FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS"

Transkript

1 nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas vid Kungl.Tekn. Högskolan i Stockholm. Resultatet visar kvaliteter och brister hos byggnaden som de upplevs av brukarna. Enkätresultatet är till nytta för fastighetsägaren, dels i planeringen av drift och underhåll och dels för att få kvalitetshöjande åtgärder bekräftade av brukarna. Det tar ca 10 minuter att fylla i enkäten. Sätt ett kryss i rutan för de svarsalternativ som passar dig bäst. Försök att svara på alla frågor. Kan eller vill du inte svara på någon fråga så utelämna svar. Lämna gärna kommentarer i slutet av enkäten. Observera att de flesta frågorna handlar om just det rum eller ställe där du normalt sitter och arbetar. Det märker du genom att frågan innehåller din personliga arbetsplats. Svaren kommer att sammanställas och redovisas för fastighetsägaren. Redovisningen innehåller bara avidentifierade uppgifter. För att få kunskap om innemiljön på din arbetsplats är ditt personliga svar viktigt. Ditt svar lämnar du till.. Har du några frågor? Ring till: Tove Malmqvist, KTH, tel Mauritz Glaumann, KTH, tel eller högskolan i Gävle, tel

2 Datum: Arbetsplats: Byggnadens benämning (om fler än en): Rum nr: Jag arbetar huvudsakligen i: Kontorslandskap Kontorsrum Reception Vaktmästeri 5 Annat, vad? A. ARBETSMILJÖ A1. Är du nöjd eller med? nöjd 1 storleken på din personliga arbetsplats 2 utformningen av din personliga arbetsplats 3 möjligheterna till utblick vid din personliga arbetsplats 4 städningen av lokalerna nöjd Varken nöjd eller 5 övrigt underhåll av lokalerna A2. Är du nöjd eller med? nöjd 1 dina arbetsuppgifter nöjd Varken nöjd eller 2 samarbetet med kollegor 3 arbetsbelastningen 4 dina möjligheter att påverka förhållandena på arbetsplatsen 5 den allmänna stämningen på arbetsplatsen A1:2

3 B. VÄRME OCH TEMPERATUR B1. Besväras du av följande problem med värmen vid din personliga arbetsplats? Ja, ibland 1 för kallt på vinterhalvåret 2 för varmt på vinterhalvåret 3 för kallt på sommarhalvåret 4 för varmt på sommarhalvåret 5 rumstemperaturen varierar med utetemperaturen 6 kallt golv 7 kalla väggar 8 kallt tak 9 drag vid golv 10 drag från fönster 11 drag från dörrar 12 drag från ventilationen Nej, sällan B2. Hur stora är dina möjligheter att påverka värmen vid din personliga arbetsplats (t ex med värme/kylreglage, vädring, solskydd)? 1 stora stora små små Finns inga möjligheter B3. Hur tycker du rumstemperaturen i stort sett brukar vara vid din personliga arbetsplats.? bra 1 under vinterhalvåret bra Acceptabel dålig dålig 2 under sommarhalvåret A1:3

4 C. LUFTKVALITET C1. Besväras du av någon av följande lukter vid din personliga arbetsplats? 1 Avgaslukt, t ex bilavgaser 2 Tobaksrök 3 Matos 4 Lukt av kopieringsmaskiner, skrivare eller liknande 5 Soplukt 6 Avloppslukt 7 Stickande lukt 8 Mögellukt 9 Unken lukt Ja, ibland Nej, sällan C2. Besväras du av något av följande problem vid din personliga arbetsplats? Ja, ibland Nej, sällan 1 Dammig luft 2 Elektrostatiska stötar 3 Torr luft 4 Fuktig luft 5 Instängd luft C3. Hur stora är dina möjligheter att påverka luftkvaliteten vid din personliga arbetsplats genom att reglera ventilationen eller vädra? stora stora små små Finns inga möjligheter 1 C4. Hur tycker du att luftkvaliteten i stort sett brukar vara vid din personliga arbetsplats? bra bra Acceptabel dålig dålig 1 A1:4

5 D. LJUD/BULLER D1. Besväras du av följande ljud vid din personliga arbetsplats? Ja, ibland 1 Ljud utifrån, t ex från trafik, industri eller människor utomhus 2 Tal/röster från angränsande rum 3 Stegljud från angränsande rum 4 Ljud från korridor 5 Skrapljud från möbler 6 Ljud från ventilationen 7 Ljud från kranar, rör eller element 8 Ljud från kopieringsmaskiner eller andra apparater 9 Ekande ljud från tal och röster i rummet 10 Svårighet att uppfatta tal i rummet (för dämpat) Nej, sällan D2. Händer det att du har koncentrationssvårigheter på grund av störande ljud vid din personliga arbetsplats? 1 Ja, ibland Nej, sällan D3. Hur tycker du att ljudförhållandena i stort sett brukar vara vid din personliga arbetsplats? bra bra Acceptabla dåliga dåliga 1 A1:5

6 E. SOL, DAGSLJUS OCH ELBELYSNING E1. Besväras du av följande problem med ljuset vid din personliga arbetsplats? Ja, ibland (varje vecka) 1 För lite dagsljus 2 För mycket direkt solinstrålning 3 Solreflexer 4 För svag elbelysning 5 För stark elbelysning 6 Bländande lampor 7 Flimrande lampor 8 För starka ljuskontraster 9 För kall eller för varm elbelysning Nej, sällan E2. Har du problem med ögonen eller synen när du arbetar vid bildskärm eller läser? 1 Ja, ibland Nej, sällan eller aldrig OM eller Ja, ibland : Tror du att dessa problem har ett samband med belysningen vid din personliga arbetsplats? Ja 2 Nej E3. Hur tycker du att ljusförhållandena i stort sett brukar vara vid din personliga arbetsplats? bra bra Acceptabla dåliga dåliga 1 A1:6

7 F. HUS OCH HÄLSA F1. Har du eller har du haft någon form av allergiska besvär? Ja 1 Astma 2 Hösnuva 3 Allergiska eksem OBS! Har du svarat ja på någon av de tre föregående frågorna skall du också besvara avsnitt K Nej F2. Har du under de tre senaste månaderna haft något/några av nedanstående besvär? (varje vecka) Ja, ibland Nej, sällan eller aldrig Om eller Ja, ibland, tror du att det beror på arbetsplatsens innemiljö? Ja Nej 1 Trötthet 2 Huvudvärk 3 Klåda, sveda eller irritation i ögonen 4 Irriterad, täppt eller rinnande näsa 5 Heshet, halstorrhet 6 Hosta 7 Torr eller rodnande hud i ansiktet F3. Har du återkommande besvär med lederna? Ja 1 Nej OM JA: Händer det att dessa besvär förvärras av att det är kallt eller dragigt vid din personliga arbetsplats? (varje vecka) 2 Ja, ibland Nej, sällan eller aldrig A1:7

8 G. GEMENSAMMA UTRYMMEN/UTEMILJÖ G1. Hur bedömer du innemiljön i gemensamma utrymmen? Luft- Kvaliteten Värmekomforten Ljudförhållandena Ljusförhållandena Bra Accep Dålig Bra Accep Dålig Bra Accep Dåliga Bra Accep Dåliga tabel tabel tabla tabla 1 Fikarum/ pausrum 2 Matsal Korridor Sammanträdesrum 5 Övriga utrymmen 6 Övriga utrymmen 7 Arbetsplatsen som hel- het G2. Besväras du av att den gemensamma uteplatsen på arbetsplatsen (som t ex har utemöbler)? 1 inte får tillräckligt med sol Ja, ibland Nej, sällan Det finns ingen gemensam uteplats 2 är blåsig 3 är bullerstörd 4 ofta utsätts för lukt 5 lätt blir dammig 6 inte får tillräckligt med skugga 7 saknar växtlighet 8 saknar avskildhet G3. Hur tycker du utemiljön i stort sett är intill din arbetsplats (inom ca m)? bra bra Acceptabel dålig 1 dålig A1:8

9 J. BAKGRUNDSFRÅGOR J1. På vilket våningsplan ligger din personliga arbetsplats? 1 Källarvåning 2 Våning delvis under mark (souterrängvåning) 3 Bottenvåning/nedre botten 4 1 trappa upp 5 2 trappor upp 6 3 trappor upp trappor upp eller högre 7 J2. Har din personliga arbetsplats? 1 tapetserats, målats och/eller fått ny golvbeläggning under det senaste året Ja Nej 2 heltäckningsmatta 3 fönster som vetter mot soligt vädersträck 4 - Om ja, finns det, förutom gardiner, någon solavskärmning (t ex markis) vid dessa fönster J3. Hur länge har du haft nuvarande personliga arbetsplats? 1 Mindre än 6 månader 2 6 till 12 månader år år år 6 Mer än 10 år 6 J4. Hur många timmar i genomsnitt per arbetsdag? 1 vistas du vid din personliga arbetsplats 2 sitter du framför en dator h h J5. Hur gammal är du? 1 24 år eller yngre år år år år 6 65 år eller äldre 6 A1:9

10 J6. Är du kvinna eller man? Kvinna 1 Man K. OM DU ÄR ALLERGIKER: (Besvaras av dig som har eller har haft astma, hösnuva eller allergiska eksem fråga F1). K1. Hur länge har du haft dina allergiska besvär? 1 Mindre än 6 mån mån år år år 6 mer än 10 år 6 K2. Hur förändras ditt allergiska tillstånd när du vistas på din arbetsplats? 1 Tillståndet förbättras 2 Tillståndet varken förbättras eller försämras 3 Tillståndet försämras K3. Vilka av följande faktorer anser du bidrar till dina allergiska besvär? Flera alternativ kan anges. 1 Årstiden 1 2 Kosthållningen 2 3 Utemiljön (t ex avgaser, pollen) 3 4 Kranar, dörrtrycken, handtag mm på arbetsplatsen, på grund 4 av kontaktallergi 5 Heltäckningsmattor på arbetsplatsen 5 6 Kollegor som röker 6 7 Kollegor som använder parfym 7 8 Kollegor som har pälsdjur 8 9 Arbetsplatsens innemiljö 9 10 Annat, vad.. 10 A1:10

11 L. ÖVRIGA SYNPUNKTER Lämna gärna ytterligare synpunkter på inne-, utemiljö, gemensamma utrymmen eller enkäten här! A1:11

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning.

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Överläkare Kjell Andersson Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro 701 85 Örebro

Läs mer

manual MM-enkäterna arbetsmiljö - basenkät Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna arbetsmiljö - basenkät Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. arbetsmiljö - basenkät MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se

Läs mer

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler Frisk inomhus Så skapar vi bra inomhusmiljö i kommunens lokaler Innehåll 1. Från kärringgnäll till konkret handling...7 2. Att bygga upp en organisation... 12 Att bemöta dem som klagar...12 Samarbete och

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I LUNDS KOMMUN

MILJÖ OCH HÄLSA I LUNDS KOMMUN MILJÖ OCH HÄLSA I LUNDS KOMMUN INNEHÅLL MILJÖ OCH HÄLSA I LUNDS KOMMUN en uppföljande enkät 3 SAMMANFATTNING 4 MATERIAL OCH METOD 5 RESULTAT 1 HÄLSA 11 1.1 Hälsa allmänt 11 1.2 Allergi, överkänslighet

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

Hälsotillståndet i Österbottniska skolor. Maj-Helen Nyback, Tony Pellfolk, Maria Snickars och Annika Wentjärvi,

Hälsotillståndet i Österbottniska skolor. Maj-Helen Nyback, Tony Pellfolk, Maria Snickars och Annika Wentjärvi, Hälsotillståndet i Österbottniska skolor Maj-Helen Nyback, Tony Pellfolk, Maria Snickars och Annika Wentjärvi, Frågeställningar inför delprojektet Kan upplevd hälsa/ohälsa bland personal och elever i

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Byggnadsstyrelsen Tekniska byråns information 98 1988-11 Arbetsmiljöundersökning -ett exempel från Umeå universitet Ett samarbetsprojekt Byggnadsstyrelsen -Statshälsan Dokumentets utgivare Dokumentnamn

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN ALLERGIROND I FÖRSKOLAN Ett hjälpmedel för förskolans egenkontroll av innemiljön. Checklistan för allergirond i förskolan har utarbetats av Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län i samarbete med

Läs mer

Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling

Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling Dagmar Anders Zorn 1 2 En undersökning om kvinnors välbefinnande efter strålbehandling Undersökningen utförs vid Klinisk Cancerepidemiologi, Sahlgrenska

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

ALLERGIROND I SKOLAN

ALLERGIROND I SKOLAN ALLERGIROND I SKOLAN Ett hjälpmedel för skolans egenkontroll av innemiljön. Checklistan för allergirond i skolan har utarbetats av Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län i samarbete med Statens

Läs mer

Kompletterande formulär om innemiljön hemma och på arbetet

Kompletterande formulär om innemiljön hemma och på arbetet LUFTVÄGAR OCH HÄLSA II Area ( ) ( ) ( ) Personkod ( ) ( ) ( ) ( ) Kompletterande formulär om innemiljön hemma och på arbetet Frågeformuläret består av en inledande sida, samt fyra delar om innemiljön (I-IV):

Läs mer

4.2 Vilka är de viktigaste erfarenheterna från det mångåriga arbetet med MM-enkäterna?

4.2 Vilka är de viktigaste erfarenheterna från det mångåriga arbetet med MM-enkäterna? Tolkning av enkätdata och behov av hälsoundersökningar Kjell Andersson, Per Vihlborg 4.1 Hur säkra bedömningar kan göras med enkäter? 4.2 Vilka är de viktigaste erfarenheterna från det mångåriga arbetet

Läs mer

Häftet sammanställt av Sivert Mässing

Häftet sammanställt av Sivert Mässing 2011-01-29 Häftet sammanställt av Sivert Mässing Foto: Sivert Mässing 1 Inledning I det här häftet har jag inledningsvis gjort en beskrivning av vad allergier är och vilka sjukdomssymptom den medför. På

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

Vad kan du göra för att få ett bättre inomhusklimat?

Vad kan du göra för att få ett bättre inomhusklimat? Vad kan du göra för att få ett bättre inomhusklimat? Vilken rumstemperatur är lämplig och hur ställer jag in den? 21 C Alla erfarenheter talar för att 21 o C ± 1 o C är den temperatur som totalt sett ger

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Slutrapport 1 för STEM-projekt 21623-1

Slutrapport 1 för STEM-projekt 21623-1 Rapportbilaga Slutrapport 1 för STEM-projekt 21623-1 Bilageförteckning Bilaga 1 Karta över s tätort Bilaga 2 Karta över s tätort Bilaga 3 Karta över /Stensele tätort Bilaga 4 Karta över s tätort Bilaga

Läs mer

Makten och möjligheten i landstingspolitiken Del 3 Uppföljande enkätstudie bland förtroendevalda i Landstinget Gävleborg 2010

Makten och möjligheten i landstingspolitiken Del 3 Uppföljande enkätstudie bland förtroendevalda i Landstinget Gävleborg 2010 Upprättad av Birgitta Olsson, Gabriella Petterson Utfärdad 2010-03-16 Dnr LS 370/10 Makten och möjligheten i landstingspolitiken Del 3 Uppföljande enkätstudie bland förtroendevalda i Landstinget Gävleborg

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer