Tobakspreventiva enheten Örebro Läns Landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tobakspreventiva enheten Örebro Läns Landsting"

Transkript

1

2 1979

3 19 85

4 Tobakspreventiva enheten Örebro Läns Landsting

5

6

7 normalt emfysem och bronkiolit

8

9 Foto Erik Uhrbom

10 Bilder om tobak

11 Vänster stämband är angripet av cancer Öronkliniken Universitetssjukhuset Örebro

12

13

14 ASTRA (bildidé )

15

16 Bilder om tobak

17 Platelet activation Endothelial dysfunction Inflammation and infection Atherosclerosis Low HDL levels Plaque instability Increased oxidized LDL Increased oxidative stress Decreased energy metabolism Increased insulin resistance Outcome measures Increased infarct size Decreased heart rate variability Increased arterial stiffness Increased risk of coronary disease events

18 1 år Platelet activation Endothelial dysfunction Inflammation and infection Atherosclerosis Low HDL levels Plaque instability Increased oxidized LDL Increased oxidative stress Decreased energy metabolism Increased insulin resistance Outcome measures Increased infarct size Decreased heart rate variability Increased arterial stiffness Increased risk of coronary disease events

19 Platelet activation 10 år Endothelial dysfunction Inflammation and infection Atherosclerosis Low HDL levels Plaque instability Increased oxidized LDL Increased oxidative stress Decreased energy metabolism Increased insulin resistance Outcome measures Increased infarct size Decreased heart rate variability Increased arterial stiffness Increased risk of coronary disease events

20 Foto ÖGONKLIN usö

21

22

23

24 Erektil dysfunktion 2 ggr vanligare bland rökare (även cigarr o passiv rökning) Peyronie s sjukdom (ärrvävnad på penis)

25 Manlig fertilitet och rökning Spermiekvaliteten försämrad (färre och mindre rörliga spermier, fler har abnormt utseende och kromosomavvikelser) Kvinnliga könshormonerna Estrone och Estradiol i ökad nivå

26 ?? Scott M Montgomery

27 Tappade år Förlorad hälsa Kv Rök 20 år 73,8 Kv Icke 13 år 80,9 Män Rök 13 år 69,5 Män Icke 8 år 76, År med full hälsa År med självupplevd ohälsa Referens: Brönnum-Hansen H, Juel K. Tobacco Control 2001;10:273-8.

28 Rökning kostnad per år: 30 miljarder kr Sjukvård och minskad produktion Centrum för Hälsoekonomi, Lunds Universitet

29 Secondary exposure to inhaled tobacco products Örebro Studies in Medicin 23 MATZ LARSSON Örebro 2008

30 Huvudrök och sidorök Huvudrök (ca ¼) Inhaleras via cigaretten högre temperatur Sidorök (ca ¾) cigaretten glöder mellan blossen lägre temperatur högre halter skadliga ämnen

31 Maj 2005 Maj kommuner : (n) Stockholm 21 Göteborg 19 Malmö 6 Uppsala 5 Västerås 13 Linköping 5 Örebro 6 Östersund 7 Skövde 9 Paper IV

32 91 deltagare (61 icke-rökare + 10 rökare) 70% kvinnor 40 % arbetade i BINGO el Kasino

33 Luftvägs- och slemhinnesymtom halverades Passiv rök nästan hela tiden 65% till 1% Nikotin i luft minskade till 1/30 Foto Nina Gritsko

34 samma individer samma arbetsplats samma årstid

35 Påverkar rökning under graviditet Utvecklingen av fostrets nervsystem??? Scott M Montgomery

36 Test av kognitiv förmåga Influeras direkt av sociala och kulturella faktorer Kanske inte neurologisk mekanism Batty et al Pediatrics 2006;118 Breslau et al Int J Epidemiol 2005;34 Jefferis et al BMJ 2002;325 Lambe et al Epidemiology 2006;17 Tong et al Dev Med Child Neurol 1992;34

37 11-åringars handkoordination?

38 Tidigare forskning: Nedsatt koordination i icke domin handen 593 barn (lågt socioekonomiskt status)

39 Barn födda1958 i Storbrittanien 10,000 barn

40 Möjligt kontrollera för socialgrupp trångboddhet Moderns utbildning födelsevikt bröstuppfödning mm. Prospektiva data om rök 32% rökare

41 1. Plocka up 20 tändstickor (vä. + hö) 2. Fylla i rutor (vä. + hö.) 3. Kopiera fig (bästa handen)

42 Olika för manlig och kvinnlig avkomma?

43 Rökning under graviditet och barnets förmåga att rita en enkel figur. Unadjusted B 95% CI P Adjusted B 95% CI P Icke rök Ref - - Ref - - Rök to-0.14 < to to to

44 Slutsatser Pojkar mest påverkade Icke dominanta handen Larsson el al JECH sept 2010

45 Slutsats Paper I - V

46

47 Sjukhusfotoavd USÖ (bildidé ))

48

49

50

51 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor stöd för styrning och ledning 2010 Preliminär version Riktlinjerna syftar till att lyfta fram evidensbaserade metoder inom hälso- och sjukvården för att förebygga sjukdom genom att påverka levnadsvanor.

52 Grunden för alla sjukdomsförebyggande åtgärder i riktlinjerna någon form av rådgivning om levnadsvanan. 1. Kort rådgivning 2. Rådgivning 3. Kvalificerad rådgivning Socialstyrelsen rekommenderar generellt rådgivning eller kvalificerad rådgivning framför kort rådgivning.

53 Socialstyrelsen rekommenderar kvalificerad rådgivning vid dagligrökning Åtgärder för rökstopp är förmodligen vanligt förekommande redan idag, men Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen innebär en ambitionshöjning...

54

55

56

57 I primärvården Fråga alla patienter om de använder tobak och dokumentera i journalen. Uppmuntra patienter som använder tobak att sluta. Lämna över broschyren Fri från tobak i samband med operation. Bedöm motivationen hos patienten. Erbjud stöd och hänvisa till tobaksavvänjare. Följ alltid upp frågan om tobaksvanor vid varje besök. Följ alltid upp hur det går för de patienter som beslutar sig att sluta eller som nyligen slutat.

58 Dopamin OH CH2 CH2 NH2 OH

59 NIKOTIN Avslappning Koncentration Stimulering Vakenhetshöjande Aggressionsdämpande Ångestdämpande

60 Nikotinreceptorn Acetylkolin Ca ++ nikotin Na + utsida α β α Nervcellmembran insida Referens: Hildebrand B, KI Stockholm från avhandlingen Neurobiological basis of the nicotine withdrawal reaction.

61 Nikotin i blod (ng/ml) 60 = cigarett Timmar Torgny Svensson LT

62 Symptom i nikotinabstinenssyndromet Nikotinbegär Ökad spänning Rastlöshet Irritabilitet Aggressivitet Depression Trötthet Koncentrationssvårigheter Ökad hunger

63 Maria Bergman Foto USÖ

64 Maria Bergman Sjukhusfotograf Universitetssjukhuset Örebro

65 Rökning och påverkan på reproduktion Cigarettes what the warning label doesn t tell you (American Council on Science and Health) 2:a upplagan 2003

66 Svårare att bli gravid Ektopisk graviditet Missfall Gravid. komplikationer Prematur Låg födelsevikt SIDS Hälsoproblem Bröstupp födning...

67 Infertilitet vid rökning 60% ökad sannolikhet för infertilitet Längre tid innan befruktning sker Ovarierna: långsiktig och dosberoende påverkan av rökning Syntesen och metabolismen av östrogen Direkt toxisk effekt på äggcellerna Tubarfunktionen Känsliga för tubar-infektioner Sämre resultat vid behandling av infertilitet Ektopisk graviditet tubarfunktion

68 Missfall vid rökning Liten ökning jfr med ickerök Vid missfall ofta normala kromosomer nikotin, kadmium och polyaromatiska kolväten i tobaksröken?

69 Förlossningskomplikationer Placenta previa Abruptio placentae För tidig vattenavgång (-- infektioner, prematurfödsel ) Havandeskapsförgiftning rökning (-) snusning (+)

70 Prematur födsel 27% ökad sannolikhet alla trimestrar påverkar negativt ännu större risk för omföderskor?

71 Intrauterin tillväxthämning 250 g (justerat för gestationsålder) O2 Blodflödet (nikotinpåverkan?) Aminosyretransport Abnorma placentamembran Zinkbrist 3:e trimestern påverkar mest

72 Missfall % ökad risk placentaskador/problem nedsatt fostertillväxt ( nikotin och andra gifter inte minst CO) barnets första månad 20% större sannolikhet för neonatal död

73 Rökning och missbildningar totalt ingen ökad risk men ökad sannolikhet för gom/läppspalt 10-70% ökad risk extremitetsmissbildningar: klubbfot, abnorma fingrar el tår, craniosystosis, hydrocephalus, microcephaly, omphalocele/gastroschisis, strabismus, urinvägsmissbildn., cryptorchidism, vissa congenitala hjärtdefekter, tillstånd med multipla felformationer. Handlar som regel om små riskökningar och orsakssamband med rökning relativt osäkra.

74 CO Paper II

75 SIDS 2-3 ggr ökad sannolikhet mer svårväckta andningssvaret vid O2 brist kan utebli

76 Barn och passiv rök Mer frånvaro från skolan Ligger inne på sjukhus mer Luftvägs- andningssymptom, astma (+) lungfx (-) Barn är känsligare (ssk de yngsta) Mammans rök värst

77 Mellanöroninflammation Halsont Nästäppa Långvariga öli Polypop. Tonsillop. Kronisk hosta Näsproblem Snarkning Nedsatt lungfx Invasiva meningokocker

78 Hjärta O2 leverans nedsatt Nedsatt pulsreaktion vid arbete Kronisk lätt pulsstegring Narkosrelaterade problem

79 blyhalten hos barn assoc till föräldrarnas rökning

80 Långtidseffekter på barnets hälsa och utveckling Låg födelsevikt och prematuritet ökad IgE, ökad risk för atopiskt eksem Blodtryckssjukdom (delvis en följd av låg födselvikt) Fetma Diabetes Reducerad kroppslängd Sämre lungfunktion, astma, bronkit

81 Möjliga effekter på kognitiva funktioner och beteende: Sämre skolresultat ADHD Ökad förekomst av idiopatisk mental retardation svårstuderat orsakssamband oklara

82 Rökning och bröstuppfödning 1. börjar aldrig 2. slutar tidigt Fysiologiskt? (prolactin reduceras) Psykosocialt? Nikotin överförs men bättre med mamma som ammar än mamma som röker och flaskuppföder (American Academy of Pediatrics Committee on Drugs)

83 Gynekologiska komplikationer av rökning Dysmenorrhea 50% vanligare Oregelbunden mens? Blodvallningar? (få studier)

84 Gynekologiska komplikationer av rökning Menopaus tidigare (1.74 år) -- andra hälsoproblem t ex osteoporos Hypoteser: Nikotinpåverkan på CNS, -- hormonpåverkan cigarettrök inducerar leverenzym som bryter ned estrogen Binjurarna tillverkar mer androgena hormoner Polycykliska aromatiska kolväten förstör ägg

85 Vad stoppar jag in i mitt barns framtid? (Tobaksfakta.org)

86 Snusning under graviditet barnets födelsevikt minskar prematur födsel (x 2) havandeskapsförgiftning Dominanta handen hos pojkar????

87 blodtryck och puls ökar c:a 10 slag extra per minut

88 Vattenpipa/Waterpipe Narghile Shisha Goza Hookah Hubble bubble

89 Maria Bergman Sjukhusfotograf Universitetssjukhuset Örebro

90 Ta upp ämnet Tillstånd Tidsram inte en föreläsning Mål: att förstå Nyfiken attityd Lyssna!

91 RÖKER DU? Använder du tobak eller nikotin? Har du använt tobak i någon form?

92 Hur tänker du kring din rökning? Har du funderat kring att sluta? Skulle det vara ok om vi ägnade några minuter åt...

93 Den beredda patienten Hur vill du sluta? Kartlägg problemområdena Humör, viktökning, abstinens, social situation Hitta lösningar! Rökstoppsdatum? Erbjud stöd!

94 Princip för agonist-antagonist-verkan Starkt förenklad modell av effekten av A) nikotin från cig. B) nikotinabstinens C) Varenicline Från Hans Gilljam

95 biverkningar? > 0,5 mg x2? Mat innan! Sänka dos? Antiemetika? Förlänga? Omvänd start?

96 Biverkningar vid rökavvänjning är ofta nikotinabstinens... Ökad spänning, frustration, Rastlöshet, Aggressivitet, insomnia, irritabilitet, frustration, ilska, ångest,irritabilitetaggressivitet, Depression, ökad aptit eller viktuppgångrastlösh Depression, ökad aptit eller viktuppgång,rastlöshettrötthet, Koncentrationssvårigheter Ökad hunger, dysfori, insomnia, irritabilitet, frustration, ilska, ångest, koncentrationssvårigheter, rastlöshet, minskad hjärtfrekvens, Irritabilitet, Aggressivitet, i nsomnia, irritabilitet, frustration, ilska, ångest, koncentrationssvårigheter, rastlöshet, minskad hjärtfrekvens, Depression Ökad spänning, Rastlöshet, Aggressivitet, insomnia, irritabilitet, frustration, ilska, ångest,irritabilitetaggressivitet Depression, ökad aptit eller viktuppgångrastlöshet Trötthet, Koncentrationssvårigheter Ökad hunger, dysfori, insomnia, irritabilitet, frustration, ilska, ångest, koncentrationssvårigheter, rastlöshet, minskad hjärtfrekvens, Irritabilitet, Aggressivitet, i nsomnia, irritabilitet,

97 Rökstopp! >ändrar utsöndringen av vissa läkemedel, (teofyllin, warfarin och insulin). rökning inducerar enzymet CYP1A2 rökstopp --???

98 Du talar långsamt Patienten pratar mycket mer Patienten pratar aktivt om beteendeförändring! Du lyssnar uppmärksamt och styr varsamt vid lämpliga tillfällen Patienten tycks arbeta hårt och förstår ofta saker för första gången Patienten frågar aktivt efter information och råd Det känns som om du håller upp en duk som patienten färglägger, ibland på platser som du väljer, ibland på platser som patienten väljer (efter Stephen Rollnick)

99 BÖRS Bekräfta Öppna frågor Reflektivt lyssnande Summera

100 som kostar pengar och riskerar hälsan En vana Contemplation Precontemplation borde man göra sig av med. En gång för alla. Preparation Man måste vara motiverad för att sluta och framför allt för att lyckas. Action Ett rökstopp är ändå alltid värt priset. Med tiden kommer den glädjande frihetskänslan, men Maintenance både abstinensbesvär och saknaden av det invanda beteendet kan komma smygande och risken för återfall blir stor Referens: Ur Vägen till ett rökfritt liv Boehringer Ingelheim AB efter bildidé av.

101 Hur viktigt är det för dig.? Hur säker är du på att lyckas med.?

102 - Så här kan du skydda dig mot återfall Riskabla tillfällen Bocka för de som kan gälla dig: andra rökare cigaretter, askfat, tändstickor och dyl. alkohol vissa maträtter stress, ångest, depression högtidligheter och glädje allt som varit kopplat till rökning! Egna förslag: OBS! de kan slå till även långt efter rökstoppet!

103 Vad jag ska säga till mig själv: bocka för vad som passar dig: -Röksuget kommer att gå över! -Rökning är inte längre något alternativ. -Jag är starkare än cigaretten! Egna förslag: Mina främsta skäl att sluta med tobak: VÄND!

104 Vad du kan göra några exempel: dröja (röksuget går över) drick (vatten) distrahera (avleda röksuget) * djupandas (hjälper kroppen att slappna av) lämna den besvärliga situationen ät en morot inta nikotinläkemedel egna förslag: * knappa på mobilen, Suduko, korsord, knyppla... När du rett ut en risksituation har du anledning att vara stolt! Ju fler gånger desto mer erfaren blir du! Men var alltid på din vakt!

105 Träna gradvis efter rökstoppet vecka 1: undvik helst alla riskabla tillfällen vecka 2 (eller längre fram): börja försiktigt utsätta dig för riskabla tillfällen Välj sådana du tror dig om att klara, förbered dig noggrant, använd dina beteendetips! Utsett dig efter hand för fler riskabla tillfällen - men skynda långsamt! Motion är bra mot röksug! Unna dig avkoppling. Rökavvänjningsläkemedel (om du har): använd enl. anvisning och under hela den period som planerats! kontakta gärna din rökavvänjnings-coach. En enda cigarett medför återfall i 9 fall av 10! Ingen vill att det ska börja brinna hemma men man köper brandsläckare... Om det brinner! Släck snarast! men... Låt det aldrig börja brinna!

106 Relevance Risks Rewards Roadblocks Repetition

107 Skulle du vilja veta lite mer om... fördelar? nackdelar

108 Olika typer av rådgivning KORT RÅDGIVNING: rådgivning innebär att personal ger korta (upp till 10 minuter), standardiserade råd och rekommendationer, som kan kompletteras med skriftlig information. RÅDGIVNING: innebär en dialog, det vill säga att personalen samtalar med patienten (10 30 minuter) utifrån hans eller hennes behov. Samtalet kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel och med särskild uppföljning. KVALIFICERAD RÅDGIVNING: tar oftast längre tid och är mer omfattande. Åtgärden är patientcentrerad, teoribaserad och strukturerad. Rådgivningen kan ske individuellt eller i grupp, och kan kompletteras med olika verktyg eller tillägg samt förstärkas med särskild uppföljning.

109

110

111 Airway infections Adipositas Asthma Cleft palate Diabetes Mellitus Intellectual impairment Growth retardation/low birth weight Neurotoxic effects Pregnancy complications Prematurity Reduced semen quality, small testis in offspring SIDS Stillbirth..

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Må bra under Ramadan. Fakta och goda råd

Må bra under Ramadan. Fakta och goda råd Må bra under Ramadan Fakta och goda råd Innehållsförteckning Förord 4 Andlighet och mat 6 Vad kan du uppnå genom att fasta? 8 De fysiologiska förändringar som äger rum under fastan 9 Tänkbara hälsorisker

Läs mer

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson Statens folkhälsoinstitut R 2006:14 ISSN: 1651-8624 ISBN: 91-7257-442-9 Författare: Agneta Hjalmarson,

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Innehåll 3 INLEDNING 4 Tobak eller hälsa 6 Värdet av att slippa tobak 8 Du kan vara en förebild och ett stöd 9 Visst kan du ta upp frågan

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis)

Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis) Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis) Regeringen beslutade den 22 december 2010 propositionen En samlad

Läs mer

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012 Vårdprogram fetma Sörmland November 2012 2 Innehåll Inledning...4 Fetma i världen, Sverige och Sörmland...5 Fetma och följdsjukdomar...7 Matmissbruk...8 Behandling vid fetma...9 Att arbeta med beteendeförändring...10

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten FoU-Centrum Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten Författare: Anna Elvenger och Eva Degerheim Frykstad Primärvården Eskilstuna Rapport nr 5:2007

Läs mer

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa Yngst i en rapport om små barns hälsa 1 Författare Karin Jansson Arbetsgrupp Bernt Alm, Landstinget Karin Jansson, Region Bertil Marklund, Landstinget Nina Mårtensson, Landstinget Agneta Overgaard, Landstinget

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Choice 2014. Insamlingsstiftelsen Choice Artillerigatan 6 114 51 Stockholm

Insamlingsstiftelsen Choice 2014. Insamlingsstiftelsen Choice Artillerigatan 6 114 51 Stockholm Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell, politiskt- och religiöst obunden organisation som grundades i januari 2010. Stiftelsens vision är ett samhälle där alla ungdomar har en god hälsa och en bra start

Läs mer

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka Idag är rätta dagen Guide för dig, som tänker sluta röka Det lönar sig alltid att sluta! Det går att sluta röka oberoende av hur länge eller hur mycket du har rökt. Att sluta är ett beslut, som du inte

Läs mer

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten så sköter du om din astma & allergi under graviditeten läkarnas bästa råd Under graviditeten ställs alla kvinnor inför frågor som man inte har haft anledning att fundera på tidigare. För dig med astma

Läs mer

Doktor. om drömmarna efter TV. Tips för att minska dagissjuka. Kolla dina lungor och må bättre Föräldrastöd hjälper rökande ungdomar dags FÖR

Doktor. om drömmarna efter TV. Tips för att minska dagissjuka. Kolla dina lungor och må bättre Föräldrastöd hjälper rökande ungdomar dags FÖR medicin hälsa välbefinnande Nr 3 september 2009 Tips för att minska dagissjuka TA med tidningen hem gratis! Kolla dina lungor och må bättre Föräldrastöd hjälper rökande ungdomar dags FÖR Vaccin MOT SVININFLUENSAN

Läs mer

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR Stöd vid rådgivning om levnadsvanor Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:14 På uppdrag av Stockholms läns landsting På uppdrag av Stockholms läns landsting 1 Motiverande

Läs mer

Information inför insemination.

Information inför insemination. LÄS DET HÄR MATERIALET FLERA GÅNGER! Information inför insemination. Vi gläder oss att få prata med dig, antingen det blir här på StorkKlinik eller per telefon! Det bestämmer du själv när du ringer och

Läs mer