Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning"

Transkript

1 Västerbottens läns landsting Preoperativ rökavvänjning

2 Landstingsledningen har beslutat att preoperativ rökavvänjning ska erbjudas alla rökare som ska genomgå planerad operation. Ansvarig för detta uppdrag är Lung- och allergikliniken, NUS.

3 Lung- och allergikliniken, NUS Rökavvänjningsenheten Tobakspreventiva mottagningen 2007 Tobaksavvänjare 125 % Läkare 15% Kerstin Flodin Jonsson Katarina Fredriksson Ellisabeth Öberg Carlsson

4 Vilka får erbjudandet? Bruk - endast rökare och blandbrukare, inte de som enbart snusar. Geografiskt - patienter som ska opereras i Umeå. De som bor utanför pendelavstånd hänvisas till tobaksavvänjare på närmaste vårdcentral eller folktandvård.

5 Hur går det till? Möte patient - vårdgivare Tobaksfrågan ställs Skriftligt erbjudande som betraktas som en remiss

6 Sluta röka innan din operation minska risken för komplikationer! Tobakspreventiva mottagningen erbjuder Dig som ska opereras råd och stöd att sluta röka. Forskning visar att rökstopp innan operation ger en betydande minskning av komplikationer under och efter operationer. Såren läker bättre och risken för sårinfektion och återoperation minskar. Visst är det ett bra tillfälle att bli rökfri! Fyll i baksidan, riv av och sänd till oss så hör vi av oss snart. Du erbjuds då att träffa en tobaksavvänjare. Din medicinska behandling eller Din väntetid påverkas inte av Ditt svar. Ja, jag vill komma på ett bedömningssamtal hos tobaksavvänjare. namn telefonnummer hem och arbete operationsdatum (om fastställt) Ring oss gärna om Du vill veta mer. Lung- och allergikliniken Norrlands universitetssjukhus Tobakspreventiva mottagningen UMEÅ

7 svar från patienten hänvisning till annan tobaksavvänjare för boende utanför Umeå första besöket bedömningssamtal längd och vikt blodtryck och puls spirometri SF-36 planering tobaksavvänjning besök och telefon operation 6 månader blodtryck puls vikt SF månader blodtryck puls vikt spirometri SF-36

8 Tobaksavvänjning motiverande samtal råd om hjälpmedel ev förskrivning av nikotinläkemedel recept på Zyban skrivs efter läkarbesök hos lungspecialist

9 Avgifter tobaksavvänjare 100 kr/besök specialistläkare 300 kr/besök köp av läkemedel

10 Inför operation Patienten uppmanas att ta med sig eventuella tobaksavvänjningsläkemedel inför operation samt ha med sig ett dokument med information till vårdgivaren. Uppföljning vid Tobakspreventiva mottagningen åtminstone ett år efter tobakstoppsdatum.

11 Inför operation datum xxxxxx Patienten xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, född xxxxxx-xxxx deltar i preoperativ rökavvänjning och har regelbunden kontakt med Tobakspreventiva mottagningen vid Lung- och allergikliniken, NUS. Denna patient är rökfri sedan xxxxxx och använder xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx som hjälpmedel med dosering xxxxxxxxx. Detta läkemedel ska patienten själv ta med sig till sjukhuset. Om patienten önskar bör han/hon få hjälp att administrera sitt tobaksavvänjningsläkemedel. Det är av stor vikt att behandlingen inte avbryts under vårdtiden. Vid frågor, ring Tobakspreventiva mottagningen Katarina Fredriksson, tobaksavvänjare

12 Varför satsa på preoperativ rökavvänjning?

13 Risker vid operation generellt Blödning Infektioner Blodpropp Lungproblem Hjärtproblem

14 Rökarens ökade risker vid operation Rökningsorsakade sjukdomar som i sig ökar operationsrisk, t ex KOL, kranskärlssjukdom Försämrad sårläkning Infektioner (t ex i såret, lungorna, urinvägarna) Blodpropp Försämrad blodförsörjning och syresättning Försämrad benläkning Ökat behov av postoperativ intensivvård pga komplikationer i hjärta o lungor förlängd vårdtid

15 Forskningsresultat preoperativt rökstopp Studier har visat att rökstopp, alternativt reducering av rökning, inför operativa ingrepp kan reducera risken för komplikationer och det därmed relaterade vårdbehovet. (Moller et al, 2002; Warner et al, 1989) Rökstopp åtta veckor innan kranskärlsoperation gav en minskad förekomst av postoperativa komplikationer relaterade till lungornas funktion. Komplikationer hos 14,5 % av de som slutat röka och hos 33 % hos de som fortsatt röka, dvs mer än halverad risk vid rökstopp preoperativt. (Warner et al, 1989)

16 Möller et al 2002, rökstopp 6-8 v inför höft-och knäledskirurgi Interventionsgruppen fick tobaksavvänjning inklusive hjälpmedel - majoriteten slutade att röka Kontrollgruppen fick endast ett första samtal - majoriteten fortsatte att röka Sårrelaterade komplikationer 5 % i interventionsgruppen 31 % i kontrollgruppen Hjärt- lungrelaterade komplikationer 2 % i interventionsgruppen 12 % i kontrollgruppen Sekundär kirurgi 4 % i interventionsgruppen 15 % i kontrollgruppen Komplikationer totalt 18 % i interventionsgruppen 52 % i kontrollgruppen Vårdtiden I genomsnitt 2 dagar längre för rökarna Vårdtid på IVA förekom ffa i kontrollgruppen

17 Skadligt med rökstopp innan operation? Hosta och slemproduktion kan öka efter rökstopp pga att flimmerhårsfunktionen återvänder problem? I studier (Moores LK, 2000, Warner MA et al, 1989) har rökstopp veckorna innan operation inte gett någon signifikant ökning av antalet komplikationer. Därför ska rädsla för lungproblem inte hindra läkare från att bestämt råda patienten till rökstopp, oavsett den förväntade tiden innan operation. (Warner DO, 2005) Det finns inga bevis för att kortvarigt rökstopp försämrar det postoperativa resultatet. Fördelarna vid rökstopp när man ser till sårläkning är överväldigande. ( David O Warner)

18 Nikotinläkemedel och operation NRT ökar inte frekvensen av hjärtkomplikationer hos kranskärlssjuka rökare. Risken för hjärt- kärlproblem minskar t o m om NRT får rökaren att dra ner på cigarettkonsumtionen inför operation. (Benowitz NL, 1997) Rökstopp minskar dramatiskt risken för sårinfektioner postoperativt, antingen man använder NRT eller inte. (Sörensen LT et al, 2003) Tillgänglig vetenskaplig kunskap visar inga skadliga effekter av NRT hos kirurgpatienter. Särskilt när man jämför med konsekvenserna av fortsatt rökning. (Warner DO, 2005)

19 Zyban och operation Bupropiongruppen hade ingen ökad risk för komplikationer jämfört med kontrollgruppen. Man såg inte heller några skillnader mellan grupperna vad gäller biverkningsprofil. Bupropiongruppen hade minskad konsumtion av cigaretter/dag, minskad kolmonoxidhalt mätt i utandningsluft och ökad syremättnad i blodet vid inläggning inför operation än kontrollgruppen. (Myles PS et al 2004) Man behöver inte sätta ut Zyban inför generell anestesi. (David O Warner)

20 Slutsatser Patientens ökade medvetenhet om sin hälsa inför en planerad operation är ett gyllene tillfälle att motivera till rökstopp. (Myles PS, 2004; Warner DO, 2005) Resultaten talar för att program för preoperativ rökavvänjning är bra för att åstadkomma förändringar i rökningsmönster preoperativt och för att reducera antalet komplikationer. Det verkar dock ha betydelse hur länge innan operationen som rökstoppet startar. Alla rökare som ska opereras ska rådas att sluta röka och erbjudas hjälp att göra det. (The Cochrane Collaboration. Interventions for preoperative smoking cessation (Review), 2006)

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Innehåll 3 INLEDNING 4 Tobak eller hälsa 6 Värdet av att slippa tobak 8 Du kan vara en förebild och ett stöd 9 Visst kan du ta upp frågan

Läs mer

Våra roller i det tobakspreventiva arbetet Levnadsvanedagen. 6 maj 2015 Margareta Pantzar Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention

Våra roller i det tobakspreventiva arbetet Levnadsvanedagen. 6 maj 2015 Margareta Pantzar Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention Våra roller i det tobakspreventiva arbetet Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Margareta Pantzar Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention Våra olika roller i det tobaksförebyggande arbetet främja hälsa, förebygga,

Läs mer

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum:

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum: Ta med denna broschyr vid inskrivning & inläggning! Kirurgi (Slutenvård) Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett Inläggnings datum: Operations datum: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN PLANERAD OPERATION...

TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN PLANERAD OPERATION... TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN PLANERAD OPERATION... Sammanhållen journalföring I journalerna finns hela din vårdhistora samlad men vård som du fått hos en vårdgivare syns inte per automatik hos en annan.

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Vad du kan göra själv

Vad du kan göra själv Vad du kan göra själv FÖR ATT MInskA RISKER i vården 1 Vad du kan göra själv Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verknings fulla läkemedel och moderna behandlingsmetoder.

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och

Läs mer

Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd

Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd Mozhgan Bastanipour St-läkare i allmänmedicin Mölnlycke vårdcentral 2005 Handledare : Mille Milakovic Bakgrund Mer än 1 miljon svenskar har slutat

Läs mer

VÅRDUTVECKLINGSPLAN FÖR TOBAKSAVVÄNJNING

VÅRDUTVECKLINGSPLAN FÖR TOBAKSAVVÄNJNING VÅRDUTVECKLINGSPLAN FÖR TOBAKSAVVÄNJNING 2013 FÖRFATTARE LENA LUNDH DISTRIKTSSKÖTERSKA, FPU LEDARE VÅRDUTVECKLINGSLEDARE TOBAK CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN LENE NORDSTRAND DISTRIKTSSKÖTERSKA VÅRDUTVECKLINGSLEDARE

Läs mer

Rökavvänjning inom företags hälsovård och arbets- och miljömedicin

Rökavvänjning inom företags hälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Rökavvänjning inom företags hälsovård och arbets- och miljömedicin De flesta läkare träffar nästan dagligen patienter

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 Hälsofrämjande levnadsvanor 1 Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 IBSN 91-976391-2-5 RV 2015:01 Det medicinska programarbetet

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Vinsterna märks direkt

Vinsterna märks direkt Sluta röka Du måste övervinna två saker när du ska sluta röka: ditt fysiska beroende av nikotin och ditt psykiska beroende, det vill säga vanan att t ex alltid ta en cigarett efter maten. På Apotek Hjärtat

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

Allmän information om operationen gastric bypass

Allmän information om operationen gastric bypass Allmän information om operationen gastric bypass Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation är

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

Kunskap & kvalitet nr 8. Tobaksprevention

Kunskap & kvalitet nr 8. Tobaksprevention Kunskap & kvalitet nr 8 Tobaksprevention Innehåll Sida Förord 1 1. Tandvårdens unika roll 3 2. Orala risker vid tobaksbruk 4 3. Andra medicinska risker vid tobaksbruk 5 4. Orala effekter av att sluta bruka

Läs mer

Utvärdering av informationsbrev inom benign gynekologisk kirurgi

Utvärdering av informationsbrev inom benign gynekologisk kirurgi Utvärdering av informationsbrev inom benign gynekologisk kirurgi - ett patientperspektiv Specialrapport inom GynOp Författare: Sofia Widetun Med Stud T11, vetenskapligt examensarbete 30 hp Margareta Nilsson,

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Vägen till ett rökfritt liv

Vägen till ett rökfritt liv HANDLEDNING FÖR LÄKARE OCH ANNAN SJUKVÅRDSPERSONAL Vägen till ett rökfritt liv De flesta rökare vill sluta röka. Du kan hjälpa dem. L KARE mot TOBAK Vägen till ett rökfritt liv Handledning för läkare och

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Till dig som skall hjärtopereras

Till dig som skall hjärtopereras Till dig som skall hjärtopereras INSKRIVNING Du läggs in på avdelning 50D en till två dagar före operation. En sjuksköterska och en undersköterska tar emot dig på inskrivningsenheten och ni har ett samtal

Läs mer

Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis)

Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis) Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis) Regeringen beslutade den 22 december 2010 propositionen En samlad

Läs mer