Tobaksberoende: Mekanismer. Medicinsk och icke medicinsk behandling, tobak (o)hälsa. Matz Larsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tobaksberoende: Mekanismer. Medicinsk och icke medicinsk behandling, tobak (o)hälsa. Matz Larsson"

Transkript

1 Tobaksberoende: Mekanismer. Medicinsk och icke medicinsk behandling, tobak (o)hälsa. Matz Larsson

2

3

4 Kostnad /vunnet levnadsår Behandling av måttlig hypertoni :- Rökavvänjningsråd (där 1% av pat.slutar röka) 14000:- SOU 1993:93 Prioriteringsutredningen. Sid 47

5 Patientcentrerat samtal Enkla öppna frågor Lyssna och uppmuntra verbalt eller med kroppsspråk Klargör och summera har du förstått patienten har patienten förstått Reflektivt lyssnande gör uttalanden försök överbrygga gapet

6 En vana Precontemplation som kostar pengar och riskerar hälsan Contemplation borde man göra sig av med. En gång för alla. Preparation Man måste vara motiverad för att sluta och framför allt för att lyckas. Action Ett rökstopp är ändå alltid värt priset. Med tiden kommer den glädjande frihetskänslan, men Maintenance både abstinensbesvär och saknaden av det invanda beteendet kan komma smygande och risken för återfall blir stor Referens: Ur Vägen till ett rökfritt liv Boehringer Ingelheim AB efter bildidé av Matz Larsson.

7 1. Hur viktigt är det för dig att sluta röka? (V) 2. Hur säker är du på att du kommer att lyckas? (S) 3. Hur beredd är du att sluta just nu? (B)

8 Bedöm motivationen - Använd en skala från 0-10 Hur viktigt är det för dig att sluta röka just nu? På en skala 0-10, om 0 betyder inte viktigt och 10 mycket viktigt, vilket nummer skulle du ge dig själv? Hur säker är du på att du kommer att lyckas? På en skala 0-10, om 0 betyder inte säker och 10 mycket säker vilken siffra skulle du ge dig själv?

9 Mål 1. Engagera utan konfrontation 2. Göra patienten aktiv 3. Bedömer motivation 4. Fatta beslut tillsammans med patienten 5. Göra det effektivt

10 Steg 1 att ta upp ämnet Be om tillstånd (att ta upp frågan) Sätt en tidsram Försäkra patienten att det inte handlar om att hålla en föreläsning Mål: att förstå hur patienten känner för sin rökning Ha en nyfiken attityd och lyssna!

11 Den beredda patienten Kartlägg problemområdena Humör, social situation, viktökning, abstinenssymtom Hitta lösningar! Lösningar som andra rökare använt, egna förslag till lösningar, uppmuntra patienten att fatta egna beslut Bestäm ett rökstoppsdatum & erbjud ditt stöd!

12 egenvård motverka återfall Risksituationer. Vanliga högrisksituationer för de flesta (fyll i de som kan gälla dig): andra rökare cigaretter, askfat, tändstickor och dyl. alkohol vissa maträtter stress, ångest, depression högtidligheter och glädje allt som för dig varit koppat med rökning förr i tiden Tänk igenom och försök förutse andra risksituationer (tillfällen när du kan bli röksugen):

13 Hjärnans belöningssystem nödvändigt för belöning och motivation men också måltavla för beroendeskapande Prefrontalcortex Dopamin-innehållande nervbanor mellan hjärnstammen och limbiska systemets främre delar Accumbenskärnan Amygdalakärnan Hippocampus Ventrala tegmentum Raphe-kärnor Pedunculopontina kärnan Referens: Efter Watkins S et al. Neural mechanisms underlying nicotine addiction: Acute positive reinforcement and withdrawal. Nicotine & Tobacco Res 2000;2:19-37.

14 Hjärnans belöningssystem och nikotin Prefrontalcortex Accumbenskärnan Amygdalakärnan Dopamin-nervceller som utgår från hjärnstammens övre delar (ventrala tegmentum) Referens: Hildebrand B. Doktorsavhandling Karolinska Institutet, Stockholm, Stein E. Nicotine-Induced Limbic Cortical Activation in the Human Brain: A Functional MRI Study. Am J Psychiatry 1998;155: Benowitz N L. Non-Nicotine Pharmacotherapy for Smoking Cessation. CNS Drugs 2000;13(4): Watkins S. Neural mechanisms underlying nicotine addiction: Acute positive reinforcement and withdrawal. Nicotine & Tobacco Res 2000;2:19-37.

15 Avslappning Koncentration Stimulering Vakenhetshöjande Aggressionsdämpande Ångestdämpande

16 Nikotinreceptorn Acetylkolin är den kroppsegna agonisten Na + Ca ++ Exogena agonisten nikotin binds till receptorn, varvid natrium/kalciumjonkanalen öppnas kortvarigt, varefter den är desensitiserad = inaktiverad utsida α β α Nervcellmembran insida När Na- och Ca-joner strömmar in i cellen sker urladdning (depolarisation) av membranpotentialen, vilket i sin tur aktiverar intracellulära mekanismer, frisättning av signalsubstanser från nervcellen och att nervimpulser leds vidare eller bromsas. Referens: Hildebrand B, KI Stockholm från avhandlingen Neurobiological basis of the nicotine withdrawal reaction.

17

18 Nikotinnivåerna i blod hos en rökare som röker en cigarrett i timmen. För denna typ av rökbeteende förefaller nikotinets belöningseffekter vara viktigast. Nikotin i blod (ng/ml) Cigarett Klockslag rökt

19 Nikotinnivåerna i blod hos en rökare som röker tre cigarretter i timmen. Denna typ av rökbeteende avspeglar ett fysiskt beroende, där nikotinnivån måste hållas jämn för undvikande av abstinenssymtom. Nikotin i blod (ng/ml) 60 = cigarett Timmar

20 Symptom i nikotinabstinenssyndromet Nikotinbegär Ökad spänning Rastlöshet Irritabilitet Aggressivitet Depression Trötthet Koncentrationssvårigheter Ökad hunger

21 Hur snabbt efter uppvaknandet? 0-3p Hur många per dag? 0-3p Svårt att avstå vid förbud? 0-1p Vilken är svårast att undvara? 0-1p Röker du mer på morgonen? 0-1p När du ligger sjuk? 0-1p 10p

22 Meta-analysis of the effect of nicotine replacement therapy on smoking cessation Nicotine replacement therapy Gum (48 trials, n=16 706) Patch (31 trials, n=15 777) Intranasal spray (4 trials, n=887) Inhaler (4 trials, n=976) Sublingual tablet (2 trials, n=488) Peto odds ratio (95% CI) 1,63 (1,49 to 1,79) 1,75 (1,57 to 1,94) 2,27 (1,61 to 3,20) 2,08 (1,43 to 3,04) 1,73 (1,07 to 2,80) All formulations 1,71 (1,60 to 1,83) 0,7 1,0 1,5 2,0 BMJ, Vol 321, 5 Aug 2000

23 Nikotinnivåer i venblod vid cigarettrökning respektive användning av nikotinersättningsmedel Nikotin plasma (ng/ml) Cigarett Spray 5 0 Tuggummi/Inhalator/Tablett Plåster Minuter Referens: Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians 2000.

24 (Läkemedelsvärlden)

25 CHAMPIX Dag 1-3 Dag 4-7 0,5 mg en gång dagligen 0,5 mg två gånger dagligen Dag 8 behandlingsslut: 1 mg två gånger dagligen 1 x 25 tabl. blister 348 kr Receptbelagd, ej förmån

26 Datum! starta 1-2 veckor före biverkningar? - sänka dosen till 0,5 mg två gånger dagligen? sväljas hela 12 veckor. (extra 12-veckor? ) dosjustering ej nödvändig för äldre

27 kreatininclearance < 30 ml/minut) CHAMPIX 1 mg en gång dagligen. Rökstopp! kan förändra farmakodynamiken/kinetiken hos vissa läkemedel, (t ex teofyllin, warfarin och insulin). rökning inducerar enzymet CYP1A2 rökstopp -- ökning av plasmanivåerna

28 Biverkningar vid rökavvänjning: dysfori, insomnia, irritabilitet, frustration, ilska, ångest, koncentrationssvårigheter, rastlöshet, minskad hjärtfrekvens, ökad aptit eller viktuppgång

29 Bupropion (Zyban) Antidepressivt Rökslutarhjälpmedel OR >2 Blockerar neurala återupptaget av Dopamin och el NA

30 Biverkningar Vanliga Sömnsvårigheter Huvudvärk Muntorrhet Illamående Yrselkänsla Hudutslag

31 Några vanliga symtom vid nikotinabstinens 1 Huvudvärk Sömnsvårigheter Ångest Koncentrationssvårigheter Några vanliga biverkningar vid Bupropion behandling 2 Huvudvärk Sömnsvårigheter Ångest Koncentrationssvårigheter Muntorrhet Hudutslag Referenser: 1. Royal College of Physicians. Nicotine Addiction in Britain. A report of the Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians. London 2000: Zyban produktresumé.

32 Kontraindikationer Patienter med: Sänkt kramptröskel. Epilepsi/tidigare krampanfall, tumör i CNS, anorexi/bulimi, hastigt avbrytande av alkoholmissbruk eller av behandling med bensodiazepiner/bensodiazepinbesläktade läkemedel Samtidig behandling med MAO-hämmare Bipolär sjukdom Svår levercirros Referens: Produktresumé Zyban.

33 Dosering Rökning tillåten! Dos 1x1 i 6 dagar Sedan1x2 Rökstopp 10:e dagen Beteendestöd!!!

34

35 Bedöm motivationen använd svaren! Hur viktigt är det för dig att sluta röka just nu? På en skala 0-10, om 0 betyder inte viktigt och 10 mycket viktigt, vilken siffra skulle du ge dig själv? 1. Varför säger du x och inte 1? 2. Vad skulle behöva hända för att siffran skulle stiga från x till x (en högre siffra)? 3. Hur kan jag hjälpa dig att komma från x till (högre siffra)? Att förstå svaren ökar motivationen att göra en förändring hos den aktiva patienten

36 Den ej beredda patienten Vad du kan göra Ge patienten en öppen inbjudan att återkomma Använd ett icke-fördömande språk Lämna information?

37 Den osäkra patienten Vad du kan göra Summera vad patienten sagt och berätta din egen inställning Pröva motivationstestet! Använd frågor för att bygga motivationen

38 Den osäkra patienten - Frågor för att bygga motivationen 1. Inte särskilt viktigt för mig Vad oroar dig mest när det gäller din rökning? Vad skulle behöva hända för att det skulle bli viktigare för dig att sluta? Vad är det du tycker om med rökningen? 2. Inte riktigt säker på att lyckas Vad oroar dig mest när det gäller att sluta? Hur mycket oroar du dig för abstinenssymtomen? Vad kan jag göra för att hjälpa dig?

39 Längre liv och färre år av upplevd ohälsa utan rökning Kv Rök 20år 73.8 Kv icke 13år 80.9 Män Rök 13år 69.5 Män icke 8år År med full hälsa År med självupplevd ohälsa Brönnum-Hansen H, Juel K. Tobacco Control 2001;10:273-8

Tobakspreventiva enheten Örebro Läns Landsting

Tobakspreventiva enheten Örebro Läns Landsting 1979 19 85 Tobakspreventiva enheten Örebro Läns Landsting normalt emfysem och bronkiolit Foto Erik Uhrbom Bilder om tobak Vänster stämband är angripet av cancer Öronkliniken Universitetssjukhuset Örebro

Läs mer

Matz Larsson Matz Larsson 1979 Matz Larsson 19 85 Tobakspreventiva enheten Örebro Läns Landsting normalt emfysem och bronkiolit Matz Larsson Matz Larsson ASTRA (bildidé Matz Larsson) Platelet activation

Läs mer

2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin

2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin Familj/vänner 36% Sjukvårdspersonal 26% Annons Affisch Förbud 12% 12% 15% Hälsoproblem 8% 1 672 rökare som försöker eller har försökt sluta röka under senaste året. Deltagarna fick ange mer än en orsak

Läs mer

Sluta röka, börja leva

Sluta röka, börja leva Till dig som fått CHAMPIX (vareniklin) Sluta röka, börja leva Patientinformation om CHAMPIX och LifeREWARDS P Ett bra beslut! Vad är CHAMPIX? När du tog de där första blossen anade du nog inte hur svårt

Läs mer

Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd

Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd Mozhgan Bastanipour St-läkare i allmänmedicin Mölnlycke vårdcentral 2005 Handledare : Mille Milakovic Bakgrund Mer än 1 miljon svenskar har slutat

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Tobaksavvänjning - nyheter, svårigheter och möjligheter

Tobaksavvänjning - nyheter, svårigheter och möjligheter Tobaksavvänjning - nyheter, svårigheter och möjligheter Halland 2011-12-15 Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Ordförande i Psykologer mot Tobak Barbro.holm-ivarsson@telia.com www.psykologermottobak.org

Läs mer

Vägen till ett rökfritt liv

Vägen till ett rökfritt liv HANDLEDNING FÖR LÄKARE OCH ANNAN SJUKVÅRDSPERSONAL Vägen till ett rökfritt liv De flesta rökare vill sluta röka. Du kan hjälpa dem. L KARE mot TOBAK Vägen till ett rökfritt liv Handledning för läkare och

Läs mer

Rökavvänjning inom företags hälsovård och arbets- och miljömedicin

Rökavvänjning inom företags hälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Rökavvänjning inom företags hälsovård och arbets- och miljömedicin De flesta läkare träffar nästan dagligen patienter

Läs mer

Tobaksberoende. Hans Gilljam, Karolinska Institutet, Stockholm Rune Lindqvist, Tumba vårdcentral, Tumba. Inledning. Tobaksrökning.

Tobaksberoende. Hans Gilljam, Karolinska Institutet, Stockholm Rune Lindqvist, Tumba vårdcentral, Tumba. Inledning. Tobaksrökning. Beroendetillstånd 1101 Hans Gilljam, Karolinska Institutet, Stockholm Rune Lindqvist, Tumba vårdcentral, Tumba Inledning Tobaksrökning kan liknas vid en kronisk sjukdom med allvarliga komplikationsrisker,

Läs mer

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

Nikotinberoende. Hans Gilljam, Karolinska institutet, Stockholm Rune Lindqvist, Tumba vårdcentral. Inledning. Tobaksrökning. Effekter av nikotin

Nikotinberoende. Hans Gilljam, Karolinska institutet, Stockholm Rune Lindqvist, Tumba vårdcentral. Inledning. Tobaksrökning. Effekter av nikotin 995 Hans Gilljam, Karolinska institutet, Stockholm Rune Lindqvist, Tumba vårdcentral Inledning Tobaksrökning kan liknas vid en kronisk sjukdom med allvarliga komplikationsrisker, men unik genom att den

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Beroende och avvänjning Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Beroende och avvänjning Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2015 Tobak & Nikotin Beroende och avvänjning Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Denna kliniska handbok är tänkt

Läs mer

Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning?

Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning? Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning? Katarzyna Puzdrowska Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2014:F16 Hur effektiva

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

Rökning och rökavvänjning. Cancersjukdom och rökning. -sjuksköterskans roll. Tumörhypoxi. Rökning och strålbehandling. ÖNH cancer och rökning

Rökning och rökavvänjning. Cancersjukdom och rökning. -sjuksköterskans roll. Tumörhypoxi. Rökning och strålbehandling. ÖNH cancer och rökning Rökning och rökavvänjning -sjuksköterskans roll Lena Sharp, leg ssk, Med Dr, Områdeschef Karolinska universitetssjukhuset Onkologkliniken, strålbeh avd Cancersjukdom och rökning 10 000 cancerfall/år i

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

Champix effektivare än Zyban men relativt få blir rökfria

Champix effektivare än Zyban men relativt få blir rökfria 1(12) Läkemedel: Champix (vareniklin) Företag: Pfizer Godkänt för försäljning: 2006-09-26 Utlåtande från Läksaks expertgrupper för hjärt-kärlsjukdomar och luftvägsoch allergisjukdomar Rökavvänjning är

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Kunskap & kvalitet nr 8. Tobaksprevention

Kunskap & kvalitet nr 8. Tobaksprevention Kunskap & kvalitet nr 8 Tobaksprevention Innehåll Sida Förord 1 1. Tandvårdens unika roll 3 2. Orala risker vid tobaksbruk 4 3. Andra medicinska risker vid tobaksbruk 5 4. Orala effekter av att sluta bruka

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

Faktamaterial om tobakssug

Faktamaterial om tobakssug Faktamaterial om tobakssug Ge mig mitt nikotin, annars vägrar jag att samarbeta! Därför är det så svårt att sluta röka och snusa Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN CHAMPIX 0,5 mg filmdragerade tabletter. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 0,5 mg vareniklin (som tartrat).

Läs mer

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Råd när du ska bli tobaksfri Bara du kan bestämma om du ska sluta med tobak och bara du kan lyckas. Att fatta ett genomtänkt beslut kan vara helt avgörande

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN CHAMPIX 0,5 mg filmdragerade tabletter. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 0,5 mg vareniklin (som tartrat).

Läs mer

Hur kan munhälsovården hjälpa patienter sluta använda tobak?

Hur kan munhälsovården hjälpa patienter sluta använda tobak? vetenskap aira lahtinen& klinik aira lahtinen aira lahtinen, specialist i klinisk tandvård, Finlands Tandläkarförbund, Helsingfors, Finland Hur kan munhälsovården hjälpa patienter sluta använda tobak?

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Spirometrins betydelse för rökavvänjning.

Spirometrins betydelse för rökavvänjning. EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:126 Spirometrins betydelse för rökavvänjning. Solbrith Wachsmann Examensarbetets titel: Författare: Huvudområde: Spirometrins

Läs mer