PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov."

Transkript

1 PERSONLHNDBOK Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov.

2 Innehållsförteckning Välkommen till Handen ssistans... 4 Rätten till Personlig ssistans... 4 Handen ssistans -Ö... 5 dress till kontoret i Mark... 5 dress till kontoret i Borås... 5 dressändring... 5 lkohol- och Drogpolicy... 5 rbetsledare... 6 rbetsmiljö... 6 rbetsplats... 6 rbetsplikt... 6 vlastningssamtal... 6 vlösning... 6 Bil - att köra Brukarens bil i tjänsten... 7 Bil - att köra egen bil i tjänsten... 7 Brandsäkerhet... 7 Bredvidgång... 7 Friskvård... 7 Försäkring... 8 Handledning... 8 Hot och Våld... 8 Hygien... 8 Intyg... 9 Jour... 9 Konflikter... 9 Kvitton för omkostnader... 9 Kollektivavtal... 9 Löneutbetalningar... 9 OB-ersättning... 9 Personalmöte... 9 Resa i arbetet... 10

3 Resa till och från arbetet Schemaläggning Semester Semesterersättning Sjukdom assistent Skatteuppgifter Tidrapport Tystnadsplikt Utbildning Uppsägning... 12

4 Välkommen till Handen ssistans Som personlig assistent har du ett viktigt jobb du gör skillnad i någons liv. tt vara en bra assistent är ett ansvarsfullt arbete som kräver personlig mognad och förmåga att sätta sig in i en annan människas situation. Samtidigt är din arbetsplats Brukarens hem. Det ställer speciella krav på dig i din arbetssituation. Det är extra viktigt att veta vad som gäller, vad du har för rättigheter och skyldigheter gentemot Brukaren och gentemot Handen ssistans. För att tydliggöra detta har vi på Handen ssistans tagit fram en personalhandbok. Här finns viktig information kring din anställning. en sitter i rbetsplatspärmen för att alltid finnas tillhands när du har någon fundering. rbetssättet hos Handen ssistans grundar sig på ett antal värderingar som är viktiga för oss. Inledningsvis måste vi se att vi alla är olika. Våra Brukare har olika behov och behöver därför olika typ av hjälp och kontakt. Det innebär även att vi ser våra assistenters olikheter och låter dem vara kreativa i sitt arbete. För det andra vill vi att våra assistenter och Brukare ska ha inflytande i sin vardag / sitt arbete / sitt liv! Hos Handen ssistans innebär det att medarbetare och Brukare får möjlighet att må bra och bli lyssnade till. Till sist tror vi på möjligheterna. Inget är omöjligt, om vi bara lyssnar på människors inneboende kraft. Vi beskriver detta närmare i rutinen för Förhållningssätt och Bemötande samt i rutinen för Delaktighet och Inflytande. Rätten till Personlig ssistans Personlig assistans handlar enligt LSS-lagens (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade personer) intentioner om att hjälpa en person med den dagliga livsföringen. Motiven bakom rättigheten personlig assistans handlar om att: Stärka den enskildes rätt att leva ett självvalt och oberoende liv. Ge möjlighet att åstadkomma villkor som är likvärdiga med andra människors i motsvarande ålder. Ge möjlighet till självbestämmande över sin egen livssituation. Personlig assistans utgår från Brukarens behov och det är dessa som styr innehållet i den personliga assistansen. Brukaren ska fritt kunna bestämma vad han/hon vill göra, utan att i förväg planera det allt för mycket. Din arbetsplats är där Brukaren vid varje tillfälle befinner sig. Yrkets professionalitet kräver en lyhördhet och kännedom om Brukarens önskemål. Som personlig assistent är din roll omväxlande men handlar grundläggande om att: Vara en personlig resurs. Kompensera Brukarens funktionshinder. Kombinera flexibilitet och integritet. Vara lyhörd samt ha förmåga att förstå och följa Brukarens intentioner.

5 Visa respekt genom att handla utifrån tystnadsplikten. Vara en möjlighet. För att efterleva motiven med personlig assistans är ditt förhållningssätt som personlig assistent avgörande. Det är viktigt att du visar respekt för att du befinner dig i en annan persons hem och privatliv. Det är Brukaren som bestämmer vad som gäller i hans/hennes sfär. Känner du dig osäker kring hur Brukaren vill att du agerar i olika situationer, exempelvis mot honom/henne personligen eller mot närstående och egendom, fråga innan du tar egna initiativ. Du ska respektera Brukarens privatliv och så långt det är möjligt värna om hans/hennes integritet. Om du har någon annan än Brukaren som din arbetsledare, är det också viktigt att denne/denna tydligt talar om vad som gäller och även respekterar att detta är ditt yrke. Handen ssistans -Ö dress till kontoret i Mark Handen ssistans Fritslavägen Kinna Växel Fax Telefon utanför kontorstid Hemsida dress till kontoret i Borås Handen ssistans Månvarvsgatan Borås Telefon Hemsida dressändring Om du byter adress meddela oss din nya adress så att din lönespecifikation och annan information från oss via post kommer till rätt adress. Tänk också på att vi behöver veta om du byter mobil- och fast telefonnummer, bank/bankkonto samt e-postadress. lkohol- och Drogpolicy Det är inte tillåtet att använda sig av alkohol eller andra droger under arbetstid. Du får inte heller nyttja alkohol och andra droger i så nära anslutning till ett arbetspass att det finns risk för kvardröjande effekter när du som personlig assistent påbörjar ditt arbetspass.

6 rbetsledare Din arbetsledare är tillgänglig på kontorstid för alla frågor gällande ditt arbete. I brådskande angelägenheter (ex sjukdom) som inträffar utanför kontorstid är det också arbetsledaren du ringer på telefonnummer , men det kan vara någon annan som arbetar på kontoret som svarar och hjälper dig att lösa situationen. rbetsledaren är din chef. Hos vissa Brukare/ i vissa grupper finns också en samordnare som ansvarar för bland annat korttidsrekrytering (se rollbeskrivning för samordnare i Brukarpärmen). rbetsmiljö Vi uppmärksammar och tar hänsyn till både psykiska, fysiska samt sociala förhållanden på arbetsplatsen. Det handlar alltså om att upptäcka och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka dig som anställd, din hälsa och säkerhet. För att alla vi som jobbar i Handen ssistans skall ha en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt för att lägga märke till vad som behöver åtgärdas och förbättras. Om det är något i arbetsmiljön som behöver åtgärdas akut: ring direkt till Handen ssistans kontor och informera oss. rbetsplats Den personliga assistentens arbetsplats är där Brukaren befinner sig. rbetsplikt När du åtagit dig ett arbetspass/godkänt ett schema har du arbetsplikt. Om du vill vara ledig, men ingen av dina kollegor har möjlighet att byta med dig, måste du arbeta de pass du har åtagit dig enligt schema. Om du byter bort ett av dina pass har du skyldighet att meddela Brukare/samordnare (om gruppen inte har samordnare informeras arbetsledaren) förändringen samt skriva upp den på schemat. Det är viktigt att Brukaren vet vem som kommer på vilket pass. Om du tar på dig ett av dina kollegors pass har du också åtagit dig arbetsplikt för det arbetspasset. Du kan alltså inte hänvisa till att det egentligen var någon annan som skulle ha jobbar det passet, utan har ansvar för det. vlastningssamtal Ibland uppstår frågor i rollen som personlig assistent. Har du någon fundering kring din arbetssituation är du välkommen att kontakta Handen ssistans och be om ett samtal, i första hand med arbetsledare. rbetsledare avgör sedan i samråd med dig om ytterligare åtgärder behöver vidtas. vlösning vlösning mellan arbetspass sker genom att den assistent som ska avlösas stannar kvar hos Brukaren tills avlösaren har anlänt. Dyker inte personen upp i tid måste du stanna till

7 situationen är löst. Det är därför mycket viktigt att hålla tider, av respekt för andras planering. Skulle du mot förmodan vara försenad, kontakta alltid arbetsplatsen. Bil - att köra Brukarens bil i tjänsten På vissa arbetsplatser ingår det i arbetsuppgifterna att köra brukarens bil i tjänsten. Brukaren har ansvar för att bilen är försäkrad och står för självrisk samt övriga kostnader vid en eventuell olyckshändelse. Det är viktigt att assistenten ges möjlighet till pauser vid behov exempelvis vid långkörningar. Som förare av bilen är du som assistent skyldig att ansvara för att det fordon som framförs är trafiksäkert enligt gällande trafikregler. Det kan även finnas andra orsaker till att du inte ska köra bilen exempelvis trötthet, medicinering eller stress. Det är bara du som assistent som kan avgöra om du är i skick att framföra ett fordon eller inte. Du som assistent är självklart skyldig att följa de trafikregler som gäller vid bilkörning: att ha giltigt körkort, följa hastighetsanvisningar, använda säkerhetsbälte med mera. Du ansvarar själv för böter eller liknande som inträffar under bilkörningen på grund av att du inte följt trafikreglerna. Är du som assistent vållande till en incident står Handen ssistans för självrisken förutsatt att du följt gällande trafikregler vid tillfället för incidenten. Bil - att köra egen bil i tjänsten När assistenten använder sin egen bil i tjänsten och det handlar om Brukarens privata användande av assistentens bil är det Brukaren som med egna medel ska ersätta de kostnader som bilresan medför. ssistansersättningen täcker alltså inte dessa kostnader. Är det en utflykt där Handen ssistans ska stå för assistentens kostnader ska assistenten inkomma med kvitton samt en sammanställning på hur många mil som körts. Ersättning för milersättning och parkeringskostnader utbetalas i efterhand på lönen. Brandsäkerhet Gör en genomgång av arbetsplatsen: Finns brandsläckare? Vet du var brandsläckaren finns? Finns det brandfilt och första hjälpen utrustning, ta reda på var de förvaras? Håll alltid hall och gångar rena från kartonger och skrymmande föremål så det är lätt att komma ut ur lägenheten/huset även för en rullstol! Finns det räddningslakan på arbetsplatsen hur fungerar det? Tänk igenom hur du skall agera vid en brand eller olycka. Bredvidgång Bredvidgång är när en ny, potentiell assistent arbetar tillsammans med en erfaren assistent som del i rekrytering/ urval av ny assistent och introduktion. Vid bredvidgång utbetalas endast grundlön (inget ob-tillägg) och särskild tidrapport för bredvidgång ska fyllas i. Friskvård Det är viktigt för oss på Handen ssistans att våra anställda mår bra. Därför får du som är anställd för viss tid så länge uppdraget varar och arbetar minst 20% hos oss, samt varit anställd i minst tre månader, ett friskvårdsbidrag på 1500,-/kalenderår. Du betalar själv för

8 din träning och skickar in ditt originalkvitto till kontoret. Dessutom kan du gå på massage upp till maximalt 6 gånger/kalenderår hos en av nedanstående massörer. Går du fler gånger får du själv stå för hela kostnaden. Du bokar själv tid hos någon av nedanstående massörer. Du ska vid massagetillfället visa upp ditt ID-kort från Handen ssistans. Genuin Svensk & Thai massage Kungsgatan 32, Borås Bokning på hemsida eller via telefon Carolas Massage & Friskvård Varbergsvägen 67, Skene, bokning på telefon Vi har avtal med Herkules Företagshälsovård i Borås. De utför bland annat kurser i HLR, Lyftteknik med mera. För de assistenter som arbetar vaken natt är det Herkules som tar hand om hälsoundersökningar. Kontakta kontoret om du vill veta vad som gäller för dig. Mer om Herkules hittar du på Försäkring Vi har följande försäkring på Handen ssistans nsvarsförsäkring Olycksfallsförsäkring Tjänstereseförsäkring Pensionsförsäkring Handledning Vi erbjuder handledning för personalgrupper och det finns även möjlighet till enskilda samtal. Kontakta Handen ssistans/din arbetsledare när behov uppstår. Hot och Våld Som personlig assistent ska du inte acceptera våld eller hot gentemot dig som person. Kontakta Handen ssistans/din arbetsledare om du känner dig utsatt på något sätt. Hygien tt ha assistans innebär ofta att man som Brukare har flera människor som kommer och går under en dag än om man inte haft assistans. Du som assistent hjälper till med allt ifrån matlagning och städning till intimhygien och toalettbesök. Det är därför mycket viktigt att du är noga med din hygien, och då särskilt med handhygienen. nvänd engångshandskar då det är befogat. Undvik att ha långärmat vid intimhygien. Kom ihåg att tvätta händerna innan du börjar arbetet, efter toalettbesök eller rökning. Tvätta händerna efter smutsigt arbete, efter snytning och nysning och alltid när de är smutsiga. Sköt om din hud och undvik sårinfektioner. Några Brukare är särskilt känsliga för infektioner. Då är det extra viktigt att du inte för med dig några sjukdomar till arbetsplatsen. Fråga Brukaren om det är något särskilt du skall tänka på vid sjukdom.

9 Intyg rbetsgivarintyg, anställningsbevis eller andra former av intyg du kan behöva som har med din anställning att göra, hjälper vi till med på Handen ssistans. Hör av dig till administrationen när du behöver intyg, telefon Jour Jour innebär att du finns till hands för Brukaren när han/hon sover nattetid. Detta kallas jour/sovande jour. Du övernattar hos Brukaren och under tiden utgår lön enligt kollektivavtal. När det gäller sängkläder varierar rutinerna på de olika arbetsplatserna. Ta reda på vad som gäller på den arbetsplats du befinner dig. Konflikter Som assistent och Brukare kommer man mycket nära varandra, både fysiskt och känslomässigt. Även om man i vanliga fall trivs bra tillsammans uppstår det emellanåt konflikter. Det är viktigt att du och Brukaren tar upp problem och konflikter med varandra i ett tidigt skede. Om det inte går att lösa konflikten själva, kontakta Handen ssistans/din arbetsledare som kan agera bollplank för att ni ska kunna finna den bästa lösningen för just er och i den situation ni befinner er. Kvitton för omkostnader På de flesta av Handen ssistans arbetsplatser finns en handkassa som skall täcka de merkostnader som Brukaren har på grund av assistansen. Om du exempelvis är med Brukaren på bio eller en fika täcks detta av omkostnadspengarna. För att få ersättning för utlägg och omkostnader måste det alltid finnas ett kvitto (ej kortslip) på inköpet. Finns inget kvitto får assistenten själv stå för kostnaden. På kvittot skriver den assistent som kostnaden gäller, sitt namn och namnteckning. Kvittona skickas in tillsammans med tidrapporterna. Kollektivavtal Handen ssistans har kollektivavtal med KFO. Detta innebär att villkor för bland annat anställning/upphörande av anställning, lön och många andra saker finns reglerade i ett avtal som förhandlas fram av Kommunal och KFO. Du kan läsa mer om KFO på Löneutbetalningar Lönen betalas ut den 27.e i månaden efter arbetad månad. Infaller den 27.e på en lördag eller helgdag utbetalas lönen närmaste vardag före. I december utbetalas lönen senast sista vardagen före julafton. OB-ersättning Ersättning för obekväm arbetstid (OB) utgår utöver timlönen i enlighet med kollektivavtalet Personalmöte Personalmötet, ibland kallat PT/rbetsplatsträff, är viktigt på så många sätt. Det är tillfällen för information och kommunikation. Det är vid dessa tillfällen som gruppen kan träffas och diskutera olika saker som berör jobbet. Det är också vid dessa tillfällen din arbetsledare och

10 administrationen på kontoret kan informera om förändringar, nyheter, nya rutiner och hålla kortare utbildningar. Ibland genomförs arbetsplatsträffar/personalmöten utan Brukare/anhöriga och ibland med Brukare/anhöriga. Resa i arbetet Om Brukaren skall resa bort kan det hända att du som assistent får frågan om att följa med. Även om det handlar om en semesterresa för Brukaren handlar det om arbete för dig som assistent. Det är viktigt att innan resan tydliggöra vad som gäller. Några frågor som är bra att tänka på är: Ser arbetstiden annorlunda ut när ni är bortresta? Kanske blir passen lite längre? Skriv ner mellan vilka tider du skall arbeta. Vill Brukaren att du skall vara med vid middagar med släkt och vänner eller vill han/hon att du håller dig i bakgrunden? När är du ledig och har möjlighet till återhämtning? När Brukaren planerar att åka bort för t ex. semester och det påverkar den personliga assistansen, måste detta planeras in i schemat. Brukaren skall meddela detta så snart som möjligt, senast två veckor innan schemat kommer att ändras. På semesterresan kan sällan alla assistenter följa med. De assistenter som inte följer med är inte berättigade till sina arbetspass enligt grundschemat om de meddelats minst två veckor innan avresa. Det kan dock finnas möjlighet att arbeta igen passen före och efter perioden. Resa till och från arbetet Du bekostar själv din resa till och från arbetet. Undantag gäller om Brukaren skulle vara inlagd på sjukhus och du måste ta dig dit för att arbeta. Eventuella undantag kan också förekomma om Brukaren befinner sig på annan ort än den vanliga. Kontakta kontoret/ din arbetsledare för att stämma av vad som gäller i just ditt fall. Schemaläggning Varje arbetsplats har ett schema som talar om hur arbetspassen är fördelade över veckan och vilken assistent som jobbar när. Gällande schema skall fastläggas senast två veckor innan schemaperiodens början. För förändring av schemat exempelvis på grund av Brukarens resa skall assistenterna meddelas senaste två veckor i förväg Semester Du ansöker om semester genom att lämna in en skriftlig ansökan till din arbetsledare eller till Handen ssistans minst en månad i förväg. ntalet semesterdagar varierar beroende på hur mycket du arbetar och hur gammal du är. Semesterersättning Semesterlön utgår i form av semesterersättning. Ersättningen är 12 % av timlönen och utbetalas när du tar din semester (gäller schemalagda medarbetare) eller tillsammans med lönen varje månad (gäller timanställda medarbetare).

11 Sjukdom assistent Om du blir sjuk när du skall arbeta meddelar du så fort som möjligt arbetsplatsen, så att de vet att du inte kommer. Därefter meddelar du samordnaren i gruppen som har ansvaret för korttidsrekryteringen. Har gruppen ingen samordnare meddelar du din arbetsledare. Se även rutin för korttidsrekrytering i pärmen på din arbetsplats. Om sjukdomen varar mer än 7 dagar skall du fr o m dag 8 ha ett läkarintyg och en kopia av läkarintyget skickas till kontoret. Vid sjukskrivning längre tid än 14 dagar anmäler kontoret sjukfallet till Försäkringskassan. Sedan får Du en sjukdeklaration från Försäkringskassan som Du fyller i och skickar in tillsammans med originalet av läkarintyget till Försäkringskassan, Inläsningscentralen, Östersund. Kopior på förlängning av sjukskrivningar lämnas också till kontoret. När du har varit sjuk fyller du i de pass och tider du skulle ha arbetat på tidrapporten. Första sjukdagen som du skulle ha arbetat är en karensdag. Om du är sjuk över ett månadsskifte är det ditt ansvar att ringa din arbetsledare och komma överens om hur din tidrapport ska kunna färdigställas. OBS! Den måste vara undertecknad av dig för att vara giltig. Skatteuppgifter Skatt dras enligt skattetabell för alla de anställda som har Handen ssistans som huvudarbetsgivare. De anställda som har anställningen hos Handen ssistans som en bisyssla, d.v.s. inte som sin huvudsakliga inkomstkälla, gäller lägst 30 % i skatteavdrag. Större skattavdrag kan göras om du önskar det. Vill du betala mindre skatt måste du visa ett jämkningsbeslut från skattemyndigheten. Förändringar i skatten meddelas gärna skriftligt till kontoret, men det räcker i detta fall med ett telefonsamtal. Tidrapport Det är ditt ansvar som assistent att lämna in tidrapporten senast den 2.a vardagen i månaden efter arbetad månad. Du ska lämna in både den tidrapport som gäller Försäkringskassan (gäller inte Brukare som har kommunbeslut) och den som gäller Handen ssistans (det är den Tidrapporten som ligger till grund för din lön). Det är viktigt att den är korrekt ifylld, signerad med ditt namn och daterad din sista arbetsdag i månaden. Tystnadsplikt Som personlig assistent har du tystnadsplikt. Det innebär att du inte får berätta om Brukarens personliga förhållanden. Det är viktigt att man som Brukare skall kunna känna sig trygg i att det som är privat inte sprids till andra. Tystnadsplikten är livslång och gäller alltså även när du har slutat som personlig assistent. För att avlasta och stödja dig som assistent har du alltid möjlighet till enskilda samtal på Handen ssistans. Samtalen kan ses som en handledning för att du också ska ges förutsättningar för att bära detta ansvar. Tystnadsplikt innebär olika saker för olika människor: Fundera på hur mycket du skulle tycka att en assistent fick berätta om ditt privatliv om du var den som hade assistenter? Respektera att Brukaren kan ha en annan syn på tystnadsplikt än du har. Fråga varje Brukare som du jobbar hos hur just han/hon vill att du som assistent

12 ska förhålla dig. Utbildning Vi erbjuder ett behovsbaserat introduktionsprogram kontinuerligt till alla nya personliga assistenter. HLR-hjärtlungräddning är en regelbundet återkommande utbildning, liksom ergonomi och lyftteknik där det finns behov för detta. I övrigt sker individanpassad kompetensutveckling. Vi har en övergripande, långsiktigt kompetensutvecklingsplan för hela organisationen. Uppsägning Brukaren väljer själv vilka assistenter denne vill anställa. Brukaren har även rätt att säga upp en assistent som han/hon inte längre har förtroende för/tycker fungerar. Det är dock alltid Handen ssistans som är arbetsgivare och praktiskt genomför anställningar respektive uppsägningar. Uppsägningar och uppsägningstider gäller enligt kollektivavtal.

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten

För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten LSS enheten i Leksands kommun kännetecknas av att: Brukaren ges valfrihet i sin vardag Personalen arbetar på ett professionellt

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

PERSONLIG ASSISTENT -ETT VARIERANDE YRKE

PERSONLIG ASSISTENT -ETT VARIERANDE YRKE PERSONLIG ASSISTENT -ETT VARIERANDE YRKE MITT HEM - DIN ARBETSPLATS Du som arbetar som personlig assistent bör tänka på att din arbetsplats, i första hand, är någon annans hem. Därför behöver du tänka

Läs mer

Guide. för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD

Guide. för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD Guide för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD Innehåll: FÖRE FERIEARBETET Löntagaruppgifter Har du giltigt ID? Belastningsregister Lön Betala skatt? UNDER FERIEARBETET Sekretess/tystnadsplikt Arbetstid

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun

Personlig assistans Skellefteå kommun Avtal Personlig assistans Skellefteå kommun För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

Avtal för personlig assistans

Avtal för personlig assistans Avtal för personlig assistans 1. Parter Företag Assistans ViKan AB, 556848-5873, och 2. Bakgrund nedan kallad uppdragsgivare. Uppdragsgivaren har enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Socialförvaltningen. Välkommen som vikarie till Resurspoolen

Socialförvaltningen. Välkommen som vikarie till Resurspoolen Socialförvaltningen Välkommen som vikarie till Resurspoolen Resurspoolen Resurspoolen är en vikariepool inom Vård och omsorg. Vi bokar in vikarier på de beställningar som kommer från verksamheterna inom

Läs mer

Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap.

Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap. LULEÅ KOMMUN 2015-04-01 Enhet Stöd och omsorg Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap. LULEÅ KOMMUN 2 (9) Luleå Kommun erbjuder Dig personlig assistans

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Uppdrag som kontaktperson

Uppdrag som kontaktperson Stöd och omsorg Uppdrag som kontaktperson 1. Uppdrag: Kontaktperson Biträde av kontaktperson är en rättighet för de personer som omfattas av lagen LSS och som har behov av insatsen. Många funktionshindrade

Läs mer

PERSONLIG ASSISTENT -ETT VARIERANDE YRKE

PERSONLIG ASSISTENT -ETT VARIERANDE YRKE PERSONLIG ASSISTENT -ETT VARIERANDE YRKE MITT HEM - DIN ARBETSPLATS Du som arbetar som personlig assistent bör tänka på att din arbetsplats, i första hand, är någon annans hem. Därför behöver du tänka

Läs mer

rbetare hos Barn, ungdom & familj barn, ungdom & familj

rbetare hos Barn, ungdom & familj barn, ungdom & familj ed rbetare hos Barn, ungdom & familj barn, ungdom & familj Att ge någon möjlighet att leva som andra Medarbetare inom Vård & bildning Vilka är vi? Vård & bildning är Uppsala kommuns största förvaltning

Läs mer

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning

Läs mer

Förvaltningen för funktionshindrade

Förvaltningen för funktionshindrade 2011-06-17 En trygg personlig assistans Förvaltningen för funktionshindrade Förvaltningen för funktionshindrade Box 34800 701 35 Örebro 019-21 10 00 1 Erbjudande om personlig assistans enligt LASS eller

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Personalhandbok För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Arbetsgivare s 2 Styrelse och kontor Arbetsgivarorganisation

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Information till dig som fått Ferieplats 2017

Information till dig som fått Ferieplats 2017 Information till dig som fått Ferieplats 2017 Innehållsförteckning Information till dig som fått Ferieplats 2017... 3 Ta kontakt med din arbetsplats... 3 Närvaro... 3 Utdrag ur belastningsregistret...

Läs mer

Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2015!

Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2015! 1 (8) Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2015! Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Tjänstereglemente. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Tjänstereglemente. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Tjänstereglemente För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Inledning s 1-2 Pension och försäkring Kontor

Läs mer

GRATTIS!!! Du har fått feriearbete sommaren 2012!

GRATTIS!!! Du har fått feriearbete sommaren 2012! GRATTIS!!! Du har fått feriearbete sommaren 2012! INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Första kontakten med din arbetsplats.. sid 3 Närvaro sid 3 Utdrag ur belastningsregistret sid 3 Lönerapportering sid 4 Timlöner sid

Läs mer

JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT

JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT En bra assistent är mogen, känner sig själv och har respekt för gränser. Vad är personlig assistans? Som personlig assistent hjälper du en annan människa att leva sitt liv.

Läs mer

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies.

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies. Personalhandbok Innehåll Personalhandbokens syfte... 3 Vår verksamhet... 3 Kollektivavtal... 3 Anställning... 3 Sekretess... 4 Arbetstid... 5 Lön & Förmåner... 6 Ledighet & Frånvaro... 6 Permission...

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Tjänstereglemente för personliga assistenter. anställda vid Kooperativet OLJA, Slottsgatan Jönköping

Tjänstereglemente för personliga assistenter. anställda vid Kooperativet OLJA, Slottsgatan Jönköping Tjänstereglemente för personliga assistenter anställda vid Kooperativet OLJA, Slottsgatan 14 553 22 Jönköping Kooperativet OLJA 2012 Anställningsvillkoren för personliga assistenter regleras enligt vid

Läs mer

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Foto: Sofie Samrell Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen Välkommen till Ljunggården Vi hälsar dig välkommen till Ljunggårdens omvårdnadsboende. Du är en viktig

Läs mer

Innehållsförteckning. Vers. 1.0

Innehållsförteckning. Vers. 1.0 HANDBOK SVERIGE Innehållsförteckning VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän Information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 Kontaktuppgifter till Malmö... 2 Jourtelefon efter kontorstid... 3 FÖRHÅLLANDE

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Information till arbetsgivare och handledare

Information till arbetsgivare och handledare Information till arbetsgivare och handledare Informationen här, är till dig som ska vara handledare för en feriepraktikant. Tack för att du tar emot en feriepraktikant! OBS! Nytt från och med det året

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Handbok för Sjuksköterskeuppdrag i Sverige 1 Innehållsförteckning Innehåll VÄLKOMMEN TILL AGITO... 3 Allmän Information... 3 Kvalitetscertifierat ISO 9001... 3 Kontaktuppgifter... 3 Jourtelefon efter kontorstid...

Läs mer

Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats!

Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats! Socialförvaltningen 1 (5) januari 2015 Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats! Nu finns det några viktiga saker du ska göra innan du börjar din praktik, punkt 1-3, och

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba Sommarjobba i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Välkommen! Roligt att du ska jobba hos oss på kommunen i sommar! Sommarjobbet är kanske ditt första riktiga jobb. En värdefull erfarenhet inför

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Handbok för Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Innehållsförteckning Innehåll VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän Information... 2 Kvalitetscertifierat ISO 9001... 2 Kontakt... 2 Kontaktuppgifter till Malmö...

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Dokumentnamn: Rutin för verkställande av semesterresa, avser brukare i LSS-bostad För enhetschefer LSS Skapad av: Ann-Christin Rydén-Persson

Dokumentnamn: Rutin för verkställande av semesterresa, avser brukare i LSS-bostad För enhetschefer LSS Skapad av: Ann-Christin Rydén-Persson Dokumentnamn: Rutin för verkställande av semesterresa, avser brukare i LSS-bostad För enhetschefer LSS Skapad av: Ann-Christin Rydén-Persson Beslutad av: Lars Backus Gäller från: 1 april 2014 Reviderad

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Lärarförmedlarnas Personalhandbok

Lärarförmedlarnas Personalhandbok Lärarförmedlarnas Personalhandbok För dig som är vikarie Innehåll 1. Om Lärarförmedlarna... 2 Vår affärsidé... 3 Våra värderingar... 3 Förväntningar... 3 Ditt uppdrag... 3 Uppföljning... 3 2. Ett auktoriserat

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans

Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans Medlem: Servicegarant: Datum: Assistenter som medverkat: Ansvarig rådgivare/servicegrupp: Brukarkooperativet JAG Box 16145, 103 23

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning; RAR 2002:6 beslutade den 4 juli 2002. Riksförsäkringsverket

Läs mer

Arbetsplan för Personlig Assistans Värmdö Kommun

Arbetsplan för Personlig Assistans Värmdö Kommun 2013-03-04 Arbetsplan för Personlig Assistans Värmdö Kommun Arbetsplan upprättas för att skapa likvärdig kvalitet för de kunder som väljer Personlig Assistans Värmdö Kommun. Samtliga enheter åtar sig att

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Att vara personlig assistent Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett personligt utformat stöd som ges åt person

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Den här frågeguiden är tänkt att fungera som

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren.

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren. Uppdragsavtal Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer 556888-0115 samt: Uppdragsgivaren Namn Personnummer Adress Telefonnummer Legal företrädare Namn Adress Avtalets

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

HANDBOK FÖR MEDARBETARE

HANDBOK FÖR MEDARBETARE HANDBOK FÖR MEDARBETARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 FÖRHÅLLANDE ANSTÄLLD/ARBETSGIVARE... 3 Tystnadsplikt... 3 Förväntningar

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning VIMMRY KOMMUN MRTRNKÄT Kommunövergripande Sammanställning Sammanställning. elaktighet,8. Samverkan,9. rbetsmiljö,79. Jämställdhet och mångfald,5 5. Lönepolitik, 6. Ledarskap,89 7. Kompetensutveckling,50

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Försäkringskassan för närstående Här hittar du vanliga frågor och svar om försäkringskassan för dig som är närstående till någon som har drabbats

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Östersund 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar till slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Sammanfattning

Läs mer

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Till handledare för sommarjobbare! Tack för att ni tar emot sommarjobbare på er arbetsplats! Pajala kommuns målsättning med sommarjobben är att: Ge ungdomarna

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

UTBILDNINGAR UPPSALA 2016

UTBILDNINGAR UPPSALA 2016 UTBILDNINGAR UPPSALA 2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4-5 Sid 6 Sid 7 Sid 8-9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16-17 Sid 18 Sid 19 Sid 20-21 UTBILDNINGAR 2016 ÅRSPLAN INTRODUKTION ARBETSMILJÖ

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer