Så illa är det! Förekomst av somatisk ohälsa hos personer med svår psykisk sjukdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så illa är det! Förekomst av somatisk ohälsa hos personer med svår psykisk sjukdom"

Transkript

1 Så illa är det! Förekomst av somatisk ohälsa hos personer med svår psykisk sjukdom Claes Göran Östenson Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet, Solna

2

3

4

5

6 Psykos och somatisk hälsa Hos personer med schizofreni diagnos jämfört med befolkningsdata ( normalbefolkning): Totalmortalitet 2 4 ggr högre Förväntad livslängd år kortare Överdödlighet: 40% pga suicid, våldsam död 60% somatisk sjukdom främst hjärtkärlsjukdom, ofta underliggande diabetes eller metabolt syndrom

7 Riskfaktorer för metabol ohälsa hos patienter med schizofreni i Stockholm Insamling av data från psykiatriska öppenvårdsmottagningar i SLL Kontrollmaterial från Stockholms Diabetespreventiva Program Multidisciplinär forskningsstudie (psykiatri, endokrinologi, genetik mm), bl a Urban Ösby, C G Östenson, Martin Schalling, Gunnar Edman, Eric Olsson, Sven Eriksson, Robert Bodén, och Johan Reutfors.

8 Psykospatienter och kontroller (psykiatrisk öppenvård i Stockholm) Variabel Patienter Kontroller P Antal (n) 731 5,580 Ålder (år, spann) 46 (18 84) 55 (43 66) <0,001 Män (%) <0,001 Tobaksbruk (%) <0,001 D: Schizofreni (%) 54 D: Schizoaffekt (%) 10 D: Annan psykos (%) 36 M: Antipsykot (%) 98 0,1 <0,001 M: Antidepr (%) 23 4 <0,001 M: Antihypertens (%) ,02

9 Psykospatienter och kontroller (psykiatrisk öppenvård i Stockholm) Variabel Patienter Kontroller P Midjemått män, cm (SD) 106 (12) 94 (11) <0,001 Midjemått kvinnor, cm (SD) 97 (11) 85 (10) <0,001 Fasteglukos män, mm (SD) 5,8 (0,9) 5,2 (0,8) <0,001 Fasteglukos kvinnor, mm (SD) 5,6 (0,8) 4,8 (0,8) <0,001

10 Psykos är oberoende riskfaktor för midjeomfång OR 3,99; 95% CI 3,09 5,15 fasteglukosvärde OR 2,41; 95% CI 1,84 3,14 Psykos i sig en kardiovaskulär riskfaktor, oberoende av traditionella riskfaktorer som exempelvis rökning och ålder

11 Definitioner på metabolt syndrom Mått på övervikt ( midjemått el BMI) Ökat blodtryck Lipidstörning ( HDLkolesterol) Blodglukosstörning Ev mikroalbuminuri

12 Patofysiologin vid typ 2-diabetes omfattar flera huvudsakliga defekter Insulinbrist Langerhansk cellö Bukspottkörtel Alfacell prod ökat glucagon Betacell Prod för lite insulin Lever Ökat glukagon Minskat insulin Hyperglykemi Muskel & fett Minskat insulin Ökad glukosproduktion Insulinresistens (minskat glukosupptag) Adapted from Buse JB et al. In Williams Textbook of Endocrinology. 10th ed. Philadelphia, Saunders, 2003: ; Buchanan TA Clin Ther 2003;25(suppl B):B32 B46; Powers AC. In: Harrison s Principles of Internal Medicine. 16th ed. New York: McGraw-Hill, 2005: ; Rhodes CJ Science 2005;307:

13 Antipsykotiska läkemedel och metabolt syndrom Antipsykotiska farmaka n (%) Metabolt syndrom (%) Polyfarmaci Olanzapine (Zyprexa) Risperidone (Risperdal) Klozapine (Clozapine, Leponex) 9 45 Perfenazine (Trilafon) 9 43 Aripiprazole (Abilify) 8 35 Haloperidol (Haldol) 8 54 Zuklopentixol (Cisordinol) 7 44 Quetiapine (Seroquel) 4 39 Ziprasidone (Zeldox) 3 43 Flupentixol (Fluanxol) 3 39

14 Associationer mellan olika antipsykotiska läkemedel och komponenter i metabolt syndrom 4 Odds ratios Clozapine Olanzapine Perphenazine Haloperidol Ziprasidone Ökad midja Rökning 0 Triglyc HDL kol Blodtryck f glukos

15 Faktorer bakom diabetesutveckling hos patienter med schizofreni

16 Genetisk koppling mellan schizofreni och diabetes? (1) Talar för genetisk koppling: a. Fördubblad diabetesprevalens hos personer med psykos jämfört med befolkningen b. Ökad diabetesprevalens även vid första psykosepisoden hos drog naiva patienter samt hos förstagradssläktingar till dessa patienter c. Även fetma, hypertension, dyslipidemi har associerats till schizofreni

17 Genetisk koppling mellan schizofreni och diabetes? (2) Polygenetisk(a) sjukdom(ar) Många riskgener med >200 SNPs; Omgivningsfaktorer sannolikt viktiga som utlösande faktorer?

18 Genetisk koppling mellan schizofreni Stockholmsstudie av och diabetes? (3) Genetisk association hos patienter med schizofreni (n=652) mellan förhöjt fasteglukos eller diabetes (n=263) och metabola riskgener? Jämförelsegrupper, dels patienter med schizofreni och normalt fasteglukos (n=389), dels friska kontroller (n=494)

19 Genetisk koppling mellan schizofreni och diabetes? (4) Gener med signifikant koppling mellan abnormal glukosreglering och psykos: IGF2BP2 WSF1 P2RX7 MNTR1B PPARD SNARE proteiner?

20 Genetisk koppling mellan schizofreni och diabetes? (5) Insulin like growth factor II mrna bindning protein 2 (IGF2BP2) gene: rs associerad till både schizofreni och typ 2 diabetes (reducerad betacellsfunktion och insulinresistens?) Wolfram syndrom 1 (WFS1) gene: associerad till både betacells dysfunktion och schizofreni

21 Genetisk koppling mellan schizofreni och diabetes? (6) Purinergic receptor (P2RX7) gene: associerad främst med depression/bipolär sjukdom; ökad purinerg aktivitet hos fibroblaster vid typ 2 diabetes; koppling till ateroskleros (stroke). Melatonin receptor 1B (MNTR1B) gene: kodar för en melatoninreceptor, i hjärnan och pankreasöarna. Associerad till typ 2 diabetes, men inte säkert till schizofreni.

22 Genetisk koppling mellan schizofreni och diabetes? (7) Peroxisome proliferator activated receptor delta (PPARD) gene: tillhör PPAR familjen, som spelar roll för reglering av glukos och lipider; uttrycks kraftigt i hjärnan; associerat med schizofreni och förhöjt fasteglukos (kinesisk population)

23 Genetisk koppling mellan schizofreni och diabetes? (8) Genetisk defekt i exocytotiska maskineriets SNARE proteiner hos pankreas betaceller och i nervceller defekt frisättning av insulin respektive neurotransmittorer (schizofreni, ADHD?) The Process of Neurotransmitter Release Matthews et al., 2000, Nature, 406:

24 Calcium-Dependent Neurotransmitter Release _ SNARE Hypothesis Matthews et al., 2000, Nature, 406:

25 Inflammation länk mellan psykos och somatisk komorbiditet? IL 6 (interleukin 6) i högsta tertilen jämfört med lägsta tertilen hos 4500 barn i 9 årsåldern 9 år senare 55% högre risk för depression och 81% högre risk för psykos (Khandaker G et al, JAMA Psychiatry 2014) IL 6 ökade nivåer vid diabetes och insulinresistens Bidrar till att förklara den höga komorbiditeten mellan åena sidan depression och schizofreni, och åandra sidan diabetes och kardiovaskulär sjukdom?

26 Främst SSRI, men ev även SNRI och vissa TCA hämmar bl a IL-6, IL-1β, TNF-α, NO Anti-inflammatorisk effekt av vissa antidepressiva och antipsykotiska läkemedel? Spelar antiinflammatoriska läkemedel en roll i behandling av depression och/eller schizofreni?

27 Förslag till enkelt vårdprogram Hur monitorera för metabol sjukdom på psykiatrisk mottagning?

28 Screening och uppföljning av patienter med antipsykotiska läkemedel (1) 1a.Screening före behandlingsstart Anamnes: Diabetes, kardiovaskulär sjukdom, HT hos pat och i familjen (hereditet?); Mat och motionsvanor; Alkohol och tobaksbruk Status: Vikt, längd, midjemått, blodtryck Labprover: f plasmaglukos, HbA1c, lipidstatus, Ev. OGTT (oralt glukostoleranstest) b.uppföljning efter 3 och 6 mån: Status och labprover som ovan

29 HbA1c (glykosylerat hemoglobin) Rekommenderas som screeningprov, upprepas en gång el kompletteras med f glukos Fördel: enkelt blodprov, behöver inte vara fasteprov, dvs kan tas när som helst. Vissa felkällor: Hb patier, njursvikt, olika typer av anemier, blödningar, etnicitet mm HbA1c 42 mmol/mol = prediabetes enl WHO 39 mmol/mol = prediabetes enl ADA HbA1c 48 mmol/mol = diabetes, dock ej 100% specificitet och sensitivitet

30 Screening och uppföljning (2) c. Uppföljning årligen Anamnes, status och lab som vid screening d. Råd om ändrad livsstil (om behövs) Reducera intag av kalorier, enkla sockerarter, fett Undvik eller minska på sötade drycker, tobak Öka intag av grönsaker och frukt Motionera regebundet e. Remiss till primärvård Vid tecken till diabetes eller prediabetes (IFG/IGT) Om 2 riskfaktorer för CVD om < 40 år, 1 om > 40 år

31 Screening och uppföljning (3) 2. Pat utan känd diabetes som står på beh med atypiska antipsykotika Screening enl 1; uppföljning årliga kontroller 3. Pat med diabetes och som har/skall börja behandling med antipsykotika Remiss till primärvården för särskild uppföljning av diabetes och andra metabola faktorer

32 39 Tack!

Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt

Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt Yvonne von Hausswolff-Juhlin Enhetschef SCÄ-FoU SCÄ 16 oktober 2014 1 Prognos Nature 404,

Läs mer

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar I Sverige insjuknar mellan 1 500 och 2 000 personer varje år i psykos varav schizofreni är den vanligaste formen. En psykos kan definieras som ett tillstånd där en

Läs mer

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram - Psykos. Vårdprogram för psykotiska tillstånd med debut i tonåren

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram - Psykos. Vårdprogram för psykotiska tillstånd med debut i tonåren Titel: Akademiska sjukhuset Division: Enhet: Psykiatridivisionen Handlingsprogram - Psykos Verksamhetsområde: ID.nr Barn- och ungdomspsykiatri Dokumenttyp Vårdprogram Godkänt av: Agneta Rosling, verksamhetschef

Läs mer

Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014

Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014 Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014 Inneha llsfo rteckning Diagnos och utredning...3 Olika typer av diabetes... 3 Typ 1-diabetes... 3 Typ 2-diabetes... 3 Graviditetsdiabetes...

Läs mer

Övervikt och fetma. Inledning. Epidemiologi

Övervikt och fetma. Inledning. Epidemiologi 201 Staffan Mårild, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Arvo Hänni, Överviktsenheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala, och Viktenheten Skönvikt, Säter Björn Zethelius, Institutionen för

Läs mer

24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes

24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes 24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes Författare Claes-Göran Östenson, professor, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm Kåre Birkeland,

Läs mer

Medicinska behandlingsalternativ vid ökad metabol risk för psykospatienter

Medicinska behandlingsalternativ vid ökad metabol risk för psykospatienter Medicinska behandlingsalternativ vid ökad metabol risk för psykospatienter Gun Jörneskog Enheten för endokrinologi och diabetologi Danderyds sjukhus Stockholm Gun Jörneskog, överläkare DS AB, 10 oktober

Läs mer

Arbetsmaterial 2013-01-20

Arbetsmaterial 2013-01-20 Arbetsmaterial 2013-01-20 Vårdprogram för barn och ungdomar med övervikt eller fetma i Södra Sjukvårdsregionen Fastställt den 2006-12-01 Reviderat 2013-01-31 Nästa revision jan 2016 Barnöverviktsenheten

Läs mer

Insulinresistens på ont och gott - perspektiv på anabolism, nutritionsreglering, socioekonomi, obesitas och diabetes

Insulinresistens på ont och gott - perspektiv på anabolism, nutritionsreglering, socioekonomi, obesitas och diabetes pedendony.qxp 02.06.2004 10:46 Side 37 Pediatrisk Endokrinologi 2004;18: 39-59 Insulinresistens på ont och gott - perspektiv på anabolism, nutritionsreglering, socioekonomi, obesitas och diabetes Lars

Läs mer

Läkemedel mot Schizofreni/Psykos. En rekommendation för vuxenpsykiatrin

Läkemedel mot Schizofreni/Psykos. En rekommendation för vuxenpsykiatrin Läkemedel mot Schizofreni/Psykos En rekommendation för vuxenpsykiatrin 2015/2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INTRODUKTION... 5 SCHIZOFRENI... 6 BEHANDLING SCHIZOFRENI/PSYKOS... 7 AKUT LÄKEMEDELSBEHANDLING...

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus typ 1-diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus typ 1-diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus typ 1-diabetes ICD-10-kod: Diabetes (mellitus) typ 1 E10 Författare Johan Jendle, biträdande professor, överläkare, endokrin- och diabetescentrum, Centralsjukhuset,

Läs mer

23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes

23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes 23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes Författare Claes-Göran Östenson, professor, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Kåre Birkeland, professor,

Läs mer

Diabetes mellitus 1. Christian Berne, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala Tomas Fritz, Sickla Hälsocenter, Nacka

Diabetes mellitus 1. Christian Berne, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala Tomas Fritz, Sickla Hälsocenter, Nacka Ändrad 2015-03-04, s 587 och s 613. 587 1 Christian Berne, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala Tomas Fritz, Sickla Hälsocenter, Nacka Inledning Randomiserade studier

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

Fettskolan Bästa maten för hälsan finns den? Från fettsyror via kostforskning till tallriken

Fettskolan Bästa maten för hälsan finns den? Från fettsyror via kostforskning till tallriken Fettskolan Bästa maten för hälsan finns den? Från fettsyror via kostforskning till tallriken Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet Överläkare, Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Diabetes en kärlsjukdom. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Diabetes en kärlsjukdom En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den oberoende forskningen kring hjärt-, kärl- och

Läs mer

Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg. revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper

Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg. revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper 1 Sammanfattning, Lokalt vårdprogram för diabetes... 4 Uppdrag

Läs mer

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

Behandling vid bipolär sjukdom

Behandling vid bipolär sjukdom 1 Behandling vid bipolär sjukdom Innehåll Förord 3 1 Litium 4 2 Behandling med Litium 5 3 Andra stämningsstabiliserande läkemedel 9 4 Medicinsk behandling vid graviditet och amning 10 5 Undersökningar

Läs mer

Metaboliskt syndrom och diabetes

Metaboliskt syndrom och diabetes VETENSKAP & KLINIK TEMA: PATIENTER MED NEDSATT HÄLSA Metaboliskt syndrom och diabetes så påverkar det munhålan SAMMANFATTAT Odiagnostiserade diabetiker och personer med MetS utgör en stor och växande population.

Läs mer

2002 2000 1997 2004 1995 2008

2002 2000 1997 2004 1995 2008 1997 2000 2002 2004 1995 2008 Diabetes 2008-2009 Skaraborgs Sjukhus och Primärvården Skaraborg Vårdprogrammet är utarbetat av Referensgruppen för diabetesvård i Skaraborg Bo Rylander, ordf. Distriktsläkare/FoU-chef

Läs mer

BLODTRYCKET. Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri

BLODTRYCKET. Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri BLODTRYCKET Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2009 Volym 25 Nr 1 Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri Innehåll Blodtrycket

Läs mer

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste

RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste 1 2 Det tar år att vänja sig vid bestående livsstilsförändringar. Det första steget är att överge tanken på kortsiktiga

Läs mer

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN Bevisen för riskerna med fysisk

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx.

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx. Fetma hos vuxna Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Kontaktperson Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611

Läs mer

Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA

Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA VÅRDPROGRAM 1 (18) Barn- och kvinnocentrum Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 12-11-01 Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Landstinget Kronoberg Ansvarig

Läs mer

Fakta om diabetes och typ 2-diabetes

Fakta om diabetes och typ 2-diabetes Fakta om diabetes och typ 2-diabetes Diabetes är en vanlig, kronisk ämnesomsättningssjukdom som leder till förhöjda sockerhalter i blodet. Diabetes är en folksjukdom, cirka 40 000 i Sveriges befolkning

Läs mer