Tobaksavvänjning - nyheter, svårigheter och möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tobaksavvänjning - nyheter, svårigheter och möjligheter"

Transkript

1 Tobaksavvänjning - nyheter, svårigheter och möjligheter Halland Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Ordförande i Psykologer mot Tobak

2 Nationella mål och Tobakskonventionen Riksdagen har bestämt följande delmål för minskat tobaksbruk - en tobaksfri livsstart från en halvering till 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa. - en halvering till 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest. - ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning. WHO:s ramkonvention om tobakskontroll har som mål att -ingen ska behöva utsättas för miljötobaksrök -alla ska få information om rökningens hälsorisker -alla ska få lättillgänglig hjälp att sluta röka.

3 Både rökning och snus går ner bland vuxna 10 % män och 12 % kvinnor rökte dagligen % män och 3% kvinnor snusade dagligen Men utsatta grupper röker 2-4 gånger så mycket (56 % av öppenvårdspat i Gävleborg )

4 men ökar bland ungdomar Rökning pojkar Rökning flickor Snusning pojkar Snusning flickor Ungdomar % 28 % 16 % 4 % åk 9 (Hvitfeldt & Gripe, dagligen/ibland dagligen/ibland dagligen/ibland dagligen/ibland 2010) 42% provat 37% provat vattenpipa vattenpipa Ungdomar % 43 % 27 % 9 % åk2 i gymnasiet (Hvitfeldt dagligen/ibland dagligen/ibland dagligen/ibland dagligen/ibland & Gripe, 2010) 63% provat 63% provat vattenpipa vattenpipa

5 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Typ Tid Innehåll Enkla råd 5-10 min Mycket korta standardiserade råd Rådgivande samtal min En längre patientcentrerad rådgivning Kvalificerat rådgivande samtal = tobaksavvänjning Minst 30 min Behandling av utbildad rådgivare som använder en patientcentrerad teoribaserad metod

6 Enkla råd (har ofta kallats kort rådgivning) Korta standardiserade råd och rekommendationer 5-10 min Jag rekommenderar dig att sluta röka Det finns en koppling mellan rökning och KOL Är du intresserad av att sluta? Det finns ju bra sätt vill du höra?(berätta) Kan du tänka dig att sätta ett stoppdatum? Vill du ha hjälp att sluta? (berätta om hjälpen)

7 Rådgivande samtal Socialstyrelsens främsta rekommendation för snusare samt gravida Ett samtal eller dialog minuter Patientcentrerat Kan innehålla motiverande samtal MI Helst uppföljning Ev skriftlig information

8 Kvalificerat rådgivande samtal Socialstyrelsens främsta rekommendation generellt för dagligrökare, även ungdomar Tidsmässigt mer omfattande, över 30 min Utbildad rådgivare Teoribaserad KBT-liknande metod Kan innehålla motiverande samtal MI Gärna gruppbehandling Uppföljning är regel, oftast flera samtal

9 Vilka är de svåra? Röker mycket Starkt beroende (fysiskt, psykiskt, socialt) Försökt många gånger Mår psykiskt dåligt Socialt utsatt Många andra problem Ungdomar,

10 Är det alltid svårt för de svåra? Är det ibland svårt även för de lätta?,

11 Varför är en del ibland så svåra? Hindrande tankar och föreställningar ( rökningen hjälper mig få ett bra liv ) Många röker i omgivningen Trist liv Stressigt liv Andra problem som tar uppmärksamhet Alkoholberoende Dåligt socialt stöd Dålig copingförmåga svårt att sätta mål och genomföra dem Dålig självtillit Personal som har attityden Du mår bäst av att ha din rökning kvar,

12 Viktigaste hindrande föreställning Slutar jag röka får jag leva ett tråkigt liv Röka hjälper mig att leva.,

13 Den lågt motiverade Röka Sluta röka + Vad är det du gillar med att röka? Gott! Njutning!! Hjälper mig hålla psykisk balans, hålla mig lugn, stressa av, ta en paus, stå ut En kompis som alltid finns, sällskap - Finns det någonting som är mindre bra med rökningen? Kan bli sjuk (men det är det värt) Dyrt (men man har pengarna på nåt sätt) Hälsofaschisterna stirrar Man får frysa på restaurang på vintern Lite hosta och dålig kondis + Positivt om du slutar? Slippa bli sjuk, cancer, KOL Pengar till annat Mina barn blir nöjda Doktorn blir nöjd - Nackdelar med att sluta? Det blir tråkigt! Ingen njutning! Tjock = ful! Klättrar på väggarna, dåligt humör Oroligare, kommer må sämre psykiskt Nikotinläkemedel dyrt, man blir beroende,

14 Om de är väldigt negativa Ställ intresserade öppna frågor om viljan, behovet, skälen, förmågan att förändra Hur ser du på rökningen? Har du provat eller tänkt på att sluta någon gång? Hur kommer det sig? Hur påverkar rökningen dig? Din hälsa? Får jag berätta? Vad är det du gillar med rökningen? Upplever du några negativa konsekvenser? Hur länge tänker du röka? Hur tror du det blir om du slutar en dag? Vad skulle vinsterna vara? Känner du till vilka bra metoder det finns idag för att sluta? Får jag berätta lite? Rulla med motståndet: Så just nu är du inte intresserad av att sluta. Poängtera självbestämmande: Det är ju bara du som kan bestämma om du ska sluta

15 Fler hindrande föreställningar Rökning är guldkanten på livet det blir ett tomt och trist liv i saknad om jag slutar Utan cigg blir det inte särskilt mycket njutning i livet Rökare är trevligare och har roligare Att sluta röka är plågsamt, man klättrar på väggarna Jag kommer att bli fet Jag är rädd att misslyckas, jag gör ofta det. Alla tjatar på mig, men jag röker om jag vill! Andra kan feströka, det vill jag också göra,

16 Vad motiverar människor att sluta röka? Att förstå beroendet Att förstå sambandet med hälsan Att förstå att det finns bra metoder Att någon frågar och bryr sig Att få stöd privat och professionellt Att se andra lyckas ( kan han så kan jag ) Att möjligheterna att röka begränsas Förändringens dörr kan bara öppnas inifrån

17 Det motiverar att förstå beroendet Bästa välbefinnandenivå (koncentrerad, stimulerad, lugn) Ca 1 tim Ca 1 tim Ca 1 tim Nikotinreceptorerna eller nikotinkopparna,

18 Nikotinberoendet efter tobaksstoppet Bästa välbefinnandenivå (koncentrerad, stimulerad, lugn) Ca 1 tim 2-4 veckor Nikotinreceptorerna eller nikotinkopparna,

19 Det motiverar att förstå att det finns bra metoder mot abstinens och viktuppgång Sätt ett datum Gör dig av med all tobak Använd gärna läkemedel för avvänjning Ät ordentligt Fysisk aktivitet är bra E-cigarett? vi vet inte Alla får inte problem med abstinens! Alla går inte upp i vikt,

20 Det motiverar att få stöd med självtilliten Visa att du tror på patienten Ställ frågor om styrkor och förmågor Vad behöver du göra för att lyckas? Vad är du villig att satsa? Vilka styrkor har du som du kan ta till i den här situationen? Finns det en stark och envis sida i dig? Kan du vara uthållig bland när du riktigt bestämt dig för något? Vad skulle dina vänner och din familj säga att dina starka sidor är? Vad har du klarat tidigare som verkligen var svårt? Hur skulle du kunna göra om du verkligen ville klara av att sluta? Hur kan du göra med det du upplever som hinder?,

21 MI -tobaksavvänjning Genom hela samtalet: - MI-förhållningssätt - Reflektivt lyssnande - MI när motivationen sviktar (varför sluta?) 5. Vidmakthållande 4. Handling 3. Förberedelse beredd 2. Intresserad osäker Återfall 1. Ointresserad inte beredd

22 Behandlingsplan tobaksavvänjning?? Ointresserad Intresserad Förberedelse Handling Underhållsfas v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 Motivationsperiod 1-2 träffar 2 tr 1 tr 1 tr 1 tr 1 tr 1 tr Prochaska JO, DiClimente CC et al. J Consult Clin Psych 1983 & 1991

23 Modell för tobaksavvänjning Individuell avvänjning Gruppavvänjning Manual för tobaksavvänjaren Screeening 1-2 träffen kartlägga/planera 3 träffen sluta-dagen 4 träffen inom en vecka från sluta-dagen 5-8 träffen inom 8 veckor Idébok för tobaksavvänjaren Självhjälpsmaterial =kursmaterial för Rökare och snusare

24 Rekommenderad metod för att sluta röka och snusa 1. Sätt ett stoppdatum en bit fram i tiden (gärna inom 2 4 veckor) (Ok om folk vill fimpa direkt) 2. Som förberedelse ändra gärna vanor och minska lite grann men inte för mycket 3. Om hög konsumtion minska till normal (<20) men inte trappa ner till noll! 4. Vid tobaksstoppet: Använd gärna läkemedel Gör dig av med all tobak Ät ordentligt och regelbundet Fysisk aktivitet är bra

25 Läkemedel för att sluta röka och snusa - Lindrar abstinens och röksug På marknaden idag finns: 1. Nikotinläkemedel (receptfria) 2.Champix (receptbelagd) 3. Zyban (receptbelagd) Nikotinläkemedel (prioritet 4) Champix(prioritet 5) Zyban (prioritet 6) - Används max 6-12 månader - Ta rekommenderad dos - Snusare kan ta nikotinläkemedel/champix - Kostar ca 29 kr/dag i genomsnitt

26 Nikotinläkemedel Nikotintuggummi Nikotinplåster (dag, dygnet-runt) Microtab Sugtablett Munhålespray Munhålepulver Inhalator Nässpray (receptbelagd) Kombinationsbehandling effektivast (plåster+annat nikotinläkemedel) Rekommenderas för psykiskt sjuka Används från rökstoppsdagen (prova gärna lite innan) Fördubblar chansen att lyckas Använd rekommenderad dos Kan användas för att minska rökningen Viss risk för beroende Billigare på recept Erfarenhet visar att de hjälper även snusare

27 Zyban (bupropion) Mer effektivt är nikotinläkemedel som ensambehandling, men mindre än kombinationsbehandling med nikotinläkemedel. Ett antidepressivt läkemedel för rökavvänjning utan nikotin Receptbelagt. Ingår i läkemedelsförmånerna Påbörja behandlingen medan man röker. Successivt minskar lusten att röka under ca 2 veckor. Rökstopp efter ca 2 veckor. Behandlingstid 7 veckor En tablett per dag i 6 dagar, därefter en tablett morgon och eftermiddag 8 tim mellan doserna! Ta andra tabletten i god tid innan sänggåendet. Lindrar abstinens och röksug Kan ge biverkningar: muntorrhet, sömnstörningar, hudutslag, huvudvärk, kramper Risk för interaktioner Försiktighet när det gäller psykiskt sköra personer pga biverkningsspektrumet (depression, maniska och psykotiska symtom i spektrumet)

28 Champix (vareniklin) Mer effektivt är nikotinläkemedel som ensambehandling och Zyban, men mindre än kombinationsbehandling med nikotinläkemedel. Ett läkemedel för rökavvänjning utan nikotin även för snusare Receptbelagt. Ingår i läkemedelsförmånerna Påbörja behandlingen medan man röker. Successivt minskar lusten att röka under ca 2 veckor. Rökstopp efter ca 2 veckor. Minskar njutningen av att röka efter rökstoppet. Behandlingstid 12 veckor Efter en upptrappningsvecka tas en tablett 2 ggr per dag Äta när man tar tabletten. Ta andra tabletten i god tid innan sänggåendet Lindrar abstinens och röksug, minskar belöningseffekten av att röka Kan ge allvarliga biverkningar: illamående, sömnstörningar, förändrade drömmar Rapporter om akuta hjärt-kärlhändelser. Försiktighet när det gäller psykiskt sköra personer pga biverkningsspektrumet. De finns rapporter om depression och självmord.

29 Psykiskt sjuka och rökning Röker 2-4 gånger så mycket (56 % av öppenvårdspat i Gävleborg ) Blir mycket sjuka (livet förkortas med i genomsnitt 25 år) Får stora ekonomiska problem (psykiskt sjuka har 30% lägre disponibel inkomst) Många vill sluta röka (två av tre ville sluta i Gävleborg) Kan sluta om de får adekvat hjälp Svårt att få adekvat hjälp Ångest och depressivitet minskar efter rökstopp Symtom förbättas hos schizofrena efter rökstopp

30 Sluta-röka-processen för psykiskt sjuka - att tänka på Större risk för abstinens och återfall Välj en lugn fas av sjukdomen Att minska på konsumtionen är en bra början särskilt för de som röker stora mängder (>20) och kan ibland vara det enda som kan uppnås Längre och noggrannare förberedelser Inte sätta stoppdatum förrän man är mogen för det Behov av att få prova och experimentera Intensivare stöd under längre tid av personal som de känner och litar på

31 Läkemedel för psykiskt sjuka Nikotinläkemedel rekommenderas i första hand. Gärna kombinationsbehandling (plåster+annat preparat). Kan behöva användas längre tid än vad som normalt rekommenderas. Zyban försiktighetsprincip pga biverkningsspektrumet Champix försiktighetsprincip pga biverkningsspektrumet Kontrollera nivåerna i blodet av neuroleptika höjs generellt vid rökstopp med 50% på 14 dagar. Mät plasmanivåerna före rökstoppet, minska med omkring 10 procent per dag under fyra dagar efter stoppet och kontrollera därefter plasmanivån igen. Även opiater, barbiturater, bensodiazepiner och tricykliska antidepressiva läkemedel kan minskas (de två senare med ca 25%)

32 Återfallsprevention Vad har fungerat? Kan du göra mer av det? Ingen tobak hemma Kartlägg risksituationer och planera i detalj: Vad behöver du göra för att klara det? Ögonkontroll, tankekontroll, lagen om två fötter Definiera återfall/bakslag som lärosituationer: Hur tänker du göra nästa gång?,

33 Hemsidor (Statens folkhälsoinstituts hemsida) http//rokfri.vardguiden.se/, (webbaserade slutaröka-program) (hur man kan arbeta med ungdomar) (utbildningsprogram i motiverande samtal om tobak)

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus

foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus De flesta som röker eller snusar ångrar att de någonsin började. Är du en av dem? Du känner säkert många som redan har slutat och kanske frågar

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson Statens folkhälsoinstitut R 2006:14 ISSN: 1651-8624 ISBN: 91-7257-442-9 Författare: Agneta Hjalmarson,

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Råd när du ska bli tobaksfri Bara du kan bestämma om du ska sluta med tobak och bara du kan lyckas. Att fatta ett genomtänkt beslut kan vara helt avgörande

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010, R 2010:17 ISSN: 1651-8624 ISBN: 978-91-7257-729-9 OMSLAGSFOTO:

Läs mer

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka Idag är rätta dagen Guide för dig, som tänker sluta röka Det lönar sig alltid att sluta! Det går att sluta röka oberoende av hur länge eller hur mycket du har rökt. Att sluta är ett beslut, som du inte

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

sluta snusa En handbok för dig som funderar på att kasta snusdosan

sluta snusa En handbok för dig som funderar på att kasta snusdosan sluta snusa En handbok för dig som funderar på att kasta snusdosan Funderat på att sluta? Innehåll Funderat på att sluta? Börjar det bli dags att bli kvitt beroendet? I det här häftet hittar du användbara

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Innehåll 3 INLEDNING 4 Tobak eller hälsa 6 Värdet av att slippa tobak 8 Du kan vara en förebild och ett stöd 9 Visst kan du ta upp frågan

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis)

Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis) Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis) Regeringen beslutade den 22 december 2010 propositionen En samlad

Läs mer

Din hälsa. Livsstilsförändring. Sömnskolan. Dricka lagom. Ta gärna med tidningen hem! gav lägre vikt. förbättrade sömnen

Din hälsa. Livsstilsförändring. Sömnskolan. Dricka lagom. Ta gärna med tidningen hem! gav lägre vikt. förbättrade sömnen Din hälsa ett livsstilsmagasin från din vårdcentral Livsstilsförändring gav lägre vikt Sömnskolan förbättrade sömnen Dricka lagom Ta gärna med tidningen hem! din hälsa primärvården, örebro läns landsting

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN!

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Nr 3 NOVEMBER 2013 SLUTA RÖKA & SNUSA Missa inte TOBAKSAVVÄNJNING Få hjälp på traven via din vårdcentral 10 VIKTIGA STEG

Läs mer

21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT

21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT 21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT En samling texter skrivna av några av Sveriges psykologer Sammanställt av Niklas Laninge INNEHÅLL 3. Förord 5. Det finns hjälp att få 7. Vi vet hur läskigt

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer