Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Stockholm-Gotland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland"

Transkript

1 Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Stockholm-Gotland September 214

2

3 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Stockholm-Gotland

4 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE UPPSALA 4 Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 213

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRORD 13 2 SAMMANFATTNING 13 3 BAKGRUND 15 4 ANTAL FALL OCH TÄCKNINGSGRAD, TRENDER 15 5 KOLL PÅ LÄGET MED HJÄLP AV KVALITETSINDIKATORER Kommentarer från regionala processledare Kvalitetsindikatorer, per sjukhus Koll på läget 21 6 INRAPPORTERINGSHASTIGHET 22 7 KLASSIFIKATION AV RISKKATEGORIER 23 8 VÄNTETIDER Väntetid från datum för utfärdande av remiss till första besök på specialistmottagning Väntetid från biopsi av prostata till PAD-besked till patienten Väntetid från behandlingsbeslut till prostatektomi 3 84 Väntetid urolog till onkolog Väntetid från strålanmälan till start av strålbehandling Väntetid från strålanmälan för salvage strålbehandling och start av strålbehandling Total väntetid från inremiss till behandling Väntetid för hormonbehandling av metastaserad prostatacancer 36 9 DIAGNOSTIK Huvudsaklig orsak till att cancern upptäcktes PSA-nivå vid diagnos Antal tagna biopsier Infektioner efter prostatabiopsi Skelettscintigrafi 42 1 BEHANDLING Täckningsgrad för registrering av primärbehandling Multidisciplinär bedömning Behandlingsstrategi Radikal prostatektomi Strålbehandling Behandling av lokalt avancerad prostatacancer Biverkningar efter behandling Patientinformation om sjukdom och behandling Hormonbehandling PROSTATACANCERSPECIFIK MORTALITET SENASTE FEM ÅRENS PUBLIKATIONER/PRESENTATIONER BASERADE PÅ NPCR 92 REFERENSER 1 5

6 TABELLER TABELLER 1 per diagnostiserande landsting och år, Jämförelse av antalet fall i riskkategorin mycket låg risk utifrån gamla respektive nya definitionen, (procent) per diagnostiserande landsting och riskkategori, (procent) per diagnosår och riskkategori, Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnosår, PSA-nivå (µg/l) per diagnosår, Antal tagna nålbiopsier vid diagnostisk biopsisession, per diagnosår, Täckningsgrad av primärbehandlingsblanketten, per sjukvårdsregion och diagnosår, Behandlingsstrategi för män med mycket låg risk tumör, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi för män med lågrisktumör, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi för män med intermediärrisktumör, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi för män med högrisktumör, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi för män med regionalt metastaserad prostatacancer, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi för män med fjärrmetastaserad prostatacancer, per behandlingsbeslutande landsting, Typ av radikal prostatektomi (som primärterapi), per behandlingsår, Typ av radikal prostatektomi (som primärterapi), per behandlande sjukhus, behandlingsår Planering av nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlingsår, Planering av nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per riskkategori (låg-, intermediär-, och högrisk), behandlingsår pt-stadium, per behandlingsår, Positiv marginal, per behandlingsår, Adjuvant terapi efter radikal prostatektomi, per behandlingsår, Adjuvant terapi efter radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår Antal registrerade genomförda strålbehandlingar, per behandlingsår, Antal registrerade genomförda strålbehandlingar, per behandlande sjukhus, behandlingsår Typ av primär/sekundär strålterapi, per behandlande sjukhus, behandlingsår Fraktionsdos/total dos vid primär extern strålbehandling och extern strålbehandling given efter aktiv monitorering av män med låg- eller intermediärrisktumör vid tidpunkten för diagnos, per behandlande sjukhus, behandlingsår Fraktionsdos/total dos vid primär extern strålbehandling och extern strålbehandling given efter aktiv monitorering av män med högrisktumör vid tidpunkten för diagnos, per behandlande sjukhus, behandlingsår Antalet män med PROM-data vid både baslinje och 1 år efter kurativt syftande behandling Patientens värdering av delaktighet och information om sjukdomen, för män som opererats eller fått strålbehandling som primärterapi, diagnosår Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 213

7 FIGURER 3 Typ av hormonterapi (M1 och/eller PSA 1 µg/l), per behandlingsbeslutande sjukhus, Typ av hormonterapi (M/MX och PSA 1 µg/l), per behandlingsbeslutande sjukhus, FIGURER 1 Översikt prostatacancer visar i en grafisk vy behandling (abirateron mfl), laboratorievärden (PSA, Hb), röntgenundersökningar, allmäntillstånd och biverkningar (ECOG WHO, SRE) 14 2 Åldersstandardiserad incidens och mortalitet av prostatacancer i Sverige per 1 män, Andel män som inrapporterats inom en månad efter PAD-besked, per diagnostiserande sjukhus, Deltagande i multidisciplinär konferens om kurativ behandling för män med högrisktumörer, per behandlingsbeslutande sjukhus, Tid mellan inremiss och första besök högst 6 dagar, per diagnostiserande sjukhus, Tid mellan biopsi och PAD-besked till patienten högst 18 dagar, per diagnostiserande sjukhus, Andel män 8 år eller yngre vid diagnos med lokalt högrisk eller lokalt avancerad prostatacancer som undersökts med skelettscintigrafi eller annan skelettundersökning, per diagnostiserande sjukhus, Aktiv monitorering av män 7 år eller yngre vid diagnos med prostatacancer av mycket lågrisk-typ, per behandlingsbeslutande sjukhus, Kurativ terapi vid lokal högriskcancer för män vars förväntade överlevnad överstiger tio år (ålder vid diagnos 75 år), per behandlingsbeslutande sjukhus, Planering av nervsparande intention (uni- eller bilateralt), per opererande sjukhus, Negativa resektionsränder vid radikal prostatektomi, för män där PAD visar pt2, per opererande sjukhus, Inrapporteringshastighet till Nationella prostatacancerregistret för fall diagnostiserade 213 och Inrapporteringshastighet till Nationella prostatacancerregistret för fall diagnostiserade 213, per region Fördelning av riskkategori per diagnosår, Fördelning av riskkategori per diagnostiserande landsting, Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande landsting, diagnosår KARTA - Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande landsting, diagnosår Median antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnosår och diagnostiserande sjukvårdsregion, Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår Antal dagar mellan provtagning och PAD-besked till patient, per diagnostiserande landsting, diagnosår KARTA - Antal dagar mellan provtagning och PAD-besked till patient, per diagnostiserande landsting, diagnosår Median antal dagar mellan provtagning och PAD-besked till patient, per diagnosår och diagnostiserande sjukvårdsregion,

8 FIGURER 23 Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande landsting, behandlingsår KARTA - Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande landsting, behandlingsår Median antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per operationsår och opererande sjukvårdsregion, Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande sjukhus, behandlingsår Antal dagar mellan remiss från urolog till onkologklinik och beslut av onkolog om genomförande av strålbehandling som primär terapi, per behandlande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan beslut av onkolog om genomförande av primär strålterapi och start av strålbehandling, för män som ej fått neoadjuvant hormonbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan behandlingsbeslut och start av neoadjuvant hormonbehandling inför primär strålterapi, för män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan beslut av onkolog om genomförande av salvage strålbehandling och start av strålbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan olika delar i vårdkedjan för patienter som genomgått radikal prostatektomi som primärterapi, per opererande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan olika delar i vårdkedjan för patienter som fått strålbehandling som primärterapi (exklusive de som fått neoadjuvant hormonbehandling), per behandlande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan olika delar i vårdkedjan för patienter som fått neoadjuvant hormonbehandling och strålbehandling som primärterapi, per behandlande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för män med metastaserad sjukdom (M1 och/eller PSA 1 µg/l) och icke-kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, diagnosår KARTA - Antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för män med metastaserad sjukdom (M1 och/eller PSA 1 µg/l) och icke-kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, diagnosår Median antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för män med metastaserad sjukdom (M1 och/eller PSA 1 µg/l) och icke-kurativ terapi, per diagnosår och behandlande sjukvårdsregion, Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnostiserande landsting, Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnostiserande sjukhus, PSA-nivå (µg/l) vid diagnos per diagnosår, Andel män 75 år eller yngre med T1c-tumör som genomgick 8 eller fler nålbiopsier vid diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande landsting, Andel män 75 år eller yngre med T1c-tumör som genomgick 8 eller fler nålbiopsier vid diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande sjukhus, Andel män som tog ut ett recept för UVI-antibiotika som tecken på infektion efter TRUL i samband med diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande sjukhus, jan-nov Andel män med T1-2, PSA mindre än 2 µg/l och Gleasonsumma 6 eller lägre som genomgått skelettundersökning, per diagnostiserande landsting, 23 och Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 213

9 FIGURER 44 Andel män 8 år eller yngre vid diagnos med Gleasonsumma 8-1 och/eller T3 och/eller PSA 2-5 µg/l (dock ej T4 eller PSA över 5 µg/l) som genomgått skelettundersökning, per diagnostiserande landsting, 23 och Andel män äldre än 8 år vid diagnos med Gleasonsumma 8-1 och/eller T3 och/eller PSA 2-5 µg/l (dock ej T4 eller PSA över 5 µg/l) som genomgått skelettundersökning, per diagnostiserande landsting, 23 och Andel män med låg-, intermediär-, högrisktumör eller regionalt metastaserad prostatacancer som fått second opinion av onkolog, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män 8 år eller yngre vid diagnos med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör som tagits upp på multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi per riskkategori och diagnosår, Behandlingsstrategi för män 75 år eller yngre vid diagnos, per riskkategori och diagnosår, Behandlingsstrategi för män äldre än 75 år vid diagnos, per riskkategori och diagnosår, Behandlingsstrategi per riskkategori och åldersgrupp, Andel män yngre än 65 år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 1 µg/l) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män yngre än 65 år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 1 µg/l) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 1 µg/l) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 1 µg/l) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män 75 år eller yngre vid diagnos med mycket låg risk tumör (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA < 1 µg/l, ej mer än 4 biopsier med cancer, och total cancerlängd i biopsier 8 mm, totalt minst 8 biopsikolvar tagna, PSA-densitet < 15 µg/l/ml) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män 75 år eller yngre vid diagnos med mycket låg risk tumör (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA < 1 µg/l, ej mer än 4 biopsier med cancer, och total cancerlängd i biopsier 8 mm, totalt minst 8 biopsikolvar tagna, PSA-densitet < 15 µg/l/ml) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män yngre än 7 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män yngre än 7 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män 7-8 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män 7-8 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män yngre än 7 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män yngre än 7 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande sjukhus,

10 FIGURER 64 Andel män 7-8 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män 7-8 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande sjukhus, Antal radikala prostatektomier (som primärterapi), per behandlande sjukhus och behandlingsår, Andel män opererade med radikal prostatektomi som hade lågrisktumör, per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel som saknar uppgift om planering av nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår Planering av nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår Planering av nervsparande intention, för män med låg- eller intermediärrisk prostatacancer med T1c, PSA< 1 ng/ml, per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel som saknar uppgift om pt-stadium, per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel pt2-tumörer, per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel pt2-tumörer (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA mindre än 2 µg/l), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel pt2-tumörer (män med intermediärrisktumör, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel pt2-tumörer (män med lokal högriskcancer, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel med osäker eller saknad uppgift om marginalstatus, per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel positiv marginal (samtliga RP), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel positiv marginal (samtliga RP) vs antal operationer av respektive typ på sjukhuset, per typ av operation, behandlingsår Andel positiv marginal (pt2-tumörer dvs postoperativt bedömd som begränsad till prostata), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel positiv marginal (pt2-tumörer dvs postoperativt bedömd som begränsad till prostata, och PSA < 2 µg/l) vs antal operationer av respektive typ på sjukhuset, per typ av operation, behandlingsår Andel positiv marginal bland män som genomgått retropubisk prostatektomi (pt2- tumörer dvs postoperativt bedömd som begränsad till prostata), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel positiv marginal bland män som genomgått robotassisterad laparoskopisk prostatektomi (pt2-tumörer dvs postoperativt bedömd som begränsad till prostata), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel positiv marginal (män med intermediärrisktumör, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel positiv marginal (män med låg- eller intermediärrisk prostatacancer med T1c, PSA< 1 ng/ml), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel återinläggning inom 3 dagar efter radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 212 (jan-nov) 7 86 Andel opererade män med pt3-tumör och/eller positiv marginal som fått adjuvant strålterapi, per behandlande sjukhus, behandlingsår Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 213

11 FIGURER 87 Andel av primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör som fått strålning som inkluderat lymfkörtlar, per behandlande landsting, behandlingsår Andel där markörteknik använts, för män som fått primär extern strålbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Andel där MRI eller PET-CT använts som stöd vid definition av target, för män som fått primär strålbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Andel av primärt externt strålbehandlade män med lågrisktumör som fått neoadjuvant hormonbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Andel av primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör som fått neoadjuvant hormonbehandling med antiandrogener, GnRH eller TAB, per behandlande landsting, behandlingsår Typ av neoadjuvant hormonbehandling för primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår Andel av primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör som fått adjuvant hormonbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Typ av adjuvant hormonbehandling för primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår Längd på adjuvant hormonbehandling för primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår Andel deltagande i klinisk behandlingsstudie (enligt strålblanketten), för män som fått primär strålbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Behandling av män 75 år eller yngre vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer (T3 och/eller PSA 2-5 µg/l, ej N1 eller M1), per behandlingsbeslutande landsting, Andel av män 75 år eller yngre vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer (T3 och/eller PSA 2-5 µg/l, ej N1 eller M1) som fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlingsbeslutande landsting, Behandling av män 76-8 år vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer (T3 och/eller PSA 2-5 µg/l, ej N1 eller M1), per behandlingsbeslutande landsting, Andel av män 76-8 år vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer (T3 och/eller PSA 2-5 µg/l, ej N1 eller M1) som fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlingsbeslutande landsting, Behandling av män 75 år eller yngre vid diagnos med regionalt metastaserad prostatacancer (N1 och/eller T4 och/eller PSA 5-1 µg/l, ej M1), per behandlingsbeslutande landsting, Andel av män 75 år eller yngre vid diagnos med regionalt metastaserad prostatacancer (N1 och/eller T4 och/eller PSA 5-1 µg/l, ej M1) som fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlingsbeslutande landsting, Observerad 1-årsöverlevnad för män utan prostatacancer i bakgrundsbefolkningen matchade på ålder och bostadsort till prostatacancerfall med högrisktumör, uppdelat på åldersgrupp, komorbiditet och utbildningsnivå Observerad 1-årsöverlevnad för män utan prostatacancer i bakgrundsbefolkningen matchade på ålder och bostadsort till prostatacancerfall med högrisktumör, samt andel kurativt behandlade bland dessa prostatacancerfall, uppdelat på åldersgrupp och komorbiditet 85 11

12 FIGURER 15 Graden av urinläckage före behandling (baslinjeundersökning) och ett år efter behandling Graden av avföringsläckage före behandling (baslinjeundersökning) och ett år efter behandling Graden av erektil dysfunktion (ED) före behandling (baslinjeundersökning) och ett år efter behandling Graden av erektil dysfunktion (ED) ett år efter behandling för män med ingen ED före behandling (baslinjeundersökning) Median PSA-nivå (µg/l) vid diagnos för män med påvisade fjärrmetastaser (M1), per diagnosår, Kumulativ mortalitet av prostatacancer, kardiovaskulära orsaker, samt andra orsaker, per riskkategori och åldersgrupp Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 213

13 1 FÖRORD I Nationella prostatacancerregistret (NPCR) registreras sedan 1998 nya fall av prostatacancer från landets alla sex sjukvårdsregioner med 98 % täckning jämfört med Cancerregistret Årsrapporten från NPCR för diagnosår 213 redovisar data på sjukhusnivå och finns tillgänglig för alla på hemsidan; wwwnpcrse Sedan oktober 213 finns en onlinerapport i (nästan) realtid på INCA som kräver autentisering eftersom IN- CA innehåller integritetskänsliga data Rapporten visar data för den egna kliniken, alla landsting samt riksgenomsnitt Vi hoppas att online-rapporten ska stimulera till snabbare inrapportering av data och till ökad användning av data från NPCR i det lokala förbättringsarbetet Tio kvalitetsindikatorer utvalda från Socialstyrelsens nyligen publicerade Riktlinjer för prostatacancersjukvård med gränsvärden som anger grad av uppfyllelse av varje indikator redovisas för första gången i årsrapporten, för varje region och varje sjukhus De regionala processledarna har fått möjlighet att kommentera sin regions resultat i årsrapporten Dessa kvalitetsindikatorer och gränsvärden kommer under 214 göras tillgängliga i realtid för den enskilda kliniken, med planerad start i november Nytt för i år är också att data från Läkemedelsregistret används för att analysera användning av neoadjuvant hormonterapi inför strålterapi och antibiotikaförskrivning efter prostatabiopsier som tecken på infektion I syfte att underlätta informationsbehandling och - överföring angående behandling av män med kastrationsresistent prostatacancer arbetar 2 SAMMANFATTNING Onlinerapportering i INCA För att öka användningen av data i NPCR lanserades 213 en onlinerapport i (nästan) realtid Rapporten ligger på INCA vilket innebär att autentisering, dvs användarnamn och lösenord, krävs för åtkomst, eftersom IN- CA innehåller integritetskänsliga uppgifter I det första steget redovisas information med en grupp under ledning av Ingela Franck Lissbrant med att skapa en vy i INCA som ger en översikt i realtid av behandlingen av dessa män Årsrapporten baseras på data för män diagnostiserade som rapporterats till INCA tom mitten av maj 214 Denna regionala rapport innehåller data från de vårdgivare som tillhör sjukvårdsregionen Tabeller/figurer gällande diagnostik innehåller alltså patienter som diagnostiserats i regionen, medan tabeller/figurer gällande behandling innehåller de patienter som behandlats i regionen Den regionala rapporten kan således innehålla patienter som ej är folkbokförda i regionen I texten anges för vissa uppgifter medelvärdet för riket och de landsting (i hela riket, inte bara denna region) som hade högst respektive lägst värde för denna uppgift 26 september 214 Pär Stattin, Fredrik Sandin, Ola Bratt, Jan- Erik Damber, Camilla Thellenberg Karlsson, Ingela Franck-Lissbrant och Marie Hjälm- Eriksson för styrgruppen för Nationella prostatacancerregistret Fredrik Sandin, Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro, gjorde sammanställning och statistisk bearbetning av data och Annette Wigertz, Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro, redigerade och korrekturläste årsrapporten exakt samma grafik som i den tryckta årsrapporten Nu utvecklas Koll på läget, en onlinerapport som redovisar resultatet avseende tio kvalitetsindikatorer som är utvalda ur Socialstyrelsens Riktlinjer för prostatacancersjukvård Tre nivåer för uppfyllande av indikatorn redovisas i syfte att åskådliggöra den enskilda klinikens resultat Den nya versionen av onlinerapporten ska lanseras i 13

14 2 SAMMANFATTNING november och kommer att innebära en förbättrad återkoppling av data i syfte att stödja lokalt kvalitetsarbete genom att redovisa den enskilda klinikens resultat på ett enkelt sätt Översikt prostatacancer Ett mycket expansivt fält inom prostatacancer är behandling av män med spridd cancer där en rad nya läkemedel gjorts tillgängliga de senaste åren Behandlingen innefattar nu strålning, cellgift, hormonbehandling, och isotopbehandling Översikt prostatacancer skiljer sig från övrig registrering i NPCR på så vis att data i översikten registreras prospektivt i syfte att skapa ett verktyg där läkare och patient får en grafisk bild av sjukdomsförloppet i realtid (Figur 1) Denna information kommer sedan att sammanställas på verksamhetsnivå och överföras till NPCR Under hösten 214 påbörjas en pilot av projektet i Göteborg och Stockholm för att därefter lanseras nationellt under 215 Figur 1 Översikt prostatacancer visar i en grafisk vy behandling (abirateron mfl), laboratorievärden (PSA, Hb), röntgenundersökningar, allmäntillstånd och biverkningar (ECOG WHO, SRE) 14 Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 213

15 3 BAKGRUND Antalet män som diagnostiseras med prostatacancer per år (incidensen) har ökat sedan registreringen i Cancerregistret startade 1958 En kraftigare ökning skedde från slutet av 199-talet i samband med att mätning av prostata-specifikt antigen (PSA) blev allt mer vanligt, men denna ökning har nu planat ut Dödligheten (mortaliteten) i prostatacancer har å andra sidan varit mer stabil och i princip helt oförändrad sedan 197-talet (Figur 2) Åldersstandardiserad incidens/mortalitet per 1 män Incidens Mortalitet Figur 2 Åldersstandardiserad incidens och mortalitet av prostatacancer i Sverige per 1 män, Åldersstandardiserad enligt befolkningen i Sverige (incidens) respektive Norden (mortalitet) år 2 Källa: Socialstyrelsen (incidens), wwwsocialstyrelsense, respektive NORDCAN (mortalitet), wwwancrnu År ANTAL FALL OCH TÄCKNINGSGRAD, TRENDER År 213 diagnostiserades män med prostatacancer vilket innebär en ökning på 4 % jämfört med 212 Täckningen var 95 % jämfört med Cancerregistret För NPCR som helhet har vi sedan 1998 en mycket god täckning på 98 %, vilket innebär att data i NPCR är rikstäckande och populationsbaserade Al- la landsting, och även privata vårdgivare har en täckning jämfört med Cancerregistret på 84 % eller högre Efterforskning på data fortsätter efter rapporten vilket innebär att vi kommer att uppnå cirka 98 % täckning även för 213 Tabell 1 per diagnostiserande landsting och år, Stockholm Gotland Övriga/ privat Totalt Diagnosår Totalt

16 5 KOLL PÅ LÄGET MED HJÄLP AV KVALITETSINDIKATORER 5 KOLL PÅ LÄGET MED HJÄLP AV KVALITETSINDIKATORER 51 Kommentarer från regionala processledare Stockholm/Gotland, Stefan Carlsson Det finns en klar diskrepans mellan de väntetider som urologer/onkologer själva kan påverka, vilka är relativt bra men kan förbättras, medan väntetider som är beroende av patologen är oacceptabla (tiden mellan biopsi till PAD besked) Ledningen för RCC Stockholm-Gotland centralt planerar åtgärder för att förbättra patologiprocessen Angående inrapportering inom en månad efter PAD, vilket med Stockholms alla privaturo- loger är en utmaning, ligger vi fortfarande lågt, men ser också att senaste årets ökade arbetsinsatser gett resultat Vi ser också med stor glädje att arbetet med att öka aktiv monitorering av mycket låg risk prostatacancer givit en stor förbättring och att vi nu ligger i den mellersta nivån Angående deltagande i MDK finns en klar förbättringspotential, där vi processledare och referensgruppen arbetar med spridning av kriterierna för vilka patienter som ska diskuteras i samband med implementering av nya vårdprogrammet samt en mall, med uppgifter som bör vara tillgängliga vid anmälan till MDK 16 Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 213

17 52 Kvalitetsindikatorer, per sjukhus 52 Kvalitetsindikatorer, per sjukhus Här redovisas resultat för de enskilda vårdgivare som rapporterat in data För samtliga indikatorer fanns en mycket stor spridning i landet avseende uppfyllelsen För inrapportering inom en månad, multidisciplinär konferens, PAD-besked inom 18 dagar och dokumentation av nervsparande intention var spridningen stor, i vissa fall -1 % (Figur 3, 4, 6, 1)! Även för kurativ terapi vid lokal högriskcancer för män med en förväntad överlevnad mer än tio år var som minst 12 % av aktuella män och som mest 92 % (Figur 9) Visby lasarett Södersjukhuset Capio S:t Görans sjukhus Urologisektionen Södertälje sjukhus Norrtälje sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Solna PRIVAT Christer Kihlfors PRIVAT Dushanka Kristiansson Farsta läk PRIVAT Sollentuna Specialistklinik PRIVAT Stockholms UroGynmottagning PRIVAT Aleris Specialistvård Sabbatsberg PRIVAT Aleris Specialistvård Täby PRIVAT Privatläkare (okänd) PRIVAT Lars Rönström PRIVAT Capio S:t Görans sjukhus UroClin PRIVAT Håkan Wallberg Wallbergkliniken PRIVAT Bengt Erik Carbin PRIVAT Seyed Moazzez Övriga Danderyds sjukhus PRIVAT Magnus Törnblom Karolinska universitetssjukhuset Huddinge PRIVAT Aleris Specialistvård Nacka PRIVAT Aleris Specialistvård Handen PRIVAT Håkan Ageheim PRIVAT Jan Brolin 46 av av 61 4 av av 8 29 av av av av av av av 7 47 av av av av 6 3 av 1 11 av av av av 94 3 av 14 9 av 58 6 av 84 4 av 68 5 av 85 3 av 87 av 5 av 9 7 % 6 % 6 % 3 % % % 21 % 16 % 36 % 35 % 35 % 34 % 33 % 3 % 28 % 27 % 25 % 24 % 51 % 49 % 48 % 44 % 4 % 4 % Figur 3 Andel män som inrapporterats inom en månad efter PAD-besked, per diagnostiserande sjukhus, % 7 % 66 % 82 % 17

18 5 KOLL PÅ LÄGET MED HJÄLP AV KVALITETSINDIKATORER Södersjukhuset Danderyds sjukhus Övriga PRIVAT Aleris Specialistvård Sabbatsberg Karolinska universitetssjukhuset Solna Capio S:t Görans sjukhus Urologisektionen PRIVAT Magnus Törnblom PRIVAT Sollentuna Specialistklinik PRIVAT Aleris Specialistvård Täby Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Norrtälje sjukhus PRIVAT Capio S:t Görans sjukhus UroClin PRIVAT Dushanka Kristiansson Farsta läk 31 av av av 1 3 av av av 22 9 av 56 2 av 14 1 av 16 1 av 2 1 av 3 av 15 av 13 av 18 av 13 6 % 5 % 3 % % % % % 23 % 2 % 18 % 16 % 14 % 32 % 3 % Figur 4 Deltagande i multidisciplinär konferens om kurativ behandling för män med högrisktumörer, per behandlingsbeslutande sjukhus, % PRIVAT Christer Kihlfors Danderyds sjukhus Södersjukhuset PRIVAT Aleris Specialistvård Täby Capio S:t Görans sjukhus Urologisektionen PRIVAT Seyed Moazzez Karolinska universitetssjukhuset Solna Norrtälje sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Huddinge PRIVAT Dushanka Kristiansson Farsta läk Visby lasarett Södertälje sjukhus PRIVAT Aleris Specialistvård Handen PRIVAT Aleris Specialistvård Nacka PRIVAT Capio S:t Görans sjukhus UroClin PRIVAT Håkan Ageheim Övriga PRIVAT Aleris Specialistvård Sabbatsberg PRIVAT Sollentuna Specialistklinik PRIVAT Bengt Erik Carbin PRIVAT Håkan Wallberg Wallbergkliniken PRIVAT Magnus Törnblom 18 av av 56 5 av av av av 83 3 av 32 3 av av av av av av av 54 2 av 24 9 av av av av av av av av av % 35 % 31 % % 72 % 66 % 91 % 91 % 89 % 89 % 87 % 84 % 83 % 83 % 82 % 81 % 8 % 1 % Figur 5 Tid mellan inremiss och första besök högst 6 dagar, per diagnostiserande sjukhus, % 96 % 96 % 96 % 95 % 94 % 18 Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 213

19 52 Kvalitetsindikatorer, per sjukhus Södersjukhuset PRIVAT Lars Rönström Övriga Karolinska universitetssjukhuset Solna Norrtälje sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Danderyds sjukhus PRIVAT Christer Kihlfors Visby lasarett PRIVAT Privatläkare (okänd) PRIVAT Aleris Specialistvård Täby PRIVAT Jan Brolin PRIVAT Seyed Moazzez Capio S:t Görans sjukhus Urologisektionen PRIVAT Håkan Wallberg Wallbergkliniken PRIVAT Aleris Specialistvård Sabbatsberg PRIVAT Håkan Ageheim PRIVAT Bengt Erik Carbin PRIVAT Capio S:t Görans sjukhus UroClin PRIVAT Magnus Törnblom PRIVAT Stockholms UroGynmottagning PRIVAT Dushanka Kristiansson Farsta läk Södertälje sjukhus PRIVAT Aleris Specialistvård Handen PRIVAT Aleris Specialistvård Nacka PRIVAT Sollentuna Specialistklinik 29 av 61 4 av 1 7 av 25 1 av av av av av 57 4 av 29 7 av 56 1 av 9 22 av av 1 9 av 94 5 av av av 37 9 av av 67 3 av av av 85 4 av 94 6 av av 8 2 av 9 av 85 av % 11 % 1 % 1 % 1 % 9 % 9 % 8 % 7 % 6 % 6 % 5 % 5 % 4 % 4 % 4 % 2 % % % 26 % 21 % 16 % 16 % 16 % 14 % 4 % 28 % 48 % Figur 6 Tid mellan biopsi och PAD-besked till patienten högst 18 dagar, per diagnostiserande sjukhus, 213 PRIVAT Aleris Specialistvård Nacka PRIVAT Seyed Moazzez Karolinska universitetssjukhuset Solna Norrtälje sjukhus Danderyds sjukhus PRIVAT Aleris Specialistvård Sabbatsberg PRIVAT Sollentuna Specialistklinik Karolinska universitetssjukhuset Huddinge PRIVAT Bengt Erik Carbin PRIVAT Capio S:t Görans sjukhus UroClin PRIVAT Aleris Specialistvård Täby PRIVAT Christer Kihlfors Södertälje sjukhus Övriga PRIVAT Magnus Törnblom PRIVAT Stockholms UroGynmottagning PRIVAT Dushanka Kristiansson Farsta läk Södersjukhuset 16 av av 14 4 av 5 8 av 1 6 av av av av av 2 5 av 8 5 av 8 13 av 21 2 av 33 3 av 5 3 av 5 9 av 15 9 av 16 5 av 9 9 av 17 3 av 6 5 % % 62 % 62 % 62 % 61 % 6 % 6 % 6 % 56 % 56 % 53 % 75 % 73 % 7 % 67 % 86 % 8 % 8 % 1 % Figur 7 Andel män 8 år eller yngre vid diagnos med lokalt högrisk eller lokalt avancerad prostatacancer som undersökts med skelettscintigrafi eller annan skelettundersökning, per diagnostiserande sjukhus,

20 5 KOLL PÅ LÄGET MED HJÄLP AV KVALITETSINDIKATORER PRIVAT Aleris Specialistvård Täby PRIVAT Bengt Erik Carbin PRIVAT Christer Kihlfors PRIVAT Magnus Törnblom PRIVAT Sollentuna Specialistklinik PRIVAT Stockholms UroGynmottagning Övriga PRIVAT Dushanka Kristiansson Farsta läk PRIVAT Capio S:t Görans sjukhus UroClin Capio S:t Görans sjukhus Urologisektionen Karolinska universitetssjukhuset Solna Södersjukhuset 24 av 24 6 av 6 7 av 7 8 av 8 17 av 17 5 av 5 18 av av av av av av av 24 9 av % 56 % 71 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Figur 8 Aktiv monitorering av män 7 år eller yngre vid diagnos med prostatacancer av mycket lågrisktyp, per behandlingsbeslutande sjukhus, 213 Capio S:t Görans sjukhus Urologisektionen Norrtälje sjukhus PRIVAT Capio S:t Görans sjukhus UroClin Karolinska universitetssjukhuset Solna Södersjukhuset PRIVAT Dushanka Kristiansson Farsta läk Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Övriga 7 av 7 6 av 6 15 av av 44 1 av av av av 5 6 av 8 14 av % 95 % 94 % 87 % 86 % 86 % 82 % 8 % 75 % 1 % 1 % 1 % Figur 9 Kurativ terapi vid lokal högriskcancer för män vars förväntade överlevnad överstiger tio år (ålder vid diagnos 75 år), per behandlingsbeslutande sjukhus, % 91 % 89 % Capio S:t Görans sjukhus UroClinic Capio S:t Görans sjukhus Urologisektionen Karolinska universitetssjukhuset Solna Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Visby lasarett Övriga Södersjukhuset Danderyds sjukhus 96 av av av av av av 28 7 av 13 1 av 2 2 av 11 av 7 % 18 % 5 % Figur 1 Planering av nervsparande intention (uni- eller bilateralt), per opererande sjukhus, 213 Södersjukhuset Övriga Capio S:t Görans sjukhus Urologisektionen Capio S:t Görans sjukhus UroClinic Karolinska universitetssjukhuset Solna Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Visby lasarett 5 av 5 7 av 7 69 av av av av av av 18 4 av 6 64 % 54 % 69 % % 91 % 9 % 87 % 84 % 88 % 88 % 86 % 85 % 84 % 78 % 1 % 1 % Figur 11 Negativa resektionsränder vid radikal prostatektomi, för män där PAD visar pt2, per opererande sjukhus, Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 213

21 53 Koll på läget 53 Koll på läget Koll på läget är ett projekt i NPCR där dessa tio utvalda kvalitetsindikatorer presenteras för varje enskild klinik Uppfyllelsen av gränsnivåerna för varje indikator är uppdelad i tre nivåer: låg (röd symbol), mellan (gul/orange) och hög uppfyllelse (grönt) För varje indikator visas graden av uppfyllelse för den egna kliniken och rikssnittet i den vänstra kolumnen I den högra kolumnen visas värden för tidigare år I figuren visas redovisning för en fiktiv klinik i den nuvarande utformningen av Koll på läget som kommer att justeras något den tas i drift Denna rapportering kommer att läggas upp online i realtid och beräknas vara i drift 1 november Fiktivt sjukhus 99 diagnostiserade inrapporterade 87 behandlingsbeslut 48 primära radikaler? PDF Måluppfyllelse för kvalitetsindex 214 Indikatorer Patienter Min klinik Riket Måluppfyllelse Rapporterade till NPCR 2 Kontaktsjuksköterska 3 Väntetid till första besök 4 Väntetid till cancerbesked 5 Skelettscintigrafi högriskcancer 6 Aktiv monitorering av cancer med mycket låg risk 7 Multidisciplinär konferens vid högriskcancer 8 Kurativ terapi vid lokal högriskcancer 9 Nervsparande intention 1 Negativa resektionsränder 1 Summa (värde) 45 av % 1 % 7 av 87 8 % 5 % 5 av % 4 % 5 av 99 5 % 1 % 2 av 25 8 % 82 % 21 av % 75 % 15 av 3 5 % 45 % 75 av % 71 % 33 av % 45 % 36 av % 64 % 3 6 % % % % % % 7 % % 3 6 % % % % 3 7 % % 7 95 % % 7 95 % % 7 95 % % Förklaringar till indikatorer 1 Andel män med diagnostikformulär som rapporterats till NPCR inom 3 dagar efter PAD-besked 2 Andel män som har namngiven kontaktsjuksköterska 3 Andel män som fått nybesök på specialistklinik pga misstänkt prostatacancer inom 6 dagar efter att kliniken mottagit remissen 4 Andel män som fått PAD-besked om cancerdiagnos inom 18 dagar efter utförd prostatabiopsi 5 Andel män 8 år eller yngre med högriskcancer som undersökts för skelettmetastaser med scintigrafi, CT eller MR Högriskcancer har minst en av följande: Gleasonsumma 8-1, kliniskt lokalstadium T3 eller PSA 2-5 ng/ml 6 Andel män med prostatacancer med mycket låg risk som ställs på aktiv monitorering Mycket låg risk: T1c, Gleason 6, PSA 1 ng/ml, 4 kolvar med cancer 8 mm totalt med cancer i biopsier och PSA densitet < 15 7 Andel män 8 år eller yngre med icke-metastaserad högriskcancer för vilka kurativ behandling kan övervägas, som diskuterats på multidisciplinär konferens 8 Andel män 75 år eller yngre med lokal högriskcancer: T1-2, Gleason 8-1 och/eller 2 &le PSA < 5 ng/ml som fått kurativ terapi 9 Andel män för vilka operatören hade nervsparande intention vid prostatektomi 1 Andel av män med pt2-tumör enligt PAD efter prostatektomi där PAD visar negativa resektionsränder dvs radikalt avlägsnad tumör Teckenförklaring Kvalitetsindikatorer i NPCR och tre nivåer av uppfyllelse Måluppfyllelse på kliniken i relation till gränsnivåer Hög nivå: över övre gränsnivå Mellannivå: mellan nedre gränsnivå och övre gränsnivå Låg nivå: nedan nedre gränsnivå Patienter Antal patienter för vilka kvalitetsnivån uppnåtts, av totalt antal patienter som hittills rapporterats Min klinik/riket Andel patienter för vilka kvalitetsnivån uppnåtts Vertikala strecken visar nedre och övre gränsnivå Placering Klinikens placering i förhållande till andra kliniker som rapporterat indikatorn Vill du veta mer? Gå då till wwwnpcrse där årsrapporten finns att läsa 21

22 6 INRAPPORTERINGSHASTIGHET 6 INRAPPORTERINGSHASTIGHET NPCR strävar efter en hög inrapporteringshastighet eftersom kort tid mellan händelse och rapport ger ökad kvalitet i informationen som samlas in Figur 12 visar inrapporteringshastigheten året efter diagnos för hela landet baserad på tiden mellan diagnosdatum och det datum då monitor rapporterade in data till INCA Tre månader efter diagnos hade 57 % av män diagnostiserade under 213 med prostatacancer inrapporterats till NPCR vilket är en klar förbättring jämfört med 212; 46 % Tolv månader efter diagnosdatum hade 98 % av fallen rapporterats in till NPCR och andelen varierade från 94 % till 1 % mellan regionerna (Figur 12 och 13) Kumulativ andel (%) inrapporterade till NPCR % 846% 979% Antal månader från diagnos Figur 12 Inrapporteringshastighet till Nationella prostatacancerregistret för fall diagnostiserade 213 och 28 Figuren visar för givet antal månader efter diagnos den kumulativa andelen fall som har rapporterats in till registret NPCR har som mål att diagnosformulär ska vara inrapporterad till INCA en månad efter att patienten fått cancerbesked Detta mål uppfylldes för 48 % av fallen i Västra regionen under 213 som hade den bästa inrapporteringshastigheten En klar förbättring noteras i alla regioner Fortsatt arbete för snabbare rapportering pågår, tex har information från radiologisk undersökning flyttats från diagnostikformulär till primärbehandlingsformulär NPCR:s onlinerapport i (nästan) realtid gör att kliniken snabbt kan se egna data och detta kan stimulera till snabbare inrapportering Kumulativ andel (%) inrapporterade till NPCR Kumulativ andel (%) inrapporterade till NPCR Kumulativ andel (%) inrapporterade till NPCR % 736% Stockholm Gotland 939% % Antal månader från diagnos % 914% Sydöstra 999% Antal månader från diagnos 868% Västra 986% Antal månader från diagnos Kumulativ andel (%) inrapporterade till NPCR Kumulativ andel (%) inrapporterade till NPCR Kumulativ andel (%) inrapporterade till NPCR % 935% Uppsala Örebro 998% % Antal månader från diagnos 761% Södra 981% % Antal månader från diagnos 927% Norra 994% Antal månader från diagnos Figur 13 Inrapporteringshastighet till Nationella prostatacancerregistret för fall diagnostiserade 213, per region Figuren visar för givet antal månader efter diagnos den kumulativa andelen fall som har rapporterats in till registret 22 Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 213

23 7 KLASSIFIKATION AV RISKKATEGORIER Prostatacancer är en sjukdom med en stor spridning av risken för död i sjukdomen Den klassifikation av riskkategorier som används i NPCR är en modifikation av National Comprehensive Cancer Network [1] Den baseras på lokalt kliniskt tumörstadium, eventuell förekomst av lymfkörtelmetastaser och skelettmetastaser, Gleasonsumma på diagnostisk biopsi och PSA-nivå i serum vid datum för diagnos Denna klassifikation är starkt prognostisk vilket också har visats i NPCR [2] Klassifikationen har tidigare justerats så att lokal högriskcancer och lokalt avancerad cancer kan särskiljas eftersom behandlingsrekommendationerna för dessa kategorier skiljer sig åt I år har definitionerna justerats ytterligare så att dessa anpassas till definitionerna i de nyligen publicerade Riktlinjerna Definitionen av lokal högriskcancer är ändras nu till kliniskt lokalstadium T1,2 och Gleasonsumma 8-1 och/eller PSA 2-5 µg/l utan tecken till metastaser och definitionen av lokalt avancerad cancer ändras till kliniskt lokalstadium T3 och PSA under 5 µg/l och inga tecken till metastaser Det har skett en kraftig ökning av lokaliserad låg- och intermediärrisk cancer under de femton år som NPCR samlat data (Figur 14 och Tabell 4) Skälet till denna ökning är framförallt en ökad PSA-testning, som mestadels leder till diagnos av lågrisk cancer Under samma tidsperiod har andelen män med metastaser minskat I absoluta antal har antalet män med lokaliserad cancer ökat mer än vad avancerade och metastaserad cancer minskat, vilket betyder att en stor del av det ökade antalet fall som diagnostiserats under det senaste decenniet är ett nytillskott som tidigare inte upptäcktes Tabell 4 redovisar fördelning av antal fall och andel per diagnosår och riskkategori År Uppgift saknas 5 Fjärrmetastaserad 4 Regionalt metastaserad 3b Lokalt avancerad 3a Lokal högriskcancer 2 Intermediärrisk 1c Lågrisk (saknas) 1b Lågrisk (övrig) 1a Mycket låg risk 1 Lågrisk Figur 14 Fördelning av riskkategori per diagnosår, Definitioner av riskkategorier, baserat på klinisk bedömning, dvs palpation av prostata, tumördifferentiering enligt Gleason i biopsier, samt PSA-nivå vid diagnos 1 Lågrisk T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 1 µg/l 1a Mycket låg risk T1c, PSA < 1 µg/l, Gleasonsumma 6 eller lägre, ej mer än 4 biopsier med cancer, total cancerlängd i biopser 8 mm, totalt minst 8 biopsikolvar tagna, PSA-densitet < 15 µg/l/ml 1b Lågrisk (övrig) Lågrisk som ej kategoriseras till 1a 1c Lågrisk (saknas) Uppgifter saknas för kategorisering av lågrisk enligt 1a/b 2 Intermediärrisk T1-2, Gleasonsumma 7 och/eller 1 PSA < 2 µg/l 3a Lokal högriskcancer T1-2, Gleasonsumma 8-1 och/eller 2 PSA < 5 µg/l 3b Lokalt avancerad T3 och PSA < 5 µg/l 4 Regionalt metastaserad T4 och/eller N1 och/eller 5 PSA < 1 µg/l, avsaknad av fjärrmetastaser (M eller MX) 5 Fjärrmetastaserad M1, skelettundersökning visar tecken till metastaser, och/eller PSA 1 µg/l 6 Uppgift saknas Saknar uppgifter för kategorisering enligt ovan 23

24 7 KLASSIFIKATION AV RISKKATEGORIER Definitioner av kliniskt lokalstadium (preoperativt), lymfkörtelstatus vid bildundersökning eller lymfkörtelutrymning, samt närvaro av skelettmetastas på bildundersökning av skelettet T1a Ej palpabel, upptäckt vid TUR-P, 5 % av resektat var tumörvävnad T1b Ej palpabel, upptäckt vid TUR-P, >5 % av resektat var tumörvävnad T1c Ej palpabel, upptäckt vid nålbiopsi, exempelvis vid förhöjt PSA T2 Palpabel, begränsad till prostata T3 Palpabel, växer genom kapseln och eventuellt in i sädesblåsorna eller i blåshalsen T4 Palpabel, invaderar andra strukturer än sädesblåsorna N1 Regionala lymfkörtelmetastaser M1 Skelettmetastaser För män med prostatacancer med mycket låg risk prostatacancer finns consensus att aktiv monitorering är förstahandsval som behandlingsstrategi Baserat på data i NPCR har Nationella vårdprogrammet föreslagit och infört en ny definition av mycket låg risk prostatacancer [3] Tidigare definitioner har till stor del baserats på expert opinion Analys av tumörstadium, Gleasonsumma, utbredning av cancer i biopsier, prostatavolym och PSA-nivå har nu relaterats till risken för uppgradering av Gleasonsumma och tumörstadium i två studier utgångna från NPCR och den nya definitionen baseras på resultaten i dessa arbeten [4, 5] Den nya definitionen tillåter fyra stycken biopsikolvar att innehålla cancer och åtta mm total cancerlängd i alla biopsier men en restriktion avseende PSA-densitet (PSAhalt/prostatavolym) har införts med en övre gräns på 15 µg/l/ml En jämförelse mellan den nya och den gamla definitionen av mycket låg risk cancer finns i Tabell 2 Den nya definitionen medför att något färre tumörer definieras som mycket låg risk Detta innebär inte att indikationen för aktiv mo- nitorering minskar, män med annan lågrisk cancer kan fortfarande uppfylla kriterier för denna behandlingsstrategi Tabell 2 Jämförelse av antalet fall i riskkategorin mycket låg risk utifrån gamla respektive nya definitionen, 213 1a Mycket låg risk Nya definitionen 1b Lågrisk (övrig) 1c Lågrisk (saknas) Totalt Gamla definitionen 1a Mycket låg risk 232 (71) 8 (25) 13 (4) 325 1b Lågrisk (övrig) 113 (27) 37 (73) 1 () 421 1c Lågrisk (saknas) () 1 (5) 1 (5) 2 Totalt 345 (46) 388 (52) 15 (2) 748 Definition av riskkategorin mycket låg risk utifrån gamla respektive nya definitionen Gamla definitionen T1c, PSA < 1 µg/l, Gleasonsumma 6 eller lägre, ej mer än 2 biopsier med cancer, total cancerlängd i biopser < 4 mm Nya definitionen T1c, PSA < 1 µg/l, Gleasonsumma 6 eller lägre, ej mer än 4 biopsier med cancer, total cancerlängd i biopser 8 mm, totalt minst 8 biopsikolvar tagna, PSA-densitet < 15 µg/l/ml Övriga/privat Gotland Stockholm a Mycket låg risk 1b Lågrisk (övrig) 1c Lågrisk (saknas) 2 Intermediärrisk 3a Lokal högriskcancer 3b Lokalt avancerad 4 Regionalt metastaserad 5 Fjärrmetastaserad 6 Uppgift saknas Figur 15 Fördelning av riskkategori per diagnostiserande landsting, Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 213

25 Tabell 3 (procent) per diagnostiserande landsting och riskkategori, 213 1a Mycket låg risk 1b Lågrisk (övrig) 1c Lågrisk (saknas) 2 Intermediärrisk 3a Lokal högriskcancer 3b Lokalt avancerad 4 Regionalt metastaserad 5 Fjärrmetastaserad 6 Uppgift saknas Landsting Stockholm 3 (7) 68 (15) 4 (1) 121 (26) 53 (12) 17 (4) 27 (6) 97 (21) 42 (9) Gotland 1 (2) 5 (9) () 24 (42) 5 (9) 4 (7) 4 (7) 12 (21) 2 (4) Övriga/privat 314 (19) 315 (19) 11 (1) 61 (36) 159 (9) 116 (7) 59 (4) 78 (5) 19 (1) 345 (16) 388 (18) 15 (1) 755 (34) 217 (1) 137 (6) 9 (4) 187 (9) 63 (3) 892 (1) 1589 (17) 62 (1) 294 (32) 12 (13) 658 (7) 484 (5) 126 (13) 213 (2) 25

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Stockholm-Gotland Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 September 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Maj

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Norra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Norra regionen Oktober 15 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Norra

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Västra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Västra regionen Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Läs mer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer PROSTATACANCER 17/11-2015 SK-kurs Uroradiologi Disposition Bakgrund hur vanligt? hur farligt? Diagnostik vad gör vi Lokaliserad PC diagnos kurativ behandling postoperativa komplikationer Avancerad PC komplikationer

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

CRF för SAMS 2.1.1. Version 140309

CRF för SAMS 2.1.1. Version 140309 CRF för SAMS 2.1.1 CRF vid inklusion Version 140309 1a) Inklusion SAMS-ObsQoL Används vid ett tillfälle, när patienten inkluderas. Efter inklusion ska även CRF2 fyllas i. 1b) Inklusion SAMS-FU med randomisering

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER DIAGNOSUPPGIFTER OCH PRIMÄR BEHANDLING uppdaterad 2014-12-08 Omfattar registerversion/-er Variabelbeskrivnings- Datum version Register version 1.0.0

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

PROSTATACANCER Dalarnas län

PROSTATACANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp PROSTATACANCER

Läs mer

Prostatacancer. Kapitelnamn 107

Prostatacancer. Kapitelnamn 107 Kapitelnamn 107 Prostatacancer Ungefär 90 000 män som lever i Sverige har fått diagnosen prostatacancer. Av alla män som avlider under ett år dör nästan var tjugonde i denna sjukdom. Fortfarande får alltför

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Förklaringstext till Koll på läget strålbehandling

Förklaringstext till Koll på läget strålbehandling Förklaringstext till Koll på läget strålbehandling Definition av indikatorn anges nedanför grafen i onlinerapporten och i förklaringstexten Källa till indikatorn hänvisar till variabeln/variablerna i NPCR:s

Läs mer

Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör. Regional tillämpning av nationellt vårdprogram 2015

Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör. Regional tillämpning av nationellt vårdprogram 2015 Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör Regional tillämpning av nationellt vårdprogram 2015 Januari 2016 Versionshantering Datum 2016-01-01 Slutversion Regionalt cancercentrum Stockholm

Läs mer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Prostatacancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. inledning... 1 2. Patientgruppens epidemologi... 1 2.1

Läs mer

våra 1 026 första operationer

våra 1 026 första operationer Kvalitetsredovisning Här redovisas i första hand vår medicinska kvalitet i form av resultat från vår specialitet som är Robotkirurgisk prostatektomi (RALP). Vi lägger också stor vikt vid omhändertagandet

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Tyreoideacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014 från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer

Tyreoideacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014 från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Tyreoideacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer september 2015

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING Senaste uppdatering 2015-06-01 (Skapad den 2007-11-28) Ansvarigt Regionalt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er

Läs mer

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Beställningsadress: Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund Tel 046-17

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Sydöstra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Sydöstra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Sydöstra

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FÖR EXTERN ANVÄNDNING (F&S om ZYTIGA är endast avsedd för media) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Feb 215 Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. En baslinjestudie

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. En baslinjestudie Standardiserade vårdförlopp i cancervården En baslinjestudie Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Myelodysplastiskt syndrom (MDS) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Myelodysplastiskt syndrom (MDS) Rapport från nationella kvalitetsregistret för diagnosår 2009-2012 Juni 2014 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-20

Läs mer

Resultatrapport RMPG-urologi

Resultatrapport RMPG-urologi Resultatrapport RMPG-urologi 2015-03-25 Incidens prostatcancer Regional medicinsk programgrupp urologi 2015-03-16 Värdekompass Sydöstra sjukvårdsregionen Funktionella resultat Fysiskt, psykiskt, socialt

Läs mer

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet.

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet. Årsrapport 213 för (RMPG) urologi Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje landsting samt ev akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör RMPG. Utöver detta finns ett arbetsutskott bestående

Läs mer

Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är

Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är Marie Lawrence Avd. för statistik och jämförelser 2013-10-22 2013-10-25 2 2013-10-25 3 Multidisciplinär teamkonferens efter operation för ändtarmscancer jämförelser

Läs mer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Utdrag ur Södra sjukvårdsregionens vårdprogram för prostatacancer år 2008. Vårdprogrammet kan i sin helhet hämtas via www.ocsyd.se eller beställas från

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Ola Bratt Docent, överläkare Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Socialstyrelsens uppdrag från regeringen Nationella riktlinjer med

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

som palliativ behandling till personer med skelettmetastaserad kastrationsresistent

som palliativ behandling till personer med skelettmetastaserad kastrationsresistent Rättelseblad 2015-12-10 Dnr 25819/2014 1(5) Kunskapsstyrning Lena Hansson lena.hansson@socialstyrelsen.se Rättelseblad ändtarmscancervård - Stöd för styrning och ledning (artikelnr 2014-4-2) På sid 51,

Läs mer

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av jämlik cancervård Jean Odgaard Fredrik Markstedt Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2. Syfte, Revisionsfråga och

Läs mer

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Cecilie Hveding Blimark januari 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Tentamen VT09 Fråga A Kodnr:

Tentamen VT09 Fråga A Kodnr: 1 En 62-årig man, frisk i övrigt, aldrig tidigare opererad, söker dig på vårdcentralen för försämrad vattenkastning. Patienten har haft besvär som accentuerats de senaste åren, och består av följande komponenter:

Läs mer

CRF för SAMS 2.1.1. Version 150827

CRF för SAMS 2.1.1. Version 150827 CRF för SAMS 2.1.1 CRF vid inklusion Version 150827 1a) Inklusion SAMS-ObsQoL Används vid ett tillfälle, när patienten inkluderas. Efter inklusion ska även CRF2 fyllas i. 1b) Inklusion SAMS-FU med randomisering

Läs mer

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvårdsnämnden Begäran om medverkande i screeningprogram för colorektal cancer I Sverige är cancer i grovtarm och ändtarm den tredje

Läs mer

Urologi en introduktion

Urologi en introduktion Urologi en introduktion Per-Uno Malmström, Professor, överläkare Anna Bill-Axelson, docent, överläkare Urologiska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Vad är urologi? Läran om urinorganen och manliga

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Utdata i processform. Iréne Eriksson Strategiska cancerenheten Region Halland

Utdata i processform. Iréne Eriksson Strategiska cancerenheten Region Halland Utdata i processform Iréne Eriksson Strategiska cancerenheten Region Halland Halland RCC väst Göteborg Alingsås Kungsbacka Borås Jönköping Strategiska Cancerenheten Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hyltebruk

Läs mer

Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2015

Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2015 Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2015 Manualen är utarbetad av Karin Olsson, augusti 2015 Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tfn 018-15

Läs mer

Överbehandling av prostatacancer diskuteras mycket.

Överbehandling av prostatacancer diskuteras mycket. Äldre män underbehandlas Ny svensk studie visar att många äldre män med högrisk för prostatacancer underbehandlas. Men skillnaderna är stora regionalt. Ola Bratt, docent i urologi vid Lunds universitet

Läs mer

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 Manual Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationell registrering av Urinblåsecancer Cystektomikomplikationsregistrering...

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare April 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer för utredning

Läs mer

Prostate cancer. National quality report for the year of diagnosis 2010 from the National Prostate Cancer Register (NPCR)

Prostate cancer. National quality report for the year of diagnosis 2010 from the National Prostate Cancer Register (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostate cancer National quality report for the year of diagnosis 10 from the National Prostate Cancer Register (NPCR) May

Läs mer

Primära maligna hjärntumörer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Primära maligna hjärntumörer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Primära maligna hjärntumörer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Pressmeddelande. Öppna jämförelser gynnar både patienter och sjukvård

Pressmeddelande. Öppna jämförelser gynnar både patienter och sjukvård 8 oktober 2007 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Pressmeddelande Betyg åt den gotländska hälso och sjukvården Enligt Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsens nya öppna jämförelser av den svenska

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

RSV-säsongen 2014-2015

RSV-säsongen 2014-2015 RSV-säsongen 2014-2015 Denna rapport publicerades den 21 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2014-2015. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2014-2015 började tidigt och kännetecknades

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

Prostatacancer och Nationella vårdprogrammet

Prostatacancer och Nationella vårdprogrammet Prostatacancer och Nationella vårdprogrammet Equalis användarmöte i Endokrinologi 21-22 september 2015 Charlotte Becker Inledning Bakgrund Nationella Riktlinjer Nationella Vårdprogrammet Incidens och mortalitet

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Maj 2012 Regionalt

Läs mer

På ProLiv Västs kvartalsmöte i maj hade föreningen

På ProLiv Västs kvartalsmöte i maj hade föreningen Nyheter inom prostatacancerforskningen På ProLiv Västs kvartalsmöte i maj hade föreningen besök av professor Jan-Erik Damber från Sahlgrenska Universitetssjukhuset som föreläste om nyheter inom prostatacancerforskningen.

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1999 Beställningsadress

Läs mer

Per Malmström Skånes Onkologiska Klinik Lunds Universitetssjukhus Institutionen för Kliniska vetenskaper Lunds Universitet

Per Malmström Skånes Onkologiska Klinik Lunds Universitetssjukhus Institutionen för Kliniska vetenskaper Lunds Universitet Per Malmström Skånes Onkologiska Klinik Lunds Universitetssjukhus Institutionen för Kliniska vetenskaper Lunds Universitet Medicinsk behandling 43 tillstånd Kurativ och palliativ behandling Strålbehandling

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

Prostatacancer. Lästips från sjukhusbiblioteket

Prostatacancer. Lästips från sjukhusbiblioteket Prostatacancer Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Ditt PSA är för högt : mitt möte med prostatacancer. 2003 Av Lars Göran Pärletun Författaren opereras för prostatacancer.

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-17 LS-LED15-1307-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

Blodcancerregistret. Nationellt register för myelom. Rapport nr 1, 2010

Blodcancerregistret. Nationellt register för myelom. Rapport nr 1, 2010 Blodcancerregistret Nationellt register för myelom Rapport nr 1, 2010 Patienter diagnostiserade 1 januari 31 december 2008 2 Bakgrund Myelom är efter lymfom den vanligaste hematologiska tumörsjukdomen

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret

Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret För Sydöstra Sjukvårdsregionen Regionalt Onkologiskt Centrum i Uppsala/Örebroregionen Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tel 018-15 19 10 Layout:

Läs mer

Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN PROSTATACANCERSTUDIE

Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN PROSTATACANCERSTUDIE PROSTATACANCERSTUDIE Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN Avdelningen för urologi Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Hemsida: www.g2screening.se E-post:g2@gu.se

Läs mer

RSV-rapport för vecka 7, 2015

RSV-rapport för vecka 7, 2015 RSV-rapport för vecka 7, 2015 Denna rapport publicerades den 19 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 7 (9 15/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Cancer med okänd primärtumör CUP Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Cancer med okänd primärtumör CUP Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer med okänd primärtumör CUP Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning

Läs mer