Etiska aspekter på rökning. Anders Ågård Överläkare, Angereds Närsjukhus Institutionen för Medicin, SA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etiska aspekter på rökning. Anders Ågård Överläkare, Angereds Närsjukhus Institutionen för Medicin, SA"

Transkript

1 Etiska aspekter på rökning Anders Ågård Överläkare, Angereds Närsjukhus Institutionen för Medicin, SA

2 Rökare nekas operation, KALMAR, Vi skulle idag aldrig operera en person med ett för högt blodtryck. Risken för komplikationer är på tok för hög. Varför ska vi då operera rökare? Risken för komplikationer är mycket stor och numera oomtvistat vetenskapligt bevisad, säger D J som är överläkare och verksamhetschef för ortopedkliniken på länssjukhuset i Kalmar. Risken för att få infekterade och svårläkta sår efter operation är dubblerad hos en person som röker. Det handlar här om vinster i form av ett minskat patientlidande, kortare vårdtider, minskad läkemedelskonsumtion och kortare sjukskrivningar. I sin yttersta förlängning anser jag att vi ska kunna neka operation för dem som inte vill sluta röka. Men jag är medveten om att detta är en fråga jag inte fullt ut avgör ännu, fortsätter D J. Debatten är mycket känslig och tangerar frågan om man ska kunna neka vård till patienter som genom sitt levnadssätt vållar sig själv skada. Jag kommer att driva detta projekt väldigt tufft. Vi kan inte riskera patientens hälsa

3 Två huvudfrågor Bör man kunna ställa krav på rökstopp inför kirurgi? Bör man prioritera vården utifrån ansvar/grad av självförvållande? (nedprioritering av rökare)

4 Rökstopp inför kirurgi i Läkartidningen 2011 nr 40 sid 1945 Apropå! Rökstopp inför kirurgi. En självklarhet nr 38 sid 1841 Oetiskt med generellt krav på rökstopp inför kirurgi nr 37 sid 1736 Ingen operation för patient som vägrade rökstopp 2010 nr 43 sid Rökfrihet vid kirurgiska ingrepp. Rökstopp minskar komplikationsrisken drastiskt nr 35 sid Rökstopp inför operation en patientsäkerhetsfråga 2010 nr 29 sid Fel att schablonmässigt neka rökare sjukvård 2010 nr 26 sid 1687 Rökstopp före kärlkirurgi införs i Umeå nr 48 sid 3278 Rökstopp lika viktigt som kirurgens handtvätt 2008 nr 44 sid 3108 Rökstopp före kirurgi ger färre komplikationer nr 21 sid Preoperativt rökstopp tycks minska komplikationsfrekvensen

5

6 Patientinformation om rökstopp inför planerad operation i Norrbottens läns landsting Rökstopp är ett krav Rökfri fyra veckor före åtta veckor efter Halverar operationsrisken Hjälp att bli rökfri

7 Hur motivera krav på rökstopp? Rökare riskerar fler komplikationer Rökstopp inför operation är inte en fråga om prioritering, diskriminering eller moralisering (utan om patientsäkerhet) Ingen ha lsointervention har tillna rmelsevis lika stor kostnadsnytta som ro kavva njning LT nr 35 sid : Rökstopp inför operation en patientsäkerhetsfråga. Det är oetiskt att operera rökare eftersom resurserna kunde användas bättre (= till andra patienter) 2011 nr 40 sid 1945 : Apropå! Rökstopp inför kirurgi. En självklarhet. Patienten är skyldig att ta ansvar för sitt skadliga beteende och att bidra till riskreduktion?

8 Att ställa krav/villkor. inte oetiskt att ställa villkor för att patienten skall kunna dra långsiktig nytta av behandlingen Internmedicin 2002 (red Asplund, Berglund, Lindgren, Lindholm) En fortsatt skadlig livsstil kan äventyra behandlingen I vissa fall kan det därför vara rimligt att ställa krav på motprestationer när det är en förutsättning för att behandlingen skall vara ändamålsenlig och meningsfull. Vårdens svåra val (SOU 1995:5). Självförvållade skador

9 FALL 1: KRAV PÅ RÖKSTOPP INFÖR KIRURGI? 74-årig rökare som i under fjällvandring i somras bröt handleden vilken reponerades akut och behandlades på sedvanligt vis. Sjukgymnastik har inte nämnvärt förbättrat funktionen. Patienten kommer till ortopedmottagningen efter röntgen som visar en påtaglig felställning. På kliniken opererar man inte rökare elektivt. Patienten erbjuds hjälp med att sluta röka av klinikens rökstoppsteam. Han vägrar och accepterar inte ett nej vad operation beträffar trots noggrann information. Hur bör ortopeden agera nu? Operation bedöms motiverad utifrån röntgensvar och sjukgymnastens beskrivning.

10 FALL 2: KRAV PÅ RÖKSTOPP INFÖR KIRURGI? Storrökande diabetiker som trots uppmaningar vid varje återbesök fortsatt röka. Den metabola kontrollen är och har inte varit bra. Nu kritisk ischemi och hotande gangrän i höger fot. Utredning har visat ocklusion i artären i låret. Kärlkirurgisk åtgärd bedöms indicerad.

11 FALL 3: KRAV PÅ RÖKSTOPP INFÖR KIRURGI? 48-årigt butiksbiträde, BMI 42, i ungdomen gymnast på elitnivå. Gonartros sedan två år och har inte förmått gå ner i vikt. Plågas av smärtor, säger sig inte kunna jobba. Önskar sjukskrivning och proteskirurgi. Avböjer annan behandling eftersom hon inte tror på mediciner och inte säger sig klara av sjukgymnastik. Hon är även en anhängare av alternativa metoder vilket hon ivrigt framhåller. Distriktsläkaren har remitterat patienten till ortopeden. I remissen står det försök till livsstilsförändringar utan framgång, patienten avböjer all behandling utom kirurgisk, för närvarande sjukskriven på grund av smärtor.

12 Den mer precisa (etiska) frågan är om rökstopp kan ställas som ett krav eller villkor för att patienten skall kunna få det kirurgiska ingreppet verkställt eller om sjukvården då bör och/eller kan neka sådan vård? alternativt en enskild riskfaktor för kirurgi kan användas som generellt kriterium för exklusion av vård för en hel patientgrupp eller om det i så fall krävs en individuell bedömning i varje enskilt fall nr 38 sid 1841 Oetiskt med generellt krav på rökstopp inför kirurgi.

13 1. Information och hjälp med rökavvänjning. 2. Om ej rökstopp, risk/nyttoavvägning. 3. Om risker överväger, ej operation. 4. Rökstopp som generellt villkor för operation oetiskt, prioritering på gruppnivå oacceptabelt.

14 Bör man prioritera vården utifrån ansvar? 1.Skadligt beteende medför ansvar för beteendet (självförvållad skada/sjukdom), 2.Bristande ansvarstagande medför lägre prioritet (ex. fortsatt rökning)

15 Etisk plattform för prioriteringar Vårdens svåra val (SOU 1995:5) H i e rarkiskt o r d n a d e p r i n c i p e r : 1. Människovärdesprincipen 2. Behovs- eller solidaritetsprincipen 3. Kostnadseffektivitetsprincipen

16 Självförvållade skador Vårdens svåra val (SOU 1995:5) Utredningen anser att graden av självförvållande och olikheter i livsstil i princip inte ska leda till negativ särbehandling Det innebär att behoven och kostnadseffektiviteten skall styra.

17 Kostnadseffektivitet! Ansvarsprincip? Från allas lika värde till hälsoekonomisk kalkyl

18 Några argument mot prioritering utifrån ansvar Vilka skadliga beteenden skall räknas in? - Gränsdragning omöjlig (Skadlig livsstil vs självförvållad sjukdom?) Hur mycket är arv och hur mycket är miljö? Patienter med psykisk sjukdom/beroende? Påverkan av kultur/marknadsföring Subjektiva bedömningar Sharkey K. Gillam L. J Med Ethics2010;

19

20 Några argument mot prioritering utifrån ansvar Tar tid från annat Förtroendet påverkas negativt och sjukdomar riskerar hemlighållas Sjukvården har ej till uppgift att döma och straffa Uppgift för hälso-och sjukvården? Sharkey K. Gillam L. J Med Ethics2010;

21 Prioritering utifrån ansvar skulle leda till positiva beteendeförändringar (t.ex. fler personer skulle sluta röka) Obs! En empirisk fråga Sharkey K. Gillam L. J Med Ethics2010;

22 VUXENSPECIALISTCENTRUM Angereds Närsjukhus Obligatoriska sökord vid varje besök Tolk [] Frågat rökning [] Rökare [] Rökavvänjning erbjuden []

23 Hälso-och sjukvårdslag (1982:763) 2 Målet för hälso-och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkorför hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovetav hälso-och sjukvård skall ges företräde till vården.

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Etik i barn- och ungdomstandvården

Etik i barn- och ungdomstandvården vetenskap klingberg al & klinik klingberg et al Etik i barn- och ungdomstandvården Värdegrund och rekommendation från pedodontiföreningen Svenska Pedodontiföreningen har utarbetat en egen värdegrund och

Läs mer

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg ISSN 1650-8475 FÖRORD Denna rapport är resultatet av en teoretisk genomgång

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2014-06-30 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Det har gått

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance

Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance Martin Gavgani Kyrktorgets vårdcentral, Partille Handledare : professor, distriktsläkare Robert Eggertsen Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 Metod

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster prövar metod för prioriteringar - ett samarbetsprojekt med FSA och LSR

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster prövar metod för prioriteringar - ett samarbetsprojekt med FSA och LSR Arbetsterapeuter och sjukgymnaster prövar metod för prioriteringar - ett samarbetsprojekt med FSA och LSR Mari Broqvist PrioriteringsCentrum 2006:4 ISSN 1650-8475 PrioriteringsCentrum Landstinget i Östergötland

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Rökfri graviditet. Motivationshöjande samtal. En handledning för barnmorskor

Rökfri graviditet. Motivationshöjande samtal. En handledning för barnmorskor Rökfri graviditet Motivationshöjande samtal En handledning för barnmorskor Förord 5 Mål med tobaksarbetet på MVC 7 Hur kan hon! 8 Framgångsrika sätt att prata rökning 9 Utgångspunkten är patienten 9 Förändring

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010. Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010. Stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 stöd för styrning och ledning 1 ISBN: 978-91-86301-88-0 Artikelnr: 2010-2-2 Omslag:

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

Etisk kod för arbetsterapeuter

Etisk kod för arbetsterapeuter Etisk kod för arbetsterapeuter Etisk kod för arbetsterapeuter Antagen av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 1992, reviderad 2004 och 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012 Box 760,

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen?

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabiliteringsgarantin 2013 vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabilitering för att återgå i arbete Rehabiliteringsgarantin ökar tillgången på KBTbehandlingar och multimodal rehabilitering

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407)

Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407) Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407) Svenska Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa migranter i Stockholm Sammanfattning

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Manualen har utarbetats inom Habilitering och hjälpmedel, Landstinget i Uppsala

Läs mer

Bättre sjukskrivningar. handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården

Bättre sjukskrivningar. handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Bättre sjukskrivningar handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Bättre sjukskrivningar Handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Cecilia Unge, cecilia.unge@skl.se

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer