Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN VAC-pump - Operation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN VAC-pump - Operation"

Transkript

1 Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Innehållsansvarig: Anna Körle, Operationssjuksköt., Operation 3 Sahlgrenska (annko8) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef, Verksamhetsledning thorax (helre3) Denna rutin gäller för: Operation 3 Sahlgrenska Arbetsbeskrivning Vacuumpump används på vår klinik till patienter med postoperativ mediastinit, sårinfektion på tagben och avlastning efter bukaorta-operation. Syftet med vacuumpump är att låta infektionen läka ut så att man kan sluta såret. V.A.C.-systemet hjälper såret att läka, genom att med ett negativt tryck hjälpa vävnaden att bli av med sårvätska och att stimulera till granulering. Sårrevision görs i samband med omläggningen. Systemet byts varannan till var tredje dag under behandlingsperioden. Indikationer: Postoperativ sårinfektion på tagben. Mediastinit. Avlastning efter bukaorta operation. Kontraindikationer: Fistlar till organ eller kroppshålor. Maligna sår. Extra vaksamhet vid: Pågående blödning. Patienter som står på antikoagulantia. På kliniken används två olika V.A.C-pumpar: InfoV.A.C. och Acti-V.A.C. (liten bärbar pump). Vi har sex stycken InfoV.A.C.-pumpar som står på laddning i apparatförrådet. Om det skall användas en ActiV.A.C. eller ytterligare en stor pump måste det beställas av KCI vid varje tillfälle (telefonnummer KCI Medical AB Jourtelefon ). Material Förbandsmaterialet kan användas till alla pumparna med undantag av svart svamp storlek stor och x-stor. I samma förpackning som svampen finns dränageslang (SensaT.R.A.C) och självhäftande sårfilm (V.A.C.Drape) till förbandsläggning. V.A.C.-system förbandsmaterial till InfoV.A.C. Stor svart svamp X-stor svart svamp / Abdominalset (hämtas vid behov på avd 18) Canister med gel 500ml och 1000ml V.A.C.-system förbandsmaterial till ActiV.A.C. Canister med gel 300ml Galler: Beror på sårets placering och på hur stort ingreppet är planerat att bli. Sutureringsgaller (räcker oftast vid en omläggning) Ev. Revbensgaller om mer omfattande sternumrevision görs. Extra-instrument vid vacuumbehandling av mediastinum Fil Gaugetång Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia 1 (av 6)

2 Övrigt Allmänset thorax Onemed Sugmunstycke Röda operationsdukar Sug och diatermipåse Handskar Lamphandtag Mepitel one x flera om sternum är öppet. Knivblad Cavilon för att skydda huden. Ev. diaterm Ev bipolär diatermi (om kärlkirugisk patient) Ev. Odlings-pinnar Läkemedel Väteperoxid 15mg/ ml. Descutansvamp Natriumklorid 9mg/ml Apparatur Diatermi Warm touch V.A.C.-pump Intraoperativa förberedelser av patient Se PM Mall övriga ingrepp. Vid pågående vacuumpumpsbehandling av mediastinum, skall drapen och svampen tas bort först när patienten är sövd. Om svampen sitter fast i såret är det lämpligt att fukta med NaCl för att den lättare skall lossna. En annan teknik att blöta svampen är att klippa av dränageslangen vid svampen. (Stäng av apparaten men låt drapen över svampen sitta kvar). Spruta in natriumklorid in i svampen genom dränaget. Låt verka ca min. Skydda granulationsvävnaden! Desinfektion av hud Se Pm Mall övriga ingrepp. Vacuumbehandling av mediastinum: Tvätta så att mammillerna är fria, och från jugulum till naveln.det är viktigt att det finns gott om utrymme runt såret att fästa drapen på då vacuumpumpen är beroende av att det blir helt tätt runt sårkanten. Obs! Vid nyinläggning och avveckling tvätta alltid en ljumske. Vacuumbehandling på tagben: Desinfektera huden på ett större område så ett drapen får plats vid förbandsläggningen. Anpassa sterildraperingen beroende av sårets lokalisation och storlek. Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 2 (av 6)

3 Vacuumbehandling på buken: Preoperativ huddesinfektion med Descutansvamp efter avlägsnandet av drape och svamp. Desinfektera huden på ett större område så ett drapen får plats vid förbandsläggningen. Anpassa sterildraperingen beroende av sårets lokalisation och storlek. Ev. används Duoderm för att skydda huden på buken innan förbandet appliceras. Operation Beroende på hur mediastinum, tagben eller buk ser ut skiljer sig operationstekniken åt, för varje patient. Principen är dock att man mekaniskt får bort så mycket infekterad vävnad som möjligt. Operatören kan behöva använda raspar, fil, gaugetång och diatermi. Såret kan också behöva tvättas med Descutansvamp och/eller Väteperoxid och sköljas med Natriumklorid. Svampen storleksanpassas, klipps eller skärs med skalpellen så att den passar i såret. Om sternum är öppet är det viktigt att skydda underliggande organ från direktkontakt med svampen för att minska risken för mekaniska skador på vävnaden. Detta görs genom att täcka vävnaden med Mepitel. Mepitelen läggs direkt mot hjärtytan eller sys fast på den svampyta som läggs mot hjärtat. Ev sys också svampen fast i fascian vid djupa infektioner. Svampen täcks med en självhäftande sårfilm (drape) som måste sluta helt tätt mot huden. Det görs ett hål i drapen som är minst så stort som en 1-krona som täcks med sugventilen med vidhållande dränageslang. Dränageslangen kopplas ihop med behållaren/canistern (som kan hanteras av den som passar på sal.) Kontroll efter avslutat ingrepp Kontrollera att pumpen är korrekt inställd (efter ordination). Pumpen skall som standard vara inställd på 125mmHg kontinuerlig terapi. Operatören har också ansvar för att pumpen är rätt inställd. Behållaren till sårvätskan kan användas i en vecka utan byte. Skriv därför datum på en tejp och fäst på behållaren. Se till att allt använt material förs in i operätt under material, där dokumenteras det också om patienten har en lånepump (eftersom hyra tillkommer). Dokumentera på interop-bilden vilket serienummer pumpen har. Dokumentera sedan i Melior hur många bitar svamp ni har lagt in, vilken storlek på svamp och om det är djupt eller ytligt och vilken sugstyrka som är ordinerat, alltså 125mmHg och om det är ordinerat kontinuerlig eller intermittent terapi. Meddela PA vilken pump ni har använt till vilken patient och om svampen ligger ytligt eller djupt. Komplikationer/risker med ingreppet Risk för hjärtruptur pga. mekanisk skada av sternumkanterna om svampen är inkorrekt placerad i mediastinum. Granskare/arbetsgrupp Martin Westerberg, Överläkare, Thoraxkirurgi Hans Lidén, Överläkare, Thoraxkirurgi Revideringar i denna version Ersätter version 6 i PM-biblioteket. Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 3 (av 6)

4 Arbetsbeskrivning Vacuumpump används på vår klinik till patienter med postoperativ mediastinit, sårinfektion på tagben och avlastning efter bukaorta-operation. Syftet med vacuumpump är att låta infektionen läka ut så att man kan sluta såret. V.A.C.-systemet hjälper såret att läka, genom att med ett negativt tryck hjälpa vävnaden att bli av med sårvätska och att stimulera till granulering. Systemet byts varannan till var tredje dag under behandlingsperioden. Indikationer: Postoperativ sårinfektion på tagben. Mediastinit. Avlastning efter bukaorta operation. Kontraindikationer: Fistlar till organ eller kroppshålor. Maligna sår. Extra vaksamhet vid: Pågående blödning. Patienter som står på antikoagulantia. På kliniken används två olika V.A.C-pumpar: InfoV.A.C. och Acti-V.A.C. (liten bärbar pump). Vi har sex stycken InfoV.A.C.-pumpar som står på laddning i apparatförrådet. Om det skall användas en ActiV.A.C. eller ytterligare en stor pump måste det beställas av KCI vid varje tillfälle (telefonnummer KCI Medical AB Jourtelefon ). Material Förbandsmaterialet kan användas till alla pumparna med undantag av svart svamp storlek stor och x-stor. I samma förpackning som svampen finns dränageslang (SensaT.R.A.C) och självhäftande sårfilm (V.A.C.Drape) till förbandsläggning. V.A.C.-system förbandsmaterial till InfoV.A.C. Stor svart svamp X-stor svart svamp / Abdominalset (hämtas vid behov på avd 18) Canister med gel 500ml och 1000ml V.A.C.-system förbandsmaterial till ActiV.A.C. Canister med gel 300ml Galler: Beror på sårets placering oc h på hur stort ingreppet är planerat att bli. Sutureringsgaller (räcker oftast vid en omläggning) Ev. sternumrevisionsgaller Extra-instrument vid vacuumbehandling av mediastinum Fil Gaugetång Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 4 (av 6)

5 Övrigt Cavilon för att skydda huden. U-barset/Universalset Tvättset Tvätt-tork Sugslang Sugmunstycke Röda operationsdukar Sug och diatermipåse Operationsrockar Handskar Lamphandtag Mepitel x flera om sternum är öppet. Ev. knivblad nr 20 Ev. diaterm Ev bipolär diatermi (om kärlkirugisk patient) Ev. Odlings-pinnar Läkemedel Väteperoxid 15mg/ ml. Descutansvamp Natriumklorid 9mg/ml Apparatur Diatermi Warm touch V.A.C.-pump Intraoperativa förberedelser av patient Se PM Mall övriga ingrepp. Vid pågående vacuumpumpsbehandling av mediastinum, skall drapen och svampen tas bort först när patienten är sövd. Om svampen sitter fast i såret är det lämpligt att fukta med NaCl för att den lättare skall lossna. En annan teknik att blöta svampen är att klippa av dränageslangen vid svampen. (Stäng av apparaten men låt drapen över svampen sitta kvar). Spruta in natriumklorid in i svampen genom dränaget. Låt verka ca min. Skydda granulationsvävnaden! Desinfektion av hud Se Pm Mall övriga ingrepp. Vacuumbehandling av mediastinum: Tvätta så att mammillerna är fria, och från jugulum till naveln.det är viktigt att det finns gott om utrymme runt såret att fästa drapen på då vacuumpumpen är beroende av att det blir helt tätt runt sårkanten. Obs! Vid nyinläggning och avveckling tvätta alltid en ljumske. Vacuumbehandling på tagben: Desinfektera huden på ett större område så ett drapen får plats vid förbandsläggningen. Anpassa sterildraperingen beroende av sårets lokalisation och storlek. Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 5 (av 6)

6 Vacuumbehandling på buken: Preoperativ huddesinfektion med Descutansvamp efter avlägsnandet av drape och svamp. Desinfektera huden på ett större område så ett drapen får plats vid förbandsläggningen. Anpassa sterildraperingen beroende av sårets lokalisation och storlek. Operation Beroende på hur mediastinum, tagben eller buk ser ut skiljer sig operationstekniken åt, för varje patient. Principen är dock att man mekaniskt får bort så mycket infekterad vävnad som möjligt. Operatören kan behöva använda raspar, fil, gaugetång och diatermi. Såret kan också behöva tvättas med Descutansvamp och/eller Väteperoxid och sköljas med Natriumklorid. Svampen storleksanpassas, klipps eller skärs med skalpellen så att den passar i såret. Om sternum är öppet är det viktigt att skydda underliggande organ från direktkontakt med svampen för att minska risken för mekaniska skador på vävnaden. Detta görs genom att täcka vävnaden med Mepitel. Mepitelen läggs direkt mot hjärtytan eller sys fast på den svampyta som läggs mot hjärtat. Ev sys också svampen fast i fascian vid djupa infektioner. Svampen täcks med en självhäftande sårfilm (drape) som måste sluta helt tätt mot huden. Det görs ett hål i drapen som är minst så stort som en 1-krona som täcks med sugventilen med vidhållande dränageslang. Dränageslangen kopplas ihop med behållaren/canistern (som kan hanteras av den som passar på sal.) Kontroll efter avslutat ingrepp Kontrollera att pumpen är korrekt inställd (efter ordination). Pumpen skall som standard vara inställd på 125mmHg kontinuerlig terapi. Operatören har också ansvar för att pumpen är rätt inställd. Behållaren till sårvätskan kan användas i en vecka utan byte. Skriv därför datum på en tejp och fäst på behållaren. Se till att allt använt material förs in i operätt under material, där dokumenteras det också om patienten har en lånepump (eftersom hyra tillkommer). Dokumentera på interop-bilden vilket serienummer pumpen har. Dokumentera sedan i Melior hur många bitar svamp ni har lagt in, vilken storlek på svamp och om det är djupt eller ytligt och vilken sugstyrka som är ordinerat, alltså 125mmHg och om det är ordinerat kontinuerlig eller intermittent terapi. Meddela PA vilken pump ni har använt till vilken patient och om svampen ligger ytligt eller djupt. Komplikationer/risker med ingreppet Risk för hjärtruptur pga. mekanisk skada av sternumkanterna om svampen är inkorrekt placerad i mediastinum. Granskare/arbetsgrupp Martin Westerberg, Överläkare, Thoraxkirurgi Hans Lidén, Överläkare, Thoraxkirurgi Revideringar i denna version Ersätter version 6 i PM-biblioteket. Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 6 (av 6)

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Vacuumpump, Sårläkning med hjälp av V.A.C

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Vacuumpump, Sårläkning med hjälp av V.A.C Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16119 su/med 2018-10-03 4 Innehållsansvarig: Henrik Scherstén, Överläkare, Läkare thoraxkirurgi (hensc) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Håravkortning inför thoraxkirurgiska ingrepp

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Håravkortning inför thoraxkirurgiska ingrepp Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 20092 su/med 2017-03-02 3 Innehållsansvarig: Angelica Hardenklo, Operationssjuksköt., Operation 3 Sahlgrenska (angha2) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Rapport enligt SBAR vid operation, intervention på Operation 3

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Rapport enligt SBAR vid operation, intervention på Operation 3 Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 22211 su/med 2018-10-19 7 Innehållsansvarig: Marika Hasselby Ingemanson, Avdelningslärare, Sahlgrenska (marin4) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Aorta ascendens aneurysm via mini-sternotomi - Operation

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Aorta ascendens aneurysm via mini-sternotomi - Operation Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13399 su/med 2018-04-25 12 Innehållsansvarig: Solveig Paulsson, ssjuksköt., 3 Sahlgrenska (solpa) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef, Verksamhetsledning

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version [10375] [su/med] [ ] [4] RUTIN Novorapidinfusion (insulin Novorapid) på TIMA

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version [10375] [su/med] [ ] [4] RUTIN Novorapidinfusion (insulin Novorapid) på TIMA Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version [10375] [su/med] [2018-04-27] [4] Innehållsansvarig: Andreas Westerlind, Överläkare, Läkare thoraxkirurgi (andwe1); Carola Wallbäck, Vårdenhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Brännskada Förbandsmaterial

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Brännskada Förbandsmaterial Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 12039 su/med 2019-05-21 7 Innehållsansvarig: Johanna Räntfors, Överläkare, Läkare akutsjukvård (johra) Godkänd av: Kate Abrahamsson, Överläk/Professor,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Brännskada Förbandsmaterial

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Brännskada Förbandsmaterial Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 12039 su/med 2017-09-26 6 Innehållsansvarig: Johanna Räntfors, Överläkare, Läkare akutsjukvård (johra) Godkänd av: Kate Abrahamsson, Överläk/Professor,

Läs mer

Denna rutin gäller för Intensivvård och postoperativ vård Östra, avdelning 357 Kardiologi, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Denna rutin gäller för Intensivvård och postoperativ vård Östra, avdelning 357 Kardiologi, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 21359 su/med 2015-06-30 4 Innehållsansvarig: Bertil Andersson, Överläkare, Läkare Anestesi Operation Intensivvård område 2 (beran17) Godkänd av: Jonna

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Hemsjukvård - Barncancercentrum

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Hemsjukvård - Barncancercentrum Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 18657 su/med 2018-03-01 4 Innehållsansvarig: Ulrika Larsson, Barnsjuksköterska, Avdelning 321-322 Barncancercentrum (ulrla12) Godkänd av: Karin Mellgren,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16340 su/med 2014-11-11 4 RUTIN Organdonation, utrustning - Operation

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16340 su/med 2014-11-11 4 RUTIN Organdonation, utrustning - Operation Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16340 su/med 2014-11-11 4 Innehållsansvarig: Joanna Lorentzon, Operationssjuksköt., Operation 3 Sahlgrenska (joalo) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef,

Läs mer

Arbetsbeskrivning Omhändertagande och hantering av preparat för analys av PAD (Patologisk Anatomisk Diagnos), bakteriologi, cytologi och virologi.

Arbetsbeskrivning Omhändertagande och hantering av preparat för analys av PAD (Patologisk Anatomisk Diagnos), bakteriologi, cytologi och virologi. Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 27288 su/med 2018-09-26 2 Innehållsansvarig: Ellen Rydström, Operationssjuksköt., Operation 3 Sahlgrenska (ellry) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef,

Läs mer

Indikation för Erytrocyter Under ECC Transfundera om Hb <80 g/l, Hct <20% och vensaturation <70%. INVOS <75% av utgångsvärdet.

Indikation för Erytrocyter Under ECC Transfundera om Hb <80 g/l, Hct <20% och vensaturation <70%. INVOS <75% av utgångsvärdet. Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 11575 su/med 2018-03-15 6 Innehållsansvarig: Erika Backlund Jansson, Vårdenhetschef, Avdelning 139 Transplantation (eriba3) Godkänd av: Helena Rexius,

Läs mer

Arbetsbeskrivning Uttagande av det befintliga hjärtat och insättande av ett nytt donerat hjärta.

Arbetsbeskrivning Uttagande av det befintliga hjärtat och insättande av ett nytt donerat hjärta. Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 19034 su/med 2017-09-12 5 Innehållsansvarig: Sofia Fritz, Operationssjuksköt., Operation 3 Sahlgrenska (soffr9) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14998 su/med 2014-09-03 2 Innehållsansvarig: Anders Nilsson, Sektionschef, Läkare Handkirurgi (andni4); Peter Wroblewski, Överläkare, Läkare Plastikkirurgi

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN GUCH, Fallot - Operation

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN GUCH, Fallot - Operation Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 26678 su/med 2018-09-18 4 Innehållsansvarig: Joanna Lorentzon, Operationssjuksköt., Operation 3 Sahlgrenska (joalo) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Tiva-TCI, doseringsförslag

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Tiva-TCI, doseringsförslag Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14149 su/med 2012-11-07 1 Innehållsansvarig: Kai Knudsen, Överläkare, Läkare AnOpIVA (kaikn); Sophie Lindgren, Överläkare, Läkare AnOpIVA (sopli2) Godkänd

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Vaccination för pneumokock, influensa och hepatit

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Vaccination för pneumokock, influensa och hepatit Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 18706 su/med 2017-11-01 2 Innehållsansvarig: Ida Ulwemann, Sektionsledare, Dialysmottagning avd 254 och 255 öppenvård Mölndal (idaul1) Godkänd av: Jennie

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Fekalkateter Flexi-Seal Protect

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Fekalkateter Flexi-Seal Protect Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 23629 su/med 2018-10-15 6 Innehållsansvarig: Maria Wihlborg, Instruktör, Intensivvårdsavdelning 227 (marwi39) Godkänd av: Peter Dahm, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 25812 su/med 2016-01-26 2 Spädningsföreskrifter för intravenös adistration av Innehållsansvarig: Ulrika Snygg Martin, Överläkare, Läkare (ulrsn) Godkänd

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Arbetsbeskrivning undersköterska Operation 3 Sahlgrenska

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Arbetsbeskrivning undersköterska Operation 3 Sahlgrenska Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 25839 su/med 2018-03-16 4 Innehållsansvarig: Ulla Ljungström, Undersköterska, Operation 3 (ulllj4) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef, Verksamhetsledning

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Dränagebehandling Omvårdnad av patient

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Dränagebehandling Omvårdnad av patient Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 18645 su/med 2017-09-21 5 Innehållsansvarig: Mats Johansson Synnergren, Verksamhetschef, Läkare thorax (matsy) Godkänd av: Mats Johansson Synnergren,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Trackeostomi

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Trackeostomi Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 36182 su/med 2018-04-25 1 Innehållsansvarig: Maria Fredriksson, Instruktör, Intensivvårds- och uppvakningsavdelning (marab11) Godkänd av: Jonna Sjöberg

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Syrgas och sug kontroll för Avdelning 623

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Syrgas och sug kontroll för Avdelning 623 Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 30540 su/med 2017-01-31 1 Innehållsansvarig: Eva Dalbro, Sjuksköterska, Mottagning rehabilitering (katda3); Ing-Britt Bengtsson, Instruktör, Verksamhetsledning

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version SU/med RUTIN Spinaldränage

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version SU/med RUTIN Spinaldränage Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13384 SU/med 2018-03-13 7 Innehållsansvarig: Anne Westerlind, Universitetssjukhusö, Läkare thoraxanestesi och intensivvård (annwe58) Godkänd av: Helena

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Riktlinje HIV-positiv kvinna under graviditet - handläggning på BB

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Riktlinje HIV-positiv kvinna under graviditet - handläggning på BB Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14462 su/med 2018-03-12 5 Innehållsansvarig: Mårten Alkmark, Sektionschef, Obstetrik gemensamt (marst98) Godkänd av: Lena Otterlind, Sektionschef, Obstetrik

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Transseptalpunktion

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Transseptalpunktion Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 26657 su/med 2016-03-29 2 Innehållsansvarig: Sofia Mollqvist, Vårdenhetschef, Kardiologlaboratorium (sofad) Godkänd av: Claes-Olof Jönsson, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Fisher & Paykel Optiflow Aktiv befuktning vid spontanandning

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Fisher & Paykel Optiflow Aktiv befuktning vid spontanandning Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13742 su/med 2017-12-13 8 Innehållsansvarig: Christian Rylander, Överläkare, Läkare AnOpIVA (chrry5); Helena Odenstedt Herges, Överläkare, Läkare AnOpIVA

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 15475 su/med 2018-10-15 6 Innehållsansvarig: Barbro Carlström, Operationssjuksköt., Operation 3 Sahlgrenska (barca5) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef,

Läs mer

Denna rutin gäller för Patienter som behandlas med lokal trombolys inneliggande på avdelning 18 SU/Sahlgrenska

Denna rutin gäller för Patienter som behandlas med lokal trombolys inneliggande på avdelning 18 SU/Sahlgrenska Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version [10639] [su/med] [2017-10-28] [8] Innehållsansvarig: Klas Österberg, Sektionschef, Läkare kärlkirurgi (klaos1) Godkänd av: Christina Svärd, Verksamhetschef,

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Bronkoskopi tillbehör, förberedelse och provtagning

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Bronkoskopi tillbehör, förberedelse och provtagning Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 17568 su/med 2017-03-17 3 Innehållsansvarig: Mari Trejegård, Undersköterska, Intensivvårds- och uppvakningsavdelning (martr8) Godkänd av: Göran Sandström,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Antibiotika - Spädningsföreskrifter för intravenös administration

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Antibiotika - Spädningsföreskrifter för intravenös administration Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16422 su/med 2017-12-18 4 Innehållsansvarig: Aylin Yilmaz, Överläkare, Läkare (aylyi1) Godkänd av: Lars Magnus Andersson, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Renal denervering, RDN

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Renal denervering, RDN Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 11512 su/med 2018-09-03 5 Innehållsansvarig: Sofia Mollqvist, Vårdenhetschef, Intervention 3 Sahlgrenska (sofad) Godkänd av: Christina Svärd, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16026 su/med 2016-02-05 5 BARNÖGON Administrering av ögondroppar delegering till Innehållsansvarig: Marita Andersson Grönlund, Sektionschef, Läkare

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN DTs Komb HTB3 Hals-Thorax-Buk

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN DTs Komb HTB3 Hals-Thorax-Buk Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 20879 su/med 2018-01-22 3 Innehållsansvarig: Helén Milde, Röntgensjuksköterska, Thoraxradiologi (helmi1) Godkänd av: John Brandberg, Verksamhetschef,

Läs mer

Behandlingskostnader

Behandlingskostnader Behandlingskostnader Behandlingssfrekvens Tid till sårläkning Andel sårrecidiv 75% personal 10-20% förband Behandling -strategier 1. Kontrollera om patientens blodcirkulation är tillfredsställande och

Läs mer

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Sår - Rena rutiner Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Allmänt om sår och behandling Förebygga uppkomst av sår Sårläkning Rena sår ska hållas rena Begränsad antibiotikaanvändning Hindra smittspridning

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Trakeostoma

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Trakeostoma Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14305 su/med 2018-07-20 7 Innehållsansvarig: Ann-Sofie Malvemyr, Instruktör, Thoraxintensivavdelning (annla126) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef,

Läs mer

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14463 su/med 2018-03-14 5 Innehållsansvarig: Mårten Alkmark, Sektionschef, Obstetrik gemensamt (marst98) Godkänd av: Lena Otterlind, Sektionschef, Obstetrik

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version SU/med RUTIN Arteriella sår

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version SU/med RUTIN Arteriella sår Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 20191 SU/med 2017-02-06 2 Innehållsansvarig: Adil Samad, Överläkare, Läkare hud- och könssjukvård (adisa) Godkänd av: Helena Gustafsson, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Hamilton T1 transportventilator

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Hamilton T1 transportventilator Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 17660 su/med 2015-01-19 7 Innehållsansvarig: Helena Odenstedt Herges, Överläkare, Läkare AnOpIVA (helod3) Godkänd av: Henrik Sundeman, Verksamhetschef,

Läs mer

SKÖTSEL AV CENTRALA INFARTER CVK, NAK/NVK och PCVK

SKÖTSEL AV CENTRALA INFARTER CVK, NAK/NVK och PCVK SKÖTSEL AV CENTRALA INFARTER CVK, NAK/NVK och PCVK En 3-vägskran med Bionector på infartsportarna används. Vid behov används fler kranar. Bionector behövs ej mellan kranarna. Om mer än en infusion: infarten

Läs mer

Arbetsbeskrivning INNEHÅLL I DONATIONSVÄSKA

Arbetsbeskrivning INNEHÅLL I DONATIONSVÄSKA Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16340 su/med 2019-01-14 10 Innehållsansvarig: Joanna Lorentzon, Operationssjuksköt., Operation 3 Sahlgrenska (joalo) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 19688 su/med 2018-12-05 4 Innehållsansvarig: Barbro Carlström, Operationssjuksköt., Operation 3 Sahlgrenska (barca5) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Patientnära arbete för apotekare på avd

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Patientnära arbete för apotekare på avd Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 35963 su/med 2018-04-06 2 Innehållsansvarig: Kathy Vu, Apotekare, Vårdfarmaci (katvu2) Godkänd av: Younis Khalid Younis, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version [10640] [SU/med] [ ] [9]

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version [10640] [SU/med] [ ] [9] Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version [10640] [SU/med] [2017-11-03] [9] Innehållsansvarig: Klas Österberg, Sektionschef, Läkare kärlkirurgi (klaos1) Godkänd av: Christina Svärd, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med 2015-11-02

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med 2015-11-02 Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med 2015-11-02 Innehållsansvarig: Josephine Petersson, Karin Mellgren Godkänd av: Kate Abrahamsson, Verksamhetschef Medicin barn Denna rutin gäller

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Akuta situationer på BIVA - organisationsmodell

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Akuta situationer på BIVA - organisationsmodell Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 17405 su/med 2019-06-27 4 RUTIN Akuta situationer på BIVA - organisationsmodell Innehållsansvarig: Helena Ericsson-Roos, Vårdenhetschef, Avdelning 323

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13939 su/med 2018-10-30 9 Innehållsansvarig: Ida Ulwemann, Sjuksköterska, Dialysmottagning hemodialys Mölndal (idaul1) Godkänd av: Jennie Lönnbro Widgren,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version sumed RUTIN Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg per ml, Op 4

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version sumed RUTIN Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg per ml, Op 4 Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 34158 sumed 2017-10-18 2 Innehållsansvarig: Therése Sandblom, Operationssjuksköt., Operation 4 Sahlgrenska (thesa3) Godkänd av: Henrik Sundeman, Verksamhetschef,

Läs mer

Tillvägagångssätt vid dialysbehandling utanför ordinarie öppettider:

Tillvägagångssätt vid dialysbehandling utanför ordinarie öppettider: Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 29674 su/med 2018-01-12 4 Innehållsansvarig: Marianne Carlberg, Vårdenhetschef, Dialysmottagning avd 254 och 255 öppenvård Mölndal (marol45) Godkänd

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 21579 su/med 2018-06-21 8 Innehållsansvarig: Radha Korsoski, Överläkare, Läkare obstetrik (radko) Godkänd av: Lena Otterlind, Sektionschef, Obstetrik

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/adm RUTIN NEWS Akutsektionen

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/adm RUTIN NEWS Akutsektionen Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 21518 su/adm 2014-12-12 1 Innehållsansvarig: Martin Lindblad, Sjuksköterska, Akut- och olycksfallsmottagning Sahlgrenska (marli125); Patric Antonsson,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Avliden patient, omhändertagande

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Avliden patient, omhändertagande Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 11573 su/med 2017-01-17 4 Innehållsansvarig: Mirjam Milkewitz, Undersköterska, Thoraxintensivavdelning (mirmi1); Erica Lindgren, Ivasjuksköterska, Thoraxintensivavdelning

Läs mer

Att skapa en enhetlig hygienrutin att förhindra smittspridning inom ambulans och sjuktransporter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Att skapa en enhetlig hygienrutin att förhindra smittspridning inom ambulans och sjuktransporter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 27284 su/adm, su/ambulanshandbok/ambulansinstruktioner 2017-11-01 6 Innehållsansvarig: Mathilda Carlsson, Ambulanssjuksköt., SU Ambulans (matka18) Godkänd

Läs mer

Revideringar i denna version

Revideringar i denna version Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 10933 su/med 2017-11-30 6 Innehållsansvarig: Sofi Andersson Stavridis, Vårdenhetschef, Avdelning 323 (sofan3) Godkänd av: Mats Johansson Synnergren,

Läs mer

Publicerat för enhet: Avdelning 34 Version: 1

Publicerat för enhet: Avdelning 34 Version: 1 Publicerat för enhet: Avdelning 34 Version: 1 Innehållsansvarig: Katarina Jernstig, Barnsjuksköterska, Avdelning 34 (katje); Maria Mattsson, Sektionsledare, Avdelning 34 (marma69) Granskad av: Giltig från:

Läs mer

SU Med. Ger- Akutmottagning Akutmottagningen Omr2. 2 st po 1 gång

SU Med. Ger- Akutmottagning Akutmottagningen Omr2. 2 st po 1 gång Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 17882 su/med 2017-10-03 8 Innehållsansvarig: Tobias Carlson, Chef, Akututvecklingscentrum (tobka1) Godkänd av: Maria Taranger, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 17840 su/med 2018-03-12 5 Innehållsansvarig: Magnus Brink, Överläkare, Läkare (magbr); Marie Studahl, Sektionschef, Läkare (marst72); Daniel Bremell,

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner ska stoppas VRISS

Vårdrelaterade infektioner ska stoppas VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas VRISS Team: Ortopedkirurgiska kliniken, USÖ Deltagare: Erik Johansson Hjorth, sjuksköterska vård avd 37 Anne-May Sjöholm, sjuksköterska ort mott Annelie Calais, undersköterska

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version [10378] [su/med] [ ] [3] RUTIN Melior läkemedelsmodul på avd 12-25

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version [10378] [su/med] [ ] [3] RUTIN Melior läkemedelsmodul på avd 12-25 Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version [10378] [su/med] [2017-12-14] [3] Innehållsansvarig: Andreas Westerlind, Överläkare, Läkare thoraxkirurgi (andwe1) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Aktiv befuktning

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Aktiv befuktning Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 11484 su/med 2018-12-13 7 Innehållsansvarig: Britt Lundström, Instruktör, Thoraxintensivavdelning (bitlu); Ritva Wiksjö, Undersköterska, Thoraxintensivavdelning

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Paracetamolintoxikation

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Paracetamolintoxikation Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 17316 su/med 2016-10-14 5 Innehållsansvarig: Henrik Norrsell, Sektionschef, Läkare (henno4) Godkänd av: Maria Taranger, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

DOKUMENTATION I MELIOR Förtydligande angående våra dokumentationsrutiner hänvisas till TIVA:s Meliorpärm.

DOKUMENTATION I MELIOR Förtydligande angående våra dokumentationsrutiner hänvisas till TIVA:s Meliorpärm. Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13675 su/med 2017-06-26 3 Innehållsansvarig: Martina Larsson, Undersköterska, Thoraxintensivavdelning (marel21); Marie Mörk, Undersköterska, Thoraxintensivavdelning

Läs mer

Syfte Efter behovsbedömning av sjuksköterska får läkemedel delas ut enligt nedanstående Generella ordination (SOSFS 2000:1)

Syfte Efter behovsbedömning av sjuksköterska får läkemedel delas ut enligt nedanstående Generella ordination (SOSFS 2000:1) Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13162 su/med 2018-10-31 3 Innehållsansvarig: Birgitta Löthgren, Överläkare, Läkare rehabiliteringsmedicin (birlo14) Godkänd av: Goran Delic, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 20086 su/med 2015-04-30 1 RUTIN Introduktion för nyanställda sjuksköterskor

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 20086 su/med 2015-04-30 1 RUTIN Introduktion för nyanställda sjuksköterskor Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 20086 su/med 2015-04-30 1 Innehållsansvarig: Anna Svensson, Specialsjuksköt, Avdelning 115 reumatologi (annsv73) Godkänd av: Sara Werna Rosengren, Sektionsledare,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version [9182] [su/med] [ ] [13]

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version [9182] [su/med] [ ] [13] Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version [9182] [su/med] [2018-12-18] [13] Innehållsansvarig:[Erica Sandberg, Strateg, Kvalitetsstrategiska avdelningen (erisa1) Godkänd av: Björn Andersson,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 11319 su/med 2016-04-13 3 Innehållsansvarig: Andreas Westerlind, Överläkare, Läkare thoraxkirurgi (andwe1) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Hepatitprovtagning

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Hepatitprovtagning Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 19974 su/med 2017-05-29 5 Innehållsansvarig: Rune Wejstål, Universitetssjukhusö, Läkare (runwe) Godkänd av: Lars Magnus Andersson, Verksamhetschef,

Läs mer

Poliklinisk angiografi/pta på AV-fistel avsedd för dialysbruk avsedd för dialysbruk

Poliklinisk angiografi/pta på AV-fistel avsedd för dialysbruk avsedd för dialysbruk Riktlinje Process: 3.3.0 RGK Leda, styra och organisera Område: Hemodialys Giltig fr.o.m: 2018-10-16 Faktaägare: Helena Lind, Sektionsledare Fastställd av: Mats Roman, Medicinskt ledningsansvarig Revisions

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Trombolys vid ST-höjningsinfarkt - Checklista

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Trombolys vid ST-höjningsinfarkt - Checklista Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 27302 su/med 2018-10-02 7 Innehållsansvarig: Annica Ravn-Fischer, Överläkare, Verksamhet Kardiologi (annra9) Godkänd av: Charlotta Ljungman, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN CIED - pacemaker, ICD, CRT och diatermi

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN CIED - pacemaker, ICD, CRT och diatermi Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 31852 su/med 2017-04-10 3 Innehållsansvarig: Therese Westerberg, Specialistläkare, Läkare (thewe1) Godkänd av: Jerker Persson, Verksamhetschef, Gemensamt

Läs mer

Stenextraktion Percutan

Stenextraktion Percutan 2015-12-17 24700 1 (6) Stenextraktion Percutan Sammanfattning Kirurgiskt ingrepp som görs percutant (via huden) för att avlägsna stora njurstenar/njursten (större än 2 cm). Rutinen beskriver inläggningsförberedelser,

Läs mer

Barium-id Giltigt t.o.m Version 4

Barium-id Giltigt t.o.m Version 4 Innehållsansvarig: Daniel Hellner, Överläkare, Läkare Kardiologi (danhe) Granskad av: Erik Frick, Överläkare, Läkare Kardiologi (erifr) Godkänd av: Stellan Ahlström, Verksamhetschef, Ledningsgrupp M3 (steah)

Läs mer

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sårvård Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik Utredning

Läs mer

Perifer venkateter (PVK) - barn - praktiskt handhavande

Perifer venkateter (PVK) - barn - praktiskt handhavande - praktiskt handhavande Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdhandboken Giltig fr.o.m: 2018-03-01 Faktaägare: Love Vidstige, Barnsjuksköterska, Barnkliniken Fastställd av: Pär Lindgren, Chefläkare

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN CT - EKG triggat hjärta

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN CT - EKG triggat hjärta Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16902 su/med 2016-12-21 4 Innehållsansvarig: Malin Apelman, Röntgensjuksköterska, Barnröntgen (malap1) Godkänd av: Eira Stokland, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

Rutin. Dobutaminstresseko. Revideringar i denna version. Bakgrund, syfte och mål. Arbetsbeskrivning

Rutin. Dobutaminstresseko. Revideringar i denna version. Bakgrund, syfte och mål. Arbetsbeskrivning Innehållsansvarig: Romeo Samo Ayou, Överläkare, Läkare Kardiologi (romsa1) Granskad av: Erik Frick, Överläkare, Läkare Kardiologi (erifr) Godkänd av: Stellan Ahlström, Verksamhetschef, Ledningsgrupp M3

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med HIV-positiv kvinna under graviditet - handläggning på Förlossningen

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med HIV-positiv kvinna under graviditet - handläggning på Förlossningen Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14461 su/med 2018-03-14 5 Innehållsansvarig: Mårten Alkmark, Sektionschef, Obstetrik gemensamt (marst98) Godkänd av: Lena Otterlind, Sektionschef, Obstetrik

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Riktlinje Vakuumextraktion

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Riktlinje Vakuumextraktion Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14587 su/med 2014-01-22 1 Innehållsansvarig: Monica Orrskog, Överläkare, Läkare obstetrik (moner9) Godkänd av: Henrik Almgren, Verksamhetschef, Gemensamt

Läs mer

Undertrycksbehandling

Undertrycksbehandling Skånes universitetssjukvård Undertrycksbehandling Christina Monsen RN, MSc, PhD Enhet patientsäkerhet Avdelning strategisk vårdutveckling och säkerhet Skånes universitetssjukvård Negative Pressure Wound

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Repetition av patientens PD-kunskaper

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Repetition av patientens PD-kunskaper Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 24361 su/med 2017-11-01 2 Innehållsansvarig: Marie Blomén, Instruktör, PD-mottagning (marbl24) Godkänd av: Jennie Lönnbro Widgren, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN DTö Hjärna Cerebral angio C4-C6GE Optima

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN DTö Hjärna Cerebral angio C4-C6GE Optima Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 18280 su/med 2018-02-15 5 Innehållsansvarig: Ola Tengstrand, Röntgensjuksköterska, Radiologi Östra sjukhuset (olate1) Godkänd av: John Brandberg, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Nutrition - tillbehör, handhavande

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Nutrition - tillbehör, handhavande Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 21939 su/med 2019-06-05 4 Innehållsansvarig: Elisabeth Sundeman, Ivasjuksköterska, Intensivvård och postoperativ vård Östra (elisu4) Godkänd av: Jonna

Läs mer

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Ärrbråck Ärrbråck Information inför operation av ärrbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Ansvar Respektive linjechef ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Ansvar Respektive linjechef ansvarar för att rutinen är känd och följs. Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16049 su/med 2015-09-16 6 Innehållsansvarig: Per-Olof Hansson, Överläkare, Läkare (perha5) Godkänd av: Putte Abrahamsson, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Shunt - vid hydrocefalus

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Shunt - vid hydrocefalus Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 18746 su/med 2018-02-09 4 Innehållsansvarig: Gunilla Drake af Hagelsrum, Överläkare, Läkare (gundr) Godkänd av: Lars Gelander, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 15950 su/med 2014-10-23 1 RUTIN Ablation, Lungvensisolering - ablation av förmaksflimmer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 15950 su/med 2014-10-23 1 RUTIN Ablation, Lungvensisolering - ablation av förmaksflimmer Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 15950 su/med 2014-10-23 1 Innehållsansvarig: Ulrika Wallander, Projektledare, Kardiologlaboratorium (ulrwa7) Godkänd av: Per Albertsson, Verksamhetschef,

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/adm

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/adm Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 25880 su/adm 2018-05-16 3 Innehållsansvarig: Sara Bentzel, Underläkare, ST, Läkare (sarmo4) Godkänd av: Jerker Persson, Verksamhetschef, Gemensamt (jerpe3)

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Tracheostomi

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Tracheostomi Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13095 su/med 2018-05-08 3 Innehållsansvarig: Håkan Benjaminsson, Instruktör, Avdelning 28 (hakbe2) Godkänd av: Åsa Lundgren Nilsson, Verksamhetschef,

Läs mer

Minskade kostnader med Descutan 4% 1

Minskade kostnader med Descutan 4% 1 ATC-kod D08AC02 Rx EF Minskade kostnader med Descutan 4% 1 Descutan svamp för preoperativ helkroppstvätt Preoperativ tvätt Bakterieflora och vanlig tvål På huden finns en bakterieflora som växer i form

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN ROTEM (tromboelastografi) vid trauma

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN ROTEM (tromboelastografi) vid trauma Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 15294 su/med 2019-03-22 7 Innehållsansvarig: Till Rudolph, Överläkare, Läkare AnOpIVA (tilru1) Godkänd av: Henrik Sundeman, Verksamhetschef, Verksamhetsledning

Läs mer

SKÖTSELVÄG- LEDNING. Groshong nxt PICC-line. Patient/vårdgivarinformation. Namn. Groshong PICC - enkellumen - dubbellumen.

SKÖTSELVÄG- LEDNING. Groshong nxt PICC-line. Patient/vårdgivarinformation. Namn. Groshong PICC - enkellumen - dubbellumen. Patient/vårdgivarinformation Namn Groshong PICC - enkellumen - dubbellumen Insatt datum Vid sjukhus/klinik Kontaktperson SKÖTSELVÄG- LEDNING Telefonnummer Bard Norden AB Box 22 210 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Perifer venkateter-praktiskt handhavande

Perifer venkateter-praktiskt handhavande Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdhandboken Giltig fr.o.m: 2017-05-23 Faktaägare: Susanna Lundvall, Hygiensjuksköterska, Vårdhygien Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska

Läs mer

3M Hälsovård. Tegaderm Hydrocolloid. Den moderna hydrokolloiden.

3M Hälsovård. Tegaderm Hydrocolloid. Den moderna hydrokolloiden. 3M Hälsovård Tegaderm Hydrocolloid Den moderna hydrokolloiden. 3M Tegaderm Hydrocolloid Hydrokolloidalt förband för lätt till måttligt vätskande sår Tegaderm Hydrocolloid finns i tre olika former sakralt,

Läs mer

NPWT - sårbehandling med undertryck

NPWT - sårbehandling med undertryck PRODUKTKATALOG NPWT - sårbehandling med undertryck (Negative Pressure Wound Therapy) 2018-12-03 Kontakt Region Skåne Avdelningen för koncerninköp Materialkonsulent Gunilla Berglund, gunilla.berglund@skane.se,

Läs mer

Denna rutin gäller för Intensivvårds- och uppvakningsavdelning 343, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Denna rutin gäller för Intensivvårds- och uppvakningsavdelning 343, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 21230 su/med 2015-06-22 1 Innehållsansvarig: Ann Colliander, Sektionsledare, Intensivvårds- och uppvakningsavdelning (annco5) Godkänd av: Åsa Haraldsson,

Läs mer