mer

BIPACKSEDEL FÖR. Natriumklorid Animalcare 9 mg/ml injektionsvätska/infusionsvätska, lösning

BIPACKSEDEL FÖR. Natriumklorid Animalcare 9 mg/ml injektionsvätska/infusionsvätska, lösning BIPACKSEDEL FÖR Natriumklorid Animalcare 9 mg/ml injektionsvätska/infusionsvätska, lösning 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN

Läs mer

Ringer-Acetat Braun. B. Braun Infusionsvätska, lösning (klar, ofärgad) Hydreringslösning

Ringer-Acetat Braun. B. Braun Infusionsvätska, lösning (klar, ofärgad) Hydreringslösning Ringer-Acetat Braun B. Braun Infusionsvätska, lösning (klar, ofärgad) Hydreringslösning Aktiva substanser: Kalciumkloriddihydrat Kaliumklorid Magnesiumkloridhexahydrat Natriumacetattrihydrat Natriumklorid

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Glucos Fresenius Kabi 50 och 100 mg/ml: Kolhydratlösning för intravenös vätskebehandling. Som en del av parenteral nutrition.

PRODUKTRESUMÉ. Glucos Fresenius Kabi 50 och 100 mg/ml: Kolhydratlösning för intravenös vätskebehandling. Som en del av parenteral nutrition. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml infusionsvätska, lösning Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml infusionsvätska, lösning Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml infusionsvätska, lösning

Läs mer

Del 1_7 sidor_20p. 1.1 Vilken ASA klass har patienten? (1 p) 1.2 När är det OK att operera denna patient? Motivera (2 p) Sida 1 av 7

Del 1_7 sidor_20p. 1.1 Vilken ASA klass har patienten? (1 p) 1.2 När är det OK att operera denna patient? Motivera (2 p) Sida 1 av 7 _7 sidor_20p Du är anestesiolog och ska preop bedöma en patient inför morgondagens operation. Mannen är 63 år, väger 75 kg och ska opereras för ljumskbråck. Han har en anamnes på tablettbehandlad hypertoni.

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-04-08 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-04-08 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-04-08 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad infusionsvätska, lösning

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad infusionsvätska, lösning PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad infusionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1000 ml innehåller: Glukos, vattenfri Natriumklorid Natriumacetat 3

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vamin 14 g N/l elektrolytfri infusionsvätska, lösning

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vamin 14 g N/l elektrolytfri infusionsvätska, lösning PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vamin 14 g N/l elektrolytfri infusionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1000 ml innehåller: Glycin Asparaginsyra Glutaminsyra Alanin Arginin Cystein

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-02-01 9.00-11.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Klar, färglös, hyperton, steril och pyrogenfri lösning. Osmolalitet ca 930 mosm/kg vatten, ph ca 6.

PRODUKTRESUMÉ. Klar, färglös, hyperton, steril och pyrogenfri lösning. Osmolalitet ca 930 mosm/kg vatten, ph ca 6. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Mannitol Fresenius Kabi 150 mg/ml infusionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml infusionsvätska innehåller 150 mg mannitol. 500 ml innehåller

Läs mer

Ascitesutredning och behandling

Ascitesutredning och behandling Riktlinje Process: 3.1.0 RGK Leda, styra och organisera Område: Lever och galla Giltig t.o.m: 2021-01-11 Faktaägare: Henrik Simán, Överläkare medicinska kommittén Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf

Läs mer

Hypo- och hypernatremi

Hypo- och hypernatremi 2018-09-24 29595 1 (8) Sammanfattning Handläggning på IVA, med tonvikt på terapeutiska aspekter. Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... 1 Förutsättningar... 1 Genomförande...

Läs mer

Patient med akut buksmärta

Patient med akut buksmärta Akut buk Patient med akut buksmärta Hypotes/diff-diagnoser? Sitter orsaken till besvären i buken? Initial handläggning? Bråttom? Vad måste göras NU? Genes kirurgisk buksmärta Stopp/upphävt flöde Inflammation,

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas? Tydliggör vad som är svaret bland

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: MC1036. Kurs: MC1036 Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare

Lycka till! Örebro Universitet, IHM Kurs: MC1036. Kurs: MC1036 Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare Ämne: Läkemedelsberäkning, Provkod: 0600 Datum: 2015-11-09 Tid: 8.15-10.15 Din kod: Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas? Tydliggör

Läs mer

De vätskemängder som anges i avsnittet om vätsketerapi gäller vuxna patienter. Exemplen är uträknade till patienter med en ungefärlig vikt på 70 kg.

De vätskemängder som anges i avsnittet om vätsketerapi gäller vuxna patienter. Exemplen är uträknade till patienter med en ungefärlig vikt på 70 kg. Kapitel Vätsketerapi De vätskemängder som anges i avsnittet om vätsketerapi gäller vuxna patienter. Exemplen är uträknade till patienter med en ungefärlig vikt på 70 kg. Basala behov per dygn Vätska 25-30

Läs mer

Del 6_9 sidor_13 poäng

Del 6_9 sidor_13 poäng En 22-årig kvinna söker akut för blodiga diarréer. Hon är avmagrad och blek. Hon har varit sjuk i några veckor, kanske 1½ månad och successivt blivit sämre. Du gör en rektoskopi på akuten och finner en

Läs mer

hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna

hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna för primärvården och slutenvården Faktagranskad av Johan Jendle, professor Örebro universitet. och Stig Attvall, docent överläkare, Diabetescentrum Sahlgrenska

Läs mer