VIAGRARAPPORTEN KVINNA 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIAGRARAPPORTEN KVINNA 2010"

Transkript

1 VIAGRARAPPORTEN KVINNA 2010 SVENSKA KVINNOR OM SEX, ÖNSKEMÅL OCH ERFARENHETER Ett pressmaterial från Pfizer AB Kontakt: Annelie Barkelund, Informationschef, Tel: , Mobil: , Mail:

2 Innehåll Om Viagrarapporten Kvinna 3 Sammanfattning 4 Del 1 Sexuella vanor och önskemål 5 Del 2 Vad är avtändande för svenska kvinnor? 10 Del 3 Kvinnors erfarenhet av män med erektionsproblem 13 2

3 Om Viagrarapporten Kvinna I september 2010 presenterades för första gången Viagrarapporten en kartläggning av svenska mäns tankar om sex, hälsa och kvinnor. Det var en av de största undersökningarna kring mäns sexliv som genomförts sedan Folkhälsoinstitutets rapport Sex i Sverige publicerades i slutet av 1990-talet. Nu presenteras Viagrarapporten Kvinna. Pfizer har låtit undersökningsföretaget Strategy One fråga 2500 kvinnor i fem europeiska länder om deras sexuella vanor, önskemål samt erfarenheter av män med erektionsproblem. Länderna är Portugal, Spanien, Österrike, Tyskland och Sverige. Denna rapport sammanfattar resultaten från de 500 svenska kvinnor som ingått i undersökningen jämförelser med de andra europeiska länderna görs också. Majoriteten av kvinnorna i undersökningen (84 %) är i åldern 35 år och uppåt med manliga partners som är 35 år eller äldre. Intervjuerna har genomförts i en webbpanel under Denna rapport är uppdelad i tre områden: 1) Sexuella vanor och önskemål, 2) Avtändande faktorer 3) Erfarenheter av män med erektionsproblem. Rapporten är framtagen för media. Som journalist kan du fritt hämta resultat, fakta och referenser. Om Pfizer och Viagra Pfizer är sedan många år tillbaka verksamt inom mans- och kvinnohälsa genom forskning och utveckling av läkemedel. En stor del av arbetet handlar om att sprida information till vård, patienter och media. Syftet med Viagrarapporten Kvinna är att öka kunskapen om kvinnors sexualitet och belysa deras erfarenhet av en partner med erektionsproblem. Viagra är idag det mest använda och väldokumenterade tablettläkemedlet (PDE5- hämmaren) för behandling av erektionsproblem. Sedan lanseringen 1998 har Viagra prövats i över 200 kliniska studier där fler än patienter har deltagit. 1 Viagra är ett effektivt läkemedel som kan hjälpa 8 av 10 män med erektionsproblem. 2 Läkemedlet fungerar dessutom oavsett vilken bakomliggande sjukdom som är orsak till problemet. 2 Frågor om Viagrarapporten? Har du frågor om rapporten, kontakta Annelie Barkelund, Informationschef Pfizer, tel: , 3

4 Sammanfattning av resultaten Sexuella vanor och önskemål Nära hälften (45 %) av de svenska kvinnorna har sex minst en gång i veckan. Kvinnor 45 år och uppåt utgör inget undantag. Jämfört med de andra länderna har svenska kvinnor minst sex. I Portugal har 81 % av kvinnorna sex minst en gång i veckan, Spanien 68 %, Österrike 57 % och Tyskland 53 %. Drygt tre av fyra svenska kvinnor (77 %) tycker att det är viktigt med ett tillfredsställande sexliv. Undersökningen visar också att ett tillfredsställande sexliv är viktigt för kvinnor i alla åldrar. Sju av tio svenska kvinnor (70 %) är nöjda med sitt sexliv, detta gäller i alla åldrar. Trots detta hamnar svenska kvinnor sist jämfört med andra europeiska kvinnor. Så många som 88 % av de portugisiska kvinnorna är nöjda med sitt sexliv, 75 % av de spanska, 74 % av de österrikiska och 72 % av de tyska. Svenska kvinnor vill ha sex oftare än vad de har idag. 64 % av de svenska kvinnorna vill ha sex minst en gång i veckan men endast 45 % har det. Avtändande faktorer enligt svenska kvinnor Det mest avtändande personlighetsdraget hos en man är arrogans (31 %), följt av självcentrering (24 %), att han bor med sina föräldrar (11 %), är lat (7 %), inte bryr sig om sitt utseende (6 %), har låg självkänsla (6 %) eller är fåfäng (4 %). Det mest avtändande fysiska draget hos en man är dålig andedräkt (35 %) följt av svettlukt (20 %), övervikt (9 %), fisande (9 %), massiv kroppsbehåring (8 %), inte kunna få eller bibehålla erektion (7 %), högljutt snorande (3 %) och för tidig utlösning (3 %). Kvinnors erfarenhet av män med erektionsproblem Drygt var fjärde svensk kvinna (27 %) uppger att deras nuvarande man/partner har haft problem med att få eller bibehålla erektion. 31 % uppger att de skulle ha sex mer sällan om mannen drabbades av erektionsproblem. Tre av fyra svenska kvinnor (73 %) skulle ta upp erektionsproblem till diskussion med sin partner. Svenska kvinnor är dock minst benägna att ta upp problemen. I Portugal skulle 92 % göra det, Spanien 88 %, Österrike 86 % och Tyskland 84 %. Tre av fyra kvinnor (75 %) skulle uppmana sin man att söka hjälp för erektionsproblemen. Men även gällande detta hamnar svenska kvinnor sist. I Portugal skulle 93 % uppmuntra sin partner att söka hjälp, Spanien 89 %, Österrike 80 % och Tyskland 76 %. 4

5 Del 1 Sexuella vanor och önskemål 5

6 Nära hälften har sex en gång i veckan men andra europeiska kvinnor har sex oftare Fråga 1: Hur ofta har du sex med din man/partner? Nära hälften (45 %) av de svenska kvinnorna har sex minst en gång i veckan. Äldre svenska kvinnor (45 år och uppåt) utgör inget undantag, 46 % av dem uppger att de har sex minst en gång i veckan med sin partner. Jämfört med de andra länderna har svenska kvinnor minst sex. I Portugal har 81 % av kvinnorna sex minst en gång i veckan, Spanien 68 %, Österrike 57 % och Tyskland 53 %. Svenska kvinnor har i större utsträckning sex minst en gång i veckan om: o De inte är gifta (55 % jämfört med 39 % av dem som är gifta). o Deras partner inte har haft erektionsproblem (52 % jämfört med 30 % av dem med en partner som haft problem med erektionen). 6

7 Viktigt med ett tillfredsställande sexliv Fråga 2: Hur viktigt tycker du att det är med ett tillfredsställande sexliv? Drygt tre av fyra svenska kvinnor (77 %) tycker att det är viktigt med ett tillfredsställande sexliv. Undersökningen visar också att ett tillfredsställande sexliv är viktigt för kvinnor i alla åldrar. Ett tillfredsställande sexliv är betydligt viktigare för kvinnor som: o Har sex minst en gång i veckan (89 % jämfört med 67% av dem som har sex mindre ofta). o Har en partner som inte haft erektionsproblem (81% jämfört med 70 % av dem med en partner som haft problem med erektionen). Kvinnor i Portugal, Spanien och Österrike tycker att det är viktigare med tillfredsställande sexliv än vad svenska kvinnor gör. 7

8 Svenska kvinnor nöjda med sexlivet men inte lika nöjda som andra kvinnor i Europa Fråga 3: Hur nöjd är du med ditt sexliv just nu? Sju av tio svenska kvinnor (70 %) är nöjda med sitt sexliv, detta gäller i alla åldrar. Trots detta hamnar svenska kvinnor sist jämfört med andra europeiska kvinnor. Så många som 88 % av de portugisiska kvinnorna är nöjda med sitt sexliv, 75 % av de spanska, 74 % av de österrikiska och 72 % av de tyska. Endast 58 % av de svenska kvinnorna med en partner som har eller har haft erektionsproblem uppger att de är nöjda, mot 76 % av dem med en partner som inte haft problem med erektionen. 8

9 Kvinnor vill ha sex oftare Fråga 4: Hur ofta skulle du vilja ha sex med din man/partner? Svenska kvinnor vill ha sex oftare än vad de har idag. 64 % av de svenska kvinnorna vill ha sex minst en gång i veckan men endast 45 % har det (se fråga 1). I alla länder som ingått i undersökningen vill kvinnor ha sex oftare. I Portugal vill 88 % av kvinnorna ha sex minst en gång i veckan (81 % har det ), Spanien 80 % (68 % har det), Österrike 71 % (57 % har det) och bland tyska kvinnor 63 % (53 % har det). Slutsatsen är alltså att europeiska kvinnor vill ha sex oftare detta oavsett hur ofta de har sex idag. 9

10 Del 2 Vad är avtändande för svenska kvinnor? 10

11 Arrogans mest avtändande personlighetsdraget enligt svenska kvinnor Fråga 5: Vilket personlighetsdrag tycker du är mest avtändande hos en man? (Rangordna plats 1-3) Svenska kvinnor tycker att det mest avtändande personlighetsdraget/attributet hos en man är arrogans (31 %), följt av självcentrering (24 %), att han bor med sina föräldrar (11 %), är lat (7 %), inte bryr sig om sitt utseende (6 %), har låg självkänsla (6 %) eller är fåfäng (4 %). Att en man inte bryr sig om sitt utseende är det mest avtändande draget enligt både österrikiska och tyska kvinnor (52 % respektive 44 %). Spanska kvinnor tycker att självcentrerade män är mest avtändande (22 %), medan portugisiska kvinnor tycker att arrogans och självcentrering är värst (båda 21 %). 11

12 Dålig andedräkt mest avtändande fysiska draget enligt svenska kvinnor Fråga 6: Vilket fysiskt/kroppsligt drag tycker du är mest avtändande hos en man? (Rangordna plats 1-3) Svenska kvinnor tycker att det mest avtändande fysiska draget hos en man är dålig andedräkt (35 %) följt av svettlukt (20 %), övervikt (9 %), fisande (9 %), massiv kroppsbehåring (8 %), inte kunna få eller bibehålla erektion (7 %), högljutt snorande (3 %) och för tidig utlösning (3 %). Svenska kvinnor sticker ut bland de europeiska kvinnorna genom att i mycket högre grad tycka att svettluktande män är avtändande. Spanska och portugisiska kvinnor tycker i större utsträckning att män med erektionsproblem samt män som får för tidig utlösning är avtändande. 12

13 Del 3 Kvinnors erfarenhet av män med erektionsproblem 13

14 Var fjärde svensk kvinna har erfarenhet av en man med erektionsproblem Fråga 7: Har din man/partner någon gång haft problem med erektionen? Drygt var fjärde svensk kvinna (27 %) uppger att deras nuvarande man/partner har haft problem med att få eller bibehålla erektion. Detta är ungefär lika vanligt som i de andra undersökta länderna. Svenska kvinnor med äldre män uppger i större utsträckning att partnern haft erektionsproblem (61 % av kvinnor som varit med om det har män som är 55+). Erektionsproblem är vanligare bland dem som uppger att de har sex mer sällan än en gång per månad (43 %). 14

15 Erektionsproblem skulle påverka relationen till det sämre, eller till det bättre Fråga 8: Om din man/partner fick erektionsproblem skulle det påverka er relation? I så fall, hur Tre av tio svenska kvinnor (31 %) uppger att de skulle ha sex mer sällan om mannen drabbades av erektionsproblem. Detta är den högsta siffran bland de undersökta länderna (t ex så uppger endast 17 % av de portugisiska kvinnorna detta). 18 % av de svenska kvinnorna tror att erektionsproblem skulle kunna föra dem och partnern närmare varandra om de kunde prata om problemen. I de andra europeiska länderna tror kvinnorna detta i högre utsträckning. Nästan fyra av tio svenska kvinnor (38 %) uppger att mannens erektionsproblem inte skulle påverka relationen. Bland tyska kvinnor är siffran 52 %. 15

16 99 % av de svenska kvinnorna tror att erektionsproblem skulle påverka en mans självkänsla negativt. Andra europeiska kvinnor bättre på att prata om erektionsproblem Fråga 9: Om du trodde att din man hade erektionsproblem, hur stor är sannolikheten att du skulle ta upp det med honom? Tre av fyra svenska kvinnor (73 %) skulle ta upp erektionsproblem till diskussion med sin partner. Av de europeiska kvinnorna är dock svenska kvinnor minst benägna att ta upp problemen. I Portugal skulle 92 % göra det, Spanien 88 %, Österrike 86 % och Tyskland 84 %. Svenska kvinnor som har sex ofta minst en gång per vecka uppger oftare att de skulle prata med sin partner om erektionsproblemen (83 % mot 64 % av dem som har sex mindre frekvent). De som har en partner som haft erektionsproblem är mindre benägna att prata med sin partner (66 %) än dem som inte har erfarenhet (77 %). Den främsta orsaken till att man inte skulle ta upp problemen är att man tror att partnern skulle bli genererad (24 %) eller att man själv tycker att det är genant (21 %). Att man inte vill göra sin partner upprörd är också ett vanligt skäl (21 %). 16

17 Svenska kvinnor minst benägna att uppmuntra sin man att söka hjälp Fråga 10: Om din man fick erektionsproblem, hur stor är sannolikheten att du skulle uppmuntra honom att söka läkarhjälp? Tre av fyra kvinnor (75 %) skulle uppmana sin man att söka hjälp för erektionsproblemen. Bland de europeiska kvinnorna är dock svenska kvinnor minst benägna att uppmuntra sin man att söka läkarhjälp. I Portugal skulle 93 % göra det, Spanien 89 %, Österrike 80 % och Tyskland 76 %. Svenska kvinnor tar sannolikt upp problemen i större utsträckning om o De har sex ofta (83 % skulle sannolikt göra det, mot 68 % av dem som har sex en gång i veckan) o De inte är gifta (82 % skulle sannolikt göra det, mot 70 % av dem som är gifta) 1. Jackson G, Creanga DL, Schnetzler G et al. Update on Drug Interactions Between Sildenafil Citrate and Nitrates, Cytochrome P450 34A Inhibitors, Other Erectile Dysfunction Medications and Alpha-Blockers. Poster presenterad vid European and International Societies for Sexual Medicine; 7-11 december 2008; Bryssel, Belgien. 2. Produktresumé 2010, 17

18 18

VIAGRA RAPPORTEN 2011

VIAGRA RAPPORTEN 2011 VIAGRA RAPPORTEN 2011 Ett pressmaterial för media från Pfizer AB Kontakt: Annelie Barkelund, Informationschef, Tel: 08 550 529 75, Mobil: 076 889 29 75, Mail: annelie.barkelund@pfizer.com Approveringsnummer

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

KÄRLEKS BAROMETERN 2015

KÄRLEKS BAROMETERN 2015 KÄRLEKS BAROMETERN 2015 SVENSKA FOLKET 45+ OM KÄRLEK, LUST OCH SAMLIV En rapport för journalister från 1,6 miljonerklubben och Eli Lilly. OM KÄRLEKSBAROMETERN Det sägs ofta att kärlek och lust är viktigt

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Att leva med smärta Problem Detection Study

Att leva med smärta Problem Detection Study Att leva med smärta Problem Detection Study Bakgrund Hösten 21 sammanställde experter från 15 olika europeiska länder, med stöd från Pfizer, en konsensusrapport om långvarig smärta, Pain Proposal. Målet

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Att förstå och behandla erektil dysfunktion. www.potenslinjen.se

Att förstå och behandla erektil dysfunktion. www.potenslinjen.se via20131219pse01 Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer