SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27"

Transkript

1 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr Tid och plats: Närvarande, beslutande Anmält förhinder Övriga Hotell Park Inn, Hotellgatan 11, Solna Lördag den 26 november kl till söndag den 27 november 2011 kl Ingemar Färm, ordförande Birgitta Killgren Hultgren Anne Svensson Renata Horakova, Kerstin Tärnholm Rickard Ådahl, 1-6 ersättare till Angela Angela Glad, från 6 den 26 november Bertil Rickäng Camilla Andersson Helena Elliott, kansliansvarig ombudsman Yvonne Sandin, administrativ assistent, 6 Julia Willig, ansvarig för ungdomsnätverk, 7 Anders Glad, suppleant Rickard Ådahl, suppleant efter 6 den 26 november, ej närvarande den 27e 1. Öppnande. Förbundsordförande Ingemar Färm förklarade mötet öppnat. Ingemar Färm gör en sammanfattning av olika insatser som pågår inom Svenska Migränförbundet som en allmän bakgrund till sammanträdet. 2. Val av protokollsjusterare. Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anne Svensson. 3. Godkännande av dagordning Med tillägg av förslag till sammanträdesplan för våren 2012 godkändes dagordningen. 4. Protokoll och beslutsuppföljning Förbundsstyrelsens protokoll nr 8, är justerat och utsänt. Efter genomgång lades protokollet med godkännande till handlingarna. 5. Rapporter A. Mötesredovisning. Styrelseledamöternas deltagande i olika externa möten, konferenser etc för 2:a halvåret 2011 redovisas enligt ett utsänt dokument. Vid genomgången sker överläggningar om olika synpunkter och erfarenheter kommit upp vid dessa möten Svenska Migränförbundet, Banérgatan 55, Stockholm. Tel , fax , e post 1

2 B. Ny nätverksmoderator i Hortonnätverket Hortonstyrelsen har rekryterat Mårten Fjällström som ny moderator för Hortonnätverket. Ärendet återkommer under 8. att ta rapporterna till handlingarna. 6 Ekonomigenomgång Förbundskassören Anne Svensson redogör för den ekonomiska rapporten per den 31 okt Vid genomgången diskuteras olika insatser för att öka intäkterna såsom behovet av en plan och en policy för annonsförsäljning till Migränbladet samt att få bättre avkastning på eget kapital. Vidare informeras om de redovisningsregler som gäller för det tidigare erhållna arvet, som enligt förbundsstämmobeslut ( e) skall användas till förstärkning av informationen. Helena Elliot redovisar att kansliet enligt förbundsstyrelsebeslut ( :5) köpt ett redovisningsprogram, en dator som arbetsredskap till den nya administrativa assistenten samt en färglaserskrivare sammanlagt kronor. En ekonomisk prognos för 2012 utifrån ekonomirapporten och andra kända förhållande diskuterades. att uppdra åt kansliansvarige ombudsmannen Helena Elliott att till nästa sammanträde ta fram ett förslag till en plan och en policy för annonsförsäljning till Migränbladet. att uppdra åt Helena Elliott och Ingemar Färm att se över placeringen av kapital på Riksgälden. att godkänna inköpet av utrustning till kansliet enligt ombudsmannens redovisning. att använda återstående delen av arvet dels till produktionen av nytt informationsmaterial och dels till att utveckla de slutna nätverken till informationskällor och informationsgivare. att använda budgetprognosen och vad som framkommit vid genomgången av ekonomin som underlag för detaljbudget Föreningsstöd Birgitta Killgren Hultgren, Helena Elliot, Anne Svensson, Rickard Ådahl, Renata Horakova redovisar uppföljningen av Handlingsplan för stöd till existerade och start av nya föreningar. Under genomgången diskuterades bland annat hur lyckade exempel på aktiviteter som t ex ett samarbete i en föreläsning om migrän mellan Länsföreningen i Halland och stadsbiblioteket i Halmstad ska kunna användas inom de andra medlemsföreningarna. I ett PM redovisas också förslag till kommande insatser. Julia Willig och Renata Horakova, ansvariga för ungdomsnätverk inom Svenska Migränförbund, redovisade hur man tänker arbeta med insatser för ungdomar (16-30 år). Man tänker starta i Uppsala/Stockholmsområdet och Umeå genom att anordna föreläsningar om migrän och därefter inbjuda ungdomar till samtal om att ha migrän och att samtidigt studera/arbeta. Svenska Migränförbundet, Banérgatan 55, Stockholm. Tel , fax , e post 2

3 att godkänna förslagen i PM att godkänna rapporten från Julia Willig och Renata Horakova. 8. Förslag till Migränrådgivningsnätverk Bertil Rickäng hade utarbetat ett förslag i ett PM daterad till organisation mm av rådgivningsnätverk inom Svenska Migränförbundet ( :2) Helena har från KFO tagit fram lönelägen för likartade tjänster. Efter överläggningar beslöt förbundsstyrelsen att förslaget i PM bifalles. att uppdra till ombudsmannen att ta fram förslag på teknisk plattform för nätverken. att avtal mellan Svenska Migränförbundet och moderatorerna Mårten Fjällström och Ingela Strigell Hådell tecknas, som lönemässigt är i överensstämmelse med liknande tjänster och är i rimlig relation till övrig anställd personal. 9. Informationsverksamheten, rapporter A. Hemsidan Ombudsmannen rapporterar om det pågående arbetet med förbättring och utveckling av hemsidan såsom att informera medlemsföreningarna hur man lägger upp egna föreningssidor, samt att publicera hela eller delar av Migränbladet på hemsidan. B. Migränbladet Migränbladet nr gås igenom. Inriktning på nummer diskuterades. C. Revidering av broschyrer/foldrar Vid dagens sammanträde görs en genomgång av samtliga broschyrer från Svenska Migränförbundets arbetsområde. Styrelsen har tidigare konstaterat att förbundets broschyrer behöver revideras. Olika idéer har diskuterats. Det finns behov såväl av en samlingsbroschyr/ folder som av specialfoldrar. Ett förslag är att avsätta en del av arvet till en journalist för att dels ta fram ett förslag på vilka foldrar som behövs, dels ta fram textförslag till dem och dels trycka dem. Att uppdra till ordförande och ombudsman att till nästa sammanträde komma med en plan för revidering av broschyrerna D. Informationspolicy Förbundsstyrelsen har vid olika tillfällen behandlat frågan om informationspolicy ( ). Under tiden har en ny hemsida och ny produktionsform av tidningen Migränbladet lanserats. Svenska Migränförbundet, Banérgatan 55, Stockholm. Tel , fax , e post 3

4 Ytterligare informationskanaler är under planering vilket visar på behovet av en informationspolicy. att uppdra åt Helena Elliott och Ingemar Färm att till nästa sammanträde ta fram en informationspolicy/marknadsföringsplan för spridning av information om Svenska Migränförbundet. att i övrigt med godkännande ta rapporterna till handlingarna. 10. Stämman 2012 A. Dagordning Ett utkast till dagordning för förbundsstämman gås igenom samt en översiktligt planering för framtagning av verksamhetsberättelse, revisionsberättelse (där nytt för 2012 är att auktoriserad och förtroendevald revisor skall skriva var sin berättelse) och rambudget genomförs. B. Revidering av normalstadgar för föreningar Frågan om samordning mellan stadgar för lokalförening, länsförening och förbund diskuterades med utgångspunkt i ett förslag till Normalstadgar för lokalförening inom Svenska Migränförbundet. C. Antagande av offert för stämman Förbundsstämman 2012 kan inte hållas på Tollare folkhögskola ( ). Offerten från Park Inn ger den lägsta kostnaden. Förbundsstämman sammanfaller med Ishockey WM 2012 i Stockholm vilket gör att kostnaden för logi i Stockholmsområdet skjuter i höjden. att ge ordförande och ombudsman i uppdrag att förbereda stämman 2012 enligt förslag till dagordning samt att därvid även hantera frågan om revidering av normalstadgar. att gå ut med en ny omgång offertförfrågningar för Förbundsstämman 2012 som även kan innefatta lokalisering av stämman på annan lämplig ort. 11. Intressepolitiskt program Svenska Migränförbundet har översatt, anpassat till Svenska förhållanden och spridit Madrid Manifestet 2010 ( :3, ). Dokumentet kan användas som ett översiktligt principprogram. Förbundsordföranden Ingemar Färm föreslår att förbundsstyrelsen bearbetar och överlämnar Madrid Manifestet 2010 till förbundsstämman 2012 som ett förslag till principprogram för Svenska Migränförbundet. enligt förslaget. Svenska Migränförbundet, Banérgatan 55, Stockholm. Tel , fax , e post 4

5 12. Övriga frågor A. HSO frågar i en skrivelse om Svenska Migränförbundet vill vara med att utreda en modell som ger den enskilda rabatt vid medlemskap i flera förbund. att svara att man inte har något emot att frågan utreds men att man inte har någon person som kan ingå i utredningen. B. Statskontorets utvärdering av apoteksreformen att sända ut frågorna via till alla medlemmar som har e mail adress samt att ge kansliet i uppgift att sammanställa inkomna svar och sända sammanställningen till Statskontoret. C. Utkast till sekretessförbindelse Göran Rehnby har sammanställd en sekretessförbindelse att underteckna för den som äger rätt att logga in i medlemsregistret. att godkänna förslaget till sekretessförbindelse när det gäller hantering av medlemsregistret. 13 Sammanträdesplan våren 2012 sammanträda Fredag den 3 februari 2012 kl på kansliet Banérgatan 55, Måndag och tisdag den mars 2012 Fredag den Avslutning Förbundsordföranden förklarade sammanträdet avslutat Vid protokollet Bertil Rickäng Sekreterare Ingemar Färm Förbundsordföranden Anne Svensson Justerare Detta protokoll har utsänds till ordförande och justerare för underskrift. Svenska Migränförbundet, Banérgatan 55, Stockholm. Tel , fax , e post 5

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Svenska Migränförbundet Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Migränförbundets stämma har varje år antagit verksamhetsplan och budget, som gällt det innevarande året. Eftersom en stor

Läs mer

SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER Styrelsen 2006-05-09 181-189

SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER Styrelsen 2006-05-09 181-189 SVERIGES KOMMUNALA YRKESREVISORER PROTOKOLL Styrelsen 2006-05-09 181-189 Plats: Deloitte., Rehnsgatan 11, Stockholm Tid: 2006-05-09, Klockan 10.00 15.00 Deltagare: Staffan Gavel ordförande, Lennart Björk,

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 62-83 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 1 september 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse Svenska Migränförbundet (SMIF) Verksamhetsåret 2009 Styrelsen för Svenska Migränförbundet (SMIF) lämnar följande berättelse över verksamheten under tiden 2009-01-01 2009-12-31.

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (5) Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: 2013 10 19-20 Tid: Lördag kl 08.30- söndag kl 12.00 Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 Plats: Telefonmöte Datum: 2006-10-18 Tid: 19.30 22.25 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm. KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND Förbundsstyrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde för Förbundsstyrelsen Datum och tid: Plats: Närvarande: 2012-10-04--05 inkl. ajourneringar för kaffe och lunch. torsdag 4/10:

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

PROTOKOLL. fört vid sammanträde för förbundsstyrelsen för Kyrkomusikernas Riksförbund.

PROTOKOLL. fört vid sammanträde för förbundsstyrelsen för Kyrkomusikernas Riksförbund. KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND Förbundsstyrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde för förbundsstyrelsen för Kyrkomusikernas Riksförbund. Datum och tider 2010-11-29 kl. 11.05-17.00 (inkl. ajourneringar) 2010-11-30

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin 9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin Styrelsemöte 2012-8 Datum och tid: 2012-09-24 kl ca 18.00-20.00 Möteslokal: Förbundets lokal, Stwegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer