KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma"

Transkript

1 KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Astma Publicerad i september 2003

2 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om astma. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta några minuter på dig att läsa igenom informationen om kursen. Klicka på knappen Skriv ut om du vill skriva ut och läsa kursanteckningarna. De innehåller all text som ingår i kursen. Kontrollera att högtalarna är på och att volymen är lagom hög. När du är redo att sätta igång klickar du på Fortsätt. Kursöversikt Astma är en vanlig luftvägssjukdom som drabbar människor i alla åldrar världen över. Människor med astma har ofta svårt att andas därför att deras luftvägar är trängre än normalt och därmed begränsas luftflödet till lungorna. Lyckligtvis finns det många effektiva metoder att behandla astma så att astmatiker kan leva som vanligt. I den här kursen förklarar vi vad som orsakar astma, vad som händer under ett astmaanfall och hur du kan undvika sådana anfall. Vi redogör också för de tester som används till att diagnostisera astma och för de olika typer av behandling och läkemedel som astmatiker kan använda.

3 1. Hur fungerar lungorna? När vi andas in, tar vi in syre i lungorna och när vi andas ut, gör vi oss av med koldioxid. De flesta människor kan inte överleva längre än tre minuter utan syre. Vi börjar med att förklara hur lungorna fungerar. Andning Astma är ett tillstånd som påverkar andningssystemet, eller med andra ord lungorna och luftvägarna. Innan vi går närmare in på astma, ska vi därför titta lite på hur luftvägarna fungerar under normala omständigheter. När vi andas in, får kroppen den luft som den behöver. Luften kommer in i kroppen genom näsan eller munnen och börjar sedan resan nedför svalget. I svalget finns en liten ventil, som kallas struplocket och som styr trafiken i detta område så att vi inte sväljer luft eller andas in mat och dryck. Struplocket styr luften till luftstrupen. I övre delen av luftstrupen sitter struphuvudet. Där luftstrupen möter lungorna delas den i två grenar, bronker, som leder luften in i lungorna. Bronkerna förgrenar sig i mindre och mindre grenar och mynnar slutligen i mycket små, blåsliknande säckar, som kallas lungblåsor. Det är här som utbytet av syre och koldioxid sker. Syre från den friska luften passerar genom luftblåsornas vägg och tas upp av röda blodkroppar som sedan transporterar syret till alla celler i hela kroppen. Samtidigt som de röda blodkropparna levererar syret till cellerna, hämtar de upp koldioxid, som är en av kroppens avfallsprodukter. Koldioxiden transporteras tillbaka till lungorna, där den lämnar de röda blodkropparna och går över till lungblåsorna. När vi sedan andas ut, lämnar koldioxiden kroppen genom munnen eller näsan. Dra markören över de olika delarna i diagrammet om du vill ha mer information. Rollover-text Näsan De flesta människor andas genom näsan, utom när de anstränger sig eller är stressade. Näsan filtrerar bort de flesta partiklar och värmer kall luft. Munnen När vi andas genom munnen blir lufttillförseln snabbare. De flesta människor andas inte genom munnen, utom när de anstränger sig eller när de är förkylda. Människor med astma andas ibland genom munnen. Svalget Svalget används vid andning och sväljning. Struplocket är en ventil som öppnar den ena vägen för luft och den andra vägen för mat och dryck.

4 Luftstrupen Luftstrupen är klädd med slemutsöndrande celler. Luftstrupen delas i två huvudgrenar, bronkerna, som mynnar i lungorna. Lungorna I lungorna förgrenar bronkerna sig i allt mindre grenar, som kallas bronkioler. Bronkiolerna slutar i mycket små blåsor, som kallas lungblåsor. Lungblåsorna Lungblåsorna är mycket små, tunnväggiga säckar i lungorna där utbytet av syre och koldioxid sker. Lungblåsorna är tunnväggiga och har massor av små, små blodkärl som kallas kapillärer. Mellan luften i lungblåsorna och blodet i kapillärerna sker en ständig utväxling av gaser. Blodet tar upp syre och lämnar ifrån sig koldioxid.

5 2. Vad är astma? Astma är en kronisk sjukdom som orsakar inflammation och kramp i luftvägarna så att de täpps till och det blir svårare att andas. Astma kan utlösas av luftvägsinfektioner, allergiframkallande ämnen, kall, torr luft, damm, rök, starka lukter, ansträngning och olika kombinationer av dessa faktorer. Tillståndet är inte konstant utan varierar. Många människor med astma kan få anfall då det plötsligt blir extra tungt att andas. Om astma behandlas rätt kan det gå långa perioder utan att astmatikern har några symtom. Människor utan astma När en människa utan astma andas in brukar de flesta främmande partiklar som damm, allergiframkallande ämnen eller virus filtreras bort från luften innan den når lungorna. Om partiklarna passerar filtren, skyddar kroppen sig själv genom att skicka ut något som kallas immunceller, som oskadliggör partiklarna. Kroppen ökar också produktionen av slem i området. Slem bildar en skyddande barriär mellan de främmande partiklarna och de ömtåliga cellerna i andningssystemet. Alla dessa skyddsåtgärder ingår i det så kallade immunsvaret. Människor med astma Människor med astma har en kronisk inflammation i luftvägarna. Det innebär att vävnaderna i luftvägarna är irriterade, röda och svullna. Därför är astmatiker extra känsliga för främmande partiklar som människor utan astma inte reagerar på. Dessa främmande partiklar får astmatikern att hosta eller andas väsande. Om inte astman är mycket lindrig får astmatikern som regel vissa andningssvårigheter. Även lätt fysisk ansträngning, som att gå uppför en trappa eller promenera snabbt, kan göra en astmatiker andfådd. Allergier och astma Många människor förväxlar astma med allergi. Dessa tillstånd är besläktade men inte samma sak. Man kan vara allergiker med eller utan astma. Allergi är en överkänslighetsreaktion på ett visst ämne pollen, pälshår, vissa läkemedel eller vissa livsmedel. Denna reaktion kan ta sig olika uttryck, exempelvis vattniga, kliande ögon, täppt, rinnande näsa, hudutslag, eller astma. Astma är med andra ord en av de reaktioner man kan få av en allergi. Å andra sidan kan man ha astma utan att vara allergisk mot ett visst ämne. Astman kan helt enkelt bero på att luftvägarna är allmänt överkänsliga. Om du har astma, har du troligen en viss grad av kronisk inflammation, även om det inte finns några allergiframkallande ämnen i närheten och även om du inte har några tydliga symtom. Eftersom du så småningom vänjer dig vid att det är tungt att andas, tycker du inte att det är något onormalt och du har ingen aning om hur mycket lättare du faktiskt skulle kunna andas. Astmatiker och människor utan astma Peka med markören på kolvarna om du vill se vad som normalt händer personer med och utan astma när de kommer i kontakt med virus eller pollen. Men kom ihåg att det inte är alla astmatiker som reagerar på pollen.

6 3. Vad händer under ett astmaanfall? Astmans svårighetsgrad varierar normalt. Vissa perioder är astman bättre och andra är den sämre. Vid ett astmaanfall försämras symtomen kraftigt och oftast ganska plötsligt. Anfallen kan variera i svårighetsgrad, från lindriga till allvarliga. Utlösande faktorer kan vara sådant som allergiframkallande ämnen, stress och ansträngning. Astmaanfall kan gå över av sig självt eller tack vare behandling. I sällsynta fall kan de vara mycket svåra och till och med leda till döden. Vi ska nu beskriva vad som faktiskt händer under ett astmaanfall och vad som orsakar de typiska symtom som de flesta astmatiker får, nämligen andningssvårigheter, väsande andning, hosta och förkylningar som går ner i bröstet. Ett astmaanfall Som vi sa tidigare är astma en kronisk, inflammatorisk sjukdom i luftvägarna. Det innebär att en astmatikers luftvägar, även under besvärsfria perioder, troligen är en aning inflammerade, eller röda och svullna, om inte astman behandlas på rätt sätt. Luftvägarna är dessutom extra känsliga, eller hyperreaktiva, vilket innebär att de reagerar mycket starkare på olika faktorer som t.ex. pollen, virus, damm, rök och stress. Dessa starka reaktioner leder till att luftvägarna blir blockerade. Hostan och den väsande andningen förvärras och luftflödet kan plötsligt bli så begränsat att det känns som om man andas genom ett sugrör samtidigt som man håller för näsan. Om det händer på natten när man sover kan det vara så illa att man blir väckt. Detta händer under ett astmaanfall: Luftvägarna blockeras på grund av kraftigare inflammation och svullnad i luftvägsväggarna sammandragning av musklerna omkring luftvägarna överproduktion av slem, vilket kan täppa till luftvägarna. Symtomen kan vara kortvariga, kanske bara några minuter eller timmar, och brukar svara bra på läkemedel som vidgar luftvägarna, så kallade bronkdilaterande medel. Men perioder med försämring kan också pågå i flera dagar. Då brukar det inte vara lika lätt att lindra symtomen med luftrörsvidgande medel eller också varar läkemedlens effekt bara en kort stund. Beroende på symtomens svårighetsgrad kan det bli nödvändigt att kontakta läkare och/eller att anpassa behandlingen. Vid ett astmaanfall kan symtomen komma plötsligt och vara kraftiga, beroende på om anfallet är lindrigt eller svårt. Människor som inte har astma drabbas inte av sådana symtom. Ingen astma kontra astmatiska reaktioner Peka med markören på kolvarna om du vill se vad som händer när en astmatiker får ett anfall vid kontakt med ett virus eller pollen. Men kom ihåg att det inte är alla astmatiker som reagerar på pollen.

7 4. Hur vet man att man har astma? Astma drabbar unga som gamla, från alla slags miljöer världen över. I västvärlden har ungefär var tolfte person astma, men i vissa områden är det så många som en av sju som är astmatiker. Tyvärr får allt fler människor, särskilt barn, astma. Astmatiker får symtom i form av bland annat andfåddhet, pip i bröstet eller väsande andning och hosta. Dessutom orkar de inte anstränga sig lika mycket som tidigare. Dessa symtom varierar över tid. Alla som har astma har såväl bra som dåliga dagar eller perioder. Många människor tror också att de behandlar sin astma på bästa möjliga sätt fast den i själva verket begränsar deras liv onödigt mycket. Här följer några av de frågor som en läkare kan tänkas ställa för att avgöra om en person har astma. Har du haft ett eller flera anfall av väsande andning? Får du hostattacker under natten fast du inte är förkyld? Blir du lätt andfådd eller får hosta eller pip i bröstet när du anstränger dig eller efter ansträngning? Brukar dina förkylningar gå ner i bröstet eller hålla i sig i mer än 10 dagar? Är du allergisk mot pollen, pälsdjur, rök eller andra allergiframkallande ämnen eller reagerar du med hosta, väsande andning eller pip i bröstet på sådana saker? Alla allergiker är inte astmatiker och alla astmatiker är inte allergiker, men om man har en allergi ökar risken att man ska utveckla astma. Brukar det kännas trångt i bröstet eller börjar du hosta eller andas väsande när du vistas ute i kall luft? Dessutom kan läkaren fråga dig om andra saker som ofta har ett samband med astma: Har någon i familjen astma eller allergier? I så fall löper du förmodligen ökad risk att utveckla astma. Röker du? Rökare löper mycket större risk att utveckla astma och andra lungsjukdomar. Finns det mycket rök eller damm på din arbetsplats eller i hemmet? Detta kan också öka risken att utveckla astma. Dra markören över symtomen om du vill gå igenom dem. Klicka på Fortsätt när du vill gå vidare. Har du något av dessa symtom? Markera ja - eller nej -rutan för varje symtom. Klicka på Fortsätt när du vill gå vidare. Har du något av följande symtom? Markera ja - eller nej -rutan för varje symtom. Klicka sedan på Skicka. Lista över symtom 1. Ibland har jag anfall med kraftigt väsande andning. 2. Ibland får jag hosta eller väsande andning när jag har gått uppför en trappa. 3. Min hosta eller väsande andning begränsar min förmåga att idrotta eller träna.

8 4. Ibland känns bröstet trångt när jag är utomhus eller vistas i närheten av pälsdjur eller någon som röker. 5. Jag får ofta hostattacker på natten fast jag inte har några andra förkylningssymtom som nysningar, nästäppa osv. 6. Jag blir lätt andfådd eller får ofta andnöd. 7. Ibland har jag förkylningar som varar längre än 10 dagar. Om du endast har markerat nej-rutor: Du har inga symtom på astma, men om du misstänker att du, eller någon i din familj, kan ha astma ska du snarast möjligt tala med din läkare. Om du har markerat några ja-rutor: Du kan ha astma. Skriv ut listan och ta så snart som möjligt med dig den till din läkare.

9 5. Hur testar läkarna om man har astma? Både sjukhistoria och kroppsundersökning är mycket viktiga när läkaren ska ställa diagnosen astma och avgöra hur lindrig eller svår den är. Här tar vi upp de allra vanligaste tester som din läkare kommer att göra. Astmatester När läkaren ska mäta din lungfunktion kan han använda en luftflödesmätare, PEF-mätare, som visar den maximala lufthastigheten under utandningen. Astmatiker har ett lägre PEF-värde än människor som inte har astma. Luftflödesmätaren används ofta som hjälpmedel vid diagnostisering av astma. Då får du själv mäta PEF varje morgon och kväll i en eller två veckor. Astmatiker kan också använda PEF-mätaren hemma för att på egen hand övervaka sitt tillstånd. Ett annat sätt att kontrollera lungfunktionen är att med hjälp av en spirometer mäta den maximala volym luft som du kan andas ut under en sekund. Detta kallas för ett FEV 1 -test. Vid detta test får du först andas in så mycket luft som möjligt och sedan andas ut så mycket du kan. Om du har astma är dina luftvägar täppta och då kan du bara andas ut en liten del av hela luftvolymen under den första sekunden. Det kommer att ta dig åtskilligt fler sekunder att andas ut resten av luften. Den luftvolym som du andas ut kommer också att vara mindre än vad som är normalt för en person utan astma. Om dessa tester inte ger läkaren ett entydigt besked, kan han eller hon försöka med andra tester, till exempel: Allergitest, som är ett blodprov eller hudtest som hjälper din läkare att ta reda på vilka typer av partiklar som utlöser astmaanfallen. Lungröntgen, som kan hjälpa läkaren att avgöra om du i själva verket har en annan sjukdom, t.ex. lunginflammation, i stället för astma. Provokationstest, som innebär att du först får genomgå ett FEV 1 -test och därefter andas in antingen ett medel som utlöser astma, eller kall luft, och slutligen genomgå ännu ett FEV 1 - test. Reversibilitetstest, som mäter PEF eller FEV 1 före och efter tillförsel av ett medel som vidgar luftvägarna, ett så kallat bronkdilaterande medel. Dra markören över namnen på testerna i dessa rutor om du vill se vad som händer när människor med respektive utan astma testas.

10 6. Vad händer om du har astma? Astma går att behandla och vi får ständigt allt effektivare behandlingar. Din läkare är medveten om att dina astmasymtom varierar över tid och att de ibland är lindriga och ibland svåra. Tack vare de nya läkemedel och behandlingsmetoder som nu finns kan du och din läkare komma fram till en behandlingsplan som kan anpassas efter dessa variationer. På så sätt kan sjukdomen behandlas utan långsiktiga skador på din hälsa och du kan leva ett normalt, fysiskt aktivt liv. Du behöver aldrig ta mer mediciner än vad du faktiskt behöver. Effekter av 2000-talets livsstil och av rökning Om du tror att du själv eller någon i din familj har astma är det viktigt att prata med en läkare talsmänniskans sätt att leva har lett till en alarmerande ökning av antalet astmatiker. Den största ökningen observeras bland barn och tonåringar. Både aktiv och passiv rökning innebär sannolikt att lungfunktionen försämras mycket snabbt och permanent. Om din partner eller arbetskamrat röker, löper du enligt färska forskningsrön två till fem gånger större risk att utveckla astma eller andra andningsproblem på grund av passiv rökning. Rökning är inte det enda problemet. Vuxna som exponeras för luftburna partiklar på arbetet kan utveckla en typ av astma som kallas yrkesrelaterad astma och som med tiden kan bli värre om de vistas i mycket tobaksrök, hushållsdamm eller andra vanliga irriterande ämnen. Rökning förvärrar symtomen på yrkesrelaterad astma. Om din arbetsmiljö förbättras och du dessutom slutar att röka är det mer sannolikt att du kommer att tillfriskna helt än om du bara byter arbete men fortsätter att röka. Att leva med astma Kom ihåg att astma inte behöver påverka ditt liv. Du kan hålla astman under kontroll och minimera symtomen med mycket lite medicinering eller utan att behöva ta några luftrörsvidgande medel alls. Astmatiker världen över lever produktiva, fysiskt aktiva liv därför att de samarbetar med sin läkare om att hålla astman under kontroll. Astmasymtomen varierar Astma är en mycket varierande sjukdom. Utöver den bakomliggande kroniska inflammation som alla människor med astma har, kan inflammationen förvärras periodvis. När detta inträffar blir symtomen svårare och du blir ännu känsligare för sådana saker som cigarrettrök. Hur ofta sådana perioder inträffar och hur svåra de är beror på ett antal faktorer. En av de viktigaste är hur väl du följer den behandling som läkaren har ordinerat. Eftersom inflammationens svårighetsgrad kan förändras måste du kunna anpassa doseringen av astmamedicinen. Det innebär att det är symtomen som avgör hur mycket läkemedel du tar och hur ofta du tar det. På så vis behöver du aldrig ta mer medicin än vad du faktiskt behöver och du kommer alltid att ta så stor dos som du behöver för att hålla astman under kontroll.

11 7. Hur undviker man faktorer som utlöser astma? Även om orsakerna till astma inte är fullständigt kartlagda, vet man att ett astmaanfall brukar vara kopplat till en utlösande faktor. Till de triggerfaktorer som utlöser astmaanfall hör pollen, rök, pälshår, infektioner och t.o.m. stress. Om du exponeras för en triggerfaktor behöver det inte alltid leda till ett konkret astmaanfall men det kan påverka ditt allmänna hälsotillstånd. Nu är det dags att identifiera vanliga ämnen som utlöser astmaanfall. Om du undviker dessa utlösande faktorer och tar dina mediciner enligt läkarens anvisningar har du mycket goda chanser att leva ett sunt och aktivt liv. Det finns många saker, särskilt allergiframkallande ämnen, som kan utlösa astma. Om det går, ska du ta reda på vilka triggerfaktorer du reagerar på så att du kan vara extra noga med att undvika dem. Dra markören över föremålen på skärmen så får du bekanta dig med några av de allra vanligaste triggerfaktorerna.

12 8. Hur behandlas astma? Astma blir ett allvarligt problem om du får fel diagnos eller olämplig behandling. Många astmatiker tror att deras astma behandlas på bästa möjliga sätt fast den i själva verket begränsar deras liv onödigt mycket. En del människor glömmer också att ta, eller väljer att inte ta sina antiinflammatoriska mediciner, särskilt under perioder då de mår bra. När de börjar känna av astman försöker de att kompensera att de inte har tagit medicinen genom att öka doserna bronkdilaterande medel för att vidga luftvägarna. Det innebär att de inte behandlar den bakomliggande inflammationen, vilket också kan leda till allvarliga anfall. För att undvika sådana situationer behöver du en effektiv astmabehandling som är säker, lätt att använda och baserad på rätt diagnos. I detta avsnitt beskriver vi behandlingsmålen och hur de används till att utarbeta en klok, effektiv metod att behandla och sköta om din astma. Typer av läkemedel Läkemedel som behandlar astma och astmaanfall fungerar på två olika sätt: Den ena typen förhindrar att inflammationen blir okontrollerad och den andra typen lindrar symtomen genom att vidga luftvägarna. Antiinflammatoriska medel Antiinflammatoriska medel förhindrar astmaanfall. Dessa läkemedel hjälper till att hindra att vävnaderna i luftvägarna blir irriterade, röda och svullna. De vanligaste antiinflammatoriska medlen är kortikosteroider. Denna typ av steroider är något helt annat än anabola steroider och de är säkra att andas in. En annan typ av antiinflammatoriska medel leukotrienereceptorantagonister blockerar några av de ämnen som gör att luftvägarna blir trängre vid ett astmaanfall. Luftrörsvidgande medel De luftrörsvidgande medlen öppnar upp luftvägarna och används under astmaanfall då luftvägarna är mycket täppta. De två vanligaste läkemedlen av denna typ kallas beta-2-agonister och antikolinerga medel. Dra markören över de två rutorna om du vill se hur dessa typer av läkemedel fungerar. Klicka på Fortsätt när du vill gå vidare. Kombinationsmedel Antiinflammatoriska medel (inhalationskortison), minskar irritationen och slembildningen i samband med inflammation, men däremot inte de kramper som gör luftvägarna trängre. De luftrörsvidgande medlen, å sin sida, öppnar luftvägarna utan att dämpa inflammationen. Kombinationsläkemedel innehåller både inhalationskortison och luftrörsvidgande läkemedel i samma inhalator. Inflammationen i luftvägarna dämpas samtidigt som luftrören vidgas och det blir lättare att andas. Att lägga två olika läkemedel i samma inhalator innebär inte att effekten av dem minskar. Det är snarare så att forskare ser positiva effekter av att lägga läkemedlen i samma inhalator. Om du använder inhalationskortison och luftrörsvidgare med långvarig effekt var för sig kan din behandling bli både enklare och bättre med ett kombinationsläkemedel. Ett kombinationsläkemedel kan även vara ett bra alternativ för dig som endast har inhalationskortison som underhållsbehandling

13 och dåligt kontrollerad astma. Exempelvis om du känner av symtom som gör att du behöver ta din snabbverkande luftrörsvidgare mer än två gånger i veckan. Det finns två sorters läkemedel som kombinerar inhalationskortison och luftrörsvidgande läkemedel. Båda används för att underlätta och förbättra din underhållsbehandling. Läkemedlen har däremot olika egenskaper som gör att man rent praktiskt kan använda dem på olika sätt. Oavsett vilket kombinationsläkemedel du använder behöver du ha en separat snabbverkande luftrörsvidgare (med kort- eller långvarig effekt) att använda vid akuta behov. Prata med din läkare om vilken sorts läkemedel som passar dig bäst. Astmamedicin kan tas på tre olika sätt: genom injektion, peroralt (det vill säga du sväljer ett piller) och genom inhalation. Inhalation är det vanligaste sättet att ta astmamedicin. Läkemedlet går direkt till lungorna, vilket gör den mycket effektiv. Dra markören över de olika typerna av inhalatorer och andra läkemedel om du vill ha mer information. Klicka på Fortsätt när du vill gå vidare. Tack! Vi hoppas att du tycker att kursen har varit intressant. Om du tror att du eller någon närstående har detta tillstånd bör du kontakta din läkare.

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller.

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller. Andningen Luftvägarna De övre luftvägarna består av näshåla med bihålor och munhåla som ansluter till luftstrupen. Näs- och bihålor har slemhinnor utmed väggarna. I näshålan finns även de s.k. näsmusslorna.

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF)

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Första upplaga: 2013 2013 by Pocketdoktor GmbH Författare: Dr. Erica Herzog, dr. Felix Knauf, dr. Philipp Kirchhoff. Grafisk design: Patrick Lane Tryckt i Sverige

Läs mer

Om du har KOL. Och undrar.

Om du har KOL. Och undrar. Om du har KOL. Och undrar. Medicinskt granskad av lungläkare Bengt-Arne Hermansson. KOL KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är en sjukdom som leder till försämrad lungfunktion. Med obstruktiv menas att det

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen

Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen sid 1/6. (Detta förmulär är endast till för besöket och kommer ej att sparas.) Efter- och förnamn Personnummer Vikt (ca) Längd A Yrke, sysselsättning

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Seretide. 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Seretide. 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Seretide 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en lungsjukdom som inträffar

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Långdragen hosta Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Ska man behandla långdragen hosta med antibiotika? NEJ Med enstaka undantag HOSTA enligt Wikipedia Hosta är en reflex som utlöses när slemhinnorna

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem

Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem Det är en härlig och solig sommardag. Och vad passar bättre än

Läs mer

Novolizer patientbroschyr

Novolizer patientbroschyr KLARA Tryck ner doseringsknappen FÄRDIGA Inhalatorn visar grönt rätt dos är nu färdig att inhalera KLICK Klickljudet bekräftar att dosen inhalerats korrekt Novolizer patientbroschyr TILL DIG SOM FÅTT NOVOLIZER

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi!

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Trött på att snyta dig? Kanske blir du emellanåt täppt i näsan, får rinnsnuva eller kliande och rödsprängda ögon? Om det är en förkylning brukar symtomen

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna Apotekets råd om Förkylning hos vuxna När man blir förkyld har man fått en virusinfektion. Den brukar ge besvär från de övre luftvägarna som hosta, snuva, ont i halsen eller heshet. Ibland får man feber

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att ta upp syre från inandningsluften för vidare transport till kroppens celler, samt avge koldioxid från vävnaderna

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Om anafylaktisk chock

Om anafylaktisk chock Anafylaxi Om anafylaktisk chock Patientinformation 1 Anafylaktisk reaktion En anafylaktisk reaktion (anafylaxi) är en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen. Vid svårare

Läs mer

28-dagars Medveten andningsträning

28-dagars Medveten andningsträning 28-dagars Medveten andningsträning Andas bättre - må bättre Medveten andningsträning steg 1 AndningsINDEX 18 FRÅGOR Nedanstående frågor handlar om dina andningsvanor och hur fria eller blockerade dina

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem, inte bara i Sverige utan i hela världen. I Sverige

Läs mer

D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn

D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn 1 (9). Svenska barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi - Stencilkommittén 07 09 11 Utredning och behandling D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn Barnallergisektionens stencilkommitté

Läs mer

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Nyss var vi på ett hälsohem i Ångermanland Det var väl bara Sickan Carlsson som inte rökte i de gamla filmerna. Själv har

Läs mer

Förkylningsguide från Apoteket

Förkylningsguide från Apoteket Förkylningsguide från Apoteket Hjälper dig att hitta rätt lindring och undvika verkningslösa behandlingar Vad är en förkylning? Du vet säkert hur det känns när halsen svider, ögonen och näsan rinner och

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista kvävas falsk krupp krupp difteri laryngit virus allergi struphuvud stämband svullna slemhinneödem andningssvårigheter förkyld hosta tilltäppt

Läs mer

Apotekets råd om. Ögonbesvär

Apotekets råd om. Ögonbesvär Apotekets råd om Ögonbesvär Om du ofta känner dig trött i ögonen och tycker att det skaver, svider och kliar kan det bero på att ögonen är för torra. Det kan bero på att du har brist på tårvätska, eller

Läs mer

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Professor Kjell Larsson Enheten för lung- och allergiforskning Karolinska institutet Innehållet i denna broschyr uttrycker författarens egna åsikter och behöver inte

Läs mer

Astma En skrift om kronisk inflammation i luftvägarna

Astma En skrift om kronisk inflammation i luftvägarna Astma En skrift om kronisk inflammation i luftvägarna Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls.

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls. Blodet Cellerna i din kropp behöver vatten, syre och näring för att fungera. Det är blodet som ser till att cellerna får allt detta. Blodet tar också med sig avfall och värme som bildas när cellerna arbetar.

Läs mer

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis?

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis? .9 Föda Besvara följande frågor med hjälp av läroboken. 1. Hur stor del av kroppen består av vatten? 2. Vad kan man enkelt säga att kolhydrater är?. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Vinsterna märks direkt

Vinsterna märks direkt Sluta röka Du måste övervinna två saker när du ska sluta röka: ditt fysiska beroende av nikotin och ditt psykiska beroende, det vill säga vanan att t ex alltid ta en cigarett efter maten. På Apotek Hjärtat

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

1. Har Du haft pip eller väsningar i bröstet vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna?

1. Har Du haft pip eller väsningar i bröstet vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna? LUFTVÄGAR OCH HÄLSA II Frågeformulär 1 Besvara frågorna genom att kryssa i, skriva i eller ringa in rätt alternativ. Om Du är osäker vid nej-ja-frågor, Välj nej-rutan. Area Personkod 1. Har Du haft pip

Läs mer

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering,

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, Naturlig hälsa Andas dig frisk och Andas rätt det ökar din energi och fettförbränning och håller dig friskare. Jag vill att folk ska bli medvetna om sin andning i vardagen, inte bara när de går på yoga,

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

Viktigt att veta. www.powerbreathe.com. Munstycke

Viktigt att veta. www.powerbreathe.com. Munstycke Munstycke Viktigt att veta Bakstycke Rätt använd kan POWERbreathe utnyttjas av så gott som alla människor utan några som helst skadliga bieffekter. 1. Hyser du tvivel om tillförlitligheten hos POWERbreathe,

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

ECRHS II 30/7/99. 1. Har Du haft pip- eller har det väst i bröstet vid något tillfälle under de senaste NEJ JA 12 månaderna?

ECRHS II 30/7/99. 1. Har Du haft pip- eller har det väst i bröstet vid något tillfälle under de senaste NEJ JA 12 månaderna? ECRHS II - Utdelat frågeformulär 1999 Center 1 5 2 Personnummer Sampel Datum DAG MÅNAD ÅR I enkäten kommer vi flera gånger att fråga dig om sådant som hänt dig sedan förra undersökningen. Förra gången

Läs mer

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn 2008 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn Innehåll ASTMA HOS VUXNA Definition... 3 Symptom... 3 Symptomutlösande faktorer... 3 Diagnostik/Utredning... 4 Behandling... 4 Underhållsbehandling...

Läs mer

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Att leva med KOL Innehåll Allmänt om KOL 3 Sjukdomen KOL 5 Symtom och diagnos 6 Hur ställs diagnosen? 5 Sluta röka! 6 Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Fysisk aktivitet och träning 7 Patientutbildning

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Omtentamen Tema Respiration/Cirkulation T4 HT 12

Omtentamen Tema Respiration/Cirkulation T4 HT 12 Omtentamen Tema Respiration/Cirkulation T4 HT 12 Frågorna är uppdelade i följande kategorier med 1. Anatomi /Histologi... 2 1.1. Histologi (2p)... 2 1.2. Histologi (5p)... 3 1.3. Trumpinnefingrar (1p)...

Läs mer

Astma. En temaskrift om kronisk inflammation i luftvägarna

Astma. En temaskrift om kronisk inflammation i luftvägarna Astma En temaskrift om kronisk inflammation i luftvägarna Denna temaskrift är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig tack vare gåvor från

Läs mer

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Astma En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i

Läs mer

BASF Coatings Safety Week. Andning

BASF Coatings Safety Week. Andning Andning 1 Luft Vad andas vi in? Luften består av 78 % Kväve 21 % Syre 1 % Andra gaser Kroppens begränsningar Försvarsystemets svagheter Smittsamma eller giftiga partiklar Giftiga gaser Stora kvantiteter

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan. POSITIONS ASFYXI Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre. Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga. kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Nässköljning. Bruksanvisning - Så sköljer du näsan med. Neti - en yogametod som friskar upp!

Nässköljning. Bruksanvisning - Så sköljer du näsan med. Neti - en yogametod som friskar upp! Bruksanvisning - Så sköljer du näsan med Nässköljning Neti - en yogametod som friskar upp! Rekommenderas traditionellt vid täppt näsa, förkylning, allergi, bihåleinflammation, astma mm och för ökad mental

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

Forskningstudie Förekomst, uppkomst och utläkning av luftrörssymtom och astma hos svenska elitidrottare

Forskningstudie Förekomst, uppkomst och utläkning av luftrörssymtom och astma hos svenska elitidrottare Forskningstudie Förekomst, uppkomst och utläkning av luftrörssymtom och astma hos svenska elitidrottare 2013 Bakgrund, syfte och betydelse Förekomsten av astma i Sverige är 9%. Förekomsten av astma hos

Läs mer

Andning. Hur svårt kan det vara?

Andning. Hur svårt kan det vara? Andning Hur svårt kan det vara? Bertil Brogeland vem är jag och vad gör jag? Gift, en son, bor i villa i Trollhättan, tränar en del, ledare inom skridsko (hastighetsåkning) Andningsterapeut (thoracal mobilisering

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar Apotekets råd om Halsbränna och sura uppstötningar Svider och bränner det i bröstet ibland? Det är i så fall ett problem som du delar med väldigt många. En god nyhet är att halsbränna för det allra mesta

Läs mer

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Avgränsningar Fokus på storleksdefinierade partiklar, t.ex. ultrafina partiklar, PM 1, PM 2,5,

Läs mer

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI i förskola och skola Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. En del av allergierna är av lindrig art

Läs mer

Våga skaffa ett bättre liv

Våga skaffa ett bättre liv KAROLINSKA INSTITUTETS FORSKARE SKRIVER Det borde vara lätt KOL är en sjukdom som främst drabbar rökare. Det är svårt att sluta röka, men det går. I Sverige har över en halv miljon människor KOL, det är

Läs mer

Hereditärt Angioödem i Sverige

Hereditärt Angioödem i Sverige BILAGA 2 Hereditärt Angioödem i Sverige (Sweha): ett nationellt samarbetsprojekt Frågorna har ställds direkt till barnet även om det är föräldrar som svarar på dem. Med Du menar vi barnet/ungdomen som

Läs mer

Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö

Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö 12-11-27 Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö en enkätundersökning inom ASTA Pia Kalm-Stephens & Therese Sterner Allergistämman 12 Bakgrund Genom åren återkommande diskussioner

Läs mer

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga I ladugårdar, svinhus, hönshus och andra produktionsbyggnader finns det alltid litet damm i luften. Allt damm kan innebära hälsorisker och vissa typer av damm

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Allergisk reaktion hos barn

Allergisk reaktion hos barn Allergisk reaktion hos barn Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2011 Therese.sterner@skane.se Vad är allergi? Allergi

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist?

Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist? Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist? Talecris Biotherapeutics GmbH Lyoner Strasse 15 D-60528 Frankfurt am Main Tyskland www.talecris.eu www.alpha-1-info.com PRO088EU0510 Att leva med alfa-1-antitrypsinbrist

Läs mer

Apotekets råd om. Akne och rosacea

Apotekets råd om. Akne och rosacea Apotekets råd om Akne och rosacea Akne är ett samlingsnamn för förändringar i form av hudknottror, pormaskar och varblåsor och är mycket vanligt. Akne beror inte på dålig hygien eller speciell mat utan

Läs mer

POLLEN RAPPORTEN 2013

POLLEN RAPPORTEN 2013 2013-09-03 1 Pollenlaboratoriet i Umeå AB Jan-Erik Wallin Tel 070/6615101, 090/190225 E-Post: pollenlaboratoriet@ume.se POLLEN RAPPORTEN 2013 Uppmätta värden av luftburna pollen i Luleå mellan 23/3-15/8

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva Respimat 2,5 mikrogram inhalationsvätska, lösning tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

KOL påverkar hela kroppen och hela livet

KOL påverkar hela kroppen och hela livet KOL påverkar hela kroppen och hela livet Att inte kunna gå uppför en trappa utan att behöva stanna och hämta andan flera gånger. Att tvingas ställa in sociala aktiviteter på grund av att andningsfunktionen

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Indikationer spirometri Diagnostik och gradering vid misstänkt påverkan på lungfunktionen Symtom som andfåddhet, pip i bröstet, hosta Återkommande luftvägsinfektioner

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer