Matvanornas och dietistens roll inom psykiatrin. Leg Dietist Ebba Carlsson Sahlgrenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matvanornas och dietistens roll inom psykiatrin. Leg Dietist Ebba Carlsson Sahlgrenska 141031"

Transkript

1 Matvanornas och dietistens roll inom psykiatrin Leg Dietist Ebba Carlsson Sahlgrenska

2 Agenda Varför arbeta med matvanor inom psykiatrin? Rutin för att identifiera och åtgärda ohälsosamma matvanor Arbete med att förbättra matvanor i praktiken Dina frågor och reflektioner

3 Varför arbeta med matvanor inom psykiatrin?

4 Maten löser inte alla problem, men utan mat blir inga problem lösta!

5 Fysisk hälsa Psykisk hälsa Matvanor

6 Goda matvanor Ger förutsättningar för psykisk återhämtning och förbättrad kroppslig hälsa.

7 Kalla fakta! Personer med svår psykisk ohälsa har en år kortare livslängd än befolkningen i övrigt. Majoriteten av dödsfallen beror på fysiska sjukdomar. Wahlbeck, K, Westman, J, Nordentoft, M, Gissler, M, Laursen, TM. Outcomes of Nordic mental health systems: life expectancy of patients with mental disorders. The British journal of psychiatry : the journal of mental science. 2011; 199(6):453-8.

8 Förekomst och relativ risk (RR) av påverkbara riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (Schizofreni / Bipolär sjukdom jfm befolkningen i övrigt) Påverkbar riskfaktor Schizofreni Bipolär sjukdom Övervikt / fetma 45-55%, RR 1, %, RR 1-2 Rökning 50-80%, RR %, RR 2-3 Diabetes 10-15%, RR %, RR 1,5-2 Högt blodtryck 19-58%, RR %, RR 2-3 Avvikande blodfetter 25-69%, RR %, RR <3 Marc De Hert, Christoph U. Correll, Jullo Bobes, Marcelo Cetkovich-Bakmas, Dan Cohen, Itsuo Asai, Johan Detraux, Shiv Gautam, Hans-Jurgen Möller, David M. Ndetei, John W. Newcomer, Richard Uwakwe, Stefan Leucht WPA EDUCATIONAL MODULE Physical illness in patients with severe mental disorders. I. Prevalence, impact of medications and disparities in health care (World Psychiatry 2011;10:52-77)

9 Förekomst av diabetes per åldersintervall för patienter med schizofreni jämfört med populationen i övrigt Prevalence of diabetes, metabolic syndrome and metabolic abnormalities in schizophrenia over the course of the illness De Hart 2008

10 Andel patienter med BMI 30, PsykosR Årsrapport 2013 PsykosR

11 Andel patienter med BMI 30 i slutenvård, RPV Andel patienter med BMI 30 i slutenvård Årsrapport 2013 RättspsyK

12 Orsaker till ökad metabol risk Läkemedelsbiverkningar Ohälsosamma levnadsvanor Kognitiva funktionsstörningar Genetik Bristande insatser från vården

13 Läkemedelseffekter Antidepressiva Stämningsstabilisatorer Atypiska antipsykotika Hög risk för viktökning Risk för viktökning Mirtazapin (Remeron TCA (Anafranil, Klomipramin, Saroten, Tryptizol SSRI vid långtidsbehandling ffa Paroxetin (Seroxat ) Valproinsyra (Ergenyl, Absenor ) Litium (Lithionit ) Karbamazepin (Hermolepsin, Tegretol ) Gabapentin (Neurontin ) Klozapin (Clozapine, Leponex ) Olanzapin (Zyprexa ) Quetiapin (Seroquel ) Risperidon (Risperdal ) Svenska Psykiatriska föreningen: Kliniska riktlinjer - Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom, 2009.

14 Kognitiva funktionsstörningar Problem med att: Planera Initiera Genomföra

15 Matvanor

16 Ätandets funktion Tankar Föreställningar Omgivning Situation Ätbeteende Kroppsliga reaktioner Känslor Sinnesstämning

17 Dysfunktionella tankar Jag måste laga mat från grunden Jag är en matmissbrukare Jag kommer att svälla i vikt Jag kan inte gå ner i vikt Allt jag äter sätter sig på magen Jag får inte äta något som är onyttigt, då är det kört Jag tål inte kolhydrater Jag har bara gått ner 4 hekto

18 Nutritionsproblematik - För stort intag - För litet intag - För ensidigt intag - Oregelbundet intag, avvikande dygns- och måltidsrytm - Andra nutritionsrelaterade problem, ex. mag-tarmbesvär

19 Riskgrupper övervikt och fetma Individer med psykossjukdom är en extra utsatt grupp. Individer som medicinerar med psykofarmaka som kan ge upphov till viktökning. Individer som har ätstörning med hetsätningsproblematik, förstämningssyndrom eller ångestsyndrom.

20 Riskgrupper undervikt Individer som medicinerar med psykofarmaka som kan ge upphov till viktminskning. Individer som missbrukar droger. Individer som har ätstörning med svältproblematik, förstämningssyndrom eller ångestsyndrom.

21 Personer att uppmärksamma gällande matvanor Vuxen med övervikt/fetma Vuxen med högt blodtryck Vuxen med blodfettsrubbningar Vuxen med diabetes Vuxen med hjärt-kärlsjukdom Vuxen med depression och ångest Vuxen med schizofreni Gravid Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, 2011.

22 Kostindex 1. Hur ofta äter du grönsaker och/eller rotfrukter (färska, frysta eller tillagade)? 2 gånger per dag eller oftare (3 p) En gång per dag (2 p) Några gånger i veckan (1 p) En gång i veckan el mer sällan (0 p) 2. Hur ofta äter du frukt och/eller bär (färska, frysta, konserverade, juice etc)? 2 gånger per dag eller oftare (3 p) En gång per dag (2 p) Några gånger i veckan (1 p) En gång i veckan el mer sällan (0 p) 3. Hur ofta äter du fisk eller skaldjur som huvudrätt, i sallad eller som pålägg? 3 gånger i veckan eller oftare (3 p) Två gånger i veckan (2 p) En gång i veckan (1 p) Några ggr/mån el mer sällan (0 p) 4. Hur ofta äter du kaffebröd, choklad/godis, chips eller läsk/saft? 2 gånger per dag eller oftare (0 p) En gång per dag (1 p) Några gånger i veckan (2 p) En gång i veckan el mer sällan (3 p) 5. Hur ofta äter du frukost? Dagligen Nästan varje dag Några ggr i veckan En gång i veckan eller mer sällan

23 9-12 poäng Hälsosamma matvanor (ca 10 % av vuxna befolkningen i Sverige) 5-8 poäng Potential för hälsosammare matvanor finns 0-4 poäng Ohälsosamma matvanor (drygt 20 % av vuxna befolkningen i Sverige) Frukostvanor Vetenskapligt stöd för att regelbundet intag av frukost kan minska risken för överätande under dagen. Kan också tyda på att man är mera fysiskt aktiv och att man har en förmåga att planera matvanorna.

24 Andel patienter med lågt resultat, kostindex < 4 p 42 % av alla 108 besvarade enkäter Psykosmottagningarna i Trollhättan och Uddevalla,

25 Matvanor i psykosvårdprocessen Erbjuda Identifiera Behandla Följa upp åtgärd Alla vårdgivare, i första hand patientens Kp / huvudbehandlare: Använda socialstyrelsens fem frågor om matvanor. Fångar individer med mest riskabla matvanor. Inom öppenvård: minst en gång per år, vid årlig hälsokontroll. Inom slutenvård: vid lämplig tidpunkt, någon gång under vårdtillfället. Dietist, efter remiss: Noggrann kartläggning av matvanor.

26 Matvanor i psykosvårdprocessen Erbjuda Identifiera Behandla Följa upp åtgärd Alla vårdgivare, i första hand patientens Kp / huvudbehandlare: Väcka patientens bekymring runt att matvanorna är ohälsosamma eller lust till förändring av matvanorna. Motivera till kvalificerat rådgivande samtal.

27 Matvanor i psykosvårdprocessen Erbjuda Identifiera Behandla Följa upp åtgärd All personal kan ge Enkla råd : Matvanornas betydelse för hälsan. Grundläggande kostråd. Dietist ger: Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor och sjukdomsspecifika kostråd.

28 Remiss till dietist? Minst ett av följande: Har patienten låga poäng på kostindexet, d v s 0-4 poäng? Har patienten haft en ofrivillig eller ohälsosam viktförändring (viktuppgång / viktnedgång)? Har patienten en undervikt eller kraftig övervikt utifrån aktuellt BMI? Föreligger metabola avvikelser eller tecken på undernäring utifrån rutinprover? Föreligger ätsvårigheter, till exempel aptitlöshet, orkeslöshet, dålig mun- och tandstatus eller mag-tarmrelaterade besvär? Har patienten ett ensidigt intag, utifrån kostenkät och vidare kostanamnes? Har patienten en sjukdom som kräver sjukdomsspecifika kostråd, ex. celiaki?

29 Dietist inom psykiatrin erbjuder Individuella patientsamtal Gruppbehandling Utbildning för patienter Utbildning för personal Handledning för personal

30 Dags för ett kreativt avbrott! https://www.youtube.com/watch?v =lxk7phzsias&feature=youtu.be

31 Evidensbaserade kostråd

32 Kostråd för minskad samsjuklighet NNR och Medelhavskosten minskar risken för : Övervikt Typ 2-diabetes Hjärt-kärlsjukdom Cancer

33 Fokus på Goda vanor Näringsrika livsmedel Hälsosamt kostmönster Helhetssyn på hälsan

34 Kolhydrater Bildkälla: Axa

35 Kolhydrater Bildkälla: Axa

36 Maten på tallriken är sällan problemet

37

38 Enkla råd vid ohälsosamma matvanor

39 Måltidsordning

40 Att komponera ihop en måltid + + =

41 Tallriksmodellen

42 Middagsförslag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

43 Portionsstorlek

44 Samtalskort

45 Ät Frukt mer som frukt mellanmål och grönt Välj flytande fett Makrill i tomatsås Ät mer fisk på lunchmackan Ät på dagen, sov på natten Hälsosamma matvanor Välj nyckelhålsmärkt Ät mindre salt Ät mer fullkorn Halvera Ät och drick mängden läsk mindre socker per dag Ät minst ett lagat mål mat varje dag Använd tallriksmodellen

46

47

48 Faktablad

49

50 Framgångsrik dialog om mat Ha patienten i centrum Sätt upp rimlig målsättning Hjälp patienten att se till helheten Kostråden ska vila på vetenskaplig grund Använd hjälpmedel Anpassa kostråd och samtalsmetodik efter patientens kognitiva förmåga och aktuella mående Samarbeta med dietist Följ upp resultat och återkoppla till patient

51 Frågor och reflektioner?

52 Tack för mig!

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

2013-05-06. Har psykiatrin ett ansvar? Hur kan vi jobba med metabola risker i psykiatrin? Patienter med schizofreni. Att tolka sina egna symtom

2013-05-06. Har psykiatrin ett ansvar? Hur kan vi jobba med metabola risker i psykiatrin? Patienter med schizofreni. Att tolka sina egna symtom Har psykiatrin ett ansvar? Ofta försämrade levnadsvanor vad gäller rökning, kosthållning, sömn, motion mm Hur kan vi jobba med metabola risker i psykiatrin? Ond spiral - flera somatiska sjukdomstillstånd

Läs mer

Behandlingsprogram Arbetsgruppens medlemmar

Behandlingsprogram Arbetsgruppens medlemmar Behandlingsprogram Arbetsgruppens medlemmar Jarl Torgerson (sammankallande, vuxenobesitas) Jovanna Dahlgren (sammankallande, barnobesitas) Kaj Stenlöf (vuxenobesitas) Ingrid Larsson (vuxennutrition) Monica

Läs mer

HÄLSOSAMMA MATVANOR. Leg Dietist Ebba Carlsson

HÄLSOSAMMA MATVANOR. Leg Dietist Ebba Carlsson HÄLSOSAMMA MATVANOR Leg Dietist Ebba Carlsson 2013 Beskrivning av samtalskorten Dessa kort är framtagna för att fungera som ett verktyg vid ett motiverande samtal om hälsosamma matvanor. Inom MI-metodiken

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Indikatorer Bilaga Innehåll Indikatorer 3 Förteckning över indikatorer 3 Utvecklingsindikator 1: Tobaksbruk efter erhållen åtgärd 5 Utvecklingsindikator

Läs mer

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge?

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Karin Kauppi dietist/verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Det går att förebygga

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx.

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx. Fetma hos vuxna Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Kontaktperson Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012 Vårdprogram fetma Sörmland November 2012 2 Innehåll Inledning...4 Fetma i världen, Sverige och Sörmland...5 Fetma och följdsjukdomar...7 Matmissbruk...8 Behandling vid fetma...9 Att arbeta med beteendeförändring...10

Läs mer

LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN. Västra Götalandsregionen

LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN. Västra Götalandsregionen LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN Västra Götalandsregionen 2014-10-31 www.drf.nu Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och dess betydelse inom psykiatrin 8.30-9.00 Registrering

Läs mer

Kost vid diabetes. en vägledning till hälso- och sjukvården

Kost vid diabetes. en vägledning till hälso- och sjukvården Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården ISBN 978-91-86885-62-5 Artikelnr 2011-11-7 Redaktör David Svärd Text Annelie Petersson Foton Omslagsbild, Matton, sid. 8 och 10 Istockphoto, sid.

Läs mer

Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil

Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Rapport-FoUrnalen 2013:4 Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil Berit Gustavsson

Läs mer

Apotekets råd om. Kost och motion

Apotekets råd om. Kost och motion Apotekets råd om Kost och motion Den moderna människan äter ofta mer än vad kroppen behöver och kan göra av med. Dessutom är många för lite fysiskt aktiva. Det kan leda till övervikt, som i sin tur kan

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Cancerrehabilitering. Kortversion av nationellt vårdprogram.

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Cancerrehabilitering. Kortversion av nationellt vårdprogram. Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancerrehabilitering Kortversion av nationellt vårdprogram Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring

Läs mer

-Hur kan man jobba hälsofrämjande på familjecentralen kring mat och hälsa? -Vad är bra mat för barn? -Mitt barn äter ingenting

-Hur kan man jobba hälsofrämjande på familjecentralen kring mat och hälsa? -Vad är bra mat för barn? -Mitt barn äter ingenting -Hur kan man jobba hälsofrämjande på familjecentralen kring mat och hälsa? -Vad är bra mat för barn? -Samspelet runt maten - hur motivera och inspirera? -Mitt barn äter ingenting -Hur stödjer vi föräldrar

Läs mer

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige RIKSMATEN VUXNA 2010 11 Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige Förord I Livsmedelsverkets arbete med att främja bra matvanor och förebygga de vanlig aste folksjukdomarna,

Läs mer

Äta, röra sig och må bra. handledning för personal i gruppbostad & daglig verksamhet

Äta, röra sig och må bra. handledning för personal i gruppbostad & daglig verksamhet Äta, röra sig och må bra handledning för personal i gruppbostad & daglig verksamhet Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin tillhör Stockholms läns landsting, och har ett nära samarbete med Karolinska

Läs mer

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Erika Lundberg Emelie Nilsson Anja Pääjärvi Hälsovägledarprogrammet Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen

Läs mer

Vad är rätt kolhydrater och hur gör man i praktiken?

Vad är rätt kolhydrater och hur gör man i praktiken? Vad är rätt kolhydrater och hur gör man i praktiken? Kolhydratskola 5 Maj 2014 Anette Jansson Livsmedelsverket Vem är Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Vad äter vi i Sverige Bra kolhydrater

Läs mer

Inför överviktsoperationen

Inför överviktsoperationen Inför överviktsoperationen Patientinformation för dig som ska opereras för obesitas vid Norrtälje sjukhus Vad är fetma? Fetma är en kronisk sjukdom som innebär en ansamling av överskottsfett som kan skada

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 Hälsofrämjande levnadsvanor 1 Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 IBSN 91-976391-2-5 RV 2015:01 Det medicinska programarbetet

Läs mer

JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES

JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES FRÅGOR OCH SVAR Vad innebär det att få diabetes? Det är helt naturligt att du reagerar med olika känslor på att du har fått diabetes. Vi hoppas att denna broschyr kan hjälpa

Läs mer

Psykoser. Inledning. Psykos både ett symtom och en sjukdom

Psykoser. Inledning. Psykos både ett symtom och en sjukdom 1064 Psykiatri Håkan Jarbin, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Psykiatrin i Halland Kjell Lindström, Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Mussie Msghina, Karolinska Institutet, Huddinge, Stockholm

Läs mer

Det första du skall tänka på när du planerar dina måltider är att varje måltid skall innehålla något ifrån alla delar utav kostcirkeln.

Det första du skall tänka på när du planerar dina måltider är att varje måltid skall innehålla något ifrån alla delar utav kostcirkeln. Hej! Jag heter Linda och är 35 år gammal. Jag har ganska stor övervikt efter att ha fött tre barn. Jag har kommit bort från att motionera. Jag har helt enkelt inte haft tid med tre små barn. Dessutom är

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Nationella programrådet Diabetes Utbildningsverktyg Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

Behandling vid bipolär sjukdom

Behandling vid bipolär sjukdom 1 Behandling vid bipolär sjukdom Innehåll Förord 3 1 Litium 4 2 Behandling med Litium 5 3 Andra stämningsstabiliserande läkemedel 9 4 Medicinsk behandling vid graviditet och amning 10 5 Undersökningar

Läs mer