många andra upplevelser. Jag blev chockad över att det skulle bli en promenad genom sjukhuset tillbaka hem, så blev det en traumatisk upplevelse.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "många andra upplevelser. Jag blev chockad över att det skulle bli en promenad genom sjukhuset tillbaka hem, så blev det en traumatisk upplevelse."

Transkript

1

2 Jag har pratat med många som har gjort en sådan här operation. De flesta säger att det var helt underbart. Efter en vecka är man igång igen. Då är smärtan och allt annat borta. En del tyckte att det var besvärligt. Jag ansåg att de var gnällspikar. Jag tänkte det är inte jag. Jag kan ta smärtan ät och det dt klarade jag. Det Dt var så många andra upplevelser. Jag blev chockad över att den här upplevelsen blev som den blev. Istället för att det skulle bli en promenad genom sjukhuset tillbaka hem, så blev det en traumatisk upplevelse. Christine Leo Swenne, Klinisk lektor Swenne CL et al; Scandinavian Cardiovascular Journal, 2006

3 Basal handhygien och interaoperativ hygien - Basala hygienrutiner - Rätt klädsel - Ventilation på operationssalen - Håravkortning - Preoperativ huddesinfektion - Rätt handskanvändning i det osterila och sterila arbetet - Kunna bibehålla rätt rutiner i det kliniska osterila och sterila arbetet/disciplin på operationssalen Faktorer som har betydelse i samband med narkos - Antibiotika profylax - Syrgashalt i blodet - Perfusion i vävnaden - Perioperativ kroppstemperatur - Minskad blodvolym på grund av blödning -Smärta - Blodtransfusion Minskad cirkulation i vävnaden Faktorer som har betydelse i samband med kirurgi - Typ av operation (renhetsgrad och ASA klassifikation) - Kirurgisk teknik/teknik vid suturering - Främmande material (suturer, agraffer/klipps osv) - Tidigare lokal eller systemisk infektion - Mekanisk stress (dragning i vävnaden av exempelvis hakar) - Graft - Bilateral Internal Mammary Artery (IMA) - Tiden på hjärt-lungmaskinen Patientrelaterade riskfaktorer - Diabetes - Nutritionsstatus -Kön - Ålder - Rökning - BMI/övervikt - Perifer cirkulation i benen - Egen bakterieflora i näsan innan operation Minskning av - och förändrad funktion av neutrofila leukocyter Minskad cirkulation och förändrad hållfasthet i vävnaden Försämrad sårläkning som kan ge upphov till postoperativa sårinfektioner Christine Leo Swenne, Klinisk lektor Ref. Christine Leo Swenne

4 Vad är det? Systematisk identifiering och bedömning av risk Syfte att: upptäcka risker som kan leda till att en patient t skadas ta fram konkreta åtgärder som åtgärdar/minimerar risken

5 Initiera riskanalys Förankras Syfte, omfattning och avgränsningar Analysteamet Tvärproffessionellt Lagom stor grupp Analysledare l Hur börjar man? Identifiera Process/Områden Följ patienten, provet personalen Dokumentera

6 Identifiera risker och konsekvenser Vad skulle kunna gå snett i detta steg? Vilka riskmoment kan vi tänka oss? ALLA får komma till tals ALLA risker dokumenteras

7 ALLVARLIGHETSGRAD Bedöma riskens storlek Om den identifierade risken inträffar hur ALLVARLIG blir konsekvensen? Exempel Katastrofal (4) Dödsfall/självmord. Betydande (3) Bestående måttlig funktionsnedsättning Måttlig (2) Övergående funktionsnedsättning i Mindre (1) Obehag eller obetydlig skada

8 SANNOLIKHET Hur stor SANNOLIKHET är det att den identifierad risken inträffar? Exempel Mycket stor (4) dagligen, > varje vecka Stor (3) < varje vecka, > varje månad Liten (2) < varje månad, > varje år Mycket liten (1) < varje år

9 UPPTÄCKBARHET Hur lätt/svårt är det att UPPTÄCKA att risken inträffat? t? Exempel Felet upptäcks alltid och kan rättas till innan det leder till en olycka (1) Felet upptäcks nästan alltid (2) Felet upptäcks ibland (3) Felet upptäcks inte eller upptäcks när olyckan inträffar (4)

10 Riskerna summeras Risktalet (R) = A * S * U Vilka identifierade ifi d risker ska vi gå vidare med? 5-10 som har högst poäng? Alla över en viss poängnivå? Identifiera bakomliggande orsaker Varför, varför, varför.. Förslag till åtgärd av de bakomliggande orsaken Eliminera alternativt minimera risken Ny riskbedömning Förändring = Förbättring?

11 Exempel 4.42 Ambulerande teknisk utrustning som förs mellan op T o och 50B A S U t Orsak Rengörs ej tillräckligt Smittspridning Gemensam rutin Op- IVA saknas> vet ej om den är ren eller smutsig när den byter avdelning Åtgärd A S U Skapa Gemensam rutin för rengöring av mobil utrustning mellan 50B och Op / Signeringslista för T o t Skapa Gemensam rutin för Åtgärdsansv MT LA

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Faktorer som har betydelse i samband med ventagning Christine Leo Swenne, Klinisk lektor

24

25

26

27 Ny rutin på gång

28

29

30

31

32

33 Använd korrekt antibiotikaprofdylax Följ rutinerna för preoperativ huddesinfektion och eventuell håravkortning Uppmana rökstopp före operation Registrera postoperativa sårinfektioner Christine Leo Swenne, Klinisk lektor

34 Mediastinit Endast retrosternal infektion med eller utan instabilitet i sternotum Ytlig sårinfektion Sårinfektion i sternum och/eller tagbenet är var/pus man kan se för ögat som kräver antibiotikabehandling

35 PERIOD YTLIG MEDIASTINIT TOTALT PATIENTER VAC 23 (2,79%) 13(1,57%) 4,36% (0,77%) 11(1,42%) 2,20% 20% (0.92%) 12(1.23%) 2.15% 202

36 PERIOD /1 31/ /1 30/ /5 31/ /1 23/6 YTLIG MEDIASTINIT TOTALT PATIENTER VAC 16 (2.60%) 8 (1.30%) 24 (3.90%) (3.33%) 5 (2.38%) 12 (5.71%) (0.70%) 6 (1.41%) 9 (2.12%) (0.86%) 5 (1,44%) 8 (2.30%) /6-18/10 3(1.48%) 1(0.5%) 4(1.98%) 202

37 Utskrivna? Patienter Rapportering Kontroll mot folkbokföringen Inmatning Utskick k Bearbetning av svar Christine Leo Swenne, Klinisk lektor

38

39 Svarsfrekvens 94%

40 X

41 Svarsfrekvens 92%

42

43 Det som har retat mig är att jag fick betala sjukhusavgift för tjugo dagar i stället t för normalt fem. Jag skall även betala hundra kronor varje gång jag skall lägga om såret. Det skulle jag inte behövt det var inte jag som gjorde något fel. Christine Leo Swenne, Klinisk lektor Swenne CL et al; Scandinavian Cardiovascular Journal, 2006

44 Trots alla besvärligheterna så skulle jag göra om samma sak. Även om jag viste att jag skulle få infektion så skulle jag göra om det. Nu inser jag hur illa det har varit de senaste årena. Christine Leo Swenne, Klinisk lektor Swenne CL et al; Scandinavian Cardiovascular Journal, 2006

45

46

47 Tack! Barbro &Ch Christine i 1:a advent 2011

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN EN HANDBOK I 15-METODEN Innehåll: INTRO... 5 15-METODEN... 6 TRAPPSTEG 1 IDENTIFIKATION VEM DRICKER FÖR MYCKET?... 8 VARFÖR IDENTIFIKATION?

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet Bakgrund Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet I Sverige diagnostiseras 1 300 1 400 personer per år med tumör i centrala nervsystemet (CNS). I de flesta fall behövs en neurokirurgisk

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31 Behandling av Akut lymfatisk leukemi... 5 Vad är akut lymfatisk leukemi?... 5 Hur uppkommer akut lymfatisk leukemi?... 6 Vilka riskgrupper finns i ALL2008?... 7 Den första riskindelningen... 7 Preliminär

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården Handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovården Frågan om alkohol och föräldraskap är viktig. Vår förhoppning är att du i ditt arbete ska känna dig bekväm med att ta upp frågan om alkohol med föräldrar.

Läs mer

Varför kan det ta så lång tid på röntgen?

Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Röntgenremissens gång Röntgenremissens gång En del patienter tycker att väntetiden kan bli lång vid röntgenavdelningen. Vi vill därför förklara vad som händer

Läs mer

Att förstå sin egen utredning

Att förstå sin egen utredning Att förstå sin egen utredning Cecilia Olsson fil. Dr, specialpedagogik FUB:s forskningsstiftelse ALA och Häggviks gymnasium När jag var mindre och inte visste gick jag och grubblade jättemycket över varför

Läs mer

Patientsäkerhet lönar sig

Patientsäkerhet lönar sig NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Patientsäkerhet lönar sig KOSTNADER FÖR SKADOR OCH VÅRDSKADOR I SLUTENVÅRDEN ÅR 2013 Patientsäkerhet lönar sig 1 Förord Denna rapport redovisar kostnadsberäkningar

Läs mer

ATT GE EN DEL AV SIN LEVER

ATT GE EN DEL AV SIN LEVER ATT GE EN DEL AV SIN LEVER Patienthandbok Producerad med finansiellt stöd av Astellas Pharma AB ATT GE EN DEL AV SIN LEVER Patienthandbok Producerad med finansiellt stöd av Astellas Pharma AB Författare:

Läs mer