Nivå ett. Nivå två. Katinka Nordgaard Sjuksköterska KBT terapeut Hälsoenheten SUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nivå ett. Nivå två. Katinka Nordgaard Sjuksköterska KBT terapeut Hälsoenheten SUS"

Transkript

1 Nivå ett Nivå två Katinka Nordgaard Sjuksköterska KBT terapeut Hälsoenheten SUS

2 Skånes universitetssjukvård

3 Hälsoenheten Patientsäkerhet Jämlik vård

4 Faktorer som påverkar resultatet av operationen Sjukdomen Interventionen Organisationen Patienten Levnadsvanor Rätt diagnos Bäst teknik / operationsmetod Kliniska riktlinjer, vidareutbildning, kvalitetsäkring ålder, kön, längd, vikt, psykiskt status, civilstånd, bostad, utbildning. Andra sjukdommar: hjärt-, lungsjukdom, DM, etc tobak, alkohol, övervikt, undernäring och fysisk aktivitet

5 Figur 66. Andel dagligrökare efter utbildningsnivå Kvinnor och män år för perioden *. Åldersstandardiserade tal. *Treårsmedelvärde åren Källa: Nationella Folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor Grundskola Gymnasial Eftergymnasial 5 0 Kvinnor Män

6

7 Vi kan inte fortsätta att operera om vi inte: Informerar patienterna om levnadsvanornas betydelse för operationsresultatet Erbjuda dem hjälp med förändringar av deras levnadsvanor

8 Vad känner du till om rökning och hur det kan påverka operationsresultatet? Erbjud alla operationspatienter hjälp med rökfrihet i samband med operation

9 Vårdbarometer resultat Skåne 2013 Det är positivt om läkare eller annan vårdpersonal diskuterar mina levnadsvanor med mig, t ex kost, motion, tobak, alkohol. 82 % instämmer helt eller delvis

10 Motiverat tillstånd Operationen är ofta en väckarklocka att det är dags att se över sina levnadsvanor

11 Studier 1. Rökstopp 6-8 veckor före operationen (Möller et al 2002) 2. Rökuppehåll 4 veckor preop + 4 veckor postoperativt (Lindström et al. Ann Surg 2008) 3. Rökstopp operations dagen veckor postoperativt (Nåsell et al JBJS 2010)

12 Möller et al 2002 Resultat efter rökfrihets program 6 veckor före operationen rökfria rökare Att röka färre cigaretter påverkar inte komplikationsrisken. Det är totalt rökstopp som gäller.

13 Lindström et al 2008 Rökstoppsprogram 4 veckor före + 4 veckor efter operation Resultat komplikationer Rökfia Kontrollgrupp Sår Hjärtlung Re op Totalt

14 Kolmonoxid Kolmonoxiden ger en syrgasbrist

15 Nikotinets kärlpåverkan Nikotinersättningsmedel är möjligt att använda

16 Rökare har sämre Immunförsvar Sårläkning Benläkning

17 Projekt Rökfri operation Alla patienter rings upp samma vecka som läkarbesöket för tidsbokning Informativ kallelse Evidensbaserad patientutbildning före och efter operationen Motiverande samtalteknik Kostnadsfria besök Fotograf Sue Harden, SUS

18 Projekt rökfri operation Utvärdering % 43% 28% n=179 Rökstopp Avhopp Vill inte delta

19

20 Figur 66. Andel dagligrökare efter utbildningsnivå Kvinnor och män år för perioden *. Åldersstandardiserade tal. *Treårsmedelvärde åren Källa: Nationella Folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor Grundskola Gymnasial Eftergymnasial 5 0 Kvinnor Män

21 Evidensbaserat eller Evidenslikt

22 Gold Standard Program lära av de bästa Individuellt stöd en gång i veckan av sjuksköterska utbildad i rökavvänjningsmetodik, via telefon eller vid besök. De som hade behov av nikotinläkemedel fick detta kostnadsfritt. Möller % av patienterna slutade röka jämfört med 8% i kontrollgruppen

23 Utvärdering 2012 med fritt NRT 14% 57% 29% n=396 Rökstopp Avhopp Vill inte delta

24 National Health Service UK Strong evidence for effective smoking cessation intervention programs Prof Paul Aveyard, University of Oxford

25 är ett opinionsbildningsprojekt. med syfte att få till stånd ett politiskt beslut 2015 om ett slutmål för rökningen som slutmål för utfasningen är att mindre än 5% av befolkningen då röker Ett beslut om ett slutdatum markerar att samhället inte längre accepterar rökningens pris Det är alltså inte fråga om några absoluta förbud mot tillverkning, försäljning, innehav eller användning av tobak.

26 Organisationerna som stöder ett rökfritt Sverige ,6 miljonerklubben 2. 2,6 miljonerklubben 3. A Non Smoking Generation 4. Akademikerförbundet SSR 5. Apoteket AB 6. Astma- och Allergiförbundet 7. Astma-, allergi- och KOLsjuksköterskeföreningen (ASTA) 8. Botkyrka Konyaspor KIF 9. Cancerfonden 10. Dietisternas Riksförbund 11. DSF-Distriktssköterskeföreningen i Sverige 12. Fysioterapeuterna 13. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) 14. Hjärt- Lungfonden 15. HälsoAkademikerna 16. Insamlingsstiftelsen Choice 17. Jämtlands läns landsting 18. Kandidatföreningen KF 19. Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN 20. Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation 21. Lungcancerförbundet Stödet 22. Läkare mot Tobak 23. Lärare mot Tobak 24. Lärarnas riksförbund 25. Medicine Studerandes Förbund 26. Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård 27. Nätverket mot cancer 28. PRO Pensionärernas Riksorganisation 29. Psykologer mot Tobak 30. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 31. Riksförbundet HjärtLung 32. Riksförbundet SMART 33. Riksföreningen för skolsköterskor 34. Salut Halland 35. SFAM Svensk Förening för Allmänmedicin 36. Sjukhusläkarna 37. Sjuksköterskor mot Tobak 38. SMART ungdom 39. SRAT Akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning 40. Svensk Förening För Folkhälsoarbete 41. Svensk Kirurgisk Förening 42. Svensk Lungmedicinsk Förening 43. Svensk Sjuksköterskeförening 44. Svensk Urologisk Förening 45. Svenska Barnläkarföreningen 46. Svenska Barnmorskeförbundet 47. Svenska Distriktsläkarföreningen 48. Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF) 49. Svenska Logopedförbundet 50. Svenska Läkaresällskapet 51. Svenska Tandsköterskeförbundet 52. Sveriges elevråd SVEA 53. Sveriges Farmaceuter 54. Sveriges läkarförbund 55. Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) 56. Sveriges Pensionärsförbund SPF 57. Sveriges Psykologförbund 58. Sveriges Skolledarförbund 59. Sveriges Tandhygienistförening 60. Sveriges Tandläkarförbund 61. Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening 62. Sveriges Unga Muslimer 63. Sveriges Veterinärförbund 64. Sveriges Ögonläkarförening 65. SYLF Sveriges Yngre Läkares Förening 66. Tandvård mot Tobak 67. Team Jiddr 68. Tobaksfakta oberoende tankesmedja 69. Tobakspreventivt nätverk i landsting och regioner 70. Unga Allergiker 71. Visir 72. Vårdförbundet 73. Vårdförbundet Student 74. Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA)

27 Tack

tobak ELLER hälsa Om att göra välgrundade val byggda på fakta! Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak

tobak ELLER hälsa Om att göra välgrundade val byggda på fakta! Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak tobak ELLER hälsa Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak #3 2014 Varje dag gör vi val i vår vardag, ibland stora ibland små. Ibland medvetet, ibland omedvetet men även ett ickebeslut är också ett val

Läs mer

Våra roller i det tobakspreventiva arbetet Levnadsvanedagen. 6 maj 2015 Margareta Pantzar Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention

Våra roller i det tobakspreventiva arbetet Levnadsvanedagen. 6 maj 2015 Margareta Pantzar Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention Våra roller i det tobakspreventiva arbetet Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Margareta Pantzar Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention Våra olika roller i det tobaksförebyggande arbetet främja hälsa, förebygga,

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Innehåll 3 INLEDNING 4 Tobak eller hälsa 6 Värdet av att slippa tobak 8 Du kan vara en förebild och ett stöd 9 Visst kan du ta upp frågan

Läs mer

tobak Viktigt att snabbt reglera e-cigaretten ELLER hälsa Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak Tobaksfakta Tobaksfakta #3 2013

tobak Viktigt att snabbt reglera e-cigaretten ELLER hälsa Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak Tobaksfakta Tobaksfakta #3 2013 tobak ELLER hälsa Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak #3 2013 E -cigaretterna väller in över landet. Produkten är oreglerad och förvirringen stor. Läkemedelsverket anser att e- cigaretter som innehåller

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 Hälsofrämjande levnadsvanor 1 Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 IBSN 91-976391-2-5 RV 2015:01 Det medicinska programarbetet

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Förstudie till Programförslag för ett tobaksfritt Västmanland

Förstudie till Programförslag för ett tobaksfritt Västmanland Förstudie till faställande av tobakspreventivt program 1 Förstudie till Programförslag för ett tobaksfritt Västmanland k:\kompetenscenter för hälsa\janne\nikotin\förstudie tobak v6.doc Förstudie 2 1 Uppdrag

Läs mer

Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd

Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd Mozhgan Bastanipour St-läkare i allmänmedicin Mölnlycke vårdcentral 2005 Handledare : Mille Milakovic Bakgrund Mer än 1 miljon svenskar har slutat

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN!

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Nr 3 NOVEMBER 2013 SLUTA RÖKA & SNUSA Missa inte TOBAKSAVVÄNJNING Få hjälp på traven via din vårdcentral 10 VIKTIGA STEG

Läs mer

Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis)

Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis) Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis) Regeringen beslutade den 22 december 2010 propositionen En samlad

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Mötet med vården Vart ska du vända dig? Att leva med funktionsnedsättning

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Vägen till ett rökfritt liv

Vägen till ett rökfritt liv HANDLEDNING FÖR LÄKARE OCH ANNAN SJUKVÅRDSPERSONAL Vägen till ett rökfritt liv De flesta rökare vill sluta röka. Du kan hjälpa dem. L KARE mot TOBAK Vägen till ett rökfritt liv Handledning för läkare och

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

TCO Arbetsklivet Maj 2013

TCO Arbetsklivet Maj 2013 TCO Arbetsklivet Maj 2013 Innehållsförteckning Metod Frågeformulär Sammanfattning Grafer Sida 2 Metod Bakgrund och syfte TCO och förbunden behöver veta mer om hur unga akademiker och personer med eftergymnasial

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Folkhälsoprofil 2013 Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Folkhälsoprofil 2013... 3 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 3 3. Livsvillkor

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker!

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker! Vi samlar Sveriges framtida akademiker! 2 Vi samlar Sveriges framtida akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Läs mer

2013-11-29. Yttrande över En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50)

2013-11-29. Yttrande över En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) S2013/5136/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Yttrande över En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) Det svenska nätverket

Läs mer

Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral.

Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral. Vårdvetenskap Självständigt arbete 15 hp Avancerad nivå Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral. Författare: Fast, Malin & Jernhag Eva Handledare: Kristina Schildmeijer

Läs mer

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument. En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2 ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2 ALKOHOL- OCH DROGSKADEFÖREBYGGANDE ARBETE INOM ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Utredning och plan Siv Palmqvist, projektledare Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka En sammanfattning av rapporten och en presentation av Nackas siffror jämfört med kommuner i länet med liknande befolkningsmängd I den här rapporten sammanfattas delar

Läs mer