Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet"

Transkript

1 Vätskebalans Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

2 Del 1 Introduktion till Vätskebalans Grundläggande fakta

3 Vatteninnehåll i kroppen fördelat på olika vätskerum Totalt kroppsvatten 60% Intracellulärt vatten 40% Interstitiellt vatten 15% Extracellulärt vatten 20% Intravasalt vatten 5%

4 Förluster Normal vätskebalans per dygn Vatten ml Na+ mmol K+ mmol urin faeces perspiratio insensibilis (via lungor och hud) Summa Tillförsel mat och dryck endogent vatten Summa Balans +/- 0 +/- 0 +/- 0

5 Volymreglering - Aldosteron Lågt tryck-chock Receptorer i juxtaglomerulära celler renin Angiotensinogen Tubuli Angiotensin 1 Angiotensin 2 Binjurebark: Aldosteron Ökad reabsortion av Na + H 2 O (i utbyte mot K + + H + ) Mossberg (2001) Klinisk nutrition och vätskebehandling

6 Osmolär reglering - ADH Hög osmolalitet Ökad reabsorbtion av vatten Tubuli Hypothalamus (törstcentrum) ADH Hypofysen

7 Vätska: Normalt dygnsbehov 30 ml/kg kroppsvikt Elektrolyter: 80 Na 40 K

8 Kräkningar Diarréer Onormala vätske- och elektrolytförluster Feber (perspiratio): ökar ca 250 ml per grad över 37 C Dränage, fistlar Stora urinmängder Brännskada

9 Natriumjonen Na+ Elektrolyter Viktig för kontroll av volym och osmotiskt tryck i extracellulära rummet: 1mol Na binder 10 mol vatten. Kaliumjonen K+ Dominerande jonen intracellulärt. Har betydelse för nervernas och musklernas (inklusive hjärtmuskelns) elektriska aktivitet.

10 P-Na Ref. intervall: mmol/l mmol/l lindriga symptom <126mmol/l allvarliga symptom

11 Hyponatremi Kan ses vid: Rubbningar i P-Na Hypernatremi Kan ses vid: Övervätskning Stora kräkningar och diarréer Läckage av galla och pankreassaft Abnorm svettning Långvarig, intensiv diuretikaterapi Sänkt vätskeintag hos äldre Feber Svettning Intorkning - hyperton dvs. förlust av mer vätska än salter Hyperaldosteronism Nedsatt leversfunktion Intensiv kortisonbehandling

12 Hyponatremi Akut hyponatremi Snabbt påkommen förvirring, kramper, koma Snabb korrigering! Kronisk hyponatremi Successivt påkommen trötthet, förvirring, illamående, kräkning, kramper, koma Långsam korrigering

13 Ref.intervall: 3,5-5,0 mmol/l P-K

14 Hypokalemi Kan ses vid: Stora urinmängder Förluster via mag- tarmkanalen Behandling av diabetescoma Alkalos Symtom: trötthet, kraftlöshet, illamående/kräkningar arytmi, reflexbortfall och uttalad muskelsvaghet, paralytisk ileus Rubbningar i P-K Hyperkalemi Kan ses vid: Njurinsufficiens med oliguri eller anuri För stor eller för snabb tillförsel av i.v.infusioner innehållande kalium Acidos Addisons sjukdom Symtom: muskelsvaghet, arytmi

15

16

17 Praktiska råd Max 10 (-20) mmol kalium/tim i infusionshastighet Övervaka noggrant infusionshastigheten vid infusion av kaliumrika lösningar Såväl hypo- som hyperkalemi är livshotande för hjärtmuskelcellerna.

18 Praktiska råd Kaliumrika infusionslösningar är kärlretande Uppmärksamma/kontrollera alltid plasmakalium vid diuretikabehandling Var observant på hyponatremi

19 Del 2 Vätskebalansrubbningar

20 Begrepp Hyperhydrering Dehydrering Deficit Hypovolemi

21 Hyperhydrering Övervätskning, ökad risk vid ex. hjärtinsufficiens, njursjukdomar Följ Vätskebalansen! Uppmärksamma tecken på om patienten samlar på sig vätska! Daglig vikt!

22 Dehydrering Måttlig dehydrering = 5% av kroppsvikten = 2-4L Symtom: törst, torra slemhinnor, nedsatt vävnadsturgor, perifert kall, ev. stigande puls, minskad urinmängd Grav dehydrering = 10% av kroppsvikten = 5-8L Symtom: ökad AF, kall perifert, snabb/tunn P, sjunkande BT, oliguri/anuri, medvetanderubbning Tips: följ daglig vikt: 1kg motsvarar ungefär 1L

23 Kliniska tecken Törst Torra slemhinnor (munnen) Minskad urinmängd, mörk urin (koncentrerad) Nedsatt turgor (hudelasticitet) Perifert kall Ortostatism Påverkan på AF, SAT, P, BT

24 B-Hb, B-EVF P-Kreatinin P-Na, P-K ev. Blodgas (syrabas) Lab. prover

25 Del 3 Rehydrering

26 Planering av vätskebehandling Ersätta tidigare uppkomna förluster Ersätta pågående onormala förluster Tillföra det normala dygnsbehovet vätska, cirka 30 ml/kg kroppsvikt

27 Rehydering Korrigering av vatten- och elektrolytrubbningar Oral rehydrering Intravenös rehydrering

28 Intravenös rehydrering Kristalloida lösningar Lösningar baserade på salter och enkla sockerlösningar. Exempel: Ringeracetat, Natriumklorid 9mg/ml Är oftast isotona, dvs. har samma osmolalitet som plasma

29 Krav på infusionslösning vid i.v. rehydrering isoton låg eller ingen glukoshalt kaliumfri motverka metabolisk acidos Ringer-acetat!

30 Kolloida infusioner Intravenös rehydrering Infusionslösningar som innehåller stora molekyler som en tid kvarstannar i blodbanan. Naturliga eller syntetiska produkter. Exempel: Albumin, Gelofusine

31 Med andra ord Kristalloider är rena elektrolytlösningar med eller utan socker och kolloider är lösningar med stora partiklar vars främsta uppgift är att expandera blodvolymen.

32 Fördelning av olika infusioner i olika vätskerum beroende på typ av infusionslösning Bild från Mossberg, T. (2001) Klinisk nutrition och vätskebehandling

33 Del 4 Vätskebalansräkning

34 Vätskebalansräkning Hos svårt sjuka patienter: vätskebalanslistor, daglig balansräkning, vikt Begrepp: Vätskebalans = skillnaden mellan tillförd och förlorad vätska

35 Vätskebalanslista År Datum: 14/9 15/9 16/9 Vikt kg Dryck Ringeracetat Tillförsel Förluster Vätskor Kolloid Glukos 50mg/ml 40Na 20K Summa Kolloid Summa Energi Energi kcal urin kräkning diarré feber Summa Balans Vätskebalans

36 Referenser Almås, H. (red.). (2011). Klinisk omvårdnad. Del 1. Kapitel 16. Nutrition vid sjukdom Ericson, E., Ericson, T. (2012) Medicinska sjukdomar Patofysiologi Omvårdnad - Behandling. 4:e uppl. Studentlitteratur, Lund. Hjelmqvist, H., Haljamäe, H. (2006) Vätsketerapi. Liber AB. Stockholm. Henriksson, O., Lennermark I. (2012). Värt att veta om vätskebalans. Lärobok om vatten-, elektrolyt och syrabasbalans. Studentlitteratur. Lund i Anestesi.se. Vätska. Hämtad från Järhult, J. & Offenbartl, K. (2013). Kirurgiboken. Liber AB. Stockholm

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 AKUT OMHÄNDERTAGANDE Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient... 2 Chock... 3 Medicinsk prioritering av akuta patienter Triage... 4 Redaktion: Johan Hulting Inger

Läs mer

Vårdprogram för hyponatremi

Vårdprogram för hyponatremi Vårdprogram för hyponatremi Bakgrund Hyponatremi (plasma/serum Natrium

Läs mer

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering.

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering. 33 Utdrag ur: Barn- och Ungdomsdiabetes Barnläkarföreningens Sektion för Endokrinologi och Diabetes. Sture Sjöblad (red), Studentlitteratur. Dessa sidor får kopieras fritt enl. avtal med Studentlitteratur!

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 ENDOKRINOLOGI - DIABETES 2 22B Diabetesketoacidos (DKA) 2 23B Diabeteskoma - hyperosmolärt 5 24B Diabetesfot 5 25B Hyperglykemi 6 26B Hypoglykemi 8 Redaktion:

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer

Njursvikt för allmänpediatrikern

Njursvikt för allmänpediatrikern Njursvikt för allmänpediatrikern Barndagarna, Sachsska, 2015 Tryggve Nevéus, Uppsala Akademiska Barnsjukhus Bakgrund Vad gör njuren Vad händer när det slutar fungera? Akut njursvikt Kliniska situationer

Läs mer

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget.

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget. ,QQHKnOO 2PKlQGHUWDJDQGHSnVMXNKXVHW... 2 + JWEORGVRFNHU... 4 /njweorgvrfnhu... 6 )HEHURFKVMXNGRP... 9 3DWLHQWHUPHGLQVXOLQSXPS... 11 0RWLRQ... 11 3DWLHQWHUVRPlUSnUHVD... 12 $FFLGHQWHOOWXSSWlFNWK JW EORGVRFNHUHOOHUJOXNRVXUL...

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Kortikosteroider och hypofyshormoner

Kortikosteroider och hypofyshormoner Endokrinologi 651 Kortikosteroider och hypofyshormoner Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Britt Edén Engström, Sektionen för endokrinologi, Akademiska

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (23) Inledning Detta utbildningsmaterial

Läs mer

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg 3 2006, 2:a utgåvan, plan4.se DENNA SKRIFT ÄR FRAMTAGEN AV Dietisternas Riksförbund Nutritionsnätet för sjuksköterskor Svensk Förening för Klinisk Nutrition (Svenska Läkaresällskapet) SWESPEN Swedish Society

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning FÖRORD 5 NJURARNA - LIVSVIKTIGA ORGAN 7 NÄRINGSÄMNEN I MATEN Proteiner 8 Kolhydrater 8 Fetter 9 Vitaminer 9 Mineralämnen och spårämnen 9 Kalium 9 Natrium (salt) 10 Kalcium (kalk) och

Läs mer

NSAID PARACETAMOL ASA. Eva Olsson, specialistläkare GIC

NSAID PARACETAMOL ASA. Eva Olsson, specialistläkare GIC NSAID PARACETAMOL ASA Eva Olsson, specialistläkare GIC NSAID Indometacin Diklofenak Ketorolak Oxikamer (Xefo, Alganex m fl) Ibuprofen Naproxen Ketoprofen Dexibuprofen Coxiber (Celebra, Dynastat m fl) Nabumeton

Läs mer

Akut Endokrinologi. 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin

Akut Endokrinologi. 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin Akut Endokrinologi 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin Kemiska budbärare Fina reglersystem Nega7v feedback Lagom är bäst Endokrina sjukdomar: För mycket / för lite Långsam progress Autoimmun destruk7on

Läs mer

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Avsikten är inte att de som ska delegera ska kunna allt som finns i svaren, utan tanken är att det är information som ska kunna användas i samtalet

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

INSULIN- DELEGERING KUNSKAP

INSULIN- DELEGERING KUNSKAP INSULIN- DELEGERING KUNSKAP ANSVAR TRYGGHET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvård 3 Patientsäkerhetslagen 2010:659 4 Diabetes 5 - insulinbehandling 7 - förvaring - mäta

Läs mer

Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09

Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09 Kalciumrubbningar Birgitta Wagrell 2014 10 09 Kalciumhomeostas Reglerande hormon: Parathormon 1,25-dihydroxyvit.D Calcitonin Parathormon Polypeptid, 84 aminosyror. Bildas i parathyroidea och utsöndras

Läs mer

DIABETES BASAL FYSIOLOGI. PANKREAS < 1% av vikten utgörs av endokrint aktiva celler. LANGERHANSSKA ÖARNA Består av alfa, beta, delta och PP celler.

DIABETES BASAL FYSIOLOGI. PANKREAS < 1% av vikten utgörs av endokrint aktiva celler. LANGERHANSSKA ÖARNA Består av alfa, beta, delta och PP celler. DIABETES BASAL FYSIOLOGI PANKREAS < 1% av vikten utgörs av endokrint aktiva celler. LANGERHANSSKA ÖARNA Består av alfa, beta, delta och PP celler. INSULINEFFEKTER Stimulerar glukosupptag i vävnader. Hämmar

Läs mer

Palliativ vård. Utbildning för omvårdnadspersonal

Palliativ vård. Utbildning för omvårdnadspersonal Palliativ vård Utbildning för omvårdnadspersonal Palliativ vård Utbildning för omvårdnadspersonal Malmö stad 2008 Andra upplagan Följande personer har sammanställt materialet: Jeanette Gren, Ann-Kristin

Läs mer

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen.

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. FÖRGIFTNINGAR BEHANDLINGSANVISNINGAR OCH ANTIDOTLISTA SÄRTRYCK UR LÄKEMEDELSBOKEN 2014 FRÅN GIFTINFORMATIONSCENTRALEN Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. WWW. LÄKEMEDELSBOKEN. SE Akutmedicin

Läs mer

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Ansvarsfördelning 3 Riktlinjer för god hälsa - näringslära 4 Riktlinjer för kost till sjuka äldre 5 Nutritionsrutiner 6 Mat och vätskeregistrering

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med diabetes

Vårdprogram för vuxna med diabetes VÅRDPROGRAM 3 (43) INNEHÅLL FÖRORD... 7 INLEDNING... 8 1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 8 1.1 Screening...8 1.2 Diagnos...8 1.3 Flödesschema för plasmaglukosmätning...9 1.4 Kliniska karakteristiska...9 1.5 Behandlingsmål

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Den första insulin- pumpen från Indiana, USA 1963. Björn Rathsman Sachsska Barn och ungdomssjukhuset, Stockholm 1 DISPOSITION Vad innebär insulinpumpbehandling? Användningsfrekvens

Läs mer

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid peritonealdialys. Utarbetade av Dietisternas Riksförbunds Referensgrupp i Njurmedicin, våren 2008

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid peritonealdialys. Utarbetade av Dietisternas Riksförbunds Referensgrupp i Njurmedicin, våren 2008 Riktlinjer för nutritionsbehandling vid peritonealdialys Utarbetade av Dietisternas Riksförbunds Referensgrupp i Njurmedicin, våren 2008 Arbetsgrupp Dietisternas riksförbunds referensgrupp i njurmedicin

Läs mer

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Innehåll Utbildningsmaterial Insulindelegering... 2 Delegering... 2 Att ta emot och acceptera

Läs mer