subtraktion addition division multiplikation = = = = 7 term term summa term term differens faktor faktor produkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "subtraktion addition division multiplikation 366 4 = 362 362 + 4 = 366 7 4 = 28 28 4 = 7 term term summa term term differens faktor faktor produkt"

Transkript

1 OCH 2a I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups utvecklar alltid läromedel tillsammans med lärare och elever. Gleerups läromedel skrivs av lärare, bedöms och utvecklas tillsammans med andra lärare. Läromedlen illustreras och formges enligt lärares och elevers synpunkter och önskemål. Har du som användare frågor eller synpunkter, kontakta oss gärna på telefon eller via Författare till detta läromedel är Lisen Häggblom och Siv Hartikainen RÄKNA TÄNK OCH

2 addition = 366 term term summa subtraktion = 362 term term differens multiplikation 7 4 = 28 faktor faktor produkt division 28 4 = 7 täljare nämnare kvot 2

3 Till Läraren Läromedlet Tänk och räkna har vuxit fram under ett projekt, där teorier och forskning om barns matematikinlärning prövats i praktiskt skolarbete både i Finland och Sverige. Lisen Häggbloms doktorsavhandling Räknespår Barns matematiska utveckling från 6 till 15 års ålder och läromedelsförfattaren Siv Hartikainens mångåriga erfarenhet av undervisning på lågstadiet utgör basen för projektet. Läromedlet är anpassat till Lgr 11. Tänk och räkna utgår ifrån arbetsformer och uppgifter som tar tillvara elevernas erfarenheter, ser till deras behov och hjälper dem att utvecklas till självständiga individer. Språket intar en central plats i Tänk och räkna. Ett aktivt språk är särskilt viktigt bl. a. när det gäller att befästa matematiska begrepp, redogöra för tankegångar och utveckla logiskt tänkande. Tänk och räkna för skolår 2 omfattar följande komponenter, Tänk och räkna 2a Tankenötter 2 Tänk och räkna 2b Utvärdering 2 Läxboken 2a Lärarhandledning 2 Läxboken 2b Alla kapitel i Tänk och räkna 2a och 2b inleds med gemensamma laborationer och diskussioner, vilka finns utförligt beskrivna i lärarhandledningen. Avsätt cirka tre veckors arbete per kapitel. Fördjupningen i slutet av varje kapitel tränar mekanisk räkning, tillämpning, formövning och problemlösning. I slutet av boken ingår spel i anslutning till ett visst moment eller för övning av strategier. I vardera Läxboken, 2a och 2b, finns 15 läxor som anknyter till matematikarbetet i skolan. Hemuppgifterna är dels av tränande natur, dels upptäckande. En kort instruktion "Till Dig som hjälper till med läxan" finns för varje läxa. I häftet Tankenötter 2 finns stimulerande textuppgifter och utvecklande problemlösningar. Underlag för en mångsidig utvärdering finns i ett separat häfte, Utvärdering 2. Utvärderingen innefattar bl.a. inledande diagnos, taluppfattning och mekanisk räkning, tillämpningsuppgifter, problemlösning, formövning samt utrymme för elevens reflektioner över sin egen inlärning. I lärar handledningen följs varje utvärdering upp med förslag på hur man ska hjälpa de elever som inte klarat den aktuella utvärderingen på ett tillfredsställande sätt. Författarna 3

4 Tänk och räkna 2a Innehåll 1 Använda talen upp till Fördjupning Fortsätt upp till Fördjupning Huvudräkning upp till Fördjupning Multiplikation Fördjupning Division och bråk Fördjupning Mät volym och massa Fördjupning Spel

5 2 2 5

6 1 Använd talen upp till 20 Kunna skriva talföljder Kunna ange tiotal och ental Kunna addera med talen upp till 20 Kunna subtrahera med talen upp till 20 Kunna förklara en räknestrategi Kunna jämföra tal Kunna dela upp tal Kunna göra en förstoring Kunna lösa enkla textuppgifter Kunna avläsa ett diagram Kunna räkna ut hälften och dubbelt Huvudräkning 6 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

7 Skriv en räknesaga om =. Skriv en räknesaga om 15 9 =. 7 Att skriva räknesagor

8 Vilka tal fattas? Fortsätt Öka med Minska med Skriv rätt tecken: >, < eller =. 3 > < 6 3 > > = 5 4 = > > 8 2 > 7 6 Talföljder, talens storleksordning 8

9 Vilket är talet? Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Vilket är talet? 1 tiotal 4 ental 14 1 tiotal 9 ental 19 2 tiotal 20 Skriv talet med siffror. sjutton 17 arton 18 tjugo 20 tretton femton elva

10 Tallinjen Skriv de tal som pilarna pekar på Märk ut talen på tallinjen med kryss. 3, 8, 11 och , 14, 17 och Vilket tal kommer närmast före och närmast efter Tallinjen 10

11 Ordningstal Måla den andra bollen röd den sjunde bollen blå den elfte bollen gul. röd Den första bollen är grön. Vilken färg har den femte bollen den tionde bollen gul grön blå blå den fjortonde bollen? gul Måla var tredje boll gul. röd röd röd röd röd gul gul gul 11 Ordningstal, varannan, var tredje

12 Addition term term summa = 10 Räkna summan. Börja med den största termen. Astrid plockar 3 blommor. Petter plockar 7 blommor. Hur många blommor plockar de tillsammans? Visa hur du räknar. Svar: = blommor = = = = = = = = = = = = = = = Addera upp till Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

13 = = = = = = Skriv de tal som fattas = = = = = = = = = = = = = = = = = = 8 Skriv 10-paren

14 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Skriv 10-paren

15 = = = = = = = = = = = = Dra streck till svaret. Skriv egna tal = = = = Addera med tiotalsövergång

16 term term differens 10 3 = 7 Robin har fångat 10 myror. 3 myror rymmer. Hur många myror är kvar? Visa hur du räknar. Svar: Subtraktion 10-3 = 7 7 myror Räkna differensen. 8-1 = 9-2 = 7-2 = = = = = = = 6 7 = = = = 10-7 = 10-0 = 10-8 Subtrahera upp till 10 16

17 = = = = = = 4 Skriv de tal som fattas Skriv egna tal. - - = = = =

18 = 15-3 = 6-4 = 16-4 = = = = 8-6 = 18-6 = = 9-7 = 19-7 = = 15-5 = 13-2 = = 19-4 = 19-6 = = 20-4 = 20-7 = Dra streck till svaret Subtrahera utan tiotalsövergång 18

19 = = = = = = = 14-8 = = = = = Hur tänker du när du räknar? = 13 8 = 19 Subtrahera med tiotalsövergång

20 Jämförelser Hur mycket större? 15 än än än än än än Hur mycket mindre? 10 än än än än än än Skriv och räkna differensen = = = = = = = = Subtrahera vid jämförelse = = = = 20 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

21 Bland scouterna finns barn i olika åldrar. Åldern syns på halsduken. 1 Måla staplar som visar hur gamla scouterna är. 2 Hur gamla är de flesta? 10 år 3 Hur många scouter är 8 år? 3 scouter 4 Hur många fler scouter är 10 år än 12 år? 3 fler scouter Antal barn år 9 år 10 år 11 år 12 år Välj s Utvärdering 1 21 Avläsa diagram

22 Vilken sorts fisk får Axel? E R A B O Ö M A B B O R R E 22

23 Lös Annas hemliga meddelande till Linda. Räkna. Sök rätt bokstav. V I T R Ä F F A S K L O C K A N F E M M F A O Ä R V T L S I K C N E P Vad svarar Linda? P A S S A R F I N T Addition och subtraktion

24 Hur mycket pengar? Rita dubbelt så mycket. 5 kr 10 kr 7 kr 14 kr 4 kr 8 kr Din kompis har 10 kr och du har dubbelt så mycket. 20 kr Hur många kronor har du? Hur mycket pengar? Rita hälften så mycket. 12 kr 6 kr 20 kr 10 kr 18 kr 9 kr Du har 16 kr och köper en present till en kompis för hälften. 8 kr Hur mycket har du kvar? Räkna hälften och dubbelt 24

25 Jag har två gula äpplen och ett rött äpple. Jag har tre äpplen fler än Malin. Jag har lika många äpplen som Emil och Malin har tillsammans. Malin Emil Lisa Ex: Lisa ger 3 äpplen till Malin 3 äpplen 6 äpplen 1 Hur många äpplen har Malin? Emil? 9 äpplen Lisa? 18 äpplen 2 Hur många äpplen har barnen sammanlagt? 3 Hur skall de dela äpplena så att alla tre får lika många? 4 Barnen äter upp var sitt äpple. 3 äpplen 15 äpplen Hur många äpplen har de sammanlagt kvar? Dela resten av äpplena mellan 5 barn. Hur många äpplen får varje barn? 25 Lösa problem

26 Måla samma mönster i de stora rutorna. Förstora ett mönster 26

27 Skriv rätt tecken + eller = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 4 Vilka tal fattas? = = = = = = = = Lösa problem

28 2 Fortsätt upp till 100 Kunna använda tiotal och ental Kunna skriva tvåsiffriga tal Kunna skriva talföljder Kunna räkna pengar Kunna avgöra om ett tal är udda eller jämnt Kunna rita ett mönster Kunna se likheter och olikheter i figurer Laborera och diskutera. 1 Vilket tal visar bilderna? Tiotal Ental Hur växlar man ental till tiotal? 3 Visa talen med tiobasmaterial Använda tiotal och ental 28 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

29 Skriv talet. Rita räknestreck. Rita pengarna. Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal 3 35 Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal 6 69 Ental Tiotal Ental Hur mycket pengar? 87 kr 95 kr 29

30 Hundrarutan Skriv de tal som fattas Skriva talföljder 30

31 Öka med Minska med Öka med Minska med Öka med Minska med Skriva talföljder

32 Använd hundrarutan. Måla de tal röda som slutar på 0 eller 5. Skriv talen Måla de tal blå som slutar på 2. Skriv talen Måla de tal gröna som slutar på 4. Skriv talen Måla de tal gula som slutar på 8. Skriv talen Skriva talföljder 32

33 Skriv de tal som pilarna pekar på Märk ut talen 18, 26, 37 och 45 med kryss Vilket tal är 2 större än ? Vilket tal är 1 mindre än ? Vilket tal är 2 mindre än ? Skriv >, < eller tal. 18 < < 19 < 20 < 7 < > 32 > 31 > 42 > > 65 < 67 > Använda tallinjen

34 4 5 8 Udda och jämna tal Vilka av dessa tal kan delas i två lika stora delar? 5 8 Vilka av dessa tal kan inte delas i två lika stora delar? Jämna tal kan delas Udda tal kan inte delas i två lika stora delar. i två lika stora delar. Skriv alla jämna tal mellan 1 och Skriv alla udda tal mellan 1 och Måla talen uppe på sidan. Använd röd färg för de jämna talen. Använd blå färg för de udda talen. Känna igen udda och jämna tal Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

35 Måla talen i hundrarutan: jämna tal med röd färg udda tal med blå färg Vilka jämna tal finns mellan talen 40 och 50? Vilka udda tal finns mellan talen 69 och 79? Dra ett streck från punkt till punkt: 0, 2, 4,

36 Hur många rutor? Måla hälften på två sätt Hur många cirklar? Rita och måla hälften som mönster på två sätt Räkna ut hälften 36

37 Hur många rutor eller cirklar är målade? Måla ett mönster med dubbelt så många rutor eller cirklar Välj s Utvärdering 2 37 Räkna ut dubbelt

38 Räkna och måla rött 8 gult 10 grönt 12 blått 15 svart 20 brunt Addera och subtrahera 38

39 Hur många kronor? 25 kr 81 kr 63 kr 95 kr 36 kr 45 kr Rita pengar. 31 kr 53 kr 100 kr 75 kr 39 Räkna pengar

40 Bygg figuren. Du behöver 4 röda och 4 blå klossar. Vilka avtryck passar? Färglägg dem. Olika lösningar möjliga Se likheter och olikheter 40

41 Bygg figuren. Se på den från olika håll. Måla figurerna lika som modellen. 41

42 Hej klass 2 a! Nu är jag här på Cypern. Flygresan från Stockholm tog fyra och en halv timme. Det är 25 grader varmt här idag. Vi bor på ett hotell i rum nummer 96. Mina kusiner bor i rum nummer 91. Igår var vi på utflykt med en turistbuss. På hotellet finns en 20 meter lång pool. Jag brukar simma mycket. Vi ses snart. Hälsningar från Anna Läs brevet och besvara frågorna. Cypern 1 Var är Anna? 25 grader 2 Vilken temperatur är det på Cypern? 96 3 Vilket nummer har Annas hotellrum? 20 meter 4 Hur lång är poolen? 5 Hur många hotellrum är det mellan Annas och hennes kusins rum? 4 rum Lösa textuppgifter 42

43 Rutorna är tagna ur flera hundrarutor. Skriv de tal som fattas

44 3 Huvudräkning upp till 100 Kunna dela upp talet 100 Kunna addera tal upp till 100 Kunna subtrahera tal upp till 100 Kunna räkna ut priser; billigare än, halva priset, dubbla priset Kunna skriva en räknesaga Kunna skriva tal som fattas i en addition Kunna uppfatta delar av en helhet Kunna räkna ut hur mycket pengar som fattas Kunna avbilda kuber och rätblock Kunna se likheter och olikheter Kunna avläsa ett diagram Kunna lösa textuppgifter Kunna uppfatta en regelbundenhet Lös uppgifterna i par. Diskutera hur ni tänker. 1 Linda har 60 frimärken. Hon får 23 frimärken av sin bror. Hur många frimärken har Linda? 2 Jakob hoppar 76 cm i höjdhopp. Han förbättrar sedan sitt resultat med 8 cm. Vilket är Jakobs nya resultat? 83 frimärken 84 cm 3 Stefan har 68 kr. Han köper ett par strumpor. Hur mycket pengar har han kvar? 40:- 4 Emma har 52 kr. Ulrika har 8 kr mindre. Hur mycket pengar har Ulrika? 28 kr 44 kr Addera och subtrahera 44 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

45 Räkna med = = 100 Olika lösningar möjliga + + = = = = = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 45 Dela upp 100

46 Addition Ludvig har 45 cd-skivor. Han får tre till. Hur många har han sammanlagt? Tiotal Ental Svar: = = = = = = = = = 48 cd-skivor = = = = = = = = = = = = Addera utan tiotalsövergång 46 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

47 Subtraktion I Jennys pianobok finns 48 melodier. Hon kan redan fem av dem utantill. Hur många behöver hon noter till? 48 melodier Svar: Tiotal Ental 8 5 = 18 5 = 58 5 = = = = 7 6 = 17 6 = 97 6 = = = = = 80 4 = = = 66 6 = 89 2 = = = = Subtrahera utan tiotalsövergång

48 Vad kostar varorna nu? Nu: 4 kr billigare Nu: 6 kr billigare kr halsduk 46 kr kr fotboll 98 kr mössa vantar 37 kr 33 kr skor 77 kr 71 kr 59 kr 55 kr 31 kr strumpor 37 kr ryggsäck 99 kr 95 kr shorts 60 kr 54 kr S bok Nu: 20 kr billigare 68 kr solglasögon 44 kr hörlurar racket 48 kr 24 kr 66 kr 86 kr 26 kr 46 kr Nu: Halva priset baddräkt 100 kr badbyxor 60 kr simglasögon 50 kr cyklopöga 30 kr 50 kr 30 kr 25 kr 15 kr Räkna priser 48

49 Hälften Priset Dubbelt 10 kr 20 kr 24 kr 12 kr 48 kr 20 kr 40 kr 80 kr 25 kr 100 kr 50 kr 40 kr 50 Skriv en räknesaga om =. 49 Räkna ut hälften och dubbelt

50 Mera addition Jakob har 67 frimärken. Han får 5 frimärken till. Hur många frimärken har Jakob? Svar: = = = = = = = = = 72 frimärken = = = = = = = = = = = = Addera med tiotalsövergång 50 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

51 Visa hur du räknar. 1 Petter har 48 frimärken. Han får 7 frimärken till. Hur många frimärken har han? 55 frimärken Svar: 2 Jakob har 77 frimärken från Sverige, 8 från Danmark och 9 från Norge. Hur många frimärken är det sammanlagt? 94 frimärken Svar: 3 Anna har 45 frimärken från Finland. Markus har 20 finska frimärken. Hur många fler finska frimärken har Anna än Markus? 25 frimärken Svar: = Hur tänker du när du räknar uppgiften? 51

52 Mera subtraktion Anna har 72 frimärken = 64 7 = = 53 8 = = 96 9 = 70 3 = 80 4 = 50 5 = 32 3 = 54 6 = 92 5 = Hon ger bort 7 frimärken. Hur många frimärken har Anna kvar? 65 frimärken Svar: = = = = = = = 53 7 = 72 5 = = 45 7 = 91 4 = Subtrahera med tiotalsövergång 52 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

53 Visa hur du räknar. 1 Rasmus pappa har 92 frimärken. Han klistrar in 8 frimärken i sitt album. Hur många har han kvar att klistra in? 84 frimärken Svar: 2 Rasmus har 72 frimärken. Jakob har 6 färre. Hur många frimärken har Jakob? 66 frimärken Svar: 3 Martin ska klistra in 80 frimärken. Igår klistrade han in 20 frimärken och idag 5 stycken. Hur många frimärken har han kvar att klistra in? 55 frimärken Svar: 4 Anna, Jakob och Martin räknar sina frimärken från Danmark. De har 20 stycken var. Hur många danska frimärken har de tillsammans? 60 frimärken Svar: 53

54 Skriv tal som fattas Axel har 38 kr. Ida har 60 kr mer. Hur många kronor har Ida? Svar: 2 Jakob har 30 kr, Måns har 42 kr och Sara har 20 kr. Hur många kronor har barnen tillsammans? 98 kr 92 kr Svar: Dela upp tal 54

55 Bygg som bilden visar. Välj färg. Du behöver 16 klossar. Täck en ruta i taget med klossarna. Rita runt figurerna och måla. Olika lösningar möjliga! 55 Uppfatta former

56 Hur många kronor fattas? kr Peter har kr. Ella har. Han vill köpa 8 Det fattas kr. 46:- Hon vill köpa 6 kr Det fattas. 55:- 86 kr 77 kr Sune har. Hilda har. Han vill köpa Det fattas. Hon vill köpa 8 kr 9 kr Det fattas. 39 kr Hugo har. 76 kr Maria har. Han vill köpa 9 kr 94:- 86:- 48:- Det fattas. Hon vill köpa 20 kr Det fattas. 96: = = = = = = = = = 38 Skriva tal som fattas 56

57 ponny 91 kr katt 84 kr kanin 95 kr lejon 74 kr nalle 41 kr hund 65 kr krokodil 45 kr Visa hur du räknar. 1 Hur mycket dyrare är kaninen än ponnyn? Svar: 2 Hur mycket billigare är nallen än krokodilen? Svar: 3 Vilket djur är 9 kr dyrare än hunden? Svar: 4 Vilket djur är 7 kr billigare än ponnyn? Svar: 5 Du har 100 kr. Hur mycket pengar har du kvar om du köper kaninen? Svar: 57 6 kr 8 kr lejonet krokodilen 5 kr

58 Tre termer Nadja har 38 kr. Hon får 40 kr till av mamma och 5 kr av farmor. Hur många kronor har Nadja? 83 kr Svar: = = = = = = Patrik har 90 kr. Han köper en bil för 30 kr och en båt för 8 kr. Hur många kronor har Patrik kvar? 52 kr Svar: = = = = = = Räkna med långa additioner och subtraktioner 58

59 Räkna och måla rött 31 grönt 49 svart 30 gult 48 blått 50 brunt 59

60 Rita fler klossar och måla dem. Avbilda klossar 60

61 Bygg modellen i olika färger. Se på den från olika håll. Måla figurerna lika som modellen. 61 Se likheter och olikheter

62 Följ vägen. 1 4 stiger av. 16 stiger på. I bussen finns4 personer. 36 STARTPLATS I bussen finns 15 personer stiger av. 13 stiger på. I bussen finns personer stiger av. 10 stiger på. I bussen finns personer stiger av. 10 stiger på. I bussen finns personer stiger av. 6 stiger på. I bussen finns personer stiger av. 20 stiger på. I bussen finns personer stiger av. Ingen stiger på. I bussen finns personer. 33 Lösa textuppgifter stiger av. 9 stiger på. I bussen finns personer SLUTSTATION 36 stiger av. I bussen finns personer.

63 Diagrammet visar hur många elever i en skola som sportar på fritiden. Fotboll Orientering Ishockey Ridning Innebandy Bordtennis Friidrott Hur många elever är aktiva? fotboll ridning orientering innebandy ishockey bordtennis 2 16 elever tränar friidrott. Måla stapeln. 3 Hur många fler elever spelar fotboll än ishockey? 4 Hur många elever spelar fotboll, innebandy och bordtennis sammanlagt? 5 Två sportgrenar har tillsammans lika många aktiva som fotboll. Vilka? ishockey 65 elever och Välj s elever bordtennis eller orientering och friidrott Utvärdering 3 63 Avläsa diagram

64 Skriv tal som fattas. Vågrätt betyder åt sidan. Lodrätt betyder nedåt Vågrätt Lodrätt Vågrätt Lodrätt Vågrätt Lodrätt Vågrätt Vågrätt Vågrätt Lodrätt Lodrätt Lodrätt Addera och subtrahera 64

65 Fortsätt Fortsätta talmönster

66 Hur mycket får du tillbaka på 100 kr? kr kr kr 25 kr 52 kr 75 kr kr kr kr 40 kr 9 kr 15 kr kr kr kr 2 kr 70 kr 88 kr kr kr kr 85 kr 35 kr 92 kr Tillämpa subtraktion 66

67 Skriv hur du räknar 1 Erik är 8 år. Hans mamma är 30 år äldre. Hur gammal är Eriks mamma? Svar: 2 Mias mamma är 37 år. Mias pappa är 3 år yngre. Hur gammal är Mias pappa? Svar: 3 Eriks farmor är 60 år. Eriks farfar är 71 år. Hur mycket äldre är farfar än farmor? Svar: 4 Eriks faster är 40 år. Erik är 8 år. Hur mycket yngre är Erik än faster? Svar: 5 Om 10 år är Eriks syster 22 år. Hur gammal är hon nu? Svar: 6 Mia är 7 år. Mias bror är 17 år. Hur gammal är Mia, när hennes bror är 20 år? Svar: 7 Erik är 8 år och hans mamma är 38 år. Hur gammal är Eriks mamma, när Erik är 10 år? 38 år 34 år 11 år 32 år 12 år 10 år 40 år Svar: 67 Lösa textuppgifter

68 Måla alla likadana figurer med samma färg. Hur många av varje figur? Uppfatta former

69 Rita och måla lika. 69 Avbilda klossar

70 U T V Y A L L L L U U E T B P S V Y A E T B P S V Y A U T S P V Y A E B E S P B Lösa problem 70

71 Solbyn 29 :- Vilket är talet? 1 Entalen är 7 fler än tiotalen. 2 Summan av entalen och tiotalen är Differensen av tiotalen och entalen är 4. Entalen är färre än Tiotalen är ett färre än entalen. Talet är större än Talet är mindre än 50. Entalen är färre än tiotalen Talet är större än 50 men mindre än 80. Entalen är fler än tiotalen

72 4 Multiplikation Kunna skriva en multiplikation till en bild Kunna tvåans till femmans tabeller Kunna tillämpa multiplikation Kunna skriva en räknesaga till en multiplikation Kunna förklara en räknestrategi till en multiplikation Kunna lösa enkla textuppgifter gånger 2 3=6 produkt faktor Hur räknar man antalet klossar med multiplikation? 2 4=8 5 2 = = = 20 Skriva en multiplikation till bild 72 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

73 Dela först klossarna i lika stora grupper. Fyll i tabellen. Dela på två sätt. FAKTOR FAKTOR PRODUKT Klossar Antal grupper Antal klossar i Sammanlagt varje grupp = Skriv en multiplikation till bilden. 4 4 = = = = = = 8

74 Tvåans tabell Måla tvåans tabell. Skriv tabellen Rita en bild till = = = = = = = = = = = 20 Skriv en multiplikation till bilden. 5 2 = = = = 6 Tvåans tabell 7 2 = = 16 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

75 Multiplicera. 2 2 = = = = = = = = = = = = = = 1 0 = 4 2 = 2 8 = = 10 2 = 8 2 = 7 2 = = 6 2 = 0 2 = 2 5 = Ta loss tabellkorten som hör till tvåans tabell. Skriv svar på kortens baksida. Öva med korten

76 Ett äpple kostar 2 kr. 10 äpplen kostar 20 kr 7 äpplen kostar 14 kr 5 äpplen kostar 10 kr 9 äpplen kostar 18 kr 4 äpplen kostar 8 kr 6 äpplen kostar 12 kr 8 äpplen kostar 16 kr 3 äpplen kostar 6 kr Tillämpa tvåans tabell 76

77 3 2 = = = = = 12 2 = 16 2 = 18 2 = 4 = 12 = 16 = 18 = 4 1 Hur många sockor? 4 sockor 2 par 14 sockor 7 par 20 sockor 10 par Ett par är två stycken. Hur många vantar? 8 vantar 4 par 12 vantar 6 par 18 vantar 9 par Hur många par vantar? 3 par 6 vantar 5 par 10 vantar 8 par 16 vantar 77

78 Treans tabell Måla treans tabell. Skriv tabellen Rita en bild till = = = = = = = = = = = 30 Skriv en multiplikation till bilden. 4 3 = = = = 18 eller 3 6 = 18 Treans tabell 9 3 = 27 eller 3 9 = = 21 eller 3 7 = 21 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

79 2 3 = 5 3 = 3 3 = = = 1 3 = 6 3 = = = = 4 3 = 6 2 = = = = 10 Tag loss korten som hör till treans tabell. Skriv svar på kortens baksida. Öva tabellen Skriv en räknesaga om 4 3 =. 79

80 En banan kostar 3 kr. 4 bananer kostar 12 kr 3 bananer kostar 9 kr 5 bananer kostar 15 kr 9 bananer kostar 27 kr 8 bananer kostar 24 kr 7 bananer kostar 21 kr 6 bananer kostar 18 kr 10 bananer kostar 30 kr Tillämpa treans tabell 80

Volym. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning Mönster i talföljder. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning. Fortsätt talföljden.

Volym. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning Mönster i talföljder. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning. Fortsätt talföljden. Volym Välj olika kärl. Uppskatta hur mycket du tror att varje kärl rymmer. Mät sedan kärlets volym. 1 :1 Mönster i talföljder Fortsätt talföljden. 1 -hopp. : Kärl Jag uppskattar kärlets volym Kärlets volym

Läs mer

OCH. Författare till detta läromedel är Lisen Häggblom och Siv Hartikainen

OCH. Författare till detta läromedel är Lisen Häggblom och Siv Hartikainen OCH b I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups utvecklar alltid läromedel tillsammans med lärare och elever. Gleerups läromedel skrivs av lärare, bedöms och utvecklas tillsammans med

Läs mer

Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.

Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups. OCH a I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups utvecklar alltid läromedel tillsammans med lärare och elever. Gleerups läromedel sivs av lärare, bedöms och utvecklas tillsammans med andra

Läs mer

Volym liter och deciliter

Volym liter och deciliter Volym liter och deciliter Måla så volymen stämmer. Skriv så volymen stämmer. : l och dl l dl l och 8 dl 0 l 9 dl dl l dl Hur många dl ska du hälla i för att få l? 7 9 dl dl dl dl dl Hur mycket? Skriv.

Läs mer

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall Koll på 2B matematik FACIT Läxbok Hanna Almström Pernilla Tengvall Sanoma Utbildning 7 7Addition, subtraktion Dubbelt. Skriv. 2 + 2 = 5 + 5 = + = + = 6 8 9 + 9 = 7 + 7 = 8 + 8 = 6 + 6 = 8 6 2 Tiokamrater.

Läs mer

tjugofyra tvåhundratrettioåtta Skriv talet som kommer efter. Skriv talet som kommer före. Fortsätt att skriva talen som kommer efter.

tjugofyra tvåhundratrettioåtta Skriv talet som kommer efter. Skriv talet som kommer före. Fortsätt att skriva talen som kommer efter. läsa, skriva och storleksordna tal antal Skriv talet som kommer efter. 6 7 79 80 699 700 869 870 Skriv talet som kommer före. 26 27 49 50 899 900 59 540 Fortsätt att skriva talen som kommer efter. 296

Läs mer

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal.

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. MATEMATIK ÅR1 MÅL Begrepps- och taluppfattning Kunna talbildsuppfattning, 0-10 EXEMPEL Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. Kunna

Läs mer

MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN

MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN Så här arbetar vi: Matematiken är ett språk. Vår undervisning har som mål att eleverna ska förstå och kunna använda det språket. Vi arbetar med grundläggande begrepp

Läs mer

MÄSTERKATTEN 2B FACIT Kapitel 1

MÄSTERKATTEN 2B FACIT Kapitel 1 MÄSTERKATTEN B FACIT Kapitel EN lilla RÖA ÖNAN 0 en som är lat får ingen mat. Problemlösning Arbeta två oc två. En av de sex kycklingarna tycker inte om bullar. e andra äter en el bulle alla dagar. Gör

Läs mer

Läxa nummer 1 klass 3

Läxa nummer 1 klass 3 Läxa nummer 1 klass 3 Skriv ditt namn i triangeln som ett konstverk! Det här är din läxbok för klass 3. Du kommer att få en läxa i veckan. Där det står X skriver du vilket tal X är under eller över X:et.

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

MÄSTERKATTEN 1A FACIT. Jag

MÄSTERKATTEN 1A FACIT. Jag MÄSTERKATTEN A FACIT VANTEN Problemlösning Arbeta två och två. Musen, i bild, har gömt några ostbitar i den gröna burken.. Hur många tror ni att han har gömt?. Hur många har han då sammanlagt? Vi har jämfört

Läs mer

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 2 FACIT

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 2 FACIT PRIMA MATEMATIK EXTRABOK FACIT Skriv rätt tecken. Välj mellan = < < 11 1 = > 1 0 = > 1 1 > > < = < < Skriv så att det stämmer. ; 11= ; 11 0 ; ; ; ; ; 1= ; 1 = ; ; ; 1 ; 0 1 ; 0 ; = ; ; Skriv rätt tecken.

Läs mer

Matematik Åk 3 Tal och räkning

Matematik Åk 3 Tal och räkning FA C I T Lgr 11 Matematik Åk 3 Tal och räkning Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda och beskriva tal? Hur långt kan du räkna framåt? Jag kan räkna till: Hur långt kan du räkna bakåt? Jag kan

Läs mer

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS. Andra upplagan, reviderade sidor

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer Safari 1B Lärarhandledning BONNIERS 8 Minus Kapitlet inleds med en repetition av subtraktion i talområdet 0-10, så att eleverna kan

Läs mer

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå

Läs mer

Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.

Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups. OCH a I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups utvecklar alltid läromedel tillsammans med lärare och elever. Gleerups läromedel skrivs av lärare, bedöms och utvecklas tillsammans med

Läs mer

Lärarhandledning. Bråk från början. en tredjedel ISBN 978-91-86611-44-6

Lärarhandledning. Bråk från början. en tredjedel ISBN 978-91-86611-44-6 Lärarhandledning Bråk från början en tredjedel ISBN ---- Innehåll Arbeta med bråk............................. Sidorna -................... Sidorna -................... Sidorna 0-................. Sidorna

Läs mer

Strävansmål för Förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål förskoleklass Taluppfattning

Strävansmål för Förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål förskoleklass Taluppfattning Strävansmål för Förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål Taluppfattning Kunna skriva siffrorna Kunna uppräkning 1-100 Kunna nedräkning 10-0 Kunna ordningstalen upp till 10

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken X

Sammanfattningar Matematikboken X Sammanfattningar Matematikboken X KAPITEL 1 TAL OCH RÄKNING Naturliga tal Med naturliga tal menas talen 0, 1,,, Jämna tal 0,,, 6, 8 Udda tal 1,,, 7 Tallinje Koordinater En tallinje kan t ex användas för

Läs mer

TAL OCH RÄKNING HELTAL

TAL OCH RÄKNING HELTAL 1 TAL OCH RÄKNING HELTAL Avsnitt Heltal... 6 Beräkningar med heltal...16 Test Kan du?... 1, 27 Kapiteltest... 28 Begrepp addition avrundning bas differens division exponent faktor kvadratroten ur kvot

Läs mer

Bo skola 1 Matematikmål år F-3 Skriftligt omdöme/kunskapsinformation

Bo skola 1 Matematikmål år F-3 Skriftligt omdöme/kunskapsinformation Bo skola Matematikmål år - Namn: Strävansmål: Vi strävar efter att varje elev ska Utveckla goda baskunskaper i de fyra räknesätten Utvecklar en god förståelse för matematik och matematiska begrepp att

Läs mer

MATEMATIK I FAMILJEN

MATEMATIK I FAMILJEN MATEMATIK I FAMILJEN Matematik i skolan Lärostoffet i matematik har under årens lopp genomgått endast små förändringar. Det brukar därför vara lätt för föräldrarna att känna igen innehållet i lärokurserna

Läs mer

Matematik. Namn: Datum:

Matematik. Namn: Datum: Matematik Namn: Datum: Multiplikation, tabell 2 och 4. Hur många ben har djuren tillsammans? + = = + + = = + + + + = = + = = + + + = = Skriv färdigt multiplikationen! 3 4 = 4 2 = 2 5 = 4 6 = 4 0 = 4 5

Läs mer

Målkriterier Beskrivning Exempel Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll.

Målkriterier Beskrivning Exempel Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll. ÖREBRO MATEMATIK, ÅR 3 1(5) Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll Eleven kan uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av vardagligt språk,

Läs mer

Arbetsblad 1:1. 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är. 2 Svara i decimalform hur stor andel av den stora rutan som är.

Arbetsblad 1:1. 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är. 2 Svara i decimalform hur stor andel av den stora rutan som är. Arbetsblad 1:1 Tal i bråkform och i decimalform Grundbok: grundkurs s. 8 blåkurs s. 0 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är a) grå b) kryssad c) prickad d) vit 2 Svara i decimalform

Läs mer

Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1

Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1 Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1 Sifferträning... 1-5 Sifferstöd...6 Antal och siffror... 7-13 Min talbok... 14-19 Kulramsbilder 1-10... 20-21 Tärningsbilderna...22 Talblock...23 Tiostaplar...

Läs mer

Läxa nummer 1 klass 2

Läxa nummer 1 klass 2 Läxa nummer 1 klass 2 Rita hur det ser ut när du gör matteläxan! Skriv ditt namn också. Det här är din läxbok för klass 2. Du kommer i regel att få en läxa i veckan hela året. Skriv vilket tal som är X

Läs mer

FACIT. Version 2015-02-25

FACIT. Version 2015-02-25 FACIT Version -- Version -- Tankenöt Vilka bilder är likadana som bilden i rutan? Siv. Tankenöt Hur många djur gömmer sig bakom draperiet? Ringa in. Sally Charlie Isa Kurre KOPIERING FÖRBJUDEN STUDENTLITTERATUR

Läs mer

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 1 FACIT

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 1 FACIT PRIMA MATEMATIK EXTRABOK FACIT Hur många? Ringa in det minsta talet i varje ruta. Ringa in det största talet i varje ruta. Måla rutor så att det stämmer åt båda håll. Exempel: Skriv talraden.,,, Skriv

Läs mer

Ett tal kan vara en eller flera siffror men en siffra är alltid ensam. - + Talsort ental, tiotal, hundratal osv siffran 7 är tiotal

Ett tal kan vara en eller flera siffror men en siffra är alltid ensam. - + Talsort ental, tiotal, hundratal osv siffran 7 är tiotal TEORI Pixel 4A kapitel 1 Heltal Siffror 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tal skrivs med en eller flera siffror Ett tal kan vara en eller flera siffror men en siffra är alltid ensam. Tallinje mindre färre sjunker -

Läs mer

MatteSafari Kikaren 1B Facit

MatteSafari Kikaren 1B Facit MatteSafari 1B Facit Till sidorna 73 i MatteSafari 1B Vilka har samma svar? Måla dem i samma färg. 2 1 2 6 18 4 3 Nina har fiskar. Olle har 6 färre. 4 18 3 4 4 4 1 5 5 3 18 6 Hur många fiskar har Olle?

Läs mer

ARBETSPLAN MATEMATIK

ARBETSPLAN MATEMATIK ARBETSPLAN MATEMATIK Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera

Läs mer

Läxa nummer 1 klass 1

Läxa nummer 1 klass 1 Läxa nummer 1 klass 1 Rita hur det ser ut där du brukar göra läxan! Skriv namn! Det här är din läxbok för klass 1. Du kommer i regel att få en läxa i veckan hela året. Det är meningen att du ska läsa exemplet

Läs mer

hund katt fiskar orm Hund Nej Mira frågade klasskompisarna vilket djur de gillade mest. Vilket djur var populärast?

hund katt fiskar orm Hund Nej Mira frågade klasskompisarna vilket djur de gillade mest. Vilket djur var populärast? sannolikhet statistk Mira frågade klasskompisarna vilket djur de gillade mest. hund katt fiskar orm Hund Vilket djur var populärast? Visar diagrammet rätt antal päron? Skriv ja eller nej. Nej 0 namn kopiering

Läs mer

Taluppfattning. Talområde 10-20. Systematisk genomgång tal för tal

Taluppfattning. Talområde 10-20. Systematisk genomgång tal för tal Taluppfattning Talområde 10-20 Systematisk genomgång tal för tal Gunnel Wendick Inga-Lis Klackenmo Wendick-modellens träningsmaterial Wendick-modellen består av en serie med strukturerade träningsmaterial

Läs mer

Algebra - uttryck och ekvationer

Algebra - uttryck och ekvationer Förenkla: Tänk så här: Du går till affären och köper 3 äpplen och 2 bananer och lösgodis för 7 kr. Din kompis köper 1 äpple och 3 bananer och lösgodis för 10 kr. Hur många äpplen och hur många bananer

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Matematik klass 2. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 VT 1

Matematik klass 2. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 VT 1 Matematik klass 2 Vårterminen Anneli Weiland Matematik åk 2 VT 1 Minns du från höstens bok? Tiokamraterna 10=5+ 10=1+ 10=2+ 10=5+ 10=4+ 10=0+ 10=9+ 10=4+ 10=7+ 10=3+ 10=6+ 10=10+ 10=2+ 10=1+ 10=3+ 10=7+

Läs mer

Matematik klass 2. Höstterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 HT 1

Matematik klass 2. Höstterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 HT 1 Matematik klass 2 Höstterminen Anneli Weiland Matematik åk 2 HT 1 Minns du från klass 1? Tiokamraterna 10=5+ 10=1+ 10=2+ 10=5+ 10=4+ 10=0+ 10=9+ 10=4+ 10=7+ 10=3+ 10=6+ 10=10+ 10=2+ 10=1+ 10=3+ 10=7+ 10=6+

Läs mer

Lokal studieplan matematik åk 1-3

Lokal studieplan matematik åk 1-3 Lokal studieplan matematik åk 1-3 Kunskaps område Taluppfat tning och tals användni ng Centralt Innehåll Kunskapskrav Moment Åk1 Moment Åk2 Moment Åk3 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen

Läs mer

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 1 FACIT

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 1 FACIT PRIMA MATEMATIK EXTRABOK FACIT Hur många? Ringa in et minsta talet i varje ruta. Ringa in et största talet i varje ruta. Vilken siffra visar halva figuren? Skriv talraen. Prima kapitel, talen,,,, och,

Läs mer

Bagarmossens skolas kravnivåer beträffande tal och talens beteckningar som eleven ska ha uppnått efter:

Bagarmossens skolas kravnivåer beträffande tal och talens beteckningar som eleven ska ha uppnått efter: Matematik 1-5 Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och

Läs mer

Innehåll och förslag till användning

Innehåll och förslag till användning Övningar för de första skolåren med interaktiv skrivtavla och programmet RM Easiteach Next generation. Materialet är anpassat till och har referenser till. Innehåll och förslag till användning De interaktiva

Läs mer

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 BEGREPP ÅR 3 Taluppfattning och tals användning ADDITION 3 + 4 = 7 term + term = summa I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 SUBTRAKTION 7-4 = 3 term term

Läs mer

1 Julias bil har har gått kilometer. Hur långt har den gått när den har (3) körts tio kilometer till? km

1 Julias bil har har gått kilometer. Hur långt har den gått när den har (3) körts tio kilometer till? km Test 8, version, lärarversion Instruktion Instruktioner och kommentarer är desamma som i testet i den ursprungliga versionen. Här är ingående tal förändrade och i något fall är uppgiften omformulerad.

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer Matematik Steg: Bas ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i talområdet 0-10 bråk- och decimalform ordningstal upp till 5 ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna

Läs mer

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 3 FACIT

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 3 FACIT PRIMA MATEMATIK EXTRABOK FACIT t.ex. Dela upp talet. = + + = + + = + + Dela upp talet i lika stora delar. = +, +++ = ++ = +, ++ = ++++ = + = + + Skriv alla uppdelningar du kan av talet, lika stora delar.,

Läs mer

MatteSafari Kikaren 2B Facit

MatteSafari Kikaren 2B Facit Matteafari 2B Facit Till sidorna 68 71 i Matteafari 2 Måla alla med svaret 123. affären finns 120 burkar mat. De säljer 70 burkar. Hur många finns sedan kvar? 158 35 174 51 197 54 120 70 = 50 50 burkar

Läs mer

Känguru 2015 Benjamin (åk 6 och 7)

Känguru 2015 Benjamin (åk 6 och 7) sivu 1 / 8 NAMN KLASS/GRUPP Poängssumma: Känguruskrutt:: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tom om du inte vill besvara den frågan. Felaktigt svar ger

Läs mer

1. Tina köper en joggingdress som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. Hur mycket får hon tillbaka? Svar:

1. Tina köper en joggingdress som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. Hur mycket får hon tillbaka? Svar: 8. MATEMATIK ÅK 5 8.1. Elevhäfte 8.1.1. Problemlösning 1 1. Tina köper en joggingdress som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. Hur mycket får hon tillbaka? Svar: 2. Storleken av bildrutan

Läs mer

HAREN OCH SKÖLDPADDAN

HAREN OCH SKÖLDPADDAN MÄSTERKATTEN A FACIT HAREN OCH SKÖLDPADDAN Trägen vinner. m Problemlösning På bild gungar igelkottarna och mössen gungbräda.. En igelkott ramlar av. Hur många möss måste hoppa av för att det ska väga jämnt?.

Läs mer

EKORREN gillar maskiner och teknik. Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg. Bilder av Tomas Karlsson STEG 1. Grundbok 1B

EKORREN gillar maskiner och teknik. Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg. Bilder av Tomas Karlsson STEG 1. Grundbok 1B MATTE MOSAIK EKORREN gillar maskiner och teknik. GRÄVLINGEN funderar noga på allting. Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg Bilder av Tomas Karlsson BÄVERN är duktig på att tillverka saker. STEG 1 Grundbok

Läs mer

Sid Sid Plus och minus. Gemensam introduktion. Gemensam introduktion till sid. 57. Längd

Sid Sid Plus och minus. Gemensam introduktion. Gemensam introduktion till sid. 57. Längd Sid. 54-55 Längd Här får eleverna träna på att uppskatta föremåls längd i centimeter och sedan kontrollmäta. Observera att linjaler kan ha olika utseende. En del börjar med 0 längst ut i änden och har

Läs mer

Södervångskolans mål i matematik

Södervångskolans mål i matematik Södervångskolans mål i matematik Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det första skolåret beträffande tal och taluppfattning kunna läsa av en tallinje mellan 0-20 kunna läsa och ramsräka tal

Läs mer

Nyckelord Grundläggande matematik. Ord- och begreppshäfte. Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP. Matematik

Nyckelord Grundläggande matematik. Ord- och begreppshäfte. Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP. Matematik Nyckelord Grundläggande matematik Ord- och begreppshäfte Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP Matematik 1. BANK - VARDAGSORD 1. Minst 2. Uttag 3. Insättning 4. Kontonummer 5. Uttaget belopp kvitteras 6.

Läs mer

Taluppfattning. Talområde Systematisk genomgång tal för tal

Taluppfattning. Talområde Systematisk genomgång tal för tal Taluppfattning Talområde 10-20 Systematisk genomgång tal för tal Gunnel Wendick Inga-Lis Klackenmo Wendick-modellens material Wendick-modellen består av en serie med strukturerade kartläggnings- och träningsmaterial

Läs mer

Matematik. Namn: Datum:

Matematik. Namn: Datum: Matematik Namn: Datum: MÅL Att välja räknesätt vid problemlösning. Milton är 0 år. Hans pappa är 45 år. Hur mycket äldre är hans pappa? Svar: Lena köper en bok som kostar 85 kronor och en penna för 24

Läs mer

Min matematikordlista

Min matematikordlista 1 Min matematikordlista Namn 2 ADJEKTIV STORLEK Skriv en mening om varje ord. Stor Större Störst 3 Liten Mindre Minst Rita något litet! Rita något som är ännu mindre! Rita något som är minst! 4 ANTAL Skriv

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Eleverna kan två och två eller i större grupper på ett lekfullt sätt träna följande: Talinnehåll Addition Subtraktion Multiplikation

LÄRARHANDLEDNING. Eleverna kan två och två eller i större grupper på ett lekfullt sätt träna följande: Talinnehåll Addition Subtraktion Multiplikation LÄRARHANDLEDNING LH Tärningsövningar innehåller blandade matematikövningar inriktade på skolår F - 5 och kan med stor fördel användas som extra resursmaterial och idébank. Med korten som bas går det lätt

Läs mer

Mål Blå kursen Röd kurs

Mål Blå kursen Röd kurs Tal Mål När eleverna har arbetat med det här kapitlet ska de förstå varför vi använder decimaler kunna storleksordna decimaltal förstå betydelsen av orden deci, centi och milli kunna räkna med decimaltal

Läs mer

Vardagsord. Förstår ord som fler än, färre än osv. Har kunskap om hälften/dubbelt. Ex. Uppfattning om antal

Vardagsord. Förstår ord som fler än, färre än osv. Har kunskap om hälften/dubbelt. Ex. Uppfattning om antal TALUPPFATTNING Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret: Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer

Läs mer

Matematik. Namn: Datum:

Matematik. Namn: Datum: Matematik Namn: Datum: Att välja räknesätt när du löser matematiska problem. Skriv din lösning! Eric har 165 kr. Towa har dubbelt så mycket. Didrik har 20 kr färre än Towa. Hur mycket har de tillsammans?

Läs mer

Maria Österlund. Vatten. Mattecirkeln Volym 1

Maria Österlund. Vatten. Mattecirkeln Volym 1 Maria Österlund Vatten Mattecirkeln Volym 1 NAMN: Saftkannan rymmer 1 liter. I flaskan finns en liter saft. Vi kan säga att flaskan rymmer en liter. Prova hur många deciliter (dl) det behövs för att fylla

Läs mer

Procent 1, 50 % är hälften

Procent 1, 50 % är hälften Innehåll Procent -7 Bråkform decimalform procentform 8-9 Sannolikhet 10-1 Kombinatorik 13-1 Medelvärde, median och typvärde 1-16 Negativa tal 17-18 Koordinatsystem 19- Proportionella samband 3- Geometriska

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

GUBBEN OCh GUMMAN SOM GJORDE ARBETSBYTE

GUBBEN OCh GUMMAN SOM GJORDE ARBETSBYTE MÄSTERKATTEN B FACIT GUBBEN OCh GUMMAN SOM GJORDE ARBETSBYTE Problemlösning Arbeta två och två. Gubben hade bakat plåtar med bullar. Några bullar på varje plåt blev brända.. Hur många bullar tror ni gubben

Läs mer

Decimaltal. Matteord hela tal decimaltal tiondel hundradel. tusendel decimal decimaltecken

Decimaltal. Matteord hela tal decimaltal tiondel hundradel. tusendel decimal decimaltecken Decimaltal Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna > förstå vad som menas med ett decimaltal > storleksordna decimaltal > multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000 > räkna med överslagsräkning

Läs mer

Att förstå bråk och decimaltal

Att förstå bråk och decimaltal Att förstå bråk och decimaltal Flera undersökningar som är gjorda visar att elever har svårt att förstå bråk. I undervisningen är det också vanligt att eleverna lär sig olika regler för bråk, men få förstår

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Minska och öka ARBETSBLAD

Minska och öka ARBETSBLAD Minska och öka : 0 2 3 5 6 Minska med. Öka med. Minska med 2. Öka med 2. Addera 0. Subtrahera 0. Använd lämplig strategi. Räkna. + 5 2 + 2 + 2 + 0 2 5 0 0 2 6 5 + 6 0 + + 0 2 6 0 6 5 + 6 2 5 + 0 3 0 3

Läs mer

Catherine Bergman Maria Österlund

Catherine Bergman Maria Österlund Lgr 11 Matematik Åk 3 Geometri, mätningar och statistik FA C I T Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda geometriska begrepp? Kan du beskriva figurernas egenskaper, likheter och skillnader? Skriv

Läs mer

Arbetsblad 3:1. Tolka uttryck. 1 Kajsa är a år gammal. Para ihop varje påstående med rätt uttryck.

Arbetsblad 3:1. Tolka uttryck. 1 Kajsa är a år gammal. Para ihop varje påstående med rätt uttryck. Arbetsblad :1 sid 78, 92 Tolka uttryck 1 Kajsa är a år gammal. Para ihop varje påstående med rätt uttryck. a) Karin är tre gånger så gammal: b) Katta är år yngre: a + a c) Kristina är en tredjedel så gammal:

Läs mer

MatteSafari Kikaren 3B Facit

MatteSafari Kikaren 3B Facit MatteSafari 3B Facit Tal Till sidorna i MatteSafari 3B Varje rad med vagnar är lastad med. Skriv talen som fattas. 3 (Elevens egna förslag.) Hur mycket fattas till? Skriv tal så att svaret stämmer. + +

Läs mer

jämföra/storleksordna talen jämföra/storleksordna talen Jag kan jämföra/storleksordna talen

jämföra/storleksordna talen jämföra/storleksordna talen Jag kan jämföra/storleksordna talen Utveckling A Taluppfattning 0-100 Jag kan ramsräkna 0-100. Jag kan jämföra/storleksordna talen 0-100. Jag kan markera ut tal 0-100 på en tallinje. Jag förstår tiotal och ental för talen 0-100. B Taluppfattning

Läs mer

PRIMA MATEMATIK UTMANING 1 FACIT

PRIMA MATEMATIK UTMANING 1 FACIT Kapitel om talen,,,, och 0 ela upp talen, och använa likhetstecknet. Va betyer siffran på bilen? Skriv eller berätta för en kompis. september Öva på att använa matematiska symboler. Va betyer siffran på

Läs mer

Taluppfattning Systematisk genomgång tal för tal

Taluppfattning Systematisk genomgång tal för tal Taluppfattning 10-20 Systematisk genomgång tal för tal Gunnel Wendick Inga-Lis Klackenmo Wendick-modellens material Wendick-modellen består av en serie strukturerade kartläggnings- och träningsmaterial

Läs mer

Förskoleklassen År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6. Eleven skall Eleven skall Eleven skall Eleven skall Eleven skall Eleven skall Eleven skall

Förskoleklassen År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6. Eleven skall Eleven skall Eleven skall Eleven skall Eleven skall Eleven skall Eleven skall Lokal kursplan i matematik Tal antal, mönster talmönster räkna antal oavsett föremålens storlek jämföra antalet föremål i två mängder genom att parbilda dem, t.ex. en tallrik till varje barn. räkna föremål

Läs mer

Högstadiets matematikorientering

Högstadiets matematikorientering Högstadiets matematikorientering STARTKORT MATEMATIKORIENTERING KONTROLLER FYLL I DINA SVAR FRÅN DE OLIKA KONTROLLERNA. HITTA OCH LÖS SÅ MÅNGA KONTROLLER DU HINNER. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Läs mer

Del B, C och D samt gruppuppgifter

Del B, C och D samt gruppuppgifter Del A: Du och matematiken Information om Del A Beskrivning: I Del A ska eleverna bedöma hur säkra de känner sig i vissa situationer då de ska använda matematik. Det är en fördel att börja med Del A innan

Läs mer

Känguru 2011 Cadet (Åk 8 och 9)

Känguru 2011 Cadet (Åk 8 och 9) sida 1 / 7 NAMN KLASS/GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tom om du inte vill besvara den frågan. Gissa inte, felaktigt

Läs mer

Kängurutävlingen Matematikens Hopp Ecolier 2003 Uppgifter

Kängurutävlingen Matematikens Hopp Ecolier 2003 Uppgifter Kängurutävlingen Matematikens Hopp Uppgifter Arrangeras av Kungl. Vetenskapsakademien & NCM/Nämnaren 3-poängsuppgifter 1. 0 + 1 + 2 + 3 + 4 3 2 1 0 = A: 0 B: 2 C: 4 D: 10 E: 16 2. Vilket tal ska stå på

Läs mer

34 Plus och minus. Elevbok Safaridelen sidan 32 Diagnos sidan 44 Förstoringsglaset sidan 46 Kikaren sidan 50 Längd sidan 54

34 Plus och minus. Elevbok Safaridelen sidan 32 Diagnos sidan 44 Förstoringsglaset sidan 46 Kikaren sidan 50 Längd sidan 54 2 Plus och minus Kapitlet behandlar addition och subtraktion inom talområdet 0-100 med uppgifter som 42 + 3 och 45 3. Vid uträkningen blir det inga tiotalsövergångar. Till en början får eleverna hjälp

Läs mer

17 Hemliga tal 18 Kluriga diagram 19 Olika perspektiv 20 Tidslinje 21 Telefonlista med klass

17 Hemliga tal 18 Kluriga diagram 19 Olika perspektiv 20 Tidslinje 21 Telefonlista med klass Inledning Utdrag ur kursplanen i matematik LGR11 Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ö formulera och lösa problem med

Läs mer

Matematik. Namn: Datum:

Matematik. Namn: Datum: Matematik Namn: Datum: Talraden Skriv färdigt talraden. 195 196 197 393 394 395 397 597 598 600 996 997 999 Addition 199 + 1 = 299 + 1 = 999 + 1 = 199 + 3 = 298 + 3 = 998 + 2 = 599 + 3 = 598 + 4 = 999

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

OCH. Författare till detta läromedel är Lisen Häggblom och Siv Hartikainen

OCH. Författare till detta läromedel är Lisen Häggblom och Siv Hartikainen OCH b I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups utvecklar alltid läromedel tillsammans med lärare och elever. Gleerups läromedel skrivs av lärare, bedöms och utvecklas tillsammans med

Läs mer

geometri och statistik

geometri och statistik Svikten geometri och statistik Innehåll Mönster Geometriska figurer Del av Matematiska ord Längd runt om Tredimensionella figurer Tabeller och diagram Problemlösning Kan du? Hur gick det? 2-3 4-5 6-7 8-9

Läs mer

Ordlista 1B:1. modell. hel timme. halv timme. timvisare. Dessa ord ska du träna. Öva orden. När du bygger efter en ritning, får du en modell.

Ordlista 1B:1. modell. hel timme. halv timme. timvisare. Dessa ord ska du träna. Öva orden. När du bygger efter en ritning, får du en modell. Ordlista 1B:1 Öva orden Dessa ord ska du träna modell När du bygger efter en ritning, får du en modell. hel timme På en timme går timvisaren ett steg på klockan. halv timme På en halvtimme går minutvisaren

Läs mer

parallellogram pentagon hexagon parallelltrapets

parallellogram pentagon hexagon parallelltrapets geometriska former och figurer Vad heter figurerna? Välj bland orden nedan. hexagon parallellogram parallelltrapets pentagon figur namn parallellogram pentagon hexagon parallelltrapets Hur många hörn och

Läs mer

Läs in Räkna ut A Läs in Räkna ut a

Läs in Räkna ut A Läs in Räkna ut a LÄS IN RÄKNA UT A Innehåll Stryk under, ringa in, kryssa Till höger och till vänster 6 Hitta rätt mönster 8 I ordning 10 Följ ledtrådarna 14 Hemliga språk och koder 18 Tabeller och diagram 0 Tänk logiskt

Läs mer

Taluppfattning 0-100

Taluppfattning 0-100 Taluppfattning 0-100 Med tiotalsövergångar Systematisk genomgång av talområden Gunnel Wendick Inga-Lis Klackenmo Om Wendick-modellens material Wendick-modellen består av en serie med strukturerade kartläggnings-

Läs mer

1 Boris stegmätare visar att han har gått steg. Vad visar den när Boris har gått tio steg till? Fortsätt talmönstret.

1 Boris stegmätare visar att han har gått steg. Vad visar den när Boris har gått tio steg till? Fortsätt talmönstret. Instruktion Instruktioner och kommentarer är desamma som i testet i den ursprungliga versionen. Här är ingående tal förändrade och i något fall är uppgiften omformulerad. Betona ordet ungefär i uppgift

Läs mer

Uppgifter till Första-hjälpen-lådan

Uppgifter till Första-hjälpen-lådan Uppgifter till Första-hjälpen-lådan Många Stockholmslärare har fått en första-hjälpen-låda i matematik då de deltagit i de kurser som letts av Karin Kairavuo, matematiklärare från Mattelandet i Helsingfors.

Läs mer

Övningsblad 1.1 A. Bråkbegreppet. 1 Skugga. 2 Hur stor andel av figuren är skuggad? 3 Ringa in 2 av stjärnorna.

Övningsblad 1.1 A. Bråkbegreppet. 1 Skugga. 2 Hur stor andel av figuren är skuggad? 3 Ringa in 2 av stjärnorna. Övningsblad 1.1 A Bråkbegreppet 1 Skugga 1 6 av figuren b) 2 3 av figuren 3 av figuren 4 2 Hur stor andel av figuren är skuggad? b) 3 Ringa in 2 av stjärnorna. 4 Skriv 20 valfria bokstäver och låt 1 av

Läs mer

Känguru Benjamin (6. ja 7. klass) sida 1 / 5

Känguru Benjamin (6. ja 7. klass) sida 1 / 5 Känguru Benjamin (6. ja 7. klass) sida 1 / 5 3 poäng 1) Vilket är minst? A) 2 + 0 + 0 + 8 B) 200 : 8 C) 2 0 0 8 D) 200 8 E) 8 + 0 + 0 2 2) Vad ska bytas ut mot för att detta ska bli rätt?. = 2 2 3 3 A)

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Procent 1, 50 % är hälften

Procent 1, 50 % är hälften Innehåll (Facit) Procent -7 Bråkform decimalform procentform 8-9 Sannolikhet 10-1 Kombinatorik 13-1 Medelvärde, median och typvärde 1-16 Negativa tal 17-18 Koordinatsystem 19- Proportionella samband 3-

Läs mer