Vad vinner du på att sluta röka?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad vinner du på att sluta röka?"

Transkript

1 Vad vinner du på att sluta röka? 1

2 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer Eva Lindén. 2

3 Vill du sluta röka? Tre av fyra rökare vill sluta röka. Det är dyrt, det luktar illa, den passiva röken kan irritera och skada andra, samt att rökningen ger skadliga effekter på hälsan är alla medvetna om. Många rökare upplever också att det blir mer och mer besvärligt att vara rökare p.g.a. fler och fler inskränkningar över var rökning tillåts. De flesta rökare har också en eller flera gånger fattat beslutet - eller åtminstone funderat på - att sluta röka. För väldigt många har det, kanske efter flera försök och bakslag, resulterat i långvarig rökfrihet. Väldigt många har stannat vid blotta tanken och väntar på att det rätta tillfället ska dyka upp. Behovet att fortsätta röka har varit större än kraften att sluta. Det gäller att vara starkt motiverad att sluta, för att lyckas genomföra ett rökstopp. Det spelar ingen roll hur mycket din partner, dina barn, dina vänner eller din läkare tjatar. Du måste vilja själv. Glädjande för många som bestämmer sig för att sluta röka är att de upptäcker att det inte alls var så svårt som de trodde eller oroade sig för. Långt ifrån alla kommer att uppleva abstinensbesvär när de slutar röka. Det finns bra metoder och hjälp som du kan få för att klara av besvären och bli fri från rökningen. Vår förhoppning är att du i den här broschyren kan hitta ytterligare argument för ett rökstopp som stärker din motivation. Vilka är dina motiv för att sluta röka? Hur ser du på din rökning? Vilka är dina skäl för att sluta? Det är två till synes enkla frågor som är värdefulla att försöka svara på. En kartläggning av sin nuvarande situation och motivation brukar göra den enskilde bättre förberedd och höja förmågan att lyckas sluta. Fundera över dina skäl för att röka eller inte röka. 3

4 Mina skäl för att röka Mina skäl för att inte röka Vilken sida väger tyngst? Många provar att sluta, men lyckas inte vid första försöket, eller vid andra eller tredje. Oftast handlar det om att man blivit beroende av nikotin och till sambandet mellan rökning och olika vanor och situationer. Mer om detta kan du läsa i broschyrerna Förbered rökstoppet samt Stopp och Håll ut!, som också kan beställas från Sluta-Röka-Linjen eller laddas ner från vår hemsida: 4

5 Vinster med rökstopp Vad känner du inför tanken att nu är det dags att sluta röka? Är det att bli av med en guldkant i vardagen, en tröst, en gammal trivsam vana? Fördelarna med att sluta är många - ett friare och friskare liv, bättre kondition, mer ork, skarpare doftsinne och mycket mer. Efterhand kommer fördelarna med rökstopp att uppväga den eventuella saknad du känner efter cigaretterna. Kort sagt kan man säga att sluta röka är det bästa man kan göra för sin hälsa. På följande sidor har vi listat en rad olika hälsomässiga vinster som varje rökstopp ger. Vad händer efter rökstoppet: Efter 20 minuter Har ditt blodtryck och puls gått ner till en normal nivå. Har temperaturen i händer och fötter börjat bli normal. Efter 8 timmar Börjar kolmonoxidhalten i ditt blod att minska och närma sig det normala. I och med det får syret mer plats och syrehalten i blodet har blivit normal. Har du förlängt ditt liv med 5 min för varje cigarett du avstått. Efter 24 timmar Har riskerna för hjärtinfarkt börjat minska. Har du sparat kostnaden för ett cigarettpaket, om du tidigare rökt ett paket om dagen. 5

6 forts. Vad händer efter rökstoppet? Efter 2 veckor-3 månader Har din blodcirkulation och lungkapacitet blivit bättre så du orkar mer. Har du minskat risken för ryggbesvär genom att blodcirkulationen i ryggkotorna blivit bättre. Har din hy i ansiktet fått tillbaka sin friska ton. Har risken för tandlossning minskat. Ökar möjligheten att bli gravid. Har män ökat förmågan att få erektion. Har ditt smak- och doftsinne förbättrats. Har du minskat riskerna för komplikationer i samband med operation. Efter 4-6 månader Har du fått minskad hosta och slembildning om det var ett problem tidigare. Har de skador som rökningen orsakat i dina blodkärl börjat repareras. Har flimmerhåren i dina luftvägar återhämtat sig. Är risken att du ska drabbas av en blodpropp mycket mindre än när du rökte. Är i regel alla eventuella besvär eller svårigheter efter rökstoppet ett minne blott. 6

7 Efter 1 år Är risken för hjärtinfarkt halverad jämfört med om du hade fortsatt att röka. Har ditt immunförsvar blivit bättre så du lättare kan stå emot förkylningar och andra sjukdomar. Är risken för att du ska få allergier och luftrörskatarr betydligt mindre. Har din kropp fått förmågan att snabbare läka magsår och minska risken för återfall. Har du kanske kunnat spara ca kr om du tidigare rökte ett paket om dagen. Har du fått en friare tillvaro och är inte längre beroende av nikotin. Efter 5 år Är risken att du ska drabbas av en stroke nästan lika liten som hos den som aldrig rökt. Har celler som varit i ett förstadium till cancer fått en möjlighet att läka och risken att drabbas av cancer i t.ex. mun, hals, matstrupe, urinblåsa, njurar, livmoderhals och bukspottkörtel betydligt mindre. Efter 10 år Är risken att du ska drabbas av lungcancer minskad med 70% jämfört med om du skulle ha fortsatt att röka. Har du fått ett rikare och friare liv och förbättrat din hälsa avsevärt jämfört med om du hade fortsatt att röka. 7

8 Så här kan rökningen påverka din kropp Om du röker kan du ha upp till 20 gånger så stor risk att drabbas av ett 60-tal olika sjukdomar, jämfört med en person som inte röker. Här ser du en illustration över vilka delar av din kropp som blir påverkade av rökning. Hjärnblödning Rynkor och tidigt åldrad hud Cancer i luft- och matstrupen Svullnader i stämbanden Kronisk luftrörskatarr Lungemfysem Ryggbesvär Cancer i magsäcken Diskbråck Cancer i urinblåsan Fönstertittarsjukan (smärtor i benen) Linsgrumling i ögonen Tandlossning Cancer i munhålan Förkylningssjukdomar Lungcancer Cancer i bukspottkörteln Hjärtinfarkt Magsår Cancer i njurarna Cancer i underlivet Ofruktsamhet (både män och kvinnor) Benskörhet Dålig sårläkning Åderförkalkning 8

9 Du vinner alltid på att sluta röka Nedan visas fyra olika tabeller som visar på förväntad livslängd beroende på i vilken ålder rökstoppet sker. Man kan tydligt se att man vinner många levnadsår som rökfri oavsett om man slutar röka vid 30, 40, 50 eller 60 års ålder. Enligt en dansk undersökning blir livet inte bara kortare för rökare utan också mer präglat av ohälsa och sjukdom. En genomsnittlig rökande kvinna drabbas av 14 fler år av ohälsa än en icke-rökande kvinna. L yckas man sluta röka före 45 års ålder talar allt för att livslängden blir lika lång som för någon som aldrig rökt. Ur Läkartidningen nr 11,

10 Om du planerar att bilda familj Den som utsätter en gravid kvinna för tobaksrök, riskerar att skada både henne och det ofödda barnet. Både om mamman röker själv eller utsätts för passiv rökning, påverkas utvecklingen av barnets hjärna och nervsystem visar ny forskning. De negativa effekterna för barnet av rökning under graviditeten börjar bli allt mer väl undersökta och dokumenterade. Rökning under graviditeten ökar risken för tidig födsel, missfall, missbildningar, havandeskapsförgiftning, låg födelsevikt och plötslig spädbarnsdöd. Även barnets hälsa och utveckling under uppväxten kan påverkas. Rökning under graviditet ökar risken för bl.a. luftvägssjukdomar i förskoleåldern och för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD. Men om gravida kvinnor slutar röka under graviditetens första tre månader undviks skador på fostret. Efter födelsen är båda föräldrarnas rökning en riskfaktor för plötslig spädbarnsdöd, djupa infektioner i luftvägarna, öroninflammation och astma. Rökande föräldrar ombeds att inte sova i samma rum som det nyfödda barnet. Att använda snus eller nikotinläkemedel är inget lämpligt alternativ till att röka under graviditeten. Det anser den grupp svenska forskare som i en stor studie konstaterat att barn till kvinnor som snusat under graviditeten har ännu mer problem med andningsfunktionen än barn till rökande mammor. Är du förälder eller planerar att bli så finns det mycket att vinna på att sluta röka och snusa. Kontakta Sluta-Röka- Linjen så försöker vi lägga upp en individuell plan kring hur ditt tobaksstopp kan gå till. 10

11 Snus istället? Att det är bättre att snusa än att röka får man ofta höra. Det är sant, men det är synd att jämföra snus med cigaretter. Cigaretter dödar 50% av alla rökare, men exakt hur snus skadar hälsan är omtvistat. Forskning visar att snus ger ökad risk för många olika sjukdomar. Snus innehåller bl.a cancerframkallande nitrosaminer, arsenik,formaldehyd och radioaktivt polonium-210 m.m. I en undersökning framkom att det finns rester av bekämpningsmedel, tungmetaller och cancerframkallande nitrosaminer i alla portionssnus som testades. Nivåerna av de olika kemikalierna är olika, men eftersom det gäller skadliga ämnen finns det ingen nivå som är ofarlig. Sammanfattningsvis kan man säga att det är missvisande att jämföra snus med cigaretter. Allvarliga hälsorisker kan inte avfärdas med argumentet att rökning är ännu farligare. För dig som vill sluta röka och överväger att ta till snus om abstinensen blir svår att hantera så kan det vara klokt att fundera över om det finns några alternativa metoder som inte riskerar att dra in dig i ett nytt beroende. Du är alltid välkommen att kontakta Sluta- Röka-Linjen för stöd och samtal. 11

12 Personligt stöd Vill du ha individuellt stöd av en professionell tobaksavvänjare, ta gärna kontakt med oss på Sluta-Röka- Linjen via telefon: , eller vår hemsida: Önskar du få kontakt med andra i samma situation rekommenderar vi dig att använda Sluta-Röka-Loggen. Där kan du dela med dig av dina erfarenheter och få stöd av andra. Du hittar den via vår hemsida. Sluta- Röka-Linjen finns också i sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter. Följ och gilla oss gärna!

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och

Läs mer

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Landstinget Sörmland Hälsofrämjande landsting KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Tobak Innehåll 1. Tobaksfrågans betydelse för hälsan Tobaksvanor Stora vinster med att sluta röka Kostnader för tobaksbruk

Läs mer

Kunskap & kvalitet nr 8. Tobaksprevention

Kunskap & kvalitet nr 8. Tobaksprevention Kunskap & kvalitet nr 8 Tobaksprevention Innehåll Sida Förord 1 1. Tandvårdens unika roll 3 2. Orala risker vid tobaksbruk 4 3. Andra medicinska risker vid tobaksbruk 5 4. Orala effekter av att sluta bruka

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Tobaksfritt att motivera och ge råd. Förhållningssättet. Information i dialog tobaksbruk

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Tobaksfritt att motivera och ge råd. Förhållningssättet. Information i dialog tobaksbruk Bild 1 Tobaksfritt att motivera och ge råd 9-10 dec 2014 Psykolog Margareta Pantzar Folkhälsoenheten Hälsa och habilitering Bild 2 Förhållningssättet Motiverande samtal kännetecknas av: Patientens egen

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

BLI RÖK- OCH SNUSFRI ALLT DU SPARAR ALLT DU VINNER. Vi hjälper dig ta ställning. SÅ KLARAR DU FÄLLORNA Så undviker du återfall

BLI RÖK- OCH SNUSFRI ALLT DU SPARAR ALLT DU VINNER. Vi hjälper dig ta ställning. SÅ KLARAR DU FÄLLORNA Så undviker du återfall Samtal om tobak och avvänjning med ungdomar Fimpa Nu! BLI RÖK- OCH SNUSFRI ALLT DU SPARAR ALLT DU VINNER Vi hjälper dig ta ställning SÅ KLARAR DU FÄLLORNA Så undviker du återfall Handledning till tidningen

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Tobak. En temaskrift om tobak och hur man slutar röka

Tobak. En temaskrift om tobak och hur man slutar röka Tobak En temaskrift om tobak och hur man slutar röka Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Genom att ändra vår livsstil kan vi må bättre

Läs mer

Tobak. En skrift om tobak och hur man slutar röka

Tobak. En skrift om tobak och hur man slutar röka Tobak En skrift om tobak och hur man slutar röka Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Apotekets råd om. Sluta röka

Apotekets råd om. Sluta röka Apotekets råd om Sluta röka Det lönar sig alltid att sluta röka även om du har rökt i större delen av ditt liv. Det förbättrar din hälsa och minskar risken för sjukdomar. När du slutar röka påbörjar kroppen

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Vägen till ett rökfritt liv

Vägen till ett rökfritt liv HANDLEDNING FÖR LÄKARE OCH ANNAN SJUKVÅRDSPERSONAL Vägen till ett rökfritt liv De flesta rökare vill sluta röka. Du kan hjälpa dem. L KARE mot TOBAK Vägen till ett rökfritt liv Handledning för läkare och

Läs mer

Dagligrökning är ett mycket allvarligt tillstånd

Dagligrökning är ett mycket allvarligt tillstånd Varför ska vi arbeta med tobaksfrågan? Varför vi ska arbeta med tobaksfrågan. Rökning högsta prioritet Dagligrökning är ett mycket allvarligt tillstånd Ingen annan åtgärd skulle ha så stor betydelse för

Läs mer

Välkommen. Skriv upp och håll reda på hur mycket du tjänar i form av pengar och hälsa på att vara före detta rökare.

Välkommen. Skriv upp och håll reda på hur mycket du tjänar i form av pengar och hälsa på att vara före detta rökare. Välkommen mina framsteg Siv upp och håll reda på hur mycket du tjänar i form av pengar och hälsa på att vara före detta rökare. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Nu har du sluta röka. vecka 2-4

Nu har du sluta röka. vecka 2-4 Nu har du slutat röka sluta röka vecka 2-4 Under den här tiden kommer du fram till det datum när du säger farväl till cigaretterna för gott och börjar ditt nya liv som före detta rökare. 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka Idag är rätta dagen Guide för dig, som tänker sluta röka Det lönar sig alltid att sluta! Det går att sluta röka oberoende av hur länge eller hur mycket du har rökt. Att sluta är ett beslut, som du inte

Läs mer

SLUTA RÖKA & SNUSA UTAN TOBAK SÅ MYCKET BÄTTRE. Lill-Babs:

SLUTA RÖKA & SNUSA UTAN TOBAK SÅ MYCKET BÄTTRE. Lill-Babs: ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Psykologer mot Tobak ANNONS SLUTA RÖKA & SNUSA Du kan sluta! Experterna ger dig tipsen. Hjälp din tonåring att inte börja röka cigaretter eller

Läs mer

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst. Barbro.holm-ivarsson@telia.com Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.jpg Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog

Läs mer

Rökfri graviditet. Motivationshöjande samtal. En handledning för barnmorskor

Rökfri graviditet. Motivationshöjande samtal. En handledning för barnmorskor Rökfri graviditet Motivationshöjande samtal En handledning för barnmorskor Förord 5 Mål med tobaksarbetet på MVC 7 Hur kan hon! 8 Framgångsrika sätt att prata rökning 9 Utgångspunkten är patienten 9 Förändring

Läs mer

Medicin. Biverkningar. Hälsa

Medicin. Biverkningar. Hälsa Medicin Biverkningar Hälsa Friskvård & livsstilsfrågor Vägen mellan medicin, biverkningar och hälsa Författad av RSMH 2009 Utgiven av: RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Instrumentvägen. 10

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Nationella programrådet Diabetes Utbildningsverktyg Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer