Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige"

Transkript

1 Handbok för Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

2 Innehållsförteckning Innehåll VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän Information... 2 Kvalitetscertifierat ISO Kontakt... 2 Kontaktuppgifter till Malmö... 2 Jourtelefon efter kontorstid... 3 FÖRHÅLLANDE ANSTÄLLD/ARBETSGIVARE... 3 Tystnadsplikt... 4 Förväntningar på dig som vikarie... 4 Kommunikationen mellan dig och... 4 BOENDE... 5 REGLER OCH RUTINER FÖR ERSÄTTNING OCH ARBETSTID... 5 Uppdragsbekräftelse och tidrapportering... 5 Obekväm arbetstid... 6 REGLER OCH RUTINER VID SJUKDOM OCH FRÅNVARO... 6 FÖRSÄKRINGAR... 6 Ersättning för utlägg... 6 MRSA... 7 CHECKLISTA... 8 Avslutningsvis

3 VÄLKOMMEN TILL AGITO I detta häfte finner du nödvändig information vid arbete med oss. Som anställd hos förväntas du läsa igenom denna handbok och sätta dig in i gällande rutiner. Upplevs något som oklart eller kompletterande information behövs är du alltid välkommen att kontakta oss. Allmän Information är ett auktoriserat bemanningsföretag som samarbetar med läkare och sjuksköterskor i Norden sedan Efter en sammanslagning mellan Achima och Healthcare Recruitment Group bytte vi till namnet Vi har kontor i Sverige, Norge och Danmark.. Läs gärna mer på vår hemsida: är Latin och betyder att sätta i rörelse, vilket på ett bra sätt speglar vår verksamhet. Vårt mål är att vara den ledande partnern i hälso- och sjukvård i Skandinavien när det gäller matchning av kompetens mot vårdgivares behov. s vision är en bättre vård för alla. Vi vill medverka till att våra kunder får tillgång till personal med rätt kvalifikationer vid rätt tillfälle. Kvalitetscertifierat ISO 9001 För att kunna hålla en jämn och hög kvalitet är kvalitetscertifierat enligt ISO Vårt mål är att ge bra service till våra medarbetare och kunder i hela Norden. Vi försäkrar oss om att dina krav, behov och förväntningar tillmötesgås så långt det är möjligt och arbetar i enlighet med gällande lagstiftning för de olika marknaderna i Norden. Vi delar gärna med oss av den kunskap vi har gällande bland annat socialförsäkring, skattelagstiftning, arbetsrätt och pension till våra medarbetare. Kontakt har kontor i Sverige, Norge och Danmark. Kontaktuppgifter till Malmö Södergatan Malmö Öppettider vardagar

4 Växel: Bokning: Ekonomi: Administration: Faxnr: E-post: Kontaktuppgifter Stockholm: Sverige AB Box Stockholm Bokning: Faxnr: E-post: Jourtelefon efter kontorstid För akuta ärenden som rör pågående pass/uppdrag har vi en jourtelefon. Efter på vardagar kopplas du automatiskt till vår jourtelefon. Om det är hög belastning när du ringer blir du ombedd att tala in ett meddelande. Vi återkommer sedan så snart vi har möjlighet. För att vara säkra på att de som verkligen behöver komma fram på jourtelefonen gör det, är vi tacksamma om den endast används vid akuta ärenden som inte kan vänta till ordinarie kontorstid. FÖRHÅLLANDE ANSTÄLLD/ARBETSGIVARE Det är som är din formella arbetsgivare vilket innebär att du får din lön samt ersättning för dina utlägg från. Lönerna är konfidentiella och skall därför inte diskuteras med uppdragsgivaren eller kollegor. Lönen grundas på din bakgrund, kompetens, flexibilitet och tjänstgöringstid. Dina dagliga arbetsuppgifter får du av din närmaste ledare på din uppdragsplats. Uppdragsgivaren ska, om så behövs, instruera och ge dig internutbildning inom de områden du ska arbeta. Det är ditt eget ansvar att följa uppdragsgivarens instruktioner och procedurer. Eventuella problem relaterade till ditt arbete diskuterar du först med innan du går vidare till någon på din arbetsplats. 3

5 Tystnadsplikt Som anställd i har du tystnadsplikt både gentemot arbetsgivarens och uppdragsgivarens verksamhet och driftsförhållanden. Det kan även vara så att uppdragsgivaren vill att du signerar deras tystnadsavtal gällande uppdragsplatsen vilket du då förväntas göra. Förväntningar på dig som vikarie Det är viktigt att tänka på att du är s ansikte utåt och att du är vår viktigaste ambassadör. Vi förväntar oss att du: är positiv och serviceinriktad är plikttrogen och pålitlig är engagerad i ditt arbete är flexibel i förhållande till kundens behov är din uppdragsgivare lojal och följer dess instruktioner passar arbetstider och snabbt sätter dig in i arbetet är drogfri då vi har nolltolerans vad gäller användning av droger är en god representant för våra värderingar gällande alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, trosuppfattning, eller funktionshinder Kommunikationen mellan dig och I alla anställningsförhållanden är det viktigt med en ömsesidig god kommunikation. Ta kontakt med oss om: dina önskningar/behov förändras gällande ditt uppdrag kunden talar om att de vill behålla dig, antingen som fortsatt vikarie eller om de erbjuder dig fast jobb du har problem med tidrapporten de arbetsuppgifter du förväntade dig inte överensstämmer med de arbetsuppgifter du blivit tilldelad du inte är överens med förhållningssättet på din arbetsplats Vi månar om att ha en tät och personlig kontakt med dig såväl innan, som under och efter uppdraget. Efter avslutat uppdrag skickas en enkät ut via mail som vi uppskattar om du fyller i, då din feedback är viktig för oss. Vi går även igenom uppdraget med kunden för att kunna ge dig en så konkret och tydlig feedback som möjligt. Vi kontaktar dig omedelbart om det sker någon förändring av ditt aktuella uppdrag, samt så snart vi fått feedback från vår kund angående ditt uppdrag. 4

6 BOENDE Vid behov hjälper s bokningsavdelning dig med bokning och betalning av boende. För oss är det viktigt att du har ett bekvämt boende i närheten av din arbetsplats. REGLER OCH RUTINER FÖR ERSÄTTNING OCH ARBETSTID Som anställd vikarie följer du de regler och normer som står i arbetsmiljölagen. Huvudregeln är att du ska arbeta på ett försvarbart sätt. Aktuella lagar finner du på följande länk: Uppdragsbekräftelse och tidrapportering Din lön baseras på registrerade tidrapporter. Din konsultansvariga som bokar in dig på arbetspass och sänder dig en uppdragsbekräftelse via . Meddela genast om det är något pass eller tid som ej stämmer överens med vad ni har bestämt. Tänk på att du redan är presenterad med namn och CV för uppdragsgivare. Du kan därför inte tacka nej till uppdraget utan anledning. Uppdragsgivaren räknar med dig och vi har redan oftast betalt resa och boende för dig. Att bryta avtal om uppdrag efter att uppdragsbekräftelse är mottagen kan medföra ersättningsplikt för våra merkostnader. Din konsultansvariga informerar dig också hur du tidrapporterar. Vi använder oss av mobilapplikationen Timezynk. Via Timezynk har du alltid tillgång till ditt arbetsschema och du kan direkt tidrapportera efter varje pass. Detta medför att det snabbt blir uppdaterat så att din lön kan betalas ut i tid. För att få lön nästkommande månad behöver tidrapporterna vara attesterade och oss tillhanda senast den 1:a samma månad som utbetalningen sker. Vid eventuella avvikelser ifrån faktiskt arbetade pass behöver du göra nödvändiga ändringar i Timezynk. Kontrollera noga att det står rätt avdelning där du arbetat på det arbetspass du bockar av i tidrapporten. Saknas en av dina arbetsplatser under Uppdrag/frånvaroorsak ber vi dig kontakta bokningen. Löneutbetalning sker den 20:e varje månad och tidrapporten skall vara oss tillhanda senast den 1:a i samma månad. Vi rekommenderar att du sänder oss din tidrapport löpande, förslagsvis efter varje arbetad vecka. I lönen ingår även semesterersättning. Övertid ska alltid godkännas i förväg. Övertidsersättning betalas endast ut i de fall då tiden är godkänd på förhand av och av överordnade på uppdragsstället. De villkor som vårdgivare ställer på oss gäller på samma sätt mellan och dig som konsult. Detta kan t ex gälla regler för avbokningar, regler för viten och liknande. 5

7 Obekväm arbetstid Tillägg för obekväm arbetstid utgår enligt kollektivavtal. Kväll 19:00-22: kr Natt 22:00-06: kr Helg kr Storhelg kr REGLER OCH RUTINER VID SJUKDOM OCH FRÅNVARO Vid sjukdom ska meddelas muntligt och därefter uppdragsgivaren. Sjukfrånvaron skall redovisas i vår sjukfrånvaroblankett som du bl.a. finner på vår hemsida. FÖRSÄKRINGAR Som anställd hos är du på olika sätt försäkrad genom oss. Vi har produktansvarsförsäkring som omfattar skadeståndskrav som framställs mot person- eller sakskada. Vidare finns en tecknad rättsskyddsförsäkring som ersätter eventuella kostnader för bl.a. juridiskt ombud i tvister. Vår tjänstereseförsäkring omfattar samtliga anställda som råkar ut för sjukdom, olycka, stöld m.m. under en tjänsteresa. Vidare har vi TGL (tjänstegruppslivsförsäkring) via Moderna Liv och Pension. Den försäkrar dig till- och från arbetet samt under arbetstid. Försäkringen innehåller även ett efterlevandeskydd. Arbetar du hos som konsult via eget bolag måste bolaget vara försäkrat (Patient-, ansvarsoch rättsskyddsförsäkring). Ersättning för utlägg Våra anställda får reseersättning enligt överenskommelse med ansvarig bokare (normalt 18,50 kr/mil om du använder din egen bil). Har du bokat dina resor själv redogör du för dina utlägg i din tidrapport. Observera att du behöver bifoga eventuella originalkvitton. Lokala resor samt eventuella vägavgifter och parkeringsutgifter ersätter vi ej. Om resor förekommer i tjänsten står aktuell uppdragsgivare för kostnaden. Vid förseningar av flyg, tåg eller buss ska du själv kontakta resebyrån. står ej för de extra utgifter som är relaterade till förseningen. Ändringar av beställd resa ansvarar du själv för. Om behöver lägga ut pengar på grund av ändringarna dras detta från din lön. Vid frågor om eventuella övriga utlägg än resor, ska kontaktas för ett godkännande. 6

8 Skriv ned namnet på personen som godkänt ditt utlägg och skicka det tillsammans med kvitton när du sänder in din tidrapport. Observera att endast kvitton i original ger rätt till ersättning. Sänd oss kvitton på eventuella utlägg så snart som möjligt efter avslutat uppdrag. MRSA Om du har arbetat utanför Norden under de senaste 3 månaderna eller på sjukvårdsinrättning inom Norden med kända problem med smittosamma sjukdomar, däribland MRB (multiresistenta bakterier)/mrsa (meticillinresistent Stafylococcus aureus) måste du självmant lämna in testresultat till oss innan du påbörjar ett uppdrag. Testet får inte vara äldre än 2 veckor räknat från uppdragets början. Eventuella lokala avvikelser kan förekomma och vårt bokningsteam återkommer med detta. 7

9 CHECKLISTA När du som vikarie kommer till en ny uppdragsplats är det viktigt att du så snabbt som möjligt får en översikt över avdelningen och dess rutiner. Om du följer checklistan nedan kommer du förhoppningsvis att vara förberedd om något oförutsett skulle hända. Nycklar/Nyckelkort Rapporter: skriftlig/muntlig när och var Rutiner på avdelningen dygnsschema Journalsystem/datasystem Viktiga telefonnummer: stansteam vakthavande läkare Akuttrall/defibrillator/akutväska Generella ordinationer och delegeringar Utrymningsplan/Utrymningsvägar Instruktioner vid brand Brandsläckare Avslutningsvis Det glädjer oss att du valt och vi ser fram emot ett gott samarbete framöver! Vår förhoppning är att du fått all nödvändig information som du kan behöva inför och under ditt uppdrag. Tveka inte att kontakta din bokningskontakt vid frågor. 8

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Handbok för Sjuksköterskeuppdrag i Sverige 1 Innehållsförteckning Innehåll VÄLKOMMEN TILL AGITO... 3 Allmän Information... 3 Kvalitetscertifierat ISO 9001... 3 Kontaktuppgifter... 3 Jourtelefon efter kontorstid...

Läs mer

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige Gällande per 20.08.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO!... 4 Fakta om Agito... 4 Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008... 4 Vår affärsidé...

Läs mer

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Norge. Gällande per 2014.02.10

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Norge. Gällande per 2014.02.10 KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Norge Gällande per 2014.02.10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO!... 4 Fakta om Agito... 4 Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008... 4 Vår affärsidé...

Läs mer

Konsulthandbok Nurse

Konsulthandbok Nurse Jourtelefon: 08 555 656 40 Om Dedicare... 4 Fakta om Dedicare... 4 Vår filosofi - människor som trivs gör ett bättre jobb... 4 Dedicares affärsidé och vision... 4 Affärsidé... 4 Vision... 5 Mission...

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Personalhandbok För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Arbetsgivare s 2 Styrelse och kontor Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Konsulthandbok Doctor

Konsulthandbok Doctor Jourtelefon: 08 555 656 10 Innehåll Välkommen till Dedicare Doctor!... 3 Kollektivavtal och ITP, gäller endast för dig som är anställd... 3 Tidrapportering... 4 Resa och boende... 4 Arbetsgivare... 4 Utvärdering...

Läs mer

Konsulthandbok Socionom. www.dedicare.se/socionom Telefon: 08 555 656 70

Konsulthandbok Socionom. www.dedicare.se/socionom Telefon: 08 555 656 70 Konsulthandbok Socionom Telefon: 08 555 656 70 Om Dedicare... 4 Fakta om Dedicare... 4 Vår filosofi - människor som trivs gör ett bättre jobb... 4 Dedicares affärsidé och vision... 4 Affärsidé... 4 Vision...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSS. Du kommer bli en viktig medarbetare

VÄLKOMMEN TILL OSS. Du kommer bli en viktig medarbetare VÄLKOMMEN TILL OSS Du kommer bli en viktig medarbetare VÄLKOMMEN TILL OSS Att börja ett nytt arbete är både spännande och stimulerande. Det innebär en ny miljö, nya arbetskamrater och nya rutiner. Det

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov.

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. PERSONLHNDBOK Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. Innehållsförteckning Välkommen till Handen ssistans... 4 Rätten till Personlig ssistans... 4 Handen

Läs mer

PHR000-2, 2012-06-16

PHR000-2, 2012-06-16 , 2012-06-16 2 (27) Innehållsförteckning Inledning... 3 Företagsinformation... 4 Kundvård- och service policy... 7 Personal... 8 Information och kommunikation... 10 Förmåner... 11 Mobiltelefoner... 12

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Medarbetarguiden för oss på Roolf s El i Trestad AB

Medarbetarguiden för oss på Roolf s El i Trestad AB Medarbetarguiden för oss på Roolf s El i Trestad AB En guide med våra vägvisare och spelregler Guiden innehåller praktisk information som är värdefull i det dagliga arbetet. Innehållet är baserat på företagets

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

MBF informerar: Budgetarbetet för 2015 är i full gång

MBF informerar: Budgetarbetet för 2015 är i full gång MBF NYTT Se pte mb er 2014 nummer 3 september Budget 2015 4 MBF erbjuder Pontus har ordet 5 3 MBF informerar: Budgetarbetet för 2015 är i full gång 2 September 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

M E D A R B E T A R H A N D B O K

M E D A R B E T A R H A N D B O K M E D A R B E T A R H A N D B O K Vi håller vad vi lovar Vi når resultat Innehållsförteckning Competens vision och affärsidé 1 Våra medarbetare och chefer 1 Policys och rutiner 2 Rekryteringspolicy 4 Anställning

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer