Undersökning om obalans i magen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning om obalans i magen"

Transkript

1 Undersökning om obalans i magen Kontakt: Åsa Asplund, Apoteket Datum: Helena Björck Tel:

2 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Apoteket. Undersökningen handlar om svenskarnas obalans i magen och levnadsvanor. MÅLGRUPP Målgrupp för undersökningen är allmänheten år. Fältperiod 6-13 september. Totalt genomfördes 1087 intervjuer (deltagarfrekvens 62%). Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. I rapporten har signifikanta skillnader i grupperna kön, ålder mm kommenterats. Felmarginalen: Vid intervjuer: Vid 500 intervjuer: Vid utfall 20/80: +/- 2,5% Vid utfall 20/80: +/- 3,6% Vid utfall 50/50: +/- 3,2% Vid utfall 50/50: +/- 4,5% 2 Apoteket

3 Sammanfattning 3 Apoteket

4 Sammanfattning obalans i magen Mer än hälften av svenskar mellan år upplever obalans i magen varje månad. En femte del av dessa har även någon diagnos ställt av läkare. 1 av 3 personer med mag-tarmbesvär har haft sina besvär i mer än 5 år utan att få en diagnos. Mer än 4 av 10 med mag-tarmbesvär och 3 av 4 personer som har magbesvär varje dag anger att deras vardag påverkas negativt som följd av det. Mer än 4 av 10 med mag-tarmbesvär men utan läkarställd diagnos behandlar sina magbesvär. 6 av 10 som behandlar sina mag-tarmbesvär gör det med receptfria läkemedel. En tiondedel av de som inte behandlar sina mag-tarmbesvär vet inte hur man ska behandla det. Okunskap är högre bland de som har mag-tarmbesvär varje dag och inte behandlar. Tre av tio med mag-tarmbesvär pratar inte om sina magproblem med någon. Kost och stress nämns som de främsta orsaken till mag-tarmbesvären. Varannan i ålder mellan och varannan storstadsbo anger kost och/eller stress som orsak. 1 av 3 upplever att deras mag-tarmbesvär försämras i samband med stress antigen privat eller i jobbet. 4 Apoteket

5 Sammanfattning - vanor Varannan har någon gång avstått från att gå på en offentlig toalett för att bajsa. Lika många anger något offentligt ställe/toalett där de inte kan tänka sig att bajsa på. Äldre (65-79 år) och män kan i större utsträckning (65%) tänka sig att bajsa på alla offentliga toaletter än yngre kvinnor (29%). 7 av 10 oroar sig att den offentliga toaletten ska vara smutsig och ohygienisk. Varannan kvinna går på toaletten med öppen dörr inför sin partner. Bland männen är det en tredjedel som gör det. 7 av 10 använder sina mobiler eller läser under sitt toalettbesök. Män använder sina mobiler och läser i större utsträckning än kvinnor. Varannan svensk mellan år motionerar flera gånger i veckan. 7 av 10 män och 8 av 10 kvinnor känner sig stressade i vardagen. 5 Apoteket

6 Resultat Obalans i magen 6 Apoteket

7 Mer än hälften av allmänheten upplever obalans i magen varje månad FRÅGA: Händer det att du har obalans i magen? (t.ex. halsbränna/sura uppstötningar, trög mage, förstoppning, diarré, gaser, uppblåst mage, ont i magen, analbesvär) Nej 15% Ja, varje dag Ja, varje vecka Ja, varje månad 11% 26% 20% Någon gång 85% Varje månad 57% Högre andel som någon gång upplever obalans i magen: unga kvinnor (18-29) - 94% kvinnor generellt 90% de som känner sig stressad i vardagen 90% Lägre andel som någon gång upplever obalans i magen män - 81% äldre (65-79 år) - 78% de som inte känner sig stressade i vardagen 71% Ja, det har hänt vid enstaka tillfällen 29% BAS: Samtliga n = Apoteket

8 Av de med obalans i magen har nästan var femte en diagnos på någon magoch tarmsjukdom som läkare ställt FRÅGA: Har du någon av följande diagnoser/några diagnoser på mag-tarmsjukdom som läkare ställt? Nej 76% Laktosintolerans 6% IBS (irriterad tjocktarm) konstaterad av läkare 5% Högre andel med diagnoser bland de som: Annan, nämligen: Glutenintolerans Inflammerad tarm 4% 2% 2% Har diagnos 18 % behandlar alltid sina magbesvär 59% medfött/har anlag till magbesvär 38% har obalans i magen varje dag 34% känner sig ofta stressad i vardagen 26% bor i Stockholm 24% Chrons sjukdom 1% Magsår 1% 6% BAS: Har obalans i magen n=928 8 Apoteket

9 Av de som inte har någon diagnos har var tredje haft besvär med magen under mer än 5 års tid FRÅGA: Hur länge har du haft besvär med magen utan att få diagnos? 0-6 månader 10% 7-12 månader 6% 16% Haft besvär med magen i mer än 5 år utan att ha diagnos 13 mån - 5 år Mer än 5 års tid 15% 31% 39% I högre utsträckning bland de som har anlag till magbesvär 55% de som har obalans i magen varje dag 47% de som ofta är stressade i vardagen 46% de som ofta avstår att gå på offentlig toalett för att bajsa 43% kvinnor år 43% kvinnor år 42% de som behandlar sina magbesvär 42% BAS: Har inte diagnos = Apoteket

10 Av de med obalans i magen anger mer än 4 av 10 att deras mag-tarmbesvär påverkar deras vardag negativt FRÅGA: Vänligen ange på vilket/vilka sätt du anser att dina mag-tarmbesvär påverkar din vardag negativt? Påverkar ej min vardag 50% Påverkar min kost 19% Jag mår allmänt sämre Jag blir tröttare 18% 15% Påverkas negativt i högre utsträckning Påverkar mina sociala situationer Påverkar min sömn Jag får svårt att koncentrera mig Påverkar mitt jobb Påverkan min relation med partner Annat, nämligen: 15% 10% 7% 6% 5% 3% 44% påverkas negativt de dom har obalans i magen varje dag 75% de som har diagnos 75% medfött/ har anlag till magbesvär 65% de som avstår att gå på offentlig toalett för att bajsa 55% de som anser att magbesvär beror på stress 54% kvinnor år 53% Stockholm 50% de som haft magbesvär i mer än 5 års tid 51% storstäder 49% 6% BAS: Har obalans i magen n= Apoteket

11 Av de med obalans i magen behandlar mer än 4 av 10 sina mag-tarmbesvär utan ha någon diagnos som läkare ställt FRÅGA: Behandlar du dina mag-tarmbesvär? Netto - Ja 43% 50% 78% Ja, alltid Ja, ibland Nej, aldrig 11% 5% 20% 35% 39% 43% 37% 47% 54% Fler som behandlar sina besvär bland: de som har diagnos 78% de son har obalans i magen varje dag 73% kvinnor år 72% kvinnor år 69% de som alltid avstår från att gå på offentlig toalett för att bajsa 65% de som känner sig ofta stressad i vardagen 59% 3% 1% 3% 11 Apoteket Alla Har diagnos Har ej diagnos BAS: Har obalans i magen n=928

12 Av de som behandlar sina mag-tarmbesvär behandlar 6 av 10 sina mag-tarmbesvär med receptfria läkemedel FRÅGA: Med vad behandlar du dina mag-tarmbesvär? Receptfria läkemedel/produkter 62% Signifikanta skillnader Ändrade kostvanor Ökad motion Receptbelagda läkemedel Minskad stress 25% 21% 16% 50% kvinnor (58%) i större utsträckning än män (38%) behandlar sina magbesvär med ändrade kostvanor vi ser högre andel personer som behandlar sina magbesvär med hälsokost i större städer (15%) högre andel receptbelagda läkemedel (28%) i övriga landet Vila/sömn Hälsokost Annat, nämligen: 14% 10% 4% personer med diagnos använder i större utsträckning ändrade kostvanor (62%) och receptbelagda läkemedel (40%) personer utan diagnos använder i större utsträckning receptfria läkemedel (68%) 0% BAS: Behandlar mag-tarmbesvär n= Apoteket

13 Av de som inte behandlar sina mag-tarmbesvär vet 1 av 10 inte hur man ska behandla sina mag- och tarmbesvär FRÅGA: Av vilken/vilka anledningar behandlar du inte dina mag-tarmbesvär? Har inte så mycket besvär att de behöver behandlas 59% Problemen går över ganska snabbt utan behandling Vet inte hur jag ska behandla mina besvär Det är ingen idé - magen lever sitt eget liv Tycker inte om att ta mediciner Annat, nämligen: 12% 6% 5% 4% 29% Signifikanta skillnader i följande grupper kvinnor (16%) i större utsträckning än män (9%) inte vet hur man ska behandla sina magbesvär de med daglig besvär (43%) och som känner sig stressade i vardagen (26%) vet inte hur man ska behandla sina besvär Dyrt 1% Rädd för eventuella biverkningar 1% 4% BAS: Behandlar inte mag-tarmbesvär n= Apoteket

14 Av de med mag-tarmbesvär pratar 3 av 10 personer inte om sina magproblem med någon FRÅGA: Med vem/vilka kan du prata om dina mag-tarmbesvär? Min partner 50% Läkare/sjukvårdspersonal Nära vänner Föräldrar Syskon Apotekspersonal 29% 25% 22% 16% 14% 72% pratar med någon Signifikanta skillnader män (69%) pratar om sina magbesvär i lägre utsträckning än kvinnor (76%) personer med diagnos pratar om sina magbesvär i större utsträckning (89%), medan bland de som inte har diagnos endast 69% pratar om det Arbetskollegor Annat, nämligen: 11% 2% andelen är lägre även bland de som inte behandlar sina magbesvär endast 62% pratar om sina magbesvär. Ingen, pratar inte med någon 28% BAS: Har magbesvär n= Apoteket

15 Av de med mag-tarmbesvär anger 4 av 10 kost och stress som främsta orsak till magbesvär, högst bland unga och i storstäder FRÅGA: Vad tror du att dina mag-tarmbesvär beror på? Vad är orsaken/orsakerna? Kost Stress Medfött/anlag För lite/brist på motion För lite sömn Annan, nämligen: Alkohol Tobak 24% 18% 15% 8% 16% 11% 7% 11% 8% 11% 7% 8% 5% 9% 4% 3% 4% 42% 32% 43% 39% 39% 38% 50% Alla Har diagnos Har ej diagnos 21% 14% 23% Signifikanta skillnader i följande grupper bland kvinnor är det fler som anger stress (45%) och medfött/anlag (27%) bland män är det fler som anger alkohol (11%) och tobak (6%) än kvinnor: alkohol (5%) och tobak (3%). signifikanta skillnader mellan storstäder och övriga landen när det gäller kost och stress kost: storstäder (48%), övr. landet (36%) stress: storstäder (46%), övr. landet (31%) signifikanta skillnader mellan åldersgrupper kost: 18-29år (56%), 30-49år (51%), 65-79år(27%) stress: år (46%), år(52%), år (19%) BAS: Har magbesvär n= Apoteket

16 Av de med mag-tarmbesvär upplever 1 av 3 att deras magbesvär försämras i samband med stress FRÅGA: Upplever du att dina mag-tarmbesvär förvärras i samband med något/några av följande? Stressad/pressad privat Stressad/pressad i jobbet När jag äter fet mat När jag äter mycket mat När jag äter kryddstark mat Alkohol Resa 34% 32% 29% 24% 20% 19% 14% Signifikanta skillnader i följande grupper kvinnor anger i större utsträckning att deras besvär försämras i samband med stress privat (39%), stress på jobbet (36%), fet mat (35%) män anger i större utsträckning att deras besvär försämras i samband med alkohol (21%) storstadsborna anger i större utsträckning stress på jobbet (40%), alkohol (24%) och resor (17%). Tobak 3% 11% BAS: Har mag-tarmbesvär n= Apoteket

17 Av de som har mag-tarmbesvär upplever var tionde att de måste avstå någon aktivitet pga. av sina mag- och tarmbesvär FRÅGA: Upplever du att du måste avstå från någon aktivitet pga av dina mag-tarmbesvär? 12% Ja Nej Jag måste planera väldigt noga mina resor. 88% Om jag ska iväg tidigt och måste laxera mig före, måste gå upp flera timmar innan. Middagar med vänner eftersom jag bara äter mosat och puréer. BAS: Har mag-tarmbesvär n= Apoteket Vardagssysslor. T. ex. leta efter toaletten så fort man går ut.

18 Resultat Toalettvanor 18 Apoteket

19 Varannan har någon gång avstått ifrån att gå på en offentlig toalett för att bajsa FRÅGA: Har det hänt att du har avstått ifrån att gå på en offentlig toalett när du egentligen hade behövt bajsa? Nej 47% Alltid Ofta Ibland 5% 10% 15% 50% avstått någon gång Signifikanta skillnader i följande grupper kvinnor har avstått ofta i större utsträckning (13%) än män (7%) 29% bland unga (18-29) avstår alltid eller ofta att gå på offentlig toalett för att bajsa Enstaka gång 20% 2% BAS: Samtliga n= Apoteket

20 Varannan anger något offentlig toalett/ställe de inte kan tänka sig att bajsa på FRÅGA: Vilken/vilka av följande ställen kan du inte tänka dig att bajsa på? Kan tänka mig alla 45% Offentliga toaletter i allmänhet Flygplan Naturen Tåg På restauranger Utedass 24% 24% 23% 22% 16% 14% 48% har något ställe de inte kan tänka sig att bajsa på Signifikanta skillnader i följande grupper män generellt (53%) och speciellt äldre (65-79) män (65%) kan i större utsträckning tänka sig att bajsa på alla ställen än kvinnor (37%), speciellt yngre kvinnor (29%) de som bor i övriga landet (49%) kan i större utsträckning tänka sig att bajsa på alla ställen än storstadsborna (40%) samma med personer som inte känner sig stressade 52% kan tänka sig bajsa på alla nämnda ställen Jobbet 9% 7% BAS: Samtliga n= Apoteket

21 7 av 10 oroar sig att den offentliga toaletten ska vara smutsig och ohygienisk FRÅGA: Vad, om något, oroar du dig för när du går på en offentlig toalett? Inget oroar mig 12% Smutsigt/ohygiensikt Att det inte ska finnas toalettpapper Lukt Dåligt ljudisolerad Att det inte ska gå att spola 41% 31% 23% 21% 68% 86% oroar sig för något Signifikanta skillnader i följande grupper Kvinnor år är mest oroade för att det inte ska finnas toalettpapper (51%) Unga kvinnor år är mest oroade att det inte går att spola (50%) och att det luktar illa (49%) Fler män (24%) än kvinnor (9%) svarar att inget oroar dem när de går på en offentlig toalett Att låset inte ska fungera 19% Annat nämligen: 2% 2% BAS: Samtliga n= Apoteket

22 Varannan kvinna går på toaletten med öppen dörr inför sin partner FRÅGA: Händer det att du går på toaletten med öppen dörr inför din partner? Ja, ofta Ja, ibland Nej 17% 14% 21% 25% 22% 29% 45% 51% 40% JA Alla: 43% Män: 31% Kvinnor: 50% Gör det i större utsträckning Kvinnor år 60% Övriga landet 49% De som pratar i telefon på toaletten 60% Har ingen partner 11% 13% 10% 1% 1% 0% Alla Män Kvinnor BAS: Samtliga n= Apoteket

23 7 av 10 använder sina mobiler eller läser under sitt toalettbesök FRÅGA: Händer det att du gör något av följande när du går på toaletten? Kollar sociala medier Läser en tidning Chattar privat via sms/messenger Spelar mobilspel Läser en bok Pratar i telefon Skickar jobbmejl Inget av ovanstående 18% 18% 17% 17% 19% 16% 8% 13% 4% 1% 1% 1% 32% 36% 28% 28% 32% 24% 29% 24% 34% 47% 52% 42% 42% 47% 37% Alla Män Kvinnor Signifikanta skillnader Unga män år föredrar sociala medier (83%) och chatta privat (75%) under sitt toalettbesök Tidning (55%) föredras av mer än varannan män år, Ungdomar år chattar mest (64%) under sitt toabesök BAS: Samtliga n= Apoteket

24 Varannan motionerar flera gånger i veckan FRÅGA: Hur ofta motionerar du (minst 30 minuter sammanhängande tid)? Flera gånger i veckan 54% En gång i veckan Någon gång varannan vecka Någon gång i månaden 7% 6% 18% Signifikanta skillnader 64% av åringar motionerar flera gånger i veckan Någon gång i kvartalet Mer sällan 2% 8% Var tredje man (30%) motionerar mindre än en gång i veckan, motsvarande andel kvinnor 24% Aldrig 4% Mer sällan än en gång i veckan 27% 1% BAS: Samtliga n= Apoteket

25 7 av 10 män och 8 av 10 kvinnor känner sig stressade i vardagen FRÅGA: Känner du dig stressad i vardagen? Ja, ofta Ja, ibland Ja, enstaka tillfällen 16% 10% 22% 35% 34% 36% 25% 27% 23% 76% känner sig stressade i vardagen Män: 71% Kvinnor: 81% Känner sig mer stressade Kvinnor (18-49 år) 91% Män (30-49 år) 85% Bland personer med diagnos 85% Stockholm 83% Bland personer med mag-tarmbesvär 80% Nej 23% 28% 18% 1% 1% 0% Alla Män Kvinnor BAS: Samtliga n= Apoteket

26 Reflektioner Obalans i magen är ett vanligt förekommande besvär bland svenskar. Och livsstilsvanor är en stor del av förklaringen till dessa. Bland kvinnor är det främst stress och bland män ofta relaterat till kost. Receptfria läkemedel är det som används mest bland de som behandlar. Det finns dock många som inte behandlar sina besvär. Okunskapen om behandlingsalternativ är stört bland yngre kvinnor. Något för Apoteket att hjälpa till och informera om. 26 Apoteket

27 Bakgrundsfrågor 27 Apoteket

28 Bakgrundsinformation Man Kvinna 50% 50% år år år år 21% 20% 23% 36% Storstäder Större städer Övriga landet 32% 34% 34% Stockholm Mellansverige Småland och öarna Sydsverige Västsverige Norrland 8% 9% 15% 20% 23% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 28 Apoteket

29 Tack! Vi på Novus gillar frågor: Helena Björck Tel:

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage Apotekets råd om Gaser och orolig mage De allra flesta har någon gång upplevt besvär med magen i någon form. Det kan vara allt ifrån symtom som diarré, förstoppning, gaser till mer diffusa symtom som magknip,

Läs mer

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Mind. Syftet med undersökningen

Läs mer

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE MINDRE MÄTNING I SYFTE ATT TITTA PÅ INTRESSET FÖR MENTORSKAP VID START AV FÖRETAG Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs Datum: 2014-09-18 Kontakt på Novus: Mats Elzén

Läs mer

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen är

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015 Innehållsförteckning Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu 2015 December 2015 1 Sammanfattning 11 procent fler har uppmärksammat matsvinnsdebatten (2009 vs 2015) 90 procent

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novusgroup.se Jenny Franzén Tel: 0739-40

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Inför Mjölkens dag. Kontakt LRF Mjölk: Anna Blomberg Kontakt Novus: Helena Björck Datum:

Inför Mjölkens dag. Kontakt LRF Mjölk: Anna Blomberg Kontakt Novus: Helena Björck Datum: Inför Mjölkens dag Kontakt LRF Mjölk: Anna Blomberg Kontakt Novus: Helena Björck Datum: 2017-05-18 1 2017-09-12 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Hjärta

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN

GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN Kund: Vårdföretagarna Datum: 2014-06-02 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Om undersökningen MÅLGRUPP Män och kvinnor 18-79 år, (dvs ca

Läs mer

Bemötande inom Dagligvaruhandeln

Bemötande inom Dagligvaruhandeln Bemötande inom Dagligvaruhandeln Myndigheten för delaktighet Annie Persson / Monica Rydén Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: 1 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 - uppföljning TULL-KUST Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TULL-KUST.

Läs mer

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO Kund: AMF Kontakt: Ulrika Sundbom Datum: 23 mars, 2014 Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Genomförande Bakgrund & Syfte Novus har på uppdrag av AMF

Läs mer

RAPPORT FÖRÄLDRAR OM FÖRKYLDA BARN

RAPPORT FÖRÄLDRAR OM FÖRKYLDA BARN RAPPORT FÖRÄLDRAR OM FÖRKYLDA BARN Bakgrund och genomförande Bakgrund Medivir / BioPhausia önskade genomföra en undersökning med 1 000 föräldrar med barn upp till 12 år om deras barns förkylning, hosta

Läs mer

Undersökning om solskydd

Undersökning om solskydd Undersökning om solskydd 1 17-06-27 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Synoptik. MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten

Läs mer

Ofrivilligt ensamhet. Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum:

Ofrivilligt ensamhet. Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 2016-10-01 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Syftet med undersökningen är att undersöka allmänhetens inställning till ensamhet samt att se

Läs mer

GRAFRAPPORT SÄKERHETSBRANSCHEN

GRAFRAPPORT SÄKERHETSBRANSCHEN GRAFRAPPORT SÄKERHETSBRANSCHEN Kund: SäkerhetsBranschen Kontakt: Mikael Johansson Datum: 3 juni2013 Helena Björck Tel: 0720-700418 Helena.bjorck@novus.se Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP: Målgrupp för

Läs mer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer mätning för Sveriges Annonsörer Kontakt: Jannice Borekull Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Bakgrund & Genomförande

Bakgrund & Genomförande Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Skandia. Syftet med undersökningen är kartlägga svenska allmänhetens upplevda hälsa och syn på ekonomisk trygghet och

Läs mer

Bosparande - Startlån

Bosparande - Startlån Kontakt: Björn Wellhagen Datum: 2 november 2015 Mats Elzén Tel: 0720 700329 mats.elzen@novus.se Viktor Wemminger Tel: 0739 403918 viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Bakgrund & Genomförande

Bakgrund & Genomförande Bakgrund & Genomförande 14 augusti 2015 BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av NCC. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur svenska allmänheten ser på vilka ämnen som är

Läs mer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer mätning för Sveriges Annonsörer Kontakt: Jannice Borekull Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson & Freja Blomdahl Datum: 160610 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Vita käppen. Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum:

Vita käppen. Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av SFR. Syftet med undersökningen är att undersöka hur allmänhetens

Läs mer

Allmänheten om spellicens. Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum:

Allmänheten om spellicens. Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 2016-06-23 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Postkodlotteriet. Syftet

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN

DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN Kontakt: Maria Kans, Springtime Datum: 11 oktober 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och genomförande Bakgrund

Läs mer

Barn och internet - Sverige. Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017

Barn och internet - Sverige. Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017 - Sverige Kontakt: Angelica Gustafsson & Viktor Wallström Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 22 juni 2017 5 Bakgrund & Genomförande - Sverige BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Allmänheten om passioner

Allmänheten om passioner Kund: FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Kontakt FRII: Maria Ros Jernberg Peter Blid Viktor Wemminger Tel: 0739 40 39 22 0739 40 39 18 peter.blid@novus.se viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund

Läs mer

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 Vård social omsorg Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Famna. Syftet med undersökningen

Läs mer

Hundar och katter Kontakt Novus: Freja Blomdahl

Hundar och katter Kontakt Novus: Freja Blomdahl Kontakt Novus: Freja Blomdahl 076-262 04 53 freja.blomdahl@novus.se 1 2017-11-08 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Svenska Kennelklubben, Agria Djurförsäkring

Läs mer

Värt att veta om kronisk förstoppning

Värt att veta om kronisk förstoppning Värt att veta om kronisk förstoppning 1 När blir förstoppningen kronisk? Skillnaden mellan vanlig förstoppning och kronisk förstoppning är hur länge besvären håller i sig. Förstoppningen övergår i kronisk

Läs mer

Löparrapporten Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson

Löparrapporten Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson Löparrapporten 2017 Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson Sammanfattning Nära en femtedel springer/löptränar minst en gång i veckan. Män respektive åldersgruppen 30-49 år tränar löpning mer frekvent

Läs mer

Collector. easyliving. Kärleksgåvor, firande och konsumtionskoll bland svenskar i åldern 20-45 år. Båstad 2013. Collector TNS

Collector. easyliving. Kärleksgåvor, firande och konsumtionskoll bland svenskar i åldern 20-45 år. Båstad 2013. Collector TNS easyliving Kärleksgåvor, firande och konsumtionskoll bland svenskar i åldern - år. Båstad Om studien Uppdragsgivare Metod st online-intervjuer i Sifos egen panel. Fältperiod Maj Målgrupp Män och Kvinnor,

Läs mer

Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre. Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum:

Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre. Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum: Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum: 2017-03-17 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Apoteket.

Läs mer

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Ingela Gabrielsson, privatekonom 2014-09-03 Nära hälften av svenskarna förväntar sig en sämre privatekonomi med socialdemokratiskt styre Hur tror du

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Anamnes lång. Kön: Flicka. Pojke. Diagnos: Bakgrund. 1. Hur mår du? (allmänt om mat, sömn, skola, lek eller annan aktivitet)

Anamnes lång. Kön: Flicka. Pojke. Diagnos: Bakgrund. 1. Hur mår du? (allmänt om mat, sömn, skola, lek eller annan aktivitet) Namn Personnummer Anamnes lång Datum Kön: Flicka Pojke Vikt: Längd: Diagnos: Bakgrund 1. Hur mår du? (allmänt om mat, sömn, skola, lek eller annan aktivitet) 2. Hur fungerar det i skolan med uppmärksamhet,

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel

Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Moderator - Eva Fernvall, Apoteket AB Koll på Läkemedel har som mål att: 1. Halvera multimedicineringen

Läs mer

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Privata tjänstemän om att vobba 2015 27/01 2015 Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Kund: Unionen Kontakt: Peter Tai Christensen Datum: 2015-01-27 1 Unionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3%

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3% Om du måste välja mellan ett femte jobbskatteavdrag på ca 250 kr i sänkt inkomstskatt per månad eller att motsvarande pengar istället används till att satsa på Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Kontakt: Tobias Brännemo Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 17 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar Apotekets råd om Halsbränna och sura uppstötningar Svider och bränner det i bröstet ibland? Det är i så fall ett problem som du delar med väldigt många. En god nyhet är att halsbränna för det allra mesta

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning Tycker du att din privata kommunikation via telefon, e-post och internet skall vara fri från avlyssning, såvida det inte föreligger någon brottsmisstanke? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år

Läs mer

Svenska folkets träningsvanor och inställning till träning

Svenska folkets träningsvanor och inställning till träning Undersökning: Svenskafolketsträningsvanoroch inställningtillträning September2009 Innehållerregionalaresultat 1 2 Omundersökningen Stadiumharlåtitgenomföradennaundersökningomsvenskafolketsträningsvanor.

Läs mer

PROOM-3: FRÅGOR OM MAGTARMBESVÄR v 25 + v35

PROOM-3: FRÅGOR OM MAGTARMBESVÄR v 25 + v35 Datum: Namn:.. FRÅGOR OM MAGTARMBESVÄR (18 frågor) Läs detta först: Undersökningen innehåller frågor om hur du mår och hur du haft det den senaste veckan. Markera med ett X det alternativ som bäst passar

Läs mer

UNDERSÖKNING OM KLÄDFÖRVARING. Datum: 2013-12-20

UNDERSÖKNING OM KLÄDFÖRVARING. Datum: 2013-12-20 UNDERSÖKNING OM KLÄDFÖRVARING Datum: 2013-12-20 Genomförande MÅLGRUPP Allmänheten Sverige 18-79 år. GENOMFÖRANDE Webbintervjuer i Novus Sverigepanel under perioden 12-18 december 2013 Undersökningen baseras

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Göteborg. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Göteborg. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Göteborg September-oktober 2006 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar att psoriasis

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2016 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 151215 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Toalett- rapporten 2016

Toalett- rapporten 2016 Toalettrapporten 2016 En rapport om handhygien, toaletter och restaurangbesök Våra händer är ständigt i kontakt med bakteriefyllda föremål runt omkring oss. Inte minst på toaletten. Att tvätta händerna

Läs mer

Kund: Norges Ambassad Kontakt: Anders Ruud Sørli Datum: 23 december 2014

Kund: Norges Ambassad Kontakt: Anders Ruud Sørli Datum: 23 december 2014 Rapport - Kunskapsmätning 23/12 2014 Rapport - Kunskapsmätning Kund: Norges Ambassad Kontakt: Anders Ruud Sørli Datum: 23 december 2014 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Syftet med mätningen är mäta den

Läs mer

Konstruktiv feedback kring undervisning

Konstruktiv feedback kring undervisning Kontakt: Mats Rosenkvist Kontakt Novus: Anna Ragnarsson anna.ragnarsson@novus.se Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND OCH SYFTE Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Successfull School.

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Magkänslan 2011. Apotekets rapport om svenska folkets maghälsa

Magkänslan 2011. Apotekets rapport om svenska folkets maghälsa Magkänslan 2011 Apotekets rapport om svenska folkets maghälsa Innehåll 3 Apotekets rapport om svenska folkets maghälsa 4 Magläget 2011 7 Apotekets Magskola: Fem vanliga magbesvär 9 Apotekets Magskola:

Läs mer

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Kortrapport av: PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Fakta om undersökningen BAKGRUND Psoriasisförbundet

Läs mer

Hälsotest. Namn: E-mail: Telefon: Datum: www.inspirilla.com / www.nillaskitchen.com

Hälsotest. Namn: E-mail: Telefon: Datum: www.inspirilla.com / www.nillaskitchen.com 1 Hälsotest Namn: E-mail: Telefon: Datum: 2 Bakgrundsdata 1 Kön q Man q Kvinna 2 Hur gammal är du? q 56 år eller äldre q 46 55 år q 36 45 år q 26 35 år q 25 år eller yngre 3a Vilket är Ditt civilstånd?

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010

En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010 En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010 Hälsa på Lika Villkor? Avgörande är förstås kunskap om hur befolkningen mår och att kunna följa hälsan samt dess bestämningsfaktorer över tid. Varför

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2017 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 161222 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Kartläggning Skolkuratorer Totalrapport Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum:

Kartläggning Skolkuratorer Totalrapport Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: Kartläggning Skolkuratorer Totalrapport 2017 Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: 2017-02-21 1 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

HÅLL MAGEN I BALANS FAKTA OM NYA LACTOCARE

HÅLL MAGEN I BALANS FAKTA OM NYA LACTOCARE HÅLL MAGEN I BALANS FAKTA OM NYA LACTOCARE Kontaktperson, Actavis Johanna Högfeldt, Produktchef Egenvård, Actavis, tel: 0721-81 28 58, E-post: JHogfeldt@actavis.se OM FAKTAMATERIALET Varannan svensk drabbas

Läs mer

Frågor om mörkret under vinterhalvåret Belysningsbranschen

Frågor om mörkret under vinterhalvåret Belysningsbranschen Frågor om mörkret under vinterhalvåret Belysningsbranschen Kund kontakt: Kristin Wester Novus kontakt: Annelie Önnerud Åström Datum: 13 november 2015 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

ÄR DU..? TOTAL Man Kvinna BASE Man 42% 100% Kvinna 58% 100% TOTAL 100% 100% 100%

ÄR DU..? TOTAL Man Kvinna BASE Man 42% 100% Kvinna 58% 100% TOTAL 100% 100% 100% bg1 Är du..? Man 42% 100% Kvinna 58% 100% agegroups agegroups 15-17 7% 6% 7% 18-20 32% 31% 32% 21-25 62% 63% 61% TOTAL 101% 100% 100% q1 Uppfattar du att dina vänner ibland ger en förskönande bild av sig

Läs mer

Allmänheten om kärnkraft

Allmänheten om kärnkraft Allmänheten om kärnkraft November 2015 Analysgruppen, Svensk Energi Kontakt: Mattias Lantz Tel: 0730 45 43 84 Epost: analysgruppen@svenskenergi.se Novus Kontakt: Viktor Wemminger Tel: 08-535 25 837 Epost:

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN

LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN Kort sammanfattning Medelvärdet på hur lycklig man upplever sig vara blir högre ju äldre man är. Den viktigaste faktorn för att känna lycka är att man är frisk och mår bra. Därefter

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

Egenföretagare om semester. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624

Egenföretagare om semester. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar till att ta reda på

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 Hela Sverige ska leva Nationell mätning 2016 Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

ONLINEKASINO. Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel Kitti Junros Datum: 30 oktober, 2014

ONLINEKASINO. Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel Kitti Junros Datum: 30 oktober, 2014 ONLINEKASINO Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel Kitti Junros Datum: 30 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se Bakgrund Lotteriinspektionen

Läs mer

Demokratiundersökning. Kontakt Scouterna: Caroline Thunved Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Demokratiundersökning. Kontakt Scouterna: Caroline Thunved Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Kontakt Scouterna: Caroline Thunved Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 151222 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Scouterna. Syftet med undersökningen

Läs mer

Rapport. Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten

Rapport. Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten Rapport Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten --3 Om undersökningen Antal intervjuer 33 intervjuer Metod Demoskops OnlinePanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp

Läs mer

Kollega LAS, 1601 intervjuer. Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % %

Kollega LAS, 1601 intervjuer. Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % % Vad anser du om regeln sist in - först ut i lagen om anställningsskydd, LAS? Mycket dålig ------------------------------ 6

Läs mer

Nedanstående frågor handlar om hur Du ser på överviktsbehandlingen. Läs varje fråga och sätt ett kryss i rutan för det svar som passar bäst in på dig.

Nedanstående frågor handlar om hur Du ser på överviktsbehandlingen. Läs varje fråga och sätt ett kryss i rutan för det svar som passar bäst in på dig. 1. Hur enkelt eller besvärligt har det varit för Dig att följa lågkaloripulverdieten? 2. Gjorde Du någon gång avsteg från lågkaloripulverdieten? 1 Aldrig 2 Någon enstaka gång 3 Någon gång i månaden 4 Ungefär

Läs mer

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo. Opinionsundersökning Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.se, 0765 36 6 1 Bakgrund och syfte Svensk Egenvård vill undersöka svenskarnas kostvanor,

Läs mer

Frågeformulär angående din hälsa

Frågeformulär angående din hälsa Frågeforulär angående din hälsa Dagens datu: Aktuella sypto Sjukhistoria Personuppgifter Nan: Personnuer: - Arbete/Sysselsättning: Vikt: kg Längd: c Har Du under de seneste 5 åren kontrollerats eller behandlats

Läs mer

Sparande planer, val och förväntningar

Sparande planer, val och förväntningar Sparande planer, val och förväntningar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-05-25 Sammanfattning En tydlig skillnad jämfört med tidigare mätningar är att fler svenskar nu har en plan för sitt sparande.

Läs mer

GRAFRAPPORT NOVUS UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD 2014

GRAFRAPPORT NOVUS UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD 2014 GRAFRAPPORT NOVUS UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD 2014 Kund: na Kontakt: Caroline Thunved, Anton Landehag Datum: 2014-02-06 Kontakt på Novus: Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Om genomförandet

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

Din Första Endometrios Konsultation: Frågor Läkaren Ska Ställa till Dig

Din Första Endometrios Konsultation: Frågor Läkaren Ska Ställa till Dig Din Första Endometrios Konsultation: Frågor Läkaren Ska Ställa till Dig Utvecklat från www.endozone.org av Ellen T. Jonhson med bidrag från Professorerna Philippe Koninckc, Jörg Keckstein, och cques Donnez.

Läs mer

Hammarby Sjöstad. Kontakt: Jörgen Lööf Kontakt Novus: Mats Elzén & Malin Carlén Datum:

Hammarby Sjöstad. Kontakt: Jörgen Lööf Kontakt Novus: Mats Elzén & Malin Carlén Datum: Kontakt: Jörgen Lööf Kontakt Novus: Mats Elzén & Malin Carlén Datum: 2016-06-30 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av ElectriCity. Syftet med undersökningen

Läs mer

OKTOBER 2013 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT

OKTOBER 2013 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT OKTOBER 2013 Kund: KSU Kärnkraftssäkerhet och utbildning AB Kontakt: Mattias Lantz Tel: 0730 45 43 84 Datum: 13 November, 2013 Viktor Wemminger Tel: 0739 40 39 18 viktor.wemminger@novus.se

Läs mer

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 2017-01-18 1 Kort om genomförandet Webbenkät Medlemmar med en sällsynt diagnos eller som har barn/anhörig med en

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar

Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-10-26 Sammanfattning Tron på ständigt stigande bostadspriser är stabil och har lagt sig på en hög

Läs mer

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009 SMS-deklaration är populärast bland kvinnor Undersökning från Länsförsäkringar mars 200 Sammanfattning 77 procent av svenskarna kontrollerar de förtryckta uppgifterna i sin deklaration, 11 procent gör

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förr i tiden drack svenskarna mycket

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer