Rökningsepidemin. Rökningsepidemin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin"

Transkript

1 Familj/vänner 36% Sjukvårdspersonal 26% Annons Affisch Förbud 12% 12% 15% Hälsoproblem 8% rökare som försöker eller har försökt sluta röka under senaste året. Deltagarna fick ange mer än en orsak 1. West R. Getting Serious About Stopping Smoking. A Report for No Smoking Day Kronisk process där patienten slutar och börjag igen Pågår under flera år Vi kan lättare förstå rökarens problem Vi måste förändra vårt sett att se på rökarna!! Det är inte längre en fråga om svaghet och att patienterna inte gör som vi säger!! Vi måste som sjukvårdspersonal följa dem precis på samma sätt som vi gör med andra kroniska sjukdomar 3 4 Rökningsepidemin Rökningsepidemin Male smokers Male deaths Female smokers Female deaths 5 75% av rökarna bor i länder med låg eller medelhög inkomst 8 4 % of smoke ers among adults % of deaths due to smoking Stage I Sub-Saharan Africa Stage II China, Japan, SE Asia, Latin America, N Africa Stage III Eastern and Southern Europe Stage IV W Europe, N America Australia Year Mäns rökvanor Adapted from Lopez AD, et al.. Tobacco Control 1994; 3: WHO. The Tobacco Atlas. 6 1

2 Rökningsepidemin 1 miljard rökare 5 miljoner människor dör varje år Siffrorna kommer att dubblerats 23 75% av rökarna vill sluta <2% av rökarna slutar varje år Primärvården kan hjälpa till att öka frekvensen rökstopp Vuxna dagligrökare Män 11 % Kvinnor 14 % Gymnasieelever dagligrökare Pojkar 12 % Flickor 18 % Snuskonsumtion Män 19 % Kvinnor 4 % Det totala tobaksberoendet är högt!!!! WHO. The Tobacco Atlas Sedan 8-talet har 1 miljon svenskar slutat röka Den enskilda faktor som står för den största sjukdomsbördan i landet Varje år ligger rökningen bakom ca 7 människors för tidiga död Ligger bakom en del av de hälsoskillnader som finns i landet 9 Hjärta/kärl Tumörsjukdomar Astma/KOL Benskörhet Diabetes Ökad smärtkänslighet Lukt och smak Infertilitet/Impotens Plötsligspädbarnsdöd/missfall Förändringar i könshormoner Ökar risk för lungcancer Ökad risk för hjärtkärlsjukdomar hjärtinfarkter i Sverige varje år Astma och öroninflammationer vanligare hos barn till rökande föräldrar Percentage 4 of smokers by age to 17 after 18 US data 1991, Institute of Medicine

3 Varje dag blir mer än. unga människor beroende av tobak 5% av alla unga som fortsätter att röka kommer att dö av sin rökning 5 olika kemiska ämnen 5 av dessa är cancerframkallande Betanaftylamin och 4-aminodifenyl är förbjudna i svenska arbetsmiljöer Via lungorna till hjärnan på mindre än sekunder Inget nikotinersättningsmedel kan framkalla samma arteriella spike Pipa, cigar, snus: Nicotin via mun och hals > långsammare effekt ng/ml 2 Arterial blood Time (minutes) cigarettes 4 mg gum 2 mg gum Inhaler Nasal spray Transdermal Tolerans uppträder efter en tids användning av nikotin Toleransen är relaterad både till uppregleringen och desensitiseringen av nikotinreceptorerna Ett fall i nikotinnivåerna resulterar i abstinenssymptom och röksug Rökare har förmåga att själv reglera nikotinintaget För att erhålla en jämn nikotinnivå titrerar de flesta rökare fram den mängd cigaretter som ger maximal stimulering för att undvika abstinenssymptom 1. Schroeder SA. JAMA. 25;294: Jarvis MJ. BMJ. 24; 328: Nikotinets bindning orsakar en ökad frisättning av Dopamin Dopamin ger en känsla av lugn och tillfredställelse Dopamin minskningen mellan cigaretterna leder till abstinenssymptom som irritabilitet och stress Rökaren kräver Nikotin för att frisätta mer Dopamin och kunna återfå känslan av lugn och tillfredställelse Kompettitiv bindning av Nikotin till nikotinets acetylkolinergareceptorer orsakar förlängd aktivering, desensitisering, och uppreglering När Nikotinnivåerna minskar återgår receptorerna till till ett stadium som orsakar rastlöshet och Res. 1999: Suppl 2:S121-S125. Nikotin Dopamin 1. Jarvis MJ. BMJ. 24; 328: Picciotto MR, et al. Nicotine and Tob röksug 18 3

4 % 15 5 Alkohol Kokain Heroin Tobak % 15,4 16,7 23,1 31, Nicotinabstinens: Hur länge? Vinsterna med att sluta röka 2 dagar Yrsel 1 vecka Sömnstörningar Inom några timmar... 2 veckor Försämrad koncentration Röksug 8 timmar Nikotin och kolmonoxid nivåerna halveras, Syremättnaden I blodet normaliseras 4 veckor veckor Irritabilitet Aggressionn Depression Rastlöshet Ökad aptit 24 timmar 48 timmar Kolmonoxid är borta ifrån blodet Nikotinet är borta från kroppen Smaklökarna börjar återhämta sig Action on Smoking and Health (ASH) Factsheet Number 11: Stopping Smoking. 21 Action on Smoking and Health (ASH) Factsheet Number 11: Stopping Smoking. 22 Vinsterna med att sluta röka Vinsterna med att sluta röka Inom några månader... Inom några år... 1 månad Utseendet förbättras huden gråa ton försvinner, mindre rynkor Regenerationen av cilierna börjar Abstinenssymptomen har slutat 5 år år Den ökade risken för hjärtinfarkt reduceras till hälften Risken för lungcancer halveras 3-9 månader Hosta och väsande minskar Action on Smoking and Health (ASH) Factsheet Number 11: Stopping Smoking. 23 Action on Smoking and Health (ASH) Factsheet Number 11: Stopping Smoking

5 Råd för att undvika nikotinabstinens Drick vatten långsamt! Tag djupa andetag! Avled tankarna, gör något annat! Motionera?! Förskjut tidpunkten att svara på röksuget Ska erbjudas alla som vill sluta röka Ökar chansen att lyckas Grupper: NRT (Nikotinersättningsmedel) Bupropion (Zyban) Varenicline (Champix) övriga Action on Smoking and Health (ASH) Factsheet Number 11: Stopping Smoking Rökare som röker mer än cigaretter per dag ska uppmanas att använda någon form av medicinsk behandling NRT olika former av administrering: Nikotin plåster: 16 eller 24 timmar Nikotintuggummi: 2 or 4 mg Nikotin inhalator Nikotin nasal spray Nikotin sublingual tablett kombinationer kan ibland vara bäst? Förhindrar och reducerar abstinens OBS! Ger ingen kick som cigaretten. Nässpay mest likt Ska bara ges vid rökstopp Metaanalysis har visat att det är 71% bättre än placebo Ej farliga för patienter med coronarsjukdom Liten risk för missbruk Lite biverkningar om det användskorrekt

6 Doserna som krävs Ska inte användas bara för att reducering rökningen Bestäm ett rökslutsdatum Använd tillräckligt hög dos för att undvika abstinens Vänta i 6 veckor till 2 månader innan nedtrappning Reducera NRT dosen gradvis inom cirka 4 veckor antal Cig Nik mg 2mg tugg 4mg tugg 2mg loz 4mg loz 21mg plåster 16 mg plåster Inhal puffar ,5 1, Hur många cigaretter per dag röker du? Upp till eller fler 2. Hur lång tid efter uppvaknadet röker du dagens första cigarett? Inom 3 minuter Senare än 3 minuter 3. Röker du mera på morgonen än under resten av dagen? Ja Nej 4. Vilken nikotinhalt har ditt cigarettmärke? Upp till,8 mg,9-1,2 mg 1,3 mg eller mer 5. Har du svårt att låta bli att röka i situationer där rökning ej är tillåten (t ex bio och teater)? Ja Nej 6. Röker du om du är så sjuk att du åtminstone tidvis är sängliggande? Ja Nej 7. Vilken, eller vilka cigaretter är svårast att undvara? Den första på morgonen Någon annan 8. Drar du halsbloss? Alltid Ibland Aldrig Bupropion, - Zyban Varenicline, - Champix Andra Vaccination Genetik Påverkar noradrenalin och dopaminsystemet Ursprungligen använt som antidepressivum Reduserar längtan efter cigaretten Mer effektiv än NRT Små sidoeffekter Bupropion vs. placebo Odds kvot 2.73 ( ) Cochrane Library

7 Känd överkänslighet Bupropion Tidigare kramper Känd CNS-tumör Bulimia / anorexia MAO- inhibitorer (Aurorix) Bipolär depression Leverinsufficience Vanligtvis milda och övergående Sömnstörning/sömnlöshet Muntorrhet Huvudvärk Allergiska reaktioner Kramper Psykologisk instabilitet(depression) 39 4 Varenicline tagits fram för rökslut... Målet är nikotinreceptorn Partiell agonist; Agonist Stimulerar receptorn för att minska begäret och abstinensen Antagonist Blockerar receptorn så att effekten av att röka reduceras Inga kliniskt relevanta interaktioner är kända NH Acetylcholine receptor N N Dosering: Dag 1-3 T.,5mg 1x1 Dag 4-7 T.,5 mg 1x2 Dag 8 till behandlingens slut T.1 mg 1x2 Patienten ska ha behandlats med Varenicline 1-2 veckor före rökslut Behandlingen ska pågå i 12 veckor och kan förlängas med ytterligare 12 veckor

8 Varenicline Placebo n=62 n=64 Illamående n (%) 7 (1.2) 4 (.7) Sömnstörningar n(%) 16 (2.7) 17 (2.8) Huvudvärk n (%) 17 (2.8) 12 (2.) Onormala drömmar n (%) 6 (1.) () Kliniska studier pågår Sökerhetsstudier klara Effektstudier pågår Double-blind phase consisted of randomization of subjects that had remained abstinent during the 12-week open-label phase to either varenicline or placebo for an additional 12 weeks. *Values may not total % due to rounding 1. Tonstad S, et al. JAMA. 26; 296: Tonstad S, et al. AHA Gener är associerade med : Minskad konsumtion av cigaretter (CYP2A6 mutationer) Ökad frekvens av spontana rökstopp Mutationer i generna för dopaminreceptorn ökar chansen för rökstopp Pharmacogenomics: Ökad effekt av NRT och Bupiron har visat sig vara kopplade till specifika gener 45 Hypnos: Ingen dokumenterad effekt Akupunktur: Ingen dokumenterad effekt Buspiron + andra SSRI: Ingen effekt Andra antidepressiva Klonidin: Viss effekt? Nortriptylin: Viss effekt Biverkningar minskar deras användningsområden 46 Förändra arbetssättet Identiera alla rökare Erbjuda de som önskar sluta hjälp Hur gör vi detta lättast? Viktigt att erbjuda korta råd till alla när de kontaktar oss i primärvården Möjlighet tilll mer avancerad rökslutarstöd Sätter upp rökslut på agendan ge möjlighet till återbesök för uppföljning Målet är inte att få ett rökslut direkt

9 49 9

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka Idag är rätta dagen Guide för dig, som tänker sluta röka Det lönar sig alltid att sluta! Det går att sluta röka oberoende av hur länge eller hur mycket du har rökt. Att sluta är ett beslut, som du inte

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Genetiska faktorer orsakar upp till 80 procent av all adhd. Andra orsaker är relaterade till rökning, alkohol- eller narkotikaintag under graviditeten, för tidig förlossning och komplikationer

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson Statens folkhälsoinstitut R 2006:14 ISSN: 1651-8624 ISBN: 91-7257-442-9 Författare: Agneta Hjalmarson,

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Tobak. www.ens2000.se

Tobak. www.ens2000.se Att få våra ungdomar att säga Nej till tobak är bland det mest hälsoförebyggande vi kan göra. Tobak är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, den absolut den största enskilda hälsorisken i västvärlden.

Läs mer

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin.

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin. Metadonhandboken Metadonhandboken Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Brukarens val att använda narkotika accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls, varken i syfte

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010, R 2010:17 ISSN: 1651-8624 ISBN: 978-91-7257-729-9 OMSLAGSFOTO:

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

sluta snusa En handbok för dig som funderar på att kasta snusdosan

sluta snusa En handbok för dig som funderar på att kasta snusdosan sluta snusa En handbok för dig som funderar på att kasta snusdosan Funderat på att sluta? Innehåll Funderat på att sluta? Börjar det bli dags att bli kvitt beroendet? I det här häftet hittar du användbara

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

En Guide. för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana. Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor. Lund

En Guide. för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana. Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor. Lund En Guide för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Lund Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Psykiatriska kliniken Bara vägen 1, S-221 85 Lund, Sverige Tel 046-17

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN CHAMPIX 0,5 mg filmdragerade tabletter. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 0,5 mg vareniklin (som tartrat).

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar

Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar 1 Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar Tobak Sammanfattning I Sverige röker fortfarande knappt en miljon personer varje dag trots att rökningen har minskat under flera decennier. Numera röker 18

Läs mer

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Harald Blomberg Cupiditas Discendi AB Varning till läsaren Centralstimulerande medel som amfetamin eller Ritalin är farliga att ta, speciellt

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Innehåll 3 INLEDNING 4 Tobak eller hälsa 6 Värdet av att slippa tobak 8 Du kan vara en förebild och ett stöd 9 Visst kan du ta upp frågan

Läs mer