Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt"

Transkript

1 Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt Yvonne von Hausswolff-Juhlin Enhetschef SCÄ-FoU SCÄ 16 oktober

2 Prognos Nature 404, (2000);

3 Fetmaprevalens < 4% 4-6% K. Vågstrand, Överviktsenheten, Karolinska Institutet. Data från ULF-studien, SCB. 3

4 Fetmaprevalens < 4% 4-6% 6-8% K. Vågstrand, Överviktsenheten, Karolinska Institutet. Data från ULF-studien, SCB. 4

5 Fetmaprevalens < 4% 4-6% 6-8% 8-10% K. Vågstrand, Överviktsenheten, Karolinska Institutet. Data från ULF-studien, SCB. 5

6 Fetmaprevalens < 4% 4-6% 6-8% 8-10% 10-12% K. Vågstrand, Överviktsenheten, Karolinska Institutet. Data från ULF-studien, SCB. 6

7 Fetmaprevalens < 4% 4-6% 6-8% 8-10% 10-12% K. Vågstrand, Överviktsenheten, Karolinska Institutet. Data från ULF-studien, SCB. 7

8 Fetmaprevalens < 4% 4-6% 6-8% 8-10% 10-12% 12-14% 14-16% K. Vågstrand, Överviktsenheten, Karolinska Institutet. Data från ULF-studien, SCB. 8

9 Fetmaprevalens < 4% 4-6% 6-8% 8-10% 10-12% 12-14% 14-16% 16-18% K. Vågstrand, Överviktsenheten, Karolinska Institutet. Data från ULF-studien, SCB. 9

10 Fetmaprevalens 2007 < 4% 4-6% 6-8% 8-10% 10-12% 12-14% K. Vågstrand, Överviktsenheten, Karolinska Institutet. Data från ULF-studien, SCB. 10

11 Genetik, miljö eller lättja? 11

12 Det är lätt att gå ned i vikt (i teorin) Energiintag Energiutgifter Kontrollfaktorer

13 BMI-gränser undervikt <18.5 normalvikt övervikt fetma > 30.0 Namn Efternamn 16 oktober

14 Midjemått Kvinnor cm Men >88 cm = ökad risk 1 >102 cm = ökad riskt 1 1 Lean MEJ, et al. Lancet;1998:351:853 6

15 Övervikt - Psykiatri Ingen ökad prevalens av psykiatriska diagnoser vid populationsstudier av överviktiga och patienter med fetma jämfört med normalviktiga. Däremot en signifikant ökad prevalens av depressioner, tvångssyndrom och personlighetsstörningar hos överviktiga som söker överviktsbehandling.

16 Övervikt - Psykiatri Patienter som söker vård för sin övervikt Normalbefolkningen Axel 1 störningar % 26-35% Depressions- diagnos 28% 5-10% Axel 2 störningar 2 57% 2-3% 1. Halmi KA, Long M, Stunkard AJ, Mason E. Psychiatric diagnosis of morbidly obese gastric bypass patients. Am J Psychiatry Apr;137(4): Berman WH, Berman ER, Heymsfield S, Fauci M, Ackerman S. The effect of psychiatric disorders on weight loss in obesity clinic patients. Behav Med Winter;18(4): Namn Efternamn 16 oktober

17 Psykos-Metabola faktorer Övervikt 36,8% Förhöjt midjemått 75% Högt blodtryck 49,2% Metabolt syndrom 34,6% Ingen klar relation med metabol syndrom och ålder. Av de patienter som tog Klozapin hade 51% ett metabolt syndrom. Hägg S, Lindblom Y, Mjörndal T, Adolfsson R. High prevalence of the metabolic syndrome among a Swedish cohort of patients with schizophrenia. Int Clin Psychopharmacol Mar;21(2):

18 Psykos metabola faktorer En reveiw visar stora skillnader i prevalens från 3,6% till 68%. De flest studier rapporterar en högre prevalens av metabolt syndrom hos kvinnor an hos män. Metabola syndromet ökar i prevalens med ålder. Unga omedicinerade patienter har lägre prevalenser av metabolt syndrom. Papanastasiou E. The prevalence and mechanisms of metabolic syndrome in schizophrenia: a review. Ther Adv Psychopharmacol Feb;3(1):

19 Bipolär sjukdom- metabola faktorer BMI över 30 45% Förhöjt midjemått 49% Förhöjt blodsocker 8% Förhöjda blodfetter 38-48% Metabolt syndrom 30% Fagiolini A, Frank E, Scott JA, Turkin S, Kupfer DJ. Metabolic syndrome in bipolar disorder: findings from the Bipolar Disorder Center for Pennsylvanians. Bipolar Disord Oct;7(5):

20 Depression- metabola faktorer Prevalens av övervikt / metabola komplikationer: Okänd Stor samsjuklighet mellan depression och typ 2 diabetes. Hos typ 2 diabetiker har man funnit samband mellan graden av depression och insulinresistens 1. Samtidig diabetes och depression: ökad typ 2-diabetes mortalitet än för patienter som enbart led av diabetes. Risken för att en person då ska dö för tidigt är ökad 2,5 gånger under en 8 års period Timonen M, Laakso M, Jokelainen J, Rajala U, Meyer-Rochow VB, Keinanen-Kiukaanniemi S. Insulin resistance and depression: cross sectional study. BMJ Jan 1;330(7481):17-8. Epub 2004 Dec Egede LE, Nietert PJ, Zheng D. Depression and all-cause and coronary heart disease mortality among adults with and without diabetes. Diabetes Care Jun;28(6):

21 Antipsykotikas effekt på metabola faktorer viktuppgång Ökad risk för diabetes Ökad risk för förändrade blodfetter klozapin (Leponex) Olanzapin (Zyprexa) Riperidon (Risperdal) Quetiapin (Seroquel) Aripiprazol (Abilify) Ziprasidon (Zelodox) oklart oklart + + oklart oklart + / American Diabetes Association; American Psychiatric Association; American Association of Clinical Endocrinologists; North American Association for the Study of Obesity. Consensus development conference on antipsychotic drugs and obesity and diabetes Diabetes Care Feb;27(2): Review.

22 Kliniska riktlinjer - Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom. Svenska Psykiatriska Föreningen Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri Svensk Förening för Allmänmedicin Svensk Förening för Diabetologi Svensk Internmedicinsk Förening Svenska Cardiologföreningen Svensk Förening för Obesitasforskning

23 Metabola komplikationer hos patienter med psykiatrisk sjukdom Personer med bipolärt syndrom och schizofreni uppvisar i högre grad än befolkningen i övrigt. Bidragande kan vara ohälsosamma levnadsvanor såsom brist på fysisk aktivitet eller ofördelaktig kosthållning. Även patientens medicinering kan bidra då de antipsykotiska preparaten kan inducera eller förvärra metabol rubbning.

24 Psykiatrins ansvar Informera patientenen Förebygga insjuknade i metabola sjukdomar Screena för metabola sjukdomar Ansvara för att behandling sätt in vid behov Uppföljning

25 Att förebygga och förhindra metabol risk Primärprevention - Förhindra att friska individer insjuknar - Tex råd om kost och motion till alla patienter. Sekundärprevention - Identifiera patienter som är i risk för att insjukna och ge dem en aktiv insatts. -Tex patienter med övervikt ge gruppbehandling med syfte till viktminskning Tertiärprevention -Förhindra återinsjuknade. Tex dagvårdsbehandling på livstilmottagning för patienter som haft en hjärtinfarkt.

26 Vad kan vi göra? Följa vikten Riktad metabol screening Råd och allmänt stöd Ställningstagande rörande medicinjustering Individuellt ställningstagande rörande behandling Samråd mellan somatik / psykiatri

27 The management of obesity Body weight Successes Obese Overweight 1. Sustained weight, no increase 2. Minor weight loss with dietary change to reduce risk of complications 3. Modest weight loss with clear risk factor reduction e.g. B.P. Normal 4. Weight normalisation: rare Years of management or intermittent monitoring Adapted from Rössner, 1992

28 Sammanfattning Psykiatriska sjukdomar är inte vanligare hos överviktiga i allmänhet MEN hos patienter som söker överviktsvård. Samsjukligheten mellan övervikt / metabola förändringar och psykiatriska sjukdomar hos patienter är dock stor. Orsaken är multfaktoriell och så bör även behandlingen vara. SPF har kliniska riktlinjer.

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram - Psykos. Vårdprogram för psykotiska tillstånd med debut i tonåren

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram - Psykos. Vårdprogram för psykotiska tillstånd med debut i tonåren Titel: Akademiska sjukhuset Division: Enhet: Psykiatridivisionen Handlingsprogram - Psykos Verksamhetsområde: ID.nr Barn- och ungdomspsykiatri Dokumenttyp Vårdprogram Godkänt av: Agneta Rosling, verksamhetschef

Läs mer

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN Bevisen för riskerna med fysisk

Läs mer

Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för mamma och barn

Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för mamma och barn Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för klinisk näringslära Institutionen för medicin Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för

Läs mer

Stephan Rössner, professor, överviktsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Stephan Rössner, professor, överviktsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 35. Obesitas Författare Stephan Rössner, professor, överviktsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Sammanfattning Kroppsvikten är resultatet av energibalansen, det vill säga intag minus utgifter.

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Författare Eva Jansson, professor, Institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk fysiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Författare Ulrika Berg, medicine doktor, legitimerad läkare, specialist i barn och ungdomsmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna Örjan Ekblom,

Läs mer

FÖR PSYKIATRISK VIDAREUTBILDNING

FÖR PSYKIATRISK VIDAREUTBILDNING FÖR PSYKIATRISK VIDAREUTBILDNING ÅRGÅNG 14 NUMMER 1 2007 FOKUS SÖMNBRIST FARLIGT FÖR BÅDE KROPP OCH SJÄL VARIA DOPAMIN OCH AFFEKTIV SJUKDOM EN NYGAMMAL KUNSKAP Socialpsykiatri tid för nytänkande och renässans

Läs mer

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Augusti 2010 Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Författare: Helena Bergström, Leg arbetsterapeut, folkhälsovetare, MSc. Avdelningen för interventions- och implementeringsforskning, Institutionen

Läs mer

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Besluten i omprövningen av ADHD-läkemedel offentliggjordes den 10 september 2014. Detta underlag beskriver den situation som rådde inför nämndens beslut.

Läs mer

24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes

24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes 24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes Författare Claes-Göran Östenson, professor, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm Kåre Birkeland,

Läs mer

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept)

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) FoU Kronoberg FoU-skrift 212:1 Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) Gunilla Eriksson Lena Lendahls FoU Kronobergs rapporter och skrifter FoU Kronoberg är Landstinget Kronobergs

Läs mer

Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar

Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar 1078 Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar Henrik Pelling, BUP-kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Susanne Bejerot, Norra Stockholms psykiatri, Stockholm Inledning Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Läs mer

Kost vid diabetes. en vägledning till hälso- och sjukvården

Kost vid diabetes. en vägledning till hälso- och sjukvården Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården ISBN 978-91-86885-62-5 Artikelnr 2011-11-7 Redaktör David Svärd Text Annelie Petersson Foton Omslagsbild, Matton, sid. 8 och 10 Istockphoto, sid.

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Den förändring som gjorts i årets psykiatri-avsnitt är tillägget av rubriken Tillfällig ångest - barn och ungdomar.

Läs mer

Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar En jämförelse av vårdprogram Christina Larsson, Maria Larsson och Lisa Nyman Examensarbete, 15 hp, Omvårdnad Jönköping, december, 2010 Hälsohögskolan,

Läs mer

Hjälp - hur gör vi med vikten?

Hjälp - hur gör vi med vikten? Hjälp - hur gör vi med vikten? En litteraturstudie över olika överviktbehandlingar inom primärvården Examensarbete i omvårdnad 10 poäng Högskolan i Skövde, höstterminen 2005 Författare Kristina Baxter,

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar en diagnos under debatt

Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar en diagnos under debatt Gunilla Olsson, dr med sci, leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, institutionen för neurovetenskap, barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet; överläkare, barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Lätt bli överviktig efter graviditet

Lätt bli överviktig efter graviditet Yvonne Linné, leg läkare, med dr (Yvonne.Linne@medhs.ki.se) Stephan Rössner, professor (Stephan.Rossner@medhs.ki.se); båda vid överviktsenheten M73, Huddinge Universitetssjukhus, Stockholm Lätt bli överviktig

Läs mer

celiaki Vilka av dina patienter har celiaki?

celiaki Vilka av dina patienter har celiaki? celiaki Vilka av dina patienter har celiaki? Under de senaste årtiondena har celiaki gått från att vara en ovanlig sjukdom hos barn till ett utbrett folkhälso problem i Sverige och resten av västvärlden.

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrins metoder. En nationell inventering

Barn- och ungdomspsykiatrins metoder. En nationell inventering Barn- och ungdomspsykiatrins metoder En nationell inventering Artikelnr 2009-126-146 Tryck Edita Västra Aros, Västerås, juni 2009 2 Förord Socialstyrelsen fick våren 2007 i uppdrag av regeringen att inrätta

Läs mer

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning Rapport-FoUrnalen 2014:2 Cecelia Eriksson Elisabet Bergfors Bo Göran Olsson Ewa Grodzinsky

Läs mer

BLODTRYCKET. Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri

BLODTRYCKET. Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri BLODTRYCKET Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2009 Volym 25 Nr 1 Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri Innehåll Blodtrycket

Läs mer

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6.

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6. Folkhälsorapport Barn och unga i Eslöv 12 En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 6 Skolår 9 Gymnasiet år 2 Kommunledningskontoret Postadress 241 8 Eslöv Besöksadress

Läs mer

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303 Innehåll Ledare: Tema: Förord: Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD Hanna Edebol och Torsten Norlander Vuxna med ADHD begick färre brott när de fick medicin Henrik Larsson och Paul Lichtenstein

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

Stillasittande och ohälsa

Stillasittande och ohälsa Stillasittande och ohälsa De flesta människor spenderar en majoritet av vaken tid i stillasittande aktiviteter, t.ex. via skärmbaserad underhållning och arbete, motoriserade transporter och skrivbordsjobb.

Läs mer

Livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ II Faktorer som påverkar motivationen

Livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ II Faktorer som påverkar motivationen Livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ II Faktorer som påverkar motivationen Jelka Flinth Emma Gummesson Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad 61-90 hp Vt 2009 Sektionen för hälsa och samhälle

Läs mer