1. Stämmans öppnade Föreningens ordförande Kjell Samuelsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Stämmans öppnade Föreningens ordförande Kjell Samuelsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad."

Transkript

1 FRITIDSSTUGEFÖRENINGEN KOPPARMORA, EKONOMISK FÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 29 maj 2005, Värmdö bygdegård 1. Stämmans öppnade Föreningens ordförande Kjell Samuelsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd Antalet röstberättigade medlemmar 119 st. - att fastställa röstlängden till 119 st röstberättigande medlemmar. 3. Val av: ordförande för stämman - att utse Ingemar Josefsson att leda dagens stämma sekreterare för stämman - att utse Sten Wikmar till sekreterare Två protokolljusterare, tillika rösträknare - att utse Eivor Andersson och Håkan Olander att justera dagens protokoll 4. Stämmans behöriga utlysande Kallelsen till stämman var utskickad inom stadgeenlig tid. - att godkänna utlysandet 5. Styrelsens redovisningshandlingar Förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkning för år 2004 samt budget 2005 gicks igenom års verksamhet har gett ett underskott på ,21:- 6. Revisionsberättelse Revisionsberättelsen utsänd tillsammans med kallelse. - att godkänna revisorns berättelse och lägga dessa till handlingarna.

2 7. Resultat- och balansräkning samt budget 2005 faställs - att godkänna förvaltningsberättelsen 2004 och lägga den till handlingarna - att fastställa resultat- och balansräkning att fastställa budget Ansvarsfrihet för styrelsen - att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som redovisningen omfattar 9. Årets resultat - att 2004 års underskott ,21:- täcks genom avlyft från underhållsfonden 10. Beslut om arvoden Stämman beslutade om oförändrade arvoden, enligt nedan: för fast arvode till styrelsens ledamöter :- i revisorsarvode - 400:- i mötesarvoden 11. Redovisning av styrelsens uppdrag från årsstämman 2004 Åtgärderna finns redovisade i förvaltningsberättelsen med tillägget att framtidgruppen fortfarande äger frågan om brevlådor vid fastigheten. 12. Filmvisning Filmen En bra miljö, ett bra vatten, ett bra Värmdö visades. Filmen är framtagen i samråd mellan Värmdö kommun och Värmdö Föreningsråd. 13. Information av representanter från Värmdö kommun Följande representanter informerade och besvarade frågor om VA-utbyggnaden inom Värmdö kommun samt alternativen för anslutning i Kopparmora. Lars Bryntesson, kommunalråd (s) Lars Alenfalk, kommunalråd (c) Lars Fladvad, Miljö- väoch byggchef Lars Öberg, Teknisk chef

3 14. Behandling av motion samt styrelsens förslag nr 1 Motionen Nu är det bråttom att ta ställning i VA-frågan samt styrelsens förslag Vatten och avlopp behandlades. Stämman beslutade enligt styrelsen förslag vilket innebär: - att styrelsen fick i uppdrag att påbörja förhandlingar med kommunen om att ansluta föreingen till kommunalt V/A enligt 2-stegsmodellen. I uppdraget ligger att, i samråd med kommunen, ta fram planer, tidpunkter och anslutningsavgifter - att styrelsen fortlöpande ska lämna information till föreningens medlemmar - att kalla till extra stämma när det är dags fatta definitivt beslut 15. Behandling av styrelsens förslag nr 2 Ombildning från ekonomisk förening till samfällighet. Stämman beslutade enligt styrelsen förslag vilket innebär: - att styrelsen får i uppdrag att genomföra en ombildning av vår ekonomiska förening till en samfällighet, som i huvudsak får samma inriktning som vår nuvarande förening - att varje fastighet belastas med sin andel av den kostnad som uppstår vid ombildningen 16. Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer Stämman beslutade att välja: Kjell Samuelsson till ledamot på 2 år (omval) Ann-Christin Berggren till ledamot på 2 år (omval) Jenny Ahl till ledamot på 2 år (nyval) Fredrik Alzén till suppleant på 2 år (omval) Anna Dahlström till suppleant på 2 år (nyval) Göte Hildebrandt, revisor (omval) t o m 2005 Lars- Erik Laestander, revisorsuppleant (omval) t o m 2005 Efter valet har styrelsen följande sammansättning: Kjell Samuelsson, ledamot t o m 2006 Ann-Christin Berggren, ledamot t o m 2006 Jenny Ahl, ledamot t o m 2006 Henrik Östman, ledamot t o m 2005 Kurt Blomgren, ledamot t o m 2005 Fredrik Alzén, suppleant t o m 2006 Anna Dahlström, suppleant t o m 2006 Håkan Gertow, suppleant t o m 2005

4 17. Val av valberedning Stämman beslutade att välja: Roland Gustavsson (omval) Rolf Teorin (nyval) 18. Avslutning Mötets ordförande tackade för visat intresse och lämnade över ordet till Kjell Samuelsson som avtackade Lilian Morne för de arbete hon lagt ner samt tackade mötets ordförande och sekreterare. Sten Wikmar Sekreterare Ingemar Josefsson Ordförande Justeras: Eivor Andersson Håkan Olander

5 Anteckningar från frågestunden med kommunens representanter 1. Kommunens stomnät för V/A kommer under alla förutsättningar gå igenom Norra Kopparmoras mark för att binda ihop Värmdös avloppsnät som kommer ledas till Käppala reningsverk. 2. Vårt ledningsnät läcker avlopp och är ca 40 år gammalt och bedöms vara dyrt att reparera. Bedöms att ett nytt nät måste läggas om vi ansluter alla fastigheter oss till kommunalt V/A så kommer kommunen helt stå för detta samt drift och underhåll. Alternativet är ett föreningsägt nät med centrala anslutningspunkter till kommunens avlopp där vi får själva projektera och bekosta anläggningen av detta samt drift och underhåll V/A-nätet. 3. Om resp fastighetsägare ansluter sig till kommunalt V/A så är anslutningsavgiften idag :-. Pågår ett arbete att se över anslutningsavgifter där större tomter kan få bära en högre avgift. En bedömning som Bryntesson och Alenfalk gör så kan det handla om max tkr. Vi ansluts först med avlopp till en reducerad avgift och senare till kommunalt vatten då resterande avgift tas ut. 4. EU kommer 2015 ställa krav för att uppnå Rent vatten med god vattenkvalitet som speciellt i kustnära områden kan ställa ökade krav. Anläggning med föreningsägda/drivna anläggningar kan då få ökade krav, vid en kommunal anslutning riskerar vi inte extra kostnader för detta. 5. Uppskattad tidplan; anslutning avlopp om ca 2 år, vatten 3-4 år. 6. Kommunen kan komma hjälpa till med VA-lån för de som kan ha svårt få låna i bank ( t ex pensionärer) 7. Kommunen kan lösa in V/A-investeringar som enskild ägare gjort (dock inte arbetskostnad) med beräknade avskrivningar ( te x septitank) 8. Resp fastighetsägare bekostar och anlägger själv V/A-ledning mellan hus och kommunal anslutningspunkt vid tomtgräns. Erfarenhetsmässigt kan man räkna att detta kostar 1-3 tkr/meter beroende på naturförhållandena. 9. Bryntesson understryker att inga tomter ska styckas eller att föreningens friområden görs om till tomter enbart med anledning av kommunalt V/A. En sådan förändring är en detaljplanefråga och det är en demokratisk process som sker i samråd med oss boende om vad vi vill med vårt område i framtiden. 10. Större byggrätter än nuvarande kvm. Se svar under punkt 9, d v s det är eventuellt kommande detaljplanearbete som avgör frågan, inte enbart VA-anslutningarna i sig. Antecknat av Sten Wikmar Bryntesson har granskat dessa anteckningar i ett första utkast med svar

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Stenrike Fiber ekonomisk förening. för oss runt Hamburgsund

Stenrike Fiber ekonomisk förening. för oss runt Hamburgsund Stenrike Fiber ekonomisk förening för oss runt Hamburgsund Dagens Agenda ( 1-10) 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

TGEF Tynningö Gärd Ekonomisk Förening

TGEF Tynningö Gärd Ekonomisk Förening Tynningö Gärd Ekonomisk Förening Stämmoprotokoll, TGEF 2013. Torsdagen den 21 mars Plats Bygdegården Tynningö Stämman öppnas Ordförande Johan Bohman hälsade deltagarna välkomna. 1. Val av ordiorande och

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. Närvarande: 23 medlemmar enligt följande: Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 6 Rosenius 8 Fond Limé

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 1 Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 Plats: Syrianska Kulturcentrum, Narvavägen 90, Västerås Närvarande: 40 fastigheter var representerade, se bilaga. 1 Mötets öppnande Samfällighetsföreningens

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista.

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista. Föreningsstämma Datum: 2011-05-26 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Grimm. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Därefter förklarar ordföranden stämman för öppnad.

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman Fört vid Vintergäckens Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma den 25/4-2006 i Porthälla gymnasiums hörsal. Närvarande fastighetsägare: 37 st (17%) Frånvarande fastighetsägare: 175 st (83%) Fullmakter

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer