Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Matz Larsson

2 Matz Larsson

3 1979 Matz Larsson

4 19 85

5

6 Tobakspreventiva enheten Örebro Läns Landsting

7

8

9

10

11 normalt emfysem och bronkiolit Matz Larsson

12 Matz Larsson

13 ASTRA (bildidé Matz Larsson)

14 Platelet activation Endothelial dysfunction Inflammation and infection Atherosclerosis Low HDL levels Plaque instability Increased oxidized LDL Increased oxidative stress Decreased energy metabolism Increased insulin resistance Outcome measures Increased infarct size Decreased heart rate variability Increased arterial stiffness Increased risk of coronary disease events Matz Larsson

15 1 år Platelet activation Endothelial dysfunction Inflammation and infection Atherosclerosis Low HDL levels Plaque instability Increased oxidized LDL Increased oxidative stress Decreased energy metabolism Increased insulin resistance Outcome measures Increased infarct size Decreased heart rate variability Increased arterial stiffness Increased risk of coronary disease events Matz Larsson

16 Platelet activation 10 år Endothelial dysfunction Inflammation and infection Atherosclerosis Low HDL levels Plaque instability Increased oxidized LDL Increased oxidative stress Decreased energy metabolism Increased insulin resistance Outcome measures Increased infarct size Decreased heart rate variability Increased arterial stiffness Increased risk of coronary disease events Matz Larsson

17 Foto ÖGONKLIN usö

18 Matz Larsson

19 Matz Larsson

20 Matz Larsson

21 Svårare att bli gravid Ektopisk graviditet x Missfall Graviditetskomplikationer Bröstuppfödning -?? Prematur födsel Låg födelsevikt Ökad dödlighet 1:a levnadsmån. Plötslig spädbarnsdöd Diabetes, övervikt Nedsatt lungfx

22 Rökning under graviditet påverkar ett flertal lung fx mått Sammanställning från flera länder (Mosshammer 2006) Diamonds are forever

23 Kvinnor Menopaus tidigare (1.74 år) -- andra hälsoproblem t ex osteoporos Lungcancer Hjärt- kärlsjukdom Matz Larsson

24 Längre liv och färre år av upplevd ohälsa utan rökning Kv Rök 20 år 73,8 Kv Icke 13 år 80,9 Män Rök 13 år 69,5 Män Icke 8 år 76, År med full hälsa År med självupplevd ohälsa Matz Larsson Referens: Brönnum-Hansen H, Juel K. Tobacco Control 2001;10:273-8.

25 Rökning kostnad per år: 30 miljarder kr Sjukvård och minskad produktion Centrum för Hälsoekonomi, Lunds Universitet Matz Larsson

26 Secondary exposure to inhaled tobacco products Örebro Studies in Medicin 23 Matz Larsson MATZ LARSSON Örebro 2008

27 Huvudrök och sidorök u Huvudrök (ca ¼) Inhaleras via cigaretten högre temperatur u Sidorök (ca ¾) cigaretten glöder mellan blossen lägre temperatur högre halter skadliga ämnen Matz Larsson

28 Icke-rökare med rökande partner Lungcancer Hjärtinfarkt c:a 25% ökad risk c:a 25% ökad risk Jfr med oexponerade. Hackshaw et al BMJ, 1997 Thun et al Environ Health Perspect. 1999

29 Mellanöroninflammation Halsont Nästäppa Långvariga öli Polypop. Tonsillop. Kronisk hosta Näsproblem Snarkning Nedsatt lungfx Invasiva meningokocker Matz Larsson

30 Environmental Tobacco Smoke Exposure During Childhood is Associated With Increased Prevalence of Asthma in Adults Larsson Matz, Frisk Margot, Hallström Jan, Kiviloog Jaak, Lundbäck Bo CHEST, vol 120, 2001 Läkardiagn astma vanligare när någon hade rökt (7,6% mot 5,9%)

31

32 Passive smoking and respiratory symptoms in Estonia. (FinEsS) Larsson M Loit HM Meren M Põlluste J Magnuson A Larsson K Lundbäck B European Respiratory Journal

33 ???????? Air-way symptoms / diseases?? wheezing?? dyspnoe?? chronic cough?? phlegm?? asthma?? allergic rhinitis?? chronic bronchitis?? symptoms at exercise?? smoking habits?? occupation?? heredity????????

34 Longstanding cough Odds ratio with 95% confidence interval Almost never <1 hour 1-5hours >5 hours ETS outside home

35 Wheeze Odds ratios with 95% confidence intervals Almost never <1 hour 1-5hours >5 hours ETS outside home

36 Påverkar rökning under graviditet Utvecklingen av fostrets nervsystem??? Matz Larsson Matz Larsson Scott M Montgomery

37 Barn födda1958 i Storbrittanien 10,000 barn

38 Möjligt kontrollera för socialgrupp trångboddhet Moderns utbildning födelsevikt bröstuppfödning mm. Prospektiva data om rök 32% rökare Matz Larsson

39 Rökning under graviditet och barnets förmåga att rita en enkel figur. Unadjusted B 95% CI P Adjusted B 95% CI P Icke rök Ref - - Ref - - Rök to-0.14 < to to to Larsson, Montgomery, J Epidemiology and Community Health, 2010

40 TOBAKSFAKTA.ORG

41 91 deltagare (61 icke-rökare + 10 rökare) 70% kvinnor 40 % arbetade i BINGO el Kasino Matz Larsson

42 Nicotine i luft Questionnaire Dagbok Spirometri Urin-prov Foto Nina Gritsko Matz Larsson Paper IV

43 Luftvägs- och slemhinnesymtom halverades Passiv rök nästan hela tiden 65% till 1% Nikotin i luft minskade till 1/30 Foto Nina Gritsko Larsson et al, Scand J Work Envir Health, 2008

44 Slutsats: Matz Larsson

45

46 Sjukhusfotoavd USÖ (bildidé Matz Larsson))

47 Matz Larsson

48 Matz Larsson

49

50

51

52

53 Varför införa lag mot tobaksrökning? Minskar exponering för passiv rökning (allra mest för serveringspersonal) Effekt på aktiv rökning? - begränsad evidens men trenden nedåt Förbättrad hälsa? Viss evidens Lungfunktionsmått + (t ex Kalifornien, Norge, Irland) Cochrane Database, 2010 Apr 14;(4) Legislative smoking bans for reducing secondhand smoke exposure, smoking prevalence and tobacco consumption

54 Varför införa lag mot tobaksrökning? Akuta hjärtinfarkter minskar Cochrane Database Syst Rev Apr 14;(4) Legislative smoking bans for reducing secondhand smoke exposure, smoking prevalence and tobacco consumption

55 Spanien Tidigare regler var begränsade, variabel efterlevnad 1 January 2006 Förbud mot tobaksreklam Färre försäljningsställen Rökförbud på arbetsplatser - inga rökrum! (undantag barer, cafe, restaurang, night clubs, discos) stor mediabevakning, hygglig följsamhet

56 Mortalitets-siffror för akut hjärtinfarkt (95% CI) (Spanien, ). BMJ Open. 2011; 1(1): e The extension of smoke-free areas and acute myocardial infarction mortality: before and after study, Villalbi et al

57 Effekten av samma storleksordning som studier baserade på data från sjukvården Richiardi et al., Cardiovascular benefits of smoking regulations: the effect of decreased exposure to passive smoking Prev Med 2009 Meyers et al., Cardiovascular effects of bans on smoking in public places: a systematic review and meta-analysis J Am Coll Cardiol 2009 Lightwood et al., Declines in acute myocardial infarction after smoke-free laws and individual risk attributable to secondhand smoke Circulation 2009

58 2 h exponering för passiv rökning ändrade hjärtats autonoma funktion Pope et al. Acute exposure to environmental tobacco smoke and heart rate variability Environ. Health Perspect (2001)

59 Ultrafina partiklar i tobaksröken <0,1 my - har en enorm total yta transporterar kemikalier in i cellen

60 43 x högre nivåer av ultra fina partiklar påvisades i restauranger med speciella rökrum Indoor air quality in restaurants with and without designated smoking rooms Milz et al J Occup Environ Hyg vol

61 Effekten av en rökare i hemmet resulterar i en mycket kraftig ökning av ultrafina partikelvärdet inomhus (77% ) Personal exposure to ultrafine particles. Wallace L, Ott W. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2011

62 Små partiklar PM(2.5) från passiv rökning ½ av undersökta kasinon hade en nivå som kan skapa hjärt- kärl problem bland ickerökare (vid exponering kortare än 2 timmar) akut hälsorisk Fine particle air pollution and secondhand smoke exposures and risks inside 66 US casinos. Repace et al Envir Res. 2011, May

63 Toleransen mot passiv rökning minskar även utomhus Trend mot att förbjuda tobak: Entréer Stränder Parker Rekreationsområden Lekplatser Allmänna platser Köpcenter Southern Adirondack Tobacco Free Coalition

64

65 Vårdens resultat

66

67 OH CH2 CH2 NH2 OH Matz Larsson

68 NIKOTIN Avslappning Koncentration Stimulering Vakenhetshöjande Aggressionsdämpande Ångestdämpande Matz Larsson

69 α 4 ß 2 - Ach-receptorn Extracellulärt a4 b2 Intracellulärt Hans Gilljam 12 juni

70 Nikotinreceptorn Acetylkolin Ca ++ nikotin Na + utsida a b a Nervcellmembran insida Referens: Hildebrand B, KI Stockholm från avhandlingen Neurobiological basis of the nicotine withdrawal reaction.

71 Nikotin i blod (ng/ml) 60 = cigarett Timmar Torgny Svensson LT

72 Symptom i nikotinabstinens- syndromet Nikotinbegär Ökad spänning Rastlöshet Irritabilitet Aggressivitet Depression Trötthet Koncentrationssvårigheter Ökad hunger

73 Not smoking at 3-month and 1-year follow up (%) 10 n = p < 0,001 7,2 5 3,9 0 Doctor advice only Doctor + nurse advice Referens: Hollis J et al. Nurse assisted counselling in primary care.ann intern med 1993 ; 118:

74 Not smoking at 3-month and 1-year follow up (%) 10 n = p < 0,001 7,2 5 3,9 0 Doctor advice only Doctor + nurse advice Referens: Hollis J et al. Nurse assisted counselling in primary care.ann intern med 1993 ; 118:

75 Kostnad /vunnet levnadsår Behandling av måttlig hypertoni :- Rökavvänjningsråd (1% slutar röka) 14000:- SOU 1993:93 Prioriteringsutredningen. Sid 47

76 KVALIFICERAD RÅDGIVNING: Tar oftast längre tid och är mer omfattande. Patientcentrerad, teoribaserad och strukturerad. Rådgivningen kan ske individuellt eller i grupp, Kan kompletteras med olika verktyg eller tillägg samt förstärkas med särskild uppföljning.

77 Varför MI / Motiverande samtal? Lyfta fram patientens egna motiv till beteendeförändring Samarbete Respektera autonomi Undvika motstånd

78 BÖRS Bekräfta Öppna frågor Reflektivt lyssnande Summera

79 Ta upp ämnet Tillstånd Tidsram inte en föreläsning Mål: att förstå Nyfiken attityd Lyssna!

80 Ta upp ämnet RÖKER DU? Använder du tobak eller nikotin? Har du använt tobak i någon form?

81 Viktig journaluppgift Kan variera Riskindikator (hosta, heshet, andnöd, sväljningsbesvär, urinvägsbesvär...)

82 Den beredda patienten Hur vill du sluta? Kartlägg problem Humör, viktökning, abstinens, social situation Hitta lösningar! Rökstoppsdatum? Erbjud stöd!

83 Patient som inte är beredd Vad skulle kunna öka: ditt intresse för att sluta? dina möjligheter att sluta? Har du lyckats sluta någon gång tidigare? Hur gjorde du då? Finns det ngt som jag/vi kan hjälpa dig med Något steg på vägen? Brev

84

85

86 Princip för agonist-antagonist-verkan Starkt förenklad modell av effekten av A) nikotin från cig. B) nikotinabstinens C) Varenicline Matz Larsson Från Hans Gilljam

87 Vareniclin Champix start :- Champix 1 mg 112 st ,50:- 2080,50:- Förmån JA NEJ? Biverkning, illamående

88 Mitt liv blev en mardröm Susanne, 37, fick svåra biverkningar när hon försökte sluta röka med Champix Folkhälsoinstitutets tobaksexperter förespråkar Champix för att få oss att sluta snusa. Men priset för att bli kvitt tobaken kan leda till depressioner och självmordstankar. Aftonbladet 19 maj 2012 = Aftonbladet 2007

89 Våg av självmord Susanne E är långt ifrån ensam om att må dåligt av läkemedlet. I Sverige har 177 rapporter om biverkningar kommit in till Läkemedelsverket sedan 2007, 60 % rör psykiska biverkningar. Under samma period har ca människor i Sverige dött av sin rökning

90 Aftonbladet 19 maj 2012: Misstänks ligga bakom självmord Under åren har flera larm om livsfarliga biverkningar blåst upp: I Danmark misstänks Champix ha orsakat tre dödsfall. 214 andra har upplevt allvarliga skador så som hjärtproblem, självmordstankar och depressioner, enligt Ekstrabladet. I Storbritannien och i USA misstänks läkemedlet ligga bakom ett stort antal självmord. Konkreta bevis saknas men flera experter har tidigare oroats över att läkemedlet gett upphov till depressioner och svåra humörsvängningar, enligt Daily Mail. Enligt en amerikansk studie i Canadian Medical Association Journal som publicerades förra året kan Champix leda till kraftigt förhöjd risk för hjärtinfarkt. (Post Hoc- analys)

91 Artikeln följs av en annons: Fräscha och snabba hjälpmedel när du vill trappa ned på tobaken

92 Depression?

93 Biverkningar vid rökavvänjning är ofta nikotinabstinens... Ökad spänning, frustration, Rastlöshet, Aggressivitet, insomnia, irritabilitet, frustration, ilska, ångest,irritabilitetaggressivitet, Depression, ökad aptit eller viktuppgångrastlösh Depression, ökad aptit eller viktuppgång,rastlöshettrötthet, Koncentrationssvårigheter Ökad hunger, dysfori, insomnia, irritabilitet, frustration, ilska, ångest, koncentrationssvårigheter, rastlöshet, minskad hjärtfrekvens, Irritabilitet, Aggressivitet, i nsomnia, irritabilitet, frustration, ilska, ångest, koncentrationssvårigheter, rastlöshet, minskad hjärtfrekvens, Depression Ökad spänning, Rastlöshet, Aggressivitet, insomnia, irritabilitet, frustration, ilska, ångest,irritabilitetaggressivitet Depression, ökad aptit eller viktuppgångrastlöshet Trötthet, Koncentrationssvårigheter Ökad hunger, dysfori, insomnia, irritabilitet, frustration, ilska, ångest, koncentrationssvårigheter, rastlöshet, minskad hjärtfrekvens, Matz Larsson Irritabilitet, Aggressivitet, i nsomnia, irritabilitet,

94 Rökstopp! >ändrar utsöndringen av vissa läkemedel, (teofyllin, warfarin och insulin). rökning inducerar enzymet CYP1A2 rökstopp --??? Matz Larsson

95 Zyban + Champix / totala läkemedelskostnaden

96

97 År 2009 Champix+Zyban Totala LM kostnaden

98 Relevance Risks Rewards Roadblocks Repetition

99 Kolmonoxid-mätning i utandningsluft Ger patienten biofeedback Matz Larsson

100 Tobaken i min specialitet

101 Exoftalmus vid GRAVES sjukdom har starkt samband med rökning.

102 HIDRADENITIS SUPPURATIVA Sjukdomen är starkt kopplad till rökning, ofta >95%. I en fall-kontrollstudie rapporterades 76%/25%, (OR, 12,55; 95% CI, 8,58-18,38) (Revuz 2008). Sjukdomen var också svårare hos rökare men patogenesen/mekanismenär ännu oklar.

103 RYNKOR OCH TIDIGT ÅLDRAD HUD, SMOKER S FACE Orsakas av nedbrytning av kollagen, elastiska fibrer och proteoglykanersom vid överdriven solning. Maskulinisering av anletsdragen hos kvinnor är karakteristisk.

104 PSORIASIS Tobaksrökning är en välkänd riskfaktor för psoriasis. För kvinnor är risken särskilt stor, ca 3 ggr större än hos icke-rökare. Ofta svårare hos rökare Försämringen är dosberoende (Fortes 2005) PUSTULOSIS PALMOPLANTARIS Extremt starkt koppling till kvinnliga rökare (upp till 95%).

105 Enghag och Höjer, Läkartidningen Nr 26-28/2011

106 Icke rök 500ml 50ml 5 COHb COHb COHb 17% 3,4% (1,2%) Schubert et al (2011) Nivå som ger milda förgiftningssymtom som illamående o H uvudvärk (Kao, Nanagas, 2006)

107 Vattenpipa/Waterpipe Narghile Shisha Goza Hookah Hubble bubble

108 Maria Bergman Sjukhusfotograf Universitetssjukhuset Örebro

109 Vattenpipa Kol-os-al risk KOL, carcinogener F17.2

110

111

112

113 En överarmsamputation kunde (Larrey) klara på en minut. Efter slaget vid Borodino utförde han 200 amputationer, av armar och ben, på 24 timmar. Snabbheten var viktig, eftersom det inte fanns några möjligheter att bedöva eller söva patienten. En stark cigarr i ändtarmen kunde prövas som muskelavslappande, och om man hade tur kunde det finnas lite opium eller alkohol att ge till patienten, men för det mesta fanns inget alls. Anders Källgård läkartidningen nr

114 Matz Larsson

115

116

2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin

2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin Familj/vänner 36% Sjukvårdspersonal 26% Annons Affisch Förbud 12% 12% 15% Hälsoproblem 8% 1 672 rökare som försöker eller har försökt sluta röka under senaste året. Deltagarna fick ange mer än en orsak

Läs mer

Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar

Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar 1 Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar Tobak Sammanfattning I Sverige röker fortfarande knappt en miljon personer varje dag trots att rökningen har minskat under flera decennier. Numera röker 18

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

Vattenpipa rök utan risk?

Vattenpipa rök utan risk? Vattenpipa rök utan risk? Hälsoeffekter, vanor, attityder och tillsyn Vattenpipa rök utan risk? Hälsoeffekter, vanor, attityder och tillsyn STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010, R 2010:22 ISSN: 1651-8624

Läs mer

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept)

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) FoU Kronoberg FoU-skrift 212:1 Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) Gunilla Eriksson Lena Lendahls FoU Kronobergs rapporter och skrifter FoU Kronoberg är Landstinget Kronobergs

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010, R 2010:17 ISSN: 1651-8624 ISBN: 978-91-7257-729-9 OMSLAGSFOTO:

Läs mer

Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet

Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet Tobaksfri kommun Tobak är fortfarande vårt enskilt största folkhälsoproblem, men det går att förebygga. Kommunen är en viktig aktör för att det lokala tobaksförebyggande arbetet ska bedrivas och fungera.

Läs mer

VASKULÄR MEDICIN. I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer...

VASKULÄR MEDICIN. I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer... VASKULÄR MEDICIN Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2015 Volym 31 Nr 2 I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer... BIOTECHNOLOGY vs CARDIOVASCULAR

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö

Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Umeå universitet Miljö och hälsoskyddsprogrammet Hälsoeffekter Ht 2011 Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Granskning av Miljöhälsorapport 2009 samt fyra epidemiologiska artiklar Handledare

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Astma En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Innehåll 3 INLEDNING 4 Tobak eller hälsa 6 Värdet av att slippa tobak 8 Du kan vara en förebild och ett stöd 9 Visst kan du ta upp frågan

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Författare Ulrika Berg, medicine doktor, legitimerad läkare, specialist i barn och ungdomsmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna Örjan Ekblom,

Läs mer

Barnläkaren. Nr.5/Oktober 2008. issn 1651 0534. Tema: Diabetes

Barnläkaren. Nr.5/Oktober 2008. issn 1651 0534. Tema: Diabetes BKN_108-5-cover.qxd 9/10/08 12:28 AM Page 1 issn 1651 0534 Nr.5/Oktober 2008 Barnläkaren Tema: Diabetes Enkäten: Av resursskäl är det inte realistiskt att inom en överskådlig tid kunna erbjuda barnläkare

Läs mer

Alkohol, graviditet och barns utveckling

Alkohol, graviditet och barns utveckling Alkohol, graviditet och barns utveckling Alkohol, graviditet och barns utveckling Statens Folkhälsoinstitut, Östersund 2009 ISBN: 978-91-7257-606-3 Författare: Ihsan Sarman Foto: Ihsan Sarman Illustration:

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

VASKULÄR MEDICIN. Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion

VASKULÄR MEDICIN. Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion VASKULÄR MEDICIN Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2010 Volym 26 Nr 1 Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion

Läs mer

LUNG & ALLERGI FORUM. Nr 1 2013. Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi

LUNG & ALLERGI FORUM. Nr 1 2013. Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi LUNG & ALLERGI FORUM Nr 1 2013 Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi Spirometrier i första ledet Avhandling: Asthma in West Sweden Engagerande Allergistämma

Läs mer

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6.

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6. Folkhälsorapport Barn och unga i Eslöv 12 En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 6 Skolår 9 Gymnasiet år 2 Kommunledningskontoret Postadress 241 8 Eslöv Besöksadress

Läs mer

Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen. 16 maj 2014

Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen. 16 maj 2014 Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen 16 maj 2014 Vårdgivarguiden http://www.vardgivarguiden.se/far Stöd till vårdgivare www.viss.nu Information till allmänheten www.1177.se Affischer och broschyrer

Läs mer

Sömnapné. En skrift om andningsuppehåll i sömnen

Sömnapné. En skrift om andningsuppehåll i sömnen Sömnapné En skrift om andningsuppehåll i sömnen Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag arbetar vi för att besegra hjärt- och lungsjukdom. Vi samlar in och fördelar pengar till

Läs mer

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning FORSKNING STATUS S Hjärtdoktorn som får patienterna att springa 2014 många myter kring icd vid livets slut Hon forskar på brustna hjärtan ny vårdform gav hjärtsviktssjuka

Läs mer