Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt"

Transkript

1 Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt SFAMs höstmöte Astri Brandell Eklund Lars Jerdén Herbert Sandström

2 Samhällets krav och belöningar Patogenes Expertis Utredning Behandling Individens ansvar Livsstilsförändring Delaktighet Självtillit Salutogenes Individens behov

3 Samhällets krav och belöningar Patogenes Expertis Utredning Behandling Individens ansvar Livsstilsförändring Delaktighet Självtillit Salutogenes Individens behov

4 Samhällets krav och belöningar Patogenes Expertis Utredning Behandling Individens ansvar Livsstilsförändring Delaktighet Självtillit Salutogenes Individens behov

5 Samhällets krav och belöningar Patient Individens behov Läkare Individens behov

6 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och tobak

7 Organisation av riktlinjearbetet Projekt Socialstyrelsens styrgrupp Stroke Hjärtsjukvård Diabetes Levnadsvanor Projektledningsgrupp Fyra faktagrupper Hälsoekonomisk faktagrupp Prioriteringsgrupp Kvalitetsindikatorgrupp

8 Nationella riktlinjer för vårdens arbete med levnadsvanor Tidplan Implementering Slut - version Avgränsning Faktagranskning Prioriteringsprocessen Preliminär version Regionala konferenser Remissrunda

9 ORGANISATION Projektledare: Kerstin Nordstrand Projektsekreterare: Maria Branting Elgstrand Sakkunnig Sven Larsson och Margareta Kristensson Faktagruppsordförande Preben Bendtsen Agneta Ståhle Mette Axelsson Hans Gilljam Lars Hagberg Prioriteringsordförande Professor Lars Weinehall Prioriteringsgrupp: Ett 30-tal personer från olika professioner inom relevanta specialiteter. Primärvården väl representerad

10 Prioriteringsarbetet i praktiken Sammanvägning av fakta utifrån de vetenskapliga underlagen (medicinska och hälsoekonomiska data) Redovisning av fakta (5-10 rader per område) totalt 135 rader Prioriteringsgruppen prioriterar alla rader (1-10, icke göra eller FOU) Synkronisering mellan diagnoserna/områdena

11 Grund för prioritering Tillståndets svårighetsgrad Effekt Kostnad Grad av evidens

12 Grund för prioritering Låga kostnader i förhållande till vunna levnadsår och minskat lidande QALY Quality Adjusted Life Years

13 Evidensstyrka och prioriteringar Svårighetsgrad Prioritering Arbetsgången

14 Tillstånd/ Åtgärd Exempel rökning Tillståndets svårighetsgrad Effekt av åtgärd Evidens Kostn Prioriteri Kommentar för ad per ng effekt vunne t år 2 Dagligrökning hos vuxen patient Kort rådgivning 20 Dagligrökning hos vuxen patient Kvalificerad rådgivning/ samtal (grupp) Kraftigt till mycket Andel som kraftigt förhöjd risk slutar röka för sjukdom, sänkt 1,9-3,3% vs. livskvalitet och 0,3-0,5% jämfört förtida död. med ingen Måttlig evidens styrka Kraftigt till mycket åtgärd Andel som Hög kraftigt förhöjd risk slutar röka evidens för sjukdom, sänkt 17,2% vs. 7,7%, styrka livskvalitet och förtida död. OR 2,17 (KI 1,37-3,45) jämfört med ingen intervention Låg 6 Allvarligt tillstånd, liten effekt (finns bättre alternativ) Låg 2 Bättre kostnadseffektiv itet än rad 18 (inom intervallet "låg kostnad per qaly") Andel som Hög slutar röka evidens 11,5% vs. 5,5%, styrka OR 2,64 (KI 1,89-3,69) jämfört med självhjälpsmateri al Andel som slutar röka 19,9% vs. 22,8%, OR 0,86 (KI 0,66-1,12) jämfört med individuell kvalificerad rådgivning/

15 Vad passar ditt upptagna schema bäst, träning en timma om dagen eller att vara död 24 tim per dygn?

16 Vad har jag för nytta Basera mitt arbete på evidens Prioritering, resurser - vårdcentralen, kommunen, landstinget Kunskapsbank

17 Vad har jag för nytta Basera mitt arbete på evidens Prioritering, resurser - vårdcentralen, kommunen, landstinget Kunskapsbank

18 Rådgivning Kort rådgivning: Mycket korta standardiserade råd. Rådgivning: Samtal, dialog, patientcentrerad, minuter Kvalificerad rådgivning: Teoribaserad, strukturerad, ex. motiverande samtal eller beteendeterapi. Rådgivaren utbildad i metoden. Tidsmässigt mer omfattande än rådgivning.

19 Rökning Erbjuda kvalificerad rådgivning med tillägg av nikotinläkemedel inför operation (prio 1) Vi kan erbjuda rådgivning med tillägg av nikotinläkemedel inför operation (prio 4)

20 Rökning Erbjuda kvalificerad rådgivning i grupp (prio 2) Erbjuda kvalificerad rådgivning individuellt (prio 3) Erbjuda proaktiv telefonrådgivning (prio 3)

21 Rökning Erbjuda kvalificerad rådgivning i grupp (prio 2) Erbjuda kvalificerad rådgivning individuellt (prio 3) Erbjuda proaktiv telefonrådgivning (prio 3)

22 Rökning Vi kan erbjuda rådgivning med särskild uppföljning (prio 4) erbjuda datorbaserad rådgivning (prio 5) erbjuda kort rådgivning (prio 6)

23 Rökning Vi kan erbjuda rådgivning med särskild uppföljning (prio 4) erbjuda datorbaserad rådgivning (prio 5) erbjuda kort rådgivning (prio 6)

24 Otillräcklig fysisk aktivitet Erbjuda rådgivning med tillägg av skriftlig ordination (prio 3) stegräknare (prio 3) Erbjuda rådgivning (prio 4)

25 Ohälsosamma matvanor Erbjuda kvalificerad rådgivning (prio 3)

26 Riskbruk av alkohol Erbjuda rådgivning utan uppföljning (prio 5)

27 Riskbruk av alkohol Bättre utan uppföljning!? Handlar om enbart Riskbruk, inte Missbruk & Riskbruk, därmed lägre prioritering men en bör - rekommendation

28 SFAMs råd för levnadsvanefrågor Mette Barth, Vellinge Cecilia Björkelund, Strömstad Astri Brandell Eklund, Stockholm Björn Hallström, Nyköping Anna Hertin, Ankarsrum Lars Jerdén, Borlänge Mats Rydberg, Halmstad Anna-Karin Svensson, Sandviken Patrik Wennberg, Skellefteå Åsa Wetterqvist, Uppsala Sven Wåhlin, Bålsta