LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN. Västra Götalandsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN. Västra Götalandsregionen"

Transkript

1 LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN Västra Götalandsregionen

2 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och dess betydelse inom psykiatrin Registrering + fika Välkommen, praktisk info, inledning, film Levnadsvaneprojektet, riktlinjerna Kreativt avbrott Matvanornas och dietistens roll inom psykiatrin Reflektioner från förmiddagen LUNCH på egen hand Bättre levnadsvanor inom psykiatrin samt Hälsosamma matvanor i MI-anda Kaffe och frukt Fortsättning Bättre levnadsvanor / Hälsosamma matvanor i MI-anda Avslutande reflektioner + film

3 LEVNADSVANEPROJEKTET Nationellt projekt Implementering av riktlinjerna, med medel från SoS: Läkare Sjuksköterskor Fysioterapeuter Arbetsterapeuter Barnmorskor Psykologer Dietister

4 LEVNADSVANOR SOM OMFATTAS AV RIKTLINJERNA Tobaksbruk Riskbruk av alkohol Otillräcklig fysisk aktivitet Ohälsosamma matvanor

5 REKOMMENDATIONER OM METODER för att förebygga sjukdom genom att stödja människor förändring av sina levnadsvanor. Riktlinjerna berör alla inom hälso- och sjukvården. Samtal på rätt rådgivningsnivå utfört av vårdpersonal med rätt kompetens ger resultat, har evidens och är kostnadseffektiva.

6 STOR SOMATISK OHÄLSA bland psykiatripatienter. Ohälsosamma levnadsvanor är en viktig bidragande orsak. Psykiatrin är prioriterat område. Samtal för förändrade levnadsvanor måste hållas utifrån den enskilda individens förutsättningar. HÄLSOLITTERACITET

7 DIETISTERNAS PROJEKTMÅL Alla dietister inom hälso- och sjukvården ska ha kännedom om riktlinjerna och känna ansvar att arbeta med samtliga levnadsvanor. Skapa en grund för utökat samarbete med övriga professioner. Utgöra en kunskapsresurs för övriga professioner.

8 HUR VANLIGA ÄR OHÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR I SVERIGE? Daglig rökning 13 % Riskabla alkoholvanor 14 % Ohälsosamma matvanor 20 % Otillräcklig fysisk aktivitet 35 % Högre siffror inom psykiatrin

9 HUR VANLIGA ÄR OHÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR I SVERIGE? 50 % av alla kvinnor och 65 % av alla män i Sverige har minst en ohälsosam levnadsvana Minst 20 % av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor. Högre siffror inom psykiatrin

10 VARFÖR FÖRÄNDRA LEVNADSVANOR? WHO bedömer att 80 % av all hjärt- och kärlsjukdom 30 % av alla cancer 90 % av alla diabetes typ 2 kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor

11 VARFÖR riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder JÄMLIK HÄLSA

12 SAMTALET ÄR DET CENTRALA

13 SAMTAL PÅ TRE OLIKA RÅDGIVNINGSNIVÅER ENKLA RÅD Mycket korta, standardiserade råd/rek. Ingen särskild uppföljning. Max 5 min. Kan kompletteras med skriftlig info. RÅDGIVANDE Dialog mellan personal/patient, anpassad till ålder, hälsa och risknivå. Kan kompletteras med verktyg, hjälpmedel, skriftlig information och särskild uppföljning. Ca min SAMTAL KVALIFICERAT RÅDGIVANDE SAMTAL Som rådgivande samtal men längre, ca 3060 min. Särskild uppföljning. Motiverande strategier. Strukturerat, teoribaserat samtal som genomförs av särskilt utbildad personal.

14 HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN BÖR ERBJUDA

15 HÄLSOFRÄMJANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT Motivation

16 Ett hälsofrämjande möte handlar i grunden om ett förhållningssätt. Att använda den tid man har till förfogande för att på olika sätt stärka individen i den situation hon/han befinner sig.

17 VARJE MÄNNISKA ÄGER SINA LEVNADSVANOR För att genomföra en förändring krävs motivation Att individen upplever att fördelarna med att göra en förändring uppväger nackdelarna

18 Perspektivskifte inom vården

19 Utgiven 2014

20 TOBAKSBRUK Rökare oavsett antal cigaretter per dag ÄR CIGGEN DET SOM HÅLLER EN UPPE?

21 MYTER ELLER FAKTA? 1. Våra patienter vill inte sluta röka! 2. Våra patienter mår bäst av att fortsätta röka! 3. Det blir hot- och våldssituationer om patienterna inte får röka! 4. De blir sjukare i sin grundsjukdom om de slutar röka! 5. Man kan inte sluta med flera beroenden samtidigt! 6. Låt dem röka, det är det enda de har kvar i sitt eländiga liv! Allt detta är myter!

22 Färsk studie från Kalifornien visade att 80 % av patienterna VILLE sluta röka Om inte VI tror på patienterna, så kommer de inte själva att tro på att de klarar av att sluta röka! Om inte VI påtalar vikten av rökstopp signalerar vi att det är ok att fortsätta röka - vi förringar den negativa effekten Om inte VI erbjuder rätt stöd är det svårt för patienten att begära det

23

24 RISKBRUK AV ALKOHOL Hög genomsnittlig konsumtion > 9 standardglas/vecka (kvinnor) > 14 standardglas/vecka (män) Intensivkonsumtion > 4 glas vid samma tillfälle en gång/månad eller oftare (kvinnor) > 5 glas vid samma tillfälle en gång/månad eller oftare (män)

25 VAD ÄR ETT STANDARDGLAS?

26 Riktlinjernas fokus

27 RISKBRUK AV ALKOHOL Viktigast av allt; att överhuvudtaget lyfta frågan! Sven Wåhlin

28 OTILLRÄCKLIG FYSISK AKTIVITET

29 STEG 1: Minskat stillasittande STEG 2: Ökad vardagsmotion STEG 3: Ökad fysisk träning

30 OHÄLSOSAMMA MATVANOR

31

32 ANDRA PROFESSIONERS SAMTAL OM MAT Dietisternas Riksförbund vill samarbeta med andra professioner för att underlätta för optimala matvanor

33 ANDRA PROFESSIONERS SAMTAL OM MAT Fördelar Möjlighet att föra ut ett gemensamt kostbudskap Matvanorna kommer i fokus Fler patienter får möjlighet att diskutera sin matvanor med fler personer i vården Nackdelar När förenklat budskap inte är förenligt med patientens tillstånd och förutsättningar När behandling av sjukdomstillstånd ges av personal utan tillräcklig kunskap, patienten undanhålls bästa tillgängliga vård

34 ANDRA PROFESSIONERS SAMTAL OM MAT Slutsats Ämneskunskap om mat och näring är nödvändigt Etablera samarbeta med dietist Om alla inom hälso- och sjukvården ger samma grundläggande evidensbaserade råd om hälsosam mat förstärks detta budskap enligt ekvationen = 3

35 HUR GÅR MAN VIDARE I SAMTALET? Du har fått fylla i det här formuläret som handlar om levnadsvanor... Är det här saker som du har funderat på? Är det här någonting som oroar dig? Vad tycker du själv om dina levnadsvanor? Hur tänker du att dina levnadsvanor påverkar hur du mår här och nu? Vad är mest angeläget för dig att ändra på? Vad kan du göra redan nu? Uppmuntra det positiva, bekräfta det patienten vet, be om lov att informera vidare

36

37 TACK FÖR IDAG! IF WE COULD SEE INTO OTHER'S HEARTS... (4.23 min)

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 Hälsofrämjande levnadsvanor 1 Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 IBSN 91-976391-2-5 RV 2015:01 Det medicinska programarbetet

Läs mer

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

BLÅBOK. för bättre diabetesvård

BLÅBOK. för bättre diabetesvård BLÅBOK för bättre diabetesvård BLÅBOK för bättre diabetesvård FÖRORD Nationella Diabetesteamet bildades 2002 och är en paraplyorganisation för de riksomfattande intresse- och specialist föreningar som

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

VÅRDUTVECKLINGSPLAN FÖR TOBAKSAVVÄNJNING

VÅRDUTVECKLINGSPLAN FÖR TOBAKSAVVÄNJNING VÅRDUTVECKLINGSPLAN FÖR TOBAKSAVVÄNJNING 2013 FÖRFATTARE LENA LUNDH DISTRIKTSSKÖTERSKA, FPU LEDARE VÅRDUTVECKLINGSLEDARE TOBAK CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN LENE NORDSTRAND DISTRIKTSSKÖTERSKA VÅRDUTVECKLINGSLEDARE

Läs mer

Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis)

Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis) Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis) Regeringen beslutade den 22 december 2010 propositionen En samlad

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland

Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland Forskning och utveckling NÄRSJUKVÅRDEN I HALLAND 10 Rapport 2009 Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland En utvärdering av utbildningsinsatser Rapport nr 10 2009 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård i

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Arbetsterapeuter talar om levnadsvanor

Arbetsterapeuter talar om levnadsvanor Arbetsterapeuter talar om levnadsvanor Lena Haglund Förbundsordförande Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund 2013-11-28 1 Att vara arbetsterapeut är att vara expert på vardagens aktiviteter

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Jag är mer än bara cancer.

Jag är mer än bara cancer. Jag är mer än bara cancer. Arbetsmaterial för verksamheter som vill bli bättre på att möta cancerberörda. Det här materialet riktar sig till dig som möter personer med cancer och närstående i ditt yrke.

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer

Motiverande samtal som behandling vid alkoholproblem

Motiverande samtal som behandling vid alkoholproblem Motiverande samtal som behandling vid alkoholproblem - en metod eller ett förhållningssätt? Sandra Linder & Marie Sjöstedt GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 2012:4 Hälsopedagogutbildningen:

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! Det ska vara lätt att göra rätt! LÄKARFÖRBUNDETS POLITIK FÖR ATT FRÄMJA HÄLSA OCH FÖREBYGGA OHÄLSA DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT! SID 1 Det ska vara lätt att göra rätt! Läkarförbundets politik för att

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer

Samtal om alkohol. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om alkohol. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Samtal om alkohol Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Vad är egentligen normalt?

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer