PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI"

Transkript

1 PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET

2

3 Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut Aktuella beräkningar visar att fler personer dör på grund av passiv rökning än antalet döda i trafiken. Tobaksrök påverkar kroppens immunförsvar och skadar luftvägarnas slemhinnor. Passiv rökning kan ge akuta och kroniska besvär i luftvägarna. Små barn är särskilt känsliga efterom deras immunförsvar inte är färdigutvecklat och deras luftvägar är trängre än de vuxnas. Passiv rökning ger bland annat ökad risk för öroninflammationer och fler luftvägsinfektioner hos barn. Luftvägsinfektioner ökar i sin tur risken för astma och bestående skador på andningsorganen i vuxen ålder som till exempel KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom och överkänslighet mot irriterande ämnen i miljön. Passiv rökning både förvärrar barnastma och kan utlösa astma hos friska barn. Undersökningar har även visat att moderns rökning under graviditeten kan orsaka försämring av lungornas tillväxt och utveckling hos fostret. Offentliga miljöer Många med allergi och annan överkänslighet har svårt att besöka offentliga miljöer på grund av tobaksrök. Sedan tobakslagen kom till har det blivit lättare att gå på teater, bio eller möten i samlingslokaler. Från och med 1 juni 2005 gäller rökförbud även serveringar (dock inte uteserveringar) vilket förbättrar tillgängligheten avsevärt för människor med allergi och annan överkänslighet. Enligt lagen ska hotell och andra ställen för övernattning ha ett visst antal rökfria rum och gemensamma utrymmen som vestibuler, trappor och hissar ska vara rökfria. Tyvärr finns problem på en del platser för att tobakslagen inte följs. Rökning utanför entréer gör också att det kan vara svårt för personer som är känsliga för tobaksrök att passera. Rökfria zoner närmast entrén skulle vara en hjälp för många. Kommunikationer Att åka kollektivt är ofta svårt om man har allergi och annan överkänslighet. Inrikesflyget och tågtrafiken är rökfri till lättnad för många. Däremot gäller inte Sveriges tobakslag på färjor som trafikerar andra länder och vissa utrikesflyg.

4 Bostäder och barns miljöer Små barn som utsätts för passiv rökning löper större risk att få astma än andra barn. Rökning under graviditeten kan orsaka försämring av lungornas tillväxt och utveckling hos fostret och ökar risken för att barnet ska insjukna i astma. Undvik därför helt att röka i närheten av barn. Bostäder omfattas inte av tobakslagen men fastighetsägaren kan upprätta egna bestämmelser i flerfamiljshus, till exempel om rökfrihet i gemensamma utrymmen. För att alla ska kunna använda till exempel tvättstuga, hiss och trapphus utan att drabbas av besvär behöver de vara rökfria. Personer med känslighet i luftvägarna och astma kan få hälsoproblem på grund av grannar som röker på sina balkonger. Det händer att man inte kan vädra eller ha fönstret öppet utan att få in röken och i vissa fall kan man inte vistas på sin balkong. Om röklukt sprider sig mellan lägenheter via otätheter eller via ventilation bör du kontakta fastighetsägaren. Om du inte får hjälp där kan du vända dig till kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor. Arbetsmiljö och vård Enligt tobakslagen ska ingen mot sin vilja bli utsatt för tobaksrök på arbetet. Det innebär att de som vill ha en rökfri arbetsplats har rätt till det, men lagen tillåter att särskilda rökrum anordnas. Idag omfattas dock inte hemtjänstpersonal och personliga assistenter av tobakslagens bestämmelser om rökfri arbetsmiljö eftersom de arbetar i andras hem. Sjukhus och vårdlokaler ska vara rökfria men det finns ändå personal och besökare som går ut och röker. Vårdpersonal som luktar rök till exempel från hår, kläder och fingrar kan utlösa astma hos den som är känslig mot tobaksrök. När någon kommer till sjukhuset akut med ett astmaanfall eller allergichock kan röklukt få förödande konsekvenser. Dessutom är en rökfri miljö viktig ur arbetsmiljösynpunkt.

5 Rökfritt Tobakslagen innehåller bestämmelser om rökförbud i lokaler som är avsedda för: barnomsorg, skola eller annan verksamhet för barn och ungdomar och på skolgårdar och liknande hälso- och sjukvård, för gemensamt bruk i bostäder, service- eller vårdinrättningar som gruppbostäder färdmedel för inrikes kollektivtrafik och tillhörande utrymmen som vänthallar mm serveringar (cafeer, restauranger med flera) allmän sammankomst/offentlig tillställning lokaler dit allmänheten har tillträde. Miljö- och Hälsoskyddsnämnden har tillsyn över lagen lokalt i kommunen. Centralt är Statens folkhälsoinstitut tillsynsmyndighet. Fakta Passiv rökning kan utlösa en lång rad akuta, övergående besvär i ögonen och övre luftvägarna (näsa och hals) hos både barn och vuxna. Rinnande eller täppt näsa, heshet och luktkänslighet är vanligt. I nedre luftvägarna kan astmaliknande symptom uppstå: hosta, andnöd och slembildning. Bland rökfria vuxna som utsatts för tobaksrök är icke-allergiska reaktioner det som oftast rapporteras, till exempel ögonirritationer och andningssvårigheter som klåda, sveda eller smärtor i luftvägarnas slemhinnor. Hos många personer kan då det sensoriska nervsystemet i luftvägarnas slemhinnor påverkas liksom ögats hornhinna. Signaler skickas då till hjärnan och symptom utlöses, till exempel slembildning, tårflöde och hostattacker. En del personer får direkta symptom av att vistas i en rökig miljö medan vissa reagerar indirekt även på röklukt till exempel där någon rökt eller i en persons kläder eller hår. Vuxna som redan har astma kan drabbas av akuta symptom av passiv rökning. Enligt miljöhälsoenkäten (Socialstyrelsen 1999) får nästan två tredjedelar av personer med astma besvär när de vistas i dammiga eller rökiga miljöer. Cirka 4 10% av den vuxna befolkningen har astma. Mer information Tobaksfakta är en webplats om tobak Statens folkhälsoinstitut

6 Astma- och Allergiförbundet är en intresseorganisation för allergiker. Vi har föreningar över hela landet som arbetar för att sprida information och kunskap om hur det är att leva med astma, allergi och annan överkänslighet. Vi arbetar för att få en miljö där vi alla kan vistas utan att bli sjuka. ORIGINAL et AB WESSMARK ILLUSTRATION BROMMATRYCK & BROLINS AB, OKTOBER 2005 Vill du hjälpa oss i vårt arbete? Bli medlem du också! Astma- och Allergiförbundet S:t Eriksgatan 44 Box , Stockholm Telefon: Telefax:

Häftet sammanställt av Sivert Mässing

Häftet sammanställt av Sivert Mässing 2011-01-29 Häftet sammanställt av Sivert Mässing Foto: Sivert Mässing 1 Inledning I det här häftet har jag inledningsvis gjort en beskrivning av vad allergier är och vilka sjukdomssymptom den medför. På

Läs mer

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet SiS tobakspolicy SiS mål är att vara en rökfri myndighet där varken medarbetare, klienter eller ungdomar röker. Ingen ska behöva utsättas för tobaksrök

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Landstinget Sörmland Hälsofrämjande landsting KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Tobak Innehåll 1. Tobaksfrågans betydelse för hälsan Tobaksvanor Stora vinster med att sluta röka Kostnader för tobaksbruk

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Astma En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i

Läs mer

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin God bebyggd miljö Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö Arbets- och miljömedicin Inledning Är det lönsamt att satsa pengar på att arbeta proaktivt

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka En sammanfattning av rapporten och en presentation av Nackas siffror jämfört med kommuner i länet med liknande befolkningsmängd I den här rapporten sammanfattas delar

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Landsting Sverige är uppdelat i Kommuner och Landsting. Det finns 18 Landsting och i dessa finns ett antal kommuner. Sjukvården i Sverige bedrivs av Landstinget, hälsocentraler

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Vägen till ett rökfritt liv

Vägen till ett rökfritt liv HANDLEDNING FÖR LÄKARE OCH ANNAN SJUKVÅRDSPERSONAL Vägen till ett rökfritt liv De flesta rökare vill sluta röka. Du kan hjälpa dem. L KARE mot TOBAK Vägen till ett rökfritt liv Handledning för läkare och

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Barns fysiska miljö 9.

Barns fysiska miljö 9. Barns fysiska miljö 9. Barns fysiska miljö Slutsatser Luftkvaliteten i Sverige är god, men i vissa stadsmiljöer förekommer det fortfarande halter av luftföroreningar som kan skada barns hälsa och utveckling.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Tobak. En skrift om tobak och hur man slutar röka

Tobak. En skrift om tobak och hur man slutar röka Tobak En skrift om tobak och hur man slutar röka Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Utlåtande 2010:43 RI (Dnr 219-1255/2009) Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Rökfri arbetstid ska vara införd

Läs mer