Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inomhusklimatet i Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013"

Transkript

1 Rapport Inomhusklimatet i i Stockholm Resultatet av en uppföljande enkätundersökning genomförd senhösten 2013 Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Örebro

2 Sammanfattning Våren 2013 genomfördes en enkätundersökning för att inhämta de boendes synpunkter på och upplevelser av innemiljön. Samtidigt genomfördes olika tekniska undersökningar. Enkätundersökningen visade att de boende framför allt besvärades av torr luft samt damm och smuts men också av instängd, dålig luft och obehaglig lukt. Man rapporterade framför allt torrhetssymtom som relaterades till boendemiljön. De boende upplevde att luften kändes instängd och dammig och man besvärades av att eget matos spreds i lägenheten. Bostadskvarteret som sådant upplevdes positivt. Ett antal miljöförbättrande åtgärder har därefter genomförts. Syftet med den aktuella undersökningen är att ta reda på hur de boende upplever boendemiljön efter dessa åtgärder och ta reda på om ytterligare åtgärder behöver genomföras. Den standardiserade Örebroenkäten för boendemiljöer användes liksom vid föregående undersökning. Enkäten skickades ut till vuxna i bostadshusen med adresserna Eyvind Johnssons gata 1, Franzéngatan 33 och 39 samt Harry Martinssons gata 4. Enkäter skickades ut till permanentboende i 56 lägenheter. Totalt besvarade 54 personer från 36 lägenheter enkäterna, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 64 %. Detta är något lägre än vid föregående tillfälle men i nivå med vad man brukar uppnå vid motsvarande undersökningar. De boende besväras också vid denna undersökning framför allt av instängd, dålig och torr luft samt damm och smuts och det förekommer också klagomål på obehaglig lukt (Figur 1). Man rapporterar förekomst av slemhinnesymtom men dessa relateras i begränsad utsträckning till innemiljön. Jämfört med föregående undersökning ses något reducerade klagomålsfrekvenser på främst torr luft och man besväras nu mindre av slemhinne- och hudsymtom. De boende i de olika trappuppgångarna upplever innemiljön på lite olika sätt. Det är framför allt de boende i trappuppgång 4 som fortfarande besväras av dålig luftkvalitet, dammig och torr luft samt irriterande lukt. De boende i trappuppgång 1 upplever miljön positivt och hänför få symtom till miljön medan de boende i trappuppgång 2-3 upplever förbättrad miljö men klagar fortfarande på luftkvaliteten och rapporterar en överfrekvens av symtom. I trappuppgång 4 besväras man i hög utsträckning också av hög rumstemperatur men rapporterar färre symtom jämfört med tidigare undersökning. De boende ger liksom tidigare en positiv bild av bostadskvarteret som sådant. Det finns anledning att framför allt titta närmare på innemiljön i trappuppgång 4, samt givetvis i alla de lägenhetger där de boende upplever problem med inomhusmiljön, speciellt inriktat mot den dåliga luftkvaliteten med irriterande lukter samt de höga rumstemperaturerna under speciellt sommarförhållanden. Det är viktigt att beakta synpunkterna som lämnats av de boende.

3 Bakgrund Våren 2013 genomfördes en enkätundersökning för att inhämta de boendes synpunkter på och upplevelser av innemiljön. Samtidigt genomfördes olika tekniska undersökningar. Enkätundersökningen visade att de boende framför allt besvärades av torr luft samt damm och smuts men också av instängd, dålig luft och obehaglig lukt. Man rapporterade framför allt torrhetssymtom som relaterades till boendemiljön. De boende upplevde att luften kändes instängd och dammig och man besvärades av att eget matos spreds i lägenheten. Bostadsområdet som sådant upplevdes positivt. Ett antal miljöförbättrande åtgärder har därefter genomförts, däribland byte av luftfilter, kåpor och filter i köksfläktarna, justering av ventilationen samt åtgärder mot lukter i hissar. Syftet med den aktuella undersökningen är att se hur de boende upplever boendemiljön efter dessa åtgärder och ta reda på om ytterligare åtgärder behöver genomföras. Metodik Den standardiserade Örebroenkäten för boendemiljöer användes liksom vid föregående undersökning. Enkäten skickades ut till vuxna permanentboende i bostadshusen med adresserna Eyvind Johnssons gata 1, Franzéngatan 33 och 39 samt Harry Martinssons gata 4. Tre exemplar av enkäten delades ut till samtliga lägenheter med permanentboende tillsammans med informationsbrev och svarskuvert. De boende kunde efter ifyllandet lämna in enkäterna i slutna svarskuvert till Einar Mattsson AB. De enkäter som inkommit efter tre påminnelser skickades oöppnade till Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro för dataregistrering, bearbetning, analys samt rapportskrivning. Resultatet presenteras i såväl grafisk form som tabellform och dessutom redovisas översiktligt de specifika kommentarer som lämnats. Jämförelser görs mot några andra bostadsområden där klinikens bostadsenkäter använts. Vid bedömningen av förekomst av besvärande miljöfaktorer och symtom har jämförelser också gjorts mot ett kontrollmaterial från Sundbyberg, som utgjort referensområde för många utförda undersökningar i Stockholmsregionen redovisat som skuggat område i graferna. Jämförelser görs också mellan olika trappuppgångar (följer adresserna). Studiepopulationen Enkäter skickades ut till de permanentboende i 56 lägenheter. Totalt besvarade 54 personer från 36 lägenheter enkäterna, vilket motsvarar en svarsfrekvens av 64 %. Detta är något lägre än vid föregående tillfälle men i nivå med vad man brukar uppnå vid motsvarande undersökningar. Resultat Totalmaterialet Bakgrundsfaktorer Bakgrundsfaktorer för de boende i vid de två enkättillfällena samt referensmaterial från andra områden där motsvarande enkäter använts redovisa i Tabell 1. De boende i är relativt unga. Vid denna undersökning ses färre som klagar på eksem men annars är skillnaderna små och generellt gäller att förekomsten av allergier inte skiljer sig från vad man ser för jämförelseområdena.

4 Tabell 1. Bakgrundsfaktorer för boende i samt några jämförelsematerial Jämförelse område I Jämförelse område II Kontroll område Jämförelseområde 55+ Mars Nov Antal Kön (andel män, %) Ålder, % 18-64år år ej angett ålder Rökare, % Astma, % senaste året Hösnuva, % senaste året Eksem, % senaste året Upplevelsen av inomhusklimatet och rapporterade symtom Upplevelsen av inomhusklimatet och rapporterade symtom redovisas i Figur 1 nedan. Det skuggade området markerar utfallet för kontrollområdet i Sundbyberg. Den streckade linjen i symtomgrafen visar i vilken mån de boende hänför sina symtom till boendemiljön. I Figur 2 redovisas utfallet för män och kvinnor medan Figur 3 visar utfaller för allergiker respektive icke-allergiker. De boende besväras framför allt av instängd, dålig och torr luft samt buller och det förekommer också klagomål på obehaglig lukt (Figur 1). Man rapporterar förekomst av slemhinnesymtom men dessa relateras i begränsad utsträckning till innemiljön. Kvinnorna besväras mer än männen av dålig luftkvalitet samt andras tobaksrök och rapporterar fler symtom än männen (Figur 2). Detta sågs vid föregående undersökning och brukar observeras vid motsvarande enkätundersökningar. Allergikerna besväras mer av instängd, dålig och torr luft jämfört med icke-allergikerna och rapporterar generellt högre symtomfrekvens, mest uttalat för rodnad hud i ansiktet och allmänsymtom (Figur 3). Jämfört med föregående undersökning ses något reducerade klagomålsfrekvenser på torr luft och man besväras nu mindre av slemhinne- och hudsymtom men också av allmänsymtom jämfört med föregående undersökning (Figur 4).

5 Figur 1. INOMHUSKLIMAT MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % Boendemiljön Stockholm, november 2013 Hela materialet Referensdata baseras på ELIB-studie Damm och smuts Drag Buller För hög rumstemperatur Andras tobaksrök 80% Varierande rumstemperatur Statisk electricitet Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Trötthet Totalt (n = 54) Beror på bost miljön Torr, kliande, rodnad hud på händerna Tung i huvudet Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet För låg rumstemperatur Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF Figur 1. Förekomsten av ofta besvärande miljöfaktorer och rapporterade symtom hos boende i området vid årets undersökning. Det skuggade området markerar utfallet för kontrollområdet i Sundbyberg.

6 Figur 2. INOMHUSKLIMAT MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % Boendemiljön Stockholm, november 2013 Män resp Kvinnor Referensdata baseras på ELIB-studie Damm och smuts Drag Buller För hög rumstemperatur Andras tobaksrök 80% Varierande rumstemperatur Statisk electricitet Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Trötthet Män (n = 24) Kvinnor (n = 30) Torr, kliande, rodnad hud på händerna Tung i huvudet Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet För låg rumstemperatur Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF Figur 2. Förekomsten av ofta besvärande miljöfaktorer och rapporterade symtom för män och kvinnor boende i området vid årets undersökning. Det skuggade området markerar utfallet för kontrollområdet i Sundbyberg.

7 Figur 3. INOMHUSKLIMAT MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % Boendemiljön Stockholm, november 2013 Allergi resp Ej allergi Referensdata baseras på ELIB-studie Damm och smuts Drag Buller För hög rumstemperatur Andras tobaksrök 80% Varierande rumstemperatur Statisk electricitet Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Trötthet Allergi (n = 17) Ej allergi (n = 37) Torr, kliande, rodnad hud på händerna Tung i huvudet Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet För låg rumstemperatur Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF Figur 3. Förekomsten av ofta besvärande miljöfaktorer och rapporterade symtom hos allergiker och icke-allergiker boende i området vid årets undersökning. Det skuggade området markerar utfallet för kontrollområdet i Sundbyberg.

8 Figur 4. INOMHUSKLIMAT MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % Boendemiljön Stockholm Mars resp November 2013 Referensdata baseras på ELIB-studie Damm och smuts Drag Buller För hög rumstemperatur Andras tobaksrök 80% Varierande rumstemperatur Statisk electricitet Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Trötthet Mars (n = 76) November (n = 54) Torr, kliande, rodnad hud på händerna Tung i huvudet Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet För låg rumstemperatur Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF Figur 4.

9 Upplevelsen av inomhusklimatet mer detaljerat Av Tabell 2 och Tabell 3 framgår upplevelsen av bostaden och inomhusklimatet mer detaljerat och jämförelser görs mot andra bostadsområden. Upplevelsen av bostadens storlek och planering skiljer sig inte från jämförelseområdena och mellan de två tillfällena. Däremot klagar man i något större utsträckning på dagsljuset samt bostadens standard men skillnaderna är inte särskilt stora. Man upplever bostadens temperaturförhållanden som positiva även om man kan uppleva att det är alltför varmt under sommaren. Bullersituationen upplevs vara ordinär och små skillnader ses jämfört med föregående undersökning. Liksom vid tidigare tillfälle förekommer klagomål på luftkvaliteten även om de reducerats något. Fortfarande besväras man av instängd och dammig luft. Eget matos sprids i mindre utsträckning nu jämfört med tidigare. Man ger liksom tidigare en positiv bild av bostadsområdet som sådant. Av Tabell 3 framgår att man besväras mer av belysningen jämfört med föregående undersökning men är mer nöjd med servicen från värden/förvaltaren.

10 Tabell 2. Resultatpresentation (resultat angivna i procent) Jämförelseområde I Jämförelseområde II Jämförelseområde 55+ Mars Nov Antal Bostadens storlek är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Bostadens planering är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Dagsljuset i bostaden är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Bostadens standard är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Bostadens temperatur är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Om problem kallt på vinterhalvåret alltför varmt på sommaren alltför varmt hela året varierar med utetemperatur kalla golv på vinterhalvåret drag från fönster drag från ytterdörr kan ej påverka temperaturen

11 forts Tabell Jämförelse område I Jämförelse område II Jämförelseområde 55+ Mars Nov Antal Bullersituationen i bostaden mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Om problem störande buller från ledningar och rör störande buller från ventilation störande buller från grannar, trapphus, hissar störande buller utifrån (trafik, industri, lekande barn) annat Luftkvaliteten i bostaden är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Om problem luften känns instängd luften känns dammig irriterande lukt eget matos sprids i bostaden matos från grannar tobaksrök el annan rök fr grannar lukter utifrån (trafik el dyl) imma regelbundet på fönster vintertid imma på fönster vid matlagning små möjligheter att vädra på grund av bullerstörningar kan ej påverka ventilationen Vad anser du allmänt om bostadsområdet mycket bra bra acceptabelt dåligt mycket dåligt

12 Tabell 3. De boendes upplevelse av bostadsområdet. Vad anser du om skötseln belysningen tryggheten servicen från värd/förvaltare Mars Nov Mars Nov Mars Nov Mars Nov Mycket bra Bra Acceptabel Dålig Mycket dålig Jämförelse mellan utfallet för de boende i olika trappuppgångar Trappuppgång 1 (Eyvind Johnssons gata 1) Av Figur 5 framgår att de boende inte längre besväras av torr luft i samma utsträckning som vid föregående undersökning. Man hänför nu få symtom till innemiljön. Materialet är dock litet. De boende framför synpunkter på dagsljuset i lägenheten och upplever temperaturförhållandena positivt (Tabell 4). Liksom vid tidigare tillfälle upplever man bullersituationen mer negativt än vad som gäller för övriga uppgångar. Speciellt upplever man störande buller från grannar, trapphus och hissar samt buller utifrån. Luftkvaliteten upplevs positivt även om man besväras av tobaksrök från grannar. Ett fåtal specifika kommentarer lämnas. Dessa gäller rökande grannar på balkongen. Hundar som urinerar nära ingången. På tisdagar kl 6 töms soprummet och stör då. Tvättstugan behöver bullerisoleras bättre. En kommentar gäller störande buller från ytterdörr som slår igen så hela väggen rör sig. Trappuppgång (Franzéngatan 33 och 39) Av Figur 6 framgår att de boende i något mindre utsträckning besväras av torr luft samt damm och smuts jämfört med föregående tillfälle. En överfrekvens av främst slemhinne- och hudsymtom hänförs trots detta fortfarande till innemiljön. En viss reduktion har skett i miljörelaterad huvudvärt. Av Tabell 4 framgår att man ger en positiv bild av lägenheten och temperaturförhållandena även om det fortfarande drar en del från fönstren. Man upplever bullersituationen oförändrat positivt även om det förekommer störningar från grannar. Luftkvaliteten upplevs fortfarande negativt även om förbättring skett sedan föregående undersökning. Man besväras fortfarande av instängd och dammig luft men inte heller nu av irriterade lukter. Klagomålen på eget matos är något lägre än vid föregående tillfälle. Ett par kommentarer gäller övervuxen gård med buskar. Man önskar att sopnedkastet flyttas eftersom folk när det blir stopp ställer soporna på marken och det lätt drar till sig råttor. Man upplever buller från tvättstuga och flera relaterar sina besvär till boendemiljön. En kommentar gäller att luftkvaliteten är något bättre på vintern eftersom ventilationen verkar fungera bättre då.

13 Trappuppgång 4 (Harry Martinssons gata 4) Av Figur 7 framgår att man nu i större utsträckning besväras av instängd, dålig och torr luft och man klagar fortfarande på obehaglig lukt samt damm och smuts. Man rapporterar färre slemhinne- och hudsymtom men däremot klagar man i större utsträckning på huvudvärk. Av Tabell 4 framgår att man har synpunkter på bostadens planering och bostadens standard. Man har också synpunkter på temperaturförhållandena och framför allt att det är alldeles för varmt på sommaren. Däremot drar det inte längre från fönster liksom vid föregående tillfälle. Bullersituationen har förbättrats avsevärt vad gäller störande buller från grannar men fortfarande besväras man av störande buller från ventilationen (Tabell 4). Man klagar i större utsträckning på dålig luftkvalitet och på att luften känns instängd och dammig. Man besväras av irriterande lukt, att eget matos fortfarande sprids i bostaden och att det blir imma på fönstren vid matlagning. Ett relativt stort antal specifika kommentarer lämnas. Dessa gäller bland annat brister på innegården, där det vid regn blir översvämning och is och halt under vintern. Man upplever också att det inte är tillräckligt sandat och belysningen vid ingången är mindre bra. Man upplever också att innergården är liten och lyhörd och man störs av fester där. Man framför också klagomål på trapphuset och man skulle vilja att hissens innerväggar våttorkades på grund av kladd. Man skulle också vilja att man tog bort reklamtidningar på grund av ökad brandrisk. En kommentar gäller ständigt sus i elementen. Flera kommentarer gäller dålig ventilation som gör att man öppnar fönstren eller balkongdörren. En kommentar gäller avsaknad av ventil under fönster i vardagsrum och ett par kommentarer gäller dålig spisfläkt. En kommentar gäller att det snabbt blir synligt damm i badrummet.

14 Tabell 4. Resultatpresentation (resultat angivna i procent) Trappuppgång 1 Trappuppgång 2+3 Trappuppgång 4 Mars Nov Mars Nov Mars Nov Mars Nov Antal Bostadens storlek är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Bostadens planering är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Dagsljuset i bostaden är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Bostadens standard är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Bostadens temperatur är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Om problem kallt på vinterhalvåret alltför varmt på sommaren alltför varmt hela året varierar med utetemperatur kalla golv på vinterhalvåret drag från fönster drag från ytterdörr kan ej påverka temperaturen

15 forts Tabell 4. Kv Fägnaden Trappuppgång 1 Trappuppgång 2+3 Trappuppgång 4 Mars Nov Mars Nov Mars Nov Mars Nov Antal Bullersituationen i bostaden mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Om problem störande buller från ledningar och rör störande buller från ventilation störande buller från grannar, trapphus, hissar störande buller utifrån (trafik, industri, lekande barn) annat Luftkvaliteten i bostaden är mycket bra bra acceptabel dålig mycket dålig Om problem luften känns instängd luften känns dammig irriterande lukt eget matos sprids i bostaden matos från grannar tobaksrök el annan rök fr grannar lukter utifrån (trafik el dyl) imma regelbundet på fönster vintertid imma på fönster vid matlagning små möjligheter att vädra på grund av bullerstörningar kan ej påverka ventilationen Vad anser du allmänt om bostadsområdet mycket bra bra acceptabelt dåligt mycket dåligt

16 Figur 5. INOMHUSKLIMAT MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % Boendemiljön Stockholm, mars resp nov 2013 Trappuppgång 1 Referensdata baseras på ELIB-studie Damm och smuts Drag Buller För hög rumstemperatur Andras tobaksrök 80% Varierande rumstemperatur Statisk electricitet Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Trötthet Mars 2013 (n = 15) Nov 2013 (n = 8) Torr, kliande, rodnad hud på händerna Tung i huvudet Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet För låg rumstemperatur Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF

17 Figur 6. INOMHUSKLIMAT MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % Boendemiljön Stockholm, mars resp nov 2013 Trappuppgång 2+3 Referensdata baseras på ELIB-studie Damm och smuts Drag Buller För hög rumstemperatur Andras tobaksrök 80% Varierande rumstemperatur Statisk electricitet Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Trötthet Mars 2013 (n = 40) Nov 2013 (n = 31) Torr, kliande, rodnad hud på händerna Tung i huvudet Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet För låg rumstemperatur Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF

18 Figur 7. INOMHUSKLIMAT MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % Boendemiljön Stockholm, mars resp nov 2013 Trappuppgång 4 Referensdata baseras på ELIB-studie Damm och smuts Drag Buller För hög rumstemperatur Andras tobaksrök 80% Varierande rumstemperatur Statisk electricitet Obehaglig lukt Torr luft Instängd "dålig" luft BESVÄR/SYMTOM (ja, ofta) % Trötthet Mars 2013 (n = 21) Nov 2013 (n = 15) Torr, kliande, rodnad hud på händerna Tung i huvudet Huvudvärk Fjällning/klåda i hårbotten/öron 20% Illamående/yrsel Torr eller rodnad hud i ansiktet För låg rumstemperatur Koncentrationssvårigheter Hosta Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa Klåda, sveda, irritation i ögonen Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson /IF

19 Bedömning Svarsfrekvensen vid den aktuella undersökningen är acceptabel även om den är något lägre än vid föregående undersökning. Det förekommer fortfarande klagomål på luftkvaliteten och damm och smuts men en viss förbättring ses jämfört med föregående undersökning vad gäller såväl klagomål som symtom. Boende i trappuppgång 1 ger en positiv bild av miljön medan de boende i trappuppgång 4 upplever luftkvaliteten som sämre än tidigare. Man klagar där också på att det är alltför varmt sommartid. Trots detta rapporterar man där färre slemhinne- och hudsymtom jämfört med föregående tillfälle men däremot klagar man mer på huvudvärk. Det finns anledning att framför allt titta närmare på innemiljön i trappuppgång 4 samt givetvis i alla de lägenheter där de boende upplever problem med inomhusmiljön, speciellt vad avser luftkvaliteten med irriterande lukt samt temperaturförhållandena. Det är viktigt att beakta lämnade synpunkter från de boende.

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Rapport 2013-04-12 Inomhusklimatet i bostadsområdet Kv Fägnaden i Stockholm. Resultatet av en enkätundersökning genomförd bland de boende våren 2013. Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101

Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101 Kjell Andersson, BR 2014-12- 14 MM14101 Previa AB Att. Hasse Persson Box 70 891 22 Örnsköldsvik Bäste Hasse! Översänder resultatet av enkätbearbetningen för Kommunhuset i Östersund. Svarsfrekvensen är

Läs mer

Enkätfrågor skolor och förskolor

Enkätfrågor skolor och förskolor Enkätfrågor skolor och förskolor Kjell Andersson Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro INOMHUSKLIMAT Arbetsmiljö - Skolor 1-6 NORDISK VERSION MM 040 NA Sp1 Datum år mån dag

Läs mer

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning genomförd bland de boende senvåren 2008.

Inomhusklimatet i bostadsområdet. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning genomförd bland de boende senvåren 2008. Inomhusklimatet i bostadsområdet Skarpnäcksfältet i Stockholm. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning genomförd bland de boende senvåren 2008. Rapport MM 7/2008 Kjell Andersson, Inger Fagerlund,

Läs mer

Inomhusklimatet vid Lundbyskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012

Inomhusklimatet vid Lundbyskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012 Inomhusklimatet vid, Örebro kommun Resultatet av en enkätundersökning genomförd senvåren 2012 Örebro 2012-05-27 Kjell Andersson, Miljömedicin Kjell Andersson Örebro Herbert Salomonsson, Previa Inger Fagerlund

Läs mer

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor.

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Högstadieenkäten Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Totalt ser man en viss överfrekvens av klagomål på hög och varierande

Läs mer

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning.

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Överläkare Kjell Andersson Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro 701 85 Örebro

Läs mer

Inomhusklimatet vid Rostaskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012

Inomhusklimatet vid Rostaskolan, Örebro kommun. Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012 Inomhusklimatet vid, Örebro kommun Resultatet av en enkätundersökning genomförd under december 2012 Örebro 2012-12-28 Kjell Andersson Miljömedicin MM Konsult AB Inger Fagerlund Arbets- och miljömedicinska

Läs mer

Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90

Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90 Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90 Kjell Andersson, Inger Fagerlund, Barbro Larsson Miljömedicinska enheten Yrkesmedicinska kliniken Regionsjukhuset,

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer

Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation

Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation Inomhusmiljön i lågenergibyggnader en enkätstudie ingående i energiprojektet Kontrollstation Kjell Andersson Benita Rennes Miljömedicin MM Konsult AB 1 2 Bakgrund Näringsdepartementet har gett Energimyndigheten

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

manual MM-enkäterna kontor Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna kontor Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se Bakgrund Klagomål

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Elever år och äldre nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du går i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

manual MM-enkäterna arbetsmiljö - basenkät Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna arbetsmiljö - basenkät Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. arbetsmiljö - basenkät MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se

Läs mer

manual sjukvårdsinrättningar

manual sjukvårdsinrättningar sjukvårdsinrättningar MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i icke-industriella arbetsplatser är

Läs mer

manual MM-enkäterna vårdinrättningar Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna vårdinrättningar Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. vårdinrättningar MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se Bakgrund

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa

Inomhusmiljö och hälsa Inomhusmiljö och hälsa Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin, Lund 2013-09-24 Med tack till yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson för många av bilderna! Litteratur: Socialstyrelsen (2005). Miljöhälsorapport,

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

manual kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen

manual kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen kontor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i icke-industriella arbetsplatser är vanliga. Såväl

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Personal nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du arbetar i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som

Läs mer

manual arbetsmiljö - basenkät

manual arbetsmiljö - basenkät arbetsmiljö - basenkät MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i icke-industriella arbetsplatser är

Läs mer

"ROSEN" - INOMHUSKLIMAT (MM040NA)

ROSEN - INOMHUSKLIMAT (MM040NA) 11 9 12 8 1 7 2 6 3 5 4 MILJÖFAKTORER MILJÖFAKTORER (ofta besvärad) % "ROSEN" - INOMHUSKLIMAT (MM040NA) Damm & Smuts Referens (N=319) (N=150) Referens databas (N=6824) Buller Belysning 80 70 60 50 40 30

Läs mer

manual MM-enkäterna skolor och förskolor Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.

manual MM-enkäterna skolor och förskolor Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem. skolor och förskolor MM-enkäterna Kjell Andersson Inger Fagerlund Göran Stridh Wenche Aslaksen Reviderad och uppdaterad augusti 2014 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com www.inomhusklimatproblem.se

Läs mer

manual arbetsmiljö - basenkät

manual arbetsmiljö - basenkät arbetsmiljö - basenkät MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Reviderad och uppdaterad augusti 2012 / Kjell Andersson andersson.kh@telia.com,

Läs mer

manual skolor och förskolor

manual skolor och förskolor skolor och förskolor MM-enkäterna Kjell Andersson Göran Stridh Inger Fagerlund Wenche Aslaksen E-mail: inger.fagerlund@orebroll.se Bakgrund Klagomål på innemiljön i skolor och förskolor är vanliga. Såväl

Läs mer

Innemiljön i svenska skolor och förskolor Resultatet från en enkätundersökning ingående i STIL-2 projektet

Innemiljön i svenska skolor och förskolor Resultatet från en enkätundersökning ingående i STIL-2 projektet 2007-05-04 Innemiljön i svenska skolor och förskolor Resultatet från en enkätundersökning ingående i STIL-2 projektet Kjell Andersson Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Rapport

Läs mer

Hälsoaspekter vid boende

Hälsoaspekter vid boende Hälsoaspekter vid boende Kjell Andersson f.d. överläkare vid Universitetssjukhuset, Örebro Miljömedicin MM Konsult AB Gårdsbarn på Paradisgatan i Göteborg Lung- tbc 1911-1952 Landsbygd Städer Andelen trångbodda

Läs mer

Varför blir det så? Varför dessa problem? Kjell Andersson. Inomhusklimatproblem och dess betydelse ur hälsosynpunkt

Varför blir det så? Varför dessa problem? Kjell Andersson. Inomhusklimatproblem och dess betydelse ur hälsosynpunkt Inomhusklimatproblem och dess betydelse ur hälsosynpunkt Kjell Andersson, f.d. överläkare Arbets-och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Varför dessa problem? Fukt byggfukt grundläggning

Läs mer

Arbetet med inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden en sammanfattande rapport

Arbetet med inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden en sammanfattande rapport 1/7 Arbetet med inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden en sammanfattande rapport Under delar av 2012 och hela 2013 har Einar Mattsson arbetat intensivt med att förbättra inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden.

Läs mer

Enkätundersökning inomhusklimat, Beteendevetarhuset, Umeå Universitet

Enkätundersökning inomhusklimat, Beteendevetarhuset, Umeå Universitet ENKÄTUNDERSÖKNING INOMHUSKLIMAT MM 040 NA KONTOR SID 1 (12) Frej Sjöström Arbetsmiljöingenjör Feelgood Företagshälsa Slöjdgatan 2, 903 25 Umeå Vxl/Dir 090-176370/17 63 76 E-post: frej.sjostrom@feelgood.se

Läs mer

En studie av personalens besvär av inomhusklimatet i två kontorsfastigheter

En studie av personalens besvär av inomhusklimatet i två kontorsfastigheter En studie av personalens besvär av inomhusklimatet i två kontorsfastigheter Författare Johan Häggbom, AB Previa, Lovisingatan 3B, 151 73 Södertälje. T: 08-550 268 60. e-mail: johan.haggbom@previa.se Handledare

Läs mer

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande:

Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: (Ifylles av klinik) Klinik (Text eller Kod): Årtal: Löpnummer: Namn: Personnummer: Datum för ifyllande: Läs frågorna noga! Ibland ber vi dig att enbart ange ett alternativ, ibland är frågan ställd så att

Läs mer

Samtliga svarande Väg och Vatten LUV Alla

Samtliga svarande Väg och Vatten LUV Alla Samtliga svarande LUV Antal svarande enkäter 302 Antalet utskickade enkäter 1156 Procent svarande 26% Våningsplan 1-9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inget svar 17% 18% 12% 3% 7% 0% 0% 0% 0% 43% Vädersträck Norr Syd

Läs mer

4.2 Vilka är de viktigaste erfarenheterna från det mångåriga arbetet med MM-enkäterna?

4.2 Vilka är de viktigaste erfarenheterna från det mångåriga arbetet med MM-enkäterna? Tolkning av enkätdata och behov av hälsoundersökningar Kjell Andersson, Per Vihlborg 4.1 Hur säkra bedömningar kan göras med enkäter? 4.2 Vilka är de viktigaste erfarenheterna från det mångåriga arbetet

Läs mer

Metodstudie 2 MM-enkäter i kontorsmiljö

Metodstudie 2 MM-enkäter i kontorsmiljö Metodstudie 2 MM-enkäter i kontorsmiljö Sammanfattning I rapporten redovisas utfallet för två stora kontorsdatabaser på vardera cirka 10 000 individer, varav den ena baseras på basenkäten MM 040 NA, den

Läs mer

Enkätundersökning om inom- och utomhusmiljön på våra skolor och förskolor 2008

Enkätundersökning om inom- och utomhusmiljön på våra skolor och förskolor 2008 Enkätundersökning om inom- och utomhusmiljön på våra skolor och förskolor 2008 Enkätundersökningen genomfördes mellan den 3 mars till den 4 april 2008 Totalt deltog 104 personer Vi vill passa på att tacka

Läs mer

SALEMS KOMMUN Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Per-Eric Hjelmer. Telefon 08-532 599 48 Mobil 070 623 2908 E-post: per-eric.hjelmer@salem.

SALEMS KOMMUN Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Per-Eric Hjelmer. Telefon 08-532 599 48 Mobil 070 623 2908 E-post: per-eric.hjelmer@salem. SALEMS KOMMUN Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Per-Eric Hjelmer Telefon 08-532 599 48 Mobil 070 623 2908 E-post: per-eric.hjelmer@salem.se Förvaltningschef, Miljö- & Samhällsbyggnad: John Söderberg,

Läs mer

NÅGRA FRÅGOR OM DITT INOMHUSKLIMAT. RESULTATREDOVISNING Signalisten

NÅGRA FRÅGOR OM DITT INOMHUSKLIMAT. RESULTATREDOVISNING Signalisten 1 NÅGRA FRÅGOR OM DITT INOMHUSKLIMAT RESULTATREDOVISNING Signalisten Fastigheten Signalisten består av tre hus, Bagartorpsringen 70, 78 och 80 där två hus, 70 och 78, står inför ombyggnad medan 80 redan

Läs mer

Riskkommunikation. Vad säger man och vad säger man inte? Kjell Andersson Leg.läk, civ.ing Specialist Yrkes- och miljömedicin

Riskkommunikation. Vad säger man och vad säger man inte? Kjell Andersson Leg.läk, civ.ing Specialist Yrkes- och miljömedicin Riskkommunikation Vad säger man och vad säger man inte? Kjell Andersson Leg.läk, civ.ing Specialist Yrkes- och miljömedicin www.inomhusklimatproblem.se Mögel som angriper byggnadsmaterial kan bilda starka

Läs mer

Kartläggning av matsituationen för skolelever i ett Stockholmsdistrikt - ett pilotprojekt. Rapport MM 28/99

Kartläggning av matsituationen för skolelever i ett Stockholmsdistrikt - ett pilotprojekt. Rapport MM 28/99 Kartläggning av matsituationen för skolelever i ett Stockholmsdistrikt - ett pilotprojekt. Rapport MM 28/99 Kjell Andersson, överläkare Yrkes-och miljömedicinska kliniken Regionsjukhuset Örebro. 2 Sammanfattning

Läs mer

Företagshälsovårdens medverkan vid arbetsmiljöproblem Diskussion kring ett praktiskt fall med inneklimatproblem på ett sjukhus

Företagshälsovårdens medverkan vid arbetsmiljöproblem Diskussion kring ett praktiskt fall med inneklimatproblem på ett sjukhus Företagshälsovårdens medverkan vid arbetsmiljöproblem Diskussion kring ett praktiskt fall med inneklimatproblem på ett sjukhus Författare: Inger Olsson Hälsan & Arbetslivet Fyrbodal, Uddevalla Handledare:

Läs mer

Fukt och mögel i bostaden

Fukt och mögel i bostaden Fukt och mögel i bostaden Bo Sahlberg Arbets- och miljömedicin Akademiska sjukhuset Uppsala, Uppsala Universitet Tre studier Frågeformulär (Sverige). Inflammationsmarkörer (Uppsala). Bakterier, mögel och

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat

Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat ISSN 1652-022X Kriterier för att identifiera skolor med dåligt inomhusklimat En rapport inom ramen för ett av målen i Stockholms miljöprogram Underlag för framtagande av nyckeltal utifrån enkäter om upplevt

Läs mer

Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige

Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige Dan Norbäck Material och metoder Samarbete med en större teknisk konsult som gör energideklarationer och föreslår energisparande

Läs mer

Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009

Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009 Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009 Rapporten är framtagen vid Danmarks Tekniska universitet av Geo Clausen, Eva Maria Larsen

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

Miljön i Oxelösund efter förändrad industriell verksamhet. Resultat av uppföljande enkätundersökning senvåren 2005.

Miljön i Oxelösund efter förändrad industriell verksamhet. Resultat av uppföljande enkätundersökning senvåren 2005. Miljön i Oxelösund efter förändrad industriell verksamhet Resultat av uppföljande enkätundersökning senvåren 2005 Rapport MM 6/2005 Kjell Andersson, Inger Fagerlund, Wenche Aslaksen Yrkes- och miljömedicinska

Läs mer

Bedömning av inomhusklimat i en bostadsfastighet i Majorna i Göteborgs kommun där hyresgästerna uppgett bostadsrelaterade symptom

Bedömning av inomhusklimat i en bostadsfastighet i Majorna i Göteborgs kommun där hyresgästerna uppgett bostadsrelaterade symptom Bedömning av inomhusklimat i en bostadsfastighet i Majorna i Göteborgs kommun där hyresgästerna uppgett bostadsrelaterade symptom Göteborg den 15 mars 2004 Erik Larsson Miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret

Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret Bostadsenkät lgh nr Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret Enkäten levererades till bostadsinnehavare (en per lägenhet) i mitten av maj 2011, och svaren lämnades av svarare i föreningsbrevlådan

Läs mer

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Miljöhälsoenkäter (NMHE) 1999, 2007 Omkring 1,2 miljoner av den vuxna befolkningen

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Hälsokonsekvenser på grund av brister i inomhusmiljön Therese Sterner Inomhusklimat

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

RAPPORT GETINGESKOLAN SLUTREDOVISNING BYGGNADSUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER ROLF E ANDERSSON CIV.ING. KEMITEKNIK, INOMHUSMILJÖ

RAPPORT GETINGESKOLAN SLUTREDOVISNING BYGGNADSUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER ROLF E ANDERSSON CIV.ING. KEMITEKNIK, INOMHUSMILJÖ RAPPORT UPPDRAGSNUMMER 6298783000 GETINGESKOLAN SLUTREDOVISNING BYGGNADSUNDERSÖKNING 2017-01-31 ROLF E ANDERSSON CIV.ING. KEMITEKNIK, INOMHUSMILJÖ CALLE LUNDGREN CIV.ING. VÄG & VATTEN, BYGGDOKTOR repo001.docx

Läs mer

Kemisk industri i Stenungsund störningar (lukt, buller) och oro tidstrender under 25 år

Kemisk industri i Stenungsund störningar (lukt, buller) och oro tidstrender under 25 år Kemisk industri i Stenungsund störningar (lukt, buller) och oro tidstrender under 25 år Lars Barregård Professor, överläkare Miljömedicinskt Centrum (VMC), Arbets-och miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Miljonprogram - Ombyggnad till lågenergihus

Miljonprogram - Ombyggnad till lågenergihus Miljonprogram - Ombyggnad till lågenergihus Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Cathrine Gerle Katjas gata 119 Status -Pågående uppföljning av teknik och hyresgästers upplevelser -Pågående lönsamhetsdiskussion

Läs mer

Hälsotillståndet i Österbottniska skolor. Maj-Helen Nyback, Tony Pellfolk, Maria Snickars och Annika Wentjärvi,

Hälsotillståndet i Österbottniska skolor. Maj-Helen Nyback, Tony Pellfolk, Maria Snickars och Annika Wentjärvi, Hälsotillståndet i Österbottniska skolor Maj-Helen Nyback, Tony Pellfolk, Maria Snickars och Annika Wentjärvi, Frågeställningar inför delprojektet Kan upplevd hälsa/ohälsa bland personal och elever i

Läs mer

Kriterier för att identifiera förskolor med dåligt inomhusklimat

Kriterier för att identifiera förskolor med dåligt inomhusklimat ISSN 1652-022X Kriterier för att identifiera förskolor med dåligt inomhusklimat En rapport inom ramen för ett av målen i Stockholms miljöprogram Underlag för framtagande av nyckeltal utifrån enkäter om

Läs mer

Fukt inomhusmiljö FTF 130211

Fukt inomhusmiljö FTF 130211 Fukt inomhusmiljö FTF 130211 PROGRAM: 09.00 09.30 Kaffe/Inledning 09.30 12.30 Fuktiga byggnader, AK-Konsult Fukt i luft Fukt i material Fukttransport Fuktskador 12.30 13.30 Lunch 13.30 14.15 Lennart Larsson:

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad.

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad. Bilaga 2 del B Checklista för kontrollrond (egenkontroll) Denna checklista kan användas som den är, eller ses som ett exempel, en mall för att utarbeta en egen checklista. I egna checklistor kan man lägga

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT. Du kan minska sjukfrånvaron och förbättra inomhusklimatet för dina medarbetare med rätt luftfuktighet

HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT. Du kan minska sjukfrånvaron och förbättra inomhusklimatet för dina medarbetare med rätt luftfuktighet HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT Du kan minska sjukfrånvaron och förbättra inomhusklimatet för dina medarbetare med rätt luftfuktighet Hälsa, inomhusklimat och luftkvalitet Bra inomhusklimat lönar sig Produktiviteten

Läs mer

Viktiga faktorer i innemiljön

Viktiga faktorer i innemiljön Kunskapsläge: Hälsoeffekter av fukt och mögel i byggnader En rad epidemiologiska undersökningar har visat att fukt och mögel/bakterieväxt i byggnader innebär hälsorisk Ökad risk för astma, astmabesvär,

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat.

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Du träffar mig också på webben där jag berättar mer om vanliga ventilationsproblem som kan uppstå i din bostad men också vad du kan göra åt dem.

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och samband med astma, allergi och SBS symtom - en fördjupning av 3H- studien Ett projekt med stöd från: Formas BIC, Energicentrum Stockholms stad, Fastighetsägarna Sverige,

Läs mer

Bättre hemmamiljö med klimatsmarta trick

Bättre hemmamiljö med klimatsmarta trick Bättre hemmamiljö med klimatsmarta trick Mår du som bäst när din lägenhet är rätt tempererad och frisk luft hela tiden cirkulerar i dina rum? I den här foldern har vi samlat tips och information som skapar

Läs mer

Varför dessa problem?

Varför dessa problem? Inomhusklimatproblem och dess handläggning Kjell Andersson, överläkare Yrkes-och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Varför dessa problem? Fukt byggfukt grundläggning läckage bristande

Läs mer

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer?

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Presentation vid SWESIAQs höstmöte på Högskolan i Gävle den oktober Robert Wålinder Arbets- och miljömedicin Akademiska

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner (18 %) Miljonprogrammet Stockholm, Södermanland och Västmanland

Läs mer

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings)

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings) ELIB study 19911992 (domestic buildings) Upplevt inomhusklimat ELIBstudien Ofta torr luft Ofta hög rumstemperatur 22 6, 18 5,5 16 5, 14 4,5 12 4, 8 3,5 Ofta instängd "dålig" luft Ofta obehaglig lukt 13,

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet

Läs mer

Källa: Andersson Kjell. Vad säger man till oroliga föräldrar när man upptäckt fukt- /mögelskador i skolan eller på daghemmet?

Källa: Andersson Kjell. Vad säger man till oroliga föräldrar när man upptäckt fukt- /mögelskador i skolan eller på daghemmet? Källa: Andersson Kjell. Vad säger man till oroliga föräldrar när man upptäckt fukt- /mögelskador i skolan eller på daghemmet? Inomhusklimat Örebro 2003, sid.77-85. Yrkesoch miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset,

Läs mer

Allergiker i kollektivtrafiken

Allergiker i kollektivtrafiken Att: Landsting Kommuner Reseföretag Allergiker i kollektivtrafiken För att underlätta för er som ansvarar för miljön på tåg, buss, flyg, båt och färdtjänst har Astmaoch Allergiförbundet sammanställt en

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Temperatur upplevs olika

Temperatur upplevs olika Temperatur upplevs olika 2016-09-27 HFAB infriar Folkhälso mynd ig hetens rekommendationer när det gäller inomhustemperaturer. Vår målsättning är högre än många andra av landets fastighets bolag och högre

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

Att undvika hälsoproblem vid användning av skärvätskor

Att undvika hälsoproblem vid användning av skärvätskor Att undvika hälsoproblem vid användning av skärvätskor Erfarenheter från Volvos fabriker i Sverige och vetenskapliga studier av skärvätskeaerosoler. Martin Kurdve, När används skärvätskor Skärvätskor används

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

Hemorrhagisk rhinit hos flamlödare exponerade för vätefluorider

Hemorrhagisk rhinit hos flamlödare exponerade för vätefluorider Hemorrhagisk rhinit hos flamlödare exponerade för vätefluorider Projektarbete vid företagsläkarkursen Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs Universitet 2006-2007 2007-01-12 Karin Hedenlöf Sensia Hälsa AB

Läs mer