Blodcancerföreningen i Stockholms län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blodcancerföreningen i Stockholms län"

Transkript

1 Rev. A 1(5) Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 9, , 1800 ca 2100 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Forts. Frånvarande Annelie Grip Lena Zetterlund Maria Ewing Björn-Henrik Zink Lotta Billgert Roger Oscarsson Catarina Larson Özge Özen Zink Louise Seimyr Gunnie Aalmo Rolf Asarnoj Kerstin Holmberg 1. Sammanträdet öppnas Özge förklarade sammanträdet öppnat. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 3. Val av protokollförare Rolf valdes att föra protokollet. 4. Val av justeringsman Gunnie valdes att justera protokollet. 5. Föregående protokoll Protokollet från styrelsemöte nr 8, , godkändes. 6. Avrapportering Förbundet. Lena rapporterade: Ordförandekonferensen ägde rum som planerat oktober, Özge deltog, se nedan. Vid senaste mötet i förbundsstyrelsen beslöts att anslå 1,5 MSEK till forskningsstipendier att sökas för Nästa förbundsstämma kommer att äga rum i Umeå. 7. Ekonomisk genomgång Kerstin rapporterade följande: 7.1 Tillgångar Plusgiro :- Riksgälden :- Handelsbanken :- Kassa 2 273:- Summa :-

2 PA1 2 (5) Större utgifter sedan förra styrelsemötet Stipendier 5 000:- Portokostnader medlemsutskick 1 535:- Hyra lokal förbundet 5 000:- Foldrar + porto 722:- Mat medlemsmöte 24/ :- 23/ :- Hyra medlemsmöte 13/ :- 23/ :- Konferensavgift 700:- Kylskåp :- Fått inbetalt minnesgåvor för Yvonne Andersson :- Kerstin håller de anhöriga informerade om givare och har tackat på BLCS vägnar, de anhöriga återkommer om önskat ändamål som pengarna skall användas till. 8. Dagens fördjupningsfrågor 8.1 Ordförandekonferensen i korta drag Özge rapporterade: Det beslöts att ändra Blodcancerförbundets stadgar så att all syftning till Blodcancerfonden tas bort. Förbundets verksamhetsplan för diskuterades. Lena mailar planen som bifogas till protokollet. Det beslöts att genomföra en stödpersonsutbildning för unga vuxna (18-40 år) EBMT Göteborg 28/3 2009: Info läggs ut på hemsidan. Lena och Özge är projektgrupp och tar fram förslag om vad föreningen skulle kunna göra i detta sammanhang. Diskuteras vid nästa SM 4/12. Medlemsregistret finns nu i ny release. Nya tjänster är inbetalningskort med OCR och stöd med tryck och utskick, beräknad kostnad 9:- totalt per adress inkl. porto. 8.2 Marknadsföring avrapportering från alla ansvariga Gunnie SÖS har Mottagning, Dagvård och Vårdavdelning. Utgör ca 25 % av enheten för Medicin. Sektionschef är Peter Blomberg. Avtal om möte 3/12 för presentation av vårt marknadsföringskoncept. Möjligt antal deltagare ca 40 st. ssk+usk Danderyd har Mottagning och Dagvård med summa 2 ssk. Information vid lämpligt tillfälle. Lena S:t Göran har Mottagning, Dagvård och Vårdavdelning som är del av en vårdavdelning för Medicin. Avtal om möte för presentation för Mottagning och Dagvård 5/11. Ingen kontakt med avdelningen ännu.

3 PA1 3 (5) Özge Solna Avtal om presentation för Mottagningen 5/11. Presentation för Vårdavdelningen redan gjord, se föregående protokoll. Återstår presentation för Dagvården. Louise (ej närvarande) Huddinge Presentation planerad 10/12? Roger (ej närvarande) Huddinge? 8.3 Några ord om möte med Janssen-Cilag Özge, Kerstin och Roger hade träffat Ann-Charlotte Niva från Janssen-Cilag för att diskutera eventuellt kommande samarbete. Av diskussionen framkom att J-C är villigt att stödja föreningen på olika sätt. Frågan skall diskuteras vidare vid nästa SM. 8.4 Tryck av brev & info mm Kerstin presenterade offert på olika trycksaker. Styrelsen beslöt följande: Medlemsfoldern skall ändras enligt förslag från Louise Följande beställs: Foldrar st Brevpapper st Kuvert C st Visitkort Özge st Summa kostnad för ovanstående ca :- Allt beställs av Kerstin av det tryckeri som för tillfället disponerar mjukvaran st av marknadsföringsbrevet trycks på HSOs tryckeri, enligt prislista som Lena tidigare lämnat till Rolf. BLC/BLCS-fågel skall finnas på dokumentet. 8.5 Google Sites Björn presenterade Google Sites och BLCS area där. Vi får möjlighet till central lagring av alla föreningsdokument med åtkomst för alla styrelsens medlemmar, se bil.1. Styrelsen beslutade att handla i enlighet med Björns förslag. Björn informerar samtliga om hur man får access. 8.6 Avrapportering från seminarium om Onödig ohälsa Gunnie deltog i seminariet som ägde rum 7/10. Folkhälsoinstitutet arrangerade. Info på Sök på Onödig ohälsa för att hitta relevanta dokument 8.7 Avrapportering från Gunnie och Kerstin på gemensamt seminarium Patientnämnden vid SLL hade arrangerat ett seminarium om Cancervård ur ett patientperspektiv. Kerstin skriver kort sammanfattning som tas till protokollet. 8.8 Bidragsansökningar Fem ansökningar om utbildningsbidrag hade inkommit se bil.2. Styrelsen beslutade att varje sökande skulle få ett anslag om 3 300:-, summa :- under förutsättning att de deltar i konferensen, dvs på annat sätt arrangerar resterande behövliga medel. Kerstin skriver utkast till text för ansökningar om bidrag från föreningen och tar fram underlag för blankett som skall läggas in på hemsidan 8.9 HSO Gunnie rapporterade om olika HSO-aktiviteter och möten.

4 PA1 4 (5) 8.10 Mailing Rolf tog upp frågan om den begränsning av mailsändning inom styrelsen som beslutades vid ett tidigare styrelsemöte i år. Styrelsen var enig om att mailsändning sker under ansvar och att information som är av intresse skall göras tillgänglig för dem den berör. 9. Kommande medlemsmöten 9.1 MM6 ST-läkare 27/11 Styrelsen diskuterade det mail som Rolf skickat som input till denna punkt och beslöt att önska en inriktning av MM6 som ger svar på patientnära frågor. Ansvar för mötet enligt bil. 3 Jultallrik som kostar 140:- plus moms serveras till dem som vill äta mat. Föreningen subventionerar med 100:- per ätande. Kallelse beställs på HSO:s trycker. Layout enligt tidigare mall för kallelser. Kuvertering görs i Sundbyberg måndag 10/ Förslag till medlemsmöten 2009 MM skall äga rum 5/2. Temat blir Självhjälpsgrupper. Louise ansvarar. Frågan tas upp igen vid nästa SM. SM1 flyttas från 29/1 till 22/1 då vi också kuverterar. 10. Övriga frågor 10.1 Självhjälpsgrupper Ingen diskussion 10.2 Decemberaktiviteten Ställs in Några ord om senaste medlemsmötet Bra föreläsare, kanske väl direkt. Mycket bra närvaro mer än 70 personer 10.4 Ansökningar om bidrag Lägg ut info på hemsidan om möjligheten att söka bidrag för olika ändamål och skicka samma info direkt till kontaktpersonerna på sjukhusen för spridning där Kontaktpersoner För att undvika missförstånd skall vi använda benämningen Kontaktperson för de personer på sjukhusen som är våra kanaler mot övrig personal där och mot patienterna. Framförallt skall vi inte använda benämningen Kontaktsjuksköterska Medlemsregistret Styrelsen beslöt att de 15 personer som ännu inte har betalt medlemsavgiften för 2008 skall plockas bort ur medlemsregistret. Styrelsen beslöt också att listan över intressenter skall kompletteras med samtliga Kontaktpersoner samt att ett lämpligt antal av Haema skall skickas ut till sjukhusen för att där läggas ut tillsammans med övrigt informationsmaterial från föreningen. Vid nästa SM presenterar Lena olika lösningar som blir möjliga efter den senaste releasen av medlemsregistret Föreningens mobiltelefon och -abonnemang Björn undersöker lämpligt arrangemang. Nuvarande telefon är mogen för skrotning.

5 PA1 5 (5) Bidrag till Haema Manusstopp är 24/11. Förslag till artikel är Presentation av våra marknadsföringsaktiviteter. Inget beslut fattades om vem som skriver Regionföreningstillhörighet Frågan restes om vilken regionförening som större orter i Sörmland sorterar under. Södertälje tillhör Stockholms län vilket betyder att vi är ansvariga. Oklart däremot vad som gäller för Nyköping. Frågan får undersökas med förbundet. 11 Fördjupningsfrågor till kommande möten - Rehab - Medlems/Styrelsemöte med Per Ljungman - Samarbete med läkemedelsföretag - Självhjälpsgrupper Louise+Catarina - Avrapportering marknadsföring - Google Sites avrapportering - Tryckeriinfo Your Voice-Föreningssupport - Marknadsföring 12 Vilka frågor skall vi prioritera på nästa styrelsemöte? Se punkt Vad fungerade bra vid detta möte vad kan vi förbättra? - Mötet var väl långt - Det skulle vara bra med en paus i mitten 14. Mötet avslutas Özge avslutade mötet ca 2100 Nästa styrelsemöte i Sundbyberg torsdagen 4/12 kl Fika från xxxxx handlar OBS Anmäl i god tid om du inte kan närvara vid styrelsemötet Vid protokollet Ordf. Justeras Rolf Asarnoj Özge Özen Zink Gunnie Aalmo

BLCS Styrelsemöte nr 1 2009. Blodcancerföreningen i Stockholms län

BLCS Styrelsemöte nr 1 2009. Blodcancerföreningen i Stockholms län PA2 1 BLCS Styrelsemöte nr 1 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 1, 2009-01-22, 1800 ca 2030 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Özge

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 1 BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 5, 2009-04-28, 1800 ca 2030 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Özge

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 9 2009

BLCS Styrelsemöte nr 9 2009 1 BLCS Styrelsemöte nr 9 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 9, 2009-10 -29, 1800 ca 2000 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Lena

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases )

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases ) BLCS SM 7 2011 09-26 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 7 2011-09 -26, kl 1800 1945. Möteslokal: Sturegatan 4 5tr, Sundbyberg Närvarande: Lena Zetterlund,, Gunnie Aalmo,, Kurt

Läs mer

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin 9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin Styrelsemöte 2012-8 Datum och tid: 2012-09-24 kl ca 18.00-20.00 Möteslokal: Förbundets lokal, Stwegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam

Läs mer

. Danderyds sjukhus har köpt en tv-apparat för medel som tidigare beviljats av föreningen. Pengama förs nu över till ansvarig läkares konto.

. Danderyds sjukhus har köpt en tv-apparat för medel som tidigare beviljats av föreningen. Pengama förs nu över till ansvarig läkares konto. Protokoll nr. 2004-6, fört vid styrelsesammanträde den 4 maj Möteslokal : Fotografins Hus, Skeppsholmen. Närvarande: Gunilla Peterson, Birgitta Munter, Louise Sejmyr, Agneta Kollinius, Hans Hillgren, Lars

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR /AfR Protokoll fört vid Rottweilerklubbens/AfR VU-möte 6/5-2006 i Södertälje Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Marie Grönberg kassör och Helén Wallman sekreterare

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-06-10

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-06-10 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-06-10 Närvarande: Ericson Andersson Tina en Louise Rosengren Monica Åkesson Ulla Terneby Lena Jovén Ej närvarande: Nathalie Andersson Sofie Falkman Eva Stark

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsemöte 2013-08 Datum och tid: 2013-09-23 ki ca 17,40-20.20 Möteslokal: Förbundets lokal, Sturegatan 4A 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Lotta Bennerstam Birgitta Dunnington Elisabeth Johansson

Läs mer

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?!

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?! ! ÅRSMÖTE 2014? Vad är ett årsmöte? Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Det är på årsmötet som alla medlemmar får vara med och bestämma vad som ska göras, det utgör grunden i en demokratisk förening.

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060521

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060521 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060521 Närvarande: Erica Hjelm Hans Ericson Sjöstrand Andersson osengren Åkesson Sofie Falkman Lena Hedlund Giesela Edström Louice Sporrsäter Ej närvarande: Suzanne

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Tid: Söndag 20 januari Plats: FSAs kansli, Nacka PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Darlington Brumskine Michael Sahlin Mathilda Elofsson Frida Sten Therese

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?!

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?! ! ÅRSMÖTE 2015? Vad är ett årsmöte? Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Det är på årsmötet som alla medlemmar får vara med och bestämma vad som ska göras, det utgör grunden i en demokratisk förening.

Läs mer

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN ALLT DU BEHÖVER! VETA FÖR ATT ARRANGERA EN? DISTRIKTSSTÄMMA! Några viktiga datum! 30 april sista datum att medlemsrapportera via registret. 30 april sista dag enligt stadgarna att ha distriktets stämma.

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-08-17

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-08-17 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-08-17 Närvarande: Ericson Andersson Tina en Louise Rosengren Tina Bodin Eva Stark Ulla Terneby Lena Jovén Ej närvarande: Nathalie Andersson Sofie Falkman

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll 2010-10-24 Styrelsemöte nr 9 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...3 1.1 Mötets öppnande...3 1.2 Val av mötesordförande...3 1.3 Val av mötessekreterare...3

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 10 september kl. 10:00-17:40 Plats: Online Närvarande: Italo Masiello, KTC SÖS, Stockholm, Ordf Eva

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer