Rökfria miljöer. Linda Maripuu Jenny Hansson Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rökfria miljöer. Linda Maripuu Jenny Hansson Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor"

Transkript

1 Rökfria miljöer Linda Maripuu Jenny Hansson Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor

2 Sid.

3 Folkhälsomyndigheten förslog fler rökfria platser utomhus I syfte att skydda allmänheten från passiv rökning behöver fler miljöer bli rökfria. Entréer Hållplatser till kollektivtrafik Uteserveringar Lekplatser Sportanläggningar och arenor utomhus Sid 3.

4 Uppdrag om förekomst av passiv rökning på allmänna platser Folkhälsomyndighetens uppdrag har varit att utreda och analysera förekomsten av passiv rökning på allmänna platser, i synnerhet där barn vistas, och lämna förslag på åtgärder för att ytterligare minska den passiva rökningen på dessa platser. Sid 4.

5 Utredningen skulle svara på: I vilka miljöer riskerar personer att utsättas för passiv rökning? Vilka miljöer vill allmänheten se som rökfria? I vilken grad utsätts människor för passiv rökning i olika miljöer? Vad säger forskningen? Vad finns det för internationella erfarenheter? Vad kan föreslagna åtgärder få för konsekvenser? Sid 5.

6 Allmänna platser utomhus Entréer Hållplatser till kollektivtrafik Uteserveringar Badplatser, lekplatser och parker Sportanläggningar, arenor och festivalområden Trottoarer och gågator Sid 6.

7 I vilka miljöer utsätts allmänheten för passiv rökning? Hur ofta utsätts du för andras tobaksrök? Utanför en offentlig entré I anslutning till kollektivtrafiken I en park, på en badplats eller lekpark På en uteservering På en trottoar eller gågata På sportanläggning, arena eller festivalområde utomhus Varje dag Någon gång i veckan Någon gång i månaden Sid 7.

8 Vilka miljöer vill allmänheten se som rökfria? Tycker du att följande platser ska vara rökfria? Offentliga entréer Platser i anslutning till kollektivtrafiken Parker, badplatser och lekparker Uteserveringar Trottoarer och gågator Sportanläggningar, arenor och festivalområden utomhus Ja Sid 8.

9 Paneldiskussion Bör rökning begränsas på allmänna platser utomhus? Panelens rekommendation Vi rekommenderar inte insatsen Vi rekommenderar insatsen under vissa förutsättningar Vi rekommenderar insatsen Förutsättningar: Begränsningen föregås av en tydlig och lång informationskampanj som når alla grupper i samhället Begränsningen införs stegvis Begräsningen följs av god tillsyn och utvärdering Sid 9.

10 I vilken grad utsätts människor för passiv rökning i olika miljöer? Det förekommer förhöjda nivåer utomhus där rökning är tillåten, tex restauranger, gågator och entréer. Koncentrationen av tobaksrök: var mycket förhöjda inom en radie av 1 m uppmättes upp till 9 m (ingen hade studerat ett längre avstånd) Sid 10.

11 Vad säger forskningen om rökfria miljöer? Ohälsa hos barn Minskad risk för förtidig födsel, låg födelsevikt i relation till graviditetstiden och att barn sjukhusvårdats för astma efter införandet av rökfria miljöer inomhus Ohälsa hos vuxna Minskad risk för hjärtkärlsjukdom och lungsjukdom efter införandet av rökfria miljöer inomhus Mer omfattande regleringar var associerat med större reduktion i risk Sid 11. Källa: Been et al. Lancet May 3; 383(9928): ; Tan & Glantz. Circulation. 2012;126(18):

12 Erfarenheter av rökfria allmänna platser i andra länder Entréer Läktare avsedda för stillasittande publik I anslutning till allmänna transportmedel och lekplatser Sid 12.

13 Erfarenheter av rökfria allmänna platser i Kanada Bakgrund Plats Rökfria utomhusmiljöer sedan år Woodstock 2008 Hamilton 2012 Ottawa 2012 Toronto 2013 Sid 13.

14 Erfarenheter av rökfria allmänna platser i Kanada https://www.youtube.com/watch?v=3pnnd5os5fo Sid 14.

15 Erfarenheter av rökfria allmänna platser i Kanada Opinionsbildning Högt stöd för rökfria miljöer allmänheten och politikerna var redo för en förändring Plats Andelen positiva 2005 (%) Andelen positiva 2010 (%) Entréer Sportarenor utomhus Lekplatser och parker Uteserveringar Sid 15.

16 Erfarenheter av rökfria allmänna platser i Kanada Vilka platser? Där röken kan orsaka dålig luftkvalitet utomhus och även påverka luftkvaliteten inomhus Där det kan vara svårt att undvika exponeringen av passiv rökning Där personen som röker genom sin närvaro skulle kunna påverka barn/unga Områden som har starkt stöd i befolkningen att bli rökfria Lekplatser Rekreationsområden och idrottsplatser Kollektivtrafik Entréer Uteserveringar Områden som med framgång har gjorts rökfria i andra städer/länder Sid 16.

17 Erfarenheter av rökfria allmänna platser i Kanada Vilken avgränsning? Hamilton och Ottawa platsen i sig Toronto 9 meters radie ifrån platsen Woodstock olika säkerhetsavstånd Lekplatser: 30 meter Idrottsområden: 15 meter Entréer: 9 meter Busshållplatser: 4 meter Sid 17.

18 Erfarenheter av rökfria allmänna platser i Kanada Tillsyn och påföljd Ingen påföljd under en initial period Information på strategiska platser Efter implementeringsfas genomfördes normalt inte aktiv tillsyn regelbundet Varning eller böter (2 000 kr) Sid 18.

19 Erfarenheter av rökfria allmänna platser i Kanada Utvärdering Hamilton Intervjustudie 84 % hade inte förändrat hur ofta de besökte platsen 70 % av de som rökte gjorde det på rökfria platser ibland Räkna fimpar Färre fimpar på marken Woodstock % av personer som rökte blev mer benägna att sluta Positiva till förändringen 93 % av personer som inte rökte 71 % av personer som rökte Ottawa Förändring av rökprevalensen 2011 ( ) = 15 % 2013 = 12 % Sid 19.

20 Erfarenheter av rökfria allmänna platser i Kanada - Medskick Fokus på skydd av barn (för både tobaksrök och social exponering) Platser där många vistas samtidigt Platser där möjligheten att gå undvika röken är begränsad Tydlig information till allmänheten och berörda aktörer Informationsmaterial från Hamilton, Ontario Sid 20.

21 Åtgärdsförslag Slutsats: För att skydda allmänheten från passiv rökning behöver fler miljöer bli rökfria om barn vistas på platsen/om barn kan skyddas hur vanlig exponeringen är om det finns möjlighet att undvika exponering om allmänheten är positiv till förändringen. Sid 21.

22 Åtgärdsförslag Slutsats: För att skydda allmänheten från passiv rökning behöver fler miljöer bli rökfria Oreglerade allmänna platser utomhus Möjligheten att skydda sig själv från annans tobaksrök Skydda barn från passiv rökning och att se människor röka Utsätts för passiv rökning utomhus varje månad % (varje dag %) Stöd hos allmänheten % för rökfria miljöer Entréer Begränsad Begränsad 57 (10) 85 Kollektivtrafik Begränsad Begränsad 35 (8) 70 Uteserveringar Begränsad Begränsad 52 (4) 61 Badplatser Begränsad 19 (1) 61 Lekplatser Begränsad Begränsad 19 (1) 61 Parker Begränsad 19 (1) 61 Sportanläggningar, arenor (och Begränsad Begränsad 18 (1) 59 festivalområden) Trottoarer och gågator Begränsad 55 (13) 25 Sid 22.

23 Effekten av fler rökfria miljöer Färre exponerade för passiv rökning Ökad tillgänglighet till allmänna platser Färre barn och ungdomar utsätts för social exponering Stödjande miljöer för personer som har eller vill sluta röka Folkhälsopropositionen ANDT-strategin Ramkonventionen om tobakskontroll EU:s rådsrekommendationer Sid 23.

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Utlåtande 2010:43 RI (Dnr 219-1255/2009) Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Rökfri arbetstid ska vara införd

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Enkät. från Sluta-Röka-Linjen

Enkät. från Sluta-Röka-Linjen Enkät från Sluta-Röka-Linjen Du har varit i kontakt med oss på Sluta-Röka-Linjen. För att kunna ge det bästa stödet till dig och andra som vill förändra sina vanor ber vi dig om hjälp. OBS! Dina svar är

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Rapport för läsåret 21/211 Annika Nordstrand Sekretariatet www.nll.se/folkhalsa Innehåll sidan Sammanfattning 4 Bästa möjliga hälsa 4 En god utbildning 5 Delaktighet

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda Tobaksvanor 2006 Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT 2006 Namn: Susanna Hammarberg Tobaksvanor 2006 2 Förord Tobak och dess hälsofarliga effekter

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS.2013.0262 1 (8) 2013-12-2312-10

Bilaga till Dnr: KS.2013.0262 1 (8) 2013-12-2312-10 Bilaga till Dnr: KS.2013.0262 1 (8) 2013-12-2312-10 Kommunledningskontoret Anna Andersson Rapport om tobaksfri arbetstid och rökfri arbetstid En viktig del för kommunen som arbetsgivare är att skapa en

Läs mer

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet SiS tobakspolicy SiS mål är att vara en rökfri myndighet där varken medarbetare, klienter eller ungdomar röker. Ingen ska behöva utsättas för tobaksrök

Läs mer

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1 Regional konferens i Södermanland Anita Linell 23 september 2011 2011-09-27 Sid 1 Uppdraget från regeringen Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009. Redovisa genomförda åtgärder. Föreslå framtida

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 2015-06-18 ALL 2015/600 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Utbildningsdepartementet Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 Regeringen tillsatte under 2011 en utredning att

Läs mer

Rent och snyggt. En utredning kring nedskräpning i centrala Landskrona. Handläggare: Hanna Andersson Ljus

Rent och snyggt. En utredning kring nedskräpning i centrala Landskrona. Handläggare: Hanna Andersson Ljus Rent och snyggt Handläggare: Hanna Andersson Ljus Förord Nedskräpning upplevs av många människor som ett växande problem i samhället samtidigt som nedskräpning kan medföra en rad negativa effekter på omgivningen.

Läs mer

PROJEKT. Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23

PROJEKT. Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23 PROJEKT Inspektion av städning och ventilation samt rökning på skolgård vid gymnasieskolor 2015-04-23 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder

Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Maria Nilsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Maria Nilsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se

Läs mer

Översiktsdokument och förslag till förhållningssätt Utsatta EU-medborgare i Umeå kommun

Översiktsdokument och förslag till förhållningssätt Utsatta EU-medborgare i Umeå kommun Översiktsdokument och förslag till förhållningssätt Utsatta EU-medborgare i Umeå kommun På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige och Umeå, Idag bedöms ca 50-75 utsatta EU-medborgare

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer