Varför dessa problem?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför dessa problem?"

Transkript

1 Inomhusklimatproblem och dess handläggning Kjell Andersson, överläkare Yrkes-och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Varför dessa problem? Fukt byggfukt grundläggning läckage bristande ventilation obeprövade material otillräckligt underhåll felaktig användning Varför r blir det så? s diffusa symtom oklar exponering många inblandade oro, indignation konflikter låsta positioner trovärdighetsproblem Ingemar Samuelsson Dammätningar i skolor 1

2 Vanligt scenario Klagomål det luktar mögel Mätningar genomförs utfall: kan föreligga fuktskada förslag: kompletterande mätningar utfall: kan föreligga fuktskada, möjligen fukt under matta förslag: kompletterande mätningar o.s.v. Starta aldrig med avancerade, dyra och ofta svårtolkbara kemiska och mikrobiologiska mätningar m! Starta aldrig med mögelhund m! Vad gör vi då??? anamnes klinisk undersökning provtagning/tester diagnos prognos behandling återbesök Besök i aktuell byggnad Använd dina sinnen - syn, hörsel, lukt etc. missfärgningar släppande mattor kondens på fönsterrutor (på vintern) susande ventilation avvikande lukter Mycket enkla mätningar fastnar ett vanligt A4-papper på frånluftsdon? är tilluftens temperatur lägre än rumsluftens? 2

3 Gör en enkel ritningsgenomgång Ta fram historiken för byggnaden tidigare fuktskador tidigare klagomål, åtgärder Vad säger de som vistas i byggnaden? Var och när förekommer problemen? typ av problem? lokalisation? tidsmässiga variationer? Allmänna råd lyssna - visa respekt ta klagomålen på allvar visa ödmjukhet fånga snabbt upp problemen skaffa överblick involvera brukarna Involvera brukarna! Damm och smuts informera om strategin genomför enkätundersökning initiera arbetsgrupp involvera medicinsk kompetens Andras tobaksrök 80% Varierande Statisk elektricitet Instängd "dålig" luft hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Damm och smuts Andras 80% Varierande hårbotten/öron tobaksrök 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet Klåda, sveda, irritation i ögonen Statisk elektricitet Instängd "dålig" luft Torr eller rodnad hud i ansiktet Klåda, sveda, irritation i ögonen

4 Fuktproblem Luktproblem Andras tobaksrök Damm och smuts hårbotten/öron 80% Varierande 20% Illamående/yrsel WORK ENVIRONMENT (often bothered) % Light that is dim or causes glare and/or reflections Noise Passive smoking Dust and dirt Draft 80% too high Varying room temperature SYMPTOMS (yes, often) % Hands dry, itching, red skin Scaling/itching scalp or ears Fatigue Feeling heavy-headed Headache 20% Nausea/dizziness Statisk elektricitet Instängd "dålig" luft Torr eller rodnad hud i ansiktet Klåda, sveda, irritation i ögonen Static electricity, often causing shocks Unpleasant odor Dry air too low Stuffy "bad" air Dry or flushed facial skin Cough Hoarse, dry throat Difficulties concentrating Itching, burning or irritation of the eyes Irritated, stuffy or runny nose MM 040 NA MM 040 NA Kontor Göteborg Kontor, Myndighet vanligt landskap Antal Temperaturförhållandena Bra Acceptabla Dåliga alltför kallt på vinterhalvåret alltför kallt på andra tider alltför varmt på sommarhalvåret alltför varmt på andra tider Luftkvaliteten Bra Acceptabel Dålig sämre tidiga morgnar sämre på eftermiddagar olika i olika lokaler lukter förekommer Follow-up of a school in Stockholm SCHOOL ENVIRONMENT (often bothered) % SYMPTOMS (yes, often) % Fatigue Light that is dim or causes glare and/or reflections Noise Dust and dirt Draft too high Hands dry, itching, red skin Feeling heavy headed Headache Total House A House B Reference school Number Perceived air quality (%) bad in general worse Monday mornings worse in the afternoons worse when extended lessons different in different rooms smells Passive smoking Static electricity, often causing shocks Unpleasant odor Dry air 80% Varying room temperature too low Stuffy "bad" air 1996 (n = 210) 1997 (n = 210) Scaling/itching scalp or ears Dry or flushed facial skin Cough Hoarse, dry throat 20% Nausea/dizziness Difficulties concentrating Itching, burning or irritation of the eyes Irritated, stuffy or runny nose 1996 (n = 210) 1997 (n = 210) 4

5 Follow-up of a domestic area in Stockholm Fallrapport HOME ENVIRONMENT (often bothered) % SYMPTOMS (yes, often) % Noise Dust and dirt Draft too high Hands dry, itching, red skin Fatigue Feeling heavy headed Headache Scaling/itching scalp or ears Passive smoking 80% Varying room temperature 20% Nausea/dizziness Static electricity, often causing shocks Dry or flushed facial skin too low Difficulties concentrating Cough Unpleasant odor Dry air Stuffy "bad" air 1989 (n = 19) 1991 (n = 19) Hoarse, dry throat Itching, burning or irritation of the eyes Irritated, stuffy or runny nose 1989 (n = 19) 1991 (n = 19) Damm och smuts Andras tobaksrök Statisk elektricitet 80% Varierande Instängd "dålig" luft MM040NA (n=4) Sp440 (n=41) hårbotten/öron Torr eller rodnad hud i ansiktet 20% Klåda, sveda, irritation i ögonen WORK ENVIRONMENT (often bothered) % Light that is dim or causes glare and/or reflections Noise Passive smoking Static electricity, often causing shocks Unpleasant odour Dust and dirt Dry air Draught too high 80% Stuffy "bad" air Varying room temperature too low SYMPTOMS (yes, often) % Hands dry, itching, red skin Scaling/itching scalp or ears Dry or flushed facial skin Cough Hoarse, dry throat Fatigue Irritated, stuffy or runny nose Feeling heavy headed 20% Headache Nausea/dizziness Difficulties concentrating Itching, burning or irritation of the eyes Tot (n = 62) Op etc (n = 41) Tot (n = 62) Op etc (n = 41) Damm och smuts hårbotten/öron Andras tobaksrök 80% Varierande 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet Statisk elektricitet Instängd "dålig" luft Klåda, sveda, irritation i ögonen Sjukh (84) ALB (n=62) 5

6 FLEC-metoden Tenaxrör Total volym ca 0,5 l (på betong) ca l (på matta) Flöde ca 0,1 l/min Ostkupa Uppfläkt matta Volym ca 10 l Aktivt kol Total volym ca 120 l Flöde 1 l/min Drägerpump med Tenaxrör Total volym 0,1 l Emission av 2-etylhexanol stdavv. 95% konf.intervall i boendemiljö Emission av TVOC stdavv. 95% konf.intervall i boendemiljö Stdavv. uppgår till Stdavv. uppgår till Stdavv. uppgår till µg/m 2 x h µg/m 2 x h µg/m 2 x h Stdavv. uppgår till 170 µg/m 2 x h n=8 Stdavv. Uppgår till 14 µg/m 2 x h n=9 n= n=9 n=9 n= /lgh lgh lgh lgh20 57-lgh0 65-botten 67-lgh lgh lgh lgh01 67-lgh02 69-botten, rum 69-botten, kök i luft (µg/m³) från matta (µg/m²xh) från betong (µg/m²xh) 69-lgh botten 7-botten 49/lgh lgh lgh lgh20 57-lgh0 65-botten 67-lgh lgh lgh lgh01 67-lgh02 69-botten, rum 69-botten, kök i luft (µg/m³) från matta (µg/m²xh) från betong (µg/m²xh) 69-lgh botten 7-botten 6

7 varmt kallt Blir folk sjuka av dålig innemiljö? drag luktar instängt torrt dammig Luftvägsbesvär Fukt/mögelskadade miljöer associeras med ökad frekvens luftvägsbesvär hos såväl vuxna som barn envisa långvariga förkylningar Ohälsa - inomhusklimat Pricktest skolbarn i olika länder (uttryckt i %) 10 kvalster katt hund björk gräs mögel Tallin Leipzig 4 8 München Sundsvall Örebro Astmatiska besvär det senaste året (%) normal (1%) mycket hög (98%) hög (60%) född i Sverige född utomlands pos.pricktest Andel med invandrarbakgrund 7

8 Hyperreaktivitet Sensorisk hyperreaktivitet reagerar med ospecifka symtom från slemhinnor i luftvägar och ögon utan att antikroppar kan påvisas reagerar successivt mot fler och fler ämnen som parfymer och avgaser (= ospecifik hyperreaktivitet) histaminkänslighet n. trigeminus Nasal mucosa nasal cavity sinusoids Inomhusklimat - ohälsa Aktuella triggers: VOC partiklar MVOC HOT Traumatiska livshändelser. dåligt inomhusklimat oavsett orsak SBS-symtom - ja Förutfattad mening, värdering, allmän uppfattning. Betingning. Uppfattat hot om sjukdom/allergi, missfall, cancer, förgiftning. fuktskadade innemiljöer katt, hund, kvalster rökning inomhus mögel slemhinnebesvär - ja allergier - ja allergier - sannolikt allergier nej! Exemplifiering av vissa Stressfysiologisk försvarsberedskap offer förstärker arousal ger somatiska stressreaktioner hotet ytterligare. och förstärkt perception:, trötthet, yrsel, hudrodnad, slemhinneirritation, andningsbesvär. Hotbilder förmedlade av nyhetsmedia. kemiska ämnen i luften cancer nej!!! ökad slemhinneretbarhet - jaa 8

9 Slutsatser sambandet inomhusklimat-ohälsa komplext många modifierande faktorer det finns samband mellan inomhusklimat och ohälsa även om mekanismerna är okända ödmjuk inställning till problematiken nödvändig det finns inte underlag för säkra uttalanden, speciellt på individnivå men det är svårt att ställa diagnos och bedöma samband i det enskilda fallet, eftersom inga bra mätmetoder finns för att objektivt beskriva effekterna, den individuella känsligheten varierar och exponeringen är komplex och multifaktoriell. men. erfarenheten visar att man om man genomför rätt åtgärder reduceras eller försvinner problemen/symtomen viktigt med kvalitetssäkring och uppföljning 9

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson, Bo Sahlberg, Gabriella Östlund, Ann-Beth Antonsson B 2166 Januari 2014 Rapporten godkänd:

Läs mer

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen Slutrapport för projektet Kompetenscentrum Byggnad - Luftkvalitet - Hälsa 2 (KLUCK 2) Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen nio delprojekt om miljökänslighet, luftkvalitet och sjuka hus ur ett tvärvetenskapligt

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter

RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter Linda Hägerhed Engman Kristina Fyhr Sarka Langer Svein Ruud Peter Ylmén Energiteknik SP

Läs mer

Vad skiljer bra och dåliga flerbostadshus? - resultat från en fältstudie

Vad skiljer bra och dåliga flerbostadshus? - resultat från en fältstudie Rapport 2: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H Vad skiljer bra och dåliga flerbostadshus? - resultat från en fältstudie Gunnel Emenius, Roger Corner, Karin Engvall, Marie Hult En rapport från Karolinska Institutet,

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser RAPPORT Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser Bengt Christensson Gabriella Östlund Eliana Alvarez Ann-Beth Antonsson Juni 2012 B2057 Rapporten godkänd 2012-06-27 John Munthe Forskningschef Organisation

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

RENOVERING AV SKOLBYGGNADER VID PROBLEM MED INOMHUSKLIMATET

RENOVERING AV SKOLBYGGNADER VID PROBLEM MED INOMHUSKLIMATET RENOVERING AV SKOLBYGGNADER VID PROBLEM MED INOMHUSKLIMATET DEL 1 Red. Vesa Asikainen FASTIGHETSÄGARENS HANDBOK FÖR UNDERSÖKNING OCH RENOVERING AV SKOLBYGGNADER VID PROBLEM MED INOMHUSKLIMATET RENOVERING

Läs mer

Ger livsenergi. UV-luftfuktare MJS-900 BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen innan du använder luftfuktaren

Ger livsenergi. UV-luftfuktare MJS-900 BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen innan du använder luftfuktaren Ger livsenergi UV-luftfuktare MJS-900 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen innan du använder luftfuktaren INNEHÅLL UV-LUFTFUKTARE MJS-900 2 REGLAGEPANEL - BESKRIVNING 3 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 3 ALLMÄN

Läs mer

Innehåll: 2 Guide om inneluft. Utgivare: Allergi- och Astmaförbundet rf och Andningsförbundet rf

Innehåll: 2 Guide om inneluft. Utgivare: Allergi- och Astmaförbundet rf och Andningsförbundet rf Guide om inneluft Guiden innehåller information om hur kvaliteten på inneluften kan förbättras och hur man ska handla i problemsituationer i anknytning till inneluften. Guiden är avsedd för förbättring

Läs mer

Vårdprogram palliativ vård

Vårdprogram palliativ vård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE 3 PALLIATIV VÅRD 3 ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Rapport 2014:3. Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård

Rapport 2014:3. Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård Rapport 2014:3 Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård Diagnosgruppen inom Nationellt Register över Smärtrehabilitering (NRS) Britt-Marie Stålnacke, Emmanuel Bäckryd,

Läs mer

Jämlik vård ur underläkarperspektiv. Om underläkares upplevda förutsättningar att erbjuda jämlik vård

Jämlik vård ur underläkarperspektiv. Om underläkares upplevda förutsättningar att erbjuda jämlik vård Jämlik vård ur underläkarperspektiv Om underläkares upplevda förutsättningar att erbjuda jämlik vård Sammanfattning SYLF:s undersökning av underläkares förutsättningar att erbjuda alla patienter jämlik

Läs mer

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering västra sjukvårdsregionen Foto: Rickard Eriksson Förord Denna delrapport 2013 är författad av utvecklingsledaren för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Läs mer

Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet?

Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet? Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet? Utveckling av ett arbetssätt för barn med tal- och språkavvikelser Projekt inom Kompetensfonden Förskoleverksamheten Rinkeby

Läs mer

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Yrkesmässig hygienisk verksamhet Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning. Det

Läs mer

Inga forskningsresultat motiverar gränsvärden men det finns skäl tillförsiktighet

Inga forskningsresultat motiverar gränsvärden men det finns skäl tillförsiktighet Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält - en vägledning för beslutsfattare This text is also available in English Denna vägledning är tänkt att vara ett stöd

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Jag vill också ha en hund...

Jag vill också ha en hund... UMEÅ UNIVERSITY MEDICAL DISSERTATIONS New Series 949 ISSN 0346-6612 From the Department of Nursing, Umeå University, Umeå Sweden Jag vill också ha en hund... EN STUDIE AV BARN OCH TONÅRINGAR MED ASTMA

Läs mer

Kv. Fägnaden 1, Franzéngatan 33 Stockholm

Kv. Fägnaden 1, Franzéngatan 33 Stockholm Kv. Fägnaden 1, Franzéngatan 33 Stockholm Teknisk utredning av fyra lägenheter i trapphus 33. Ulf Gunnarsson och Mikael Sandberg 2013-04-04 SKADETEKNIKGRUPPEN AK Konsult Indoor Air AB Karlsbodavägen 9-11

Läs mer

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 211, R 211:27 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-892- (pdf) ISBN 978-91-7257-893-7

Läs mer

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning Pernilla Johansson, Ingemar Samuelson, Annika Ekstrand-Tobin, Kristina Mjörnell, Per Ingvar Sandberg, Eva Sikander Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Läs mer

Prehospitalt akut omhändertagande Enligt principen L-ABCDE

Prehospitalt akut omhändertagande Enligt principen L-ABCDE I tidningsreferat från bränder och andra olyckor står ofta att räddningstjänsten var snabbt på plats. Det betyder att det ofta är räddningstjänstpersonal som får utföra det så viktiga första arbetet på

Läs mer

Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras förväntningar på sjukvården

Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras förväntningar på sjukvården UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik Kurs: Uppsatskurs i sjukgymnastik 71-80p Uppsats 15hsp, D-nivå Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras

Läs mer

Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan - en kunskapsöversikt med förslag på åtgärder

Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan - en kunskapsöversikt med förslag på åtgärder Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan - en kunskapsöversikt med förslag på åtgärder Titel: Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan Utgiven av. Klimatsamverkan Skåne,

Läs mer

rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den?

rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den? rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den? ERFARENHETSBASERAD KUNSKAP VAD ÄR DET OCH HUR VÄRDERAR VI DEN? Redaktion: Gerthrud Östlinder Astrid Norberg Ewa Pilhammar Andersson Joakim

Läs mer

Förord till den svenska utgåvan

Förord till den svenska utgåvan Förord till den svenska utgåvan Originalets titel: Hva er ervervet hjerneskade? Författare: Jan Magne Krogstad Illustrationer: Annette Flaaum Holth Översättning till svenska: Monica Degermark, leg psykolog/specialist

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer