subtraktion addition division multiplikation = = = = 7 term term summa term term differens faktor faktor produkt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "subtraktion addition division multiplikation 366 4 = 362 362 + 4 = 366 7 4 = 28 28 4 = 7 term term summa term term differens faktor faktor produkt"

Transkript

1 OCH 2a I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups utvecklar alltid läromedel tillsammans med lärare och elever. Gleerups läromedel skrivs av lärare, bedöms och utvecklas tillsammans med andra lärare. Läromedlen illustreras och formges enligt lärares och elevers synpunkter och önskemål. Har du som användare frågor eller synpunkter, kontakta oss gärna på telefon eller via Författare till detta läromedel är Lisen Häggblom och Siv Hartikainen RÄKNA TÄNK OCH

2 addition = 366 term term summa subtraktion = 362 term term differens multiplikation 7 4 = 28 faktor faktor produkt division 28 4 = 7 täljare nämnare kvot 2

3 Till Läraren Läromedlet Tänk och räkna har vuxit fram under ett projekt, där teorier och forskning om barns matematikinlärning prövats i praktiskt skolarbete både i Finland och Sverige. Lisen Häggbloms doktorsavhandling Räknespår Barns matematiska utveckling från 6 till 15 års ålder och läromedelsförfattaren Siv Hartikainens mångåriga erfarenhet av undervisning på lågstadiet utgör basen för projektet. Läromedlet är anpassat till Lgr 11. Tänk och räkna utgår ifrån arbetsformer och uppgifter som tar tillvara elevernas erfarenheter, ser till deras behov och hjälper dem att utvecklas till självständiga individer. Språket intar en central plats i Tänk och räkna. Ett aktivt språk är särskilt viktigt bl. a. när det gäller att befästa matematiska begrepp, redogöra för tankegångar och utveckla logiskt tänkande. Tänk och räkna för skolår 2 omfattar följande komponenter, Tänk och räkna 2a Tankenötter 2 Tänk och räkna 2b Utvärdering 2 Läxboken 2a Lärarhandledning 2 Läxboken 2b Alla kapitel i Tänk och räkna 2a och 2b inleds med gemensamma laborationer och diskussioner, vilka finns utförligt beskrivna i lärarhandledningen. Avsätt cirka tre veckors arbete per kapitel. Fördjupningen i slutet av varje kapitel tränar mekanisk räkning, tillämpning, formövning och problemlösning. I slutet av boken ingår spel i anslutning till ett visst moment eller för övning av strategier. I vardera Läxboken, 2a och 2b, finns 15 läxor som anknyter till matematikarbetet i skolan. Hemuppgifterna är dels av tränande natur, dels upptäckande. En kort instruktion "Till Dig som hjälper till med läxan" finns för varje läxa. I häftet Tankenötter 2 finns stimulerande textuppgifter och utvecklande problemlösningar. Underlag för en mångsidig utvärdering finns i ett separat häfte, Utvärdering 2. Utvärderingen innefattar bl.a. inledande diagnos, taluppfattning och mekanisk räkning, tillämpningsuppgifter, problemlösning, formövning samt utrymme för elevens reflektioner över sin egen inlärning. I lärar handledningen följs varje utvärdering upp med förslag på hur man ska hjälpa de elever som inte klarat den aktuella utvärderingen på ett tillfredsställande sätt. Författarna 3

4 Tänk och räkna 2a Innehåll 1 Använda talen upp till Fördjupning Fortsätt upp till Fördjupning Huvudräkning upp till Fördjupning Multiplikation Fördjupning Division och bråk Fördjupning Mät volym och massa Fördjupning Spel

5 2 2 5

6 1 Använd talen upp till 20 Kunna skriva talföljder Kunna ange tiotal och ental Kunna addera med talen upp till 20 Kunna subtrahera med talen upp till 20 Kunna förklara en räknestrategi Kunna jämföra tal Kunna dela upp tal Kunna göra en förstoring Kunna lösa enkla textuppgifter Kunna avläsa ett diagram Kunna räkna ut hälften och dubbelt Huvudräkning 6 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

7 Skriv en räknesaga om =. Skriv en räknesaga om 15 9 =. 7 Att skriva räknesagor

8 Vilka tal fattas? Fortsätt Öka med Minska med Skriv rätt tecken: >, < eller =. 3 > < 6 3 > > = 5 4 = > > 8 2 > 7 6 Talföljder, talens storleksordning 8

9 Vilket är talet? Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Vilket är talet? 1 tiotal 4 ental 14 1 tiotal 9 ental 19 2 tiotal 20 Skriv talet med siffror. sjutton 17 arton 18 tjugo 20 tretton femton elva

10 Tallinjen Skriv de tal som pilarna pekar på Märk ut talen på tallinjen med kryss. 3, 8, 11 och , 14, 17 och Vilket tal kommer närmast före och närmast efter Tallinjen 10

11 Ordningstal Måla den andra bollen röd den sjunde bollen blå den elfte bollen gul. röd Den första bollen är grön. Vilken färg har den femte bollen den tionde bollen gul grön blå blå den fjortonde bollen? gul Måla var tredje boll gul. röd röd röd röd röd gul gul gul 11 Ordningstal, varannan, var tredje

12 Addition term term summa = 10 Räkna summan. Börja med den största termen. Astrid plockar 3 blommor. Petter plockar 7 blommor. Hur många blommor plockar de tillsammans? Visa hur du räknar. Svar: = blommor = = = = = = = = = = = = = = = Addera upp till Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

13 = = = = = = Skriv de tal som fattas = = = = = = = = = = = = = = = = = = 8 Skriv 10-paren

14 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Skriv 10-paren

15 = = = = = = = = = = = = Dra streck till svaret. Skriv egna tal = = = = Addera med tiotalsövergång

16 term term differens 10 3 = 7 Robin har fångat 10 myror. 3 myror rymmer. Hur många myror är kvar? Visa hur du räknar. Svar: Subtraktion 10-3 = 7 7 myror Räkna differensen. 8-1 = 9-2 = 7-2 = = = = = = = 6 7 = = = = 10-7 = 10-0 = 10-8 Subtrahera upp till 10 16

17 = = = = = = 4 Skriv de tal som fattas Skriv egna tal. - - = = = =

18 = 15-3 = 6-4 = 16-4 = = = = 8-6 = 18-6 = = 9-7 = 19-7 = = 15-5 = 13-2 = = 19-4 = 19-6 = = 20-4 = 20-7 = Dra streck till svaret Subtrahera utan tiotalsövergång 18

19 = = = = = = = 14-8 = = = = = Hur tänker du när du räknar? = 13 8 = 19 Subtrahera med tiotalsövergång

20 Jämförelser Hur mycket större? 15 än än än än än än Hur mycket mindre? 10 än än än än än än Skriv och räkna differensen = = = = = = = = Subtrahera vid jämförelse = = = = 20 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

21 Bland scouterna finns barn i olika åldrar. Åldern syns på halsduken. 1 Måla staplar som visar hur gamla scouterna är. 2 Hur gamla är de flesta? 10 år 3 Hur många scouter är 8 år? 3 scouter 4 Hur många fler scouter är 10 år än 12 år? 3 fler scouter Antal barn år 9 år 10 år 11 år 12 år Välj s Utvärdering 1 21 Avläsa diagram

22 Vilken sorts fisk får Axel? E R A B O Ö M A B B O R R E 22

23 Lös Annas hemliga meddelande till Linda. Räkna. Sök rätt bokstav. V I T R Ä F F A S K L O C K A N F E M M F A O Ä R V T L S I K C N E P Vad svarar Linda? P A S S A R F I N T Addition och subtraktion

24 Hur mycket pengar? Rita dubbelt så mycket. 5 kr 10 kr 7 kr 14 kr 4 kr 8 kr Din kompis har 10 kr och du har dubbelt så mycket. 20 kr Hur många kronor har du? Hur mycket pengar? Rita hälften så mycket. 12 kr 6 kr 20 kr 10 kr 18 kr 9 kr Du har 16 kr och köper en present till en kompis för hälften. 8 kr Hur mycket har du kvar? Räkna hälften och dubbelt 24

25 Jag har två gula äpplen och ett rött äpple. Jag har tre äpplen fler än Malin. Jag har lika många äpplen som Emil och Malin har tillsammans. Malin Emil Lisa Ex: Lisa ger 3 äpplen till Malin 3 äpplen 6 äpplen 1 Hur många äpplen har Malin? Emil? 9 äpplen Lisa? 18 äpplen 2 Hur många äpplen har barnen sammanlagt? 3 Hur skall de dela äpplena så att alla tre får lika många? 4 Barnen äter upp var sitt äpple. 3 äpplen 15 äpplen Hur många äpplen har de sammanlagt kvar? Dela resten av äpplena mellan 5 barn. Hur många äpplen får varje barn? 25 Lösa problem

26 Måla samma mönster i de stora rutorna. Förstora ett mönster 26

27 Skriv rätt tecken + eller = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 4 Vilka tal fattas? = = = = = = = = Lösa problem

28 2 Fortsätt upp till 100 Kunna använda tiotal och ental Kunna skriva tvåsiffriga tal Kunna skriva talföljder Kunna räkna pengar Kunna avgöra om ett tal är udda eller jämnt Kunna rita ett mönster Kunna se likheter och olikheter i figurer Laborera och diskutera. 1 Vilket tal visar bilderna? Tiotal Ental Hur växlar man ental till tiotal? 3 Visa talen med tiobasmaterial Använda tiotal och ental 28 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

29 Skriv talet. Rita räknestreck. Rita pengarna. Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal 3 35 Ental Tiotal Ental Tiotal Ental Tiotal 6 69 Ental Tiotal Ental Hur mycket pengar? 87 kr 95 kr 29

30 Hundrarutan Skriv de tal som fattas Skriva talföljder 30

31 Öka med Minska med Öka med Minska med Öka med Minska med Skriva talföljder

32 Använd hundrarutan. Måla de tal röda som slutar på 0 eller 5. Skriv talen Måla de tal blå som slutar på 2. Skriv talen Måla de tal gröna som slutar på 4. Skriv talen Måla de tal gula som slutar på 8. Skriv talen Skriva talföljder 32

33 Skriv de tal som pilarna pekar på Märk ut talen 18, 26, 37 och 45 med kryss Vilket tal är 2 större än ? Vilket tal är 1 mindre än ? Vilket tal är 2 mindre än ? Skriv >, < eller tal. 18 < < 19 < 20 < 7 < > 32 > 31 > 42 > > 65 < 67 > Använda tallinjen

34 4 5 8 Udda och jämna tal Vilka av dessa tal kan delas i två lika stora delar? 5 8 Vilka av dessa tal kan inte delas i två lika stora delar? Jämna tal kan delas Udda tal kan inte delas i två lika stora delar. i två lika stora delar. Skriv alla jämna tal mellan 1 och Skriv alla udda tal mellan 1 och Måla talen uppe på sidan. Använd röd färg för de jämna talen. Använd blå färg för de udda talen. Känna igen udda och jämna tal Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

35 Måla talen i hundrarutan: jämna tal med röd färg udda tal med blå färg Vilka jämna tal finns mellan talen 40 och 50? Vilka udda tal finns mellan talen 69 och 79? Dra ett streck från punkt till punkt: 0, 2, 4,

36 Hur många rutor? Måla hälften på två sätt Hur många cirklar? Rita och måla hälften som mönster på två sätt Räkna ut hälften 36

37 Hur många rutor eller cirklar är målade? Måla ett mönster med dubbelt så många rutor eller cirklar Välj s Utvärdering 2 37 Räkna ut dubbelt

38 Räkna och måla rött 8 gult 10 grönt 12 blått 15 svart 20 brunt Addera och subtrahera 38

39 Hur många kronor? 25 kr 81 kr 63 kr 95 kr 36 kr 45 kr Rita pengar. 31 kr 53 kr 100 kr 75 kr 39 Räkna pengar

40 Bygg figuren. Du behöver 4 röda och 4 blå klossar. Vilka avtryck passar? Färglägg dem. Olika lösningar möjliga Se likheter och olikheter 40

41 Bygg figuren. Se på den från olika håll. Måla figurerna lika som modellen. 41

42 Hej klass 2 a! Nu är jag här på Cypern. Flygresan från Stockholm tog fyra och en halv timme. Det är 25 grader varmt här idag. Vi bor på ett hotell i rum nummer 96. Mina kusiner bor i rum nummer 91. Igår var vi på utflykt med en turistbuss. På hotellet finns en 20 meter lång pool. Jag brukar simma mycket. Vi ses snart. Hälsningar från Anna Läs brevet och besvara frågorna. Cypern 1 Var är Anna? 25 grader 2 Vilken temperatur är det på Cypern? 96 3 Vilket nummer har Annas hotellrum? 20 meter 4 Hur lång är poolen? 5 Hur många hotellrum är det mellan Annas och hennes kusins rum? 4 rum Lösa textuppgifter 42

43 Rutorna är tagna ur flera hundrarutor. Skriv de tal som fattas

44 3 Huvudräkning upp till 100 Kunna dela upp talet 100 Kunna addera tal upp till 100 Kunna subtrahera tal upp till 100 Kunna räkna ut priser; billigare än, halva priset, dubbla priset Kunna skriva en räknesaga Kunna skriva tal som fattas i en addition Kunna uppfatta delar av en helhet Kunna räkna ut hur mycket pengar som fattas Kunna avbilda kuber och rätblock Kunna se likheter och olikheter Kunna avläsa ett diagram Kunna lösa textuppgifter Kunna uppfatta en regelbundenhet Lös uppgifterna i par. Diskutera hur ni tänker. 1 Linda har 60 frimärken. Hon får 23 frimärken av sin bror. Hur många frimärken har Linda? 2 Jakob hoppar 76 cm i höjdhopp. Han förbättrar sedan sitt resultat med 8 cm. Vilket är Jakobs nya resultat? 83 frimärken 84 cm 3 Stefan har 68 kr. Han köper ett par strumpor. Hur mycket pengar har han kvar? 40:- 4 Emma har 52 kr. Ulrika har 8 kr mindre. Hur mycket pengar har Ulrika? 28 kr 44 kr Addera och subtrahera 44 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

45 Räkna med = = 100 Olika lösningar möjliga + + = = = = = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 45 Dela upp 100

46 Addition Ludvig har 45 cd-skivor. Han får tre till. Hur många har han sammanlagt? Tiotal Ental Svar: = = = = = = = = = 48 cd-skivor = = = = = = = = = = = = Addera utan tiotalsövergång 46 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

47 Subtraktion I Jennys pianobok finns 48 melodier. Hon kan redan fem av dem utantill. Hur många behöver hon noter till? 48 melodier Svar: Tiotal Ental 8 5 = 18 5 = 58 5 = = = = 7 6 = 17 6 = 97 6 = = = = = 80 4 = = = 66 6 = 89 2 = = = = Subtrahera utan tiotalsövergång

48 Vad kostar varorna nu? Nu: 4 kr billigare Nu: 6 kr billigare kr halsduk 46 kr kr fotboll 98 kr mössa vantar 37 kr 33 kr skor 77 kr 71 kr 59 kr 55 kr 31 kr strumpor 37 kr ryggsäck 99 kr 95 kr shorts 60 kr 54 kr S bok Nu: 20 kr billigare 68 kr solglasögon 44 kr hörlurar racket 48 kr 24 kr 66 kr 86 kr 26 kr 46 kr Nu: Halva priset baddräkt 100 kr badbyxor 60 kr simglasögon 50 kr cyklopöga 30 kr 50 kr 30 kr 25 kr 15 kr Räkna priser 48

49 Hälften Priset Dubbelt 10 kr 20 kr 24 kr 12 kr 48 kr 20 kr 40 kr 80 kr 25 kr 100 kr 50 kr 40 kr 50 Skriv en räknesaga om =. 49 Räkna ut hälften och dubbelt

50 Mera addition Jakob har 67 frimärken. Han får 5 frimärken till. Hur många frimärken har Jakob? Svar: = = = = = = = = = 72 frimärken = = = = = = = = = = = = Addera med tiotalsövergång 50 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

51 Visa hur du räknar. 1 Petter har 48 frimärken. Han får 7 frimärken till. Hur många frimärken har han? 55 frimärken Svar: 2 Jakob har 77 frimärken från Sverige, 8 från Danmark och 9 från Norge. Hur många frimärken är det sammanlagt? 94 frimärken Svar: 3 Anna har 45 frimärken från Finland. Markus har 20 finska frimärken. Hur många fler finska frimärken har Anna än Markus? 25 frimärken Svar: = Hur tänker du när du räknar uppgiften? 51

52 Mera subtraktion Anna har 72 frimärken = 64 7 = = 53 8 = = 96 9 = 70 3 = 80 4 = 50 5 = 32 3 = 54 6 = 92 5 = Hon ger bort 7 frimärken. Hur många frimärken har Anna kvar? 65 frimärken Svar: = = = = = = = 53 7 = 72 5 = = 45 7 = 91 4 = Subtrahera med tiotalsövergång 52 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

53 Visa hur du räknar. 1 Rasmus pappa har 92 frimärken. Han klistrar in 8 frimärken i sitt album. Hur många har han kvar att klistra in? 84 frimärken Svar: 2 Rasmus har 72 frimärken. Jakob har 6 färre. Hur många frimärken har Jakob? 66 frimärken Svar: 3 Martin ska klistra in 80 frimärken. Igår klistrade han in 20 frimärken och idag 5 stycken. Hur många frimärken har han kvar att klistra in? 55 frimärken Svar: 4 Anna, Jakob och Martin räknar sina frimärken från Danmark. De har 20 stycken var. Hur många danska frimärken har de tillsammans? 60 frimärken Svar: 53

54 Skriv tal som fattas Axel har 38 kr. Ida har 60 kr mer. Hur många kronor har Ida? Svar: 2 Jakob har 30 kr, Måns har 42 kr och Sara har 20 kr. Hur många kronor har barnen tillsammans? 98 kr 92 kr Svar: Dela upp tal 54

55 Bygg som bilden visar. Välj färg. Du behöver 16 klossar. Täck en ruta i taget med klossarna. Rita runt figurerna och måla. Olika lösningar möjliga! 55 Uppfatta former

56 Hur många kronor fattas? kr Peter har kr. Ella har. Han vill köpa 8 Det fattas kr. 46:- Hon vill köpa 6 kr Det fattas. 55:- 86 kr 77 kr Sune har. Hilda har. Han vill köpa Det fattas. Hon vill köpa 8 kr 9 kr Det fattas. 39 kr Hugo har. 76 kr Maria har. Han vill köpa 9 kr 94:- 86:- 48:- Det fattas. Hon vill köpa 20 kr Det fattas. 96: = = = = = = = = = 38 Skriva tal som fattas 56

57 ponny 91 kr katt 84 kr kanin 95 kr lejon 74 kr nalle 41 kr hund 65 kr krokodil 45 kr Visa hur du räknar. 1 Hur mycket dyrare är kaninen än ponnyn? Svar: 2 Hur mycket billigare är nallen än krokodilen? Svar: 3 Vilket djur är 9 kr dyrare än hunden? Svar: 4 Vilket djur är 7 kr billigare än ponnyn? Svar: 5 Du har 100 kr. Hur mycket pengar har du kvar om du köper kaninen? Svar: 57 6 kr 8 kr lejonet krokodilen 5 kr

58 Tre termer Nadja har 38 kr. Hon får 40 kr till av mamma och 5 kr av farmor. Hur många kronor har Nadja? 83 kr Svar: = = = = = = Patrik har 90 kr. Han köper en bil för 30 kr och en båt för 8 kr. Hur många kronor har Patrik kvar? 52 kr Svar: = = = = = = Räkna med långa additioner och subtraktioner 58

59 Räkna och måla rött 31 grönt 49 svart 30 gult 48 blått 50 brunt 59

60 Rita fler klossar och måla dem. Avbilda klossar 60

61 Bygg modellen i olika färger. Se på den från olika håll. Måla figurerna lika som modellen. 61 Se likheter och olikheter

62 Följ vägen. 1 4 stiger av. 16 stiger på. I bussen finns4 personer. 36 STARTPLATS I bussen finns 15 personer stiger av. 13 stiger på. I bussen finns personer stiger av. 10 stiger på. I bussen finns personer stiger av. 10 stiger på. I bussen finns personer stiger av. 6 stiger på. I bussen finns personer stiger av. 20 stiger på. I bussen finns personer stiger av. Ingen stiger på. I bussen finns personer. 33 Lösa textuppgifter stiger av. 9 stiger på. I bussen finns personer SLUTSTATION 36 stiger av. I bussen finns personer.

63 Diagrammet visar hur många elever i en skola som sportar på fritiden. Fotboll Orientering Ishockey Ridning Innebandy Bordtennis Friidrott Hur många elever är aktiva? fotboll ridning orientering innebandy ishockey bordtennis 2 16 elever tränar friidrott. Måla stapeln. 3 Hur många fler elever spelar fotboll än ishockey? 4 Hur många elever spelar fotboll, innebandy och bordtennis sammanlagt? 5 Två sportgrenar har tillsammans lika många aktiva som fotboll. Vilka? ishockey 65 elever och Välj s elever bordtennis eller orientering och friidrott Utvärdering 3 63 Avläsa diagram

64 Skriv tal som fattas. Vågrätt betyder åt sidan. Lodrätt betyder nedåt Vågrätt Lodrätt Vågrätt Lodrätt Vågrätt Lodrätt Vågrätt Vågrätt Vågrätt Lodrätt Lodrätt Lodrätt Addera och subtrahera 64

65 Fortsätt Fortsätta talmönster

66 Hur mycket får du tillbaka på 100 kr? kr kr kr 25 kr 52 kr 75 kr kr kr kr 40 kr 9 kr 15 kr kr kr kr 2 kr 70 kr 88 kr kr kr kr 85 kr 35 kr 92 kr Tillämpa subtraktion 66

67 Skriv hur du räknar 1 Erik är 8 år. Hans mamma är 30 år äldre. Hur gammal är Eriks mamma? Svar: 2 Mias mamma är 37 år. Mias pappa är 3 år yngre. Hur gammal är Mias pappa? Svar: 3 Eriks farmor är 60 år. Eriks farfar är 71 år. Hur mycket äldre är farfar än farmor? Svar: 4 Eriks faster är 40 år. Erik är 8 år. Hur mycket yngre är Erik än faster? Svar: 5 Om 10 år är Eriks syster 22 år. Hur gammal är hon nu? Svar: 6 Mia är 7 år. Mias bror är 17 år. Hur gammal är Mia, när hennes bror är 20 år? Svar: 7 Erik är 8 år och hans mamma är 38 år. Hur gammal är Eriks mamma, när Erik är 10 år? 38 år 34 år 11 år 32 år 12 år 10 år 40 år Svar: 67 Lösa textuppgifter

68 Måla alla likadana figurer med samma färg. Hur många av varje figur? Uppfatta former

69 Rita och måla lika. 69 Avbilda klossar

70 U T V Y A L L L L U U E T B P S V Y A E T B P S V Y A U T S P V Y A E B E S P B Lösa problem 70

71 Solbyn 29 :- Vilket är talet? 1 Entalen är 7 fler än tiotalen. 2 Summan av entalen och tiotalen är Differensen av tiotalen och entalen är 4. Entalen är färre än Tiotalen är ett färre än entalen. Talet är större än Talet är mindre än 50. Entalen är färre än tiotalen Talet är större än 50 men mindre än 80. Entalen är fler än tiotalen

72 4 Multiplikation Kunna skriva en multiplikation till en bild Kunna tvåans till femmans tabeller Kunna tillämpa multiplikation Kunna skriva en räknesaga till en multiplikation Kunna förklara en räknestrategi till en multiplikation Kunna lösa enkla textuppgifter gånger 2 3=6 produkt faktor Hur räknar man antalet klossar med multiplikation? 2 4=8 5 2 = = = 20 Skriva en multiplikation till bild 72 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

73 Dela först klossarna i lika stora grupper. Fyll i tabellen. Dela på två sätt. FAKTOR FAKTOR PRODUKT Klossar Antal grupper Antal klossar i Sammanlagt varje grupp = Skriv en multiplikation till bilden. 4 4 = = = = = = 8

74 Tvåans tabell Måla tvåans tabell. Skriv tabellen Rita en bild till = = = = = = = = = = = 20 Skriv en multiplikation till bilden. 5 2 = = = = 6 Tvåans tabell 7 2 = = 16 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

75 Multiplicera. 2 2 = = = = = = = = = = = = = = 1 0 = 4 2 = 2 8 = = 10 2 = 8 2 = 7 2 = = 6 2 = 0 2 = 2 5 = Ta loss tabellkorten som hör till tvåans tabell. Skriv svar på kortens baksida. Öva med korten

76 Ett äpple kostar 2 kr. 10 äpplen kostar 20 kr 7 äpplen kostar 14 kr 5 äpplen kostar 10 kr 9 äpplen kostar 18 kr 4 äpplen kostar 8 kr 6 äpplen kostar 12 kr 8 äpplen kostar 16 kr 3 äpplen kostar 6 kr Tillämpa tvåans tabell 76

77 3 2 = = = = = 12 2 = 16 2 = 18 2 = 4 = 12 = 16 = 18 = 4 1 Hur många sockor? 4 sockor 2 par 14 sockor 7 par 20 sockor 10 par Ett par är två stycken. Hur många vantar? 8 vantar 4 par 12 vantar 6 par 18 vantar 9 par Hur många par vantar? 3 par 6 vantar 5 par 10 vantar 8 par 16 vantar 77

78 Treans tabell Måla treans tabell. Skriv tabellen Rita en bild till = = = = = = = = = = = 30 Skriv en multiplikation till bilden. 4 3 = = = = 18 eller 3 6 = 18 Treans tabell 9 3 = 27 eller 3 9 = = 21 eller 3 7 = 21 Gemensam introduktion, se lärarhandledningen

79 2 3 = 5 3 = 3 3 = = = 1 3 = 6 3 = = = = 4 3 = 6 2 = = = = 10 Tag loss korten som hör till treans tabell. Skriv svar på kortens baksida. Öva tabellen Skriv en räknesaga om 4 3 =. 79

80 En banan kostar 3 kr. 4 bananer kostar 12 kr 3 bananer kostar 9 kr 5 bananer kostar 15 kr 9 bananer kostar 27 kr 8 bananer kostar 24 kr 7 bananer kostar 21 kr 6 bananer kostar 18 kr 10 bananer kostar 30 kr Tillämpa treans tabell 80

Matematik Åk 3 Tal och räkning

Matematik Åk 3 Tal och räkning FA C I T Lgr 11 Matematik Åk 3 Tal och räkning Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda och beskriva tal? Hur långt kan du räkna framåt? Jag kan räkna till: Hur långt kan du räkna bakåt? Jag kan

Läs mer

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och Område Elevsidor Övrigt Symbolerna och 28 Introbild K 1 Mattelappar 2 A 29 Undersök och K 1 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal eller Öva mer Bonus s 9, K 1 Träna och Räknesätten + och + Lägga till, ökning.

Läs mer

Addition och subtraktion

Addition och subtraktion Addition och subtraktion Kapitel 7 Addition och subtraktion Talområdet i kapitlet omfattar tal upp till 10 000. Eleverna lär sig att se på fyrsiffriga tal och bedöma vilket tusental och hundratal som ligger

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

Matematik klass 1 lärarhandledning

Matematik klass 1 lärarhandledning Matematik klass 1 lärarhandledning aritmetik höstterminen åk 1 sidan 2-11 aritmetik vårterminen åk 1 sidan 12-18 problemlösning nummer 1 sidan 29-26 laborativt materiel sidan 27 litteratur sidan 28 Anneli

Läs mer

Matte med fingerkänsla

Matte med fingerkänsla Matte med fingerkänsla Åk 2 Konkret matematik i nybörjarundervisningen Författare: Janne Junttila och Kerttu Ristola Oulun Matikkamaa (Mattelandet i Uleåborg) 2012 Lärmiljöprojekt 1 Matte med fingerkänsla

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Diagnostiska uppgifter i matematik. för användning i de tidiga skolåren

Diagnostiska uppgifter i matematik. för användning i de tidiga skolåren Diagnostiska uppgifter i matematik för användning i de tidiga skolåren Dokumentet kan kostnadsfritt hämtas från www.skolverket.se ISBN: 978-91-85545-85-8 Form: Ordförrådet AB Illustratör: Pia Niemi Stockholm

Läs mer

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal,

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, ordningstal osv. en siffra ett tal ett grundtal ett ordningstal Det finns tio siffror som vi kan bilda hur många tal som

Läs mer

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5

5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5 Genrepet Mål I det här kapitlet får eleverna möjlighet att repetera och reparera grunderna i grundskolans matematik. apitlet är indelat i se avsnitt: Tal Bråk och procent Geometri Algebra Statistik och

Läs mer

MATTE MED FINGERKÄNSLA

MATTE MED FINGERKÄNSLA MATTE MED FINGERKÄNSLA Konkret matematik i nybörjarundervingen Författare och bilder: Janne Junttila och Kerttu Ristola, Oulun Matikkamaa (Mattelandet i Uleåborg) Översättning till svenska: Christel Forsblom

Läs mer

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå

Läs mer

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr.

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr. Till vart och ett av bokens sex kapitel hör fyra läxor. Varje läxa innehåller 12 uppgifter samt ett veckans problem. I facit kan du kontrollera om du löst uppgifterna rätt. Läxa 1 Efter avsnitt 1.1 1 a)

Läs mer

MA/NV 6 9. möjligheter. med Liber. Klara G i matte! Hur länge lever råttan? Darwinår 2009. ett brännhett jubileum

MA/NV 6 9. möjligheter. med Liber. Klara G i matte! Hur länge lever råttan? Darwinår 2009. ett brännhett jubileum möjligheter med Liber MA/NV 9 Klara G i matte! Så jobbar man i Gävle Hur länge lever råttan? Lennart undvall bjuder på en laboration i matte Darwinår 009 ett brännhett jubileum I en komplex värld behövs

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL RUM & NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL & RUM NY SERIE I MATEMATIK FÖR DE STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAMMEN Under våren 2007 kommer Liber med en ny gymnasieserie i matematik för de studieförberedande programmen

Läs mer

Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor

Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Siw Elofsdotter Meijer Margareta Picetti Pernilla Falck Safari 2B Lärarhandledning B O N N I E R S 6 Tal K6 Kapitlet tar upp tal till och med 500 och inleds med att eleverna räknar 100 i taget.

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys Författare: Veronica Blom Ulrika Gelius-Lundberg Handledare: Jannika Neuman Examinator: Kirsti Hemmi Examensarbete inom kursen Utveckling av matematiskt

Läs mer

möjligheter nr:3 Lägg krut på begreppen! Varsågod, en brakmiddag! Ett rikt problem att testa i klassen MA/No 6 9 vi når bättre resultat i matte

möjligheter nr:3 Lägg krut på begreppen! Varsågod, en brakmiddag! Ett rikt problem att testa i klassen MA/No 6 9 vi når bättre resultat i matte möjligheter med Liber MA/No 6 9 nr:3 Lägg krut på begreppen! Per-Olof Bentley tipsar om hur vi når bättre resultat i matte Varsågod, en brakmiddag! Ett rikt problem att testa i klassen UPPDRAG MATTE Två

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer

Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl

Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl Första läxhjälpen av Katarina Axelsson-Dahl Förord Denna handbok kom till då jag blev kontaktad av en pappa som var bekymrad över att sonen ännu inte kunde läsa så bra som man kunde förvänta sig. Pappan

Läs mer

- Nationella prov till eleven -

- Nationella prov till eleven - - Nationella prov till eleven - Tidigare utgivna ämnesprov för årskurs 9 under kursplan 2000 :: Allmänt Detta kompendium innehåller de skriftliga delarna från fyra tidigare utgivna ämnesprov i matematik

Läs mer