Häftet sammanställt av Sivert Mässing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Häftet sammanställt av Sivert Mässing"

Transkript

1 Häftet sammanställt av Sivert Mässing Foto: Sivert Mässing 1

2 Inledning I det här häftet har jag inledningsvis gjort en beskrivning av vad allergier är och vilka sjukdomssymptom den medför. På sidan tre finns det en del tips hur man allergisanerar sin närmiljö och på sidan fyra tar jag upp problematiken med allergier i skolan. Resten av häftet är uppbyggt som en ordlista över olika allergisymptom. Allergier Överkänslighet är ett samlande begrepp för en sjukligt förhöjd känslighet. Man kan få samma symptom av allergisk eller icke allergisk överkänslighet. Allergi = immunförsvaret reagerar felaktigt. Atopisk allergi = ärftlig benägenhet att bilda för många s.k. IgE-antikroppar. Akut allergi = andningsbesvär och eller påverkat allmäntillstånd. Är allergi farligt? I de flesta fall är inte allergisjukdomarna farliga men det finns undantag som ett svårt astmaanfall eller en allergisk chock som kan vara livshotande. Ett miljondels gram av ett ämne i en kubikmeter luft räcker för att framkalla en allergisk reaktion. Allergisk reaktion är allt från lätta besvär till livshotande allergisk chock. Vanliga sjukdomar Eksem = Inflammation i huden. Eksem i armveck, knäveck mm hos barn kan vara atopiskt (böjveckseksem). Kontakteksem = Alla som kommer i kontakt med ämnen som nickel, krom, parfym, gummi, konserveringsmedel, kan utveckla kontakteksem. Hösnuva = (allergisk rinit). Snuva som beror på allergisk inflammation i näsan och i ögonens slemhinnor. Nässelutslag = (urtikaria), väl avgränsad svullnad i huden som kliar. Astma = (attacker av andnöd) kronisk inflammation i luftvägarna. Mag- och tarmbesvär av födan. Astma Omkring svenskar har astma och sjukdomen ökar både i Sverige och i övriga västvärlden. Med kunskap och rätt medicinering kan många leva ett bra liv trots sin astmadiagnos. Att skapa bra livskvalitet är lika viktigt för astmatiker och andra allergiker som för fullt friska människor. Allergierna ökar Allergi kan alla få, den som har det i släkten löper större risk att få allergi. Det är anlagen för allergi man ärver, inte sjukdomen. Allergi går inte att bota bara lindra. En allergireaktion förorsakas av ett allergen som kroppen reagerar på t. ex 2

3 bilavgaser, tobaksrök, pollen, djurepitel (finns i pälsdjurens hud, saliv, urin) mm som utlöser astma, klåda, eksem, rinit, eller ögoninflammation. Allergierna bland barn ökar i västvärlden där livsstilen blir alltmer hygienisk och forskarna tror att det finns ett samband. Ett av deras antaganden är att när barnen inte utsätts för tillräckligt många bakterier får de ett sämre immunförsvar som överreagerar på vissa ämnen t ex pollen. I ett stort EU-finansierat projekt studera man saken närmare. Barn i Sverige, Italien och Storbritannien får sin tarmflora undersökt i projektet som har pågått i några år och leds från Göteborgs universitet. Under våren 2008 kom en forskningsrapport från Umeå universitet där det framkom att antalet astmabarn i Väster- och Norrbotten har minskat samtidigt som allergierna har ökat. Forskarna är lite frågande inför resultatet då man tidigare trott att astma och allergier hör ihop och i så fall skulle även astman ha ökat. Vad ska man göra för att undvika hudallergi? Håll huden hel, eftersom oskadad hud inte lika lätt leder till allergireaktioner. Använder man genomgående parfymfria produkter minskar också risken. Apoteken har lite olika parfymfria produkter och COOP har sin Änglamarkserie. Har du ett utsatt arbeta var noggrann med att smörja in utsatt hud regelbundet med hudkräm så minskar du riskerna att drabbas av allergiska besvär. Allergisanering Skaffa inte djur om allergi finns i familjen. Vid pälsdjursallergi lämna bort djuret. Eftersom djurets allergiframkallande ämnen finns spridda i hela bostaden, är det inte tillräckligt att lämna bort djuret - Man måste också utföra allergisanering av hela bostaden i samband med att djuret lämnas bort. Vid svåra allergibesvär kan saneringsåtgärder vara aktuella även för dem som inte haft egna pälsdjur. Heltäckningsmattor är svåra att få rena! Astma och Allergiförbundet rekommenderar inte heltäckningsmattor. Se därför till att de tas bort. Om djuret haft en favoritplats i fåtölj, soffa eller säng bör den helst bytas ut. Det är näst intill omöjligt att sanera en stoppad möbel. Byt ut madrass och kudde eller klä in dem med skyddande tvättbart överdrag. Sådana finns att köpas på apoteket. Dammsug hela bostaden vid ett och samma tillfälle och om det är möjligt vid korsdrag så uppvirvlande damm vädras ut. Fukttorka alla hårda ytor. Var fortsättningsvis noggrann med städningen. Om någon i familjen har nära hästkontakt skall ombyte av ridkläder aldrig ske i bostaden! (Häst och kattallergen är bland de besvärligaste djurallergenen). Bilens klädsel innehåller rikligt med pälsdjursallergen om djur vistats i bilen eller om någon haft ridkläder på sig i den. Det är näst intill omöjligt att allergisanera en bil, byt helst bil vid svåra besvär. 3

4 Offentliga miljöer Många med allergi/överkänslighet kan få problem att besöka offentliga miljöer. Största problemen beror på heltäckningsmattor som samlar damm, smuts och kvalster. Sedan tobakslagen kom till är det lättare att gå på teater, bio, restauranger, dansställen eller besöka samlingslokaler eftersom det är rökförbud där. Gallerior räknas till lokaler som allmänheten har tillträde till och de skall vara rökfria. Hotell och andra ställen som erbjuder logi ska ha ett visst antal rökfria rum och i övrigt rökfria miljöer. Allergi i skolan Många skolbarn har någon form av allergi. Pollen och pälsdjur är de vanligaste orsakerna till allergi i luftvägarna. Dåligt städade klassrum och dåligt skötta ventilationssystem med uteblivna filterbyten och funktionskontroller kan förvärra allergibesvären, fuktskadade och felbyggda skolor kan bidra till symptombilden. Det har varit väldigt populärt att lägga platta tak på dagis och skolbyggnader och då ökar risken för takläckage fukt och mögelskador. För att elever och lärare ska må så bra som möjligt behövs effektiv ventilation i klassrummen. Separat ventilation bör anordnas för lokaler med speciella utsläpp t.ex. kemikalier, slöjdsalar, verkstäder och kök. Till dessa lokaler kan det även behövas punktutsug av rökgaser och kök. Nästan hälften av eleverna har katt, hund eller andra djur. De som inte har husdjur kan utveckla djurallergi i skolan därför att elever som har pälsdjur hemma får med sig hår och andra allergiframkallande ämnen från djur i kläderna till skolan. Halterna av allergen kan vara lika höga i dammet i klassrummet som i hem med pälsdjur. Tänk på bänkgrannen! En elev med svår astma mot katt bör inte sitta bredvid en kamrat som har katt. Be elever och personal att i skolan använda kläder som inte varit i kontakt med djur sedan kläderna tvättats. Öka kunskapen! Se till att all personal har kunskap om allergi och allergiska sjukdomar. Det kan ändra attityder och beteenden. Därmed kan elever slippa att utsättas för allergiframkallande ämnen i skolan, åtminstone kan halterna bli lägre. Underhåll ventilationssystem. Rengör filter och kanaler. Anpassa ventilationen till antalet människor som vistas i rummet. Ordna speciella ventilationskanaler för kemisalar, slöjdsalar och rökrum. Städa och ventilera bort dam och djurhår. Gör lokalerna lättstädade. Belamra inte golv och bänkytor med onödiga saker. Städa idrottslokaler på morgonen om de utnyttjas på kvällstid. Vädra ut kemiska ämnen från nya textilier och möbler och ny elektronisk utrustning som datorer och skrivare mm. Var uppmärksam på fuktskador och mögel! 4

5 Pollenallergi Pollen från lövträd på våren, gräs på sommaren och örtväxter som gråbo på sensommaren ger symptom hos pollenallergiker. Förutom besvär från näsa och ögon drabbas den allergiske av trötthet och huvudvärk. Ibland tillkommer klåda i halsen och astmabesvär när pollensäsongen är som mest intensiv. Vid björkallergi följer i många fall en allergi mot nötter och frukter med kärna. Symptomen är klåda i gom och svalg. Nötallergi kan ge svåra allergiska reaktioner, allergisk chock och svårt astmaanfall. Pollenprognoser finns utlagda på Internet. Mat och astma/allergier Mat är viktigt på många sätt för oss människor. Mat ger näring som vi inte kan vara utan, men maten är också en betydelsefull del av den sociala gemenskapen. Vi träffas, fikar och bjuder varandra på goda middagar. Att inte kunna äta eller ens tåla lukten av t.ex. fisk kan vara svårt, både för den drabbade och för omgivningen. Födoämnesallergi kan ge mag- och tarmbesvär, men även yttra sig som astma eller eksem. Gränsen mellan allergiska reaktioner och andra överkänslighetsreaktioner är flytande. Allergi är överkänslighet som orsakas av att immunförsvaret råkar i olag. Födoämnesallergi är ofta ärftlig (atopisk). Intolerans är en överkänslighet men symptomen påminner om allergiska reaktioner. Begreppet överkänslighet innefattar således både allergi och intolerans. Kemikalier och hudallergier Huden är vårt största organ. Hudens sjukdomar är kända sedan lång tid tillbaka. Läkekonstens fader, greken Hippokrates, delade in hudsjukdomarna och många av hans uttryck och benämningar används än idag. Att hitta botemedel mot eksem är inte lätt, eftersom huden utsätt för en mängd nya ämnen varje dag. Det finns cirka 10 miljoner kemiska föreningar i världen. Bara i Sverige dyker det upp mellan 500 och 1000 nya kemiska ämnen varje år. Idag är eksem den vanligaste allergisjukdomen, cirka. Eksem kan yttrar sig på flera sätt som när huden är röd kliar och är svullen, eller har röda utslag, eller knottror och vätskeblåsor. Om man har haft eksem en längre tid blir huden torr och fjällig. Kontakteksem är namnet på en speciell inflammation i huden som orsakas av yttre faktorer. Kontakteksem kan vara icke-allergiskt eller allergiskt. Atopiskt eksem eller böjveckseksem är vanligast hos barn. Den ärftliga benägenheten att utveckla eksem är vanligast hos barn. Den ärftliga benägenheten att utveckla eksem finns dock kvar i vuxen ålder. Det är därför viktigt för en atopiker att välja ett yrke som inte förvärrar besvären. Bi- eller getingstick Bi- eller getingstick kan ge nässelutslag, astmabesvär eller allmänpåverkan, man börjar känna sig konstig i kroppen. Ett nytt sting kan utlösa en svårare allergisk reaktion. 5

6 Allergi mot pälsdjur Alla pälsbärande djur är allergiframkallande. Idag finns hundar, katter och andra pälsdjur i mer än vart fjärde hem. Pälsdjur är vanligare ibland barnfamiljer än hos andra. Djuren är till glädje för många, men pälsdjur är också ett av de vanligaste allergenerna bland barn. De som är allergiska mot pälsdjur kan få symptom vid direkt eller indirekt kontakt med djuren. Allergiker reagerar olika med klåda i ögonen, snuva, astma eller hudbesvär. En får symptom snabbt, andra efter flera timmar. Vissa kan också reagera vid indirekt kontakt när de träffar personer som har djur eller vistas i en miljö där det funnits pälsdjur. Pälsdjur avger allergiframkallande ämnen, proteiner, som kommer från djurens hud, pälshår, saliv och urin. Alla pälsbärande djur är allergiframkallande! Även fåglar kan ge allergiska besvär. Efter kontakt med sitt djur bär en djurägare med sig proteiner i kläder, håret etc. De allergiframkallande ämnena kan finnas kvar i en bostad långt efter att man gjort sig av med sin hund eller katt (oftast 5-10 år). Reaktion av dofter Parfymerade produkter och andra irriterande dofter kan orsaka besvär på olika sätt hos astmatiker, allergiker och andra överkänsliga. En del får luftvägsbesvär av dofterna de andas in. Personer med astma har känsligare slemhinnor. Starka dofter kan utlösa ett astmaanfall. Luftrörens muskler drar ihop sig samtidigt som slemhinnorna svullnar och det bildas en ökad mängd slem och det blir svårt att andas. Andra överkänslighetssymptom är huvudvärk, irritation i ögon, näsa, hals och illamående. Dofter som kan irritera är inte bara parfym och rakvatten. Vissa doftande blommor t.ex. hyacinter, kläder som tvättats i doftande tvättmedel, doftande rengöringsvedel, hudvårdsprodukter och tobaksrök kan ge besvär. Reaktion av tobaksrök Tobaksrök kan orsaka besvär på olika sätt hos astmatiker, allergiker och andra överkänsliga. En del får svårt att andas vid kontakt med tobaksrök, den kan utlösa ett astmaanfall. Personer med astma har känsligare slemhinnor som lätt blir irriterade. Andra överkänslighetssymptom är huvudvärk, irritation i ögon, näsa, hals, klåda och illamående. En del reagerar då de utsätts för själva röken medan andra får symptom redan då de utsätts för röklukt t.ex. i en persons kläder eller hår. Om kvinnor och män röker samma antal cigaretter så drabbas de kvinnliga rökarna oftare av andnöd, kronisk hosta och astma än männen. Det framgår av en stor Norsk undersökning. När man jämförde rökarna med personer som aldrig har rökt så hade rökarna drabbats dubbelt så ofta som icke-rökarna av symptom som andnöd och kronisk bronkit. Bilavgaser Bensin och dieseldrivna fordon släpper ut flera hundra ämnen, flera av dessa t. ex kväveoxider ger direkta besvär hos astmatiker. Ett antagande är att föroreningar ger lokala skador i slemhinnorna som gör att allergiframkallande ämnen lättare tränger 6

7 in. En astmatiker reagerar långt under de uppsatta gränsvärdena för utsläppen. I tätorter utsätts människor för avgashalter som är 10 gånger högre än på landsbygden. I tätorterna är det bästa sättet att minska halterna av luftföroreningar att minska trafiktrycket och att ha max 1 minuts tomgångskörning. Vedeldning Ytterligare ett sätt att minska luftföroreningarna är att kommunerna är restriktiva med tillståndsgivningen för vedeldning. Främst på vintern är röken besvärande vid vädersituationer med markinversioner, det vill säga när det är kall luft vid marken med grader C. Temperaturer stiger höger upp i luften till någon plusgrad eller någon minusgrad på metes höjd. Det gör att röken stannar kvar i marknivån beroende på att kallare luft är tyngre än varmare luft och det kan vara mycket besvärande och utlösa ett astmaanfall. Mögelsporer Mögelsporer finns i utomhusluften och är sällan huvudorsaken till allergibesvär. Rikliga mängder sporer under sensommaren och hösten kan dock utlösa allergisymptom. I fuktskadade hus kan mögelsporer orsaka allergi. Det är svårt att mäta mögelförekomst och andra partiklar i inomhusluften. Det bästa mätinstrument vi har är vår egen näsa, lita på den. Vid fuktskadade mögelhus är det mögellukten eller doftämnen från fuktskadade byggnadsmaterial, som retar luftrören hos allergiker och astmatiker. Gips- och spånplattor har lätt för att suga till sig fukt. 7

Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan

Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan överkänslighet. Våra lokalföreningar finns i hela Sverige och tillsammans

Läs mer

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Astma En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten så sköter du om din astma & allergi under graviditeten läkarnas bästa råd Under graviditeten ställs alla kvinnor inför frågor som man inte har haft anledning att fundera på tidigare. För dig med astma

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

allergi Därför angriper kroppen sig själv

allergi Därför angriper kroppen sig själv Sommarfina fossingar Dags att förbereda fötterna för uteliv Alla borde testa sig Håkan Florin om vikten av PSA-prov Läkemedelsberoende När är det dags att dra i nödbromsen? En tidning för ett friskare

Läs mer

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården EN GUIDE FÖR ASTMATIKER Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården Tarja Mäntylä, 51 Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Flickan, vars ögon

Läs mer

ASTMA HOS BARN OCH UNGA

ASTMA HOS BARN OCH UNGA ASTMA HOS BARN OCH UNGA Innehåll Astma som sjukdom 5 Symtom och misstankar om astma 5 Astmaundersökningar som stöd för diagnos och uppföljning 6 Hur behandlas astma 10 - Behandling med mediciner 10 - Medicinapparater

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Livsmedelsallergier och överkänslighet

Livsmedelsallergier och överkänslighet Livsmedelsallergier och överkänslighet Beställning Denna broschyr, Livsmedelsverkets föreskrifter m fl trycksaker kan beställas från Livsmedelsverkets webbutik på www.livsmedelsverket.se, per telefon 018-17

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Öron-Näsa-Hals. Förkylningstider. Hörapparaten har blivit en modeacessoar

Öron-Näsa-Hals. Förkylningstider. Hörapparaten har blivit en modeacessoar annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons December 2008 Öron-Näsa-Hals Hörapparaten har blivit en modeacessoar Läs mer på sid 4 Högljudd i sängkammaren? Vi har lösningarna på snarkproblemen

Läs mer

Testa om du är allergisk!

Testa om du är allergisk! medicin hälsa välbefinnande Nr 1 februari-mj 2013 rött, snuvig & kliande ögon? esta om du är allergisk! med tidningen gratis! veriges mest lästa tidning i väntrummet! ema DHD l usannes kamp för sina barn

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna Apotekets råd om Förkylning hos vuxna När man blir förkyld har man fått en virusinfektion. Den brukar ge besvär från de övre luftvägarna som hosta, snuva, ont i halsen eller heshet. Ibland får man feber

Läs mer

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998.

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. Av: Mia Edofsson Håkan Gillbro Sören Runsteen Dan Norbäck 2002-11-04 VERSION 2 UTARBETAD 1999-11-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM BARNS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BARNS HÄLSA

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM BARNS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BARNS HÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM BARNS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BARNS HÄLSA NOVEMBER 2005 VAR FJÄRDE SKOLBARN HAR ALLERGISKA ELLER ASTMATISKA BESVÄR Både arv och miljö spelar in men det

Läs mer

Det goda livet. En studiehandledning från Landstinget Sörmland om hur vi kan må bättre

Det goda livet. En studiehandledning från Landstinget Sörmland om hur vi kan må bättre Det goda livet Påverka resten av ditt liv! Med Det goda livet vill vi landstingspolitiker inspirera och locka till diskussion kring hälsan. Vi vill att du tillsammans med andra sörmlänningar funderar över

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar nr 1 2014 STOCKHOLMS LÄN Skuld mitt i sorgen Unga på nätet Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar Huden ditt bästa skalskydd Notiser Nya Kloka Listan Har du hämtat 2014 års

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22 I tider med mycket förkylningar och maginfluensa vill vi med denna information beskriva lite om problem som uppstår i samband med sjukdomar på förskolan och i familjerna. Smitta går runt och samma barn,

Läs mer

Säker mat i förskola och skola

Säker mat i förskola och skola Säker mat i förskola och skola Hur du förbättrar skolmåltiderna för elever med allergi En handbok framtagen av Astma- och Allergiförbundet Detta material är skyddat av upphovsrätten och får ej kopieras

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

ÖRON-NÄSA-HALS ALLERGIBESVÄR I NÄSA OCH ÖGON KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. Symtom? Tid?

ÖRON-NÄSA-HALS ALLERGIBESVÄR I NÄSA OCH ÖGON KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. Symtom? Tid? ÖRON-NÄSA-HALS ALLERGIBESVÄR I NÄSA OCH ÖGON Symtom? Vid andningssvårigheter, pipande andning vid kroppsansträngning eller ihållande hosta under natten. Om endast ena ögat är irriterat. Vid allergibesvär

Läs mer