Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd :24

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24"

Transkript

1 Pst! Så här använder du Striverdi (Olodaterol) Respimat BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd :24

2 Vad och Varför? Striverdi Respimat hjälper personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) att andas lättare. KOL är en inflammatorisk lungsjukdom som framför allt drabbar de små luftvägarna. Sjukdomen är mycket vanlig och drabbar främst personer som röker eller har rökt. Om du har KOL är luftvägarna delvis blockerade och svullna så att det blir svårt att andas ut all luft du har i lungorna. Därtill påverkas din inandning vilket leder till en begränsning av syretillförseln till blodet. Det gör att du får sämre kondition, känner dig tröttare och det kan bli jobbigt att utföra dagliga aktiviteter som du brukar. Tidigare kallade man KOL för emfysem eller bronkit (slemhosta). Vid KOL kan du ha något av dessa besvär eller en kombination av båda. TVÅ PUFFAR EN GÅNG OM DAGEN BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd :24

3 Hur? Gult lock (A) Striverdi Respimat inhaleras en gång om dagen med 2 puffar från inhalatorn. Den aktiva substansen i Striverdi Respimat heter olodaterol och är en långverkande luftrörsvidgare (långverkande beta2-agonist). Den hjälper till att öppna dina luftvägar och gör det lättare att få in och ut luft ur lungorna. Regelbunden användning av Striverdi Respimat kan också hjälpa dig att minska sjukdomens påverkan på ditt dagliga liv. Munstycke (B) Hål för luftintag (C) Knapp för att frigöra en puff (D) Säkerhetsspärr (E) Dosräknare (F) (på baksidan) Genomskinlig underdel (G) Perforeringsnål (I) Läkemedelsbehållare (H) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd :24

4 Daglig användning av Striverdi Respimat 1. Vrid Vrid Striverdi Respimat med den genomskinliga nederdelen (G) i riktning med de svarta pilarna på etiketten tills det säger klick. 2. Öppna Öppna det gula locket (A) helt. 3. Inhalera och tryck. Andas ut långsamt och fullständigt. Slut därefter läpparna runt munstycket (B) utan att täcka för lufthålen (C). Rikta inhalatorn mot bakre delen av svalget. Ta ett långsamt, djupt andetag, samtidigt som du trycker in knappen (D) som frigör en puff och fortsätt att andas in långsamt så länge du kan. Håll andan under 10 sekunder eller så länge det känns behagligt. Upprepa steg 1 3 så att du får en fullständig dos (2 puffar). Stäng det gula locket tills du ska ta nästa dos. Striverdi Respimat behöver endast användas en gång om dagen. BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd :24

5 Kom ihåg Striverdi Respimat ska användas en gång om dagen, vid samma tid varje dag. Varje gång ska du ta 2 puffar från inhalatorn. Om du inte använt Striverdi Respimat på 7 dagar eller längre ska du frigöra en puff med inhalatorn riktad mot golvet. Om du inte använt inhalatorn på 21 dagar eller längre ska du frigöra 4 puffar med behållaren riktad mot golvet. Ett halvt varvs vridning av den genomskinliga nederdelen motsvarar en puff. När dosräknaren (pilen F) kommer till den röda delen av skalan finns det medicin kvar för ungefär 7 dagar (14 puffar). Det markerar att du behöver ett nytt recept på Striverdi Respimat. När dosräknaren (F) nått slutet av den röda skalan är inhalatorn tom och stängs automatiskt. Senast två månader efter senaste användning ska inhalatorn slängas, även om inte all medicin använts. BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd :24

6 Första gången du använder S (E) (G) Håll det gula locket stängt. Tryck in säkerhetsspärren (E) och dra bort den genomskinliga nederdelen (G). (H) Ta ut läkemedelsbehållaren (H) ur kartongen. Tryck den smala delen av läkemedelsbehållaren in i inhalatorn tills det säger klick. Tryck läkemedelsbehållaren mot ett fast underlag för att säkerställa att den har tryckts ända in. Ta inte bort läkemedelsbehållaren när den en gång har placerats i inhalatorn. (G) Sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen (G). Ta inte bort den genomskinliga nederdelen igen. BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd :24

7 r Striverdi Respimat (A) (A) (D) (G) Håll inhalatorn upprätt med det gula locket (A) stängt. Vrid den genomskinliga nederdelen (G) motsols i riktning med de svarta pilarna på etiketten tills det säger klick (ett halvt varv). Öppna det gula locket (A) helt. (A) Håll inhalatorn riktad mot golvet. Tryck på knappen (D) som frigör en puff och stäng det gula locket (A) igen. Upprepa stegen 5 7 tills du ser att läkemedel kommer ut ur inhalatorn som en dimma. Upprepa därefter stegen 5 7 ytterligare tre gånger för att vara säker på att inhalatorn är färdig att använda. Nu är Striverdi Respimat färdig för daglig användning. BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd :24

8 Frågor & Svar Vad är KOL? KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en inflammatorisk lungsjukdom som framför allt drabbar de små luftvägarna i lungorna. Sjukdomen är mycket vanlig och drabbar främst personer som röker eller har rökt. Om du har KOL är luftvägarna delvis blockerade och svullna vilket gör det svårt att andas ut all luft du har i lungorna. Därtill påverkas din inandning vilket leder till en begränsning av syretillförseln i blodet vilket i sin tur gör att du får sämre kondition. Du känner dig tröttare och det kan bli jobbigt att utföra dagliga aktiviteter som du brukar. Tidigare kallade man ofta KOL för emfysem eller bronkit (slemhosta). Vid KOL kan du ha något av dessa besvär eller en kombination av båda. Hur kan KOL behandlas? De skador som uppstått på lungor och luftvägar går inte att reparera, däremot går det att påverka försämringen och det finns mycket att göra för att du ska må bättre. Grundbehandlingen vid KOL vilar på tre ben: 1) rökavvänjning, 2) läkemedelsbehandling och 3) fysisk rehabilitering. Rökstopp är nummer 1, dels för att bromsa utvecklingen av sjukdomen och dels för att få maximal effekt av din övriga behandling. Vad är Striverdi Respimat? Striverdi Respimat är en underhållsbehandling vid KOL. En långverkande luftrörsvidgare (långverkande beta2-agonist) som hjälper till att öppna dina luftvägar och gör det lättare att få in och ut luft ur lungorna. Daglig användning hjälper dig att minska sjukdomens påverkan på din vardag. BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd :24

9 Hur snabb effekt har Striverdi Respimat? Många upplever förbättrad andningsförmåga direkt och i studier har man sett en luftrörsvidgande effekt redan efter 5 minuter. Effekten kvarstår sedan under ca 24 timmar. Vilken tid på dygnet ska jag ta Striverdi Respimat? Det spelar ingen roll när på dygnet du tar Striverdi Respimat, bara det blir vid ungefär samma tid varje dag. Ett tips är att du gör din behandling till daglig rutin. Du kan t ex inhalera Striverdi Respimat på morgonen i samband med tandborstningen för att det ska bli lättare att komma ihåg. Du får inte förbättrad effekt av att inhalera Striverdi Respimat vid flera tillfällen per dag. Om du glömt att ta din dagliga dos bör du ta den så snart du upptäcker detta. Hur länge ska jag ta Striverdi Respimat? Om du ordinerats Striverdi Respimat och haft god effekt av det, ska du inte avsluta din behandling utan att rådfråga din doktor. KOL är en livslång sjukdom och kräver därför ofta en livslång underhållsbehandling. Det är också vanligt att du, utifrån symtom och behov, får fler läkemedel som tillägg till din KOL-behandling, samtidigt som du använder Striverdi Respimat. BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd :24

10 Kontakta din läkare om något av följande inträffar Du upplever att du har sämre effekt av ditt/dina läkemedel. Du drabbas av en svår förkylning. Du drabbas av en luftvägsinfektion med symtom i form av hosta, ökad slemproduktion, missfärgat slem eller feber. Du upplever biverkningar av din medicin. Striverdi Respimat (olodaterol), Inhalationsvätska, lösning 2,5 mikrogram, långverkande luftrörsvidgare (långverkande beta-2-agonist) som hjälper till att öppna dina luftvägar och gör det lättare att få in och ut luft ur lungorna. Receptbelagt läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Användningsområde: Striverdi Respimat används som underhållsbehandling hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Det bör inte användas för att behandla plötsliga anfall av andnöd eller väsande andning. Dosering: Striverdi Respimat är effektivt under 24 timmar och behöver därför endast användas EN GÅNG PER DYGN, om möjligt vid samma tidpunkt. Vid varje användning tar du TVÅ PUFFAR. Använd inte Striverdi Respimat om du är allergisk mot olodaterol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel. Varningar och försiktighet: Striverdi Respimat ska inte användas för behandling av astma. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Striverdi Respimat om du har hjärtproblem, högt blodtryck, epilepsi, ett specifikt problem med sköldkörteln som kallas tyreotoxikos, en onormal utvidgning av en artär som kallas aneurysm, diabetes, en kraftigt nedsatt leverfunktion eller om i händelse av en planerad operation. För fullständig information se Förpackningar och styrkor: Varje förpackning innehåller 1 Respimat inhalator och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser).denna information grundar sig på bipacksedeln Läs noggrant igenom bipacksedeln innan du börjar använda Striverdi Respimat. Pris: Se fass.se. tdetta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd :24

11 En informationssida för drabbade och anhöriga. Utgivningsår 2015 BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd :24

12 Mer information om Striverdi Respimat. Läs bipacksedeln noga. En informationssida för drabbade och anhöriga. Boehringer Ingelheim AB, Box 47608, Stockholm, Tel: , Fax: , RESP BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd :24

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att

Läs mer

BIPACKSEDEL. Bipacksedel: Information till användaren. Striverdi Respimat 2,5 mikrogram per puff inhalationsvätska, lösning.

BIPACKSEDEL. Bipacksedel: Information till användaren. Striverdi Respimat 2,5 mikrogram per puff inhalationsvätska, lösning. BIPACKSEDEL Bipacksedel: Information till användaren 2,5 mikrogram per puff inhalationsvätska, lösning olodaterol Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva Respimat 2,5 mikrogram inhalationsvätska, lösning tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Värt att veta om Ultibro Breezhaler Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Information till dig som blivit ordinerad Ultibro Se bipacksedeln eller www.fass.se för fullständig

Läs mer

InformatIon om kroniskt obstruktiv lungsjukdom och läkemedlet INSPIOLTO

InformatIon om kroniskt obstruktiv lungsjukdom och läkemedlet INSPIOLTO patientguide för personer som ordinerats läkemedlet INSPIOLTO InformatIon om kroniskt obstruktiv lungsjukdom och läkemedlet INSPIOLTO Vad är kroniskt obstruktiv lungsjukdom (kol)? Kronisk obstruktiv lungsjukdom

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/dos och 0,5 mg/dos inhalationspulver. terbutalinsulfat

Bipacksedel: Information till användaren. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/dos och 0,5 mg/dos inhalationspulver. terbutalinsulfat Bipacksedel: Information till användaren Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/dos och 0,5 mg/dos inhalationspulver terbutalinsulfat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Ventoline Diskus 0,2 mg/dos inhalationspulver, avdelad dos

Ventoline Diskus 0,2 mg/dos inhalationspulver, avdelad dos Bipacksedel: Information till användaren Ventoline Diskus 0,2 mg/dos inhalationspulver, avdelad dos salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Novolizer patientbroschyr

Novolizer patientbroschyr KLARA Tryck ner doseringsknappen FÄRDIGA Inhalatorn visar grönt rätt dos är nu färdig att inhalera KLICK Klickljudet bekräftar att dosen inhalerats korrekt Novolizer patientbroschyr TILL DIG SOM FÅTT NOVOLIZER

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/dos och 0,5 mg/dos inhalationspulver. terbutalinsulfat

Bipacksedel: Information till användaren. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/dos och 0,5 mg/dos inhalationspulver. terbutalinsulfat Bipacksedel: Information till användaren Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/dos och 0,5 mg/dos inhalationspulver terbutalinsulfat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Information om kroniskt obstruktiv lungsjukdom och läkemedlet Spiriva

Information om kroniskt obstruktiv lungsjukdom och läkemedlet Spiriva PATIENTGUIDE FÖR PERSONER SOM ORDINERATS LÄKEMEDLET SPIRIVA Information om kroniskt obstruktiv lungsjukdom och läkemedlet Spiriva Vad är kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)? Kronisk obstruktiv lungsjukdom

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/dos och 0,5 mg/dos inhalationspulver terbutalinsulfat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten användaren Serevent Diskus 50 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos. Salmeterol

Bipacksedel: Information till patienten användaren Serevent Diskus 50 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos. Salmeterol Bipacksedel: Information till patienten användaren Serevent Diskus 50 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos Salmeterol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Airomir Autohaler 0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Lomudal 20 mg inhalationspulver, hård kapsel natriumkromoglikat

Bipacksedel: Information till användaren. Lomudal 20 mg inhalationspulver, hård kapsel natriumkromoglikat Bipacksedel: Information till användaren Lomudal 20 mg inhalationspulver, hård kapsel natriumkromoglikat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Airomir Autohaler 0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension inandningsstyrd inhalationsspray.

Bipacksedel: Information till användaren. Airomir Autohaler 0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension inandningsstyrd inhalationsspray. Bipacksedel: Information till användaren Airomir Autohaler 0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension inandningsstyrd inhalationsspray salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. ipratropiumbromid

Bipacksedeln: Information till användaren. ipratropiumbromid Bipacksedeln: Information till användaren Atrovent inhalationsspray, lösning 20 mikrogram/dos ipratropiumbromid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

XELJANZ (tofacitinib)

XELJANZ (tofacitinib) EN BROSCHYR FÖR DIG SOM ORDINERATS XELJANZ VID BEHANDLING AV ULCERÖS KOLIT MER INFORMATION FINNS I BIPACKSEDELN SOM MEDFÖLJER LÄKEMEDLET XELJANZ (tofacitinib) 5 mg och 10 mg tablett DU HAR FÅTT XELJANZ

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Onbrez Breezhaler 150 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar Onbrez Breezhaler 300 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar indakaterolmaleat Läs noga igenom

Läs mer

Ventoline Evohaler 0, 1 mg/dos inhalationsspray, suspension

Ventoline Evohaler 0, 1 mg/dos inhalationsspray, suspension Bipacksedel: Information till användaren Ventoline Evohaler 0, 1 mg/dos inhalationsspray, suspension salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

EN BROSCHYR FÖR DIG SOM ORDINERATS XELJANZ VID BEHANDLING AV PSORIASISARTRIT. MER INFORMATION FINNS I BIPACKSEDELN SOM MEDFÖLJER LÄKEMEDLET.

EN BROSCHYR FÖR DIG SOM ORDINERATS XELJANZ VID BEHANDLING AV PSORIASISARTRIT. MER INFORMATION FINNS I BIPACKSEDELN SOM MEDFÖLJER LÄKEMEDLET. EN BROSCHYR FÖR DIG SOM ORDINERATS XELJANZ VID BEHANDLING AV PSORIASISARTRIT. MER INFORMATION FINNS I BIPACKSEDELN SOM MEDFÖLJER LÄKEMEDLET. XELJANZ DU HAR FÅTT XELJANZ FÖR BEHANDLING AV PSORIASISARTRIT

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. SPIRIVA RESPIMAT 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning tiotropium

Bipacksedel: Information till användaren. SPIRIVA RESPIMAT 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning tiotropium Bipacksedel: Information till användaren SPIRIVA RESPIMAT 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Att tänka på innan och under tiden du använder läkemedlet

Att tänka på innan och under tiden du använder läkemedlet Användarinformation Buventol Easyhaler 100 mikrogram/dos inhalationspulver Buventol Easyhaler 200 mikrogram/dos inhalationspulver Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att

Läs mer

TA KONTROLL ÖVER ASTMAN

TA KONTROLL ÖVER ASTMAN TA KONTROLL ÖVER ASTMAN En inhalator som gör skillnad Patientbroschyr till dig som fått Novolizer Ta kontroll över astman Idag finns det effektiva sätt att behandla astma, och att ha sjukdomen betyder

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren 25 mikrogram/dos inhalationsspray, suspension salmeterol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Spiolto Respimat 2,5 mikrogram/2,5 mikrogram inhalationsvätska, lösning. tiotropium/olodaterol

Bipacksedel: Information till användaren. Spiolto Respimat 2,5 mikrogram/2,5 mikrogram inhalationsvätska, lösning. tiotropium/olodaterol Bipacksedel: Information till användaren 2,5 mikrogram/2,5 mikrogram inhalationsvätska, lösning tiotropium/olodaterol Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. tiotropium

Bipacksedel: Information till användaren. tiotropium Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram, inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna.

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom Inledning Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. Sjukdomen upptäcks ofta sent eftersom den utvecklas långsamt och patienten i regel omedvetet

Läs mer

Colobreathe (Kolistimetatnatrium)

Colobreathe (Kolistimetatnatrium) BRUKSANVISNING Colobreathe (Kolistimetatnatrium) colobreathe Denna patientinstruktion har du fått av din läkare/sjuksköterska/fysioterapeut. Scanna koden för att se en film med användarinstruktioner! April

Läs mer

1 dos (inhalation) innehåller: Verksamt ämne: salbutamol 200 mikrogram. Övrigt:

1 dos (inhalation) innehåller: Verksamt ämne: salbutamol 200 mikrogram. Övrigt: Buventol Easyhaler 100 mikrogram/dos inhalationspulver Buventol Easyhaler 200 mikrogram/dos inhalationspulver Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Bricanyl 2,5 mg/ml lösning för nebulisator, endosbehållare terbutalinsulfat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid

Bipacksedel: Information till användaren. Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid Bipacksedel: Information till användaren Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Studie: 1237.19 DYNAGITO EudraCT nr: 2014-002275-28 Patient nr.:

Studie: 1237.19 DYNAGITO EudraCT nr: 2014-002275-28 Patient nr.: Titel: En randomiserad, dubbelblind studie, med syfte att utvärdera effekten av 52 veckors behandling med inhalation Olodaterol + Tiotropium i fast doskombination en gång per dag, jämfört med behandling

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

BRUKSANVISNING. Colistimethate Sodium IU inhalation powder, hard capsules

BRUKSANVISNING. Colistimethate Sodium IU inhalation powder, hard capsules BRUKSANVISNING Colistimethate Sodium 1 662 500 IU inhalation powder, hard capsules Innehåll Inledning Om Colobreathe Förpackningens innehåll Hur du använder Colobreathe Turbospin inhalator Hur du använder

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Atrovent lösning för nebulisator i endosbehållare 0,25 mg/ml och 0,5 mg/ml.

Bipacksedeln: Information till användaren. Atrovent lösning för nebulisator i endosbehållare 0,25 mg/ml och 0,5 mg/ml. Bipacksedeln: Information till användaren Atrovent lösning för nebulisator i endosbehållare 0,25 mg/ml och 0,5 mg/ml ipratropiumbromid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Vinsterna märks direkt

Vinsterna märks direkt Sluta röka Du måste övervinna två saker när du ska sluta röka: ditt fysiska beroende av nikotin och ditt psykiska beroende, det vill säga vanan att t ex alltid ta en cigarett efter maten. På Apotek Hjärtat

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Serevent Evohaler 25 mikrogram/dos inhalationsspray, suspension salmeterol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Serevent Evohaler 25 mikrogram/dos inhalationsspray, suspension salmeterol PDF rendering: Titel 00121752, Version 12.0, Namn pressurised inhalation, suspension PL BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN 25 mikrogram/dos inhalationsspray, suspension salmeterol Läs noga igenom

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Airomir 0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension. salbutamol

Bipacksedel: Information till användaren. Airomir 0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension. salbutamol Bipacksedel: Information till användaren Airomir 0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Salbutamol 2care4 2 mg/ml lösning för nebulisator

Salbutamol 2care4 2 mg/ml lösning för nebulisator BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Salbutamol 2care4 2 mg/ml lösning för nebulisator (Salbutamol) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Airomir Autohaler 0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension. salbutamol

Bipacksedel: Information till användaren. Airomir Autohaler 0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension. salbutamol Bipacksedel: Information till användaren Airomir Autohaler 0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Skaka inhalatorn innan frammatning Easyhaler. Pulverinhalator Ladda öppna diskusen, för spaken till det hörs ett klick. Inhalera

Skaka inhalatorn innan frammatning Easyhaler. Pulverinhalator Ladda öppna diskusen, för spaken till det hörs ett klick. Inhalera Översikt inhalatorer Förklaring till markeringar i tabell: *rekommendation astma vuxen rekommendation KOL rekommendation astma barn (1:a hands rekommendation) Under kommentarsfältet finns korta tips bland

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2015-10-22 Vår beteckning SÖKANDE Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten

Bipacksedel: Information till patienten Bipacksedel: Information till patienten Bufomix Easyhaler, 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

EFFENTORA Läkemedel för behandling av genombrottssmärta vid cancer

EFFENTORA Läkemedel för behandling av genombrottssmärta vid cancer EFFENTORA Läkemedel för behandling av genombrottssmärta vid cancer Guide för patienter och anhöriga buckal fentanyltablett Du har ordinerats läkemedlet Effentora för behandling av genombrottssmärta vid

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Rhinocort Turbuhaler 100 mikrogram/dos näspulver. budesonid

Bipacksedel: Information till användaren Rhinocort Turbuhaler 100 mikrogram/dos näspulver. budesonid Bipacksedel: Information till användaren Rhinocort Turbuhaler 100 mikrogram/dos näspulver budesonid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

DIN BEHANDLING med Darzalex (daratumumab) för recidiverande och refraktärt multipelt myelom

DIN BEHANDLING med Darzalex (daratumumab) för recidiverande och refraktärt multipelt myelom DIN BEHANDLING med Darzalex (daratumumab) för recidiverande och refraktärt multipelt myelom Detta läkemedel är föremål för ytterligare övervakning och det är därför viktigt att rapportera alla eventuella

Läs mer

Om psoriasis och din behandling med Otezla

Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ATROVENT ECO 20 mikrog/dos inhalationspray, lösning. ipratropiumbromid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ATROVENT ECO 20 mikrog/dos inhalationspray, lösning. ipratropiumbromid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ATROVENT ECO 20 mikrog/dos inhalationspray, lösning ipratropiumbromid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Selexid 200 mg och 400 mg filmdragerade tabletter Pivmecillinamhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

1. Vad Selexid är och vad det används för

1. Vad Selexid är och vad det används för BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Selexid 200 mg och 400 mg filmdragerade tabletter Pivmecillinamhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Antikolinergikavid KOL (och lite till)

Antikolinergikavid KOL (och lite till) Antikolinergikavid KOL (och lite till) Rolf Rosin AnnaLena Falknell Terapigrupp allergi/obstruktiva lungsjukdomar Mentometerfråga 1: Vilken yrkeskategori tillhör du? 1. Sjuksköterska 2. Läkare 3. Arbetar

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Formatris Novolizer 12 mikrogram/dos inhalationspulver formoterolfumaratdihydrat

Bipacksedel: Information till användaren. Formatris Novolizer 12 mikrogram/dos inhalationspulver formoterolfumaratdihydrat Bipacksedel: Information till användaren Formatris Novolizer 12 mikrogram/dos inhalationspulver formoterolfumaratdihydrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Flutide Diskus 50 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos Flutide Diskus 100 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos Flutide Diskus 250 mikrogram/dos

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan)

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan) Jinarc (tolvaptan) Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig Bipacksedel: Information till användaren Ipraxa 250 mikrogram/1 ml, 500 mikrogram/2 ml lösning för nebulisator ipratropiumbromid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig Bipacksedel: Information till användaren Ipraxa 250 mikrogram/1 ml, 500 mikrogram/2 ml lösning för nebulisator ipratropiumbromid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Rätt rustad för vägen framåt

Rätt rustad för vägen framåt Patientinformation Rätt rustad för vägen framåt Behandling med TRAJENTA vid typ 2-diabetes Behandling vid typ 2-diabetes Typ 2-diabetes är, som du säkert redan vet, en sjukdom som innebär att man har

Läs mer

Skaka inhalatorn innan frammatning Easyhaler. 200 µg/dos, 60 alt 200 doser. av dos. Skaka- klicka-inhalera Pulverinhalator

Skaka inhalatorn innan frammatning Easyhaler. 200 µg/dos, 60 alt 200 doser. av dos. Skaka- klicka-inhalera Pulverinhalator Substans Produktnamn Styrka/förpackning, beredningsform Kommentar Bild salbutamol Buventol Skaka inhalatorn innan frammatning Easyhaler 200 µg/dos, 60 alt 200 doser av dos. Skaka- klicka-inhalera Räkneverk,

Läs mer

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan)

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan) Jinarc (tolvaptan) Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Airomir 0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension. salbutamol

Bipacksedel: Information till användaren. Airomir 0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension. salbutamol Bipacksedel: Information till användaren Airomir 0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

2. Vad du behöver veta innan du använder Airomir lösning för nebulisator

2. Vad du behöver veta innan du använder Airomir lösning för nebulisator Bipacksedel: Information till användaren Airomir 1 mg/ml respektive 2 mg/ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Om behandling med AFSTYLA

Om behandling med AFSTYLA PATIENTINFORMATION Om behandling med AFSTYLA (lonoktokog alfa) Till dig som har hemofili A och behandlas med AFSTYLA I den här broschyren finns det information om hemofili A som är en form av blödarsjuka.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Beclomet Easyhaler. 200 mikrogram/dos, inhalationspulver beklometasondipropionat

Bipacksedel: Information till användaren. Beclomet Easyhaler. 200 mikrogram/dos, inhalationspulver beklometasondipropionat Bipacksedel: Information till användaren Beclomet Easyhaler 200 mikrogram/dos, inhalationspulver beklometasondipropionat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Bertolix 3 mg/ml, munhålespray, lösning bensydaminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Nipaxon 50 mg tabletter noskapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Använd

Läs mer

Seretide. 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Seretide. 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Seretide 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en lungsjukdom som inträffar

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

KOL Min behandlingsplan

KOL Min behandlingsplan KOL Min behandlingsplan Namn: Varför får du den här behandlingsplanen? Behandlingsplanen är ett dokument som du skriver tillsammans med din läkare/sjuksköterska. Använd den tillsammans med annan information

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion

Bipacksedel: Information till användaren. Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion Bipacksedel: Information till användaren Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab)

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) www.bms.se Inledning Före behandling med OPDIVO Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du

Läs mer

PEP för att normalisera förhöjd lungvolym Patientvägledning

PEP för att normalisera förhöjd lungvolym Patientvägledning PEP för att normalisera förhöjd lungvolym Patientvägledning För dig som behöver sänka lungvolymen och rengöra luftvägarna från slem 1 Innehåll Varför andningsträna? Varför Pep/Rmt? Så här gör du! Tips

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Pulmicort Turbuhaler 100 mikrogram/dos, 200 mikrogram/dos och 400 mikrogram/dos inhalationspulver budesonid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning)

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. VIKTIGT Den här guiden ersätter inte

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Konakion Novum 10 mg/ml injektionsvätska, lösning fytomenadion Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

1. VAD ECHINAFORCE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD ECHINAFORCE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ECHINAFORCE Echinaforce, Orala droppar, lösning. Extrakt av röd solhatt Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Flutide Evohaler 50 mikrogram/dos inhalationsspray, suspension, 125 mikrogram/dos inhalationsspray, suspension flutikasonpropionat Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Symbicort forte Turbuhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver budesonid/formoterolfumaratdihydrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Pulmoton 400 mikrogram/12 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos. budesonid/formoterolfumaratdihydrat

Bipacksedel: Information till användaren. Pulmoton 400 mikrogram/12 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos. budesonid/formoterolfumaratdihydrat Bipacksedel: Information till användaren Pulmoton 400 mikrogram/12 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos budesonid/formoterolfumaratdihydrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Typhim Vi 25 mikrogram/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Bipacksedel: Information till användaren. Typhim Vi 25 mikrogram/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Bipacksedel: Information till användaren Typhim Vi 25 mikrogram/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta polysackaridvaccin mot tyfoidfeber Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt

Läs mer