Inomhusmiljö och hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inomhusmiljö och hälsa"

Transkript

1 Inomhusmiljö och hälsa Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin, Lund Med tack till yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson för många av bilderna!

2 Litteratur: Socialstyrelsen (2005). Miljöhälsorapport, kapitel 13. Socialstyrelsen (2006). Meddelandeblad: Hälsorisker vid fuktproblem i byggnader. Boverket (2010). God bebyggd miljö förslag till nytt delmål för fukt och mögel.

3 Genom lättja förfalla husets bjälkar och genom försumlighet dryper det in i huset Predikaren 10:18

4 Ur Konferensbok Inomhusklimat Örebro 2006

5 Det man gör själv Tobak Rökelse Städning Matlagning etc Ur Konferensbok Inomhusklimat Örebro 2006 Många andra orsaker till sådana besvär Mer än vanligt? (gruppnivå)

6 Det är vanligt med irritation i näsa och ögon Stockholmsundersökning 3H - enkät år 2005 till 7640 boende i 481 flerbostadshus Näs- och ögonirritation hade ökat mellan 1991/93 och 2005 bland boende i hela beståndet av flerbostadshus - näsbesvär varje vecka 17% (8% relaterar dem till bostaden) - ögonbesvär varje vecka 11% (6% relaterar dem till bostaden) Högsta besvärsfrekvenserna fanns hos boende i hus byggda Besvärsfrekvenserna hos boende i nybyggda hus hade minskat

7 Källa: Miljöhälsorapport 2005, Socialstyrelsen Det är inte bara miljonprogrammets hus som har problem Det man ser - fuktskada, mögelväxt - är ungefär lika vanligt i småhus och flerbostadshus Det man upplever - dålig luft, mögellukt - är vanligare i flerbostadshus Ventilation??

8

9 Bra frågor Vilken typ av besvär rör det sig om? När började besvären? Har andra också besvär? Är den som klagar nyinflyttad eller ny i lokalerna? Förekommer besvären endast i den aktuella inomhusmiljön? Kan besvären relateras till lokalerna? Har något hänt med byggnaden? Är fastighetsägaren/förvaltaren kontaktad? Känner man till vad fastighetsägaren gjort för att åtgärda problemet?

10 Fuktproblem i bostäder och hälsa Vuxna Vanligare med astmabesvär (x 2) Fuktproblem är också relaterat till ospecifika symtom som trötthet, huvudvärk och luftvägsinfektioner Barn Vanligare med allergi Föräldrar som anger dålig luftkvalitet inomhus rapporterar oftare allergisjukdom hos barnen Källa : BMHE 2003 Vanligare med upprepade episoder av luftvägsbesvär (x 2) Beräkning: Mer än 1000 barn årligen i åldrarna upp till 4 år beräknas drabbas av astma till följd av fukt- och mögelskador i hemmet.

11

12 MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % Buller Belysning Damm och smuts Drag För hög rumstemperatur BESVÄR/SYMTOM (ja,ofta) % Torr, kliande, rodnad hud på händerna Annat Trötthet Tung i huvudet Huvudvärk Andras tobaksrök Statisk elektricitet Obehaglig lukt Torr luft 40% 80% Instängd "dålig" luft Varierande rumstemperatur För låg rumstemperatur Fjällning/klåda i hårbotten/öron Torr eller rodnad hud i ansiktet Hosta Heshet, halstorrhet 20% 40% Illamående/yrsel Koncentrationssvårigheter Klåda, sveda, irritation i ögonen Irriterad, täppt eller rinnande näsa Örebroenkäter med referensgruppsresultat

13 MILJÖFAKTORER BESVÄR/SYMTOM (ofta besvärad) % Buller Belysning Damm och smuts Drag För hög rumstemperatur (ja,ofta) % Torr, kliande, rodnad hud på händerna Annat Trötthet Tung i huvudet Huvudvärk Andras tobaksrök 40% 80% Varierande rumstemperatur Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% 40% Illamående/yrsel Statisk elektricitet Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft För låg rumstemperatur Torr eller rodnad hud i ansiktet Hosta Heshet, halstorrhet Koncentrationssvårigheter Klåda, sveda, irritation i ögonen Irriterad, täppt eller rinnande näsa

14 Förhöjd andel? I manual till Örebroenkäterna (2011): Beställningsmaterial, enkäter inneklimat, MM-enkäter Referensfrekvens % Erforderliga skillnader i % vid olika gruppstorlekar

15 EN STÄNDIG REFLEXION: Hur har ärendet hanterats? Hur har det påverkat de anställda? Sårbara grupper: Vilket förtroendekapital finns kvar? Särskilt i kommuner vem tar ansvar för fastigheten

16 Miljonprogrammet bostäder för 25% av befolkningen 1/3 storskaliga höghusområden 1/3 låga flerbostadsområden 1/3 småhus

17 Barn som besökt VC pga luftrörsbesvär: Fukt och mögel i lägenheten? Herrgården Törnrosen Antal familjer 30 Självrapporterat fuktskada, mögelväxt, dålig lukt 83% Synligt vid hembesök fuktskada, mögelväxt, dålig lukt 77% Antal familjer 40 Självrapporterat fuktskada, mögelväxt, dålig lukt 55% Synligt vid hembesök fuktskada, mögelväxt, dålig lukt 40%

18 Trångboddhet i olika delar av Malmö Trångboddhet bland 133 familjer i Rosengård, som bott flera år i Sverige. De flesta barnen är födda i Sverige.

19 Med tjänstemans glasögon Med tjänstemans glasögon Trångboddhet I verkligheten

20 Lite Mögel? Med tjänstemans glasögon I verkligheten

21 "Sjuka" lägenheter och sjuka barn. En miljömedicinsk undersökning i området Herrgården, Rosengård Området byggdes Det planerades för 2700 boende, men man uppskattar att det nu bor personer i området. Genom åren har det varit 7 olika fastighetsägare, och underhållet har varit mycket eftersatt. FUKT-OCH MÖGELSKADADE BADRUM OCH TOALETTER

22 "Sjuka" lägenheter och sjuka barn. En miljömedicinsk undersökning i området Herrgården, Rosengård Området byggdes Det planerades för 2700 boende, men man uppskattar att det nu bor personer i området. Genom åren har det varit 7 olika fastighetsägare, och underhållet har varit mycket eftersatt. FUKT-OCH MÖGELSKADADE BADRUM OCH TOALETTER

23 "Sjuka" lägenheter och sjuka barn. En miljömedicinsk undersökning i området Herrgården, Rosengård Igensatta ventilationskanaler, som aldrig rensats

24 KACKERLACKOR UNDER DISKBÄNKEN

25 Värsting blev väckarklocka Uppsökande arbete Bostadsbestånd, inte individuella hyresgäster Samverkan mellan kommunala förvaltningar

26 The connection between health and the dwelling of the population is one of the most important that exists "The work we are speaking of has nothing to do with nursing disease, but with maintaining health by removing the things which disturb it... dirt, drink, diet, damp, draughts, and drains." Florence Nightingale ( )

27 Brister i inomhusmiljö - ett ramverk för tänkande och agerande Miljöhälsoeffekter Upplevd inomhusmiljö, komfort Observerad eller uppmätt inomhusmiljö Prestanda för byggdelar Drivkrafter Agerande Självrapporterade hälsobesvär Hur de boende upplever luftkvalitet, värmekomfort, ljudoch ljusförhållanden Syneprotokoll Temperatur, fuktighet, koldioxidhalt. Vilken status har olika byggdelar och komponenter? Finns fuktindikation? Fungerar ventilationen? Vilka flöden? Tänkbara bakomliggande orsaker till brister i innemiljön, - projekteringsfel, byggfel, bristande drift och underhåll eller brukarnas beteende. Förslag till åtgärder på olika förklaringsnivåer i orsakskedjan, som kan adresseras till olika aktörer för att åtgärda problem med inomhusmiljön eller förebygga problem