Dugga nr 1 (17) DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna 10 oktober 2008 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dugga nr 1 (17) DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna 10 oktober 2008 kl"

Transkript

1 Dugga nr 1 (17) DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna 10 oktober 2008 kl För er som gör omdugga: Gick kursen år...mån... Skrivningen består av 3 MEQ frågor och 14 kortsvarsfrågor. Starta med MEQ-delen. Börja med första papperet, svara på frågorna och lägg sedan detta blad upp och ner och gå till nästa blad. Du får inte titta på nästa blad förrän Du svarat. Kortsvarsfrågorna besvarar Du på vanligt sätt. Vad gäller dessa kan Du gå tillbaks och ändra eller komplettera vid behov. Skriv tydligt, kort och koncist och svara bara på det som efterfrågas. Skrivningen ger maximalt 91 poäng Gränsen för godkänt går vid 60 poäng. Poäng... Godkänd Icke godkänd Lycka till!

2 Dugga nr 2 (17) MEQ 1 (A-C). 1A Man, 45 år gammal. Myelofibros som kontrolleras på hematologen. Splenektomerad. Veckan innan fått blodtransfusioner pga lågt Hb. Inkommer med ambulans pga två dygns feber, frossa och hosta. CRP 230, LPK 17. Status: AT Febril. AF 16. Sat 95% Cor ua BT 130/80 Pulm Rassel hö bas. 1a Vad misstänker Du för diagnos? 1b Etiologiskt agens? Motivera! 3p 1c Vilka etiologiska prover tar Du? 1d Inläggning? Motivera! 1e Vilken behandling ger Du?

3 Dugga nr 3 (17) MEQ 1 (A-C). 1B Man, 45 år gammal. Myelofibros som kontrolleras på hematologen. Splenektomerad. Veckan innan fått blodtransfusioner pga lågt Hb. Inkommer med ambulans pga två dygns feber, frossa och hosta. CRP 230, LPK 17. Status: AT Febril. AF 16. Sat 95% Cor ua BT 130/80 Pulm Rassel hö bas. Du lägger in patienten. Lung-rtg visar ett stort infiltrat hö bas. Efter några timmar ringer nattsköterskan och vill att Du kommer och bedömer patienten som försämrats. Status: AT Kallsvettig. Blåmarmomerad. AF 40. Sat 83%. HF 110. BT 100/50 1f Hur handlägger Du detta? 4p

4 Dugga nr 4 (17) MEQ 1 (A-C). 1C Man, 45 år gammal. Myelofibros som kontrolleras på hematologen. Splenektomerad. Veckan innan fått blodtransfusioner pga lågt Hb. Inkommer med ambulans pga två dygns feber, frossa och hosta. CRP 230, LPK 17. Status: AT Febril. AF 16. Sat 95% Cor ua BT 130/80 Pulm Rassel hö bas. Du lägger in patienten. Lung-rtg visar ett stort infiltrat hö bas. Efter några timmar ringer nattsköterskan och vill att Du kommer och bedömer patienten som försämrats. Status: AT Kallsvettig. Blåmarmomerad. AF 40. Sat 83%. HF 110. BT 100/50 Blododling efter 2 dygn visar pneumokocker. Patienten mår nu klart bättre och febern är i sjunkande. 1g Hur gör Du med antibiotikabehandlingen?

5 Dugga nr 5 (17) MEQ 2 (A-C). 2A En 25-årig man söker akut pga feber och frossa sedan tre dygn. Huvudvärk och trött. Förnekar symptom från luftvägarna. Han är iv missbrukare. Har en hepatit C känd sedan tidigare. HIVtest för 6 månader sedan var negativt. Status AT Relativt gott. Ovårdad. Temp 39,5. Sat 99%. Cor RR. Frekv ca 100. Inga blåsljud BT 130/80 Pulm ua Buk Mjuk. Oöm. Neur ua. Ej nackstel. CRP 285, vita Lung-rtg visar spridda bollformade infiltrat i båda lungorna. 2a Vilken diagnos och etiologi är mest sannolik? 2b Vilken provtagning beställer Du på akuten som ger etiologisk diagnos? 2c Vilken behandling insätter Du och vilken administrationsform väljer Du?

6 Dugga nr 6 (17) MEQ 2 (A-C) 2B En 25-årig man söker akut pga feber och frossa sedan tre dygn. Huvudvärk och trött. Förnekar symptom från luftvägarna. Han är iv missbrukare. Har en hepatit C känd sedan tidigare. HIV-test för 6 månader sedan var negativt. Status AT Relativt gott. Ovårdad. Temp 39,5. Sat 99%. Cor RR. Frekv ca 100. Inga blåsljud BT 130/80 Pulm ua Buk Mjuk. Oöm. Neur ua. Ej nackstel. CRP 285, vita Lung-rtg visar spridda bollformade infiltrat i båda lungorna. Du misstänker endokardit och sätter in Ekvacillin iv. Redan nästa dag ringer de från bakt lab och meddelar att det växer stafylokockus aureus i 4/4 flaskor. 2d Vilken viktig undersökning beställer Du nu?

7 Dugga nr 7 (17) MEQ 2 (A-C) 2C En 25-årig man söker akut pga feber och frossa sedan tre dygn. Huvudvärk och trött. Förnekar symptom från luftvägarna. Han är iv missbrukare. Har en hepatit C känd sedan tidigare. HIV-test för 6 månader sedan var negativt. Status AT Relativt gott. Ovårdad. Temp 39,5. Sat 99%. Cor RR. Frekv ca 100. Inga blåsljud BT 130/80 Pulm ua Buk Mjuk. Oöm. Neur ua. Ej nackstel. CRP 285, vita Lung-rtg visar spridda bollformade infiltrat i båda lungorna. Du misstänker endpkardit och sätter in Ekvacillin iv. Redan nästa dag ringer de från bakt lab och meddelar att det växer stafylokockus aureus i 4/4 flaskor. Du beställer TEE som visar vegetationer på pulmonalisklaffen men ingen svikt. 2e Förklara orsaken till de bollformade infiltraten! 2f Nämn två allvarliga komplikationer till endokardit!

8 Dugga nr 8 (17) MEQ 3 (A-D) 3A Kvinna 58 år. Tidigare frisk, inga hälsoproblem. Gift med vuxna barn. Söker på vårdcentralen med ett litet sår på höger lår sedan 4 dagar samt feber sedan 1 dygn tillbaka. Såret hade börjat som en liten papel men sedan svullnat samt öppnat sig med en liten såryta. Hon känner sig lite matt med lätt huvudvärk. Status Febril 38,8. Hud Höger lår lateralt ca 8mm stort ömmande sår med lätt sekretion. Liten diskret omgivande rodnad. BT 140/85 3a Vad misstänker du för diagnos? Mest sannolika agens? 3b Behöver patienten någon behandling? I så fall vilken?

9 Dugga nr 9 (17) MEQ 3 (A-D) 3B Kvinna 58 år. Tidigare frisk, inga hälsoproblem. Gift med vuxna barn. Söker på vårdcentralen med ett litet sår på höger lår sedan 4 dagar samt feber sedan 1 dygn tillbaka. Såret hade börjat som en liten papel men sedan svullnat samt öppnat sig med en liten såryta. Hon känner sig lite matt med lätt huvudvärk. Status Febril 38,8. Hud Höger lår lateralt ca 8mm stort ömmande sår med lätt sekretion. Liten diskret omgivande rodnad. BT 140/85 Du väljer att behandla med Isoxazolyl pc ex Heracillin i 3 dos då patienten har feber och du misstänker Staphylococcus Aureus infektion. 3c Om patienten hade varit allergisk mot penicillin, vilket antibiotika hade du då valt att behandla med? 3 dagar senare kommer patienten tillbaka. Såret är oförändrat. Febern kvarstår liksom trötthet, huvudvärk. Det har tillkommit svullnad i ljumsken När du undersöker patienten ser du en ca 4 cm stor kraftigt ömmande lymfkörtlel i ljumsken på höger sida. Patienten undrar om det kan vara TBC i körteln eftersom en väninna haft detta nyligen. 3d Ange 2 skäl till att du bedömer det osannolikt att patientens symtom orsakats av lymfkörtel Tuberkulos 3e Nämn 2 andra viktiga orsaker till förstorade lymfkörtlar inguinalt.

10 Dugga nr 10 (17) MEQ 3 (A-D) 3C Kvinna 58 år. Tidigare frisk, inga hälsoproblem. Gift med vuxna barn. Söker på vårdcentralen med ett litet sår på höger lår sedan 4 dagar samt feber sedan 1 dygn tillbaka. Såret hade börjat som en liten papel men sedan svullnat samt öppnat sig med en liten såryta. Hon känner sig lite matt med lätt huvudvärk. Status Febril 38,8. Hud Höger lår lateralt ca 8mm stort ömmande sår med lätt sekretion. Liten diskret omgivande rodnad. BT 140/85 Du väljer att behandla med Isoxazolyl pc ex Heracillin i 3 dos då patienten har feber och misstänker en Stafylococcus Aureus infektion. 3 dagar senare kommer patienten tillbaka. Såret är oförändrat. Febern kvarstår liksom trötthet, huvudvärk. Det har tillkommit svullnad i ljumsken När du undersöker patienten ser du en ca 4 cm stor kraftigt ömmande lymfkörtel i ljumsken på höger sida. Du lugnar patienten med att du inte misstänker TBC. Du tror nu inte heller att det rör sig om en staphylococc infektion i huden. Däremot berättar patienten nu att det började med ett litet myggbett som hon fick när hon plockade svamp vid stugan i Dalarna. 3f Vilken diagnos misstänker du nu? 3g Hur ställer du diagnos?

11 Dugga nr 11 (17) MEQ 3 (A-D) 3D Kvinna 58 år. Tidigare frisk, inga hälsoproblem. Gift med vuxna barn. Söker på vårdcentralen med ett litet sår på höger lår sedan 4 dagar samt feber sedan 1 dygn tillbaka. Såret hade börjat som en liten papel men sedan svullnat samt öppnat sig med en liten såryta. Hon känner sig lite matt med lätt huvudvärk. Status Febril 38,8. Hud Höger lår lateralt ca 8mm stort ömmande sår med lätt sekretion. Liten diskret omgivande rodnad. BT 140/85 Du väljer att behandla med Isoxazolyl pc ex Heracillin i 3 dos då patienten har feber och misstänker en Stafylokockus Aureus infektion. 3 dagar senare kommer patienten tillbaka. Såret är oförändrat. Febern kvarstår liksom trötthet, huvudvärk. Det har tillkommit svullnad i ljumsken När du undersöker patienten ser du en ca 4 cm stor kraftigt ömmande lymfkörtel i ljumsken på höger sida. Du misstänker nu att patienten har Tularemi, sk harpest. Diagnosen ställer du i det här skedet kliniskt utifrån epidemiologi med myggbett i endemiskt område, förekomst av sår och lokal kraftig lymfkörtelsvullnad. Man kan även tänka sig serologi även om det är lite tidigt i förloppet. Om du väljer att odla måste man komma ihåg att notera Tularemi på labremissen (Tularemi odlas på risklab) 3h Vilken antibiotikabehandling väljer du?

12 Dugga nr 12 (17) 4 Pelle, 18 år, söker vårdcentralen. Han är tidigare frisk. Han har haft feber i fem dygn, senaste dygnet 38,5-39 o. Han har mycket ont i halsen och tycker det är svårt att svälja. Han har också matleda och han känner sig mycket trött. Anger dock, att han har druckit trots smärtan även om han inte har ätit. I status noterar Du att han är svettig, trött. Kliniskt ej dehydrerad. Svalget är oretat men med stora svullna tonsiller med grågröna beläggningar. Han har förstorade lymfkörtlar i käkvinklarna och ner framför sternocleidomastoideus bilateralt. I övrigt är status u.a. Du tar ett StrepA test. Det utfaller negativt. 4a Vilken etiologi stämmer bäst med Pelles sjukdom? 4b Hur får man etiologisk diagnos? 4c Behandling? 4d Vilken diagnos hade Du velat utesluta om Pelle berättat att han några veckor innan insjuknandet varit i Thailand och haft sex med prostituerade? 5 En 30-årig man inkommer på kvällen och berättar att han samma dags förmiddag blivit biten i tummen av sin katt. Nu har tummen svullnat upp och blivit rodnad och han har ont. Temp 38,5 o. 5a Troligaste agens? 5b Antibiotikaval? 6 En 70-årig man har gallopererats och vårdas nu på kirurgavdelning på en sal med tre andra patienter. Han har haft feber efter operationen och har fått behandling med Meronem sedan fyra dagar tillbaka och förbättrats. Nu tillkomst av frekventa gröna, illaluktande diarréer. I övrigt opåverkad. 6a Trolig diagnos till diarréerna? 6b Provtagning och behandlingsförslag?

13 Dugga nr 13 (17) 7 30-åriga Eva har hälsat på en vecka hos sin syster, som har två förskolebarn och hjälpt till att ta hand om familjen då alla varit hostiga och förkylda och systern var helt utmattad. Eva blir en vecka senare hostig, får efterhand feber och tilltagande besvärlig huvudvärk. Efter 3 dagar söker hon vårdcentral och får insatt Kåvepenin, men blir inte bättre och söker 3 dagar senare igen och remitteras in till infektionsklinik under frågeställningen nackstel?, meningit? Vid undersökning finner Du Eva febril, 38,3 o, men väsentligen opåverkad. Hon har en torr, hackig hosta och klagar över intensiv huvudvärk. Lungorna auskulteras u.a. Du gör, pga frågeställningen på remissen en lumbalpunktion som är helt u.a. Lab.svar visar SR 90, LPK 7,4, CRP 75. Lungröntgen visar bilaterala interstitiella, ganska utbredda infiltrat. 7a Troligt agens? 7b Hur verifierar Du etiologin? 7c Förstahandsbehandling? 8 Du har som distriktsläkare ansvar för den lokala kriminalvårdsanstalten. Alla nyintagna provtages rutinmässigt med hepatitserologi. Anstaltens sjuksköterska ringer Dig och meddelar följande svar på en intern: antihav IgG antihav IgM HbsAg AntiHBs Anti-HBc AntiHCV HCV-RNA pos neg neg pos neg pos pos Tolka svaren beträffande: 3p 8a Hepatit A 8b Hepatit B 8c Hepatit C 8d Är internen smittsam, i så fall för vad och på vilket sätt?

14 Dugga nr 14 (17) 9 Du har tagit blododlingar på tre patienter som ligger inne för feberutredning. Du får följande svar. Bedöm den kliniska relevansen! 3p 9a Gustav, 70 år som behandlas för en hög uvi. I blodet koagulasnegativa stafylokocker i en av två odlingar. 9b Erik, 75 år, aortaklaffopererad för 3 månader sedan pga stenos. I blodet koagulasnegativa stafylokocker i två av två odlingar. 9c Eva, 45 år, behandlas för non-hodgkinlymfom. Har en subkutan venport (Port-a-cath). Nu neutropen efter cytostatikabehandling. I blodet Candida albicans i en av två odlingar. 10 Gula febern vaccination av resenärer är obligatorisk till vissa områden. 10a Var i världen förekommer denna sjukdom? 10b Nämn två kontraindikationer mot vaccination? årig man har varit på 2 veckors resa i Zimbabwe. Insjuknar 3 dagar efter hemkomsten med hög feber, frossa och allmän sjukdomskänsla. Har inte varit på någon vaccinationsmottagning innan resan; han reser ofta till Afrika och tyckte inte det behövdes. Söker 3 dygn efter insjuknandet. Vid undersökning respiratoriskt och cirkulatoriskt stabil, inga utslag, cor, pulm, buk u.a. Mentalt något slö, men svarar adekvat om än med viss latens. I labstatus vita 2,5, trombocyter 80, CRP 150, Hb p 11a Vilka två sjukdomar är det nu angeläget att verifiera eller utesluta? 11b För var och en av dessa, ange ett test som verifierar eller utesluter diagnosen!

15 Dugga nr 15 (17) årig gravid kvinna insjuknar med feber och ont i korsryggen. Du finner status som vid pyelonefrit. Hon är opåverkad och Du skickar hem henne med behandling 3p 12a Vilket agens är mest sannolikt? 12b Vad ger Du för initial behandling? 12c När patienten är färdigbehandlad för sin akuta pyelonefrit, är det något mer Du ska tänka på? årig grävmaskinist med långdragna besvär av ansträngningsrelaterad värk och stelhet i höger armbåge. Behandlad med lokala cortisoninjektioner med viss förbättring. Tre dagar efter senaste injektionen insjuknat med feber 38,5 o, svullnad, rodnad och rörelseinskränkning av höger armbåge. 13a Sannolik diagnos och sannolikt etiologiskt agens? 13b Vilken är den viktigaste diagnostiska åtgärden? 13c Behandlingsförslag? 14a Vilka är de tre vanligaste bakteriella orsakerna till turistdiarré? 3p 14b Turistdiarré skall endast i undantagsfall behandlas med antibiotika. Ange två skäl till att avstå från behandling!

16 15 Neuroborrelios kan vara en svår diagnos att ställa kliniskt! Dugga nr 16 (17) 15a Vad är typiska värden på CRP och LPK vid neuroborrelios? 15b Ange typiska värden vid lumbalpunktion då pat har neuroborrelios? Antal celler? Poly eller monoövervikt? Spinal-glukos? Spinal-protein (albumin)? 15c Hur behandlar Du i normalfallet neuroborrelios hos en vuxen? Adminstrationsform? årig tidigare frisk kvinna som insjuknar med tilltagande värk i hö öra. Nästa morgon är kvinnan oväckbar varför anhöriga tar henne till akutmottagningen. Medföljande make berättar att parets två barn (7 och 4 år gamla) varit ordentligt snoriga sista veckan. Bedöms först av medicinjouren som misstänker cerebral vaskulär lesion och utför CT-skalle akut. Denna undersökning är normal. Man finner att pat. har feber och patologiska blodprover med Lpk 25,3 varav 90 % polynukleära och CRP 345. Nu kontaktas Du som infektionsjour. 6p 16a Vilken sjukdom bör i första hand misstänkas? 16b Vilket statusfynd kompletterar Du med som stärker den misstanken 16c Med vilken provtagning verifierar Du diagnosen? 16d Hur ska denna sjukdom behandlas?

17 17 Här följer några frågor om tuberkulosdiagnostik. Dugga nr 17 (17) 17a Vilka tre metoder används för sputumdiagnostik? 3p 17b Vilken av dessa metoder är känsligast? 17c Vilken metod används för att avgöra grad av smittsamhet? 17d När är man ej längre smittsam efter insatt behandling?

Kortsvarsfrågor (5)

Kortsvarsfrågor (5) Kortsvarsfrågor 16-11-25 1 (5) 1. 45 årig kvinna söker infektionsakuten efter att ha blivit biten av sin katt i höger hand. I status ses lätt rodnad och svullnad i anslutning till betten över handryggen.

Läs mer

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 6 maj 2010, kl

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 6 maj 2010, kl Dugganummer 1 (5) DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 6 maj 2010, kl 09.00 11.30 För er som gör omdugga: Gick kursen år mån Skrivningen består av 18 kortsvarsfrågor.

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p)

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p) MEQ-fråga 2016-02-26 Sida 1 (av 6) Du är jour på akuten den 31/3 och nästa patient är en 60-årig rökande kvinna som kommer på remiss från vårdcentralen under frågeställningen oklar långdragen feber. Vid

Läs mer

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk 1 (6) 1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk chock? 1p Ökad distributionsvolym 2. Varför är TEE den undersökning som bör utföras vid misstanke om endokardit

Läs mer

Rest DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR

Rest DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Dugganummer 1 (5) Rest DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 11 maj 2010, kl 09.00 11.30 För er som gör omdugga: Gick kursen år mån Skrivningen består av 10 kortsvarsfrågor.

Läs mer

MEQ-fråga Sida 1 (av 5)

MEQ-fråga Sida 1 (av 5) MEQ-fråga 2016-10-07 Sida 1 (av 5) 20-årig man med diabetes typ I, insulinbehandlad. Inkommer med feber sedan tre dagar, 39-40 grader och ont i höger ljumske. Smärtorna i höger ljumske är måttliga utan

Läs mer

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför.

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför. MEQ 16-11-25 1(6) En lördagsmorgon träffar du en 53-årig kvinna på akutmottagningen som klagar över feber och allmän sjukdomskänsla. Ingen frossa. Smygande debut. Avföringen är något lös. Inga kräkningar.

Läs mer

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 12 maj 2009 kl

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 12 maj 2009 kl DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 12 maj 2009 kl 09.00-11.30 För dig som gör restdugga: Gick kursen år...mån... Skrivningen består av 19 kortsvarsfrågor. Skriv

Läs mer

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) (Totalt 17 poäng) Till akutmottagningen kommer i mitten av januari en tidigare frisk 25-årig kvinna (bortsett från upprepade UVI:er) med hög feber, frossa, muskelvärk och sjukdomskänsla

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

Delexamination 2 Kortsvarsfrågor p Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 2 Kortsvarsfrågor p Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2013-04-22 40 p Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 Börje 75 år söker på vårdcentralens öppna mottagning. Han har

Läs mer

MEQ fråga Nr..

MEQ fråga Nr.. 1 (6) En kall oktobermorgon tjänstgör du som primärjour på Medicinakuten. Du går in till Elisabeth 45 år som söker på grund av huvudvärk. Elisabeth arbetar som förskolelärare och lider av övervikt, men

Läs mer

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 20100226 09.00 11.30 FACIT

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 20100226 09.00 11.30 FACIT DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 20100226 09.00 11.30 FACIT NR: Skrivningen består av 8 sidor med 39 kortsvarsfrågor. Skriv tydligt, kort och koncist och

Läs mer

Delexamination poäng

Delexamination poäng Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2015-04-21 40 poäng Om det står nämn två alternativ, så rättar vi bara de två första alternativen. Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:..

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning:

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning: Sida: 0 MEQ fråga 1 10 p Tentamen i Klinisk Medicin vt 2011 Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor samt detta försättsblad. Poäng anges vid varje delfråga. Börja besvara frågorna från sidan 1. Du får

Läs mer

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient!

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient! 1 (7) En 55-årig man kommer till dig på infektionsmottagningen i slutet av juli. Han är remitterad från akuten där han var för 2 veckor sedan pga. långvarig feber och viktnedgång. Viktnedgång sedan februari,

Läs mer

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8 Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8 1. Vilket är förstahandsvalet av empirisk antibiotikabehandling hos följande patienter: 1a. Samhällsförvärvad pneumoni med CRB 0 PcV 1b. Samhällsförvärvad pneumoni med CRB

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

Tenta nr. Institutionen för Medicin, Solna och Institutionen för Medicin, Huddinge Enheten för Infektionssjukdomar

Tenta nr. Institutionen för Medicin, Solna och Institutionen för Medicin, Huddinge Enheten för Infektionssjukdomar Tenta nr Institutionen för Medicin, Solna och Institutionen för Medicin, Huddinge Enheten för Infektionssjukdomar Tentamensskrivning i Infektionssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz September 2018

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz September 2018 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz September 2018 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10%

Läs mer

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p)

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p) MEQ-fråga 2 Nr Sida 1 (6) En 56-årig kvinna med hypertoni och steroidbehandlad PMR söker akutmottagningen med två dygns anamnes på sjukdomskänsla och lätt feber. Det senaste dygnet tillkomst av ett smärtande

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7)

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ Till akuten kommer en 55-årig man med känd etylöverkonsumtion och hypertoni. Han inkommer med ambulans med ett dygns anamnes på feber, frysningar, huvudvärk och nackvärk. Han är

Läs mer

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Fall 1 Den prickiga läraren En 30-årig tidigare väsentligen frisk tvåbarnsmor hade under några månaders tid noterat att hon fått blåmärken av

Läs mer

Skrivtid: Nummer:...

Skrivtid: Nummer:... 1 Skrivning 3, HT 2010 2010-11-04 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 2 1. Du träffar under AT på Mariefreds vårdcentral Lukas, 18 år som söker pga ändtarmsbesvär. Han har sin mamma med sig som

Läs mer

Delexamen 4 Infektion MEQ-fråga 1 Nr Sida 1 (6)

Delexamen 4 Infektion MEQ-fråga 1 Nr Sida 1 (6) MEQ-fråga 1 Nr Sida 1 (6) 56-årig rökande, kvinna söker på vårdcentralen i Fruängen. Hon är känd där på grund av ett alkoholmissbruk som hon dock sedan 6 månader är fri från. Hon har hemhorrojdbesvär,

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 11 augusti 2013 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

fråga pat HUR hen reagerade! DOKUMENTERA

fråga pat HUR hen reagerade! DOKUMENTERA Luftvägsinfektioner Varning Om allergi finns angiven: fråga pat HUR hen reagerade! Om pat får misstänkt allergisk reaktion DOKUMENTERA substans, symtom och förlopp i journalen! Tips: kolla gamla recept!

Läs mer

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS Feber på vuxenakuten Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS feber Första skriftliga referensen 600 år f kr hos Sumererna. Hippokrates förklarar feber som ett överskott av gul galla. Wunderlich

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (5) 62-årig man söker pga feber och frossa. Han är tidigare frisk, rökare sedan länge. Dricker alkohol vid festligare Söker med hög feber och frossa sedan tre dagar tillbaka. Lite lätt

Läs mer

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 5

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 5 Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 5 1. Emil, 37-årig tidigare väsentligen frisk plattläggare söker på akutmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset med två dagars anamnes på tilltagande värk i höger

Läs mer

Delexam 4 Infektion FACIT

Delexam 4 Infektion FACIT Kortsvarsfrågor Sida 1 av 6 1. Hypoperfusion, dvs försämrad genomblödning och syresättning av vävnaderna, är en av de grundläggande orsakerna till den höga dödligheten vid allvarligare former av sepsis.

Läs mer

a. Låg risk för smitta om fästingen avlägsnas från huden inom 24 timmar

a. Låg risk för smitta om fästingen avlägsnas från huden inom 24 timmar 1 (7) På fråga 1-8 finns 1-5 rätta svarsalternativ 1. Vilket/a av följande svarsalternativ är korrekt/a avseende malaria? a. Plasmodium falciparum förekommer hos andra däggdjur än människan b. Malaria

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning:

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning: Integrerad MEQ fråga 2 DX2 Totalt 17 poäng Tentamensnummer: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

Delexam 4 Infektion 2014-10-10 FACIT. Kortsvarsfrågor Sida 1 (av 7)

Delexam 4 Infektion 2014-10-10 FACIT. Kortsvarsfrågor Sida 1 (av 7) Kortsvarsfrågor Sida 1 (av 7) 1. När en person smittats av HIV ökar virusreplikationen snabbt i kroppen. Hur kan mängden virus i kroppen uppskattas? (1p) Svar: Mätning av HIV-RNA PCR i blod. 2. En smittväg

Läs mer

Dugganr: DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR. Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 6maj 2009 kl

Dugganr: DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR. Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 6maj 2009 kl Dugganr: DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 6maj 2009 kl 09.00-11.30 För er som gör omdugga eller restdugga: Gick kursen/momentet år...mån... Skrivningen består

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2007-10-23 Pediatrik Del I - MEQ-frågor! När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.! Fyll i Din kod högst upp.! Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Facit. MEQ-fråga 2 Sida 1 (5)

Delexamen 4 Infektion Facit. MEQ-fråga 2 Sida 1 (5) MEQ-fråga 2 Sida 1 (5) Du träffar en svensk 60 årig man, rökare med prostatacancer, som inkommer till akutmottagningen på Karolinska Solna. Han har haft feber kring 39 grader av och till sedan 6 dagar.

Läs mer

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90.

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90. 66-årig man (Erik) söker på akuten med följande symtom; 3 dagars hög feber, pendlat mellan 39-40 grader successivt tilltagande produktiv hosta (rödbrunaktiga upphostningar) och andfåddhet vid djupa andetag

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 MEQ- fråga 1 Eva Maximal poäng 19 Till nybesök på reumatologmottagningen kommer en 58- årig kvinna på remiss från vårdcentralen

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (6) bröstsmärtor sedan ett knappt dygn. I triaget bedömer man först att han ska handläggas som kardiologpatient, men när personalen kopplar på EKG-elektroderna noterar man ett bandformat

Läs mer

Diskussionsfall Reumatologi

Diskussionsfall Reumatologi Diskussionsfall Reumatologi 2009 08 31 Fallbeskrivning A. Man född 1962 46-årig VD för annonsbyrå kommer till reumatologmottagningen 2008 07 22 på remiss från husläkaren. I sjukhistorien finns en del gastrit-ulcusbesvär

Läs mer

Minifall Tecken på allvarlig infektion 2019

Minifall Tecken på allvarlig infektion 2019 Minifall Tecken på allvarlig infektion 2019 2019-05-22 Om ni har valt Minifall Tecken på allvarlig infektion som del av ert självdeklarationsarbete, ska ni diskutera alla de tre korta journalanteckningarna

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

MCQ (7) B. Du gör en LP men avvaktar med antibiotika tills odlingssvar föreligger

MCQ (7) B. Du gör en LP men avvaktar med antibiotika tills odlingssvar föreligger MCQ 16-11-25 1 (7) Följande 12 frågor har ett rätt svar. 1. Vilken av följande agens är inte en grampositiv kock A. Pneumokocker B. Streptokocker C. Stafylokocker D. Enterokocker E. Meningokocker ( R)

Läs mer

Fall 1. SVK-seminarium Akuta barninfektioner Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand

Fall 1. SVK-seminarium Akuta barninfektioner Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand SVK-seminarium Akuta barninfektioner 170508 Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand Notera att du endast kan förbereda fallen till och med initial handläggning/utredning! Behandling och vårdnivå

Läs mer

MEQ-fråga. 9 poäng. Anvisning:

MEQ-fråga. 9 poäng. Anvisning: MEQ-fråga 9 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på sex sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. Innehållet delger rätt svar på redan ställda frågor. All

Läs mer

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng

Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng Fall 1, 3.5 poäng Maria, 69- år, är sedan tidigare väsentligen frisk, bortsett från en lindrig hypertoni. Hon söker nu till vårdcentralen

Läs mer

Delexamination 1 VT Ruha Cerrato, Sophia Rössner, Robert Schvarcz, Hans Gyllenhammar

Delexamination 1 VT Ruha Cerrato, Sophia Rössner, Robert Schvarcz, Hans Gyllenhammar Delexamination 1 Kortsvarsfrågor VT 2011 Ruha Cerrato, Sophia Rössner, Robert Schvarcz, Hans Gyllenhammar Skriv svaren i svarshäftet! Om vi efterfrågar t.ex. 3 åtgärder skriv då bara 3 åtgärder. Skriver

Läs mer

Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 (A) Hur kan man klassificera astma? Nämn ett karakteristika alternativt

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Halsont - faryngotonsillit

Halsont - faryngotonsillit Halsont - faryngotonsillit Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net 2019-03-20 Den här powerpointpresentationen kan användas vid fortbildning av vårdcentralens personal. Anteckningarna

Läs mer

Kandidatundervisning Moment utveckling T10 Seminarium: Vätskebalans R. Nergårdh. Reviderat av K. Hildebrand

Kandidatundervisning Moment utveckling T10 Seminarium: Vätskebalans R. Nergårdh. Reviderat av K. Hildebrand Kandidatundervisning Moment utveckling T10 Seminarium: Vätskebalans R. Nergårdh. Reviderat av K. Hildebrand 170906 Fall 1 14 månader gammal flicka som inkommer till barnakuten strax efter midnattp g a

Läs mer

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

DX II VT 2015 MEQ 2 (19p) med facit

DX II VT 2015 MEQ 2 (19p) med facit DX II VT 2015 MEQ 2 (19p) med facit En 60 årig tidigare rökande kvinna söker på akutmottagningen på grund av andfåddhet. Hon behandlas med Enalapril pga högt blodtryck sedan 3 år tillbaka. Hon har besvärats

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

Institutionen för Medicin, Solna och Institutionen för Medicin, Huddinge Enheten för Infektionssjukdomar

Institutionen för Medicin, Solna och Institutionen för Medicin, Huddinge Enheten för Infektionssjukdomar Institutionen för Medicin, Solna och Institutionen för Medicin, Huddinge Enheten för Infektionssjukdomar Tenta nr Tentamensskrivning i Infektionssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge

Läs mer

Delexamination 2 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 2 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Strama för sjuksköterskor

Strama för sjuksköterskor Strama för sjuksköterskor Infektionsveckan, 2019 Patientens rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens. www.skyddaantibiotikan.se/arkiv/ Antibiotika inom humansektorn

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Workshop 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Sidan 1 Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005

Läs mer

DJURBETT. Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar. Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år?

DJURBETT. Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar. Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år? DJURBETT Hur stort är problemet? Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år? 60% av djurbett från hund, 10-20 % från katt. 1 Hundbett vanligare i armen,

Läs mer

MEQ fråga DX1. Totalt 20 poäng. Anvisning:

MEQ fråga DX1. Totalt 20 poäng. Anvisning: MEQ fråga DX1 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 KORTSVARSFRÅGOR

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 KORTSVARSFRÅGOR Delex 1 Klin med SöS 2015 03 03 1(8) Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 Examinationen består av en MEQ-fråga om 20 poäng samt 14 kortsvarsfrågor om 40 poäng. KORTSVARSFRÅGOR

Läs mer

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre September 2007 MEQ1 MEQ 1 Sida 1 En 63-årig kvinna söker på VC pga tryck i bröstet vid ansträngning sedan ungefär 6 månader tillbaka. I vanliga fall brukar hon gå rejäla promenader dagligen med sina två

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar. Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år? 60% av djurbett från hund, 10-20 % från katt.

Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar. Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år? 60% av djurbett från hund, 10-20 % från katt. DJURBETT Hur stort är problemet? Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år? 60% av djurbett från hund, 10-20 % från katt. Hundbett vanligare i armen,

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng Delexamination 2 restskrivning 2011-04-26 1(8) Integrerad MEQ fråga 2 Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning 2011 04 26 Totalt 21 poäng skrivningsnummer:. Anvisning: Frågan är uppdelad på åtta

Läs mer

Hb, LPK, Diff, TPK, Klin kem flagga/labbest Lila Svart. SR Klin kem flagga/labbest Svart kork. P-PK/INR Klin kem flagga/labbest Blå kork

Hb, LPK, Diff, TPK, Klin kem flagga/labbest Lila Svart. SR Klin kem flagga/labbest Svart kork. P-PK/INR Klin kem flagga/labbest Blå kork 2011-08-18 GN/acw Hepatitrutiner Akut hepatit Patienten vårdas inneliggande eller polikliniskt. Initialt tas vid okänd etiologi s k stor hepatitrutin (se nedan). Därefter följes s k liten hepatitrutin

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 2016-08-17 5:1 Ester är 25 år och spelar fotboll på elitnivå. I dagens cupfinal fastnade hon med dobbarna i gräset och vred till hö knä. Hon inkommer 30 min senare

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination 3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Institutionen för Medicin, Solna och Institutionen för Medicin, Huddinge Enheten för Infektionssjukdomar

Institutionen för Medicin, Solna och Institutionen för Medicin, Huddinge Enheten för Infektionssjukdomar Institutionen för Medicin, Solna och Institutionen för Medicin, Huddinge Enheten för Infektionssjukdomar Tenta nr Tentamensskrivning i Infektionssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

RUTIN Hepatitprovtagning

RUTIN Hepatitprovtagning Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version 2015-02-04 Utfärdad av: Rune Wejstål, överläkare Godkänd av: Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, överläkare Revisionsansvarig: Rune Wejstål, överläkare

Läs mer

Dugganr.. RESTDUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 21 augusti, 2008, kl

Dugganr.. RESTDUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 21 augusti, 2008, kl Dugganr.. RESTDUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 21 augusti, 2008, kl 09.00 11.30 V v uppge: Gick infektionsmomentet/kursen år...mån... vid Huddinge / Solna

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna 9 oktober 2009 kl

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna 9 oktober 2009 kl Dugganr 1 DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna 9 oktober 2009 kl 09.00-11.30 Poäng... Godkänd Icke godkänd För er som gör restdugga: Gick kursen år...mån... Skrivningen

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 DX3 2015-04-17 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2014-04-10 40 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 Du jobbar ST-Läkare på Norrtälje sjukhus. Till din mottagning

Läs mer

Bensår. Ett symtom som ofta på felaktiga grunder behandlas med upprepade och ibland långa antibiotikakurer

Bensår. Ett symtom som ofta på felaktiga grunder behandlas med upprepade och ibland långa antibiotikakurer Svea 82 år Hypertoni Haft en stroke, måttlig pares vänster arm Svullna ben av varierande grad sedan lång tid Bensår medialt ovan malleolen sedan 5 mån, mäter 3x3 cm Nu värk, rodnad, svullnad 2 cm ut från

Läs mer

a Preliminär diagnos? b Troligt agens? c Etiologisk provtagning d Vad är Din bedömning av svårighetsgraden av patientens tillstånd? Motivera!

a Preliminär diagnos? b Troligt agens? c Etiologisk provtagning d Vad är Din bedömning av svårighetsgraden av patientens tillstånd? Motivera! 1.Ulf 58 år inremitteras till infektionsakuten från vårdcentralen pga 3 dygns sjukdomskänsla, feber kring 38,5 C grader, värk i kroppen samt produktiv hosta. Status: AT: Trött men relativt opåverkad. Vaken

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 10 april poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 10 april poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 10 april 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer