Sund och säker operation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sund och säker operation"

Transkript

1 Sund och säker operation

2 Sund och säker operation Ett patientsäkerhetsarbete för att minska vårdskador i samband med operation Katinka Nordgaard SUS Malmö

3 Faktorer som påverkar resultatet av operationen Sjukdomen Interventionen Organisationen Patienten Rätt diagnos Bäst teknik / operationsmetod Kliniska riktlinjer, vidareutbildning, kvalitetsäkring ålder, kön, längd, vikt, psykiskt status, civilstånd, bostad, utbildning. Andra sjukdommar: hjärt-, lungsjukdom, DM, Livsstil: tobak, alkohol, övervikt, undernäring och fysisk aktivitet

4 Samband mellan rökning och operationskomplikationer Mer än 300 studier påvisar att rökning är förknippat med postoperativa komplikationer Den första gjordes 1948 Ingen studie påvisade postoperativ dödlighet

5 Bästa Evidensbaserad Praktik Inkluderar alla tre delarna Evidens Personalens kompetens Patientens Erfarenheter Förväntningar (Sackett, DL, Strauss SE, Richardson WS et al. Evidence-based medicine. Katinka Nordgaard Churchill Livingstone 2000)

6 Evidens Cochrane Review: Inklusionskriterier: Randomiserade Kliniska Studier Rökavvänjning > 24 timmar preop. Kort rådgivning eller intensivt program Beteende- och eller medicinskterapi Med eller utan kontakt - ansikte mot ansikte Katinka Nordgaard Thomsen et al Cochrane 2010

7 Evidens Resultat Komplikationer Sårrelaterade Sekundärt kirurgiska Hjärt- lungproblem Inläggning på IVA Dödlighet Inläggningstid Rökstopp Thomsen et al Cochrane 2010 Cochrane Review: Katinka Nordgaard Operationsdagen 12 månader postop.

8 Evidens Cochrane Review: 24 studier granskades 8 studier uppfyllde inklusionskriterierna 16 studier gjorde det inte 5 not straight RCTs (Basler + Haddock + Moore + Munday + Rissel) 1 experimental wounds (Sørensen 2003a) 2 only long term FU (Villebro + Sadr Azodi) 1 without complication rates (Myles) 4 no preop (Griebel + Wevers + Simon + Nåsell) 1 only patch without counselling (Warner) 1 other than smokers included (McHugh) 1 commentary (Yang 2003) Katinka Nordgaard Thomsen et al Cochrane 2010

9 Evidence Cochrane Review: 8 inkluderade studier Intensive programs Katinka Nordgaard Thomsen et al Cochrane 2010 (Contacts / time) Lindström 2008 Q+NRT 4-6 C over 4+4 w 117 ptt Møller 2002 Q+NRT 5-6 C over 6-8 w 120 ptt Kort Intervention Thomsen 2009 Q+NRT 1x45-90m 3-7d preop 130 ptt Wolfenden 2005 C/Q+NRT(d) 1x17m + 1-2w preop 210 ptt Sørensen 2007 C/Q+NRT 1x10/20m + 1 m preop 244 ptt Sørensen 2003 Q+NRT 1x30-45m + 1 m preop 60 ptt Ratner 2004 C+NRT 1x15m 1-3w preop 237 ptt Andrews 2006 Letter+nr 1-2w preop 102 ptt C= kontakt Q= Kvalificerad rådgivning

10 Evidence Lindström et al. Ann Surg Rökare (> 2 cigaretter/dag) Generell och ortopedisk kirurgi Program 4 veckor preop + 4 veckor postop Kontakt varje vecka besök/telefon+ NRT + COmätning Komplikationer Controll group 41% Intervention group 21% P=0.03 Lindström et al. Ann Surg Katinka 2008 Nordgaard

11 Evidence Møller A et al Lancet Rökare (daglig rökare) Höft och knäplastiker 6-8 veckors preoperativt rökstopp Besök varje vecka, NRT, COanalys Komplikationer Controll group 52% Intervention group 18% P= Ingen effekt av att röka mindre! Katinka Nordgaard Møller A et al. Lancet 2002

12 Rökstopp 6-8 v Interventionsgruppen fick tobaksavvänjning inklusive NRT - majoriteten slutade att röka Kontrollgruppen fick endast ett första samtal - majoriteten fortsatte att röka Sårrelaterade komplikationer 5 % i interventionsgruppen 31 % i kontrollgruppen Hjärt- lungrelaterade komplikationer 2 % i interventionsgruppen 12 % i kontrollgruppen Sekundär kirurgi 4 % i interventionsgruppen 5 % i kontrollgruppen Komplikationer totalt 18 % i interventionsgruppen 52 % i kontrollgruppen Vårdtiden I genomsnitt 2 dagar längre för Katinka rökarna Nordgaard Vårdtid på IVA förekom ffa i kontrollgruppen Möller et al 2002

13 Thomsen et al Cochrane 2010 Evidence Postoperativa komplikationer Alla komplikationer Kort rådgivning inkl. Q RR = 0.96 ( ) Intensivt program = Gold Standard Programs (GSP) RR = 0.42 ( ) RR = Risk Ratio logaritmisk skala utgår från 1. 1= signifikans Katinka Nordgaard

14 Evidence Postoperativa komplikationer Sår komplikationer Kort intervention incl. Q RR = 0.99 ( ) Intensive programs = Gold Standard Programs (GSP) RR = 0.31 ( ) Thomsen et al Cochrane 2010 Katinka Nordgaard

15 Evidence % 100 Antal rökstopp Without Int. Intervention * * 0 Rökfritt 6-8 veckor, höfter och knäop Møller Lancet 2002 Katinka Nordgaard 0 Rökfritt 4+4 weeks, galla, bråck,höft och knä op, Lindström Ann Surg 2008

16 Evidens Nåsell et al JBJS 2010 Akuta operationer postop intensivt program rökstopp 6 veckor minskar komplikationsrisken efter ankelfrakturer signifikant Nåsell et al JBJS 2010 Katinka Nordgaard

17 Evidence Konklusion Bäst resultat 1. Rökstopp 6-8 veckor före operationen (Möller et al 2002) 2. Rökuppehåll 4 veckor preop + 4 veckor postoperativt (Lindström et al. Ann Surg 2008) 3. Rökstopp operations dagen veckor postoperativt (Nåsell et al JBJS 2010) Katinka Nordgaard

18 Bäst Evidensbaserade Praktik Innehåller alla tre delarna Evidens Personalens kompetens Patientens Erfarenheter Förväntningar (Sackett, DL, Strauss SE, Richardson WS et al. Evidence-based medicine. Katinka Nordgaard Churchill Livingstone 2000)

19 Personalens kompetens Utbildning Kompetensutveckling Kvalitetssäkring Katinka Nordgaard

20 Katinka Nordgaard

21 Best EB Practice Innehåller de tre delarna Evidens Personalens kompetens Patientens Erfarenheter Förväntningar (Sackett, DL, Strauss SE, Richardson WS et al. Evidence-based medicine. Katinka Nordgaard Churchill Livingstone 2000)

22 Patientens Erfarenheter Förväntningar Patient attityd Förväntningar Vi är rädda att patienterna inte är motiverade för ett rökstopp. Fakta 80% vill ha hjälp från sjukhuset före operationen, med att förändra sina levnadsvanor tobak, alkohol och övervikt. Boel T et al. Ugeskr Laeger 2004 Katinka Nordgaard

23 Patientens Erfarenheter Förväntningar Patient preferences Förväntningar Vi är rädda för att kränka integriteten när vi rekommenderar rökfrihet i samband med operation! Fakta Alla patienterna vill få erbjudandet att förändra rökvanorna före operationen. De som slutat Rökare Møller, Villebro Ugeskr Laeger 2004 Katinka Nordgaard

24 Varför är det olämpligt att röka vid operation Rökning ger syrgasbrist Syrgasbristen leder till dålig sårläkning ökad infektionsrisk längre vårdtider

25 Kolmonooxid Kolmonoxiden ger en hypoxi som ökar antalet röda blodkroppar och kärlendotelets permeabilitet, vilket leder till ökad viskositet och trombocytaggregation Katinka Nordgaard

26 Syrgasspänning i vävnad: Rökning sänker syrgasspänningen med 22-48% vilket leder till en kronisk syrebrist i perifera vävnad. Detta har i sin tur associerats en ökad infektionsrisk. Vid lambåer och fullhudstransplantat har rökare trefaldigt ökad risk för sårkomplikationer. Vid mastektomi ökar risken för randnekros fem gånger. Katinka Nordgaard

27 Nikotinets kärlpåverkan Nikotin orsakar en reducerad genomblödning i perifervävnad på grund av vasospasm

28 Koagulationsfaktorer Fibrinogen nivån är högre hos rökare Risken för aggregation av trombocyter Rökning ökar risken för tromboser Katinka Nordgaard Hans Gilljam 28

29 Benläkning: Revaskualiseringen av ett bengraft påverkas negativt av nikotin vilket leder till upp emot 70 % förlängd läkningstid. Dessutom har man rapporterat en fyrdubblad risk för pseudoartros i anslutning till vissa ingrepp. Katinka Nordgaard

30 Immunförsvar: De vita blodkropparna har en sämre funktion hos rökare Sårläkning: Rökare har en sänkt produktion av kollagen Katinka Nordgaard

31 Nekros hos 936 bröstrekonstruktioner efter op för bröstcancer m transverse rectus abdominis myocutaneous (TRAM) Chang et al. Plastic & Reconstructive Surgery: June Vol Issue 7 - pp p= Katinka Nordgaard Hans Gilljam Aldrig rökare Rökare

32 Rökare löper tre gånger större risk för anastomosläckage efter colorektal kirurgi. Nästan dubbelt så hög risk för recidivbråck efter ljumskbråcks operation. Osteoporos: Rökning ger en signifikant minskning av bentätheten vilket i sin tur ökar frakturrisken.

33 Förväntning kadligt med rökstopp före operation? Hosta och slemproduktion kan öka efter rökstopp pga att flimmerhårs funktionen återvänder. Fakta I studier har rökstopp veckorna innan operation inte gett någon signifikant ökning av antalet komplikationer. Därför ska rädsla för lungproblem inte hindra läkare från att bestämt råda patienten till rökstopp, oavsett den förväntade tiden innan operation. Det finns inga bevis för att kortvarigt rökstopp försämrar det postoperativa resultatet. Fördelarna vid rökstopp när man ser till sårläkning är överväldigande. (Moores LK, 2000, Warner MA et al, 1989) (Warner DO, 2005)

34 Evidence Konklusion Bäst resultat 1. Rökstopp 6-8 veckor före operationen (Möller et al 2002) 2. 4 veckor preop + 4 veckor postop (Lindström et al. Ann Surg 2008) 3. Rökstopp operations dagen veckor post op (Nåsell et al JBJS 2010) Avvänjningsstöd i samband med operation är möjligt och framgångsrikt Katinka Nordgaard

35 Vad känner du till om rökning och hur det kan påverka operationsresultatet?

36 Mottagning Rökfri operation Patientcentrerat Alla patienter rings samma vecka som läkarbesöket, informativ kallelse Kostnadsfria besök och NRT Evidensbaserad patientutbildning före och efter operationen Fotograf Sue Harden, SUS

37 Framgångsfaktorer från rökfri operation personalutbildning och återkoppling ingen remisshantering snabb handläggning ringer och bokar patienterna skriver i Melior under aktuell mottagning kostnadsfritt besök och NRT

38 Nikotinläkemedel och operation NRT ökar inte frekvensen av hjärtkomplikationer hos kranskärlssjuka rökare. Risken för hjärt- kärlproblem minskar t o m om NRT får rökaren att dra ner på cigarettkonsumtionen inför operation. (Benowitz NL, 1997) Rökstopp minskar dramatiskt risken för sårinfektioner postoperativt, antingen man använder NRT eller inte. (Sörensen LT et al, 2003) Tillgänglig vetenskaplig kunskap visar inga skadliga effekter av NRT hos kirurgpatienter. Särskilt när man jämför med konsekvenserna av fortsatt rökning. (Warner DO, 2005)

39 Slutsatser Patientens ökade medvetenhet om sin hälsa inför en planerad operation är ett gyllene tillfälle att motivera till rökstopp. (Myles PS, 2004; Warner DO, 2005) Resultaten talar för att program för preoperativ rökavvänjning är bra för att åstadkomma förändringar i rökningsmönster preoperativt och för att reducera antalet komplikationer. Det verkar dock ha betydelse hur länge innan operationen som rökstoppet startar. Alla rökare som ska opereras ska rådas att sluta röka och erbjudas hjälp att göra det. (The Cochrane Collaboration. Interventions for preoperative smoking cessation (Review), 2006) Katinka Nordgaard

40 Händer det att du dricker alkohol?

41 Personer med hög konsumtion av alkohol som ska genomgå en operation har en ökad risk att få komplikationer under operationen och i efterförloppet.

42 - Kardiopulmonella komplikationer - Blödningar - Postoperativa infektioner - Sämre ben- och sårläkningsförmåga Tonnesen H et al, Br J Anaesth.2009 Mar;102(3):

43 Förslag till flödesschema för arbetet med nykter och rökfri operation Opererande Primärvård kliniker Första besök för åkomma som kan leda till operation Sedvanlig utredning Kort information om ökad risk för operationskompli -kationer vid rökning och aktuellt riskbruk av alkohol, samt nyttan vid rökfri och nykter operation Återkoppling/ uppföljning av utredningen Ställningstagande till remiss till opererande enhet Bedömning av patientens levnadsvanor Vid behov -erbjud remiss för tobaksavvänjning i PV -erbjud rådgivande samtal om alkohol Ställningstagande till operation Planeras till operation Vid behov -erbjud remiss till Hälsoenhet på sjukhuset för Gold Standard Program -rådgivande samtal om alkohol -evt remiss till beroendeklinik Enkla råd om alkohol Enkla råd om tobak Rådgivande samtal om alkohol Initierar kontakt för kvalificerad rådgivning om tobak

44 Exempel på träningseffekter - Ökad blodvolym - Ökat antal röda, syretransporterande blodkroppar - Vidgade artärer - Sänkt blodtryck - Sänkt vilopuls - Ökad slagvolym - Ökad hjärtmuskelmassa - Ökat antal kapillärer - Ökat antal mitokondrier (vilket förbättrar musklernas effektivitet) - Ökad insulinkänslighet (jämnare blodsockernivå) - Förändring i blodfetternas sammansättning (högre nivåer av HDL-kolesterol och lägre LDL)

45 Fysisk aktivitet inför operation - Kortare vårdtid - Snabbare återhämtning - Minskad risk för postoperativa komplikationer - Lägre kostnader - Bra komplement vid rökavvänjning Valkenet K, van de Port IG, Dronkers JJ. The effects of preoperative exercise therapy on postoperative outcome: a systematic review. Clin Rehabil Feb;25(2): Hulzebos EH, Smit Y, Helders PP. Preoperative physical therapy for elective cardiac surgery patients. Cochrane Database Syst Rev Nov. Ussher MH, Taylor A, Faulkner G. Exercise inetrventions Katinka Nordgaard for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev Jan.

46 Övervikt och operation Sjuklig fetma innebär en avsevärt högre risk (13,6% vs 6,9 %) för postoperativa komplikationer från hjärta, lungor, njurar och sår, vilka var direkt kopplat till ökade kostnader, samt högre dödligheten än hos normalviktiga i samband med ryggkirurgi. (Kalanithi, 2012)

47 Undernäring och undervikt kan hänga ihop med ohälsosamma matvanor och innebära en betydande riskfaktor för postoperativ sjuklig- och dödlighet, inte minst vid frakturkirurgi särskilt höftfraktur. (Braga, 2002, von Friesendorff, 2008)

Faktorer som påverkar resultatet av operationen

Faktorer som påverkar resultatet av operationen Faktorer som påverkar resultatet av operationen Sjukdomen Interventionen Rätt diagnos Bäst teknik / operationsmetod Organisationen Kliniska riktlinjer, vidareutbildning, kvalitetsäkring Patienten ålder,

Läs mer

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning Västerbottens läns landsting Preoperativ rökavvänjning Landstingsledningen har beslutat att preoperativ rökavvänjning ska erbjudas alla rökare som ska genomgå planerad operation. Ansvarig för detta uppdrag

Läs mer

Nivå ett. Nivå två. Katinka Nordgaard Sjuksköterska KBT terapeut Hälsoenheten SUS

Nivå ett. Nivå två. Katinka Nordgaard Sjuksköterska KBT terapeut Hälsoenheten SUS Nivå ett Nivå två Katinka Nordgaard Sjuksköterska KBT terapeut Hälsoenheten SUS Skånes universitetssjukvård Hälsoenheten Patientsäkerhet Jämlik vård Faktorer som påverkar resultatet av operationen Sjukdomen

Läs mer

Katinka Nordgaard Sjuksköterska, KBT terapeut

Katinka Nordgaard Sjuksköterska, KBT terapeut Katinka Nordgaard Sjuksköterska, KBT terapeut Faktorer som påverkar resultatet av operationen Sjukdomen Interventionen Rätt diagnos Bäst teknik / operationsmetod Organisationen Kliniska riktlinjer, vidareutbildning,

Läs mer

Levnadsvanor och operation. My Wikström Sjuksköterska Hälsoenheten Rökfrioperation

Levnadsvanor och operation. My Wikström Sjuksköterska Hälsoenheten Rökfrioperation Levnadsvanor och operation My Wikström Sjuksköterska Hälsoenheten Rökfrioperation Faktorer som påverkar resultatet av operationen Sjukdomen Rätt diagnos Interventionen Bäst teknik / operationsmetod Organisationen

Läs mer

Skånes universitetssjukvård

Skånes universitetssjukvård Stark att opereras Metodutvecklingsarbete Skånes universitetssjukvård Johanna Jaran Leg sjukgymnast Johanna.jaran@skane.se Skånes universitetssjukvård Skånes universitetssjukvård Allmänna rekommendationer

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Margareta Kristenson Professor/Överläkare i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Linköpings Universitet/Region Östergötland Nationell

Läs mer

Stark inför kirurgi stark för livet

Stark inför kirurgi stark för livet Stark inför kirurgi stark för livet Kunskapsstöd om levnadsvanor och tillämpning av fysisk träning och andningsträning för patienter som ska genomgå bukkirurgi www.fysioterapeuterna.se/levnadsvanor Juni

Läs mer

www.whocc.se+ www.whocc.dk Översikt Introduktion till patientfokus WHO: Health 2020, NCD 2025, SDG 2030 Forskning Effekt på patientnivå (KRAM) Bättra jämlikhet i hälsa (effekt på tvärs) Ny forskning inom

Läs mer

Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder vad händer nu nationellt och lokalt

Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder vad händer nu nationellt och lokalt Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder vad händer nu nationellt och lokalt 2015-03-23 Nationella riktlinjer - utvärdering 2014 Sjukdomsförebyggande metoder Riitta Sorsa, projektledare Nationella riktlinjer

Läs mer

Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget

Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget Anne-Li Isaxon leg. dietist, projektledare Margareta Eriksson, leg. sjukgymnast Med Dr, Folkhälsostrateg Folkhälsocentrum Kroniska sjukdomar kan förebyggas Hälsosamma

Läs mer

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Stark för kirurgi - Stark för livet Katja Stenström Bohlin, Specialistläkare Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Roger Olsson, Överläkare

Läs mer

Patientens upplevelse av obesitaskirurgi

Patientens upplevelse av obesitaskirurgi Patientens upplevelse av obesitaskirurgi My Engström Specialistsjuksköterska i kirurgi, Medicine doktor Gast.lab, Kirurgen, SU/Sahlgrenska & Avd. f. Gastrokirurgisk forskning och utbildning & Institutionen

Läs mer

Tobaksavvänjning av psykiskt sjuka

Tobaksavvänjning av psykiskt sjuka Tobaksavvänjning av psykiskt sjuka Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Ordf Psykologer mot Tobak www.psykologermottobak.org www.barbroivarsson.se Varför ska man hjälpa psykiskt sjuka att sluta röka? Varannan

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

Transfusionsprojektet Thorax 2010. Verksamhetsområde Kärl-Thorax Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Transfusionsprojektet Thorax 2010. Verksamhetsområde Kärl-Thorax Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Transfusionsprojektet Thorax 2010 Verksamhetsområde Kärl-Thorax Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Erika Backlund Jansson Anders Jeppsson Monica Hyllner THORAXKIRURGEN SAHLGRENSKA Opererar ca

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin 22 januari 2013 Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Psykologer mot Tobak www.barbroivarsson.se Hur många använder tobak idag? 11% rökte dagligen 2011 (10% män/12%

Läs mer

Rekommendationer om levnadsvanor i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Rekommendationer om levnadsvanor i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Rekommendationer om levnadsvanor i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Processledarmötet 18 mars 2015 Kjerstin Larsson, Akademiska sjukhuset Levnadsvanor i SoS Nationella riktlinjer Syfte att kartlägga:

Läs mer

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Handledning av ST-läkare Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Målbeskrivning för läkares specialiseringstjänstgöring Ny modell Kompetensbaserad Målbaserad ...enligt Regeringsbeslut

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet ohälsosamma matvanor Bakgrund till riktlinjerna Ingen enhetlig praxis

Läs mer

Tobaksfri i samband med operation

Tobaksfri i samband med operation Tobaksfri i samband med operation En patientsäkerhetsfråga Djamila Jortikka Landstinget Sörmland Temagrupp tobak i nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Djamila.jortikka@dll.se Mobil 0722-31 30 38 www.enrokfrioperation.se

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som behandlas för matstrupscancer vad vet vi idag?

Hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som behandlas för matstrupscancer vad vet vi idag? Hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som behandlas för matstrupscancer vad vet vi idag? Pernilla Lagergren, Professor i kirurgisk vårdvetenskap Institutionen för molekylärmedicin och kirurgi Upplägg

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Tobak eller hälsa De som fimpar i tid förlänger livet med ca 10 år. En miljon människor röker dagligen i Sverige. Rökningen dödar cirka 6

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Innehåll 3 INLEDNING 4 Tobak eller hälsa 6 Värdet av att slippa tobak 8 Du kan vara en förebild och ett stöd 9 Visst kan du ta upp frågan

Läs mer

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen.

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Kapitel 1 Inledning Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Det framhåller SBU i en omfattande kunskapssammanställning av de vetenskapliga fakta som finns tillgängliga om diagnostik

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Enkla råd (5 minuter) Kvalificerat rådgivande

Läs mer

Överviktskirurgipatientinformation. inför läkarbesök. Bakgrund. Utredningsgång. Operationsmetoder. Reviderat 2014-02-26

Överviktskirurgipatientinformation. inför läkarbesök. Bakgrund. Utredningsgång. Operationsmetoder. Reviderat 2014-02-26 Kirurgkliniken Västerviks sjukhus Överviktskirurgipatientinformation inför läkarbesök Reviderat 2014-02-26 Utfärdat av: Magnus Fröstorp, överläkare Godkänt av: Bengt Arvidsson, verksamhetschef Bakgrund

Läs mer

Knäledsplastik. Allmänna synpunkter. Komplikationer. Symtom. Operationssår

Knäledsplastik. Allmänna synpunkter. Komplikationer. Symtom. Operationssår VÅRD- PROGRAM Knäledsplastik Dnr Version 1:11 Gäller för: Framtagen av/datum: Kirurg/ortopedkliniken Klas Hellgren,öl/Björn Albrektsson,öl/Sara Axelsson,ssk/2005-04-01 Godkänd av/datum: Henrik Jonsson/Verksamhetschef

Läs mer

X (?) Åhörarkopior vid seminarium Gruvarbete och hälsa den 20 november, 2013 Av Ulric Hermansson. Frågeställningar. 200510,2 liter 20129,2 liter*

X (?) Åhörarkopior vid seminarium Gruvarbete och hälsa den 20 november, 2013 Av Ulric Hermansson. Frågeställningar. 200510,2 liter 20129,2 liter* Karolinska Institutet Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Centrum för psykiatriforskning och utbildning Stockholms läns landsting Karolinska sjukhuset Ulric Hermansson Universitetslektor vid Karolinska

Läs mer

Hälsoekonomisk aspekter hur fördelas resurser när det gäller träning för äldre?

Hälsoekonomisk aspekter hur fördelas resurser när det gäller träning för äldre? Hälsoekonomisk aspekter hur fördelas resurser när det gäller träning för äldre? Göteborg 4 oktober 2013 Lars Hagberg Hälsoekonom, medicine doktor Örebro läns landsting Intro Ny operationsmetoder och läkemedel

Läs mer

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk? Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?...eller vem har nytta av att komma för bedömning Malin André, allmänläkare Uppsala Vart är vi på väg? Svårigheter med prognos Sjukdomsförlopp Sjukhusvård Läkarbedömning

Läs mer

Hur arbetar man kunskapsbaserat?

Hur arbetar man kunskapsbaserat? Hur arbetar man kunskapsbaserat? Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa Hans Rutberg Professor/Överläkare Institutionen för Medicin

Läs mer

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Elin Khokhar Distriktsläkare Foto: Nicklas Blom/ bildarkivet.se 2014-03-04 Innehåll i riktlinjerna På Inte vilket vilka sätt kan levnadsvanorna

Läs mer

Nationell konferens om levnadsvanor 23 september 2015 Stockholm

Nationell konferens om levnadsvanor 23 september 2015 Stockholm Arbete med levnadsvanor i vården varför och hur? Risker med ohälsosamma levnadsvanor. Vilka råd och och vilken rådgivningsnivå rekommenderas? Övervikt och fetma Nationell konferens om levnadsvanor 23 september

Läs mer

Höft- och knäledsartros Godkänt av: Karin Bernhoff verksamhetschef ortopedkliniken AS Christina Fahlman Braw verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Höft- och knäledsartros Godkänt av: Karin Bernhoff verksamhetschef ortopedkliniken AS Christina Fahlman Braw verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING Titel: Förvaltning: Verksamhet/division: Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården Ortopedkliniken AS Kirurgiskt centrum LE Alla PV Höft- och knäledsartros Godkänt av: Karin Bernhoff verksamhetschef

Läs mer

Fysisk aktivitet i psykiatrin?

Fysisk aktivitet i psykiatrin? Visby 11 februari 2009 Fysisk aktivitet i psykiatrin? Jill Taube FaR i Stockholms Läns Landsting Centrum för allmänmedicin, Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet FaR i SLL Jill Taube Ing-Mari

Läs mer

Hälso- och sjukvård Förebyggande insatser. Matti Leijon, PhD, MPH Enheten för Folkhälsa & Social Hållbarhet, Region Skåne

Hälso- och sjukvård Förebyggande insatser. Matti Leijon, PhD, MPH Enheten för Folkhälsa & Social Hållbarhet, Region Skåne Hälso- och sjukvård Förebyggande insatser Matti Leijon, PhD, MPH Enheten för Folkhälsa & Social Hållbarhet, Region Skåne 1 2.3 Hälso- och sjukvård (se sidan 117) Det viktigaste folkhälsoarbetet ligger

Läs mer

Regional riktlinje för preoperativa utredningar

Regional riktlinje för preoperativa utredningar Regional riktlinje för preoperativa utredningar Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi 1 Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi Svar på frågor som ställts av landstingsstyrelsen 1. Högspecialiserad vård Vilka är de huvudsakliga diagnosgrupper

Läs mer

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012 Fysisk aktivitet och psykisk hä hälsa Jill Taube oktober 2012 Projekt: Öppna jämförelser 2010 Psykiatrisk vård- Socialstyrelsen EN SLUTSATS: En överdödlighet i somatiska sjukdomar hos patienter som vårdats

Läs mer

Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr

Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr Upplägg Bakgrund Möjliga påverkansvägar Familjen som arena för förändring Forskning på området (inkl min

Läs mer

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige,

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige, 2015-04-10 Bakgrund Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Möjligheten att påverka äldres hälsa är större än vad man tidigare trott och hälsofrämjande och förebyggande insatser

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation du väljer din väg. Broschyren är framtagen genom ett samarbete mellan nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) och Statens folkhälsoinstitut. Statens folkhälsoinstitut distributionstjänst

Läs mer

Rökning, snus och e-cigaretter

Rökning, snus och e-cigaretter Rökning, snus och e-cigaretter Barbro Holm Ivarsson Ordf Psykologer mot Tobak Rökning 10% röker dagligen Socioekonomiskt utsatta röker mer Rökning orsakar ett 60-tal sjukdomar Varannan rökare dör i förtid

Läs mer

*Data på fil. SVERIGE KCI Medical AB Möbelgatan 4 431 33 Mölndal Sverige Kundtjänst dygnet runt Tel 08-544 996 90 Fax 08-544 996 91 www.kci-medical.

*Data på fil. SVERIGE KCI Medical AB Möbelgatan 4 431 33 Mölndal Sverige Kundtjänst dygnet runt Tel 08-544 996 90 Fax 08-544 996 91 www.kci-medical. PREVENA -incisionsbehandlingssystem Den första batteridrivna produkten med negativt tryck specifikt utformad för hantering av incisioner där det finns risk för postoperativa komplikationer. Prevena -behandling:

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

SUMMARY THE HEDEMORA STUDY 2003-2004

SUMMARY THE HEDEMORA STUDY 2003-2004 Department of Cardiothoracic Surgery Stig Steen, Professor SUMMARY THE HEDEMORA STUDY 2003-2004 Stig Steen, Maria Buchar, Ewa Larsson Department of Cardiothoracic Surgery Heart-Lung Division of Lund S-221

Läs mer

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin 2011-04 Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Psykologer mot Tobak www.psykologermottobak.org Hur många använder tobak idag? 12 % män och 13 % kvinnor rökte dagligen

Läs mer

Att främja bra mat- och rörelsevanor i gruppbostäder - resultat från tre forskningsstudier

Att främja bra mat- och rörelsevanor i gruppbostäder - resultat från tre forskningsstudier Att främja bra mat- och rörelsevanor i gruppbostäder - resultat från tre forskningsstudier Helena Bergström, folkhälsovetare, doktorand Ida Gråhed, hälsopedagog Health Statistics and Informatics Deaths

Läs mer

% Totalt (kg) Fetma >30.0 9 6-8 0.3

% Totalt (kg) Fetma >30.0 9 6-8 0.3 EN EPIDEMI AV ÖVERVIKT I Sverige och resten av världen sprider sig en epidemi av övervikt med en lång rad negativa hälsoeffekter på kort och lång sikt. Denna epidemi förklaras av livsstilsförändring i

Läs mer

Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för patienter med cancer

Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för patienter med cancer Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för patienter med cancer Hans Hägglund Överläkare, docent Verksamhetschef Akademiska sjukhuset, Uppsala hans.hagglund@akademiska.se Med ett och samma piller kan

Läs mer

Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma

Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma Kristianstad 2015-02-23 Innehållsförteckning Kunskapsstöd Inledning 3 Definition 3 Förekomst 3 Orsak 3 Risker 4 Aktuell forskning 4 Behandling

Läs mer

Kriterier för kirurgisk behandling på Södersjukhuset

Kriterier för kirurgisk behandling på Södersjukhuset Verksamhetsområde Kirurgi Fetma Fetma hos en person orsakas av obalans mellan energiintag och energiförbrukning. Man kan kalla tillståndet för en sjukdom som i sin tur ökar risken att utveckla diabetes

Läs mer

Screening för f r tidigupptäckt av kolorektal cancer: Vad ska en allmänmedicinare verksam i glesbygd göra? g. Onkologiskt centrum

Screening för f r tidigupptäckt av kolorektal cancer: Vad ska en allmänmedicinare verksam i glesbygd göra? g. Onkologiskt centrum Screening för f r tidigupptäckt av kolorektal cancer: Vad ska en allmänmedicinare verksam i glesbygd göra? g 2011-05 05-19 Sven Törnberg T Onkologiskt centrum Vilket är r problemet? Att ha ont i magen?

Läs mer

Införande av rutiner för hantering och dokumentation av perifer venkateter på Kirurgiska kliniken VIN

Införande av rutiner för hantering och dokumentation av perifer venkateter på Kirurgiska kliniken VIN Vrinnevisjukhuset i Norrköping, VIN Anna Bergqvist, Spec.sjuksköterska Införande av rutiner för hantering och dokumentation av perifer venkateter på Kirurgiska kliniken VIN Bakgrund Perifer venkateter,

Läs mer

Höftfrakturlinjen SUS - Lund

Höftfrakturlinjen SUS - Lund Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 2014-11- 24 Gäller tv, längst tom: 20150415 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: My von Friesendorf Dokumentinnehåll:Arbetsuppgifter höftfrakturlinjen

Läs mer

FIBRINOGEN SOM LÄKEMEDEL

FIBRINOGEN SOM LÄKEMEDEL FIBRINOGEN SOM LÄKEMEDEL Anders Jeppsson Professor/överläkare Verksamhetsområde Kärl Thorax Sahlgrenska Universitetssjukhuset Disposition Inledning Endogen fibrinogenkoncentration Hur används fibrinogen

Läs mer

23% i Kuwait 2014-01-14. Fettskolan. Diabetes i världen IDF Diabetes Atlas 5 th Edition 2012. Vi är alla olika! Olika känsliga och olika preferenser

23% i Kuwait 2014-01-14. Fettskolan. Diabetes i världen IDF Diabetes Atlas 5 th Edition 2012. Vi är alla olika! Olika känsliga och olika preferenser Ettårs dödlighet (%) 2014-01-14 Fettskolan Vi är alla olika! Olika känsliga och olika preferenser Skräddarsydda råd om mat Varför då? Type 2 Diabetes + stable CAD + angiography n = 2 368 Follow Up: 5.3

Läs mer

Koncernkontoret Region Skåne

Koncernkontoret Region Skåne Det du tänker t om mig Så ser du på p mig Som du är r mot mig Sådan blir jag Empowerment Innebär ett förhållningssätt och en människosyn där utgångspunkten är att alla människor har resurser och kapacitet

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-11-12 De nationella riktlinjerna 2014-11-12 2 Varför riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Andel med ohälsosamma

Läs mer

1 Alkohol 2015-12-15

1 Alkohol 2015-12-15 1 Alkohol 2 Alkohol Konsumtionen ökat sedan inträdet i EU från 8-10 L per person och år Storkonsumenter är mellan 20-30 år Män dricker dubbelt så mycket som kvinnor Män överrepresenterade när det gäller

Läs mer

STÅ-UPP mot TOBAK. Matz Larsson

STÅ-UPP mot TOBAK. Matz Larsson STÅ-UPP mot TOBAK Matz Larsson Hur ställer man tobaksfrågan så att liv räddas? Matz Larsson Hjärt Lungkliniken och Tobakspreventiva Enheten Universitetssjukhuset Örebro Hälften av rökare dör p.g.a. rökning

Läs mer

Rörelse är bästa pillret. Hans Lingfors Distriktsläkare, MD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping

Rörelse är bästa pillret. Hans Lingfors Distriktsläkare, MD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Rörelse är bästa pillret Hans Lingfors Distriktsläkare, MD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Rörelse har effekt på: Symtom och upplevd hälsa Biologiska riskmarkörer Sjukdom och död www.fyss.se

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation en kartläggning av arbetet som utförs på sjukhus i Sverige Författare: Karin Björkman, projektsekreterare Evalill Nilsson, biträdande nationell koordinator för HFS

Läs mer

Konvektiv jämfört med konduktiv uppvärmning av kirurgiska patienter

Konvektiv jämfört med konduktiv uppvärmning av kirurgiska patienter 3M Patient Warming Introduktion till konvektiv uppvärmning Konvektiv jämfört med konduktiv uppvärmning av kirurgiska patienter Introduktion till konvektiv uppvärmning Jämförelse av system Frågor kring

Läs mer

Kommunikationsavdelningen 2011-12-07

Kommunikationsavdelningen 2011-12-07 1 Folkhälsorapporten 2011 2011-12-07 2 Invånarna i länet mår bättre men utmaningar finns kvar Folkhälsan blir allt bättre i länet dödligheten i hjärt- kärlsjukdom minskar, alkoholkonsumtionen minskar och

Läs mer

Registerbaserade PROM-studier

Registerbaserade PROM-studier Registerbaserade PROM-studier MATS LUNDSTRÖM RC SYD KARLSKRONA NATIONELLA KATARAKTREGISTRET Vad kan ett sjukdomsspecifikt PROM tillföra som vi inte vet från kliniska data? Vi är benägna att behandla organ,

Läs mer

PERIOPERATIVA HUDFÖRBEREDELSER. En del i kampen mot vårdrelaterade infektioner

PERIOPERATIVA HUDFÖRBEREDELSER. En del i kampen mot vårdrelaterade infektioner PERIOPERATIVA HUDFÖRBEREDELSER En del i kampen mot vårdrelaterade infektioner Ida Markström Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård Magister i Omvårdnad Anestesi- och Intensivvårdskliniken, Vrinnevisjukhuset

Läs mer

FAST TRACK KIRURGI UTVECKLING - INNEHÅLL - MÖJLIGHETER 2009-09-30 NBW KK US

FAST TRACK KIRURGI UTVECKLING - INNEHÅLL - MÖJLIGHETER 2009-09-30 NBW KK US FAST TRACK KIRURGI UTVECKLING - INNEHÅLL - MÖJLIGHETER Utveckling inom gynekologi Mitten på 1800-talet över 60% dödlighet efter sectio (studie från Europa och Amerika på 1600 kvinnor). Peritonit uterotomin

Läs mer

Sakrospinosusfixation vid vaultprolaps

Sakrospinosusfixation vid vaultprolaps Sakrospinosusfixation vid vaultprolaps - är operation med sutureringsinstrument likvärdigt traditionell teknik avseende recidiv och allvarliga komplikationer? Jennifer Campbell ST-läkare Kvinnokliniken

Läs mer

Alkoholberoende efter obesitaskirurgi

Alkoholberoende efter obesitaskirurgi Alkoholberoende efter obesitaskirurgi Professor Erik Näslund Enheten för kirurgi Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Karolinska Institutet Frågor jag tänker försöka besvara Hur vanligt

Läs mer

Protesinfektioner - ortopediska synpunkter Anna Stefánsdóttir

Protesinfektioner - ortopediska synpunkter Anna Stefánsdóttir Protesinfektioner - ortopediska synpunkter Anna Stefánsdóttir Överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus Total höftprotes Cementerad total höftartroplastik Från Svenska höftprotesregistret

Läs mer

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt vt 2015

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt vt 2015 Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt vt 2015 Mitt Kom-i-håg: Chefer och handledare och seminariedag Pärm och Närvaro Läxor Statistik! Grupparbete och feed-back Skriftlig rapport (8),

Läs mer

Svenske erfaringer med kvalitetsudvikling vha. patientrapporterede oplysninger

Svenske erfaringer med kvalitetsudvikling vha. patientrapporterede oplysninger Svenske erfaringer med kvalitetsudvikling vha. patientrapporterede oplysninger MATS LUNDSTRÖM PROF. EM. RC SYD/EYENET SWEDEN, BLEKINGESJUKHUSET, KARLSKRONA, SVERIGE Innehåll Varför använda PROM? Krav på

Läs mer

Kvalitetskontroll av data. Caroline Mårdh & Lena Andersson

Kvalitetskontroll av data. Caroline Mårdh & Lena Andersson Kvalitetskontroll av data Caroline Mårdh & Lena Andersson Kvalitetskontroll Validera = bekräfta (SAOL) Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande

Läs mer

Akutoperation som dagkirurgi. Metha Brattwall, MD Sahlgrenska University Hospital Gothenburg, Sweden

Akutoperation som dagkirurgi. Metha Brattwall, MD Sahlgrenska University Hospital Gothenburg, Sweden Akutoperation som dagkirurgi Metha Brattwall, MD Sahlgrenska University Hospital Gothenburg, Sweden UNIT of DAYSURGERY Sahlgrenska University Hospital Mölndal Innehåll 1. Bakgrund 2. Definition 3. Preoperativ

Läs mer

Rehabilitering i samband med ventrikel och esofaguskirurgi

Rehabilitering i samband med ventrikel och esofaguskirurgi Rehabilitering i samband med ventrikel och esofaguskirurgi Monika Fagevik Olsén, Adj professor, specialistsjukgymnast Verksamheterna för fysioterapi respektive kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Uppföljning systematiskt arbete med levnadsvanor, Kvalitetsindikator 1:1, Hälsoval Skåne 2013

Uppföljning systematiskt arbete med levnadsvanor, Kvalitetsindikator 1:1, Hälsoval Skåne 2013 Uppföljning systematiskt arbete med levnadsvanor, Kvalitetsindikator 1:1, Hälsoval Skåne 2013 Uppföljning av vårdenheternas systematiska arbete med levnadsvanor: Villkoren som ställs i ackrediteringsunderlaget

Läs mer

kärlröntgenundersökning

kärlröntgenundersökning Till dig som skall genomgå en kärlröntgenundersökning Information till patient & närstående Denna information avser kärlröntgenundersökning vid Kärlkirurgisk vårdavdelning 18, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Utvärderingars roll när politik omsätts i praktik

Utvärderingars roll när politik omsätts i praktik Utvärderingars roll när politik omsätts i praktik Bo Burström, professor/överläkare i socialmedicin Karolinska institutet/centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLL Varför är det viktigt att utvärdera?

Läs mer

Fysisk träning vid KOL (rad K03.12 K03.15)

Fysisk träning vid KOL (rad K03.12 K03.15) Fysisk träning vid KOL (rad K03.12 K03.15) Karin Wadell Specialistsjukgymnast, docent Lung och Allergikliniken, Norrlands universitetssjukhus, Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering, Fysioterapi,

Läs mer

Fysisk aktivitet en säker investering både för individ och samhälle. Karin Henriksson-Larsén Rektor Professor, överläkare

Fysisk aktivitet en säker investering både för individ och samhälle. Karin Henriksson-Larsén Rektor Professor, överläkare Fysisk aktivitet en säker investering både för individ och samhälle. Karin Henriksson-Larsén Rektor Professor, överläkare Det förstod redan Karl den XIII eller kanske Karl den XIV Johan (Bernadotte) Som

Läs mer

Rutin för preoperativt omhändertagande av patient med höftfraktur, SUS - Malmö

Rutin för preoperativt omhändertagande av patient med höftfraktur, SUS - Malmö Version: 1.0 Skapad: 2012-09-15 Reviderad: 2014-04-15 Gäller tv, längst tom: 2015-04-15 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Cecilia Rogmark, Magnus Eneroth, Henrik Dyhre Dokumentinnehåll: Arbetsuppgifter

Läs mer

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson.

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson. Evidensbaserad vård Vad är evidensbaserad vård? Birgitta Johansson Universitetslektor i onkologisk omvårdnad Sjuksköterska Enheten för onkologi Uppsala universitet November 2012 EBM evidensbaserad medicin

Läs mer

Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet. Målgrupper. Prioriterade insatser

Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet. Målgrupper. Prioriterade insatser Cancerplanen Arbetsgruppen förebyggande och tidig upptäckt 2011-03-14 Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet Syftet med arbetet och förslagen som presenteras nedan

Läs mer

Publicerat för enhet: Anestesi-Operation-Intensivvårdsklinik gemensamt Version: 7

Publicerat för enhet: Anestesi-Operation-Intensivvårdsklinik gemensamt Version: 7 Publicerat för enhet: Anestesi-Operation-Intensivvårdsklinik gemensamt Version: 7 Innehållsansvarig: Jan Creutz, Överläkare, Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik läkare (jancr) Giltig från: 2016-06-13

Läs mer

Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningsätt

Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningsätt Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningsätt Fysisk aktivitet ger bättre hälsa och längre liv Världens bästa medicin (gratis) hjärtinfarkt, stroke, fönstertittarsjuka, typ 2 diabetes, höga

Läs mer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer PROSTATACANCER 17/11-2015 SK-kurs Uroradiologi Disposition Bakgrund hur vanligt? hur farligt? Diagnostik vad gör vi Lokaliserad PC diagnos kurativ behandling postoperativa komplikationer Avancerad PC komplikationer

Läs mer

Examensarbete. Filosofie kandidatexamen

Examensarbete. Filosofie kandidatexamen Examensarbete Filosofie kandidatexamen Hur sjuksköterskor kan stödja patienter att sluta med cigarettrökning inför en elektiv operation. En litteraturöversikt. How nurses can support patients to quit cigarette

Läs mer

Palliativ vård vid olika diagnoser

Palliativ vård vid olika diagnoser Palliativ vård vid olika diagnoser likheter och olikheter Professor Peter Strang Överläkare, professor Sthlms sjukhem och Karolinska institutet 2013-04-17 Professor P Strang Cancer den fruktade diagnosen

Läs mer

FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION

FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION Vårdplanerare (06) 826 4782 vardagar kl. 9-12 Kirurgiska polikliniken (06) 826 4293 Kirurgisk vårdavdelning 7 040 6534107 Fysiatri och rehabiliterigstjänster 040 6534254 FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012 2013-01-10 Ulla Wigberth Tholén 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Postoperativa sårinfektioner

Postoperativa sårinfektioner nationell satsning för ökad patientsäkerhet Postoperativa sårinfektioner åtgärder för att förebygga Förord Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att minska vårdskadorna.

Läs mer

Primärvårdsforskning ett rehabiliteringsperspektiv

Primärvårdsforskning ett rehabiliteringsperspektiv Primärvårdsforskning ett rehabiliteringsperspektiv Elisabeth Rydwik, leg. Sjukgymnast, Docent Jakobsbergs AVC Carina Morén, leg. Sjukgymnast, Med Mag Tiohundra AVC Christina Olsson, leg. Sjukgymnast, Med

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus 2012 Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare 2 (13) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer