PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov."

Transkript

1 PERSONLHNDBOK Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov.

2 Innehållsförteckning Välkommen till Handen ssistans... 4 Rätten till Personlig ssistans... 4 Handen ssistans -Ö... 5 dress till kontoret i Mark... 5 dress till kontoret i Borås... 5 dressändring... 5 lkohol- och Drogpolicy... 5 rbetsledare... 6 rbetsmiljö... 6 rbetsplats... 6 rbetsplikt... 6 vlastningssamtal... 6 vlösning... 6 Bil - att köra Brukarens bil i tjänsten... 7 Bil - att köra egen bil i tjänsten... 7 Brandsäkerhet... 7 Bredvidgång... 7 Friskvård... 7 Försäkring... 8 Handledning... 8 Hot och Våld... 8 Hygien... 8 Intyg... 9 Jour... 9 Konflikter... 9 Kvitton för omkostnader... 9 Kollektivavtal... 9 Löneutbetalningar... 9 OB-ersättning... 9 Personalmöte... 9 Resa i arbetet... 10

3 Resa till och från arbetet Schemaläggning Semester Semesterersättning Sjukdom assistent Skatteuppgifter Tidrapport Tystnadsplikt Utbildning Uppsägning... 12

4 Välkommen till Handen ssistans Som personlig assistent har du ett viktigt jobb du gör skillnad i någons liv. tt vara en bra assistent är ett ansvarsfullt arbete som kräver personlig mognad och förmåga att sätta sig in i en annan människas situation. Samtidigt är din arbetsplats Brukarens hem. Det ställer speciella krav på dig i din arbetssituation. Det är extra viktigt att veta vad som gäller, vad du har för rättigheter och skyldigheter gentemot Brukaren och gentemot Handen ssistans. För att tydliggöra detta har vi på Handen ssistans tagit fram en personalhandbok. Här finns viktig information kring din anställning. en sitter i rbetsplatspärmen för att alltid finnas tillhands när du har någon fundering. rbetssättet hos Handen ssistans grundar sig på ett antal värderingar som är viktiga för oss. Inledningsvis måste vi se att vi alla är olika. Våra Brukare har olika behov och behöver därför olika typ av hjälp och kontakt. Det innebär även att vi ser våra assistenters olikheter och låter dem vara kreativa i sitt arbete. För det andra vill vi att våra assistenter och Brukare ska ha inflytande i sin vardag / sitt arbete / sitt liv! Hos Handen ssistans innebär det att medarbetare och Brukare får möjlighet att må bra och bli lyssnade till. Till sist tror vi på möjligheterna. Inget är omöjligt, om vi bara lyssnar på människors inneboende kraft. Vi beskriver detta närmare i rutinen för Förhållningssätt och Bemötande samt i rutinen för Delaktighet och Inflytande. Rätten till Personlig ssistans Personlig assistans handlar enligt LSS-lagens (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade personer) intentioner om att hjälpa en person med den dagliga livsföringen. Motiven bakom rättigheten personlig assistans handlar om att: Stärka den enskildes rätt att leva ett självvalt och oberoende liv. Ge möjlighet att åstadkomma villkor som är likvärdiga med andra människors i motsvarande ålder. Ge möjlighet till självbestämmande över sin egen livssituation. Personlig assistans utgår från Brukarens behov och det är dessa som styr innehållet i den personliga assistansen. Brukaren ska fritt kunna bestämma vad han/hon vill göra, utan att i förväg planera det allt för mycket. Din arbetsplats är där Brukaren vid varje tillfälle befinner sig. Yrkets professionalitet kräver en lyhördhet och kännedom om Brukarens önskemål. Som personlig assistent är din roll omväxlande men handlar grundläggande om att: Vara en personlig resurs. Kompensera Brukarens funktionshinder. Kombinera flexibilitet och integritet. Vara lyhörd samt ha förmåga att förstå och följa Brukarens intentioner.

5 Visa respekt genom att handla utifrån tystnadsplikten. Vara en möjlighet. För att efterleva motiven med personlig assistans är ditt förhållningssätt som personlig assistent avgörande. Det är viktigt att du visar respekt för att du befinner dig i en annan persons hem och privatliv. Det är Brukaren som bestämmer vad som gäller i hans/hennes sfär. Känner du dig osäker kring hur Brukaren vill att du agerar i olika situationer, exempelvis mot honom/henne personligen eller mot närstående och egendom, fråga innan du tar egna initiativ. Du ska respektera Brukarens privatliv och så långt det är möjligt värna om hans/hennes integritet. Om du har någon annan än Brukaren som din arbetsledare, är det också viktigt att denne/denna tydligt talar om vad som gäller och även respekterar att detta är ditt yrke. Handen ssistans -Ö dress till kontoret i Mark Handen ssistans Fritslavägen Kinna Växel Fax Telefon utanför kontorstid Hemsida dress till kontoret i Borås Handen ssistans Månvarvsgatan Borås Telefon Hemsida dressändring Om du byter adress meddela oss din nya adress så att din lönespecifikation och annan information från oss via post kommer till rätt adress. Tänk också på att vi behöver veta om du byter mobil- och fast telefonnummer, bank/bankkonto samt e-postadress. lkohol- och Drogpolicy Det är inte tillåtet att använda sig av alkohol eller andra droger under arbetstid. Du får inte heller nyttja alkohol och andra droger i så nära anslutning till ett arbetspass att det finns risk för kvardröjande effekter när du som personlig assistent påbörjar ditt arbetspass.

6 rbetsledare Din arbetsledare är tillgänglig på kontorstid för alla frågor gällande ditt arbete. I brådskande angelägenheter (ex sjukdom) som inträffar utanför kontorstid är det också arbetsledaren du ringer på telefonnummer , men det kan vara någon annan som arbetar på kontoret som svarar och hjälper dig att lösa situationen. rbetsledaren är din chef. Hos vissa Brukare/ i vissa grupper finns också en samordnare som ansvarar för bland annat korttidsrekrytering (se rollbeskrivning för samordnare i Brukarpärmen). rbetsmiljö Vi uppmärksammar och tar hänsyn till både psykiska, fysiska samt sociala förhållanden på arbetsplatsen. Det handlar alltså om att upptäcka och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka dig som anställd, din hälsa och säkerhet. För att alla vi som jobbar i Handen ssistans skall ha en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt för att lägga märke till vad som behöver åtgärdas och förbättras. Om det är något i arbetsmiljön som behöver åtgärdas akut: ring direkt till Handen ssistans kontor och informera oss. rbetsplats Den personliga assistentens arbetsplats är där Brukaren befinner sig. rbetsplikt När du åtagit dig ett arbetspass/godkänt ett schema har du arbetsplikt. Om du vill vara ledig, men ingen av dina kollegor har möjlighet att byta med dig, måste du arbeta de pass du har åtagit dig enligt schema. Om du byter bort ett av dina pass har du skyldighet att meddela Brukare/samordnare (om gruppen inte har samordnare informeras arbetsledaren) förändringen samt skriva upp den på schemat. Det är viktigt att Brukaren vet vem som kommer på vilket pass. Om du tar på dig ett av dina kollegors pass har du också åtagit dig arbetsplikt för det arbetspasset. Du kan alltså inte hänvisa till att det egentligen var någon annan som skulle ha jobbar det passet, utan har ansvar för det. vlastningssamtal Ibland uppstår frågor i rollen som personlig assistent. Har du någon fundering kring din arbetssituation är du välkommen att kontakta Handen ssistans och be om ett samtal, i första hand med arbetsledare. rbetsledare avgör sedan i samråd med dig om ytterligare åtgärder behöver vidtas. vlösning vlösning mellan arbetspass sker genom att den assistent som ska avlösas stannar kvar hos Brukaren tills avlösaren har anlänt. Dyker inte personen upp i tid måste du stanna till

7 situationen är löst. Det är därför mycket viktigt att hålla tider, av respekt för andras planering. Skulle du mot förmodan vara försenad, kontakta alltid arbetsplatsen. Bil - att köra Brukarens bil i tjänsten På vissa arbetsplatser ingår det i arbetsuppgifterna att köra brukarens bil i tjänsten. Brukaren har ansvar för att bilen är försäkrad och står för självrisk samt övriga kostnader vid en eventuell olyckshändelse. Det är viktigt att assistenten ges möjlighet till pauser vid behov exempelvis vid långkörningar. Som förare av bilen är du som assistent skyldig att ansvara för att det fordon som framförs är trafiksäkert enligt gällande trafikregler. Det kan även finnas andra orsaker till att du inte ska köra bilen exempelvis trötthet, medicinering eller stress. Det är bara du som assistent som kan avgöra om du är i skick att framföra ett fordon eller inte. Du som assistent är självklart skyldig att följa de trafikregler som gäller vid bilkörning: att ha giltigt körkort, följa hastighetsanvisningar, använda säkerhetsbälte med mera. Du ansvarar själv för böter eller liknande som inträffar under bilkörningen på grund av att du inte följt trafikreglerna. Är du som assistent vållande till en incident står Handen ssistans för självrisken förutsatt att du följt gällande trafikregler vid tillfället för incidenten. Bil - att köra egen bil i tjänsten När assistenten använder sin egen bil i tjänsten och det handlar om Brukarens privata användande av assistentens bil är det Brukaren som med egna medel ska ersätta de kostnader som bilresan medför. ssistansersättningen täcker alltså inte dessa kostnader. Är det en utflykt där Handen ssistans ska stå för assistentens kostnader ska assistenten inkomma med kvitton samt en sammanställning på hur många mil som körts. Ersättning för milersättning och parkeringskostnader utbetalas i efterhand på lönen. Brandsäkerhet Gör en genomgång av arbetsplatsen: Finns brandsläckare? Vet du var brandsläckaren finns? Finns det brandfilt och första hjälpen utrustning, ta reda på var de förvaras? Håll alltid hall och gångar rena från kartonger och skrymmande föremål så det är lätt att komma ut ur lägenheten/huset även för en rullstol! Finns det räddningslakan på arbetsplatsen hur fungerar det? Tänk igenom hur du skall agera vid en brand eller olycka. Bredvidgång Bredvidgång är när en ny, potentiell assistent arbetar tillsammans med en erfaren assistent som del i rekrytering/ urval av ny assistent och introduktion. Vid bredvidgång utbetalas endast grundlön (inget ob-tillägg) och särskild tidrapport för bredvidgång ska fyllas i. Friskvård Det är viktigt för oss på Handen ssistans att våra anställda mår bra. Därför får du som är anställd för viss tid så länge uppdraget varar och arbetar minst 20% hos oss, samt varit anställd i minst tre månader, ett friskvårdsbidrag på 1500,-/kalenderår. Du betalar själv för

8 din träning och skickar in ditt originalkvitto till kontoret. Dessutom kan du gå på massage upp till maximalt 6 gånger/kalenderår hos en av nedanstående massörer. Går du fler gånger får du själv stå för hela kostnaden. Du bokar själv tid hos någon av nedanstående massörer. Du ska vid massagetillfället visa upp ditt ID-kort från Handen ssistans. Genuin Svensk & Thai massage Kungsgatan 32, Borås Bokning på hemsida eller via telefon Carolas Massage & Friskvård Varbergsvägen 67, Skene, bokning på telefon Vi har avtal med Herkules Företagshälsovård i Borås. De utför bland annat kurser i HLR, Lyftteknik med mera. För de assistenter som arbetar vaken natt är det Herkules som tar hand om hälsoundersökningar. Kontakta kontoret om du vill veta vad som gäller för dig. Mer om Herkules hittar du på Försäkring Vi har följande försäkring på Handen ssistans nsvarsförsäkring Olycksfallsförsäkring Tjänstereseförsäkring Pensionsförsäkring Handledning Vi erbjuder handledning för personalgrupper och det finns även möjlighet till enskilda samtal. Kontakta Handen ssistans/din arbetsledare när behov uppstår. Hot och Våld Som personlig assistent ska du inte acceptera våld eller hot gentemot dig som person. Kontakta Handen ssistans/din arbetsledare om du känner dig utsatt på något sätt. Hygien tt ha assistans innebär ofta att man som Brukare har flera människor som kommer och går under en dag än om man inte haft assistans. Du som assistent hjälper till med allt ifrån matlagning och städning till intimhygien och toalettbesök. Det är därför mycket viktigt att du är noga med din hygien, och då särskilt med handhygienen. nvänd engångshandskar då det är befogat. Undvik att ha långärmat vid intimhygien. Kom ihåg att tvätta händerna innan du börjar arbetet, efter toalettbesök eller rökning. Tvätta händerna efter smutsigt arbete, efter snytning och nysning och alltid när de är smutsiga. Sköt om din hud och undvik sårinfektioner. Några Brukare är särskilt känsliga för infektioner. Då är det extra viktigt att du inte för med dig några sjukdomar till arbetsplatsen. Fråga Brukaren om det är något särskilt du skall tänka på vid sjukdom.

9 Intyg rbetsgivarintyg, anställningsbevis eller andra former av intyg du kan behöva som har med din anställning att göra, hjälper vi till med på Handen ssistans. Hör av dig till administrationen när du behöver intyg, telefon Jour Jour innebär att du finns till hands för Brukaren när han/hon sover nattetid. Detta kallas jour/sovande jour. Du övernattar hos Brukaren och under tiden utgår lön enligt kollektivavtal. När det gäller sängkläder varierar rutinerna på de olika arbetsplatserna. Ta reda på vad som gäller på den arbetsplats du befinner dig. Konflikter Som assistent och Brukare kommer man mycket nära varandra, både fysiskt och känslomässigt. Även om man i vanliga fall trivs bra tillsammans uppstår det emellanåt konflikter. Det är viktigt att du och Brukaren tar upp problem och konflikter med varandra i ett tidigt skede. Om det inte går att lösa konflikten själva, kontakta Handen ssistans/din arbetsledare som kan agera bollplank för att ni ska kunna finna den bästa lösningen för just er och i den situation ni befinner er. Kvitton för omkostnader På de flesta av Handen ssistans arbetsplatser finns en handkassa som skall täcka de merkostnader som Brukaren har på grund av assistansen. Om du exempelvis är med Brukaren på bio eller en fika täcks detta av omkostnadspengarna. För att få ersättning för utlägg och omkostnader måste det alltid finnas ett kvitto (ej kortslip) på inköpet. Finns inget kvitto får assistenten själv stå för kostnaden. På kvittot skriver den assistent som kostnaden gäller, sitt namn och namnteckning. Kvittona skickas in tillsammans med tidrapporterna. Kollektivavtal Handen ssistans har kollektivavtal med KFO. Detta innebär att villkor för bland annat anställning/upphörande av anställning, lön och många andra saker finns reglerade i ett avtal som förhandlas fram av Kommunal och KFO. Du kan läsa mer om KFO på Löneutbetalningar Lönen betalas ut den 27.e i månaden efter arbetad månad. Infaller den 27.e på en lördag eller helgdag utbetalas lönen närmaste vardag före. I december utbetalas lönen senast sista vardagen före julafton. OB-ersättning Ersättning för obekväm arbetstid (OB) utgår utöver timlönen i enlighet med kollektivavtalet Personalmöte Personalmötet, ibland kallat PT/rbetsplatsträff, är viktigt på så många sätt. Det är tillfällen för information och kommunikation. Det är vid dessa tillfällen som gruppen kan träffas och diskutera olika saker som berör jobbet. Det är också vid dessa tillfällen din arbetsledare och

10 administrationen på kontoret kan informera om förändringar, nyheter, nya rutiner och hålla kortare utbildningar. Ibland genomförs arbetsplatsträffar/personalmöten utan Brukare/anhöriga och ibland med Brukare/anhöriga. Resa i arbetet Om Brukaren skall resa bort kan det hända att du som assistent får frågan om att följa med. Även om det handlar om en semesterresa för Brukaren handlar det om arbete för dig som assistent. Det är viktigt att innan resan tydliggöra vad som gäller. Några frågor som är bra att tänka på är: Ser arbetstiden annorlunda ut när ni är bortresta? Kanske blir passen lite längre? Skriv ner mellan vilka tider du skall arbeta. Vill Brukaren att du skall vara med vid middagar med släkt och vänner eller vill han/hon att du håller dig i bakgrunden? När är du ledig och har möjlighet till återhämtning? När Brukaren planerar att åka bort för t ex. semester och det påverkar den personliga assistansen, måste detta planeras in i schemat. Brukaren skall meddela detta så snart som möjligt, senast två veckor innan schemat kommer att ändras. På semesterresan kan sällan alla assistenter följa med. De assistenter som inte följer med är inte berättigade till sina arbetspass enligt grundschemat om de meddelats minst två veckor innan avresa. Det kan dock finnas möjlighet att arbeta igen passen före och efter perioden. Resa till och från arbetet Du bekostar själv din resa till och från arbetet. Undantag gäller om Brukaren skulle vara inlagd på sjukhus och du måste ta dig dit för att arbeta. Eventuella undantag kan också förekomma om Brukaren befinner sig på annan ort än den vanliga. Kontakta kontoret/ din arbetsledare för att stämma av vad som gäller i just ditt fall. Schemaläggning Varje arbetsplats har ett schema som talar om hur arbetspassen är fördelade över veckan och vilken assistent som jobbar när. Gällande schema skall fastläggas senast två veckor innan schemaperiodens början. För förändring av schemat exempelvis på grund av Brukarens resa skall assistenterna meddelas senaste två veckor i förväg Semester Du ansöker om semester genom att lämna in en skriftlig ansökan till din arbetsledare eller till Handen ssistans minst en månad i förväg. ntalet semesterdagar varierar beroende på hur mycket du arbetar och hur gammal du är. Semesterersättning Semesterlön utgår i form av semesterersättning. Ersättningen är 12 % av timlönen och utbetalas när du tar din semester (gäller schemalagda medarbetare) eller tillsammans med lönen varje månad (gäller timanställda medarbetare).

11 Sjukdom assistent Om du blir sjuk när du skall arbeta meddelar du så fort som möjligt arbetsplatsen, så att de vet att du inte kommer. Därefter meddelar du samordnaren i gruppen som har ansvaret för korttidsrekryteringen. Har gruppen ingen samordnare meddelar du din arbetsledare. Se även rutin för korttidsrekrytering i pärmen på din arbetsplats. Om sjukdomen varar mer än 7 dagar skall du fr o m dag 8 ha ett läkarintyg och en kopia av läkarintyget skickas till kontoret. Vid sjukskrivning längre tid än 14 dagar anmäler kontoret sjukfallet till Försäkringskassan. Sedan får Du en sjukdeklaration från Försäkringskassan som Du fyller i och skickar in tillsammans med originalet av läkarintyget till Försäkringskassan, Inläsningscentralen, Östersund. Kopior på förlängning av sjukskrivningar lämnas också till kontoret. När du har varit sjuk fyller du i de pass och tider du skulle ha arbetat på tidrapporten. Första sjukdagen som du skulle ha arbetat är en karensdag. Om du är sjuk över ett månadsskifte är det ditt ansvar att ringa din arbetsledare och komma överens om hur din tidrapport ska kunna färdigställas. OBS! Den måste vara undertecknad av dig för att vara giltig. Skatteuppgifter Skatt dras enligt skattetabell för alla de anställda som har Handen ssistans som huvudarbetsgivare. De anställda som har anställningen hos Handen ssistans som en bisyssla, d.v.s. inte som sin huvudsakliga inkomstkälla, gäller lägst 30 % i skatteavdrag. Större skattavdrag kan göras om du önskar det. Vill du betala mindre skatt måste du visa ett jämkningsbeslut från skattemyndigheten. Förändringar i skatten meddelas gärna skriftligt till kontoret, men det räcker i detta fall med ett telefonsamtal. Tidrapport Det är ditt ansvar som assistent att lämna in tidrapporten senast den 2.a vardagen i månaden efter arbetad månad. Du ska lämna in både den tidrapport som gäller Försäkringskassan (gäller inte Brukare som har kommunbeslut) och den som gäller Handen ssistans (det är den Tidrapporten som ligger till grund för din lön). Det är viktigt att den är korrekt ifylld, signerad med ditt namn och daterad din sista arbetsdag i månaden. Tystnadsplikt Som personlig assistent har du tystnadsplikt. Det innebär att du inte får berätta om Brukarens personliga förhållanden. Det är viktigt att man som Brukare skall kunna känna sig trygg i att det som är privat inte sprids till andra. Tystnadsplikten är livslång och gäller alltså även när du har slutat som personlig assistent. För att avlasta och stödja dig som assistent har du alltid möjlighet till enskilda samtal på Handen ssistans. Samtalen kan ses som en handledning för att du också ska ges förutsättningar för att bära detta ansvar. Tystnadsplikt innebär olika saker för olika människor: Fundera på hur mycket du skulle tycka att en assistent fick berätta om ditt privatliv om du var den som hade assistenter? Respektera att Brukaren kan ha en annan syn på tystnadsplikt än du har. Fråga varje Brukare som du jobbar hos hur just han/hon vill att du som assistent

12 ska förhålla dig. Utbildning Vi erbjuder ett behovsbaserat introduktionsprogram kontinuerligt till alla nya personliga assistenter. HLR-hjärtlungräddning är en regelbundet återkommande utbildning, liksom ergonomi och lyftteknik där det finns behov för detta. I övrigt sker individanpassad kompetensutveckling. Vi har en övergripande, långsiktigt kompetensutvecklingsplan för hela organisationen. Uppsägning Brukaren väljer själv vilka assistenter denne vill anställa. Brukaren har även rätt att säga upp en assistent som han/hon inte längre har förtroende för/tycker fungerar. Det är dock alltid Handen ssistans som är arbetsgivare och praktiskt genomför anställningar respektive uppsägningar. Uppsägningar och uppsägningstider gäller enligt kollektivavtal.

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Personalhandbok För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Arbetsgivare s 2 Styrelse och kontor Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Förvaltningen för funktionshindrade

Förvaltningen för funktionshindrade 2011-06-17 En trygg personlig assistans Förvaltningen för funktionshindrade Förvaltningen för funktionshindrade Box 34800 701 35 Örebro 019-21 10 00 1 Erbjudande om personlig assistans enligt LASS eller

Läs mer

rbetare hos Barn, ungdom & familj barn, ungdom & familj

rbetare hos Barn, ungdom & familj barn, ungdom & familj ed rbetare hos Barn, ungdom & familj barn, ungdom & familj Att ge någon möjlighet att leva som andra Medarbetare inom Vård & bildning Vilka är vi? Vård & bildning är Uppsala kommuns största förvaltning

Läs mer

Avtal för personlig assistans

Avtal för personlig assistans Avtal för personlig assistans 1. Parter Företag Assistans ViKan AB, 556848-5873, och 2. Bakgrund nedan kallad uppdragsgivare. Uppdragsgivaren har enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

Uppdrag som kontaktperson

Uppdrag som kontaktperson Stöd och omsorg Uppdrag som kontaktperson 1. Uppdrag: Kontaktperson Biträde av kontaktperson är en rättighet för de personer som omfattas av lagen LSS och som har behov av insatsen. Många funktionshindrade

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning

Läs mer

Innehållsförteckning. Vers. 1.0

Innehållsförteckning. Vers. 1.0 HANDBOK SVERIGE Innehållsförteckning VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän Information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 Kontaktuppgifter till Malmö... 2 Jourtelefon efter kontorstid... 3 FÖRHÅLLANDE

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

PERSONLIG ASSISTENT -ETT VARIERANDE YRKE

PERSONLIG ASSISTENT -ETT VARIERANDE YRKE PERSONLIG ASSISTENT -ETT VARIERANDE YRKE MITT HEM - DIN ARBETSPLATS Du som arbetar som personlig assistent bör tänka på att din arbetsplats, i första hand, är någon annans hem. Därför behöver du tänka

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Handbok för Sjuksköterskeuppdrag i Sverige 1 Innehållsförteckning Innehåll VÄLKOMMEN TILL AGITO... 3 Allmän Information... 3 Kvalitetscertifierat ISO 9001... 3 Kontaktuppgifter... 3 Jourtelefon efter kontorstid...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Handbok för Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Innehållsförteckning Innehåll VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän Information... 2 Kvalitetscertifierat ISO 9001... 2 Kontakt... 2 Kontaktuppgifter till Malmö...

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se

Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se Som timvikarie i Region Gävleborg har du oändligt med möjligheter. Det är nu din jobbresa inom sjukvården tar fart på riktigt. Du har nu

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Att vara personlig assistent Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett personligt utformat stöd som ges åt person

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Foto: Sofie Samrell Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen Välkommen till Ljunggården Vi hälsar dig välkommen till Ljunggårdens omvårdnadsboende. Du är en viktig

Läs mer

Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2015!

Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2015! 1 (8) Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2015! Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Östersund 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar till slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Sammanfattning

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ALKOHOL OCH DROGPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1 POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol-

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Förvaltningen Omsorg och Hälsa Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Nöjda och trygga omsorgstagare Individanpassad verksamhet innebär att arbeta med den enskilde i fokus och

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr.

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr. AVTAL för personlig assistans mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn Adress Org.nr pers.nr Telefon legal företrädare (ifylls i förekommande fall) namn adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren,

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Rutiner som leder till god arbetsmiljö, hälsa och trafiksäkerhet

Rutiner som leder till god arbetsmiljö, hälsa och trafiksäkerhet Bergstena 2013-03-07 Rutiner som leder till god arbetsmiljö, hälsa och trafiksäkerhet Arbetstider Gunnar Perssons Grävmaskins AB:s medarbetare följer de arbetstider som beställaren fastställer. Maskiner

Läs mer

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Hej! I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-05-16 INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN I KIL Att arbeta inom socialförvaltningen medföra ständigt nya

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda.

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda. Sid 1/5! 1 av! 5 DROGPOLICY En Blanketten god arbetsmiljö skickas till ALFEMA är en självklarhet Care, Fjärdhundragatan i arbetslivet. 14, Anställda. som använder och är påverkade av droger på arbetsplatsen

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

HANDBOK FÖR MEDARBETARE

HANDBOK FÖR MEDARBETARE HANDBOK FÖR MEDARBETARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 FÖRHÅLLANDE ANSTÄLLD/ARBETSGIVARE... 3 Tystnadsplikt... 3 Förväntningar

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Anställningsvillkor. Personalavdelningen

Anställningsvillkor. Personalavdelningen Personalavdelningen Anställningsvillkor Uppdaterad 2011-10-21 Du som är anställd vid Uppsala universitet har kanske många frågor rörande din anställning. Här ges en kort information om det vi tror är mest

Läs mer

2013-05-13 INTRODUKTIONSPLAN

2013-05-13 INTRODUKTIONSPLAN INTRODUKTIONSPLAN 2013-05-13 Innan du börjar När Du börjar Administratör i vakansen ger Dig en första introduktion om anställningen. Bredvidgång planeras i någon av socialförvaltningens verksamheter om

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel

Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel Innehållsförteckning Välkommen till äldreförvaltningen i Karlskrona... 5 Sekretess och tystnadsplikt...6 Om gåvor och testamenten...

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009 2007 049 1(3) Anita Fink Knudsen/ek 2007-09-18 4. 2710 2005 038, 2006 025 Till medlemmar som omfattas av avtalet för personlig assistans LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av missbruk hos en medarbetare skapar problem även på arbetsplatsen. Arbetsprestation, säkerhet

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen PRSONALHANDBOK FAGRSTA KOMMUN 005-11-07 1(6) ALKOHOL- DROGPOLICY, FAGRSTA KOMMUN MÅL Målet för Fagersta kommun som arbetsgivare är att ha en alkohol- och drogfri arbetsplats samt en god psykosocial miljö

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor Umeå universitet ska vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09

Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09 Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 5 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 5 Tidrapportering

Läs mer

Förändringar i assistansersättningen. IfA informerar dig som är assistansanvändare

Förändringar i assistansersättningen. IfA informerar dig som är assistansanvändare Förändringar i assistansersättningen IfA informerar dig som är assistansanvändare Vad förändras av regeringens proposition? I regeringens proposition 2007/08:61 Kostnader för personlig assistans föreslås

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 INTRODUKTION - dagtid Sid 4 INTRODUKTION - kvällstid Sid 5 LSS OCH YRKESROLLEN Sid 6 Sid 7 ARBETSMILJÖ FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER BRANDSKYDD Sid

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats!

Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats! Socialförvaltningen 1 (5) januari 2015 Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats! Nu finns det några viktiga saker du ska göra innan du börjar din praktik, punkt 1-3, och

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer