HANDBOK för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Norge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Norge"

Transkript

1 HANDBOK för Sjuksköterskeuppdrag i Norge

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO... 3 Allmän information... 3 Kvalitetscertifierat ISO Kontakt... 3 Jourtelefon efter kontorstid... 4 FÖRHÅLLANDE ANSTÄLLD/ ARBETSGIVARE... 5 Tystnadsplikt... 5 Förväntningar på dig som vikarie... 5 Arbete med barn och/eller handikappade... 6 Kommunikationen mellan dig och... 6 Tidrapportering... 6 Boende... 7 Resor... 8 REGLER OCH RUTINER FÖR ERSÄTTNING OCH ARBETSTID... 9 Uppdragsbekräftelse... 9 Din lön... 9 Obekväm arbetstid... 9 Övertid... 9 Skattekort REGLER OCH RUTINER VID SJUKDOM OCH FRÅNVARO Egen sjukanmälan (Egenmelding) Sjukskrivning från läkare (Sykemelding) Vård av sjukt barn Lön vid övrig frånvaro MRSA/TBC-status FÖRSÄKRINGAR Kollektiv pension Socialförsäkring Övriga försäkringar Avslutningsvis CHECKLISTA Reseräkning

3 VÄLKOMMEN TILL AGITO I detta häfte finner du nödvändig information vid arbete med oss. Som anställd hos förväntas du läsa igenom denna handbok och sätta dig in i gällande rutiner. Upplevs något som oklart eller kompletterande information behövs är du alltid välkommen att kontakta oss. Allmän information är ett auktoriserat bemanningsföretag som samarbetar med läkare och sjuksköterskor i Norden sedan Efter en sammanslagning mellan Achima och Healthcare Recruitment Group bytte vi till namnet Vi har kontor i Sverige, Norge och Danmark. Läs gärna mer på vår hemsida: är latin och betyder att sätta i rörelse, vilket på ett bra sätt speglar vår verksamhet. Vårt mål är att vara den ledande partnern i hälso- och sjukvård i Skandinavien när det gäller matchning av kompetens mot vårdgivares behov. s vision är en bättre vård för alla. Vi vill medverka till att våra kunder får tillgång till personal med rätt kvalifikationer vid rätt tillfälle. Kvalitetscertifierat ISO 9001 För att kunna hålla en jämn och hög kvalitet är kvalitetscertifierat enligt ISO Vårt mål är att ge bra service till våra medarbetare och kunder i hela Norden. Vi försäkrar oss om att dina krav, behov och förväntningar tillmötesgås så långt det är möjligt och arbetar i enlighet med gällande lagstiftning för de olika marknaderna i Norden. Vi delar gärna med oss av den kunskap vi har gällande bland annat socialförsäkring, skattelagstiftning, arbetsrätt och pension till våra medarbetare. Kontakt Kontaktuppgifter Malmö Kontaktuppgifter Norge Nordic AB Norge as Södergatan 28 Pilestredet Malmö 0167 Oslo Växel Tel: +46 (0) Växel Tel: E-post: E-post: Faxnr: +46 (0) Faxnr: +46 (0) Bokning direkttelefon: +46 (0) E-post: specialistsjuksköterskor: allmänsjuksköterskor: 3

4 Jourtelefon efter kontorstid För akuta ärenden som rör pågående uppdrag har vi en jourtelefon. Efter på vardagar kopplas du automatiskt till vår jourtelefon oavsett om du ringer till vår svenska eller vår norska växel. Om det är hög trafik när du ringer så blir du ombedd att tala in ett meddelande. Vi återkommer sedan så snart vi har möjlighet. För att vara säkra på att de som verkligen behöver komma fram på jourtelefonen lyckas så är vi tacksamma om jourtelefonen i största möjliga mån används vid akuta ärenden. Specialistsjuksköterskor, jourtelefon: alternativt Allmänsjuksköterskor; jourtelefon: Bemannad Tala in meddelande övrig tid. Övriga ärenden ser vi helst att ni försöker lösa tillsammans med oss under kontorstid, måndag fredag klockan Växel: Bokning: Ekonomi: Administration: Faxnr: Vid akut behov av hjälp, ring telefonnummer 110 vid brand, 112 för polis eller 113 för ambulans. 4

5 FÖRHÅLLANDE ANSTÄLLD/ ARBETSGIVARE Det är som är din formella arbetsgivare vilket innebär att du får din lön samt ersättning för dina utlägg från. Lönerna är konfidentiella och skall därför inte diskuteras med uppdragsgivaren eller kollegor. Lönen är individuellt satt och grundas på din bakgrund, kompetens, flexibilitet och tjänstgöringstid. Vi kommunicerar ang. lediga uppdrag och eventuell information under uppdragens gång via telefon, och sms. Det är därför viktigt att du håller oss uppdaterade angående ditt mobiltelefonnummer eller om ändrar din -adress. Tidrapporteringen sker via mobilen och en applikation som heter TimeZynk. Den fungerar på de flesta mobiltelefoner. Du får all information om hur du tidrapporterar i samband med ditt första uppdrag. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor angående din tidrapportering. Dina dagliga arbetsuppgifter får du av din närmaste ledare på din uppdragsplats. Uppdragsgivaren ska, om så behövs, instruera och ge dig internutbildning inom de områden du ska arbeta. Det är ditt eget ansvar att följa uppdragsgivarens instruktioner och procedurer. Eventuella problem relaterade till ditt arbete diskuterar du först med innan du går vidare till någon på din arbetsplats. Tystnadsplikt Som anställd för Norge har du tystnadsplikt enligt kapitel 5 i den norske LOV nr 64: Lov om helsepersonell. Det kan även vara så att uppdragsgivaren vill att du signerar deras tystnadsavtal gällande uppdragsplatsen, vilket du då förväntas göra. Förväntningar på dig som vikarie Det är viktigt att tänka på att du är s ansikte utåt och att du är vår viktigaste ambassadör. Vi förväntar oss att du: är positiv och serviceinriktad är plikttrogen och pålitlig är engagerad i ditt arbete är flexibel i förhållande till kundens behov är din uppdragsgivare lojal och följer dess instruktioner passar arbetstider och snabbt sätter dig in i arbetet är drogfri då vi har nolltolerans vad gäller användning av droger är en god representant för våra värderingar gällande alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, trosuppfattning, eller funktionshinder 5

6 Arbete med barn och/eller handikappade kräver att kandidater som har arbetar uppdrag med barn och/eller handikappade (psykiskt, fysiskt) under en längre period skall ha med sig utdrag ur belastningsregistret enligt den norska lagen LOV nr 64: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) Kapittel 4-20a. Krav om politiattest. Din konsultansvariga kommer att informera dig ifall du behöver begära utdrag ur belastningsregistret inför ett uppdrag. Kommunikationen mellan dig och I alla anställningsförhållanden är det viktigt med en ömsesidig god kommunikation. Ta kontakt med oss om: dina önskningar/behov förändras gällande ditt uppdrag kunden talar om att de vill behålla dig, antingen som fortsatt vikarie eller om de erbjuder dig fast jobb du har problem med tidrapporten de arbetsuppgifter du förväntade dig inte överensstämmer med de arbetsuppgifter du blivit tilldelad du inte är överens med förhållningssättet på din arbetsplats Vi månar om att ha en tät och personlig kontakt med dig såväl innan, som under och efter uppdraget. Efter avslutat uppdrag skickas en enkät ut via som vi uppskattar om du fyller i, då din feedback är viktig för oss. Vi går även igenom uppdraget med kunden för att kunna ge dig en så konkret och tydlig feedback som möjligt. Vi kontaktar dig omedelbart om det sker någon förändring av ditt aktuella uppdrag, samt så snart vi fått feedback från vår kund angående ditt uppdrag. Tidrapportering Din konsultansvariga som bokar in dig på arbetspass och sänder dig en uppdragsbekräftelse via e- mail, som du bör kolla igenom. Meddela genast om det är något pass eller tid som inte stämmer överens med vad ni har bestämt. Din lön baseras på tidrapporter som du registrerar via vår tidrapporteringsapp TimeZynk. Din konsultansvariga informerar dig hur du tidrapporterar. Tidrapportering ligger till grund för din löneutbetalning så det är viktigt att du gör det snarast efter arbetat pass, då detta sänds elektroniskt till den avdelning du arbetat på för attest. Vid eventuella avvikelser ifrån faktiskt arbetade pass behöver du göra nödvändiga ändringar. Kontrollera noga att det står rätt avdelning där du arbetat på det arbetspass du bockar av i tidrapporten. Saknas en av dina arbetsplatser under Uppdrag/frånvaroorsak ber vi dig kontakta bokningen. Det är väldigt viktigt att pass är godkända av din konsultansvariga innan du tackar ja till att arbeta extra pass. Om du arbetar pass som ej är godkända är det inte säkert att du får ut ersättning för den arbetade tiden. Detta för att vi skall kunna vara säkra på att den norska Arbetsmiljölagen efterlevs. I början och i mitten av månaden går det ut ett till ansvarig hos uppdragsgivaren som godkänner din tidrapport. 6

7 Boende s bostäder ligger alla i stort sett mindre än 10 kilometer från respektive uppdragsplats. I första hand använder vi oss av de fasta bostäder vi har i respektive ort (Norge) annars använder vi vandrarhem och hotell. Vi kan även hyra in hos i andra bemanningsföretags lägenheter. Vid eget önskemål av annat boende än erbjudet debiterar vi dig mellanskillnaden mellan det fasta boendet och hotellet. Våra fasta boenden innehåller det mesta som är nödvändigt men du behöver själv ta med dig sängkläder och handdukar. Följande regler gäller för alla bostäder (om du inte får annan information av din bokare): Självklart lämnar du rummet i det skick du själv vill finna det när du flyttar in. Rummet ska lämnas nystädat och tömt på sopor och smutskläder. Om rummet inte är städat före avresa drar vi av 300 NOK från din lön. Meddela oss därför direkt om rummet inte är städat när du övertar boendet. Man har ömsesidigt ansvar för det gemensamma hushållet och alla sköter sin del av städningen av vardagsrum, kök, badrum, toaletter och tvättrum. Vi drar av 500 NOK från din lön om du inte är med och städar de gemensamma utrymmena. När vi bokar in dig på ett rum sänder vi dig information om boende och hur samt var du hämtar dina nycklar. Glöm ej att ta med eventuella koder till nyckelskåp etc. så du kommer åt din nyckel på plats. För allas trevnad se till att lämna nycklar till rummet där du hämtade dem. Det kan vara så att det kommer en ny som vill bo i rummet samma eller nästa dag. När du hämtar nycklar får du ej ta andra nycklar än till det rum du har blivit tilldelad. Önskar du av någon anledning byta rum måste du kontakta oss för ett godkännande. Du bor tillsammans med andra -medarbetare som alla arbetar på olika tider. Ta därför hänsyn till personer som sover, men ha samtidigt förståelse för att det kan finnas de som behöver laga mat, tvätta kläder eller duscha när du sover. Vill du ta emot besök så tala om det för de personer du delar lägenheten med så att inga obekväma situationer uppstår. Av hänsyn till övriga personer i lägenheten är övernattning EJ tillåtet. Kom ihåg att boendet kommer att användas av andra vid senare tillfällen så ge oss på besked om det är något som saknas eller behöver åtgärdas. Kostnadsfri trådlös internetuppkoppling finns i våra fasta boenden. Vi står inte för ev. kostnad för Internetuppkoppling om du bor på hotell eller vandrarhem där detta ej ingår. Klagomål på boendet tar ni upp direkt med oss på. De som lämnar ut nycklarna ansvarar INTE för boendet utan utför endast en tjänst. 7

8 Resor Vid uppdrag på annan ort än där du bor så bokar vi på resa åt dig. Resan planläggs i samråd med dig och beställs samt betalas av oss. När resan är beställt är det inte möjligt att göra ändringar. Vid resor från hemstaden till uppdragsstaden betalar vi huvudresan, d.v.s. från flygplats till flygplats, tågstation till tågstation, bussterminal till bussterminal. Vi täcker inte resor till och från flygplatsen, tågstationen eller bussterminalen/busshållplatsen. Om det är mer än 8 km från hemstaden till flygplatsen/tågstationen/bussterminalen eller från flygplatsen/tågstationen/bussterminalen till ditt boende under uppdraget täcker vi det billigaste resealternativet. Om du väljer att köra med egen bil från din hemstad till din arbetsort, täcker hela resvägen med 1,40 NOK per kilometer vid bruk av egen bil. Alla reseutlägg som görs av dig ska specificeras på en reseräkning (bifogas till denna handbok eller hämta vi länk ). Observera att du behöver bifoga originalkvitton för alla dina utlägg samt att de ska vara godkända av din konsultansvarig! Vid arbetsresor, d.v.s. från -bostad till arbetsplats, som är längre än 50 kilometer enkel väg, täcker hela resvägen med 1,40 NOK per kilometer vid bruk av egen bil. Vid bruk av annan transport täcker vi det billigaste resealternativet. Lokala resor samt eventuella vägavgifter och parkeringsutgifter betalas av dig. I en situation där du som anställd avbryter en planlagd arbetsperiod står du själv för resekostnaden. Har du rest till Norge och varit ute i arbete, men vill avbryta vistelsen i förtid, står du själv för hemresekostnaden. Vid sjukdom kommer att dra av resekostnaden ifrån din lön, och du ansvarar själv för att få ersättning genom en egen tecknad reseförsäkring. I en sådan situation behövs ett läkarintyg som skall presenteras för både och ditt försäkringsbolag. Vid uppdrag som är längre än 8 veckor i sträck betalar vi för en hemresa till bostadsorten per månad enligt samma riktlinjer som ovan. Om resan är dyrare än vad företagets riktlinjer tillåter vid gällande tidpunkt får du betala det resterade beloppet själv. Vid bruk av egen bil gäller samma riktlinjer som ovan. Dessa hemresor gäller endast till din hemadress. Vid förseningar av flyg, tåg eller buss ska du själv kontakta resebyrån. betalar inte de extra utgifter som är relaterade till förseningen. Vill du göra ändringar av beställd/betald resa ansvarar du själv för eventuella kostnader. Om behöver lägga ut pengar på grund av ändringarna dras kostnaden från din lön. 8

9 REGLER OCH RUTINER FÖR ERSÄTTNING OCH ARBETSTID Som anställd vikarie följer du de regler och normer som står i norska arbetsmiljölagen. Huvudregeln är att du ska jobba på ett försvarbart sätt. Aktuell lag finner du på följande länk Uppdragsbekräftelse Din lön baseras på registrerade tidrapporter. Din konsultansvariga som bokar in dig på arbetspass och sänder dig en uppdragsbekräftelse via . Meddela genast om det är något pass eller tid som ej stämmer överens med vad ni har bestämt. Tänk på att du redan är presenterad med namn och CV för uppdragsgivare. Du kan därför inte tacka nej till uppdraget utan anledning. Uppdragsgivaren räknar med dig och vi har redan oftast betalt resa och boende för dig. Att bryta avtal om uppdrag efter att uppdragsbekräftelse är mottagen kan medföra ersättningsplikt för våra merkostnader. Om uppdragsgivaren avbeställer uppdraget du tackat ja till 12 timmar, eller färre, före uppdragets start, kan du att erhålla 3 timmars ersättning. Hör med din konsultansvarig om bestämmelserna för ditt enskilda fall. Din lön Lönen betalas ut i efterskott den 20:e, månaden efter att du har arbetat. Den är baserad på inlämnade tidrapporter. Observera att det kan ta ett antal bankdagar innan lönen finns på ditt konto, om du inte har norskt bankkonto. Om du ändrar kontonummer måste du detta snarast så att det ej blir problem vid löneutbetalning. Obekväm arbetstid Du får grundlön och feriepeng för alla dina arbetade timmar. Tillägg för obekväm arbetstid utgår för: Kväll/natt (från kl till kl ) Timpeng + 56 NOK Helg (från lördag kl till söndag kl ) Timpeng + 35 NOK Storhelg (alla andra tillägg faller då bort, även övertid) Timpeng + 133% Storhelg börjar kl på pingstafton, julafton och nyårsafton. På påsken räknas storhelg från natten till skärtorsdag. Storhelg 1:a maj och 17:e maj OBS! Trettonhelgen och Midsommarafton är EJ storhelger i Norge. Övertid I enlighet med arbetsmiljölagen 10-6 kan övertidsarbete endast utföras då det föreligger ett särskilt och tidbegränsat behov. Arbetstagaren är införstådd med och accepterar att följer arbetstidsbestämmelser i enlighet med arbetsmiljölagen 10-4 och Alla förfrågningar om arbete utöver avtalad arbetstid ska därför godkännas på förhand av eller närmast överordnad, alternativt vara ålagt av före arbetets start. Försummande av plikt om förhandsgodkännande av övertid kan ligga till grund för varning och upprepat försummande kan få konsekvenser för anställningen. 9

10 Övertid gottgörs enligt företagets policy om vid tidpunkten gällande ersättningsnivå. Utbetalning av övertidstillägg sker i enlighet med arbetsmiljölagen 10-6 (11). s anställda följer arbetstidslagen samt gällande EU direktiv om densamma. Du får grundlön och feriepeng för alla dina arbetade timmar. Vid godkänd övertid får du inga övriga tillägg. Feriepeng betalas ut enligt norsk lag i januari året efter intjänande året. Övertid utgår då om man jobbar mer än 10 timmar under ett pass eller mer än 48 timmar på en sjudagarsperiod. Du får arbeta max. 6 timmar övertid under ett pass, 15 timmar övertid under en sjudagarsperiod samt max. 40 timmar övertid under en 4 veckors period. Sjudagarsperioden sträcker sig alltid från måndag till söndag. Om du arbetar i en verksamhet som inte har kollektivavtal är bestämmelserna dock annorlunda. Övertid utgår om man jobbar mer än 9 timmar under ett pass eller mer än 40 timmar på en sjudagarsperiod. Du får dock arbeta max. 4 timmar övertid under ett pass, 10 timmar övertid under en sjudagarsperiod samt max. 25 timmar övertid under en 4 veckors period. Övertidsersättning Ersättningen är timpeng + 91,50 NOK. Vid övertid enligt Arbeidsmiljøloven får man betalt för övertid, men inga andra tillägg (såsom tillägg för obekväm arbetstid enligt punkter ovan). Övertidsersättning utbetalas inte om det gäller kurser och upplärning som inte är ålagt som en nödvändig del av arbetet. Skattekort Nya regler för skattekort i Norge är att du ska besöka ett skattekontor för att få ett s.k. D-nummer samt att ansöka om skattekort personligen. Ta med ditt pass och vårt ramavtal som visar att Du har en anställning i Norge. Adress till lokalt skattekontor hittar Du här: Det går även bra att ringa dem på telefon Det är dock inte alla kontor som utför id-kontroll. På hittar du vilka kontor som utför id-kontroll. Om Du under 2011 har mött upp på ett norskt skattekontor, visat legitimation/ identifikationshandling och personligen ansökt om norskt skattekort kan Du ansöka om skattekort genom att fylla i skattekortsansökan RF Kontrollera gärna med Skatteetaten per telefon så att det verkligen är registrerat att du har visat legitimation förra året (telefon ). Tyvärr kan det annars dröja med skattekortet. Ansökan hittar du här: Norskt skattekort behöver vara oss till handa i god tid före första löneutbetalningen. Om vi ej har fått skattekortet kan ej lön utbetalas. Du bör få skattekortet hemskickat inom 2-3 veckor (fråga gärna när du ansöker om skattekortet kontakta Skatteetaten om skattekortet dröjer). Du sänder sedan en kopia på ditt skattekort till oss, antingen per brev, skannat till eller per fax (Ange mottagare Administration). Ett nytt skattekort behöver ansökas om/skickas in till oss varje år. 10

11 I januari varje år sänder vi ut norsk kontrolluppgift (lønns- og trekkoppgave) som ligger till grund för din deklaration i Norge. 11

12 REGLER OCH RUTINER VID SJUKDOM OCH FRÅNVARO följer arbetsmarknadens lagar och regler vad gäller löner. Vid sjukdom ska uppdragsgivaren meddelas muntligt och därefter. Du ska också omedelbart sända in underlag för din sjukfrånvaro/sjukskrivning (egenmelding/sykemelding fra lege). Om uppdrag ej kan fullföljas p.g.a. sjukdom skall du skicka in aktuellt sjukintyg utskriven av legitimerad läkare. Egen sjukanmälan (Egenmelding) För att ha rätt till sjukersättning enligt lagen om sjuklön måste du ha arbetat i 2 månader. Du fyller i en blankett (egenmelding) som direkt efter din sjukdom skickas in till. Egenmelding kan användas upp till 4 gånger per 12 månader och gäller upp till 3 dagar per gång räknat från första frånvarodagen. Från och med den 4:e sjukdagen ska sjukfrånvaron godkännas med ett sjukintyg från läkare. Sjukfrånvaron de kommande dagarna då du är sjukskriven med intyg räknas som fortsatt sjukskrivning. Sjukskrivning från läkare (Sykemelding) För att ha rätt till ersättning enligt lagen om sjuklön måste du ha arbetat under en sammanhängande period på 4 veckor. Sjuklön utbetalas enligt reglerna i folktrygdeloven. Om du är utan uppdrag i två veckor så påbörjas en ny intjäningsperiod. De dagar då du är sjuk tidrapporterar du detta via mobilen, Timezynk. Sjukintyget ska skickas till den första arbetsdagen i sjukskrivningsperioden. Vi betalar de första 16 dagarna av din sjukperiod. Efterföljande dagar betalas av ditt försäkringskontor. Om vi inte har mottagit ett sjukintyg från läkare efter dina tre första sjukdagar så bortfaller ersättning för de övriga frånvarodagarna. För en ny sjukfrånvaroperiod inom 16 dagar, behövs ett nytt sjukintyg. De som inte skickat in sjukintyg för sin sjukfrånvaro får ingen lön för sin fortsatta frånvaro. Om du är utan uppdrag i över en vecka så startar en ny intjäningsperiod, bortsett från avtalad semester. Vård av sjukt barn Vi följer Arbeidsmiljöloven 12-9 när det gäller rätten till tjänstledighet vid vård av barn. För att ha rätt till tjänstledighet med lön måste du ha arbetat under en sammanhängande period på 4 veckor. Huvudregeln är att barnet ska vara under 12 år. Tjänstledigheten är begränsad till 10 dagar per år per arbetstagare men upptill 15 dagar för de som har omsorg. Den som är ensam försörjare har rätt till 20 dagars tjänstledighet. Om vi inte har mottagit en sjukanmälan/intyg (egenmelding) bortfaller lönen från frånvarodagarna. Lön vid övrig frånvaro Arbetstagaren kan ansöka om betald tjänstledighet vid deltagande av begravning och andra speciella omständigheter. Detta gäller endast den närmaste familjen. Vid dessa tillfällen ber vi dig kontakta omedelbart. Det är centralt som godkänner ansökan om tjänstledighet. Efter godkännande anger du detta och antal timmar i din tidrapport på vår hemsida. Glöm ej att skriva anledningen till frånvaron i kommentarfältet. Huvudregel är att du måste ha varit anställd i minst ett år innan denna tjänstledighet kan utnyttjas. 12

13 MRSA/TBC-status Våra uppdragsgivare har krav på TBC- och MRSA-skydd. Vi rekommenderar all vår personal att se över sitt TBC-skydd. Har du varit i kontakt med patienter smittade med MRSA, arbetat i s k högriskområde, arbetat på sjukhus utomlands och/eller varit inlagd på sjukhus utomlands, måste du testa dig före du byter arbetsplats och sända provsvaret till oss. Vänd dig till din vårdcentral eller infektionsmottagning för provtagning. Testet får inte vara äldre än 2 veckor räknat från uppdragets början. Utöver Arbetsgivarnas regler kan det i nationell lagstiftning finnas ytterligare och strängare bestämmelser, varför Medarbetaren förbinder sig att även iaktta respektive lands bestämmelser avseende såväl MRB/MRSA och andra infektioner, då lokala avvikelser kan förekomma. 13

14 FÖRSÄKRINGAR När du blir anställd av under längre perioder blir du även inkluderad i de försäkringsavtal som gäller vid respektive tidpunkt. Kollektiv pension i erbjuder våra anställda, som inte använder A1(tidigare E-101), en kollektiv pension där 2 % dras av din bruttolön och resterande del av den årliga premien betalas ut av oss. För att ha rätt till denna kollektiva pension behöver du ha arbetat en period på 20 % under ett år hos oss. Minsta möjliga intjäningsperiod är 1 år och den maximala intjäningsperioden är 30 år. Detta är en pension som du får i tillägg till ålderspensionen som du får från NAV-Utland. Pensionspoäng beräknas på hur hög din inkomst är och hur lång period du arbetar. OBS! Ta kontakt med ekonomiavdelningen om du vill ta del av kollektiv pensionen. Socialförsäkring När du arbetar i både Norge och i Sverige ska du vara socialförsäkrad i ditt hemland, d.v.s. i Sverige. Du måste ha ett A1-intyg (tidigare E-101) från Sverige, vilket innebär att svenska sociala avgifter ska betalas baserat på din norska bruttolön. Av administrativa skäl kommer det att stå i ditt anställningsavtal att du som anställd påtar dig ansvaret för dessa avgifter, men i själva verket kommer att betala de eventuella avgifter som kan uppkomma. Övriga försäkringar Alla anställda hos är försäkrade enligt lagen om förhöjning av vissa ersättningar med anledning av yrkesskada m.m. Om du är timanställd eller har en anställning på mindre än 50 % så är du inkluderad i vår yrkesskadeersättning och ansvarsförsäkring. Avslutningsvis Det glädjer oss att du valt och vi ser fram emot ett gott samarbete framöver! Vår förhoppning är att du fått all nödvändig information som du kan behöva inför och under ditt uppdrag. Tveka inte att kontakta din bokningskontakt vid frågor. 14

15 CHECKLISTA När du som vikarie kommer till en ny uppdragsplats är det viktigt att du så snabbt som möjligt får en översikt över avdelningen och dess rutiner. Om du följer checklistan nedan kommer du förhoppningsvis att vara förberedd om något oförutsett skulle hända. Resa/Boende etc Reseinformation för uppdrag bokningsnummer, restider etc Boendeinfo vägbeskrivning, var finns nycklar etc Uppdragsbekräftelse med adress till arbetsplats Första gången på året ta med ditt pass för att ansöka om skattekort. Nycklar/Nyckelkort Ute på uppdraget Rapporter: skriftlig/muntlig när och var Rutiner på avdelningen dygnsschema Journalsystem/datasystem Viktiga telefonnummer: stansteam vakthavande läkare Akuttrall/defibrillator/akutväska Generella ordinationer och delegeringar Utrymningsplan/Utrymningsvägar Instruktioner vid brand Brandsläckare 15

16 Reseräkning Företag Norge AS Namn Adress Avresedatum Hemkomstdatum REDOVISAD KÖRNING Datum Från stad Till stad Antal km Belopp NOK KILOMETERERSÄTTNING Summa Sats Belopp NOK km Milersättning km 1,4 ANDRA KOSTNADER Datum Specifikation av kostnad Bilagor nr Belopp NOK SUMMA ERSÄTTNING/UTLÄGG: Datum: Underskrift arbetstagare: Attestering: Reseräkningen skall sändas till, Södergatan 28, Malmö. Den behöver vara oss tillhanda senast den 5:e varje månad för att vi ska kunna betala den med lönen den 20:e. Endast reseräkningar med originalkvitton accepteras. Observera att vi mottar enbart reseräkningar som inkommer senast två månader efter genomförd resa. 16

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Handbok för Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Innehållsförteckning Innehåll VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän Information... 2 Kvalitetscertifierat ISO 9001... 2 Kontakt... 2 Kontaktuppgifter till Malmö...

Läs mer

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Handbok för Sjuksköterskeuppdrag i Sverige 1 Innehållsförteckning Innehåll VÄLKOMMEN TILL AGITO... 3 Allmän Information... 3 Kvalitetscertifierat ISO 9001... 3 Kontaktuppgifter... 3 Jourtelefon efter kontorstid...

Läs mer

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Norge. Gällande per 2014.02.10

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Norge. Gällande per 2014.02.10 KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Norge Gällande per 2014.02.10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO!... 4 Fakta om Agito... 4 Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008... 4 Vår affärsidé...

Läs mer

KONSULTHANDBOK för anställda i Sverige

KONSULTHANDBOK för anställda i Sverige KONSULTHANDBOK för anställda i Sverige Gällande per 14.05..2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO!...4 Fakta om Agito...4 Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008...4 Vår affärsidé...4 KONTAKTUPPGIFTER...5

Läs mer

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige Gällande per 20.08.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO!... 4 Fakta om Agito... 4 Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008... 4 Vår affärsidé...

Läs mer

Konsulthandbok Doctor

Konsulthandbok Doctor Jourtelefon: 08 555 656 10 Innehåll Välkommen till Dedicare Doctor!... 3 Kollektivavtal och ITP, gäller endast för dig som är anställd... 3 Tidrapportering... 4 Resa och boende... 4 Arbetsgivare... 4 Utvärdering...

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 Innehållsförteckning Enskild användare...2 Tidrapportering...3 Orsakskoder för frånvaro...4 Frånvaro semester...4 Frånvaro sjuk...5 Övertidsersättning...6

Läs mer

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Allmänna Kundvillkor NannyPlus

Allmänna Kundvillkor NannyPlus Sida 1 av 8 Allmänna Kundvillkor NannyPlus Gäller fr.o.m. 2014-11-11 1. Begrepp Med: Företaget Menas i dessa villkor: NannyPlus Handelsbolag Kund Vårdnadshavare till barnet/barnen som beställer tjänster

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats!

Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats! Socialförvaltningen 1 (5) januari 2015 Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats! Nu finns det några viktiga saker du ska göra innan du börjar din praktik, punkt 1-3, och

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card KORTMEDLEM Skadeanmälan Namn: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: e-mail: Kortnummer: För utbetalning av ersättning: Bankgiro, bankkontonummer

Läs mer

2013-05-13 INTRODUKTIONSPLAN

2013-05-13 INTRODUKTIONSPLAN INTRODUKTIONSPLAN 2013-05-13 Innan du börjar När Du börjar Administratör i vakansen ger Dig en första introduktion om anställningen. Bredvidgång planeras i någon av socialförvaltningens verksamheter om

Läs mer

LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna. avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande

LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna. avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande Inkomstbasbeloppet Förtroendevaldas ersättning grundar sig på inkomstbasbeloppet

Läs mer

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2015!

Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2015! 1 (8) Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2015! Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09

Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09 Användarmanual Tidvis - Assistenter 2015-04-09 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 5 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 5 Tidrapportering

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Personalhandboken 2014

Personalhandboken 2014 Personalhandboken 2014 I denna handbok kommer vi att delge rutiner och policy s som vi på EAAB vill att alla medarbetare ska läsa igenom. Eftersom våra arbeten ofta sker hos kund är det extra viktigt att

Läs mer

Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se

Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se Som timvikarie i Region Gävleborg har du oändligt med möjligheter. Det är nu din jobbresa inom sjukvården tar fart på riktigt. Du har nu

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Innehåll: Utdrag från avtalet AB 05 Specialbestämmelser Läkare (SKL) Sammanfattning av ATL (arbetstidslagen) Lokala rutiner om jourkomp Sammanfattning och

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Formulär för avbokning

Formulär för avbokning Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning?

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet Gästbok Information till dig som är boende på Patienthotellet Innehåll 4 Receptionen 5 Hotellrummet 5 Egen medicin 6 In/Utcheckning 6 Hjälpmedel 6 Böcker och tidskrifter 6-7 Telefoni/Trådlöst Internet

Läs mer

SKADEANMÄLAN DanskeBank

SKADEANMÄLAN DanskeBank Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 40 Fax +46 8 506 920 95 (Ifylles av Chartis) SKADEANMÄLAN DanskeBank Försäkrad danskebank

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Vad gäller för föräldraledighet och vård av barn? För tjänstlediga? Hur ska personer som säger upp sig, blir uppsagda eller går i pension avanmälas?

Vad gäller för föräldraledighet och vård av barn? För tjänstlediga? Hur ska personer som säger upp sig, blir uppsagda eller går i pension avanmälas? BRA ATT VETA Om ITP. Om PP Pension. NYANSTÄLLDA Vem ska anmälas? När? Vilken lön ska anmälas? LÖN Vilken lön ska anmälas? När? SJUKA Vilken lön ska anmälas? Vilken premie ska betalas? FÖRÄLDRALEDIGA OCH

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004..

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004.. Överenskommelse I överenskommelsen mellan Sveriges Skogsindustriförbund (numera Föreningen Sveriges Skogsindustrier) och Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Sif) för tiden 1.1.1998-31.1.2001

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Uppdrag som kontaktperson

Uppdrag som kontaktperson Stöd och omsorg Uppdrag som kontaktperson 1. Uppdrag: Kontaktperson Biträde av kontaktperson är en rättighet för de personer som omfattas av lagen LSS och som har behov av insatsen. Många funktionshindrade

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR enkeltperson/familie DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år Flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Att ansöka om plats på förskola i Malmö

Att ansöka om plats på förskola i Malmö Bild: Colourbox Att ansöka om plats på förskola i Malmö Populärversion av de nya reglerna för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg. Malmö stad Förskoleförvaltningen Förskoleverksamhet

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Bli ett bättre företag!

Bli ett bättre företag! Bli ett bättre företag! ITimeManager ger hantverksföretaget total kontroll från det att ett uppdrag påbörjats tills det att det avslutats. Via sin telefon/dator stämplar hantverkarens anställda in på sina

Läs mer

Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014

Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014 2012-08-31 Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014 Fastställda av förbundsstyrelsen 2012-08-31 1(10) Innehållsförteckning Generella bestämmelser... 3 Bilaga 1 Förtroendevalda...

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 2011-02-18 Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 Generella bestämmelser... 2 Bilaga 1 Förbundsstyrelsen och kommittéer... 4 Bilaga 2 Nationella tävlingar... 5 Bilaga 3 Internationella

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Skadeanmälan för personligt ansvar

Skadeanmälan för personligt ansvar Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring. Innehåll

Bilaga 1 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring. Innehåll Kravspecifikation Innehåll 1 Kravspecifikation... 2 1.1 Kontaktuppgifter... 2 1.2 Pris... 2 1.3 Ansvarstid... 2 1.4 Hälsoprövning... 2 1.5 Undantag... 2 1.6 Giltighetstid... 3 1.7 Teckningstid... 3 1.8

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare.

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare. DU BLÄDDRAR MED HJÄLP AV PILTANGENTERNA Förbättra sjuktalen med Sjuk & Frisk SJUK & FRISK ANMÄLAN, RÅDGIVNING & STATISTIK OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE POSITIVA EFFEKTER ENKEL ADMINISTRATION» Euro

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer