PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET"

Transkript

1 PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET

2

3 Fakta Enligt en stor nationell kartläggning 6) är det uppskattningsvis cirka 15% av befolkningen som får allergibesvär av pälsdjur. Pälsdjur avger allergifram - kallande proteiner, så kallade allergener, som kommer från djurens talg - körtlar, saliv och urin. Det torkar, fäster på damm och partiklar och kan hålla sig svävande i luften länge, upp till flera dygn. Allergifria katter, hundar, hästar eller gnagare finns inte, även om mängden allergen som avges kan variera mellan olika djur och raser. 3) Varannan barnfamilj har husdjur 6). Det har visat sig att allergen från pälsdjur även sprids till miljöer där det inte finns djur, t.ex. skolor och förskolor. Allergenet sprids bl.a. via kläder och hår från djurägare till andra platser. Det gör att personer med pälsdjursallergi kan få symtom även i miljöer utan djur (indirekt kontakt). Forskning om hur barnfamiljer med pälsdjursallergi lever visar att föräldrarna upplever att barnen blir begränsade på grund av sin allergi, att de känner sig annorlunda än andra barn och att familjen gör fler besök i sjukvården än andra. 1) Studier visar också att vuxna med pälsdjursallergi, som har pälsdjur hemma, får svårare astma jämfört med astmatiker som inte har djur. 2) Vanliga besvär vid pälsdjursallergi Personer med pälsdjursallergi kan vid kontakt med djur reagera med klåda i ögonen, snuva, astma eller hudbesvär. Symtomen kan uppkomma omedelbart, men också efter flera timmar. De som har svår allergi kan reagera även vid indirekt kontakt med djur, det vill säga vid möte med personer som har djur eller vid vistelse i lokaler där det funnits pälsdjur tidigare. Direkt eller indirekt kontakt med pälsdjur kan även medföra en ökad risk för reaktioner på bl.a. kyla, kemiska emissioner och starka dofter. Allergi kan uppstå närsomhelst i livet. Vad gör man vid pälsdjursallergi? Vid misstanke om pälsdjursallergi kan allergitest hos läkare (oftast) bekräfta om man har en pälsdjursallergi eller inte. Negativt resultat på test utesluter dock inte pälsdjursallergi, särskilt inte hos små barn. Om man har pälsdjursallergi är den viktigaste åtgärden att ha ett hem fritt från pälsdjur. Detta är särskilt viktigt om man även har astma som utlöses av pälsdjur. Om man haft djur och utvecklat pälsdjursallergi bör man noggrant städa/sanera sin bostad efter att djuret är borta. (Se informationsblad Pälsdjur i bostaden, allergisanering.) Offentliga miljöer Det är vanligt att människor tar med sig djur till miljöer som är offentliga, till exempel gallerior, affärer, restauranger och caféer. Ibland arrangeras djur - utställningar i till exempel idrottshallar. Tyvärr orsakar detta besvär för många personer med allergi. Allergen kan finnas kvar på en plats lång tid (flera år) efter att djuret varit där. Då krävs en noggrann städning för att minska mängden allergen. Djurutställningar kan med fördel istället förläggas till exempel ridanläggningar där mängden allergen redan är hög. Vissa kommuner har antagit allergipolicy eller tillgänglighetsplaner där man beslutat att kommunens lokaler ska vara fria från pälsdjur. Viktigt är att informera om att personer som varit i stall duschar och byter kläder innan de besöker offentliga miljöer eller åker kollektivt.

4 Kommunikationer För den som har pälsdjursallergi kan det vara svårt att åka med kollektiv - trafiken. På bussar finns det ofta särskilda platser längst fram för dem som har allergi, men eftersom luftutrymmet är gemensamt kan allergen spridas runt i bussen och det kan också hända att passagerare med djur stiger på framtill och orsakar besvär då de passerar. På tunnelbana och tåg får sällskapsdjur bara vistas i särskilda vagnar, med undantag för ledarhundar som kan vistas var som helst. Om man vill åka rikståg utan att komma i kontakt med djur bör man tala om det vid bokningen. Inom flyg trafiken fungerar det olika. Vissa bolag ser till att de som har pälsdjursallergi och bokat plats i tid får åka djurfritt. Inom båttrafiken finns gällande regler på Sjöfartsverkets hemsida Anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder. För dem som har pälsdjursallergi och ska köpa begagnad bil kan allergen från föregående ägares pälsdjur ge besvär. Allergenet kan finnas kvar och ge symtom flera år efter att pälsdjuren är borta och då krävs en noggrann sanering av bilen, vilket inte alltid är så enkelt. Stoppade möbler, såsom textil bilklädsel, kan behandlas med taninsyra (garvsyra). Syran förstör effektivt allergenet, men är inte hälsoskadlig. Skola och förskola Eftersom skolan, förskolan och fritidshem ska vara tillgängliga för alla ska de vara fria från pälsdjur. Tyvärr händer det ibland ändå att skolor och förskolor tillåter djur eller ridutrustning eller låter personer som hälsar på ta med sitt djur något som inte är lämpligt. Många barnfamiljer har husdjur hemma vilket gör att djurägare tar med allergen via hår och kläder. Forskning visar att mängden allergen ökar i en lokal med antalet djurägare och halterna är ofta så höga att de som har pälsdjursallergi kan få besvär, vilket är vanligt i förskolor och skolor. Regelbunden information till föräldrar, barn och elever om att inte klappa djuret på morgonen och att komma i rena kläder är viktiga ordningsregler. 4) För barn med svåra besvär behövs ibland helt djurfria grupper. Ett annat alternativ som visat sig ge bra effekt är att använda särskilda kläder på skolan eller förskolan. Noggrann och regelbunden städning är en viktig förutsättning, men kan inte ensamt minska mängden pälsdjurs - allergen till en tillräckligt låg nivå. Arbetsplatser Det finns personer som tar med sitt husdjur till arbetsplatsen, något som kan göra att arbetskamrater med pälsdjursallergi eller personer som kommer på besök kan få allergibesvär. Personal med ett yrke där man gör hembesök bör tänka på att pälsdjursallergen i kläderna kan orsaka besvär för personer med allergi som man besöker. Det är viktigt att visa hänsyn och inte ta med sitt eget husdjur till arbetsplatsen. Arbetsplatsen ska vara tillgänglig för per soner med allergi. Regelbunden information kan behövas och ett tips är att ta hjälp av företagshälsovården eller allergi konsulent som kan informera på arbetsplatsen. Vård och omsorg Husdjur införs allt mer inom omsorgen, till exempel på gruppboenden eller äldreboenden. Detta regleras inte via lagstiftning utan varje kommun avgör på vilket sätt det görs och i vilken omfattning. 5) Djuren kan ha positiva effekter inom omsorgen, men en förutsättning är noggrann planering så att personer med allergi inte drabbas negativt. Det bästa är om det införs djur på bara några få ställen inom omsorgen så att det även finns djurfria alternativ

5 i kommunen. Personal som arbetar inom vård och omsorg bör inte ha arbets kläder som varit i kontakt med djur. Den som organiserar arbetet med omsorg i hemmet bör tänka på att ta hänsyn till personal med pälsdjursaller gi när man bestämmer vem som ska arbeta var. Det är även viktigt att arbetet organiseras så att inte personal tar med sig allergen via kläder och hår från lokaler där djur är tillåtna till djurfria lokaler. Bostäder För den som ska flytta in i ny bostad och har pälsdjursallergi kan allergen från tidigare pälsdjur i bostaden skapa besvär. Allergen kan finnas kvar och ge symtom flera år efter att pälsdjuret är borta och då krävs en noggrann städning/sanering av bostaden. Tänk på att fråga tidigare ägare och grannar om det funnits pälsdjur i bostaden innan du bestämmer dig för att flytta in en sanering kan bli kostsam och det finns inte garantier för hur resultatet blir. Att hälsa på släkt och vänner som har djur kan också vara besvärligt för den som har pälsdjursallergi. För personer med mycket svår pälsdjursallergi kan så kallad allergivaccination behövas för att minska begränsningarna när det till exempel gäller socialt umgänge. Men behandlingen medför inte att man kan skaffa ett eget pälsdjur eller behålla ett som man redan har. Vilka bestämmelser finns? Det finns inte många specifika regler i lagstiftning om pälsdjur, men några regler kan vara tillämpliga: De nu gällande EU-bestämmelserna om livsmedelslokaler (EG 852/ 2004) är allmänna så kallade funktionskrav och gäller endast för lokaler där livsmedel bereds, hanteras eller lagras (de gäller alltså inte för serveringslokaler). Bestämmelserna säger att det ska finnas tillräckliga rutiner, åtgärder med mera som förhindrar att tamdjur får tillträde till platser där livsmedel bereds, hanteras eller lagras. Ansvarig myndighet kan dock tillåta det i särskilda fall, men då ska verksamheten kunna visa att det inte leder till nedsmutsning eller risker. (Mer information finns i Livsmedelsverkets vägledning om hygien, kap ) I Arbetsmiljölagen nämns att arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetet skall också planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö. Skollagen föreskriver att alla barn och ungdomar ska ha lika tillgång till utbildning. I utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov, till exempel allergi. Miljöbalken är en ramlag som ska tillämpas så att människor skyddas mot ohälsa. I förarbetet till lagen framgår att hänsyn ska tas till personer som är något känsligare än normalt, t.ex. allergiker. Tips på litteratur och länkar: Informationsblad om pälsdjur i bostaden allergisanering, Astma- och Allergiförbundet, se hemsida. Brev, Hej har du djur hemma?, Astma- och Allergiförbundet, se hemsida. Vårdhundsprojektet, se länk Astma- och Allergiförbundets policy om pälsdjur, se hemsida. Mer information finns på förbundets hemsida. Här hittar du även en överenskommelse som gjorts mellan Synskadades Riksförbund och Astma- och Allergiförbundet.

6 Källor: 1) Ann-Charlotte Egmar, Katten också! Exponering för pälsdjur och dess konsekvenser för pälsdjursallergiska barn ) Miljöhälsorapport 2005, Socialstyrelsen, Institutet för miljömedicin, Arbets- och Miljömedicin Stockholms läns landsting 3) Hur kan vi minska allergibesvär hos barn och unga?, Kunskapssammanställning 2003, Astma- och Allergiförbundet 4) Brev, Hej har du djur hemma?, finns att ladda ner från Astma- och Allergiförbundets hemsida 5) Betänkande från Äldreboendedelegationen, Bo bra hela livet, SOU 2008:113 6) Miljöhälsorapport 2009, Socialstyrelsen och Karolinska Institutet ORIGINAL ET AB WESSMARK ILLUSTRATION BROMMATRYCK&BROLINS AB, NOVEMBER 2009 Astma- och Allergiförbundet är en intresseorganisation för allergiker. Vi har föreningar över hela landet som arbetar för att sprida information och kunskap om hur det är att leva med astma, allergi och annan överkänslighet. Vi arbetar för att få en miljö där vi alla kan vistas utan att bli sjuka. Vi stödjer även forskning inom området. Vill du hjälpa oss i vårt arbete? Bli medlem du också! Astma- och Allergiförbundet Telefon: Telefax:

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Häftet sammanställt av Sivert Mässing

Häftet sammanställt av Sivert Mässing 2011-01-29 Häftet sammanställt av Sivert Mässing Foto: Sivert Mässing 1 Inledning I det här häftet har jag inledningsvis gjort en beskrivning av vad allergier är och vilka sjukdomssymptom den medför. På

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga allergiska besvär bland barn och ungdomar i Uddevalla kommun. Avser hösten 2003-2006

Handlingsplan för att förebygga allergiska besvär bland barn och ungdomar i Uddevalla kommun. Avser hösten 2003-2006 Handlingsplan för att förebygga allergiska besvär bland barn och ungdomar i Uddevalla kommun. Avser hösten 2003-2006 Antagen av Kommunfullmäktige 2003-10-08 Innehållsförteckning BAKGRUND 3 UDDEVALLA KOMMUNS

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Föräldraföreningen Mot Narkotika - UMEÅ

Föräldraföreningen Mot Narkotika - UMEÅ Hur ser Umeås politiker på framtidens drogrelaterade frågor? Föräldraföreningen Mot Narkotika i Umeå har ställt några frågor till kommunens politiker och gett möjligheten att svara på dessa. Det är av

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN. HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun. 2006-10-24 rev. 2007-04-03

FALKENBERGS KOMMUN. HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun. 2006-10-24 rev. 2007-04-03 FALKENBERGS KOMMUN HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun 2006-10-24 rev. 2007-04-03 INNEHÅLL Inledning 3 Bakgrund 3 Problematiken 4 Lukt, flugor, buller 4 Hästallergi 5 Vetenskapliga

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

Regeringsuppdrag Rapport 2011:6. Vägledning för planering för och invid djurhållning

Regeringsuppdrag Rapport 2011:6. Vägledning för planering för och invid djurhållning Regeringsuppdrag Rapport 2011:6 Vägledning för planering för och invid djurhållning Vägledning för planering för och invid djurhållning Boverket maj 2011 Förord 2 Titel: Vägledning för planering för och

Läs mer

Lokala riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bebyggelse i Skövde kommun

Lokala riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bebyggelse i Skövde kommun Lokala riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bebyggelse i Skövde kommun Upprättad Mars 2011 Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-03-17, 29 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 4 Hästens behov och miljöpåverkan...

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin God bebyggd miljö Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö Arbets- och miljömedicin Inledning Är det lönsamt att satsa pengar på att arbeta proaktivt

Läs mer

Koll på vardagsekonomin

Koll på vardagsekonomin Koll på vardagsekonomin 2 Inkomster och utgifter är en del av livet. En vardagsekonomi i balans ger dig trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer. Med den här broschyren vill vi ge dig råd och tips

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer