RÖKNING OCH JOBBET EN ATTITYDUNDERSÖKNING GENOMFÖRD AV NOVUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÖKNING OCH JOBBET EN ATTITYDUNDERSÖKNING GENOMFÖRD AV NOVUS"

Transkript

1 RÖKNING OCH JOBBET EN ATTITYDUNDERSÖKNING GENOMFÖRD AV NOVUS En rapport för journalister framtagen av Pfizer Kontaktperson: Annelie Barkelund, Informationschef Pfizer, Tel: Mobil: ,

2 INNEHÅLL Om undersökningen Sid 3 Sammanfattning Sid 4 Resultat från undersökningen Sid 5-13 Råd och tips för att sluta röka Sid 14 Källor Sid 15 2

3 OM UNDERSÖKNINGEN Långt över en miljon svenskar röker. Att röka ger njutning, men orsakar också stora skador. Rökning är den vanligaste orsaken till sjukdom, lidande och för tidig död i Sverige. Ett 40-tal sjukdomar har ett direkt samband med rökning. De vanligaste är hjärt- och kärlsjukdomar, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungcancer och flera andra typer av cancer. Varannan rökare dör i förtid av sitt bruk och förlorar i genomsnitt sju till åtta år av sin förväntade livslängd. 1 Rökning påverkar inte bara rökarens hälsa, det påverkar också omgivningen. 19 procent av männen och 15 procent av kvinnorna i Sverige utsätts för passiv rökning i hemmet, på arbetet eller i andra inomhusmiljöer. 1 Passiv rökning är skadligt. Årligen dör cirka 500 personer av andras rökning (passiv rökning). 2 Svenska folket om rökning och jobbet Pfizer har låtit undersökningsföretaget Novus genomföra en omfattande undersökning bland den svenska allmänheten i syfte att undersöka svenska folkets attityder kring rökning intervjuer gjordes med ett representativt urval av den svenska allmänheten, män och kvinnor i åldern år. Dessutom genomfördes ytterligare intervjuer med rökare. Sammanlagt intervjuades 519 rökare som röker regelbundet eller då och då. Totalt genomfördes 1461 intervjuer. Metoden var webbintervjuer i Novus Sverigepanel. Undersökningen genomfördes under hösten Den här rapporten är framtagen för media och handlar om rökning och jobbet. Resultat från undersökningen presenteras med kommentarer i anslutning till varje fråga. Inledningsvis finns en kort sammanfattning av resultaten, avslutningsvis finns råd och tips för den som vill sluta röka. Om Champix Champix är ett receptbelagt tablettläkemedel för rökavvänjning med dubbel effekt. Champix påverkar hjärnans belöningssystem och gör att man inte längre får en positiv kick av nikotinet. Det minskar också rökbegäret och abstinenssymtom. Enligt en studie genomförd av det internationella forskarnätverket Cochrane är Champix den mest effektiva metoden för den som vill sluta röka. 4 Det är också den nyaste receptbelagda läkemedelsbehandlingen för rökavvänjning. En behandling med Champix pågår i 12 veckor. Kontaktperson Annelie Barkelund, Informationschef Pfizer, tel: , mobil: , 3

4 SAMMANFATTNING Var femte svensk röker En av fem svenskar (21 %) röker i någon utsträckning. 9 % röker regelbundet medan 12 % röker då och då. Detta innebär att omkring 1,5 miljoner svenskar röker regelbundet eller då och då. 3 Två av tre föredrar att arbeta med icke-rökare Två tredjedelar av svenskarna (66 %) föredrar att arbeta med icke-rökare. De som röker själva svarar annorlunda. 71 % av rökarna säger att det inte spelar någon roll om kollegorna är rökare eller icke-rökare. Varannan svensk skulle välja en icke-rökare vid rekrytering Hälften av svenskarna (47 %) skulle välja en icke-rökare om valet stod mellan två personer med likvärdig utbildning och kompetens. 80 % av rökarna uppger att det faktum att någon är rökare inte skulle påverka deras val. Fyra av tio tycker att rökning kan försämra arbetsförmågan Drygt fyra av tio svenskar (44 %) tycker att rökning kan påverka en medarbetares förmåga att utföra sitt arbete på ett negativt vis. 61 % av rökarna tycker inte att rökning kan påverka en medarbetares förmåga att utföra sitt arbete. Drygt varannan tror att rökare kan ha ett hinder i karriären Mer än hälften av svenskarna (55 %) tror att det kan vara ett hinder i karriären att vara rökare. Drygt fyra av tio rökare (44 %) tror också att det är på detta vis. Mindre lämpligt att vara rökare inom vård och skola Nära åtta av tio svenskar (77 %) tycker att det är mindre lämpligt att vara rökare om man arbetar inom vård och omsorg och 72 % om man arbetar som lärare/förskolelärare. Nio av tio tycker att arbetsgivare bör hjälpa dem som vill sluta röka Nära nio av tio svenskar (86 %) och åtta av tio rökare (82 %) tycker att arbetsgivaren bör hjälpa dem som vill sluta röka, till exempel genom företagshälsovården. Stöd från kollegor och chef viktigt vid rökavvänjning Egen motivation och beslutsamhet anses vara det viktigaste när man försöker sluta röka, följt av stöd från partner, anhöriga, vänner, kollegor och chef. Drygt var tredje rökare (36 %) tycker att stöd från kollegor är viktigt var fjärde (24 %) att stöd från chefen är viktigt. 4

5 RESULTAT FRÅN UNDERSÖKNINGEN 5

6 VAR FEMTE SVENSK RÖKER Fråga 1: Fyll i det som stämmer in bäst på dig. Jag röker regelbundet 9% Jag röker då och då, t ex feströker 12% Jag har rökt tidigare, men röker inte längre 34% Jag har aldrig rökt 45% BAS: Allmänheten män och kvinnor (n=1 155) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Var femte svensk (21 %) röker i någon utsträckning. 9 % röker regelbundet medan 12% röker då och då. Detta innebär att omkring 1,5 miljoner svenskar röker regelbundet eller då och då. 3 Fler i åldern år uppger att de röker regelbundet (14 %). Fler yngre (-29 år) säger att de feströker (22 %). Denna åldersgrupp är dessutom de som i högst grad svarar Jag har aldrig rökt (56 %). De äldre åldersgrupperna (50-64 år och 65- år) uppger i högre grad att de rökt tidigare men inte längre. En högre andel av arbetare och de med låg hushållsinkomst ( kr/år) röker i någon utsträckning (29 % resp. 31 %). Kommentar Varje år dör fler än 6400 personer på grund av att de röker och omkring 500 dör av passiv rökning. 2 Tobaksrökning är en dominerande orsak till många folksjukdomar. 5 Tobaksbruket är dessutom den enskilt största orsaken till ohälsa och förtida död i Sverige. Ändå är rökningen utbredd. Folkhälsoinstitutet har uppskattat antalet dagligrökare i Sverige till nära en miljon. Tillfällighetsrökare uppskattas till

7 TVÅ AV TRE FÖREDRAR ATT ARBETA MED ICKE-RÖKARE Fråga 2: Om du skulle ha möjlighet att välja, föredrar du då arbetskollegor som är rökare eller icke-rökare? Rökare 1% 7% Icke-rökare 21% 66% Spelar ingen roll 33% 71% Vet ej Allmänheten 0% 1% 0% 20% Rökare 40% 60% 80% 100% Två av tre svenskar (66 %) föredrar att arbeta med kollegor som är icke-rökare. Sju av tio rökare säger att det inte spelar någon roll om kollegorna är rökare eller ickerökare (71 %). Högutbildade svenskar föredrar icke-rökare i större utsträckning än andra (74 %). Gymnasieutbildade svenskar svarar oftare än andra spelar ingen roll (40 %). Kommentar Nikotin är en av de mest beroendeframkallande substanser som finns. Nikotinet binder till receptorer i det mesolimbiska belöningssystemet, som frisätter dopamin, och spelar en central roll för utvecklingen av ett beroende. Även nikotinets förmåga att förstärka sensoriska och sociala stimuli som är starkt förknippade med exempelvis rökpauser är av stor betydelse. 5 Därför är det viktigt att den som vill sluta röka möts av förståelse och får hjälp och stöd att bryta sitt nikotinberoende. Att sluta röka är ett stort och svårt steg över 70 procent har försökt på egen hand. Fyra av tio har försökt minst tre gånger. 6 7

8 VARANNAN SVENSK SKULLE VÄLJA EN ICKE-RÖKARE VID REKRYTERING Fråga 3: Om du är/vore arbetsgivare och valet stod mellan två medarbetare med likvärdiga kvalifikationer och kompetens. Skulle det faktum att en av dem är rökare påverka ditt val? Ja, jag skulle välja icke-rökaren 15% 47% Ja, jag skulle välja rökaren 1% 2% Nej, det skulle inte påverka mitt val 46% 80% Allmänheten Rökare Vet ej 7% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hälften av svenskarna (47 %) skulle välja en icke-rökare om valet stod mellan två personer med likvärdig utbildning och kompetens. 80 % av rökarna uppger att det faktum att någon är rökare inte skulle påverka deras val. Män svarar oftare än kvinnor att de skulle välja icke-rökaren (53 % mot 40 %). För varannan kvinna skulle det inte påverka valet (50 %). De äldsta skulle i högre grad välja icke-rökaren (54 %). Fakta om passiv rökning Rökning påverkar inte bara rökarens hälsa, det påverkar också omgivningen. 19 procent av män och 15 procent av kvinnorna i Sverige utsätts för passiv rökning i hemmet, på arbetet eller i andra inomhusmiljöer. 1 Passiv rökning är skadligt. Årligen dör cirka 500 personer av andras rökning (passiv rökning). 2 8

9 FYRA AV TIO TYCKER ATT RÖKNING KAN FÖRSÄMRA ARBETSFÖRMÅGAN Fråga 4: Kan rökning påverka en medarbetares förmåga att utföra sitt arbete? Ja, till det bättre 1% 7% Ja, till det sämre 14% 44% Nej 31% 61% Vet ej 23% 18% Allmänheten Rökare 0% 20% 40% 60% 80% 100% Drygt fyra av tio (44 %) svenskar tycker att rökning kan påverka en medarbetares förmåga att utföra sitt arbete på ett negativt vis. 61 % av rökarna tycker inte att rökning kan påverka en medarbetares förmåga att utföra sitt arbete. Fler män än kvinnor svarar att rökning kan påverka till det sämre (50 % mot 39 %). Även högutbildade svarar i högre grad att det kan påverka till det sämre (48 %). Kommentar Rökning inverkar negativt på hälsan, något som också kan påverka arbetsförmågan. En aktuell sammanställning av 29 internationella studier visar att rökare är borta 33 % mer från jobbet än icke-rökare. Rökning ökar alltså sannolikheten för jobbfrånvaro och rökare är borta i genomsnitt 2,74 dagar mer från jobbet än personer som inte röker. 7 Både arbetsgivare och arbetstagare vinner alltså på ett rökstopp. 9

10 DRYGT VARANNAN TROR ATT RÖKARE KAN HA ETT HINDER I KARRIÄREN Fråga 5: Kan det vara ett hinder i karriären att vara rökare? Ja 44% 55% Nej 14% 27% Vet ej 30% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Allmänheten Rökare Mer än hälften av svenskarna (55 %) tror att det kan vara ett hinder i karriären att vara rökare. 44 % av rökarna tror att det är på detta vis. Män tror oftare än kvinnor att rökning kan vara ett hinder i karriären (59 % mot 52 %). Kvinnor är mer osäkra (34 % av kvinnorna svarar vet ej). Även de med barn tror i högre utsträckning att det kan vara ett hinder (59 %). Hjälp att sluta Det är svårt att veta om rökning är ett faktiskt hinder i karriären eller om det bara är så att många svenskar uppfattar det på detta vis. Oavsett vilket så finns det hjälp att få för den som vill sluta röka. Det finns olika typer av stöd från personlig rådgivning till självhjälp via internet. Inom primärvården, tandvården och på apoteken finns professionella rökavvänjare. Dessa kan man hitta på Även företagshälsovården kan bidra med kunskap, behandling och stöd. 10

11 MINDRE LÄMPLIGT ATT VARA RÖKARE INOM VÅRD OCH SKOLA Fråga 6: Finns det yrken där det skulle vara mindre lämpligt att vara rökare? Vård-/omsorgsarbeten Lärare/förskolelärare Hotell- och restaurangjobb Polis/väktare Butiksarbete Transportarbete Säljare Hantverksjobb Kontorsarbete Byggnadsjobb Industriarbete Annat, nämligen: Det är inte mindre lämpligt att Vet ej Allmänheten 8% 8% 7% 5% 47% 46% 40% 29% 27% 24% 20% 19% 16% 16% 5% 2% 12% 3% 12% 2% 4% 17% 4% 9% 33% 55% 77% 72% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rökare 77 % tycker att det är mindre lämpligt att vara rökare om man arbetar inom vård och omsorg och 72 % om man arbetar som lärare/förskolelärare. Endast 17 % av svenskarna uppger att det inte är mindre lämpligt att vara rökare i något särskilt yrke (bland rökare är motsvarande siffra 33 %). Kommentar Novus-undersökningen att många tycker att det är mindre lämpligt att vara rökare i många yrken. Det kan bero på att man tycker att personer i egenskap av sitt yrke bör föregå med gott exempel, det kan också handla om att röklukt kan sätta sig i andedräkt, fingrar och kläder och på det sättet upplevas som något negativt av omgivningen. Rökförbud råder numera i bland annat lokaler för skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård, allmänna färdmedel, restauranger, kaféer och hotell. Men även arbetsplatser omfattas. 8 Detta kan bidra till att den passiva rökningen kan minimeras och underlätta för den som vill sluta röka. 11

12 NIO AV TIO TYCKER ATT ARBETSGIVARE BÖR HJÄLPA DEM SOM VILL SLUTA RÖKA Fråga 7: Bör arbetsgivare hjälpa dem som vill sluta röka, t ex genom företagshälsovård? Ja 82% 86% Nej 7% 9% Vet ej 7% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Allmänheten Rökare Nära nio av tio svenskar (86 %) och åtta av tio rökare (82 %) tycker att arbetsgivaren bör hjälpa dem som vill sluta röka, till exempel genom företagshälsovården. De äldsta (65- år) svarar i högre utsträckning att arbetsgivaren bör hjälpa dem som vill sluta (91 %). Hjälp att sluta Forskning visar att en kombination av läkemedel och motiverande stöd har bäst effekt för att lyckas sluta röka. 9 Här kan företagshälsovården hjälpa till och göra en stor insats. Pfizer har tagit fram tjänsten WellatWork som erbjuder personligt stöd och professionell rådgivning i kombination med gruppbehandling. Erbjudandet riktar sig till företag och organisationer som satsar på att skapa friska och hälsosamma arbetsplatser. Programmet utförs av professionella tobakscoacher och läkare. I vissa fall tillhandahålls tjänsten i samarbete med företagshälsovården. Man arbetar då tillsammans för bättre hälsa på arbetsplatsen. Mer information finns på 12

13 STÖD FRÅN KOLLEGOR OCH CHEF VIKTIGT VID RÖKAVVÄNJNING Fråga 8: Vad är viktigt när man försöker sluta röka? Egen motivation/beslutsamhet Stöd från partner Stöd från anhöriga Stöd från vänner Stöd från arbetskollegor Stöd från chefen Nikotinersättningsmedel, t ex Stöd från sjukvården, t ex en Receptbelagt läkemedel för Gruppterapi Självhjälpsböcker/Litteratur Sluta-röka hjälp på Internet Hypnos/akupunktur Allmänheten Annat, nämligen: Vet ej 51% 62% 44% 56% 45% 55% 36% 47% 24% 33% 22% 25% 20% 23% 13% 19% 5% 7% 6% 7% 7% 6% 8% 2% 1% 6% Egen motivation och beslutsamhet anses vara det viktigaste när man försöker sluta röka, men stöd från partner, anhöriga, vänner, kollegor och chef är också av betydelse. Drygt var tredje rökare (36 %) tycker att stöd från kollegor är viktigt var fjärde (24 %) att stöd från chefen är viktigt. Kommentar En del rökare lyckas sluta röka tvärt, medan andra upplever att en lugnare omställning till ett liv som rökfri passar bäst. Motivation och stöd har en given plats i rökavvänjningen. Det finns även hjälp i form av nikotinersättningsmedel och receptbelagd behandling. På bland annat Sluta-Röka-Linjen finns frågor & svar för hur man kan gå tillväga: Tel: % 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rökare 13

14 RÅD OCH TIPS FÖR ATT SLUTA RÖKA Många rökare funderar på att sluta röka och det finns stora hälsovinster att göra. Kroppen påbörjar sin återhämtning direkt från den dag man slutar. Här kommer några goda råd för den som vill fimpa för gott. 1. Finn din motivation Alla som har provat vet att det är svårt att sluta röka. Chanserna att lyckas ökar avsevärt om du är motiverad och på det klara med varför du vill sluta. I Novus-undersökningen uppger 98 % av rökarna att den egna motivationen och beslutsamheten är viktig när man ska försöka sluta röka Medicinsk behandling ökar chanserna att lyckas Forskning visar att en kombination av läkemedel och motiverande stöd har bäst effekt för att lyckas sluta röka. 9 Det finns olika typer av stöd från personlig rådgivning till självhjälp via internet. Inom primärvården, tandvården och på apoteken finns professionella rökavvänjare. Du hittar dem på 3. Ta hjälp från anhöriga, vänner och kollegor Bestäm en dag när du ska sluta röka. Se till att du har tid att förbereda dig och trappa ner ditt rökande, men undvik att skjuta upp datumet för länge. Förbered omgivningen på att du ska sluta röka och berätta gärna hur de kan hjälpa dig. Enligt Novus-undersökningen tycker varannan rökare (51 %) att stöd från en partner är viktigt när man ska försöka sluta röka. Även stöd från vänner (45 %), anhöriga (44 %), arbetskollegor (36 %) och chefen (24%) är betydelsefullt Belöna dig själv Sätt upp mål och delmål och belöna dig när du har lyckats uppnå dem. Att röka innebar att dina pengar gick upp i rök. Nu kan du använda dem till en trevlig middag, bok eller ett biobesök under tiden som du kämpar på. 5. Njut av hälsoeffekterna Redan efter två dagar utan cigaretter har ditt lukt- och smaksinne förbättrats betydligt och du har minskat risken att drabbas av hjärtinfarkt. Efter några veckor har luftvägarna börjat normaliseras och du får lättare att andas. Hälsovinsterna är ännu större på lång sikt. Efter ett år är det hälften så stor risk att få hjärtinfarkt. Efter tio år har risken att drabbas av lungcancer halverats. Efter 15 år är risken att få hjärtinfarkt lika låg som för den som aldrig har rökt en cigarett i sitt liv

15 KÄLLOR 1. Tobaksvanor/ 2. Statens Folkhälsoinstitut. Tobak och avvänjning. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut; Rapport R 2004: Undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Pfizer september intervjuer gjordes med ett representativt urval av den svenska allmänheten, män och kvinnor i åldern år. Ytterligare intervjuer med rökare gjordes och totalt ingick 519 rökare i undersökningen. Sammanlagt intervjuades 1461 personer. 21 % av svenskarna uppger att de röker regelbundet eller då och då vilket motsvarar svenskar. (Källa SCB 2012: svenskar i riket år). 4. Cahill et al. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. The Cochrane Library 2012, Issue 4 5. Hans Giljam (red). Tobak. Läkartidningen Förlag AB, Sluta röka-rapporten 2012, Pfizer Handbok Tobakslagen, Statens Folkhälsoinstitut, Östersund, Brose LS, West R, McDermott MS, Fidler JA, Croghan E, McEwen A. What makes for an effective stop-smoking service? Thorax Oct;66(10): USDHHS. The Health Benefits of Smoking Cessation 1990 DHHS Publication No. (RDC) CHA PSE13 15

Sluta röka, börja leva

Sluta röka, börja leva Till dig som fått CHAMPIX (vareniklin) Sluta röka, börja leva Patientinformation om CHAMPIX och LifeREWARDS P Ett bra beslut! Vad är CHAMPIX? När du tog de där första blossen anade du nog inte hur svårt

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Vinsterna märks direkt

Vinsterna märks direkt Sluta röka Du måste övervinna två saker när du ska sluta röka: ditt fysiska beroende av nikotin och ditt psykiska beroende, det vill säga vanan att t ex alltid ta en cigarett efter maten. På Apotek Hjärtat

Läs mer

Apotekets råd om. Sluta röka

Apotekets råd om. Sluta röka Apotekets råd om Sluta röka Det lönar sig alltid att sluta röka även om du har rökt i större delen av ditt liv. Det förbättrar din hälsa och minskar risken för sjukdomar. När du slutar röka påbörjar kroppen

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Tobak eller hälsa De som fimpar i tid förlänger livet med ca 10 år. En miljon människor röker dagligen i Sverige. Rökningen dödar cirka 6

Läs mer

Sluta röka, börja leva

Sluta röka, börja leva Patientinformation om CHAMPIX och LifeREWARDS Till dig som fått CHAMPIX (vareniklin) Sluta röka, börja leva Ett bra beslut! När du tog de där första blossen anade du nog inte hur svårt det skulle vara

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Tobaksavvänjning i arbetslivet

Tobaksavvänjning i arbetslivet Tobaksavvänjning i arbetslivet Annelie Johansson Hälsoutvecklare, dipl. Tobaksavvänjare Avonova Hälsa företagshälsovård, Sluta-röka linjen Annelie.johansson@avonova.se Varför ska arbetsgivaren bry sig?

Läs mer

Rökningen dödar 10 000 människor om dagen

Rökningen dödar 10 000 människor om dagen Historia Människor har rökt sedan förhistorisk tid. Tobak och en rad hallucinogena droger röktes över hela Amerika så tidigt som 5000 f.kr. som en del av shamanistiska ritualer. Rökning i Amerika hade

Läs mer

Rökfri arbetsplats och arbetstid

Rökfri arbetsplats och arbetstid Rökfri arbetsplats och arbetstid Bakgrund Under åren 2008 2010 arbetade Statens folkhälsoinstitut med regeringens nationella tobaksuppdrag. Det övergripande syftet är att minska tobaksbruket ytterligare

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid

Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid Kommunstyrelsen 2009-09-14 176 455 Arbets- och personalutskottet 2009-08-31 173 377 Dnr 09.524-02 septks15 Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid Ärendebeskrivning Forskning visar att

Läs mer

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen Tobaksbruk 2,3 miljoner Ca 19 tusen Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut 2011 Dagligrökning 16-84 år nationellt 2 Vilka är det då som röker? Utbildningsnivå,

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst. Barbro.holm-ivarsson@telia.com Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.jpg Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Enkät. från Sluta-Röka-Linjen

Enkät. från Sluta-Röka-Linjen Enkät från Sluta-Röka-Linjen Du har varit i kontakt med oss på Sluta-Röka-Linjen. För att kunna ge det bästa stödet till dig och andra som vill förändra sina vanor ber vi dig om hjälp. OBS! Dina svar är

Läs mer

Tobaksavvänjning i arbetslivet

Tobaksavvänjning i arbetslivet Tobaksavvänjning i arbetslivet Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog, konsult Ordförande i Psykologer mot Tobak barbro.holm-ivarsson@telia.com www.barbroivarsson.se Annelie Johansson Hälsopedagog, dipl. Tobaksavvänjare

Läs mer

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och vikt Snus Ett

Läs mer

Förbered rökstoppet 1

Förbered rökstoppet 1 Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Grafisk

Läs mer

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen Tobaksbruk 2,3 miljoner Ca 19 tusen Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut 2011 Dagligrökning 16-84 år nationellt 2 Vilka är det då som röker? Utbildningsnivå,

Läs mer

Bilaga 1: Resultat från Previas undersökning i Stockholms län. Använder du snus eller tuggtobak? Pressmeddelande 15 juli

Bilaga 1: Resultat från Previas undersökning i Stockholms län. Använder du snus eller tuggtobak? Pressmeddelande 15 juli Pressmeddelande 15 juli Var fjärde anställd man i Stockholms län snusar Hela 23 procent av de manliga anställda i Stockholms län snusar. Bland de kvinnliga anställda snusar 4 procent. Fler än en av tio

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Lite om rökning. Birgitta Jagorstrand Vård vid astma och KOL Kunskapscentrum Allergi Astma KOL KAAK BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND

Lite om rökning. Birgitta Jagorstrand Vård vid astma och KOL Kunskapscentrum Allergi Astma KOL KAAK BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND Tobak BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND Lite om rökning Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som producerar 7 000 olika ämnen Ett 60 tal kan orsaka cancer Den som röker får själv i sig en fjärdedel

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Tobak och operation. Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus

Tobak och operation. Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus Tobak och operation Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus Tobak påverkar operationsresultatet När du blir opererad är det många faktorer som avgör om resultatet

Läs mer

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Enkla råd/tobak Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

Minska risken för komplikationer: Sluta röka i samband med din operation

Minska risken för komplikationer: Sluta röka i samband med din operation Minska risken för komplikationer: Sluta röka i samband med din operation Rökning påverkar operationsresultatet När du blir opererad är det många faktorer som avgör om resultatet blir bra. Rökning kan öka

Läs mer

HJÄLP ATT SLUTA RÖKA

HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HJÄLP ATT SLUTA RÖKA BÖRJA LEVA FULLT UT HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA RÖKNING ÄR MER ÄN BARA EN DÅLIG VANA För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa. Medicinska studier visar att rökning inte enbart

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88. Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11

TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88. Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11 TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88 Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Rökfri arbetstid Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Policy om rökfri arbetstid Riksdagen har antagit fyra etappmål för den nationella folkhälsopolitiken som innefattar: en tobaksfri livsstart från

Läs mer

Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12

Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12 Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12 Tobaksavvänjning - utbud Samverkan lönar sig SRL finns tillgänglig 51 timmar/vecka Flera aktörer kan stötta på olika vis Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och

Läs mer

Tobaksrökens innehåll

Tobaksrökens innehåll Tobaksrökens innehåll 4000 kemiska ämnen 50-tal ämnen är cancerframkallande Beta-naftylamin och 4-aminobifenyl är förbjudna ämnen i arbetsmiljön Rökning som hälsoproblem Ca 6400 dör årligen pga. aktiv

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Kommunen som arbetsgivare - Tobaksfri arbetstid Cecilia Birgersson Utredare Statens folkhälsoinstitut 2010-03-08 Sid 1 Landstingens policys 2010-03-08 Sid 2 Landstingets arbete 2010-03-08 Sid 3 Hur långt

Läs mer

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Råd när du ska bli tobaksfri Bara du kan bestämma om du ska sluta med tobak och bara du kan lyckas. Att fatta ett genomtänkt beslut kan vara helt avgörande

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

Sluta röka. Finlands Apotekareförbund 2009

Sluta röka. Finlands Apotekareförbund 2009 Sluta röka 21 Finlands Apotekareförbund 2009 2 Det lönar sig alltid att sluta röka Att sluta röka börjar med ett beslut. Ju bättre Du känner Dina egna rökvanor och -behov och ju mer Du motiverar Dig själv

Läs mer

Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt?

Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt? Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt? Cecilia Birgersson Utredare Statens folkhälsoinstitut 2012-11-08 Sid 1 Som arbetsgivare kan man göra skillnad! Cirka 18/dag dör av rökning

Läs mer

Om nikotintuggummin och betydelsen av smak och konsistens för att sluta röka

Om nikotintuggummin och betydelsen av smak och konsistens för att sluta röka Rökförbud 1 juni 2005 Om nikotintuggummin och betydelsen av smak och konsistens för att sluta röka Ett bakgrundsmaterial med resultat från en Gallup-undersökning bland svenska rökare mellan 25 och 55 år

Läs mer

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet SiS tobakspolicy SiS mål är att vara en rökfri myndighet där varken medarbetare, klienter eller ungdomar röker. Ingen ska behöva utsättas för tobaksrök

Läs mer

foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus

foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus De flesta som röker eller snusar ångrar att de någonsin började. Är du en av dem? Du känner säkert många som redan har slutat och kanske frågar

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation du väljer din väg. Broschyren är framtagen genom ett samarbete mellan nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) och Statens folkhälsoinstitut. Statens folkhälsoinstitut distributionstjänst

Läs mer

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till föräldrar

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till föräldrar Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till föräldrar A Ett övergripande syfte med broschyren är att den ska bidra till att uppnå de nationella delmålen (se broschyrens inre baksida)

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksbruket är i dag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i vårt land. Sjutton procent av den vuxna befolkningen röker dagligen och

Läs mer

Rökavvänjning i den kliniska vardagen. Per Åke Lagerbäck per-ake@jarfallaspecialistvard.se

Rökavvänjning i den kliniska vardagen. Per Åke Lagerbäck per-ake@jarfallaspecialistvard.se Rökavvänjning i den kliniska vardagen Per Åke Lagerbäck per-ake@jarfallaspecialistvard.se Hälsokonsekvenser av rökning jämfört med andra riskfaktorer Tobak Högt blodtryck Alkohol Högt kolesterol Högt BMI

Läs mer

Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband?

Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband? Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband? Ungdomars rökvanor Andel ungdomar som börjar röka - Varje år beräknas 16 000 ungdomar börja röka eller - Ca 45 ungdomar börjar röka varje dag varje dag - 30 50%

Läs mer

Är det farligt att snusa? Det är ju så mycket bättre att snusa än att röka. Eller? Exakt hur snus skadar hälsan är omtvistat. Snusning ökar risken

Är det farligt att snusa? Det är ju så mycket bättre att snusa än att röka. Eller? Exakt hur snus skadar hälsan är omtvistat. Snusning ökar risken Sanningen om Farligt begär Är det farligt att snusa? Det är ju så mycket bättre att snusa än att röka. Eller? Exakt hur snus skadar hälsan är omtvistat. Snusning ökar risken för ohälsa och olika sjukdomar.

Läs mer

Regler för rökfri arbetstid

Regler för rökfri arbetstid Datum 2017-06-19 Ärendenr 2017-000080.02 Regler för rökfri arbetstid Beslutad av kommunfullmäktige 2017-06-19 95 Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286

Läs mer

Arbetsblad. Gruppträff 2. Tobakspreventivt arbete. Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin

Arbetsblad. Gruppträff 2. Tobakspreventivt arbete. Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin Arbetsblad Gruppträff 2 Tobakspreventivt arbete Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin Tips för ökad motivation: Var noga med att definiera dina individuella mål och önskade hälsovinster

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Innehåll 3 INLEDNING 4 Tobak eller hälsa 6 Värdet av att slippa tobak 8 Du kan vara en förebild och ett stöd 9 Visst kan du ta upp frågan

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

En tobaksfri generation. Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014

En tobaksfri generation. Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014 En tobaksfri generation Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014 Länkar http://www.lakemedelsverket.se/alla-nyheter/nyheter-2013/e-cigaretter-med-nikotin-ar-vanligtvis-lakemedel/ http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/

Läs mer

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda Tobaksvanor 2006 Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT 2006 Namn: Susanna Hammarberg Tobaksvanor 2006 2 Förord Tobak och dess hälsofarliga effekter

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Tobaksfritt att motivera och ge råd. Förhållningssättet. Information i dialog tobaksbruk

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Tobaksfritt att motivera och ge råd. Förhållningssättet. Information i dialog tobaksbruk Bild 1 Tobaksfritt att motivera och ge råd 9-10 dec 2014 Psykolog Margareta Pantzar Folkhälsoenheten Hälsa och habilitering Bild 2 Förhållningssättet Motiverande samtal kännetecknas av: Patientens egen

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

Undersökning om obalans i magen

Undersökning om obalans i magen Undersökning om obalans i magen Kontakt: Åsa Asplund, Apoteket Datum: 2016-09-21 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till skolan Ett övergripande syfte med broschyren är att den ska bidra till att uppnå de nationella delmålen (se broschyrens inre baksida) om ett

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323)

Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323) 2011-01-26 Statens Folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323) Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund redovisar här projektet Hjärt- och

Läs mer

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Landstinget Sörmland Hälsofrämjande landsting KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Tobak Innehåll 1. Tobaksfrågans betydelse för hälsan Tobaksvanor Stora vinster med att sluta röka Kostnader för tobaksbruk

Läs mer

Rökfritt liv. - en litteraturlista

Rökfritt liv. - en litteraturlista Rökfritt liv - en litteraturlista Sjukhusbiblioteken i Värmland 2008 Agerberg, Miki Kidnappad hjärna : en bok om missbruk och beroende. 2004 Idag vet forskarna mycket mer än för bara tio-femton år sedan,

Läs mer

Tobakspolitiskt program för Jönköpings län

Tobakspolitiskt program för Jönköpings län Tobakspolitiskt program för Jönköpings län 2000-08-01 Ulla Lindström Folkhälsoplanerare FÖRORD Här föreligger nu det Tobakspolitiska programmet för Jönköpings län, resultatet av ett samarbete mellan Folkhälsoavdelningen,

Läs mer

VIAGRARAPPORTEN KVINNA 2010

VIAGRARAPPORTEN KVINNA 2010 VIAGRARAPPORTEN KVINNA 2010 SVENSKA KVINNOR OM SEX, ÖNSKEMÅL OCH ERFARENHETER Ett pressmaterial från Pfizer AB Kontakt: Annelie Barkelund, Informationschef, Tel: 08 550 529 75, Mobil: 076 889 29 75, Mail:

Läs mer

Samhällsekonomiska besparingar av snus som skadereducerare i Sverige 1990-2011

Samhällsekonomiska besparingar av snus som skadereducerare i Sverige 1990-2011 Samhällsekonomiska besparingar av snus som skadereducerare i Sverige 1990-2011 Per Hortlund Elin Gabrielsson HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. Rökning betraktas generellt sett

Läs mer

Välkommen till Mimers Hus. en tobaksfri gymnasieskola. Riktlinjer mot tobak

Välkommen till Mimers Hus. en tobaksfri gymnasieskola. Riktlinjer mot tobak Välkommen till Mimers Hus en tobaksfri gymnasieskola Riktlinjer mot tobak http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/ http://www.kungalv.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument/alla-styrdokument/

Läs mer

Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd

Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd Mozhgan Bastanipour St-läkare i allmänmedicin Mölnlycke vårdcentral 2005 Handledare : Mille Milakovic Bakgrund Mer än 1 miljon svenskar har slutat

Läs mer

Om äldre (65 och äldre)

Om äldre (65 och äldre) Om äldre (65 och äldre) Självupplevd hälsa Förekomst av sjukdom Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 De äldres hälsa (65 år eller äldre) Åldrandet i sig är ingen sjukdom men i det

Läs mer

Tobaksfri arbetstid för bättre hälsa. Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015

Tobaksfri arbetstid för bättre hälsa. Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015 Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015 1 Innehåll Bakgrund Innebörd Chefens roll Vid rekrytering Stöd tobaksavvänjning Några enkla tips Informationsstrategi 2 Bakgrund till beslutet Användning av tobak

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Med fokus på rökfri arbetstid i Sveriges kommuner

Med fokus på rökfri arbetstid i Sveriges kommuner Med fokus på rökfri arbetstid i Sveriges kommuner Hässleholm 10 december 2008 Ingvor Bjugård Rökfri arbetstid - definition Ingen utsätts för tobaksrök på sitt arbete Minimera risken för passiv rökning

Läs mer

En bildserie om tobaksavvänjning

En bildserie om tobaksavvänjning En bildserie om tobaksavvänjning Nationella mål och Tobakskonventionen Riksdagen har bestämt följande delmål för minskat tobaksbruk - en halvering till 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden

Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden TIMBRO Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden 11 mars 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden Nio av tio har under

Läs mer

FoHMFS kan beställas från Norstedts Juridik AB/Fritzes, Kundservice, 106 47 Stockholm. Internet: www.fritzes.se.

FoHMFS kan beställas från Norstedts Juridik AB/Fritzes, Kundservice, 106 47 Stockholm. Internet: www.fritzes.se. FoHMFS 2014:9 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om varningstexter på tobaksvaror samt innehållsdeklaration för och begränsning av halten av vissa beståndsdelar i cigarettrök Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

RAPPORT FÖRÄLDRAR OM FÖRKYLDA BARN

RAPPORT FÖRÄLDRAR OM FÖRKYLDA BARN RAPPORT FÖRÄLDRAR OM FÖRKYLDA BARN Bakgrund och genomförande Bakgrund Medivir / BioPhausia önskade genomföra en undersökning med 1 000 föräldrar med barn upp till 12 år om deras barns förkylning, hosta

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Modell för tobaksavvänjning - viktiga delar -

Modell för tobaksavvänjning - viktiga delar - Modell för tobaksavvänjning - viktiga delar - Stockholm 25 nov 2016 Margareta Pantzar Innehåll: Nya foldern samt metodboken Stödja patienter att sluta röka och snusa. Rådgivning om tobak och avvänjning.

Läs mer

12-månaders-uppföljning

12-månaders-uppföljning Löpnummer: 12-månaders-uppföljning från Sluta-Röka-Linjen Nu har det gått ungefär ett år sen din första kontakt med Sluta- Röka-Linjen. Vi är tacksamma om du besvarar denna enkät om hur det gått för dig.

Läs mer

Hanna Broberg Produk/onsledare och Utbildare

Hanna Broberg Produk/onsledare och Utbildare Hanna Broberg Produk/onsledare och Utbildare !! Över 30 år av tobaksförebyggande arbete 1979 2011 Sverige ett av världens bästa länder på att inte röka! Vuxenbefolkning Män 10% dagligrökare Kvinnor 12%

Läs mer

Rökning, snus och e-cigaretter

Rökning, snus och e-cigaretter Rökning, snus och e-cigaretter Barbro Holm Ivarsson Ordf Psykologer mot Tobak Rökning 10% röker dagligen Socioekonomiskt utsatta röker mer Rökning orsakar ett 60-tal sjukdomar Varannan rökare dör i förtid

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

Nordanstigs Kommun. Lena Linné 2005 06 20

Nordanstigs Kommun. Lena Linné 2005 06 20 ÖVERGRIPANDE PLAN FÖR TOBAKSARBETE Nordanstigs Kommun 1 Nordanstigs kommun har valt att fokusera på tre av målen för folkhälsan i sitt folkhälsoarbete. Mål 9 Ökad fysisk aktivitet. Mål 10 Goda matvanor

Läs mer

Faktamaterial om tobakssug

Faktamaterial om tobakssug Faktamaterial om tobakssug Ge mig mitt nikotin, annars vägrar jag att samarbeta! Därför är det så svårt att sluta röka och snusa Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

SLUTA-RÖKA-LINJEN

SLUTA-RÖKA-LINJEN www.slutarokalinjen.se SLUTA-RÖKA-LINJEN ÅRSRAPPORT 2015 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Sluta-Röka-Linjen årsrapport 2015 Stockholm juni 2016 Årsrappporten

Läs mer

Välkommen. Skriv upp och håll reda på hur mycket du tjänar i form av pengar och hälsa på att vara före detta rökare.

Välkommen. Skriv upp och håll reda på hur mycket du tjänar i form av pengar och hälsa på att vara före detta rökare. Välkommen mina framsteg Siv upp och håll reda på hur mycket du tjänar i form av pengar och hälsa på att vara före detta rökare. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Läs mer

Svenskarna om inkontinens

Svenskarna om inkontinens Svenskarna om inkontinens Resultat från en SIFO-undersökning, september 2004 En pressrapport från Pfizer AB Kontaktperson: Carolin Moro, Informationsansvarig, Pfizer AB Tel: 08-519 067 44, mobil: 0733-68

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och Levnadsvaneprojektet Stockholm 2014-11-18 Raija Lenné Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Evidensbaserade metoder som stöd

Läs mer

Beslutad i KF 080623. Hälsopolicy

Beslutad i KF 080623. Hälsopolicy Beslutad i KF 080623 Hälsopolicy 2 (6) Bakgrund I Hultsfreds kommuns personalpolicy framgår att Hultsfreds kommun ska verka för att förbättra arbetsmiljön genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt

Läs mer