subtraktion addition division multiplikation = = = = 7 term term summa term term differens faktor faktor produkt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "subtraktion addition division multiplikation 366 4 = 362 362 + 4 = 366 7 4 = 28 28 4 = 7 term term summa term term differens faktor faktor produkt"

Transkript

1 OCH 2a I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups utvecklar alltid läromedel tillsammans med lärare och elever. Gleerups läromedel skrivs av lärare, bedöms och utvecklas tillsammans med andra lärare. Läromedlen illustreras och formges enligt lärares och elevers synpunkter och önskemål. Har du som användare frågor eller synpunkter, kontakta oss gärna på telefon eller via Författare till detta läromedel är Lisen Häggblom och Siv Hartikainen RÄKNA TÄNK OCH

2 addition = 366 term term summa subtraktion = 362 term term differens multiplikation 7 4 = 28 faktor faktor produkt division 28 4 = 7 täljare nämnare kvot 2

3 Till Läraren Läromedlet Tänk och räkna har vuxit fram under ett projekt, där teorier och forskning om barns matematikinlärning prövats i praktiskt skolarbete både i Finland och Sverige. Lisen Häggbloms doktorsavhandling Räknespår Barns matematiska utveckling från 6 till 15 års ålder och läromedelsförfattaren Siv Hartikainens mångåriga erfarenhet av undervisning på lågstadiet utgör basen för projektet. Läromedlet är anpassat till Lgr 11. Tänk och räkna utgår ifrån arbetsformer och uppgifter som tar tillvara elevernas erfarenheter, ser till deras behov och hjälper dem att utvecklas till självständiga individer. Språket intar en central plats i Tänk och räkna. Ett aktivt språk är särskilt viktigt bl. a. när det gäller att befästa matematiska begrepp, redogöra för tankegångar och utveckla logiskt tänkande. Tänk och räkna för skolår 2 omfattar följande komponenter, Tänk och räkna 2a Tankenötter 2 Tänk och räkna 2b Utvärdering 2 Läxboken 2a Lärarhandledning 2 Läxboken 2b Alla kapitel i Tänk och räkna 2a och 2b inleds med gemensamma laborationer och diskussioner, vilka finns utförligt beskrivna i lärarhandledningen. Avsätt cirka tre veckors arbete per kapitel. Fördjupningen i slutet av varje kapitel tränar mekanisk räkning, tillämpning, formövning och problemlösning. I slutet av boken ingår spel i anslutning till ett visst moment eller för övning av strategier. I vardera Läxboken, 2a och 2b, finns 15 läxor som anknyter till matematikarbetet i skolan. Hemuppgifterna är dels av tränande natur, dels upptäckande. En kort instruktion "Till Dig som hjälper till med läxan" finns för varje läxa. I häftet Tankenötter 2 finns stimulerande textuppgifter och utvecklande problemlösningar. Underlag för en mångsidig utvärdering finns i ett separat häfte, Utvärdering 2. Utvärderingen innefattar bl.a. inledande diagnos, taluppfattning och mekanisk räkning, tillämpningsuppgifter, problemlösning, formövning samt utrymme för elevens reflektioner över sin egen inlärning. I lärar handledningen följs varje utvärdering upp med förslag på hur man ska hjälpa de elever som inte klarat den aktuella utvärderingen på ett tillfredsställande sätt. Författarna 3

4 Tänk och räkna 2a Innehåll 1 Använda talen upp till Fördjupning Fortsätt upp till Fördjupning Huvudräkning upp till Fördjupning Multiplikation Fördjupning Division och bråk Fördjupning Mät volym och massa Fördjupning Spel

5 2 2 5

6 1 Använd talen upp till 20 Kunna skriva talföljder Kunna ange tiotal och ental Kunna addera med talen upp till 20 Kunna subtrahera med talen upp till 20 Kunna förklara en räknestrategi Kunna jämföra tal Kunna dela upp tal Kunna göra en förstoring Kunna lösa enkla textuppgifter Kunna avläsa ett diagram Kunna räkna ut hälften och dubbelt Huvudräkning 6 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

7 Skriv en räknesaga om =. Skriv en räknesaga om 15 9 =. 7 Att skriva räknesagor

8 Vilka tal fattas? Fortsätt Öka med Minska med Skriv rätt tecken: >, < eller =. 3 > < 6 3 > > = 5 4 = > > 8 2 > 7 6 Talföljder, talens storleksordning 8

9 Vilket är talet? Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Vilket är talet? 1 tiotal 4 ental 14 1 tiotal 9 ental 19 2 tiotal 20 Skriv talet med siffror. sjutton 17 arton 18 tjugo 20 tretton femton elva

10 Tallinjen Skriv de tal som pilarna pekar på Märk ut talen på tallinjen med kryss. 3, 8, 11 och , 14, 17 och Vilket tal kommer närmast före och närmast efter Tallinjen 10

11 Ordningstal Måla den andra bollen röd den sjunde bollen blå den elfte bollen gul. röd Den första bollen är grön. Vilken färg har den femte bollen den tionde bollen gul grön blå blå den fjortonde bollen? gul Måla var tredje boll gul. röd röd röd röd röd gul gul gul 11 Ordningstal, varannan, var tredje

12 Addition term term summa = 10 Räkna summan. Börja med den största termen. Astrid plockar 3 blommor. Petter plockar 7 blommor. Hur många blommor plockar de tillsammans? Visa hur du räknar. Svar: = blommor = = = = = = = = = = = = = = = Addera upp till Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

13 = = = = = = Skriv de tal som fattas = = = = = = = = = = = = = = = = = = 8 Skriv 10-paren

14 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Skriv 10-paren

15 = = = = = = = = = = = = Dra streck till svaret. Skriv egna tal = = = = Addera med tiotalsövergång

16 term term differens 10 3 = 7 Robin har fångat 10 myror. 3 myror rymmer. Hur många myror är kvar? Visa hur du räknar. Svar: Subtraktion 10-3 = 7 7 myror Räkna differensen. 8-1 = 9-2 = 7-2 = = = = = = = 6 7 = = = = 10-7 = 10-0 = 10-8 Subtrahera upp till 10 16

17 = = = = = = 4 Skriv de tal som fattas Skriv egna tal. - - = = = =

18 = 15-3 = 6-4 = 16-4 = = = = 8-6 = 18-6 = = 9-7 = 19-7 = = 15-5 = 13-2 = = 19-4 = 19-6 = = 20-4 = 20-7 = Dra streck till svaret Subtrahera utan tiotalsövergång 18

19 = = = = = = = 14-8 = = = = = Hur tänker du när du räknar? = 13 8 = 19 Subtrahera med tiotalsövergång

20 Jämförelser Hur mycket större? 15 än än än än än än Hur mycket mindre? 10 än än än än än än Skriv och räkna differensen = = = = = = = = Subtrahera vid jämförelse = = = = 20 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

21 Bland scouterna finns barn i olika åldrar. Åldern syns på halsduken. 1 Måla staplar som visar hur gamla scouterna är. 2 Hur gamla är de flesta? 10 år 3 Hur många scouter är 8 år? 3 scouter 4 Hur många fler scouter är 10 år än 12 år? 3 fler scouter Antal barn år 9 år 10 år 11 år 12 år Välj s Utvärdering 1 21 Avläsa diagram

22 Vilken sorts fisk får Axel? E R A B O Ö M A B B O R R E 22

23 Lös Annas hemliga meddelande till Linda. Räkna. Sök rätt bokstav. V I T R Ä F F A S K L O C K A N F E M M F A O Ä R V T L S I K C N E P Vad svarar Linda? P A S S A R F I N T Addition och subtraktion

24 Hur mycket pengar? Rita dubbelt så mycket. 5 kr 10 kr 7 kr 14 kr 4 kr 8 kr Din kompis har 10 kr och du har dubbelt så mycket. 20 kr Hur många kronor har du? Hur mycket pengar? Rita hälften så mycket. 12 kr 6 kr 20 kr 10 kr 18 kr 9 kr Du har 16 kr och köper en present till en kompis för hälften. 8 kr Hur mycket har du kvar? Räkna hälften och dubbelt 24

25 Jag har två gula äpplen och ett rött äpple. Jag har tre äpplen fler än Malin. Jag har lika många äpplen som Emil och Malin har tillsammans. Malin Emil Lisa Ex: Lisa ger 3 äpplen till Malin 3 äpplen 6 äpplen 1 Hur många äpplen har Malin? Emil? 9 äpplen Lisa? 18 äpplen 2 Hur många äpplen har barnen sammanlagt? 3 Hur skall de dela äpplena så att alla tre får lika många? 4 Barnen äter upp var sitt äpple. 3 äpplen 15 äpplen Hur många äpplen har de sammanlagt kvar? Dela resten av äpplena mellan 5 barn. Hur många äpplen får varje barn? 25 Lösa problem

26 Måla samma mönster i de stora rutorna. Förstora ett mönster 26

27 Skriv rätt tecken + eller = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 4 Vilka tal fattas? = = = = = = = = Lösa problem

28 2 Fortsätt upp till 100 Kunna använda tiotal och ental Kunna skriva tvåsiffriga tal Kunna skriva talföljder Kunna räkna pengar Kunna avgöra om ett tal är udda eller jämnt Kunna rita ett mönster Kunna se likheter och olikheter i figurer Laborera och diskutera. 1 Vilket tal visar bilderna? Tiotal Ental Hur växlar man ental till tiotal? 3 Visa talen med tiobasmaterial Använda tiotal och ental 28 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

29 Skriv talet. Rita räknestreck. Rita pengarna. Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal 3 35 Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal 6 69 Ental Tiotal Ental Hur mycket pengar? 87 kr 95 kr 29

30 Hundrarutan Skriv de tal som fattas Skriva talföljder 30

31 Öka med Minska med Öka med Minska med Öka med Minska med Skriva talföljder

32 Använd hundrarutan. Måla de tal röda som slutar på 0 eller 5. Skriv talen Måla de tal blå som slutar på 2. Skriv talen Måla de tal gröna som slutar på 4. Skriv talen Måla de tal gula som slutar på 8. Skriv talen Skriva talföljder 32

33 Skriv de tal som pilarna pekar på Märk ut talen 18, 26, 37 och 45 med kryss Vilket tal är 2 större än ? Vilket tal är 1 mindre än ? Vilket tal är 2 mindre än ? Skriv >, < eller tal. 18 < < 19 < 20 < 7 < > 32 > 31 > 42 > > 65 < 67 > Använda tallinjen

34 4 5 8 Udda och jämna tal Vilka av dessa tal kan delas i två lika stora delar? 5 8 Vilka av dessa tal kan inte delas i två lika stora delar? Jämna tal kan delas Udda tal kan inte delas i två lika stora delar. i två lika stora delar. Skriv alla jämna tal mellan 1 och Skriv alla udda tal mellan 1 och Måla talen uppe på sidan. Använd röd färg för de jämna talen. Använd blå färg för de udda talen. Känna igen udda och jämna tal Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

35 Måla talen i hundrarutan: jämna tal med röd färg udda tal med blå färg Vilka jämna tal finns mellan talen 40 och 50? Vilka udda tal finns mellan talen 69 och 79? Dra ett streck från punkt till punkt: 0, 2, 4,

36 Hur många rutor? Måla hälften på två sätt Hur många cirklar? Rita och måla hälften som mönster på två sätt Räkna ut hälften 36

37 Hur många rutor eller cirklar är målade? Måla ett mönster med dubbelt så många rutor eller cirklar Välj s Utvärdering 2 37 Räkna ut dubbelt

38 Räkna och måla rött 8 gult 10 grönt 12 blått 15 svart 20 brunt Addera och subtrahera 38

39 Hur många kronor? 25 kr 81 kr 63 kr 95 kr 36 kr 45 kr Rita pengar. 31 kr 53 kr 100 kr 75 kr 39 Räkna pengar

40 Bygg figuren. Du behöver 4 röda och 4 blå klossar. Vilka avtryck passar? Färglägg dem. Olika lösningar möjliga Se likheter och olikheter 40

41 Bygg figuren. Se på den från olika håll. Måla figurerna lika som modellen. 41

42 Hej klass 2 a! Nu är jag här på Cypern. Flygresan från Stockholm tog fyra och en halv timme. Det är 25 grader varmt här idag. Vi bor på ett hotell i rum nummer 96. Mina kusiner bor i rum nummer 91. Igår var vi på utflykt med en turistbuss. På hotellet finns en 20 meter lång pool. Jag brukar simma mycket. Vi ses snart. Hälsningar från Anna Läs brevet och besvara frågorna. Cypern 1 Var är Anna? 25 grader 2 Vilken temperatur är det på Cypern? 96 3 Vilket nummer har Annas hotellrum? 20 meter 4 Hur lång är poolen? 5 Hur många hotellrum är det mellan Annas och hennes kusins rum? 4 rum Lösa textuppgifter 42

43 Rutorna är tagna ur flera hundrarutor. Skriv de tal som fattas

44 3 Huvudräkning upp till 100 Kunna dela upp talet 100 Kunna addera tal upp till 100 Kunna subtrahera tal upp till 100 Kunna räkna ut priser; billigare än, halva priset, dubbla priset Kunna skriva en räknesaga Kunna skriva tal som fattas i en addition Kunna uppfatta delar av en helhet Kunna räkna ut hur mycket pengar som fattas Kunna avbilda kuber och rätblock Kunna se likheter och olikheter Kunna avläsa ett diagram Kunna lösa textuppgifter Kunna uppfatta en regelbundenhet Lös uppgifterna i par. Diskutera hur ni tänker. 1 Linda har 60 frimärken. Hon får 23 frimärken av sin bror. Hur många frimärken har Linda? 2 Jakob hoppar 76 cm i höjdhopp. Han förbättrar sedan sitt resultat med 8 cm. Vilket är Jakobs nya resultat? 83 frimärken 84 cm 3 Stefan har 68 kr. Han köper ett par strumpor. Hur mycket pengar har han kvar? 40:- 4 Emma har 52 kr. Ulrika har 8 kr mindre. Hur mycket pengar har Ulrika? 28 kr 44 kr Addera och subtrahera 44 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

45 Räkna med = = 100 Olika lösningar möjliga + + = = = = = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 45 Dela upp 100

46 Addition Ludvig har 45 cd-skivor. Han får tre till. Hur många har han sammanlagt? Tiotal Ental Svar: = = = = = = = = = 48 cd-skivor = = = = = = = = = = = = Addera utan tiotalsövergång 46 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

47 Subtraktion I Jennys pianobok finns 48 melodier. Hon kan redan fem av dem utantill. Hur många behöver hon noter till? 48 melodier Svar: Tiotal Ental 8 5 = 18 5 = 58 5 = = = = 7 6 = 17 6 = 97 6 = = = = = 80 4 = = = 66 6 = 89 2 = = = = Subtrahera utan tiotalsövergång

48 Vad kostar varorna nu? Nu: 4 kr billigare Nu: 6 kr billigare kr halsduk 46 kr kr fotboll 98 kr mössa vantar 37 kr 33 kr skor 77 kr 71 kr 59 kr 55 kr 31 kr strumpor 37 kr ryggsäck 99 kr 95 kr shorts 60 kr 54 kr S bok Nu: 20 kr billigare 68 kr solglasögon 44 kr hörlurar racket 48 kr 24 kr 66 kr 86 kr 26 kr 46 kr Nu: Halva priset baddräkt 100 kr badbyxor 60 kr simglasögon 50 kr cyklopöga 30 kr 50 kr 30 kr 25 kr 15 kr Räkna priser 48

49 Hälften Priset Dubbelt 10 kr 20 kr 24 kr 12 kr 48 kr 20 kr 40 kr 80 kr 25 kr 100 kr 50 kr 40 kr 50 Skriv en räknesaga om =. 49 Räkna ut hälften och dubbelt

50 Mera addition Jakob har 67 frimärken. Han får 5 frimärken till. Hur många frimärken har Jakob? Svar: = = = = = = = = = 72 frimärken = = = = = = = = = = = = Addera med tiotalsövergång 50 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

51 Visa hur du räknar. 1 Petter har 48 frimärken. Han får 7 frimärken till. Hur många frimärken har han? 55 frimärken Svar: 2 Jakob har 77 frimärken från Sverige, 8 från Danmark och 9 från Norge. Hur många frimärken är det sammanlagt? 94 frimärken Svar: 3 Anna har 45 frimärken från Finland. Markus har 20 finska frimärken. Hur många fler finska frimärken har Anna än Markus? 25 frimärken Svar: = Hur tänker du när du räknar uppgiften? 51

52 Mera subtraktion Anna har 72 frimärken = 64 7 = = 53 8 = = 96 9 = 70 3 = 80 4 = 50 5 = 32 3 = 54 6 = 92 5 = Hon ger bort 7 frimärken. Hur många frimärken har Anna kvar? 65 frimärken Svar: = = = = = = = 53 7 = 72 5 = = 45 7 = 91 4 = Subtrahera med tiotalsövergång 52 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

53 Visa hur du räknar. 1 Rasmus pappa har 92 frimärken. Han klistrar in 8 frimärken i sitt album. Hur många har han kvar att klistra in? 84 frimärken Svar: 2 Rasmus har 72 frimärken. Jakob har 6 färre. Hur många frimärken har Jakob? 66 frimärken Svar: 3 Martin ska klistra in 80 frimärken. Igår klistrade han in 20 frimärken och idag 5 stycken. Hur många frimärken har han kvar att klistra in? 55 frimärken Svar: 4 Anna, Jakob och Martin räknar sina frimärken från Danmark. De har 20 stycken var. Hur många danska frimärken har de tillsammans? 60 frimärken Svar: 53

54 Skriv tal som fattas Axel har 38 kr. Ida har 60 kr mer. Hur många kronor har Ida? Svar: 2 Jakob har 30 kr, Måns har 42 kr och Sara har 20 kr. Hur många kronor har barnen tillsammans? 98 kr 92 kr Svar: Dela upp tal 54

55 Bygg som bilden visar. Välj färg. Du behöver 16 klossar. Täck en ruta i taget med klossarna. Rita runt figurerna och måla. Olika lösningar möjliga! 55 Uppfatta former

56 Hur många kronor fattas? kr Peter har kr. Ella har. Han vill köpa 8 Det fattas kr. 46:- Hon vill köpa 6 kr Det fattas. 55:- 86 kr 77 kr Sune har. Hilda har. Han vill köpa Det fattas. Hon vill köpa 8 kr 9 kr Det fattas. 39 kr Hugo har. 76 kr Maria har. Han vill köpa 9 kr 94:- 86:- 48:- Det fattas. Hon vill köpa 20 kr Det fattas. 96: = = = = = = = = = 38 Skriva tal som fattas 56

57 ponny 91 kr katt 84 kr kanin 95 kr lejon 74 kr nalle 41 kr hund 65 kr krokodil 45 kr Visa hur du räknar. 1 Hur mycket dyrare är kaninen än ponnyn? Svar: 2 Hur mycket billigare är nallen än krokodilen? Svar: 3 Vilket djur är 9 kr dyrare än hunden? Svar: 4 Vilket djur är 7 kr billigare än ponnyn? Svar: 5 Du har 100 kr. Hur mycket pengar har du kvar om du köper kaninen? Svar: 57 6 kr 8 kr lejonet krokodilen 5 kr

58 Tre termer Nadja har 38 kr. Hon får 40 kr till av mamma och 5 kr av farmor. Hur många kronor har Nadja? 83 kr Svar: = = = = = = Patrik har 90 kr. Han köper en bil för 30 kr och en båt för 8 kr. Hur många kronor har Patrik kvar? 52 kr Svar: = = = = = = Räkna med långa additioner och subtraktioner 58

59 Räkna och måla rött 31 grönt 49 svart 30 gult 48 blått 50 brunt 59

60 Rita fler klossar och måla dem. Avbilda klossar 60

61 Bygg modellen i olika färger. Se på den från olika håll. Måla figurerna lika som modellen. 61 Se likheter och olikheter

62 Följ vägen. 1 4 stiger av. 16 stiger på. I bussen finns4 personer. 36 STARTPLATS I bussen finns 15 personer stiger av. 13 stiger på. I bussen finns personer stiger av. 10 stiger på. I bussen finns personer stiger av. 10 stiger på. I bussen finns personer stiger av. 6 stiger på. I bussen finns personer stiger av. 20 stiger på. I bussen finns personer stiger av. Ingen stiger på. I bussen finns personer. 33 Lösa textuppgifter stiger av. 9 stiger på. I bussen finns personer SLUTSTATION 36 stiger av. I bussen finns personer.

63 Diagrammet visar hur många elever i en skola som sportar på fritiden. Fotboll Orientering Ishockey Ridning Innebandy Bordtennis Friidrott Hur många elever är aktiva? fotboll ridning orientering innebandy ishockey bordtennis 2 16 elever tränar friidrott. Måla stapeln. 3 Hur många fler elever spelar fotboll än ishockey? 4 Hur många elever spelar fotboll, innebandy och bordtennis sammanlagt? 5 Två sportgrenar har tillsammans lika många aktiva som fotboll. Vilka? ishockey 65 elever och Välj s elever bordtennis eller orientering och friidrott Utvärdering 3 63 Avläsa diagram

64 Skriv tal som fattas. Vågrätt betyder åt sidan. Lodrätt betyder nedåt Vågrätt Lodrätt Vågrätt Lodrätt Vågrätt Lodrätt Vågrätt Vågrätt Vågrätt Lodrätt Lodrätt Lodrätt Addera och subtrahera 64

65 Fortsätt Fortsätta talmönster

66 Hur mycket får du tillbaka på 100 kr? kr kr kr 25 kr 52 kr 75 kr kr kr kr 40 kr 9 kr 15 kr kr kr kr 2 kr 70 kr 88 kr kr kr kr 85 kr 35 kr 92 kr Tillämpa subtraktion 66

67 Skriv hur du räknar 1 Erik är 8 år. Hans mamma är 30 år äldre. Hur gammal är Eriks mamma? Svar: 2 Mias mamma är 37 år. Mias pappa är 3 år yngre. Hur gammal är Mias pappa? Svar: 3 Eriks farmor är 60 år. Eriks farfar är 71 år. Hur mycket äldre är farfar än farmor? Svar: 4 Eriks faster är 40 år. Erik är 8 år. Hur mycket yngre är Erik än faster? Svar: 5 Om 10 år är Eriks syster 22 år. Hur gammal är hon nu? Svar: 6 Mia är 7 år. Mias bror är 17 år. Hur gammal är Mia, när hennes bror är 20 år? Svar: 7 Erik är 8 år och hans mamma är 38 år. Hur gammal är Eriks mamma, när Erik är 10 år? 38 år 34 år 11 år 32 år 12 år 10 år 40 år Svar: 67 Lösa textuppgifter

68 Måla alla likadana figurer med samma färg. Hur många av varje figur? Uppfatta former

69 Rita och måla lika. 69 Avbilda klossar

70 U T V Y A L L L L U U E T B P S V Y A E T B P S V Y A U T S P V Y A E B E S P B Lösa problem 70

71 Solbyn 29 :- Vilket är talet? 1 Entalen är 7 fler än tiotalen. 2 Summan av entalen och tiotalen är Differensen av tiotalen och entalen är 4. Entalen är färre än Tiotalen är ett färre än entalen. Talet är större än Talet är mindre än 50. Entalen är färre än tiotalen Talet är större än 50 men mindre än 80. Entalen är fler än tiotalen

72 4 Multiplikation Kunna skriva en multiplikation till en bild Kunna tvåans till femmans tabeller Kunna tillämpa multiplikation Kunna skriva en räknesaga till en multiplikation Kunna förklara en räknestrategi till en multiplikation Kunna lösa enkla textuppgifter gånger 2 3=6 produkt faktor Hur räknar man antalet klossar med multiplikation? 2 4=8 5 2 = = = 20 Skriva en multiplikation till bild 72 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

73 Dela först klossarna i lika stora grupper. Fyll i tabellen. Dela på två sätt. FAKTOR FAKTOR PRODUKT Klossar Antal grupper Antal klossar i Sammanlagt varje grupp = Skriv en multiplikation till bilden. 4 4 = = = = = = 8

74 Tvåans tabell Måla tvåans tabell. Skriv tabellen Rita en bild till = = = = = = = = = = = 20 Skriv en multiplikation till bilden. 5 2 = = = = 6 Tvåans tabell 7 2 = = 16 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

75 Multiplicera. 2 2 = = = = = = = = = = = = = = 1 0 = 4 2 = 2 8 = = 10 2 = 8 2 = 7 2 = = 6 2 = 0 2 = 2 5 = Ta loss tabellkorten som hör till tvåans tabell. Skriv svar på kortens baksida. Öva med korten

76 Ett äpple kostar 2 kr. 10 äpplen kostar 20 kr 7 äpplen kostar 14 kr 5 äpplen kostar 10 kr 9 äpplen kostar 18 kr 4 äpplen kostar 8 kr 6 äpplen kostar 12 kr 8 äpplen kostar 16 kr 3 äpplen kostar 6 kr Tillämpa tvåans tabell 76

77 3 2 = = = = = 12 2 = 16 2 = 18 2 = 4 = 12 = 16 = 18 = 4 1 Hur många sockor? 4 sockor 2 par 14 sockor 7 par 20 sockor 10 par Ett par är två stycken. Hur många vantar? 8 vantar 4 par 12 vantar 6 par 18 vantar 9 par Hur många par vantar? 3 par 6 vantar 5 par 10 vantar 8 par 16 vantar 77

78 Treans tabell Måla treans tabell. Skriv tabellen Rita en bild till = = = = = = = = = = = 30 Skriv en multiplikation till bilden. 4 3 = = = = 18 eller 3 6 = 18 Treans tabell 9 3 = 27 eller 3 9 = = 21 eller 3 7 = 21 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

79 2 3 = 5 3 = 3 3 = = = 1 3 = 6 3 = = = = 4 3 = 6 2 = = = = 10 Tag loss korten som hör till treans tabell. Skriv svar på kortens baksida. Öva tabellen Skriv en räknesaga om 4 3 =. 79

80 En banan kostar 3 kr. 4 bananer kostar 12 kr 3 bananer kostar 9 kr 5 bananer kostar 15 kr 9 bananer kostar 27 kr 8 bananer kostar 24 kr 7 bananer kostar 21 kr 6 bananer kostar 18 kr 10 bananer kostar 30 kr Tillämpa treans tabell 80

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal.

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. MATEMATIK ÅR1 MÅL Begrepps- och taluppfattning Kunna talbildsuppfattning, 0-10 EXEMPEL Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. Kunna

Läs mer

Matematik Åk 3 Tal och räkning

Matematik Åk 3 Tal och räkning FA C I T Lgr 11 Matematik Åk 3 Tal och räkning Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda och beskriva tal? Hur långt kan du räkna framåt? Jag kan räkna till: Hur långt kan du räkna bakåt? Jag kan

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

MATEMATIK I FAMILJEN

MATEMATIK I FAMILJEN MATEMATIK I FAMILJEN Matematik i skolan Lärostoffet i matematik har under årens lopp genomgått endast små förändringar. Det brukar därför vara lätt för föräldrarna att känna igen innehållet i lärokurserna

Läs mer

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Algebra - uttryck och ekvationer

Algebra - uttryck och ekvationer Förenkla: Tänk så här: Du går till affären och köper 3 äpplen och 2 bananer och lösgodis för 7 kr. Din kompis köper 1 äpple och 3 bananer och lösgodis för 10 kr. Hur många äpplen och hur många bananer

Läs mer

MatteSafari Kikaren 1B Facit

MatteSafari Kikaren 1B Facit MatteSafari 1B Facit Till sidorna 73 i MatteSafari 1B Vilka har samma svar? Måla dem i samma färg. 2 1 2 6 18 4 3 Nina har fiskar. Olle har 6 färre. 4 18 3 4 4 4 1 5 5 3 18 6 Hur många fiskar har Olle?

Läs mer

Läxa nummer 1 klass 2

Läxa nummer 1 klass 2 Läxa nummer 1 klass 2 Rita hur det ser ut när du gör matteläxan! Skriv ditt namn också. Det här är din läxbok för klass 2. Du kommer i regel att få en läxa i veckan hela året. Skriv vilket tal som är X

Läs mer

Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.

Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups. Lärarhandledning I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Lärare och elever hjälper till att utveckla våra läromedel genom värdefulla

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period.

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period. 2 Resultat Innehållsförteckning Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period Screeningmoment Talserier Jämnt - udda Tal och obekanta

Läs mer

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se.

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. Matematik Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. ADDITION, SUBTRAKTION, DIVISION OCH MULTIPLIKATION.

Läs mer

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60.

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60. Förord Det här häftet är tänkt som ett komplement till kapitel 5, Genrepet, i läroboken Matte Direkt år 9. Häftet vänder sig främst till de elever som har svårigheter att klara Genrepets nivå i boken och

Läs mer

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL Katedralskolan 2004-11-05 MICROSOFT EXCEL Lös varje uppgift på ett separat blad inom samma excelarbetsbok. Bladen döper du till uppg1, uppg2 osv och hela arbetsboken döper du till ditt eget namn. Spara

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

17 Hemliga tal 18 Kluriga diagram 19 Olika perspektiv 20 Tidslinje 21 Telefonlista med klass

17 Hemliga tal 18 Kluriga diagram 19 Olika perspektiv 20 Tidslinje 21 Telefonlista med klass Inledning Utdrag ur kursplanen i matematik LGR11 Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ö formulera och lösa problem med

Läs mer

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning Torskolan i Torsås Mars 2007 Matematik Kriterier för betyget godkänd Metoder: Arbetssätt Ta ansvar för sin egen inlärning. Göra läxor. Utnyttja lektionstiden (lyssna, arbeta). Utnyttja den hjälp/stöd som

Läs mer

Läs in Räkna ut A Läs in Räkna ut a

Läs in Räkna ut A Läs in Räkna ut a LÄS IN RÄKNA UT A Innehåll Stryk under, ringa in, kryssa Till höger och till vänster 6 Hitta rätt mönster 8 I ordning 10 Följ ledtrådarna 14 Hemliga språk och koder 18 Tabeller och diagram 0 Tänk logiskt

Läs mer

Steg-Vis. Innehållsförteckning

Steg-Vis. Innehållsförteckning Innehållsförteckning SIDAN Förord 6 Inledning 7 Målgrupp och arbetssätt 8 Dåligt minne? 9 Nyckelfakta 10 Råd till pedagog 11 Tre matematiska lagar 12 10-komplement 14 Från subtraktion till addition 15

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

Gröna grodan Facit. Min tankekarta Exempel: Stina Lager. Dra streck A Ö bild. Alfabetet B D E G I K N P S T Y Å Ö. sid 4. den 3:e januari.

Gröna grodan Facit. Min tankekarta Exempel: Stina Lager. Dra streck A Ö bild. Alfabetet B D E G I K N P S T Y Å Ö. sid 4. den 3:e januari. Gröna grodan Facit sid 4 Min tankekarta Stina Lager den 3:e januari Byskolan att simma sid 5 Dra streck A Ö bild G R Ö N A G R O D A N Gröna grodan sid 6 Alfabetet B D E G I K N P S T Y Å Ö b d f h j l

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar

Läs mer

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Enhet 591 Ekholmen Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet De olika formerna samspelar och utgör varandras förutsättningar. För att

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2010-10-23 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGa Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2009-03-28 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGg Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 1.1 ANDELEN 2 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 3 FORTS. 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 4 1.3 HUR STOR ÄR DELEN 1 5 AKTIVITET + 1.4 HUR STOR ÄR

Läs mer

Veckomatte åk 4 med 10 moment

Veckomatte åk 4 med 10 moment Veckomatte åk 4 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur kursplanen i matematik 3 Grundläggande struktur i Veckomatte - Åk 4 4 Veckomatte och det centrala innehållet i

Läs mer

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7 Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Tal i decimalform Tiondelar 0,9 är närmast en hel Skriv talet i decimalform. sju tiondelar 0,7 en tiondel 0,1 fyra tiondelar 0,4 fem tiondelar 0,5

Läs mer

Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9

Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9 Kommunövergripande Mål i matematik, åk 1-9 Många skolor har lagt ner mycket tid på att omforma de mål som anges på nationell nivå till undervisningsmål på den egna skolan. Tanken är att vi nu ska kunna

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor

Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Siw Elofsdotter Meijer Margareta Picetti Pernilla Falck Safari 2B Lärarhandledning B O N N I E R S 6 Tal K6 Kapitlet tar upp tal till och med 500 och inleds med att eleverna räknar 100 i taget.

Läs mer

Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder

Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder Matematik Elever skall i samtliga årskurser ges tillfälle till regelbunden träning i muntliga och skriftliga räknemetoder Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN MATEMATIK F-KLASS ÅK 5 F-KLASS TALUPPFATTNING ALGEBRA Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas Matematiska likheter och likhetstecknets

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Förskola - vår Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 Beräkna 1 a) 0,5 + 0,7 b) 0,45 + 1,6 c) 2,76 0,8 2 a) 4,5 10 b) 30,5 10 c) 0,45 1 000 3 Vilka av produkterna är a) större än 6 1,09 6 0,87 6 1 6 4,3 6 0,08 6 b) mindre än 6 4 Skriv

Läs mer

innehåll Vi handlar... 16 Våra saker... 4 Hur lång tid?... 17 I affären... 5 Bloggen... 18 Mäta... 6 Klassens show... 20 Godispåsar...

innehåll Vi handlar... 16 Våra saker... 4 Hur lång tid?... 17 I affären... 5 Bloggen... 18 Mäta... 6 Klassens show... 20 Godispåsar... innehåll Doris och Dante........ Vi handlar............ Våra saker............. Hr lång tid?.......... I affären............... Bloggen.............. Mäta................. Klassens show......... 0 Godispåsar............

Läs mer

Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR?

Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR? Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR? 2. VID EN HASTIGHETSKONTROLL STOPPADE POLISEN EN BILIST SOM KÖRDE 69 KM/H. HÖGSTA TILLÅTNA HASTIGHET VAR 50KM/H. HUR MYCKET

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

Ungefär lika stora tal

Ungefär lika stora tal Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: 234567 234566 234568 Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och

Läs mer

Matematik klass 2 Problemlösning nummer 2

Matematik klass 2 Problemlösning nummer 2 Matematik klass 2 Problemlösning nummer 2 Anneli Weiland Matematik åk 2 Problemlösning 1 Tor hade sjutton gamla bilar i sitt rum. Nu fick han tre nya. Hur många har han då? 17+3=20 Tor har 20 bilar nu.

Läs mer

En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden.

En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden. En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden. Man ser en jämn ström av uppseendeväckande scenarier. Man undviker nog

Läs mer

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Matematik Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret läsa och skriva tal inom talområdet 0 10 000 räkna de fyra räknesätten med olika metoder

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

Lärarhandledning. Har du som användare frågor eller åsikter, kontakta oss gärna på telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.se

Lärarhandledning. Har du som användare frågor eller åsikter, kontakta oss gärna på telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.se Lärarhandledning I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Lärare och elever hjälper till att utveckla våra läromedel genom värdefulla

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik Övergripande Mål: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 16-18

Veckobrev för Opalen 1 v 16-18 Veckobrev för Opalen 1 v 16-18!!! Hej alla barn och föräldrar! 23 april 2015 Så underbart att våren är här! Det är härligt att se hur glada barnen är ute på rasterna när det inte regnar eller blåser. Det

Läs mer

Innehåll. Stryk under, ringa in, kryssa 2. I vilken ordning? 6. Vilken information? 10. På samma sätt 14. Följ ledtrådarna 18. Mönster 22.

Innehåll. Stryk under, ringa in, kryssa 2. I vilken ordning? 6. Vilken information? 10. På samma sätt 14. Följ ledtrådarna 18. Mönster 22. Innehåll Stryk under, ringa in, kryssa 2 I vilken ordning 6 Vilken information 10 På samma sätt 14 Följ ledtrådarna 18 Mönster 22 Glyfer 26 Pusselbitar 30 Den här boken tillhör 3 Stryk under, ringa in,

Läs mer

ARBETA CUISENAIRESTAVAR

ARBETA CUISENAIRESTAVAR ARBETA med CUISENAIRESTAVAR Ur Englund Karman, Ma 1 Tumstocksvägen 11A 187 66 Täby Tel 08-93 10 10 Tel: 08-93 10 10 info@smartkids.se www.sica.se www.sica.se info@smartkids.se INTRODUKTION Stavarnas namn:,,

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 327 = 300 + 20 + 7. Alla tal ligger på en tallinje.

En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 327 = 300 + 20 + 7. Alla tal ligger på en tallinje. En siffra har olika värde beroende på vilken plats i talet den har. 48 = 4 tiotal 8 ental 7 = + + 7 Siffran 6 betyder 6 tusental = 6 tusental hundratal 4 8 7 6 9 tiotal ental Siffran 9 betyder 9 tiotal

Läs mer

MATEMATIK KURS A Våren 2005

MATEMATIK KURS A Våren 2005 MATEMATIK KURS A Våren 2005 1. Vilket tal pekar pilen på? 51 52 53 Svar: (1/0) 2. Skugga 8 3 av figuren. (1/0) 3. Vad är 20 % av 50 kr? Svar: kr (1/0) 4. Hur mycket vatten ryms ungefär i ett dricksglas?

Läs mer

KARTLÄGGNING I MATEMATIK

KARTLÄGGNING I MATEMATIK KARTLÄGGNING I MATEMATIK Datum Namn Födelseår Uppväxt i (land) Modersmål Antal månader i Sverige Förord För personal som arbetar i grundskolan är behovet av att kunna kartlägga nyanlända elevers ämneskunskaper

Läs mer

Välkommen till Borgar!

Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Vi ser fram emot att snart träffa en ny årskull med naturettor och hoppas att du kommer att trivas mycket bra hos oss. Studier i naturvetenskapliga ämnen förutsätter

Läs mer

Sociala strävansmål. De två övergripande områdena är: Normer och värderingar Ansvar och inflytande

Sociala strävansmål. De två övergripande områdena är: Normer och värderingar Ansvar och inflytande Skolans kunskapsmål I läroplanen, Lpo 94, finns kunskapsmålen för grundskolans undervisning beskrivna. Läroplanen anger dessa mål för år 5 och 9, men visar inte vilka detaljkunskaper eleverna ska uppnå.

Läs mer

GOTLANDSMODELLEN. Berit Sefastsson. Alla kan lära sig multiplikation. Kopieringsunderlag GOTLANDSMODELLEN

GOTLANDSMODELLEN. Berit Sefastsson. Alla kan lära sig multiplikation. Kopieringsunderlag GOTLANDSMODELLEN Berit Sefastsson Alla kan lära sig multiplikation Kopieringsunderlag 2003 Berit Sefastsson och SICA Läromedel. ISBN 13: 978-91-7762-648-0 ISBN 10: 91-7762-648-6 Sica Läromedel AB Box 133, 191 22 Sollentuna

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Matematik klass 2. lärarhandledning

Matematik klass 2. lärarhandledning Matematik klass 2 lärarhandledning Aritmetik höstterminen åk 2 sidan 2-14 Aritmetik vårterminen åk 2 sidan 15-30 Problemlösning nummer 2 sidan 31-37 Laborativt materiel sidan 38 Litteratur sidan 39 Anneli

Läs mer

Konkretisering av matematiska begrepp i skolan

Konkretisering av matematiska begrepp i skolan Karin Kairavuo Konkretisering av matematiska begrepp i skolan Den kinesiska författaren och nobelpristagaren i litteratur, Gao Xingjian, använder en spännande metod i sitt arbete. Han talar in sina blivande

Läs mer

Prata matematik. Bengt Drath. Stöpenskolan i Skövde kommun

Prata matematik. Bengt Drath. Stöpenskolan i Skövde kommun Prata matematik Bengt Drath Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Matematikkunnande Vad ingår i begreppet matematikkunnande? eller som elever skulle tänka: Hur skall en duktig elev i matte vara?

Läs mer

Aktiviteter förskolan

Aktiviteter förskolan Aktiviteter förskolan Äggkartongsuppdrag Du behöver: Äggkartonger Typ av aktivitet: par Tränar följande: - att bilda par - hälften och dubbelt - geometriska former och talföljder - jämförelseord - antal

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

Bengt Drath. Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun

Bengt Drath. Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Prata matematik Bengt Drath Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Matematikkunnande tikk Vad ingår i begreppet matematikkunnande? eller som elever skulle tänka: Hur skall en duktig elev i matte

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Lässvårigheter och räknesvårigheter pedagogiska förslag och idéer

Lässvårigheter och räknesvårigheter pedagogiska förslag och idéer Lässvårigheter och räknesvårigheter pedagogiska förslag och idéer Görel Sterner Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall Koll på 1A matematik FACIT Läxbok Hanna Almström Pernilla Tengvall Sanoma Utbildning Hur många och lika många 1Hur många? Skriv. III 3 I IIII II IIII III 1 4 2 5 3 Rita lika många. valfri valfri 2 KAPITEL

Läs mer

Matematik Uppnående mål för år 6

Matematik Uppnående mål för år 6 Matematik Uppnående mål för år 6 Allmänt: Eleven ska kunna förstå, lösa samt redovisa problem med konkret innehåll inom varje avsnitt. Ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och

Läs mer

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd 00-0-6 :5 Sida Förtest För alla lärare är det viktigt att skaffa sig en god bild av elevens kunskaper för att veta vad eleven behöver för att gå vidare i sin

Läs mer

3-3 Skriftliga räknemetoder

3-3 Skriftliga räknemetoder Namn: 3-3 Skriftliga räknemetoder Inledning Skriftliga räknemetoder vad är det? undrar du kanske. Och varför behöver jag kunna det? Att det står i läroplanen är ju ett klent svar. Det finns miniräknare,

Läs mer

Känguru 2014 Student sida 1 / 8 (gymnasiet åk 2 och 3)

Känguru 2014 Student sida 1 / 8 (gymnasiet åk 2 och 3) Känguru 2014 Student sida 1 / 8 NAMN GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Felaktigt svar ger minus 1/4 poäng av uppgiftens totala poängantal.

Läs mer

UTVÄRDERINGSTEST MATTELEK FLEX TRÄNARENS HÄFTE, DEL 1 FÖRTEST

UTVÄRDERINGSTEST MATTELEK FLEX TRÄNARENS HÄFTE, DEL 1 FÖRTEST UTVÄRDERINGSTEST MATTELEK FLEX TRÄNARENS HÄFTE, DEL 1 FÖRTEST BAKGRUNDSINFORMATION Elevens namn: Ålder: Datum: Årskurs: Kön: Testledare: Antal dagar tränade med Mattelek Flex: 1 FÖRTEST#1: TALUPPFATTNING

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2010-04-10 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGc Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma

LÄRARHANDLEDNING. Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma LÄRARHANDLEDNING Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma Maxilotto - Hemma är framtaget för att på ett roligt och stimulerande sätt hjälpa barn och ungdomar utveckla basordförrådet. Det lämpar sig givetvis

Läs mer

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar.

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar. Sparsörskolan Lokal pedagogisk planering Klass: 6A Ansvarig lärare: Fanny Olausson och Linda Wahlberg Ämne/område: Ja mfo relse, uppskattning och ma tning av vikt och volym samt avrundning och o verslagsra

Läs mer

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och Område Elevsidor Övrigt Symbolerna och 28 Introbild K 1 Mattelappar 2 A 29 Undersök och K 1 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal eller Öva mer Bonus s 9, K 1 Träna och Räknesätten + och + Lägga till, ökning.

Läs mer

Våra godaste desserter

Våra godaste desserter Våra godaste desserter Låt dig inspireras Slutet gott, allting gott Vi är många som tycker att något sött hör till efter en god middag. Här har vi samlat några av våra allra godaste desserter, från exotisk

Läs mer

Högskoleverket. Delprov NOG 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov NOG 2005-04-09 Högskoleverket Delprov NOG 2005-04-09 1. Eva, Pia och Linus köpte totalt 18 frukter. Hur många frukter köpte Eva? (1) Eva och Linus köpte sammanlagt dubbelt så många frukter som Pia. (2) Pia köpte tre

Läs mer

MATEMATIK. Läroämnets uppdrag

MATEMATIK. Läroämnets uppdrag MATEMATIK Läroämnets uppdrag Syftet med undervisning i matematik är att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematisk tänkande hos eleven. Undervisningen skapar en grund för förståelsen av matematiska

Läs mer

5.3 Sannolikhet i flera steg

5.3 Sannolikhet i flera steg 5.3 Sannolikhet i flera steg När man singlar slant kan man få utfallen krona eller klave. Sannolikheten att få klave är - och krona ^. Vad är sannolikheten att fä krona två. kast i rad? Träddlagram För

Läs mer

Till några uppgifter behöver endast svar anges. De är markerade med Endast svar krävs.

Till några uppgifter behöver endast svar anges. De är markerade med Endast svar krävs. Anvisningar Del II Provtid Hjälpmedel Del II 120 minuter för Del II. Miniräknare, formelblad och linjal. Del II består av 11 uppgifter. Till de flesta uppgifterna räcker det inte med endast svar, utan

Läs mer

Labora&v matema&k - för en varierad undervisning

Labora&v matema&k - för en varierad undervisning Labora&v matema&k - för en varierad undervisning Per Berggren & Maria Lindroth 2012-02- 23 Lgr11- Matema&ska förmågor Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Matte på riktigt! Specialuppdrag från Uppdrag: Matte. o Matematikens ABC o Hur många ryms i en dinosauriemage? o Massor av suddiga tal

Matte på riktigt! Specialuppdrag från Uppdrag: Matte. o Matematikens ABC o Hur många ryms i en dinosauriemage? o Massor av suddiga tal Matte på riktigt! Specialuppdrag från Uppdrag: Matte o Matematikens ABC o Hur många ryms i en dinosauriemage? o Massor av suddiga tal uppdrag: matte Mattedetektiverna Mattespanarna Hej! I vårt nya grundläromedel

Läs mer

Att lyckas med problemlösning huvudmålet i grundskolans matematik

Att lyckas med problemlösning huvudmålet i grundskolans matematik Att lyckas med problemlösning huvudmålet i grundskolans matematik Ingrid Olsson. Har du några funderingar så är min mailadress: ingrid.olsson5@bredband.net Problemlösning som huvudmål Problemlösning har

Läs mer

Känguru 2013 Ecolier sida 1 / 6 (åk 4 och 5) i samarbete med Pakilan ala-aste och Jan-Anders Salenius vid Brändö gymnasium

Känguru 2013 Ecolier sida 1 / 6 (åk 4 och 5) i samarbete med Pakilan ala-aste och Jan-Anders Salenius vid Brändö gymnasium Känguru 2013 Ecolier sida 1 / 6 NAMN KLASS Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Felaktigt svar ger minus 1/4 poäng av uppgiftens totala poängantal!

Läs mer

Problem 1 2 3 4 5 6 7 Svar

Problem 1 2 3 4 5 6 7 Svar Känguru Ecolier, svarsblankett Namn Klass/Grupp Poängsumman Känguruskuttet Ta lös svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under numret. Lämna rutan tom om du inte vet svaret. Gissa inte, felaktigt

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer