HANDBOK för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Norge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Norge"

Transkript

1 HANDBOK för Sjuksköterskeuppdrag i Norge

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO... 3 Allmän information... 3 Kvalitetscertifierat ISO Kontakt... 3 Jourtelefon efter kontorstid... 4 FÖRHÅLLANDE ANSTÄLLD/ ARBETSGIVARE... 5 Tystnadsplikt... 5 Förväntningar på dig som vikarie... 5 Arbete med barn och/eller handikappade... 6 Kommunikationen mellan dig och... 6 Tidrapportering... 6 Boende... 7 Resor... 8 REGLER OCH RUTINER FÖR ERSÄTTNING OCH ARBETSTID... 9 Uppdragsbekräftelse... 9 Din lön... 9 Obekväm arbetstid... 9 Övertid... 9 Skattekort REGLER OCH RUTINER VID SJUKDOM OCH FRÅNVARO Egen sjukanmälan (Egenmelding) Sjukskrivning från läkare (Sykemelding) Vård av sjukt barn Lön vid övrig frånvaro MRSA/TBC-status FÖRSÄKRINGAR Kollektiv pension Socialförsäkring Övriga försäkringar Avslutningsvis CHECKLISTA Reseräkning

3 VÄLKOMMEN TILL AGITO I detta häfte finner du nödvändig information vid arbete med oss. Som anställd hos förväntas du läsa igenom denna handbok och sätta dig in i gällande rutiner. Upplevs något som oklart eller kompletterande information behövs är du alltid välkommen att kontakta oss. Allmän information är ett auktoriserat bemanningsföretag som samarbetar med läkare och sjuksköterskor i Norden sedan Efter en sammanslagning mellan Achima och Healthcare Recruitment Group bytte vi till namnet Vi har kontor i Sverige, Norge och Danmark. Läs gärna mer på vår hemsida: är latin och betyder att sätta i rörelse, vilket på ett bra sätt speglar vår verksamhet. Vårt mål är att vara den ledande partnern i hälso- och sjukvård i Skandinavien när det gäller matchning av kompetens mot vårdgivares behov. s vision är en bättre vård för alla. Vi vill medverka till att våra kunder får tillgång till personal med rätt kvalifikationer vid rätt tillfälle. Kvalitetscertifierat ISO 9001 För att kunna hålla en jämn och hög kvalitet är kvalitetscertifierat enligt ISO Vårt mål är att ge bra service till våra medarbetare och kunder i hela Norden. Vi försäkrar oss om att dina krav, behov och förväntningar tillmötesgås så långt det är möjligt och arbetar i enlighet med gällande lagstiftning för de olika marknaderna i Norden. Vi delar gärna med oss av den kunskap vi har gällande bland annat socialförsäkring, skattelagstiftning, arbetsrätt och pension till våra medarbetare. Kontakt Kontaktuppgifter Malmö Kontaktuppgifter Norge Nordic AB Norge as Södergatan 28 Pilestredet Malmö 0167 Oslo Växel Tel: +46 (0) Växel Tel: E-post: E-post: Faxnr: +46 (0) Faxnr: +46 (0) Bokning direkttelefon: +46 (0) E-post: specialistsjuksköterskor: allmänsjuksköterskor: 3

4 Jourtelefon efter kontorstid För akuta ärenden som rör pågående uppdrag har vi en jourtelefon. Efter på vardagar kopplas du automatiskt till vår jourtelefon oavsett om du ringer till vår svenska eller vår norska växel. Om det är hög trafik när du ringer så blir du ombedd att tala in ett meddelande. Vi återkommer sedan så snart vi har möjlighet. För att vara säkra på att de som verkligen behöver komma fram på jourtelefonen lyckas så är vi tacksamma om jourtelefonen i största möjliga mån används vid akuta ärenden. Specialistsjuksköterskor, jourtelefon: alternativt Allmänsjuksköterskor; jourtelefon: Bemannad Tala in meddelande övrig tid. Övriga ärenden ser vi helst att ni försöker lösa tillsammans med oss under kontorstid, måndag fredag klockan Växel: Bokning: Ekonomi: Administration: Faxnr: Vid akut behov av hjälp, ring telefonnummer 110 vid brand, 112 för polis eller 113 för ambulans. 4

5 FÖRHÅLLANDE ANSTÄLLD/ ARBETSGIVARE Det är som är din formella arbetsgivare vilket innebär att du får din lön samt ersättning för dina utlägg från. Lönerna är konfidentiella och skall därför inte diskuteras med uppdragsgivaren eller kollegor. Lönen är individuellt satt och grundas på din bakgrund, kompetens, flexibilitet och tjänstgöringstid. Vi kommunicerar ang. lediga uppdrag och eventuell information under uppdragens gång via telefon, och sms. Det är därför viktigt att du håller oss uppdaterade angående ditt mobiltelefonnummer eller om ändrar din -adress. Tidrapporteringen sker via mobilen och en applikation som heter TimeZynk. Den fungerar på de flesta mobiltelefoner. Du får all information om hur du tidrapporterar i samband med ditt första uppdrag. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor angående din tidrapportering. Dina dagliga arbetsuppgifter får du av din närmaste ledare på din uppdragsplats. Uppdragsgivaren ska, om så behövs, instruera och ge dig internutbildning inom de områden du ska arbeta. Det är ditt eget ansvar att följa uppdragsgivarens instruktioner och procedurer. Eventuella problem relaterade till ditt arbete diskuterar du först med innan du går vidare till någon på din arbetsplats. Tystnadsplikt Som anställd för Norge har du tystnadsplikt enligt kapitel 5 i den norske LOV nr 64: Lov om helsepersonell. Det kan även vara så att uppdragsgivaren vill att du signerar deras tystnadsavtal gällande uppdragsplatsen, vilket du då förväntas göra. Förväntningar på dig som vikarie Det är viktigt att tänka på att du är s ansikte utåt och att du är vår viktigaste ambassadör. Vi förväntar oss att du: är positiv och serviceinriktad är plikttrogen och pålitlig är engagerad i ditt arbete är flexibel i förhållande till kundens behov är din uppdragsgivare lojal och följer dess instruktioner passar arbetstider och snabbt sätter dig in i arbetet är drogfri då vi har nolltolerans vad gäller användning av droger är en god representant för våra värderingar gällande alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, trosuppfattning, eller funktionshinder 5

6 Arbete med barn och/eller handikappade kräver att kandidater som har arbetar uppdrag med barn och/eller handikappade (psykiskt, fysiskt) under en längre period skall ha med sig utdrag ur belastningsregistret enligt den norska lagen LOV nr 64: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) Kapittel 4-20a. Krav om politiattest. Din konsultansvariga kommer att informera dig ifall du behöver begära utdrag ur belastningsregistret inför ett uppdrag. Kommunikationen mellan dig och I alla anställningsförhållanden är det viktigt med en ömsesidig god kommunikation. Ta kontakt med oss om: dina önskningar/behov förändras gällande ditt uppdrag kunden talar om att de vill behålla dig, antingen som fortsatt vikarie eller om de erbjuder dig fast jobb du har problem med tidrapporten de arbetsuppgifter du förväntade dig inte överensstämmer med de arbetsuppgifter du blivit tilldelad du inte är överens med förhållningssättet på din arbetsplats Vi månar om att ha en tät och personlig kontakt med dig såväl innan, som under och efter uppdraget. Efter avslutat uppdrag skickas en enkät ut via som vi uppskattar om du fyller i, då din feedback är viktig för oss. Vi går även igenom uppdraget med kunden för att kunna ge dig en så konkret och tydlig feedback som möjligt. Vi kontaktar dig omedelbart om det sker någon förändring av ditt aktuella uppdrag, samt så snart vi fått feedback från vår kund angående ditt uppdrag. Tidrapportering Din konsultansvariga som bokar in dig på arbetspass och sänder dig en uppdragsbekräftelse via e- mail, som du bör kolla igenom. Meddela genast om det är något pass eller tid som inte stämmer överens med vad ni har bestämt. Din lön baseras på tidrapporter som du registrerar via vår tidrapporteringsapp TimeZynk. Din konsultansvariga informerar dig hur du tidrapporterar. Tidrapportering ligger till grund för din löneutbetalning så det är viktigt att du gör det snarast efter arbetat pass, då detta sänds elektroniskt till den avdelning du arbetat på för attest. Vid eventuella avvikelser ifrån faktiskt arbetade pass behöver du göra nödvändiga ändringar. Kontrollera noga att det står rätt avdelning där du arbetat på det arbetspass du bockar av i tidrapporten. Saknas en av dina arbetsplatser under Uppdrag/frånvaroorsak ber vi dig kontakta bokningen. Det är väldigt viktigt att pass är godkända av din konsultansvariga innan du tackar ja till att arbeta extra pass. Om du arbetar pass som ej är godkända är det inte säkert att du får ut ersättning för den arbetade tiden. Detta för att vi skall kunna vara säkra på att den norska Arbetsmiljölagen efterlevs. I början och i mitten av månaden går det ut ett till ansvarig hos uppdragsgivaren som godkänner din tidrapport. 6

7 Boende s bostäder ligger alla i stort sett mindre än 10 kilometer från respektive uppdragsplats. I första hand använder vi oss av de fasta bostäder vi har i respektive ort (Norge) annars använder vi vandrarhem och hotell. Vi kan även hyra in hos i andra bemanningsföretags lägenheter. Vid eget önskemål av annat boende än erbjudet debiterar vi dig mellanskillnaden mellan det fasta boendet och hotellet. Våra fasta boenden innehåller det mesta som är nödvändigt men du behöver själv ta med dig sängkläder och handdukar. Följande regler gäller för alla bostäder (om du inte får annan information av din bokare): Självklart lämnar du rummet i det skick du själv vill finna det när du flyttar in. Rummet ska lämnas nystädat och tömt på sopor och smutskläder. Om rummet inte är städat före avresa drar vi av 300 NOK från din lön. Meddela oss därför direkt om rummet inte är städat när du övertar boendet. Man har ömsesidigt ansvar för det gemensamma hushållet och alla sköter sin del av städningen av vardagsrum, kök, badrum, toaletter och tvättrum. Vi drar av 500 NOK från din lön om du inte är med och städar de gemensamma utrymmena. När vi bokar in dig på ett rum sänder vi dig information om boende och hur samt var du hämtar dina nycklar. Glöm ej att ta med eventuella koder till nyckelskåp etc. så du kommer åt din nyckel på plats. För allas trevnad se till att lämna nycklar till rummet där du hämtade dem. Det kan vara så att det kommer en ny som vill bo i rummet samma eller nästa dag. När du hämtar nycklar får du ej ta andra nycklar än till det rum du har blivit tilldelad. Önskar du av någon anledning byta rum måste du kontakta oss för ett godkännande. Du bor tillsammans med andra -medarbetare som alla arbetar på olika tider. Ta därför hänsyn till personer som sover, men ha samtidigt förståelse för att det kan finnas de som behöver laga mat, tvätta kläder eller duscha när du sover. Vill du ta emot besök så tala om det för de personer du delar lägenheten med så att inga obekväma situationer uppstår. Av hänsyn till övriga personer i lägenheten är övernattning EJ tillåtet. Kom ihåg att boendet kommer att användas av andra vid senare tillfällen så ge oss på besked om det är något som saknas eller behöver åtgärdas. Kostnadsfri trådlös internetuppkoppling finns i våra fasta boenden. Vi står inte för ev. kostnad för Internetuppkoppling om du bor på hotell eller vandrarhem där detta ej ingår. Klagomål på boendet tar ni upp direkt med oss på. De som lämnar ut nycklarna ansvarar INTE för boendet utan utför endast en tjänst. 7

8 Resor Vid uppdrag på annan ort än där du bor så bokar vi på resa åt dig. Resan planläggs i samråd med dig och beställs samt betalas av oss. När resan är beställt är det inte möjligt att göra ändringar. Vid resor från hemstaden till uppdragsstaden betalar vi huvudresan, d.v.s. från flygplats till flygplats, tågstation till tågstation, bussterminal till bussterminal. Vi täcker inte resor till och från flygplatsen, tågstationen eller bussterminalen/busshållplatsen. Om det är mer än 8 km från hemstaden till flygplatsen/tågstationen/bussterminalen eller från flygplatsen/tågstationen/bussterminalen till ditt boende under uppdraget täcker vi det billigaste resealternativet. Om du väljer att köra med egen bil från din hemstad till din arbetsort, täcker hela resvägen med 1,40 NOK per kilometer vid bruk av egen bil. Alla reseutlägg som görs av dig ska specificeras på en reseräkning (bifogas till denna handbok eller hämta vi länk ). Observera att du behöver bifoga originalkvitton för alla dina utlägg samt att de ska vara godkända av din konsultansvarig! Vid arbetsresor, d.v.s. från -bostad till arbetsplats, som är längre än 50 kilometer enkel väg, täcker hela resvägen med 1,40 NOK per kilometer vid bruk av egen bil. Vid bruk av annan transport täcker vi det billigaste resealternativet. Lokala resor samt eventuella vägavgifter och parkeringsutgifter betalas av dig. I en situation där du som anställd avbryter en planlagd arbetsperiod står du själv för resekostnaden. Har du rest till Norge och varit ute i arbete, men vill avbryta vistelsen i förtid, står du själv för hemresekostnaden. Vid sjukdom kommer att dra av resekostnaden ifrån din lön, och du ansvarar själv för att få ersättning genom en egen tecknad reseförsäkring. I en sådan situation behövs ett läkarintyg som skall presenteras för både och ditt försäkringsbolag. Vid uppdrag som är längre än 8 veckor i sträck betalar vi för en hemresa till bostadsorten per månad enligt samma riktlinjer som ovan. Om resan är dyrare än vad företagets riktlinjer tillåter vid gällande tidpunkt får du betala det resterade beloppet själv. Vid bruk av egen bil gäller samma riktlinjer som ovan. Dessa hemresor gäller endast till din hemadress. Vid förseningar av flyg, tåg eller buss ska du själv kontakta resebyrån. betalar inte de extra utgifter som är relaterade till förseningen. Vill du göra ändringar av beställd/betald resa ansvarar du själv för eventuella kostnader. Om behöver lägga ut pengar på grund av ändringarna dras kostnaden från din lön. 8

9 REGLER OCH RUTINER FÖR ERSÄTTNING OCH ARBETSTID Som anställd vikarie följer du de regler och normer som står i norska arbetsmiljölagen. Huvudregeln är att du ska jobba på ett försvarbart sätt. Aktuell lag finner du på följande länk Uppdragsbekräftelse Din lön baseras på registrerade tidrapporter. Din konsultansvariga som bokar in dig på arbetspass och sänder dig en uppdragsbekräftelse via . Meddela genast om det är något pass eller tid som ej stämmer överens med vad ni har bestämt. Tänk på att du redan är presenterad med namn och CV för uppdragsgivare. Du kan därför inte tacka nej till uppdraget utan anledning. Uppdragsgivaren räknar med dig och vi har redan oftast betalt resa och boende för dig. Att bryta avtal om uppdrag efter att uppdragsbekräftelse är mottagen kan medföra ersättningsplikt för våra merkostnader. Om uppdragsgivaren avbeställer uppdraget du tackat ja till 12 timmar, eller färre, före uppdragets start, kan du att erhålla 3 timmars ersättning. Hör med din konsultansvarig om bestämmelserna för ditt enskilda fall. Din lön Lönen betalas ut i efterskott den 20:e, månaden efter att du har arbetat. Den är baserad på inlämnade tidrapporter. Observera att det kan ta ett antal bankdagar innan lönen finns på ditt konto, om du inte har norskt bankkonto. Om du ändrar kontonummer måste du detta snarast så att det ej blir problem vid löneutbetalning. Obekväm arbetstid Du får grundlön och feriepeng för alla dina arbetade timmar. Tillägg för obekväm arbetstid utgår för: Kväll/natt (från kl till kl ) Timpeng + 56 NOK Helg (från lördag kl till söndag kl ) Timpeng + 35 NOK Storhelg (alla andra tillägg faller då bort, även övertid) Timpeng + 133% Storhelg börjar kl på pingstafton, julafton och nyårsafton. På påsken räknas storhelg från natten till skärtorsdag. Storhelg 1:a maj och 17:e maj OBS! Trettonhelgen och Midsommarafton är EJ storhelger i Norge. Övertid I enlighet med arbetsmiljölagen 10-6 kan övertidsarbete endast utföras då det föreligger ett särskilt och tidbegränsat behov. Arbetstagaren är införstådd med och accepterar att följer arbetstidsbestämmelser i enlighet med arbetsmiljölagen 10-4 och Alla förfrågningar om arbete utöver avtalad arbetstid ska därför godkännas på förhand av eller närmast överordnad, alternativt vara ålagt av före arbetets start. Försummande av plikt om förhandsgodkännande av övertid kan ligga till grund för varning och upprepat försummande kan få konsekvenser för anställningen. 9

10 Övertid gottgörs enligt företagets policy om vid tidpunkten gällande ersättningsnivå. Utbetalning av övertidstillägg sker i enlighet med arbetsmiljölagen 10-6 (11). s anställda följer arbetstidslagen samt gällande EU direktiv om densamma. Du får grundlön och feriepeng för alla dina arbetade timmar. Vid godkänd övertid får du inga övriga tillägg. Feriepeng betalas ut enligt norsk lag i januari året efter intjänande året. Övertid utgår då om man jobbar mer än 10 timmar under ett pass eller mer än 48 timmar på en sjudagarsperiod. Du får arbeta max. 6 timmar övertid under ett pass, 15 timmar övertid under en sjudagarsperiod samt max. 40 timmar övertid under en 4 veckors period. Sjudagarsperioden sträcker sig alltid från måndag till söndag. Om du arbetar i en verksamhet som inte har kollektivavtal är bestämmelserna dock annorlunda. Övertid utgår om man jobbar mer än 9 timmar under ett pass eller mer än 40 timmar på en sjudagarsperiod. Du får dock arbeta max. 4 timmar övertid under ett pass, 10 timmar övertid under en sjudagarsperiod samt max. 25 timmar övertid under en 4 veckors period. Övertidsersättning Ersättningen är timpeng + 91,50 NOK. Vid övertid enligt Arbeidsmiljøloven får man betalt för övertid, men inga andra tillägg (såsom tillägg för obekväm arbetstid enligt punkter ovan). Övertidsersättning utbetalas inte om det gäller kurser och upplärning som inte är ålagt som en nödvändig del av arbetet. Skattekort Nya regler för skattekort i Norge är att du ska besöka ett skattekontor för att få ett s.k. D-nummer samt att ansöka om skattekort personligen. Ta med ditt pass och vårt ramavtal som visar att Du har en anställning i Norge. Adress till lokalt skattekontor hittar Du här: Det går även bra att ringa dem på telefon Det är dock inte alla kontor som utför id-kontroll. På hittar du vilka kontor som utför id-kontroll. Om Du under 2011 har mött upp på ett norskt skattekontor, visat legitimation/ identifikationshandling och personligen ansökt om norskt skattekort kan Du ansöka om skattekort genom att fylla i skattekortsansökan RF Kontrollera gärna med Skatteetaten per telefon så att det verkligen är registrerat att du har visat legitimation förra året (telefon ). Tyvärr kan det annars dröja med skattekortet. Ansökan hittar du här: Norskt skattekort behöver vara oss till handa i god tid före första löneutbetalningen. Om vi ej har fått skattekortet kan ej lön utbetalas. Du bör få skattekortet hemskickat inom 2-3 veckor (fråga gärna när du ansöker om skattekortet kontakta Skatteetaten om skattekortet dröjer). Du sänder sedan en kopia på ditt skattekort till oss, antingen per brev, skannat till eller per fax (Ange mottagare Administration). Ett nytt skattekort behöver ansökas om/skickas in till oss varje år. 10

11 I januari varje år sänder vi ut norsk kontrolluppgift (lønns- og trekkoppgave) som ligger till grund för din deklaration i Norge. 11

12 REGLER OCH RUTINER VID SJUKDOM OCH FRÅNVARO följer arbetsmarknadens lagar och regler vad gäller löner. Vid sjukdom ska uppdragsgivaren meddelas muntligt och därefter. Du ska också omedelbart sända in underlag för din sjukfrånvaro/sjukskrivning (egenmelding/sykemelding fra lege). Om uppdrag ej kan fullföljas p.g.a. sjukdom skall du skicka in aktuellt sjukintyg utskriven av legitimerad läkare. Egen sjukanmälan (Egenmelding) För att ha rätt till sjukersättning enligt lagen om sjuklön måste du ha arbetat i 2 månader. Du fyller i en blankett (egenmelding) som direkt efter din sjukdom skickas in till. Egenmelding kan användas upp till 4 gånger per 12 månader och gäller upp till 3 dagar per gång räknat från första frånvarodagen. Från och med den 4:e sjukdagen ska sjukfrånvaron godkännas med ett sjukintyg från läkare. Sjukfrånvaron de kommande dagarna då du är sjukskriven med intyg räknas som fortsatt sjukskrivning. Sjukskrivning från läkare (Sykemelding) För att ha rätt till ersättning enligt lagen om sjuklön måste du ha arbetat under en sammanhängande period på 4 veckor. Sjuklön utbetalas enligt reglerna i folktrygdeloven. Om du är utan uppdrag i två veckor så påbörjas en ny intjäningsperiod. De dagar då du är sjuk tidrapporterar du detta via mobilen, Timezynk. Sjukintyget ska skickas till den första arbetsdagen i sjukskrivningsperioden. Vi betalar de första 16 dagarna av din sjukperiod. Efterföljande dagar betalas av ditt försäkringskontor. Om vi inte har mottagit ett sjukintyg från läkare efter dina tre första sjukdagar så bortfaller ersättning för de övriga frånvarodagarna. För en ny sjukfrånvaroperiod inom 16 dagar, behövs ett nytt sjukintyg. De som inte skickat in sjukintyg för sin sjukfrånvaro får ingen lön för sin fortsatta frånvaro. Om du är utan uppdrag i över en vecka så startar en ny intjäningsperiod, bortsett från avtalad semester. Vård av sjukt barn Vi följer Arbeidsmiljöloven 12-9 när det gäller rätten till tjänstledighet vid vård av barn. För att ha rätt till tjänstledighet med lön måste du ha arbetat under en sammanhängande period på 4 veckor. Huvudregeln är att barnet ska vara under 12 år. Tjänstledigheten är begränsad till 10 dagar per år per arbetstagare men upptill 15 dagar för de som har omsorg. Den som är ensam försörjare har rätt till 20 dagars tjänstledighet. Om vi inte har mottagit en sjukanmälan/intyg (egenmelding) bortfaller lönen från frånvarodagarna. Lön vid övrig frånvaro Arbetstagaren kan ansöka om betald tjänstledighet vid deltagande av begravning och andra speciella omständigheter. Detta gäller endast den närmaste familjen. Vid dessa tillfällen ber vi dig kontakta omedelbart. Det är centralt som godkänner ansökan om tjänstledighet. Efter godkännande anger du detta och antal timmar i din tidrapport på vår hemsida. Glöm ej att skriva anledningen till frånvaron i kommentarfältet. Huvudregel är att du måste ha varit anställd i minst ett år innan denna tjänstledighet kan utnyttjas. 12

13 MRSA/TBC-status Våra uppdragsgivare har krav på TBC- och MRSA-skydd. Vi rekommenderar all vår personal att se över sitt TBC-skydd. Har du varit i kontakt med patienter smittade med MRSA, arbetat i s k högriskområde, arbetat på sjukhus utomlands och/eller varit inlagd på sjukhus utomlands, måste du testa dig före du byter arbetsplats och sända provsvaret till oss. Vänd dig till din vårdcentral eller infektionsmottagning för provtagning. Testet får inte vara äldre än 2 veckor räknat från uppdragets början. Utöver Arbetsgivarnas regler kan det i nationell lagstiftning finnas ytterligare och strängare bestämmelser, varför Medarbetaren förbinder sig att även iaktta respektive lands bestämmelser avseende såväl MRB/MRSA och andra infektioner, då lokala avvikelser kan förekomma. 13

14 FÖRSÄKRINGAR När du blir anställd av under längre perioder blir du även inkluderad i de försäkringsavtal som gäller vid respektive tidpunkt. Kollektiv pension i erbjuder våra anställda, som inte använder A1(tidigare E-101), en kollektiv pension där 2 % dras av din bruttolön och resterande del av den årliga premien betalas ut av oss. För att ha rätt till denna kollektiva pension behöver du ha arbetat en period på 20 % under ett år hos oss. Minsta möjliga intjäningsperiod är 1 år och den maximala intjäningsperioden är 30 år. Detta är en pension som du får i tillägg till ålderspensionen som du får från NAV-Utland. Pensionspoäng beräknas på hur hög din inkomst är och hur lång period du arbetar. OBS! Ta kontakt med ekonomiavdelningen om du vill ta del av kollektiv pensionen. Socialförsäkring När du arbetar i både Norge och i Sverige ska du vara socialförsäkrad i ditt hemland, d.v.s. i Sverige. Du måste ha ett A1-intyg (tidigare E-101) från Sverige, vilket innebär att svenska sociala avgifter ska betalas baserat på din norska bruttolön. Av administrativa skäl kommer det att stå i ditt anställningsavtal att du som anställd påtar dig ansvaret för dessa avgifter, men i själva verket kommer att betala de eventuella avgifter som kan uppkomma. Övriga försäkringar Alla anställda hos är försäkrade enligt lagen om förhöjning av vissa ersättningar med anledning av yrkesskada m.m. Om du är timanställd eller har en anställning på mindre än 50 % så är du inkluderad i vår yrkesskadeersättning och ansvarsförsäkring. Avslutningsvis Det glädjer oss att du valt och vi ser fram emot ett gott samarbete framöver! Vår förhoppning är att du fått all nödvändig information som du kan behöva inför och under ditt uppdrag. Tveka inte att kontakta din bokningskontakt vid frågor. 14

15 CHECKLISTA När du som vikarie kommer till en ny uppdragsplats är det viktigt att du så snabbt som möjligt får en översikt över avdelningen och dess rutiner. Om du följer checklistan nedan kommer du förhoppningsvis att vara förberedd om något oförutsett skulle hända. Resa/Boende etc Reseinformation för uppdrag bokningsnummer, restider etc Boendeinfo vägbeskrivning, var finns nycklar etc Uppdragsbekräftelse med adress till arbetsplats Första gången på året ta med ditt pass för att ansöka om skattekort. Nycklar/Nyckelkort Ute på uppdraget Rapporter: skriftlig/muntlig när och var Rutiner på avdelningen dygnsschema Journalsystem/datasystem Viktiga telefonnummer: stansteam vakthavande läkare Akuttrall/defibrillator/akutväska Generella ordinationer och delegeringar Utrymningsplan/Utrymningsvägar Instruktioner vid brand Brandsläckare 15

16 Reseräkning Företag Norge AS Namn Adress Avresedatum Hemkomstdatum REDOVISAD KÖRNING Datum Från stad Till stad Antal km Belopp NOK KILOMETERERSÄTTNING Summa Sats Belopp NOK km Milersättning km 1,4 ANDRA KOSTNADER Datum Specifikation av kostnad Bilagor nr Belopp NOK SUMMA ERSÄTTNING/UTLÄGG: Datum: Underskrift arbetstagare: Attestering: Reseräkningen skall sändas till, Södergatan 28, Malmö. Den behöver vara oss tillhanda senast den 5:e varje månad för att vi ska kunna betala den med lönen den 20:e. Endast reseräkningar med originalkvitton accepteras. Observera att vi mottar enbart reseräkningar som inkommer senast två månader efter genomförd resa. 16

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Norge. Gällande per 2014.02.10

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Norge. Gällande per 2014.02.10 KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Norge Gällande per 2014.02.10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO!... 4 Fakta om Agito... 4 Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008... 4 Vår affärsidé...

Läs mer

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige Gällande per 20.08.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO!... 4 Fakta om Agito... 4 Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008... 4 Vår affärsidé...

Läs mer

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Handbok för Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Innehållsförteckning Innehåll VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän Information... 2 Kvalitetscertifierat ISO 9001... 2 Kontakt... 2 Kontaktuppgifter till Malmö...

Läs mer

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Handbok för Sjuksköterskeuppdrag i Sverige 1 Innehållsförteckning Innehåll VÄLKOMMEN TILL AGITO... 3 Allmän Information... 3 Kvalitetscertifierat ISO 9001... 3 Kontaktuppgifter... 3 Jourtelefon efter kontorstid...

Läs mer

Konsulthandbok Nurse

Konsulthandbok Nurse Jourtelefon: 08 555 656 40 Om Dedicare... 4 Fakta om Dedicare... 4 Vår filosofi - människor som trivs gör ett bättre jobb... 4 Dedicares affärsidé och vision... 4 Affärsidé... 4 Vision... 5 Mission...

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Personalhandbok För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Arbetsgivare s 2 Styrelse och kontor Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Konsulthandbok Socionom. www.dedicare.se/socionom Telefon: 08 555 656 70

Konsulthandbok Socionom. www.dedicare.se/socionom Telefon: 08 555 656 70 Konsulthandbok Socionom Telefon: 08 555 656 70 Om Dedicare... 4 Fakta om Dedicare... 4 Vår filosofi - människor som trivs gör ett bättre jobb... 4 Dedicares affärsidé och vision... 4 Affärsidé... 4 Vision...

Läs mer

INFORMATION & VÄGLEDNING

INFORMATION & VÄGLEDNING VÄLKOMMEN TILL INFORMATION & VÄGLEDNING FÖR ASSISTANSBERÄTTIGADE, ARBETSLEDARE & PERSONLIGA ASSISTENTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. A-ASSISTANS VILKA ÄR VI?... 1 2. ATT BEVILJAS PERSONLIG ASSISTANS... 2 2.1

Läs mer

PHR000-2, 2012-06-16

PHR000-2, 2012-06-16 , 2012-06-16 2 (27) Innehållsförteckning Inledning... 3 Företagsinformation... 4 Kundvård- och service policy... 7 Personal... 8 Information och kommunikation... 10 Förmåner... 11 Mobiltelefoner... 12

Läs mer

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov.

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. PERSONLHNDBOK Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. Innehållsförteckning Välkommen till Handen ssistans... 4 Rätten till Personlig ssistans... 4 Handen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSS. Du kommer bli en viktig medarbetare

VÄLKOMMEN TILL OSS. Du kommer bli en viktig medarbetare VÄLKOMMEN TILL OSS Du kommer bli en viktig medarbetare VÄLKOMMEN TILL OSS Att börja ett nytt arbete är både spännande och stimulerande. Det innebär en ny miljö, nya arbetskamrater och nya rutiner. Det

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Medarbetarguiden för oss på Roolf s El i Trestad AB

Medarbetarguiden för oss på Roolf s El i Trestad AB Medarbetarguiden för oss på Roolf s El i Trestad AB En guide med våra vägvisare och spelregler Guiden innehåller praktisk information som är värdefull i det dagliga arbetet. Innehållet är baserat på företagets

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Perfect Maid West AB.

Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Perfect Maid West AB. Mölndal 2014 Allmänna villkor - Privatkund Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Perfect Maid West AB. Perfect Maid West AB Prytzgatan 6 431 31 Mölndal Org.nr: 556772-7176

Läs mer

Framtagen 2010. Personalhandbok. Beslutad: 2010-02-25 Version: 1.4 Revideringsdatum: 2015-09-08 Ansvarig:

Framtagen 2010. Personalhandbok. Beslutad: 2010-02-25 Version: 1.4 Revideringsdatum: 2015-09-08 Ansvarig: Personal-handbok Framtagen 2010 Dokument: Personalhandbok Beslutad: 2010-02-25 Version: 1.4 Revideringsdatum: 2015-09-08 Ansvarig: VD Innehåll Organisationsstruktur SVEFAB Sverige... 1 Kvalitets- och miljöpolicy...

Läs mer

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i.

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i. Abonnemangsstädning privatkund Version 2010612 1 (8) Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Handelsbolaget Mer egentid Följande avtal gäller mellan Handelsbolaget

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation...4 1.1 Syfte och målgrupp 4 1.2 Distribution 4 1.3 Versionshistorik 5 1.4 Referenser 5 1.5 Definitioner och förkortningar 5 1.6 Ändringsrutiner 6 1.7 Godkännande

Läs mer

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan kund och Stadfirma-Shahin; Städfirma-Shahin Olshammarsgatan 15,124 75 Bandhagen Org.nr: 840602-0597 Följande avtal gäller mellan Städfirma Shahin

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

M E D A R B E T A R H A N D B O K

M E D A R B E T A R H A N D B O K M E D A R B E T A R H A N D B O K Vi håller vad vi lovar Vi når resultat Innehållsförteckning Competens vision och affärsidé 1 Våra medarbetare och chefer 1 Policys och rutiner 2 Rekryteringspolicy 4 Anställning

Läs mer

Personalhandbok. TTS Port Equipment AB. PORT AND LOGISTICS1 Rev 2

Personalhandbok. TTS Port Equipment AB. PORT AND LOGISTICS1 Rev 2 Personalhandbok Personalhandbok TTS Port Equipment AB PORT AND LOGISTICS1 Rev 2 TTS Port Equipment AB Innehållsförteckning 1. Vår verksamhet 1.1 Vision 1.2 Business Mission 1.3 Strategi 1.4 TTS Kärnvärden

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Säljare av tjänst: Julias Rent Hus AB Mörtgatan 10, 5tr. 133 43 Saltsjöbaden 556890-8395 Följande avtal gäller mellan följande

Läs mer

Välkommen till Springhill. Personalhandbok

Välkommen till Springhill. Personalhandbok Välkommen till Springhill Personalhandbok DETTA ÄR SPRINGHILL TEXTILE AB Historik Springhill Textile AB grundades i början på 1970-talet under namnet Brunnbergs Socks and Underwear. Företaget har under

Läs mer

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 Personalhandbok för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 0 Innehållsförteckning Equmeniakyrkans organisation Personalpolicy Lönepolicy Kollektivavtal och lokala tillämpningar

Läs mer