Vad är allergi? SAMORDNANDE ALLERGISJUKSKÖTERSKA BARNMEDICINSKA KLINIKEN I LUND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är allergi? THERESE.STERNER@SKANE.SE SAMORDNANDE ALLERGISJUKSKÖTERSKA BARNMEDICINSKA KLINIKEN I LUND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS"

Transkript

1 Vad är allergi? SAMORDNANDE ALLERGISJUKSKÖTERSKA BARNMEDICINSKA KLINIKEN I LUND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS

2 Allergi beror på att kroppens normala försvarsmekanismer immunförsvaret som finns mot främmande ämnen inte fungerar fullt ut Allergi är ett Funktionshinder Det som kroppen normalt borde tåla och som andra personer klarar kan hos den allergiske orsaka symtom Orsakas av olika protein som vi kommer i kontakt med via växter, djur eller mat Överkänslighetsreaktioner kan utlösas av många olika saker: dofter Tobaksrök kemikalier Mat Svårighetsgraden av besvären varierar ofta mellan olika personer.

3 överkänslighet Allergi Immunologisk Icke allergisk överkänslighet IgE-förmedlad allergi Andra immunologiska mekanismer

4 Allergi/överkänslighet mot.? Pälsdjur Katt Hund Häst gnagare Kvalster Mögel Pollen Björk Gräs Gråbo Dofter Livsmedel Insekter Bi och Geting Kontaktallergi Nickel krom Kobolt Kolofonium Parfymämnen

5 Perenna allergen Mögel Perenna allergen Pälsdjur

6 Säsongsbunden allergi

7 Symtom från alla organ Näsa ögon nästäppa, rinnsnuva, röda ögon, svullna ögon Mun klåda, svullnad Lungor hosta, astma Mage tarm magsmärtor, diarré, illamående, förstoppning, kräkningar Hud eksem, nässelutslag, klåda, rodnad,, allergiska svullnader

8 Nästan alla känner till någon som har allergi eller astma på arbetsplatsen. GÖR DU DET? HAR DU/NI HANTERAT DETTA PÅ NÅGOT SÄRSKILT SÄTT? ÅTGÄRDER?

9 Arbetsmiljön är viktig för alla För personer med astma, allergi och annan överkänslighet kan hinder i den fysiska arbetsmiljön eller bristande hänsyn och dåligt bemötande medföra att symptom uppstår eller förvärras. Leda till sjukskrivning Byta yrke Dålig kvalitet på utbildningen Men många som har någon form av allergi kan fungera i stort sett utan besvär om de slipper utsättas för sådant de inte tål. Därför måste arbetsmiljön utformas efter vars och ens behov. Det är viktigt att allergifrågorna finns med i det systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs på arbetsplatserna

10 Hur behandlas allergi? Allergiska reaktioner ska förhindras anpassning av den omgivande miljön medicineras endast när detta inte räcker Många både barn och vuxna med astma och allergi behöver periodvis daglig medicinering för att förebygga besvär Obehandlad astma och allergi är en känd riskfaktor för koncentrationsproblem och inlärningssvårigheter i skolan.

11 Åtgärder Ta inte in levande pälsdjur och fåglar i arbetsplatsens lokaler. Detta gäller även kvällar, helger och lov. Ta fram en lokal policy om att man på arbetet inte bör använda parfym eller doftande hud- eller hårvårdsartiklar. Förvara inte ytterkläder i arbetslokalerna. Låt inte antalet personer överstiga rekommenderat antal avseende ventilation. Anslå gärna rekommenderat antal vid varje enskild lokal. Vädra regelbundet Beakta allergiaspekten vid upphandling av inredning, hygienvaror och kemisk-tekniska produkter. Beakta allergiaspekten vid planering av den gröna miljön i och strax utanförarbetsplatsen Beakta allergiaspekten vid renovering/ombyggnation av arbetsplasten

12 Tillgänglighet hinder? Skola/barnomsorg livsmedel Städning indirekt pälsdjurs kontakt dofter tobaksrök, ventilation Hälso- och sjukvård dofter, tobaksrök (rökning vid entréer), pälsdjursallergen, växtval Butiker doftande produkter vid entrén (inkl blommor) manuell fiskförsäljning doftande rengöringsmedel Pälsdjur bristfälliga innehållsdeklarationer Arbetsplatser städning, ventilation, tobaksrök, parfym Fritid/idrott dofter, dammiga lokaler Restauranger/serveringar bristfälliga innehållsdeklarationer Bostäder pälsdjur, tobaksrök, dofter, ventilation, avsaknad av allergianpassade studentbostäder, avsaknad av allergianpassat byggande Kommunikationer pälsdjur på tåg, doftande busschaufförer och passagerare Hotell allergianpassade rum, heltäckningsmattor, tobaksrök Kultur, nöje dofter, allergiframkallande växter, rökmaskiner

13 Mindre bra miljöer

14 Bra miljöer

15 STÄDNING-RENGÖRING Kan vara såväl en vän som en fiende Rengöring av invändiga ytor har betydelse för de hygieniska förhållandena och för luftens kvalitet i en byggnad Städnivån har i skolor och allmänna lokaler sjunkit under de senaste decennierna

16 Vad händer vid städning? Sker ofta dagtid under pågående verksamhet Uppvirvling av damm T ex textila golv är svåra att hålla rena och utgör en depå för smuts och föroreningar. Dammet innehåller mycket allergent material Ökad risk för besvär hos känsliga personer Ökad kemikalie- och i viss mån även en ökad fuktbelastning

17 STÄDBARHETEN Nya lokaler bör utformas så att de blir lättstädade Bord, stolar Hyllor, skåp Golvbeläggning Miljön bör planeras så att dammsamlande ytor blir färre stängda skåp De som finns i verksamheten ansvarar för att det är städbart på golv och öppnas ytor inför städning Glöm inte bort möbler och annan inredning såsom kuddar och gardiner

18 Hur farlig kan mat vara? FÖR DEN SOM HAR FÖDOÄMNESALLERGI KAN VISS MAT ORSAKA EN ALLERGISK REAKTION.

19 Kan det vara farligt att få en allergisk reaktion Ja den kan bli livshotande!

20 Födoämnesöverkänslighet Terminologi Födoämnesallergi Intolerans IgE Icke-IgE Enzymatisk Odefinierad exempel ägg och mjölk exempel mjölk laktos citrus Farmakologisk Biogena aminer

21 DEN AKUTA REAKTIONEN allergisk chock Engagerar flera organ i kroppen som hud, hjärta, kärl och mag-/tarmkanal. Reaktionen kan komma inom ett par minuter eller efter ett par timmar då man utsatts för något man inte tål.

22 Symtom Hud Nässelfeberutslag Klåda Handflata, fotsula, hårbotten, hörselgång Svullnader Mun Stickande känsla Klåda Svullna läppar Ansikte och hals Rodnad Värmeökning Rastlöshet, oro Uttalad trötthet Ögon och näsa Klåda Ymnig snuva Nästäppa Luftvägar Heshet Skällande hosta Sväljningssvårigheter Mag-tarm symtom Kräkn Illam Diarré Magkramp Generella symtom!!!

23 Akutmediciner Akutläkemedel = Adrenalin Adrenalin via autoinjektor: Anapen Jext Epipen 112

24 Sjuka hus

25 Relativ fuktighet är enkelt uttryckt: -Vatteninnehållet i luften i förhållande till vad luften kan ta emot vid sin temperatur -På vintern är vatteninnehållet mycket lågt, 1-3 gram vatten/m3 luft -På sommaren är vatteninnehållet mellan gram vatten/m3 luft

26 FUKT Artikel i Sydsvenskan gällande en fukt och mögelskadad förskola Det finns väl inte någon som blivit sjuk av att bada bastu säger rektor för förskolan Ur Sydsvenskan maj-07 Therese Sterner

27 SJUKA HUS Det finns många typer av brister i en byggnad som kan påverka människors hälsa och den individuella känsligheten har stor betydelse för vilka besvär som utvecklas Ventilation Fukt Byggfel Bristande underhåll Ej anpassat Drygt 1 miljon vuxna rapporterade symtom relaterade till inomhusmiljön Källa Miljöhälsorapport 2001 Therese Sterner

28 FUKTPROBLEM Fukt och mögel kan framkalla kemiska och mikrobiella processer som ger upphov till att toxiska ämnen frigörs Svensk studie visar att mer än 1000 fall årligen kan knytas till fuktproblem i inomhusmiljön Flera studier tyder på att det kan finnas samverkande effekter mellan olika exponeringar inomhus som t.ex. ämnen som bildas vid fukt och mögelskador, tobaksrök och allergen från kvalster och pälsdjur då det gäller astmautvecklingen bland barn. Källa: Miljöhälsorapport 2005 Therese Sterner

29 Bostad-Barn-Hälsa-studien i Värmland En studie med 198 förskolebarn med astma och allergi och 202 friska kontroller Kemikalieanvändningen i vår vardag medför ökade risker för allergier hos barn. Förekomsten av PGEs, propylenglykol och glykoletrar, i sovrumsluften visar på samband med astma, hösnuva och eksem, men även antikroppar mot vanliga allergen hos barnen. En riskökning på upp till 180 procent visar studien Riskökningen varierade mellan procent. Det visade sig även att en högre koncentration av PGEs i inomhusluften var kopplad till att barnen hade antikroppar (IgE) mot vanliga allergen såsom katt, hund, pollen med mera. Analysen visade också att användning av vattenbaserade färger i bostaden samt vattenbaserade rengöringsmedel var kopplat till en högre halt av PGEs i sovrumsluften Källa: studie på Karlstads universitet, Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap

30 HÄLSOPROBLEM RELATERADE TILL MILJÖN VANLIGA SYMTOM Slemhinne- och luftvägssymtom Irritation i ögon, näsa Nästäppa Torrhet i svalg, heshet och hosta > infektioner Försämring av astma Hudsymtom Hetta, hudrodnad i ansiktet och på halsen Torr och fnasig hud Klåda, utslag Försämring av eksem Allmänna symtom Trötthet Koncentrationssvårigheter Huvudvärk Komfortproblem Obehaglig lukt Torr och dålig luft Instängt och dragigt För hög/låg temperatur Therese Sterner

31 Efter många års forskning, vad vet man idag? Egentligen bara att fukt och mögel i byggnader utgör indikatorer på att någonting i huset är fel, och att fukt och mögelskador leder till, framförallt, en 30 % (vuxna) - 50 %(barn) ökad risk för astmasymtom

32 patientfall

33 Karl 26 år Söker för försämrat eksem och irriterade slemhinnor i ögon och näsa. Dock oregelbundna symtom, kommer då och då. Känd allergi mot björk, gräs och mögel Nytt pricktest verifierar detta, inget nytt Recept på ögondrp, nässpray Remiss för hembesök

34 hembesöket Hus på landsbygden Byggt 2000 Hur gå vidare? Arbetsplats? Studerar Fritidsaktiviteter Ingen källare, platta på mark Tennis symtom före och efter spel oavsett hall Bättre ibland sommartid, trots cykling i gräspollentider Transport till träningen? Golvburen Resultat: värme Mekanisk AC frånluft full av mögel och bakterier Ingen lukt eller Sanering fuktskada Bil Städat och Inga välskött symtom efter detta!!!!! Unken lukt, inget synligt Rekommenderar kontroll

35 Att kontakta Arbetsmiljöverket Previa /företagshälsovård Allergikonsulent/samordnare Yrkes- och miljömedicin Fastighetsförvaltare Miljöförvaltning Boverket Anticimex

36 Tack för uppmärksamheten nu blir det fika!

Allergisk reaktion hos barn

Allergisk reaktion hos barn Allergisk reaktion hos barn Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2011 Therese.sterner@skane.se Vad är allergi? Allergi

Läs mer

Häftet sammanställt av Sivert Mässing

Häftet sammanställt av Sivert Mässing 2011-01-29 Häftet sammanställt av Sivert Mässing Foto: Sivert Mässing 1 Inledning I det här häftet har jag inledningsvis gjort en beskrivning av vad allergier är och vilka sjukdomssymptom den medför. På

Läs mer

allergi - har det med oss att göra? handlingsprogram astma & allergi

allergi - har det med oss att göra? handlingsprogram astma & allergi allergi - har det med oss att göra? handlingsprogram astma & allergi Göteborgs Stads Allergikommitté Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Inledning 5 Kort historik och fakta om allergi, astma och annan

Läs mer

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn?

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Till verksamhetschefer och upphandlare av städning i förskola/skola Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Under dagen går vi igenom vad astma

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan

Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan överkänslighet. Våra lokalföreningar finns i hela Sverige och tillsammans

Läs mer

EN BOK FÖR ALLA SOM BRYR SIG OM EN HÄLSOSAM INNEMILJÖ

EN BOK FÖR ALLA SOM BRYR SIG OM EN HÄLSOSAM INNEMILJÖ EN BOK FÖR ALLA SOM BRYR SIG OM EN HÄLSOSAM INNEMILJÖ Inneboken 1 2 EN BOK FÖR ALLA SOM BRYR SIG OM EN HÄLSOSAM INNEMILJÖ Folkhälsoinstitutet Socialstyrelsen Inneboken 3 Förlag och distribution: AB Svensk

Läs mer

Barnallergiforum 2014

Barnallergiforum 2014 Barnallergiforum 2014 1 Barnallergiforum 2014 Den 20 november 2014 arrangerades Barnallergiforum 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Det blev en fullbokad och mycket lyckad konferens, som var inriktad

Läs mer

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan

Bakgrund Inledning Städningens betydelse för inomhusmiljön Förskolan och skolan Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer

Läs mer

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Fakta Enligt en stor nationell kartläggning 6) är det uppskattningsvis cirka 15% av befolkningen som får allergibesvär av pälsdjur. Pälsdjur avger

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN ALLERGIROND I FÖRSKOLAN Ett hjälpmedel för förskolans egenkontroll av innemiljön. Checklistan för allergirond i förskolan har utarbetats av Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län i samarbete med

Läs mer

Har allergenexponering i skol för astma och andra allergisju

Har allergenexponering i skol för astma och andra allergisju Har allergenexponering i skol för astma och andra allergisju SAMMANFATTNING: Skolans ansvar är att skapa en så trygg miljö som möjligt för barn som går i skolan, men denna miljö kan inte bli säker och

Läs mer

Små hus stora problem? Small houses big problems?

Små hus stora problem? Small houses big problems? Malmö högskola Människa miljö samhälle 120 p Teknik och samhälle C-uppsats, våren 2007 Små hus stora problem? En intervjustudie om inomhusmiljön i svenska småhus Small houses big problems? An interview

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

ALLERGIROND I SKOLAN

ALLERGIROND I SKOLAN ALLERGIROND I SKOLAN Ett hjälpmedel för skolans egenkontroll av innemiljön. Checklistan för allergirond i skolan har utarbetats av Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län i samarbete med Statens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Allmän bakgrund... 2 Vad är byggnadsrelaterad ohälsa?... 3 Faktorer i inomhusmiljön som ofta diskuteras i samband med byggnadsrelaterad ohälsa... 3 Utredningsprinciper

Läs mer

(Rapport / arbetsmaterial, bör endast användas i samarbete med Myc-Tech) Miljöhälsorapport 2005 - fastighetsområdet Myc-Techrapport 2005:2

(Rapport / arbetsmaterial, bör endast användas i samarbete med Myc-Tech) Miljöhälsorapport 2005 - fastighetsområdet Myc-Techrapport 2005:2 Miljöhälsorapport 2005 - fastighetsområdet Myc-Techrapport 2005:2 datum: 7 mars 2005 1 INNEHÅLL FÖRORD SAMMANFATTNING 1. INLEDNING 2. MÅL FÖR MILJÖRELATERAD HÄLSA Sida 3 4 6 8 3. MILJÖ- OCH HÄLSORELATERAD

Läs mer

Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö

Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö - Riskanalys och fokusförslag för effektivt hälsoskyddsarbete Lotta Hansson 2013 Miljö- och hälsoskyddsvetenskap Examensarbete för magisterexamen 15 hp Lunds universitet

Läs mer

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 Konferens i Örebro 14-15 mars 2006 1 Konferensen är den åttonde i en serie beträffande inomhusklimat. Den första hölls i september 1985 och har därefter återkommit vart tredje

Läs mer

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten så sköter du om din astma & allergi under graviditeten läkarnas bästa råd Under graviditeten ställs alla kvinnor inför frågor som man inte har haft anledning att fundera på tidigare. För dig med astma

Läs mer

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Astma En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i

Läs mer

Rapport Nr: 1999:1. Program för kommunal städning. T Alsmo, Stockholm 1999 INNEHÅLL KAPITEL SIDA FÖRORD INLEDNING ALLMÄNT OM LUFTFÖRORENINGAR

Rapport Nr: 1999:1. Program för kommunal städning. T Alsmo, Stockholm 1999 INNEHÅLL KAPITEL SIDA FÖRORD INLEDNING ALLMÄNT OM LUFTFÖRORENINGAR Rapport Nr: 1999:1 Program för kommunal städning. T Alsmo, Stockholm 1999 INNEHÅLL KAPITEL SIDA FÖRORD 2 1 INLEDNING 3 2 ALLMÄNT OM LUFTFÖRORENINGAR 5 3 NYCKELTAL FÖR STÄDINSATS 9 4 5 PÅVERKANDE FAKTORER

Läs mer

Ett hembesök - Är inte alltid som vi tror! Birgitta Lagercrantz och Therese Sterner Allergikonsulenter

Ett hembesök - Är inte alltid som vi tror! Birgitta Lagercrantz och Therese Sterner Allergikonsulenter Ett hembesök - Är inte alltid som vi tror! Birgitta Lagercrantz och Therese Sterner Allergikonsulenter Hembesöket Utförs enligt genomarbetad metod (Allergikonsulenterna) BLFa och ASTA Medicinering följsamhet

Läs mer

Doktorn, min bostad gör mig sjuk!

Doktorn, min bostad gör mig sjuk! 1 Doktorn, min bostad gör mig sjuk! Denna översikt av sjukdomar framkallade av inomhusmiljön är avsedd som en orientering för den intresserade och en hjälp till vidare undersökningar av personer och inomhusmiljö.

Läs mer

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin God bebyggd miljö Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö Arbets- och miljömedicin Inledning Är det lönsamt att satsa pengar på att arbeta proaktivt

Läs mer

Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det

Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det TILL DIG I FÖRSKOLA, SKOLA ELLER FRITIDSHEM Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det 1 Förord Otillräcklig städning, bristfällig ventilation och olämpliga material är några av de faktorer i en lokal

Läs mer

Dålig inomhusluft skolans dolda hot. En rapport från Svensk Ventilation September 2014

Dålig inomhusluft skolans dolda hot. En rapport från Svensk Ventilation September 2014 En rapport från Svensk Ventilation September 2014 Svensk Ventilation Postadress Besöks-/Leveransadress Telefon E-post Org nr Box 47103 Årstaängsvägen 19 C 08-762 73 60 info@svenskventilation.se 802015-8161

Läs mer

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi!

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Trött på att snyta dig? Kanske blir du emellanåt täppt i näsan, får rinnsnuva eller kliande och rödsprängda ögon? Om det är en förkylning brukar symtomen

Läs mer

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåker Rapport maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Utförande och metod...

Läs mer