Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland"

Transkript

1 Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Till grund för tjänsteresor i NTF Sörmland finns: Resepolicy för NTF Sörmland, fastställd av NTF Sörmlands styrelse, samt NTF Sörmlands mötespolicy. Ansvar Var och en har ansvar för att det egna resandet följer ovanstående grunder samt att kostnaderna för resorna står i proportion till nyttan. Var och en ansvarar för att samordning sker så att flera förrättningar planeras in eller att samåkning görs när det är möjligt. Effektivt resande Allmänna kommunikationer, i första hand tåg, är oftast det bästa alternativet med tanke på såväl effektivitet som säkerhet och miljö. Använd flygbuss eller motsvarande i stället för taxi där så är möjligt. Om resa företas inom normal kontorstid ska allmänna färdmedel användas. Vid resa utanför normal kontorstid kan i undantagsfall annat färdmedel brukas. Planera för att genomföra flera förrättningar under samma resa Möjligheter till samåkning bör utredas inför varje tjänsteresa. Vid beräkning av kostnaderna ska hänsyn tas till alla delar; transport, logi, traktamente, tjänsteresetillägg, arbetstid och restid. Den totala kostnaden samt hänsynen till trafiksäkerhet och miljö är avgörande. Ersättning för tjänsteresor Ersättning för tjänsteresor med egen bil ersätts med 27 kr/mil. Reseräkningar med fullständiga verifikationer i original för alla utlägg som ska ersättas bör lämnas inom en månad efter tjänsteresans slut. Ersättningen betalas ut i samband med löneutbetalning. 1

2 Standard Tåg: Sittplats i 2:a klass, saknas den möjligheten så bokas resan i 1:a klass. Vid resa med nattåg, egen kupé. Flyg: Flygresor ska ske till lägsta möjliga kostnad som normalt är ekonomiklass. Båt: Egen hytt med dusch och toalett. Hotell: Normalstandard vid övernattning på hotell är enkelrum med dusch eller bad och toalett. Uppföljning Resandet ska kontinuerligt utvärderas för att om möjligt effektiviseras ytterligare, i enlighet med resepolicyns krav. Verksamhetsansvarige ansvarar för uppföljningen. Trafiksäkra och miljövänliga bilar Bil som används i tjänsten där NTF Sörmland betalar resekostnaden ska uppfylla alla lagliga krav. När NTF Sörmlands medarbetare använder egna bilar i tjänsten eller då NTF Sörmland tillhandahåller tjänstebil eller hyrbil ska vissa minikrav vara uppfyllda. NTF Sörmland väljer att basera dem på den senaste versionen av Folksams undersökningar Hur säker är bilen eller EuroNCAPs krockprovsnormer (European New Car Assessment Programme). Egen bil i tjänsten För egna bilar som används i tjänsten gäller följande krav. Enstaka och tillfälliga undantag kan göras av verksamhetsskäl. Egen bil som används i tjänsten av exempelvis förtroendevalda eller funktionärer där NTF Sörmland betalar resekostnaden ska uppfylla alla lagliga krav och dessutom: bör ha minst tre stjärnor i Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) eller vara minst 15 procent bättre än medelbilen i Folksams undersökningar bör ha krockkudde på förarplatsen ska ha trepunktsbälte på de platser som används ska ha huvudstöd på de platser som används kombibilar ska ha lastgaller eller annan lastsäkringsutrustning vid transport av last ska ha sommardäck med mönsterdjup om minst 3 mm eller vinterdäck om minst 4 mm vid vinterväglag bör uppfylla 1993 års EU-krav avseende avgaser så kallade stadsjeepar eller terrängbilar ska inte användas på grund av att de avsevärt ökar dödsrisken i motpartens fordon vid en kollision 2

3 På egen bil som regelbundet används i tjänsten av anställda inom NTF Sörmland gäller förutom ovanstående dessutom följande krav: ska ha en tjänstevikt över kg om bilen huvudsakligen används på landsvägar och minst 900 kg om bilen huvudsakligen används i tätort ska vara minst 30 procent bättre än medelbilen i Folksams undersökningar eller ha minst fyra stjärnor i EuroNCAP uppfylla 2000 års EU-krav avseende avgaser ska ha krockkudde på alla platser som används Generellt gäller att minimera tjänsteresor i egen bil om den ej uppfyller krav för tjänstebil enligt nedan. Hyr- tjänste- leasing- samt ägda bilar Kraven gäller för bilar som innehas från och med Bilar hyrda, leasade eller köpta ska med avseende på huvudsaklig användning: erbjuda passagerarna ett bra skydd vid frontal- och sidokollision vilket anses vara uppfyllt om bilen uppfyller kraven för minst fem stjärnor vid provning enligt EuroNCAP, vara en så energisnål bil som möjligt med hänsyn till den storleksklass man behöver - för mindre utrymmesbehov, t.ex. vid få åkande, ska bränsleförbrukningen vara högst 6,7 liter bensin eller 6,0 liter diesel/100 km - vid tjänsteresor med 3-5 personer i samma bil får bränsleförbrukningen vara högst 8,0 liter bensin eller 7,2 liter diesel/100 km - för större utrymmesbehov, t.ex. vid fler än 5 åkande eller betydande lastbehov, ska bränsleförbrukningen vara högst 9,2 liter bensin eller 8,2 liter diesel/100 km, ha en tjänstevikt 1 som ligger i ett intervall på ca till ca kg - för bilar som används i huvudsak i tätortstrafik är den nedre viktsgränsen 900 kg, - för tjänsteresor med större utrymmesbehov, t.ex. vid flera åkande eller betydande lastbehov kan tjänstevikten vara högre än kg, (tidigare kg men VV har kg) ha huvudstöd och trepunktsbälte på de platser som används system för att hjälpa föraren att hålla hastigheten (ISA-system) system som minimerar risken för att en person ska kunna köra en bil alkoholpåverkad minskad skaderisk för oskyddade trafikanter minst två gröna stjärnor vid provning enligt EuroNCAP brandsläckare reflexväst och första hjälpen utrustning farthållare 1 Tjänstevikten anges ofta som ett intervall för en viss bil med en given motor. Vid bedömning av om en bil platsar i NTF Sörmland resepolicy ska den lägsta angivna tjänstevikten för aktuell kaross/motorkombination användas. 3

4 färddator för mindre drivmedelsförbrukning navigator som minskar risken för att köra fel och den stress som då uppkommer vara utrustade med antisladdsystem (ESP) bältespåminnare ska finnas på förarplatsen enligt EuroNCAPs krav säkerheten mot pisksnärtskada ska vara bedömd som minst gul enligt Vägverkets och Folksams bedömningssystem kombibilar ska ha lastgaller eller annan lastsäkringsutrustning ha minst 3 mm mönsterdjup på sommardäck och 4 mm på vinterdäck ska uppfylla EU:s krav för år 2000 avseende utsläpp av hälsovådliga avgaskomponenter, - så snart det är praktiskt och rimligt enkelt att följa upp kommer kravet på avgasemissioner att ändras till EU: s avgaskrav för år 2005, de s.k. Euro IV-kraven så kallade stadsjeepar eller terrängbilar ska inte användas på grund av att de avsevärt ökar dödsrisken i motpartens fordon vid en kollision För hyresfordon som används för enstaka resor och för kortare tid undantas följande krav: system för att hjälpa föraren att hålla hastigheten (ISA-system) system som minimerar risken för att en person ska kunna köra en bil alkoholpåverkad brandsläckare färddator navigator Dock ska den uthyrningsfirma som anlitas påverkas att installera dessa system i så många fordon som möjligt. Framtida krav på bilar Utvecklingen går framåt och tekniska stödsystem och nya drivsystem finns idag tillgängliga på marknaden på ett helt annat sätt än tidigare. Av den anledningen ökar NTF Sörmland kraven på de bilar vi leasar eller införskaffar som tjänstebilar. Bilarna ska när tekniken är färdigutvecklad vara utrustade med: nya drivsystem som syftar till att minska CO2 utsläppen, t.ex. bränslecell, hybriddrift bullerkrav som minimikrav på bilar filvarningssystem avståndsvarningssystem system som minimerar risken för att en person ska kunna köra en bil påverkad av droger trötthetsvarningssystem 4

5 Trafiksäker och miljövänlig körning Trafiksäker körning En trafiksäker körning förutsätter att trafikreglerna följs. Ett förutseende och anpassat körsätt ökar säkerheten ytterligare. Gällande trafikregler ska följas. Särskilt viktigt är: att hastigheten inte överskrider gällande begränsningar och i övrigt anpassas till rådande vägstandard, väglag, väderlek, trafikintensitet m.m. att föraren använder bälte och ser till att passagerarna också gör det att minst 3-sekundersavstånd hålls till framförvarande fordon att inte fortsätta köra när man känner att det finns risk för att somna att samtal i mobiltelefon under körning i möjligaste mån undviks Miljövänlig körning Minskad miljöpåverkan uppnås om bl.a. följande beaktas: använd hög växel gör inga häftiga accelerationer och onödiga inbromsningar sträva efter att hålla jämn hastighet som inte överskrider gällande hastighetsgränser använd motorvärmare vid behov undvik att köra med takräcke eller takbox, i onödan använd miljöanpassade bilvårdsmedel undvik tomgångskörning rätt lufttryck i däcken minskar förbrukningen avsevärt Resor med barn Lämplig skyddsutrustning vid transport av barn ska finnas enligt följande: 0 ca 4-5 år, babyskydd och/eller bakåtvänd bilbarnstol, ca år bältesstol/kudde. Motorcykel och moped Motorcykel och moped hör till de fordon som utsätter de resande för de största skaderiskerna. Tjänsteresa med dessa fordon får bara förekomma för medlemmar i motorcykelorganisationer och då ska hjälm och kläder anpassade för ändamålet användas. Utrustningen ska för motorcykel bestå av hjälm, jacka, byxor, handskar, stövlar och ryggskydd. Tvåtaktsmotorer ska undvikas då dessa ger stora utsläpp av hälsofarliga ämnen. 5

6 Cykelhjälm Cykelhjälm är obligatorisk vid cykling i tjänsten. NTF Sörmland tillhandahåller cykelhjälm. Önskvärt är att NTF Sörmlands medarbetare använder cykelhjälm vid resor med cykel till och från arbetet samt vid resor på fritiden. Fotgängare Fotgängare ska alltid bära reflexer vid mörker. Första hjälpen Den som kommer först till en trafikolycka bör stanna och hjälpa till. Med kunskaper i första hjälpen ökar förutsättningarna för att göra en bra insats. Anställda inom NTF Sörmland ska ha utbildning inom HLR och ABC. Upprepning sker vartannat år. Upphandlade resor Taxi Vid beställning av taxi ska krävas att föraren följer hastighetsgränsen och andra trafikregler samt använder bilbälte. Om så inte sker ska det påtalas och framföras till taxiföretagets ledning och resan bör reklameras. NTF Sörmlands personal ska om möjligt välja taxiföretag som har en policy för kvalitetssäkring av resan ur miljö- och trafiksäkerhetsperspektiv. Buss Vid beställning av arrangerad resa med buss ska krävas att föraren håller hastighetsgränsen och andra trafikregler samt använda bälte. Om så inte sker ska det påtalas och framföras till bussföretagets ledning och resan bör reklameras. Bussen ska vara utrustad med bälte på samtliga platser. Företaget ska ha en policy för kvalitetssäkring av resan ur miljö- och trafiksäkerhetsperspektiv. Försäkring vid tjänsteresor NTF Sörmland har tecknat en försäkring som gäller vid tjänsteresor. Fastställd av Verksamhetsansvarig

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ U 2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ Regler f~~- resor och transporter Framtagen av: Helena Grimm Version~4 Antagen av kommunchef och gällande fr o m 2014-09-01 A` ~~ Ansvar Du har själv ansvar för

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer 2012 Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11 Mötes och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Innehåll Inledning... 3 Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Uppföljning och revidering...

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY För personal i Gullspångs kommun Antagen i kommunfullmäktige den 31 januari 2011 7. Inledning Denna trafiksäkerhetspolicy gäller för resor och transporter inom kommunens förvaltningar

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Antagen av Södertälje kommunfullmäktige 2001-09-24 148. Dnr: 01/137 Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning av alla tjänstebilar

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten InleDnIng Stockholm, december 2010 Föreningens medlemmar barn, ungdomar och vuxna har dagligen positiva upplevelser i samband med träning, tävling

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 73 Förslag till resepolicy (KS 2015.145) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö -

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö - Upphandling av transporter - för säker trafik och bra miljö -? / / Förord Kommunernas och landstingens arbete med trafiksäkerhet och tillgänglighet är framgångsrikt. Många av Svenska Kommunförbundets skrifter

Läs mer