PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov."

Transkript

1 PERSONLHNDBOK Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov.

2 Innehållsförteckning Välkommen till Handen ssistans... 4 Rätten till Personlig ssistans... 4 Handen ssistans -Ö... 5 dress till kontoret i Mark... 5 dress till kontoret i Borås... 5 dressändring... 5 lkohol- och Drogpolicy... 5 rbetsledare... 6 rbetsmiljö... 6 rbetsplats... 6 rbetsplikt... 6 vlastningssamtal... 6 vlösning... 6 Bil - att köra Brukarens bil i tjänsten... 7 Bil - att köra egen bil i tjänsten... 7 Brandsäkerhet... 7 Bredvidgång... 7 Friskvård... 7 Försäkring... 8 Handledning... 8 Hot och Våld... 8 Hygien... 8 Intyg... 9 Jour... 9 Konflikter... 9 Kvitton för omkostnader... 9 Kollektivavtal... 9 Löneutbetalningar... 9 OB-ersättning... 9 Personalmöte... 9 Resa i arbetet... 10

3 Resa till och från arbetet Schemaläggning Semester Semesterersättning Sjukdom assistent Skatteuppgifter Tidrapport Tystnadsplikt Utbildning Uppsägning... 12

4 Välkommen till Handen ssistans Som personlig assistent har du ett viktigt jobb du gör skillnad i någons liv. tt vara en bra assistent är ett ansvarsfullt arbete som kräver personlig mognad och förmåga att sätta sig in i en annan människas situation. Samtidigt är din arbetsplats Brukarens hem. Det ställer speciella krav på dig i din arbetssituation. Det är extra viktigt att veta vad som gäller, vad du har för rättigheter och skyldigheter gentemot Brukaren och gentemot Handen ssistans. För att tydliggöra detta har vi på Handen ssistans tagit fram en personalhandbok. Här finns viktig information kring din anställning. en sitter i rbetsplatspärmen för att alltid finnas tillhands när du har någon fundering. rbetssättet hos Handen ssistans grundar sig på ett antal värderingar som är viktiga för oss. Inledningsvis måste vi se att vi alla är olika. Våra Brukare har olika behov och behöver därför olika typ av hjälp och kontakt. Det innebär även att vi ser våra assistenters olikheter och låter dem vara kreativa i sitt arbete. För det andra vill vi att våra assistenter och Brukare ska ha inflytande i sin vardag / sitt arbete / sitt liv! Hos Handen ssistans innebär det att medarbetare och Brukare får möjlighet att må bra och bli lyssnade till. Till sist tror vi på möjligheterna. Inget är omöjligt, om vi bara lyssnar på människors inneboende kraft. Vi beskriver detta närmare i rutinen för Förhållningssätt och Bemötande samt i rutinen för Delaktighet och Inflytande. Rätten till Personlig ssistans Personlig assistans handlar enligt LSS-lagens (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade personer) intentioner om att hjälpa en person med den dagliga livsföringen. Motiven bakom rättigheten personlig assistans handlar om att: Stärka den enskildes rätt att leva ett självvalt och oberoende liv. Ge möjlighet att åstadkomma villkor som är likvärdiga med andra människors i motsvarande ålder. Ge möjlighet till självbestämmande över sin egen livssituation. Personlig assistans utgår från Brukarens behov och det är dessa som styr innehållet i den personliga assistansen. Brukaren ska fritt kunna bestämma vad han/hon vill göra, utan att i förväg planera det allt för mycket. Din arbetsplats är där Brukaren vid varje tillfälle befinner sig. Yrkets professionalitet kräver en lyhördhet och kännedom om Brukarens önskemål. Som personlig assistent är din roll omväxlande men handlar grundläggande om att: Vara en personlig resurs. Kompensera Brukarens funktionshinder. Kombinera flexibilitet och integritet. Vara lyhörd samt ha förmåga att förstå och följa Brukarens intentioner.

5 Visa respekt genom att handla utifrån tystnadsplikten. Vara en möjlighet. För att efterleva motiven med personlig assistans är ditt förhållningssätt som personlig assistent avgörande. Det är viktigt att du visar respekt för att du befinner dig i en annan persons hem och privatliv. Det är Brukaren som bestämmer vad som gäller i hans/hennes sfär. Känner du dig osäker kring hur Brukaren vill att du agerar i olika situationer, exempelvis mot honom/henne personligen eller mot närstående och egendom, fråga innan du tar egna initiativ. Du ska respektera Brukarens privatliv och så långt det är möjligt värna om hans/hennes integritet. Om du har någon annan än Brukaren som din arbetsledare, är det också viktigt att denne/denna tydligt talar om vad som gäller och även respekterar att detta är ditt yrke. Handen ssistans -Ö dress till kontoret i Mark Handen ssistans Fritslavägen Kinna Växel Fax Telefon utanför kontorstid Hemsida dress till kontoret i Borås Handen ssistans Månvarvsgatan Borås Telefon Hemsida dressändring Om du byter adress meddela oss din nya adress så att din lönespecifikation och annan information från oss via post kommer till rätt adress. Tänk också på att vi behöver veta om du byter mobil- och fast telefonnummer, bank/bankkonto samt e-postadress. lkohol- och Drogpolicy Det är inte tillåtet att använda sig av alkohol eller andra droger under arbetstid. Du får inte heller nyttja alkohol och andra droger i så nära anslutning till ett arbetspass att det finns risk för kvardröjande effekter när du som personlig assistent påbörjar ditt arbetspass.

6 rbetsledare Din arbetsledare är tillgänglig på kontorstid för alla frågor gällande ditt arbete. I brådskande angelägenheter (ex sjukdom) som inträffar utanför kontorstid är det också arbetsledaren du ringer på telefonnummer , men det kan vara någon annan som arbetar på kontoret som svarar och hjälper dig att lösa situationen. rbetsledaren är din chef. Hos vissa Brukare/ i vissa grupper finns också en samordnare som ansvarar för bland annat korttidsrekrytering (se rollbeskrivning för samordnare i Brukarpärmen). rbetsmiljö Vi uppmärksammar och tar hänsyn till både psykiska, fysiska samt sociala förhållanden på arbetsplatsen. Det handlar alltså om att upptäcka och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka dig som anställd, din hälsa och säkerhet. För att alla vi som jobbar i Handen ssistans skall ha en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt för att lägga märke till vad som behöver åtgärdas och förbättras. Om det är något i arbetsmiljön som behöver åtgärdas akut: ring direkt till Handen ssistans kontor och informera oss. rbetsplats Den personliga assistentens arbetsplats är där Brukaren befinner sig. rbetsplikt När du åtagit dig ett arbetspass/godkänt ett schema har du arbetsplikt. Om du vill vara ledig, men ingen av dina kollegor har möjlighet att byta med dig, måste du arbeta de pass du har åtagit dig enligt schema. Om du byter bort ett av dina pass har du skyldighet att meddela Brukare/samordnare (om gruppen inte har samordnare informeras arbetsledaren) förändringen samt skriva upp den på schemat. Det är viktigt att Brukaren vet vem som kommer på vilket pass. Om du tar på dig ett av dina kollegors pass har du också åtagit dig arbetsplikt för det arbetspasset. Du kan alltså inte hänvisa till att det egentligen var någon annan som skulle ha jobbar det passet, utan har ansvar för det. vlastningssamtal Ibland uppstår frågor i rollen som personlig assistent. Har du någon fundering kring din arbetssituation är du välkommen att kontakta Handen ssistans och be om ett samtal, i första hand med arbetsledare. rbetsledare avgör sedan i samråd med dig om ytterligare åtgärder behöver vidtas. vlösning vlösning mellan arbetspass sker genom att den assistent som ska avlösas stannar kvar hos Brukaren tills avlösaren har anlänt. Dyker inte personen upp i tid måste du stanna till

7 situationen är löst. Det är därför mycket viktigt att hålla tider, av respekt för andras planering. Skulle du mot förmodan vara försenad, kontakta alltid arbetsplatsen. Bil - att köra Brukarens bil i tjänsten På vissa arbetsplatser ingår det i arbetsuppgifterna att köra brukarens bil i tjänsten. Brukaren har ansvar för att bilen är försäkrad och står för självrisk samt övriga kostnader vid en eventuell olyckshändelse. Det är viktigt att assistenten ges möjlighet till pauser vid behov exempelvis vid långkörningar. Som förare av bilen är du som assistent skyldig att ansvara för att det fordon som framförs är trafiksäkert enligt gällande trafikregler. Det kan även finnas andra orsaker till att du inte ska köra bilen exempelvis trötthet, medicinering eller stress. Det är bara du som assistent som kan avgöra om du är i skick att framföra ett fordon eller inte. Du som assistent är självklart skyldig att följa de trafikregler som gäller vid bilkörning: att ha giltigt körkort, följa hastighetsanvisningar, använda säkerhetsbälte med mera. Du ansvarar själv för böter eller liknande som inträffar under bilkörningen på grund av att du inte följt trafikreglerna. Är du som assistent vållande till en incident står Handen ssistans för självrisken förutsatt att du följt gällande trafikregler vid tillfället för incidenten. Bil - att köra egen bil i tjänsten När assistenten använder sin egen bil i tjänsten och det handlar om Brukarens privata användande av assistentens bil är det Brukaren som med egna medel ska ersätta de kostnader som bilresan medför. ssistansersättningen täcker alltså inte dessa kostnader. Är det en utflykt där Handen ssistans ska stå för assistentens kostnader ska assistenten inkomma med kvitton samt en sammanställning på hur många mil som körts. Ersättning för milersättning och parkeringskostnader utbetalas i efterhand på lönen. Brandsäkerhet Gör en genomgång av arbetsplatsen: Finns brandsläckare? Vet du var brandsläckaren finns? Finns det brandfilt och första hjälpen utrustning, ta reda på var de förvaras? Håll alltid hall och gångar rena från kartonger och skrymmande föremål så det är lätt att komma ut ur lägenheten/huset även för en rullstol! Finns det räddningslakan på arbetsplatsen hur fungerar det? Tänk igenom hur du skall agera vid en brand eller olycka. Bredvidgång Bredvidgång är när en ny, potentiell assistent arbetar tillsammans med en erfaren assistent som del i rekrytering/ urval av ny assistent och introduktion. Vid bredvidgång utbetalas endast grundlön (inget ob-tillägg) och särskild tidrapport för bredvidgång ska fyllas i. Friskvård Det är viktigt för oss på Handen ssistans att våra anställda mår bra. Därför får du som är anställd för viss tid så länge uppdraget varar och arbetar minst 20% hos oss, samt varit anställd i minst tre månader, ett friskvårdsbidrag på 1500,-/kalenderår. Du betalar själv för

8 din träning och skickar in ditt originalkvitto till kontoret. Dessutom kan du gå på massage upp till maximalt 6 gånger/kalenderår hos en av nedanstående massörer. Går du fler gånger får du själv stå för hela kostnaden. Du bokar själv tid hos någon av nedanstående massörer. Du ska vid massagetillfället visa upp ditt ID-kort från Handen ssistans. Genuin Svensk & Thai massage Kungsgatan 32, Borås Bokning på hemsida eller via telefon Carolas Massage & Friskvård Varbergsvägen 67, Skene, bokning på telefon Vi har avtal med Herkules Företagshälsovård i Borås. De utför bland annat kurser i HLR, Lyftteknik med mera. För de assistenter som arbetar vaken natt är det Herkules som tar hand om hälsoundersökningar. Kontakta kontoret om du vill veta vad som gäller för dig. Mer om Herkules hittar du på Försäkring Vi har följande försäkring på Handen ssistans nsvarsförsäkring Olycksfallsförsäkring Tjänstereseförsäkring Pensionsförsäkring Handledning Vi erbjuder handledning för personalgrupper och det finns även möjlighet till enskilda samtal. Kontakta Handen ssistans/din arbetsledare när behov uppstår. Hot och Våld Som personlig assistent ska du inte acceptera våld eller hot gentemot dig som person. Kontakta Handen ssistans/din arbetsledare om du känner dig utsatt på något sätt. Hygien tt ha assistans innebär ofta att man som Brukare har flera människor som kommer och går under en dag än om man inte haft assistans. Du som assistent hjälper till med allt ifrån matlagning och städning till intimhygien och toalettbesök. Det är därför mycket viktigt att du är noga med din hygien, och då särskilt med handhygienen. nvänd engångshandskar då det är befogat. Undvik att ha långärmat vid intimhygien. Kom ihåg att tvätta händerna innan du börjar arbetet, efter toalettbesök eller rökning. Tvätta händerna efter smutsigt arbete, efter snytning och nysning och alltid när de är smutsiga. Sköt om din hud och undvik sårinfektioner. Några Brukare är särskilt känsliga för infektioner. Då är det extra viktigt att du inte för med dig några sjukdomar till arbetsplatsen. Fråga Brukaren om det är något särskilt du skall tänka på vid sjukdom.

9 Intyg rbetsgivarintyg, anställningsbevis eller andra former av intyg du kan behöva som har med din anställning att göra, hjälper vi till med på Handen ssistans. Hör av dig till administrationen när du behöver intyg, telefon Jour Jour innebär att du finns till hands för Brukaren när han/hon sover nattetid. Detta kallas jour/sovande jour. Du övernattar hos Brukaren och under tiden utgår lön enligt kollektivavtal. När det gäller sängkläder varierar rutinerna på de olika arbetsplatserna. Ta reda på vad som gäller på den arbetsplats du befinner dig. Konflikter Som assistent och Brukare kommer man mycket nära varandra, både fysiskt och känslomässigt. Även om man i vanliga fall trivs bra tillsammans uppstår det emellanåt konflikter. Det är viktigt att du och Brukaren tar upp problem och konflikter med varandra i ett tidigt skede. Om det inte går att lösa konflikten själva, kontakta Handen ssistans/din arbetsledare som kan agera bollplank för att ni ska kunna finna den bästa lösningen för just er och i den situation ni befinner er. Kvitton för omkostnader På de flesta av Handen ssistans arbetsplatser finns en handkassa som skall täcka de merkostnader som Brukaren har på grund av assistansen. Om du exempelvis är med Brukaren på bio eller en fika täcks detta av omkostnadspengarna. För att få ersättning för utlägg och omkostnader måste det alltid finnas ett kvitto (ej kortslip) på inköpet. Finns inget kvitto får assistenten själv stå för kostnaden. På kvittot skriver den assistent som kostnaden gäller, sitt namn och namnteckning. Kvittona skickas in tillsammans med tidrapporterna. Kollektivavtal Handen ssistans har kollektivavtal med KFO. Detta innebär att villkor för bland annat anställning/upphörande av anställning, lön och många andra saker finns reglerade i ett avtal som förhandlas fram av Kommunal och KFO. Du kan läsa mer om KFO på Löneutbetalningar Lönen betalas ut den 27.e i månaden efter arbetad månad. Infaller den 27.e på en lördag eller helgdag utbetalas lönen närmaste vardag före. I december utbetalas lönen senast sista vardagen före julafton. OB-ersättning Ersättning för obekväm arbetstid (OB) utgår utöver timlönen i enlighet med kollektivavtalet Personalmöte Personalmötet, ibland kallat PT/rbetsplatsträff, är viktigt på så många sätt. Det är tillfällen för information och kommunikation. Det är vid dessa tillfällen som gruppen kan träffas och diskutera olika saker som berör jobbet. Det är också vid dessa tillfällen din arbetsledare och

10 administrationen på kontoret kan informera om förändringar, nyheter, nya rutiner och hålla kortare utbildningar. Ibland genomförs arbetsplatsträffar/personalmöten utan Brukare/anhöriga och ibland med Brukare/anhöriga. Resa i arbetet Om Brukaren skall resa bort kan det hända att du som assistent får frågan om att följa med. Även om det handlar om en semesterresa för Brukaren handlar det om arbete för dig som assistent. Det är viktigt att innan resan tydliggöra vad som gäller. Några frågor som är bra att tänka på är: Ser arbetstiden annorlunda ut när ni är bortresta? Kanske blir passen lite längre? Skriv ner mellan vilka tider du skall arbeta. Vill Brukaren att du skall vara med vid middagar med släkt och vänner eller vill han/hon att du håller dig i bakgrunden? När är du ledig och har möjlighet till återhämtning? När Brukaren planerar att åka bort för t ex. semester och det påverkar den personliga assistansen, måste detta planeras in i schemat. Brukaren skall meddela detta så snart som möjligt, senast två veckor innan schemat kommer att ändras. På semesterresan kan sällan alla assistenter följa med. De assistenter som inte följer med är inte berättigade till sina arbetspass enligt grundschemat om de meddelats minst två veckor innan avresa. Det kan dock finnas möjlighet att arbeta igen passen före och efter perioden. Resa till och från arbetet Du bekostar själv din resa till och från arbetet. Undantag gäller om Brukaren skulle vara inlagd på sjukhus och du måste ta dig dit för att arbeta. Eventuella undantag kan också förekomma om Brukaren befinner sig på annan ort än den vanliga. Kontakta kontoret/ din arbetsledare för att stämma av vad som gäller i just ditt fall. Schemaläggning Varje arbetsplats har ett schema som talar om hur arbetspassen är fördelade över veckan och vilken assistent som jobbar när. Gällande schema skall fastläggas senast två veckor innan schemaperiodens början. För förändring av schemat exempelvis på grund av Brukarens resa skall assistenterna meddelas senaste två veckor i förväg Semester Du ansöker om semester genom att lämna in en skriftlig ansökan till din arbetsledare eller till Handen ssistans minst en månad i förväg. ntalet semesterdagar varierar beroende på hur mycket du arbetar och hur gammal du är. Semesterersättning Semesterlön utgår i form av semesterersättning. Ersättningen är 12 % av timlönen och utbetalas när du tar din semester (gäller schemalagda medarbetare) eller tillsammans med lönen varje månad (gäller timanställda medarbetare).

11 Sjukdom assistent Om du blir sjuk när du skall arbeta meddelar du så fort som möjligt arbetsplatsen, så att de vet att du inte kommer. Därefter meddelar du samordnaren i gruppen som har ansvaret för korttidsrekryteringen. Har gruppen ingen samordnare meddelar du din arbetsledare. Se även rutin för korttidsrekrytering i pärmen på din arbetsplats. Om sjukdomen varar mer än 7 dagar skall du fr o m dag 8 ha ett läkarintyg och en kopia av läkarintyget skickas till kontoret. Vid sjukskrivning längre tid än 14 dagar anmäler kontoret sjukfallet till Försäkringskassan. Sedan får Du en sjukdeklaration från Försäkringskassan som Du fyller i och skickar in tillsammans med originalet av läkarintyget till Försäkringskassan, Inläsningscentralen, Östersund. Kopior på förlängning av sjukskrivningar lämnas också till kontoret. När du har varit sjuk fyller du i de pass och tider du skulle ha arbetat på tidrapporten. Första sjukdagen som du skulle ha arbetat är en karensdag. Om du är sjuk över ett månadsskifte är det ditt ansvar att ringa din arbetsledare och komma överens om hur din tidrapport ska kunna färdigställas. OBS! Den måste vara undertecknad av dig för att vara giltig. Skatteuppgifter Skatt dras enligt skattetabell för alla de anställda som har Handen ssistans som huvudarbetsgivare. De anställda som har anställningen hos Handen ssistans som en bisyssla, d.v.s. inte som sin huvudsakliga inkomstkälla, gäller lägst 30 % i skatteavdrag. Större skattavdrag kan göras om du önskar det. Vill du betala mindre skatt måste du visa ett jämkningsbeslut från skattemyndigheten. Förändringar i skatten meddelas gärna skriftligt till kontoret, men det räcker i detta fall med ett telefonsamtal. Tidrapport Det är ditt ansvar som assistent att lämna in tidrapporten senast den 2.a vardagen i månaden efter arbetad månad. Du ska lämna in både den tidrapport som gäller Försäkringskassan (gäller inte Brukare som har kommunbeslut) och den som gäller Handen ssistans (det är den Tidrapporten som ligger till grund för din lön). Det är viktigt att den är korrekt ifylld, signerad med ditt namn och daterad din sista arbetsdag i månaden. Tystnadsplikt Som personlig assistent har du tystnadsplikt. Det innebär att du inte får berätta om Brukarens personliga förhållanden. Det är viktigt att man som Brukare skall kunna känna sig trygg i att det som är privat inte sprids till andra. Tystnadsplikten är livslång och gäller alltså även när du har slutat som personlig assistent. För att avlasta och stödja dig som assistent har du alltid möjlighet till enskilda samtal på Handen ssistans. Samtalen kan ses som en handledning för att du också ska ges förutsättningar för att bära detta ansvar. Tystnadsplikt innebär olika saker för olika människor: Fundera på hur mycket du skulle tycka att en assistent fick berätta om ditt privatliv om du var den som hade assistenter? Respektera att Brukaren kan ha en annan syn på tystnadsplikt än du har. Fråga varje Brukare som du jobbar hos hur just han/hon vill att du som assistent

12 ska förhålla dig. Utbildning Vi erbjuder ett behovsbaserat introduktionsprogram kontinuerligt till alla nya personliga assistenter. HLR-hjärtlungräddning är en regelbundet återkommande utbildning, liksom ergonomi och lyftteknik där det finns behov för detta. I övrigt sker individanpassad kompetensutveckling. Vi har en övergripande, långsiktigt kompetensutvecklingsplan för hela organisationen. Uppsägning Brukaren väljer själv vilka assistenter denne vill anställa. Brukaren har även rätt att säga upp en assistent som han/hon inte längre har förtroende för/tycker fungerar. Det är dock alltid Handen ssistans som är arbetsgivare och praktiskt genomför anställningar respektive uppsägningar. Uppsägningar och uppsägningstider gäller enligt kollektivavtal.

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

C-UPPSATS. Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv. Anna Strömberg Charlotte Simonsson

C-UPPSATS. Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv. Anna Strömberg Charlotte Simonsson C-UPPSATS 2007:029 Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv Anna Strömberg Charlotte Simonsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Social

Läs mer

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS KIM ANDERSSON Fil kand., Leg. Psykoterapeut, Handledare Hösten 2007 Inledning... 2 Handledning Konsultation... 3 Min bakgrund, att ha stått på golvet... 3 Lagen... 4

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

PHR000-2, 2012-06-16

PHR000-2, 2012-06-16 , 2012-06-16 2 (27) Innehållsförteckning Inledning... 3 Företagsinformation... 4 Kundvård- och service policy... 7 Personal... 8 Information och kommunikation... 10 Förmåner... 11 Mobiltelefoner... 12

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Vi vill att du tar dig tid att läsa igenom handboken och på så vis sätta dig in i vad det innebär att arbeta på MAXI.

Vi vill att du tar dig tid att läsa igenom handboken och på så vis sätta dig in i vad det innebär att arbeta på MAXI. Känn dig riktigt välkommen till MAXI ICA Stormarknad. Vi hoppas att du kommer att trivas med arbetet, miljön och kamraterna. Vår målsättning är att sälja varor till upplevt lägsta priser och på ett trivsamt

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet?

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Omsorg om äldre och funktionshindrade i Stockholms stad ett arbete fyllt av glädje, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Stockholms stad är en av Sveriges

Läs mer

Chefen & Droghantering

Chefen & Droghantering Chefen & Droghantering INNEHÅLL Vad kostar supen arbetslivet? 4 Chefens roll i drogfrågor 5 Ta tag i drogproblemen direkt 6 Att skapa en drogpolicy 7 Exempel på en drogpolicy 8 Är Håkan alkolist? 10 Tecken

Läs mer

välkommen till Barista

välkommen till Barista välkommen till Barista En solig septembermorgon i Uppsala... Nu har det gått åtta år sedan Barista öppnade upp dörren till vår första coffee shop på gågatan i Uppsala. Året var 2006 och där stod vi, Björn,

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Städservice. Introduktion. och Hemservice

Städservice. Introduktion. och Hemservice Städservice Introduktion och Hemservice Innehåll Välkommen till städservice och hemservice! 1 Ditt nya jobb 2 Den första tiden 2 Ansvar för introduktionen 3 Det handlar om din anställning 4 Kollektivavtalet

Läs mer